O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
DIVENDRES, 24 ABRIL 2015 V I U R E LA VANGUARDIA 7
Novescondemnespels
aldarullsdeCanVies
BARCELONA wTretze acusats
de fer ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

20150424xarxacustodia lv

130 visualizações

Publicada em

lternatives al finançament de les entitats del Tercer Sector: la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) n'és un bon exemple. En dues setmanes, gràcies a la seva base social, han pogut recaptar els 50.000 € que necessitaven.

Publicada em: Governo e ONGs
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

20150424xarxacustodia lv

  1. 1. DIVENDRES, 24 ABRIL 2015 V I U R E LA VANGUARDIA 7 Novescondemnespels aldarullsdeCanVies BARCELONA wTretze acusats de fer barricades, atacar ofici- nes bancàries i llançar objec- tes a la policia en els alda- rulls que van succeir el desa- llotjament de Can Vies, el maig del 2014, han estat con- demnats a penes d’entre un any i 18 mesos. El titular del jutjat penal número 28 de Barcelona ha condemnat vuit dels acusats a una pena d’un any i mig de presó –per un delicte d’atemptat i un altre de desordres– i cinc més a un any –per un delicte d’atemptat–, davant els cinc anys i deu mesos de presó que sol·licitava la Fiscalia. En la sentència, el jutge dó- na credibilitat a la versió dels Mossos, el relat dels quals és l’única prova que incrimina els acusats. Els fets jutjats van passar al dis- tricte de Sants durant una setmana de protestes pel desallotjament de l’edifici de Can Vies, a Sants, un dels principals referents del movi- ment okupa de Barcelona. A un dels condemnats, de naci- onalitat nord-americana, el jutge li proposa de suspen- dre l’execució de la seva con- demna (en el seu cas un any de presó) per l’expulsió del país. / Agències LLEIDA wFamiliars i amics van donar ahir l’últim adéu, en una cerimònia molt ínti- ma, a Abel Martínez, el pro- fessor de Lleida mort en l’atac protagonitzat per un alumne de 13 anys a l’institut Joan Fuster de Barcelona, en el qual aquest docent, de 35 anys, cobria temporalment la baixa d’una altra professora. L’acte es va celebrar al tana- tori de Lleida, ciutat de la qual mai no s’havia desvin- culat aquest professor, que els últims anys havia exercit com a substitut en diferents instituts de la província de Barcelona. Martínez va morir en anar a auxiliar una altra professora del Joan Fuster, ferida pel mateix alumne amb una ballesta. La tràgica notícia ha causat gran cons- ternació entre la família del professor (pares i germà gran) i la comunitat educati- va de Lleida. / J. Ricou Comiatíntimalprofessorde Lleidaapunyalatperunalumne MEDI AMBIENT Emdeixesdiners persalvarunailla? ROSA M. BOSCH Barcelona Les entitats sense ànim de lucre que depenen en bo- na mesura dels diners pú- blics han de buscar alternatives per tenir liquiditat. La Fundació Arrels, que atén les persones sen- se sostre, va mitigar el 2014 la se- va precària situació econòmica demanant als socis de l’entitat 3.000 euros que està tornant en el termini d’un any i sense inte- ressos. En total va ingressar 368.000 euros i se’n va estalviar més de 20.000 en despeses finan- ceres. La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), dedicada a la conservació d’espais naturals, també recorre a aquesta fórmula que en dues setmanes li ha repor- tat prop de 50.000 euros. “El problema és que molts dels nostres projectes tenen finança- ment públic i triguem més d’un any a cobrar, amb la qual cosa és complicat mantenir l’estructura fixa de personal. Les administra- cions triguen cada vegada més temps a pagar”, lamenta Sergi Marí, coordinador de l’XCT, que té 162 socis entre ajuntaments, fundacions, consorcis, empreses, centres universitaris i algun par- ticular. La seva missió és protegir el paisatge, la flora i la fauna en paratges forestals, agraris, fluvi- als, marins i fins i tot urbans a tra- vés de convenis de custòdia entre propietaris i entitats sense ànim de lucre. Aquest és el cas, per exemple, de l’acord firmat entre un propietari i el Centre d’Estu- dis dels Rius Mediterranis-Mu- seu del Ter, que estableix que el primer cedeix al segon l’aprofi- tament de set hectàrees per un període de 30 anys amb la finali- tat de conservar una de les po- ques illes fluvials que queden a la conca del Ter, la de Sorral, a les Masies de Voltregà. L’XCT és una organització de segon nivell, amb seu a Vic, que assessora les entitats que actuen al territori: actualment coordina més de 50 acords de custòdia. Un dels projectes que està disse- nyant se centra en l’ecoturisme: l’organització de visites als es- pais en els quals hi hagi iniciati- ves de custòdia. Des de l’esmenta- da illa del Ter fins a una finca en un meandre de l’Ebre, a Flix, o des del bosc del Llopart, de rou- res centenaris, fins a Sant Julià de Vilatorta, un dels més singu- lars de Catalunya. L’XCT ja va optar per l’alterna- tiva del préstec personal el 2009, i en tres campanyes va obtenir un total de 217.600 euros. A comen- çaments de mes, l’XCT va fer una nova crida que va concloure di- marts passat després d’haver in- gressat els esmentats 50.000 eu- ros. Aquesta fórmula s’oficialitza amb un contracte privat entre el ciutadà que aporta els diners i l’entitat. La Xarxa de Custòdia del Territori es compromet a tor- nar la quantitat prestada en un termini de sis o dotze mesos amb un interès del 2,5%. “El que fem és demanar a la gent que ens deixi els seus estalvis, es tracta d’una ajuda solidària remunera- da. Com que no tenim patrimoni la banca convencional no ens dó- na crèdit”, afegeix Sergi Marí.c La Xarxa de Custòdia del Territori es compromet a tornar els diners en un termini de sis mesos o un any La Xarxa de Custòdia del Territori demana crèdit als socis per compensar el retard dels pagaments de les administracions BATEC CIUTADÀ

×