המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק

מחלקת הפייסבוק שלנו הכינה מדריך מפורט על בסיס ניסיון רב מניהול קמפייינים בעולם התיירות לגבי השלבים בהפיכת ערוץ הפייסבוק לאפיק הכנסה משמעותי בענף התיירות.

‫התיירות‬ ‫בענף‬ ‫משמעותי‬ ‫הכנסה‬ ‫לאפיק‬ ‫הפייסבוק‬ ‫ערוץ‬ ‫הפיכת‬ ‫שלבי‬
‫פייסבוק‬ ‫באמצעות‬ ‫ונופש‬ ‫תיירות‬ ‫שיווק‬
‫ח‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫מ‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e
‫התיירות‬ ‫בענף‬ ‫משמעותי‬ ‫הכנסה‬ ‫לאפיק‬ ‫הפייסבוק‬ ‫ערוץ‬ ‫הפיכת‬ ‫שלבי‬
:‫תוכן‬
01
‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫הגדרת‬
02
‫המתחרים‬ ‫לעומת‬ ‫והבידול‬ ‫העסק‬ ‫חזקות‬ ‫זיהוי‬
03
‫העסקית‬ ‫במטרה‬ ‫התומכים‬ ‫גרפיים‬ ‫חומרים‬ ‫הקמת‬
04
(‫ועוד‬ ‫סרטונים‬ ,‫תפוצה‬ ‫)רשימות‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫דיגיטליים‬ ‫נכסים‬ ‫זיהוי‬
05
‫דינאמי‬ ‫רימרקטינג‬ ,‫שיחה‬ ‫כוללה‬ ‫המרות‬ ‫מעקב‬ ,CA, LA - ‫הקמפיין‬ ‫הקמת‬ ‫שיטת‬
06
(‫לדו"ח‬ ‫)דוגמה‬ ‫דוחות‬ ,‫אופטימיזציה‬ - ‫תוצאות‬ ‫ושיפור‬ ‫מדידה‬
07
‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לקמפיין‬ ‫דוגמה‬ - ‫להגיע‬ ‫אפשר‬ ‫לאן‬
08
InforUMobile - ‫עלינו‬ ‫קצת‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 111
:‫הקדמה‬
-
(Q4’15 Market Snapshot Israel*) Q4_2015 ‫מפייסבוק‬ ‫*נתונים‬
.‫בפרט‬ ‫ונופש‬ ‫טיולים‬ ,‫תיירות‬ ‫חברות‬ ‫ועבור‬ ‫בכלל‬ ‫לפרסום‬ ‫האידאלית‬ ‫המדיה‬ ‫כיום‬ ‫היינה‬ ‫פייסבוק‬
.‫וממוקד‬ ‫ספציפי‬ ‫משהו‬ ‫מחפש‬ ‫הגולש‬ ‫בה‬ ,"‫חיפוש‬ ‫"לגוגל‬ ‫בניגוד‬ ,"‫"גילוי‬ ‫של‬ ‫פלטפורמה‬ ‫היא‬ ‫שפייסבוק‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ ‫הסיבה‬
‫אינו‬ (‫)הגולש‬ ‫הפוטנציאלי‬ ‫הלקוח‬ ‫התיירות‬ ‫בעולם‬ ‫שכן‬ ,‫התיירות‬ ‫שיווק‬ ‫לתחום‬ ‫מאוד‬ ‫מתאימה‬ ‫זו‬ ,"‫"גילוי‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫גלישה‬ ‫צורת‬
‫"גלוי‬ ‫להיות‬ ‫ישכיל‬ ‫אשר‬ ‫ומפרסם‬ .‫והנופש‬ ‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫שונות‬ ‫להצעות‬ "‫"פתוח‬ ‫הוא‬ ‫אלא‬ ,‫ובלעדי‬ ‫ייחודי‬ ‫מוצר‬ ‫מחפש‬
.‫רבות‬ ‫הזמנות‬ ‫לעצמו‬ ‫לייצר‬ ‫ויוכל‬ ‫הפירות‬ ‫את‬ ‫יקצור‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫להנאתו‬ ‫גולש‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫עבורו‬ "‫וזמין‬
.‫רבים‬ A/B TEST ‫ו‬ ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫עשרות‬ ,‫קמפיינים‬ ‫מאות‬ ,‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫מודעות‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫על‬ ‫נסמכות‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫התובנות‬ *
.‫להשתנות‬ ‫יכולות‬ ‫התוצאות‬ ‫ולכן‬ ‫משלו‬ ‫מאפיינים‬ ‫עסק‬ ‫ובית‬ ‫קמפיין‬ ‫לכל‬ ‫אולם‬
.‫מוצלח‬ ‫פרסום‬ ‫לבצע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לעשות‬ ‫ואיך‬ ‫מה‬ ,‫כיצד‬ ‫לדעת‬ ‫הוא‬ ‫למפרסמים‬ ‫שנשאר‬ ‫כל‬ ‫כעת‬
,‫השונים‬ ‫השלבים‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫ננסה‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬
.‫התיירות‬ ‫בתחומי‬ ‫מוצלח‬ ‫פייסבוק‬ ‫קמפיין‬ ‫להקים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לבצע‬ ‫שיש‬
:‫כי‬ ‫מראים‬ ‫מחקרים‬
(1) .‫שלהם‬ ‫הבא‬ ‫החופשה‬ ‫למקום‬ ‫בנוגע‬ ‫בפייסבוק‬ ‫השראתם‬ ‫מקבלים‬ ,‫ולנופש‬ ‫לטיולים‬ ‫לצאת‬ ‫שמתכוונים‬ ‫מהצרכנים‬ 87% *
(1) .‫וטיולים‬ ‫מנופש‬ ‫בחוויות‬ ‫קשור‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הגולשים‬ ‫משתפים‬ ‫אותו‬ ‫התוכן‬ ‫מכלל‬ 42% *
(2) .‫לנופש‬ ‫או‬ ‫לטיול‬ ‫לצאת‬ ‫לאן‬ ‫החלטתם‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫השפיעו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫נחשפו‬ ‫אליהם‬ ‫שתמונות‬ ‫אמרו‬ ‫מהמטיילים‬ 52% *
‫ביותר‬ (Discovered) "‫ה"מגולה‬ ‫התחום‬ ‫היה‬ ‫ונופש‬ ‫תיירות‬ ,2015 ‫שנת‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫שברבעון‬ ‫הראה‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫שוק‬ ‫מחקר‬
(‫תמונה‬ ‫)ראו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הגולשים‬ "‫"גילו‬ ‫אותו‬ ‫הקטגוריות‬ ‫מכלל‬ 26% ‫על‬ ‫ועמד‬ ‫בפייסבוק‬
Social/Media and Tourism Industry Statistics Stikkymedia.com(1)
webbedfeet.com/Influence of social media in travel (2)
.‫והנופש‬ ‫התיירות‬ ‫מתחום‬ ‫למפרסמים‬ ‫עצומה‬ ‫הזדמנות‬ ‫בחובו‬ ‫טומן‬ ‫פייסבוק‬ ‫כלומר‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e
‫פייסבוק‬ ‫באדיבות‬ ‫הנתונים‬
2
‫מהות‬ - ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫הגדרת‬ :‫הראשון‬ ‫השלב‬ .1
•
.‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫של‬ ‫מדויקת‬ ‫הגדרה‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫דורשת‬ ‫בפייסבוק‬ ‫מקצועית‬ ‫פרסום‬ ‫פעילות‬
‫העברת‬ ,‫עסקי‬ ‫דף‬ ‫קידום‬ ,‫לפוסטים‬ "‫"בוסט‬ :‫למשל‬ .‫קמפיינים‬ ‫סוגי‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫מציע‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫פלטפורמות‬
‫לאנשים‬ ‫הגעה‬ ,‫העסק‬ ‫של‬ ‫פוסטים‬ ‫סביב‬ ‫מעורבות‬ ‫הגדלת‬ ,‫אפליקציות‬ ‫התקנת‬ ,‫המרות‬ ‫קמפיין‬ ,‫העסק‬ ‫לאתר‬ ‫אנשים‬
‫מודעות‬ ‫הגברת‬ ,‫חשיפה‬ ,‫בוידאו‬ ‫צפייה‬ ,‫שוברים‬ ‫הצעת‬ ,‫העסק‬ ‫של‬ ‫לאירוע‬ ‫מודעות‬ ‫העלאת‬ ,‫העסק‬ ‫בית‬ ‫בסביבת‬ ‫הנמצאים‬
.‫ועוד‬ ‫למותג‬
:‫מהות‬
‫שמייצרת‬ ‫פעילות‬ ‫זוהי‬ ‫שכן‬ .‫העסק‬ ‫לבית‬ ‫לידים‬ ‫יצירת‬ :‫היא‬ ‫שמטרתו‬ ,‫לידים‬ ‫קמפיין‬ ‫של‬ ‫בפעילות‬ ‫נתמקד‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬
.‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫ביום‬ ‫כבר‬ ‫בפייסבוק‬ ‫מפרסום‬ ‫להרוויח‬ ‫ולהתחיל‬ ‫מכירות‬ ‫לקדם‬ ‫אפשרות‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫עבור‬ ‫מיידית‬
.‫כאן‬ ‫עליהן‬ ‫נרחיב‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫מאוד‬ ‫וטובות‬ ‫נוספות‬ ‫פרסום‬ ‫שיטות‬ ‫כמובן‬ ‫*ישנן‬
‫שממלא‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫ליד‬ .‫העסק‬ ‫בית‬ ‫עבור‬ ‫לידים‬ ‫הבאת‬ ‫תהיה‬ ,‫שלנו‬ ‫במקרה‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫הגדרת‬
.‫שהתקשר‬ ‫או‬ ,‫באתר‬ ‫או‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫הטופס‬ ‫את‬
.‫לליד‬ ‫אותו‬ ‫להפוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מהגולש‬ ‫ומבקשים‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫ולהחליט‬ ‫להגדיר‬ ‫חשוב‬
‫בתשומת‬ ‫לבחור‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ .‫פרטים‬ ‫ישאירו‬ ‫אשר‬ ‫הגולשים‬ ‫מספר‬ ‫יקטן‬ ‫קח‬ ,‫יותר‬ ‫ומורכבת‬ ‫קשה‬ ‫שלנו‬ ‫שהבקשה‬ ‫ככל‬ ‫ככלל‬
.‫בקמפיין‬ ‫מצגים‬ ‫אנו‬ ‫אותה‬ ‫לפעולה‬ ‫הקריאה‬ ‫את‬ ‫רבה‬ ‫לבר‬
:‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫בהן‬ ‫מרכזיות‬ ‫לפעולה‬ ‫קריאות‬ ‫מספר‬ ‫ישנן‬
‫לתיאום‬ / ‫טופס‬ ‫מלאו‬ - ‫בחינם‬ ‫המדריך‬ ‫לקבלת‬ / ‫פרטים‬ ‫השאירו‬ ‫פגישה‬ ‫לתיאום‬ / ‫אליכם‬ ‫יחזור‬ ‫ונציג‬ ‫פרטים‬ ‫השאירו‬
‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫וכו..כפי‬ ‫עכשיו‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ - ‫ההטבה‬ ‫לקבלת‬ - ‫פרטים‬ ‫-השאירו‬ ‫העסק‬ ‫בבית‬ ‫הכרות‬ ‫פגישת‬
‫מהגולש‬ ‫נדרש‬ ‫לפעולה‬ ‫מהקריאות‬
‫רוצים‬ ‫אנו‬ ‫אם‬ .‫שונה‬ ‫קושי‬ ‫דרגת‬ ‫הגולש‬ ‫עבור‬ ‫מציגה‬ ‫אחת‬ ‫וכל‬ ‫לפעולה‬ ‫קריאות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫ישנן‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬
‫מיותר‬ ‫עומס‬ ‫יצרו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫ממוקדים‬ ‫לידים‬ ‫רק‬ ‫רוצים‬ ‫אנו‬ ‫ואם‬ ,‫הקושי‬ ‫סף‬ ‫את‬ ‫שאפשר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫להוריד‬ ‫ננסה‬ ,‫לידים‬ ‫הרבה‬
.‫המכירות‬ ‫מוקד‬ ‫על‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 3
‫כמות‬ - ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫הגדרת‬ :‫הראשון‬ ‫השלב‬ .1
•
.'‫וכו‬ ‫אפליקציה‬ ‫הורדת‬ ‫עידוד‬ ,‫חשיפה‬ ,‫מיתוג‬ ,‫מכירות‬ ‫הגדלת‬ - ‫פייסבוק‬ ‫באמצעות‬ ‫להשיג‬ ‫שאפשר‬ ‫עסקיות‬ ‫למטרות‬ ‫דוגמאות‬
.‫מכירות‬ ‫בהגדלת‬ ‫נתמקד‬ ‫אנחנו‬
:‫והוא‬ ‫להכיר‬ ‫שיש‬ ‫בסיסי‬ ‫כלל‬ ‫ישנו‬ ,(‫)ובכלל‬ ‫בפייסבוק‬ ‫קמפיין‬ ‫להקים‬ ‫בבואנו‬
.‫הצלחה‬ ‫למדוד‬ ‫שנוכל‬ ‫כדי‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫כמותי‬ ‫ובאופן‬ ‫במדויק‬ ‫להגדיר‬
:‫מכירות‬ ‫הגדלות‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫עסקיות‬ ‫מטרות‬ ‫של‬ ‫וכמותית‬ ‫מדויקת‬ ‫להגדרה‬ ‫דוגמאות‬ ‫הנה‬
‫לליד‬ ‫ש"ח‬ 70 ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫בחודש‬ ‫לידים‬ 300 - ‫לידים‬ ‫איסוף‬ •
‫ש"ח‬ 10,000 ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫לאתר‬ ‫רלוונטיים‬ ‫איש‬ 150,000 ‫של‬ ‫תנועה‬ ‫הבאת‬ - ‫מכירות‬ ‫אתר‬ ‫יש‬ ‫אם‬ •
.‫לרכישה‬ ‫ש"ח‬ 200 ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫חופשות‬ 400 ‫של‬ ‫רכישה‬ - ‫באתר‬ ‫קנייה‬ ‫אפשרות‬ ‫יש‬ ‫אם‬ •
.‫הכמותי‬ ‫לשלב‬ ‫נעבור‬ ,‫מכירות‬ ‫הגדלת‬ ‫קמפיין‬ ‫היינה‬ ‫שלנו‬ ‫הפעילות‬ ‫שמהות‬ ‫שהגדרנו‬ ‫לאחר‬
.‫הקמפיין‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫בוחן‬ ‫כאבן‬ ‫אותנו‬ ‫ישמשו‬ ‫אלו‬ ‫יעדים‬ .‫ביצוע‬ ‫יעדי‬ ‫ונקבע‬ ‫עלויות‬ ,‫כמויות‬ ‫לעצמנו‬ ‫נגדיר‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬
.(‫לאחרים‬ ‫שמפרסמת‬ ‫פרסום‬ ‫סוכנות‬ ‫אנו‬ ‫אם‬ ‫הלקוח‬ ‫מול‬ ‫או‬ ,‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫לבד‬ ‫מבצעים‬ ‫אנו‬ ‫אם‬ ‫לעצמנו‬ ‫אם‬ ‫)בין‬
.(key performance indicator) KPI-‫כ‬ ‫להגדיר‬ ‫גם‬ ‫ניתן‬ ‫אלו‬ ‫*יעדים‬
:‫המרות‬ ‫בקמפיין‬ ‫לקבוע‬ ‫שמומלץ‬ ‫המרכזיים‬ ‫היעדים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬
‫מהקמפיין‬ ‫כתוצאה‬ ‫לקבל‬ ‫מצפים‬ ‫אנו‬ ‫אותה‬ ‫הלידים‬ ‫כמות‬ •
‫המצופה‬ ‫הליד‬ ‫עלות‬ •
.‫קמפיין‬ ‫לכל‬ ‫תמליצו‬ ‫עליהם‬ ‫הפרסום‬ ‫תקציבי‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫לכם‬ ‫תאפשר‬ ,‫המצופה‬ ‫הליד‬ ‫בעלות‬ ‫הרצויה‬ ‫הלידים‬ ‫כמות‬ ‫הכפלת‬
.‫האפשרי‬ ‫הריאלי‬ "‫"באזור‬ ‫בכלל‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫לדעת‬ ‫לכם‬ ‫תאפשר‬ ‫היא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬
‫העסק‬ ‫בעל‬ ‫מבחינת‬ ‫המצופה‬ ‫הליד‬ ‫ועלות‬ (‫חודש‬ ‫)כל‬ ‫לפורטוגל‬ ‫לטיול‬ ‫לידים‬ 350 ‫לקבל‬ ‫מצפה‬ ‫טיולים‬ ‫חברת‬ ‫בעל‬ ‫אם‬ ‫למשל‬
.(‫)לפחות‬ ₪ 10,500 ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫פורטוגל‬ ‫לקמפיין‬ ‫החודשי‬ ‫התקציב‬ ‫אזי‬ ,‫ליד‬ ‫לכל‬ ₪ 30 ‫על‬ ‫עומדת‬
.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫להשתנות‬ ‫יכולות‬ ‫והעלויות‬ ‫למידה‬ ‫עקומת‬ ‫ישנה‬ ‫קמפיין‬ ‫שלכל‬ ‫*כמובן‬
.‫אלו‬ ‫ליעדים‬ ‫בהתאם‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫ולבצע‬ ‫המערכות‬ ‫את‬ ‫לכייל‬ ‫תוכלו‬ ‫הקמפיין‬ ‫יעדי‬ ‫אודות‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫בידכם‬ ‫שיש‬ ‫לאחר‬
‫ניתן‬ ‫אז‬ ‫הנדרשת‬ ‫הליד‬ ‫מעלות‬ ‫בהרבה‬ ‫גבוהות‬ ‫בעלויות‬ ‫לידים‬ ‫שמייצרת‬ ‫שלכם‬ ‫בקמפיין‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצת‬ ‫ישנה‬ ‫למשל‬ ‫אם‬
.‫הקמפיין‬ ‫ביעדי‬ ‫שתעמוד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫קבוצה‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫ולחשוב‬ ‫אותה‬ ‫לעצור‬
‫אליו‬ ‫ולחזור‬ ‫פשוט‬ ‫חישוב‬ ‫לבצע‬ ‫תוכלו‬ "...‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬ ,‫לידים‬ ‫מספיק‬ ‫לנו‬ ‫"אין‬ – ‫אופיינית‬ ‫בדרישה‬ ‫בא‬ ‫העסק‬ ‫בעל‬ ‫אם‬ ‫או‬
‫הליד‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫הכפילו‬ – ‫)כאמור‬ .‫שביקש‬ ‫הלידים‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנדרש‬ ‫התקציב‬ ‫של‬ ‫מדויקת‬ ‫תשובה‬ ‫עם‬
.(‫לו‬ ‫הרצוי‬ ‫הלידים‬ ‫במספר‬ ‫הממוצעת‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 4
‫הוןפכים‬ ‫אכן‬ ‫לעסק‬ ‫מזרים‬ ‫שהקמפיין‬ ‫הלידים‬ ‫האם‬ ‫ומשמעותו‬ ,‫למדוד‬ ‫שמומלץ‬ ‫מתקדם‬ ‫מדד‬ ‫זהו‬ - ‫הלידים‬ ‫איכות‬
‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫משלם‬ ‫ללקוח‬ ‫ליד‬ ‫הפיכת‬ ‫תהליך‬ ,‫שכן‬ ‫אחריו‬ ‫לעקוב‬ ‫יכול‬ ‫עסק‬ ‫בית‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ .‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫גם‬ ‫בהמשך‬
.‫הביצעים‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מקשה‬ ‫ממושך‬ ‫ותהליך‬ ,‫ממושך‬
‫הם‬ ‫מסויים‬ ‫מקמפיין‬ ‫לידים‬ ‫האם‬ ‫כלומר‬ ,‫הלידים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לדעת‬ ‫במטרה‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫מול‬ ‫שוטפת‬ ‫תקשורת‬ ‫מבצעים‬ ‫אנו‬
.(CPA) ‫הליד‬ ‫עלויות‬ ‫את‬ ‫למעשה‬ ‫מורידים‬ ‫ובכך‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫סגירה‬ ‫אחוזי‬ ‫ומביאים‬ ‫יותר‬ "‫"איכותיים‬
.‫תקציבים‬ ‫אליו‬ ‫להסיט‬ ‫ולשקול‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהים‬ ‫הסגירה‬ ‫אחוזי‬ ‫את‬ ‫ייצר‬ ‫קמפיין‬ ‫איזה‬ ‫לבדוק‬ ‫חודש‬ ‫מדי‬ :‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫ההמלצה‬
.‫לפחות‬ ‫אחורה‬ ‫חודש‬ ‫תמיד‬ ‫זאת‬ ‫בצעו‬
.‫קמפיין‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הנדרש‬ ‫הפרסום‬ ‫תקציב‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫לכם‬ ‫תאפשר‬ ,‫לקמפיין‬ ‫ממדים‬ ‫קביעת‬ :‫לסיכום‬
‫עבור‬ ‫רווחי‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ,‫שלכם‬ ‫ביעדים‬ ‫ועומד‬ ‫יעיל‬ ‫הקמפיין‬ ‫אם‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לדעת‬ ‫תוכלו‬ ‫לא‬ ‫המדדים‬ ‫של‬ ‫ראשונית‬ ‫קביעה‬ ‫ללא‬
.‫תקציבים‬ ‫להגדיל‬ ‫העסק‬ ‫לבעל‬ ‫תמליצו‬ ‫והאם‬ ‫העסק‬ ‫בית‬
!‫קיים‬ ‫לא‬ – ‫נמדד‬ ‫שלא‬ ‫מה‬ - ‫נאמר‬ ‫שכבר‬ ‫וכמו‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e
•
5
•
:‫המתחרים‬ ‫לעומת‬ ‫והבידול‬ ‫העסק‬ ‫חוזקות‬ ‫זיהוי‬ .2
‫ולבדל‬ ‫לנסות‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬ ,‫בפרט‬ ‫ובפייסבוק‬ ‫בכלל‬ ‫הגולש‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫על‬ ‫מולכם‬ ‫המתמודדים‬ ‫המתחרים‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫לבלוט‬ ‫כדי‬
‫מיתרון‬ ‫מושפעות‬ ‫להיות‬ ‫נוטות‬ ,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רכישה‬ ‫החלטות‬ .‫אין‬ ‫ולהם‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫ויתרונות‬ ‫חוזקות‬ ,‫באמצעות‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬
.‫בפרסומיו‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫להם‬ ‫שמציג‬
:‫סוגים‬ 2-‫ל‬ ‫להציג‬ ‫שעליכם‬ ‫החוזקות‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫ניתן‬
‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫חוזקות‬ .1
‫העסקית‬ ‫ההצעה‬ ‫של‬ ‫חוזקות‬ .2
:‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫חוזקות‬ .1
‫מספר‬ ‫שקיים‬ ,‫מכובד‬ ‫מוסד‬ ‫הוא‬ ‫שהעסק‬ .‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫יכול‬ ‫שהוא‬ ‫ידע‬ ‫הגולש‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫ליצור‬ ‫נועדו‬ ‫אלו‬ ‫חוזקות‬
‫והצלחותיו‬ ‫ליכולותיו‬ ‫הוכחות‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫עיסוקו‬ ‫בתחום‬ ‫שמבין‬ ,‫שנים‬
:‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫ויתרונות‬ ‫לחוזקות‬ ‫דוגמאות‬
‫עם‬ ‫משמעותיים‬ ‫הסכמים‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ / ‫הזהב‬ ‫בגיל‬ ‫מומחים‬ / ‫אקסטרים‬ ‫בתיירות‬ ‫טובים‬ ‫הכי‬ / ‫זולים‬ ‫יותר‬ / ‫וותיקים‬ ‫יותר‬ :‫אתם‬
.‘‫וכו‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫כמו‬ ,‫אחרים‬ ‫גופים‬
:‫העסקית‬ ‫ההצעה‬ ‫של‬ ‫חוזקות‬ .2
‫של‬ ‫דומות‬ ‫מהצעות‬ ‫אותה‬ ‫לבדל‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫מטרת‬ .‫חוזקות‬ ‫להבליט‬ ‫יש‬ ‫בקמפיין‬ ‫מציגים‬ ‫שאתם‬ ‫העסקית‬ ‫בהצעה‬ ‫גם‬
‫מבחינת‬ ‫לאחרות‬ ‫דומה‬ ‫שלכם‬ ‫ההצעה‬ ‫ואם‬ ‫שוק‬ ‫וחקר‬ ‫סקר‬ ‫יבצעו‬ ‫מהלקוחות‬ ‫חלק‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫שכן‬ .‫שלכם‬ ‫מתחרים‬
‫במערכת‬ ‫מכרעת‬ ‫נקודה‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫זו‬ ‫אז‬ ‫למתחרים‬ ‫שאין‬ ‫חוזקה‬ ‫ישנה‬ ‫אצלכם‬ ‫אבל‬ .‫בכם‬ ‫יבחרו‬ ‫לא‬ ‫אולי‬ ‫אז‬ ‫מרכיביה‬
‫כמשתלמת‬ ‫מוכר‬ ‫תקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבחרה‬ ‫שלכם‬ ‫שההצעה‬ ‫לו‬ ‫תראו‬ ‫אם‬ ‫למשל‬ .‫הגולש‬ ‫של‬ ‫הלקוח‬ ‫וקבלת‬ ‫השיקולים‬
.‫בכם‬ ‫יבחר‬ ‫והלקוח‬ ‫מכריע‬ ‫שיקול‬ ‫להוות‬ ‫יכול‬ ‫בוןודאי‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ,‫ביותר‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e
:‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫ויתרונות‬ ‫לחוזקות‬ ‫דוגמאות‬
2015 ‫לשנת‬ ‫הנבחרת‬ ‫הנופש‬ ‫חבילת‬ -
2016 ‫בשנת‬ ‫למשפחות‬ ‫המועדף‬ ‫התיירות‬ ‫יעד‬ -
‫כלכליסט‬ ‫לפי‬ ‫לאיטליה‬ ‫ביותר‬ ‫המשתלמת‬ ‫החבילה‬ -
10 ‫בערוץ‬ ‫שהוצג‬ ‫כפי‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הטיולים‬ ‫מדריכי‬ -
Trip Adviser ‫של‬ ‫תקן‬ ‫עם‬ ‫היחידה‬ ‫התיירות‬ ‫חברת‬ -
6
.‫העסקית‬ ‫במטרה‬ ‫התומכים‬ ‫גרפיים‬ ‫חומרים‬ ‫הקמת‬ .3
(‫אתר/באנרים/מודעות‬ ,‫נחיתה‬ ‫)דף‬
•
.‫בפייסבוק‬ ‫הקמפיין‬ ‫מודעות‬ ‫על‬ ‫שלחצו‬ ‫הגולשים‬ ‫תנועת‬ ‫את‬ ‫ננווט‬ ‫אליו‬ ‫פרסום‬ ‫מתחם‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬ ,‫לידים‬ ‫בקמפיין‬ ‫להתחיל‬ ‫כדי‬
‫אל‬ ‫הגולש‬ ‫את‬ ‫מעבירים‬ ‫אם‬ .‫לקמפיין‬ ‫ייעודי‬ ‫נחיתה‬ ‫לדף‬ ‫או‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לאתר‬ ‫בקמפיין‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ,‫כאמור‬
‫ישנו‬ ,‫פרטים‬ ‫להשארת‬ ‫אפשרות‬ ‫קיימת‬ ‫זה‬ ‫שבדף‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ,‫לקמפיין‬ ‫הרלוונטי‬ ‫לדף‬ ‫מגיע‬ ‫שהוא‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ,‫האינטרנט‬ ‫אתר‬
‫לרשום‬ ‫מומלץ‬ ,‫לאתר‬ ‫נעביר‬ ‫בו‬ ‫בקמפיין‬ .(‫בהמשך‬ ‫פירוט‬ ‫)ראו‬ ‫לקמפיין‬ ‫רלוונטיים‬ ‫קודים‬ ‫ישנם‬ ‫וכמובן‬ ‫להתקשרות‬ ‫ברור‬ ‫טלפון‬
!‫באתר‬ ‫עכשיו‬ ‫הזמן‬ – ‫כמו‬ ‫לפעולה‬ ‫ברורה‬ ‫קריאה‬
:‫האינטרנטי‬ ‫מהמתחם‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬
:‫למובייל‬ ‫מלאה‬ ‫התאמה‬
‫מרבית‬ ‫שכן‬ - (‫ייחודית‬ ‫מובייל‬ ‫גרסת‬ ‫או‬ ,‫רספונסיבי‬ ‫)דף‬
‫)*לפי‬ .‫במובייל‬ ‫בפייסבוק‬ ‫גלשו‬ ‫אשר‬ ‫מלקוחות‬ ‫יגיעו‬ ‫הלידים‬
‫הגיעו‬ ‫מהלידים‬ 75% ‫מעל‬ ‫תיירות‬ ‫של‬ ‫קמפיינים‬ ‫במאות‬ ‫שלנו‬ ‫הנתונים‬
(‫מהמובייל‬
:‫לקמפיין‬ ‫ומדיד‬ ‫יעודי‬ ‫טלפון‬ ‫מספר‬
‫גולשים‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ,‫מהמובייל‬ ‫מגיעים‬ ‫הלידים‬ ‫מרבית‬ ‫כאמור‬
,‫התקשרות‬ ‫באמצעות‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫עם‬ ‫מיידי‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫רוצים‬
‫יחזור‬ ‫החברה‬ ‫שנציג‬ ‫ולחכות‬ ‫פרטיהם‬ ‫להשאיר‬ ‫דווקא‬ ‫ולא‬
.‫אליהם‬
‫האפשרות‬ ‫גם‬ ‫תהייה‬ ‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫שבכל‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬ ‫לכן‬
‫העסק‬ ‫בית‬ ‫אל‬ ‫להתקשר‬
‫התקשרות‬ ‫כפתור‬ ‫צרו‬ ‫ובמובייל‬ ‫להתקשרות‬ ‫המספר‬ ‫את‬ ‫הציגו‬ ‫הווב‬ ‫בדף‬
.CTC ‫מיידית‬
‫גולשים‬ ‫כמה‬ ‫למדוד‬ ‫יש‬ ,‫התקשרות‬ ‫לאפשר‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אולם‬
.‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫או‬ ‫קמפיין‬ ‫מאיזה‬ ‫וכתוצאה‬ ‫התקשרו‬ ‫באמת‬
‫תוכלו‬ ‫שבאמצעות‬ ,‫מדיד‬ ‫מספר‬ ‫לייצר‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬ ‫לכן‬
,‫מתקשרים‬ ‫הם‬ ‫מתי‬ ,‫אליכם‬ ‫התקשרו‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬ ‫למדוד‬
.‫וכו‬ ‫להם‬ ‫עניתם‬ ‫האם‬
‫אנו‬ ‫אותו‬ ,"‫וירטואלי‬ ‫"מספר‬ ‫באמצעות‬ ‫זאת‬ ‫מבצעים‬ ‫אנחנו‬
‫למערכת‬ ‫מחברים‬ ‫אנו‬ ‫הזה‬ ‫המספר‬ ‫את‬ .‫קמפיין‬ ‫לכל‬ ‫מספקים‬
‫בצורת‬ ‫לידים‬ ‫כמה‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫וכך‬ ,‫שלנו‬ ‫הקמפיינים‬ ‫ניטור‬
.‫קמפיין‬ ‫בכל‬ ‫התקבלו‬ ,‫טלפונים‬
:‫הן‬ ‫שבהן‬ ‫המרכזיות‬ ‫כאשר‬ ,‫אפשרויות‬ ‫מספר‬ ‫קיימות‬
‫לקמפיין‬ ‫ייעודי‬ ‫נחיתה‬ ‫דף‬
‫העסק‬ ‫בית‬ ‫אתר‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 7
:‫הגולש‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫תשומת‬ ‫משיכת‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫במשימה‬ ‫יעילים‬ ‫שמצאנו‬ ‫פרמטרים‬ ‫מספר‬ ‫הנה‬
.‫הגולש‬ ‫של‬ ‫בפיד‬ ‫מאוד‬ ‫בולט‬ ‫הכתום‬ ‫הצבע‬ - ‫צבעים‬
.‫חווים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫ולבחון‬ ‫עליהם‬ ‫להתעכב‬ ‫אחרים‬ ‫לאנשים‬ ‫גורמות‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫אנשים-תמונות‬ ‫של‬ ‫ברורים‬ ‫פרצופים‬
,‫סקי‬ ‫לחובבי‬ ‫שמטורגט‬ ‫בקמפיין‬ ‫סקי‬ ‫גולש‬ ‫של‬ ‫בתמונה‬ ‫שימוש‬ ‫למשל‬ ‫הקמפיין-כך‬ ‫למושא‬ ‫הקשורות‬ ‫פעולות‬
.‫מדובר‬ ‫במה‬ ‫ובחון‬ ‫לעצור‬ ‫לגולש‬ ‫תגרום‬
.‫לבלוט‬ ‫לטקסט‬ ‫יגרום‬ ,‫לרקע‬ ‫קונטרסטי‬ ‫בצבע‬ ‫הבאנר-כיתוב‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫ברור‬ ‫כיתוב‬
‫וגורמות‬ ,‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫המיצוב‬ ‫את‬ ‫מעלות‬ ‫איכותיות‬ ‫התיירות-תמונות‬ ‫יעד‬ ‫של‬ ,‫איכותיות‬ ‫בתמונות‬ ‫שימוש‬
‫סלולרי‬ ‫במכשיר‬ ‫יד‬ ‫כלאחר‬ ‫שצולמו‬ ‫שנראה‬ ‫וכאלו‬ ‫קטנות‬ ,‫מגורענות‬ ‫תמונות‬ ‫להבדיל‬ .‫עליכם‬ ‫לסמוך‬ ‫לגולש‬ ‫מודע‬ ‫בתת‬
.‫שלכם‬ ‫הנחיתה‬ ‫לדף‬ ‫שיעבור‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫ויפחיתו‬ ‫אותן‬ ‫לבחון‬ ‫לרצות‬ ‫לא‬ ‫לגולש‬ ‫יגרמו‬
•
:‫באנרים‬
! ‫פייסבוק‬ ‫בקמפיין‬ ‫ביותר‬ ‫משפיע‬ ‫הגורם‬ ‫הינם‬ ‫הבאנרים‬
‫מכשיר‬ ‫דרך‬ ‫כיום‬ ‫מתבצעת‬ ‫הגלישה‬ ‫ורוב‬ ‫הואיל‬ ,‫וגילוי‬ ‫בילוי‬ ‫של‬ ‫פלטפורמה‬ ‫היינה‬ ‫פייסבוק‬ ,‫המסמך‬ ‫בתחילת‬ ‫שתואר‬ ‫כפי‬
‫להבחין‬ ‫לו‬ ‫שיגרום‬ ‫אמצעים‬ ‫כמפרסמים‬ ‫לנו‬ ‫נדרש‬ ,‫מסחררות‬ ‫במהירויות‬ ‫שלו‬ ‫פיד‬ ‫בניוז‬ ‫מטה‬ ‫מטה‬ ‫גולל‬ ‫והגולש‬ ,‫סלולרי‬
‫שגם‬ ‫בשאיפה‬ ,‫בה‬ ‫שרשום‬ ‫למה‬ ‫ולהתייחס‬ ‫שלנו‬ ‫במודעה‬ ‫להתמקד‬ ,‫הפיד‬ ‫במורד‬ ‫גלישתו‬ ‫את‬ ‫מעט‬ ‫להאט‬ ,‫שלנו‬ ‫בפרסום‬
.‫שלנו‬ ‫האתר‬ ‫או‬ ‫הנחיתה‬ ‫לדף‬ ‫ויעבור‬ ‫עליה‬ ‫ילחץ‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 8
•
:‫מודעות‬
:‫הקמפיין‬ ‫בהצלחת‬ ‫חשיבות‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫שלכל‬ ,‫אלמנטים‬ ‫ממספר‬ ‫מורכבת‬ ‫הפרסום‬ ‫בקמפיין‬ ‫המודעה‬
‫הבאנר‬ ‫תמונת‬
‫לתמונה‬ ‫ומתחת‬ ‫מעל‬ ‫טקסט‬
‫לתמונה‬ ‫מתחת‬ ‫לפעולה‬ ‫קריאה‬
‫בקמפיין‬ ‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫ושם‬ ‫לוגו‬
:‫שביצענו‬ ‫מהקמפיינים‬ ‫מאחד‬ ,‫לפורטוגל‬ ‫לטיול‬ ‫מודעה‬ ‫לדוגמה‬ ‫ניקח‬
.‫זה‬ ‫בגיל‬ ‫זוג‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫נבחרה‬ ‫ולכן‬ ,‫מבוגר‬ ‫בגיל‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫יועד‬ ‫הקמפיין‬ :‫הבאנר‬ ‫תמונת‬
.‫מחזק‬ ‫טקסט‬ ‫ומופיע‬ ,‫היעד‬ ‫של‬ ‫נבחרות‬ ‫תמונות‬ ‫כשמאחריהם‬ ,‫הזוג‬ ‫נראה‬ ‫עצמה‬ ‫בתמונה‬
‫תיאור‬ ‫משפט‬ ‫בא‬ ‫ולאחריו‬ "‫לפורטוגל‬ ‫מאורגן‬ ‫"טיול‬ ‫העסקית‬ ‫ההצעה‬ ‫את‬ ‫ובקצרה‬ ‫מדיוק‬ ‫מתאר‬ :‫לבאנר‬ ‫מעל‬ ‫הטקסט‬
."‫כנסו‬ " - ‫לפעולה‬ ‫קצרה‬ ‫קריאה‬ ‫ולבסוף‬ ."‫כיס‬ ‫לכל‬ ‫"מחירים‬ ‫הזו‬ ‫ההצעה‬ ‫ייתרון‬ ‫מתואר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫הדמיון‬ ‫את‬ ‫שמגרה‬
.‫לעשות‬ ‫ממנו‬ ‫מצופה‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫לגולש‬ ‫מתארים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬ ,‫לפעולה‬ ‫הברורה‬ ‫הקריאה‬ ‫חשובה‬ ‫כמה‬ ‫תתפלאו‬
‫משאר‬ ‫שלכם‬ ‫ההצעה‬ ‫את‬ ‫שמבדלים‬ ‫שלכם‬ ‫לקמפיין‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הסופרלטיבים‬ ‫נכתבים‬ ‫כאן‬ :‫לתמונה‬ ‫מתחת‬ ‫טקסט‬
‫מנוסה‬ ‫ישראלי‬ ‫מדריך‬ ,‫מהודר‬ ‫אוטובוס‬ ,‫ישירות‬ ‫)טיסות‬ .‫הגולש‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫בהחלטת‬ ‫שיקול‬ ‫להוות‬ ‫ויכולים‬ ,‫המפרסמים‬
.(‘‫וכו‬ ‫הכנה‬ ‫מפגש‬ ,‫וצמוד‬
,‫ביותר‬ ‫חשובה‬ ‫זו‬ ‫שורה‬ ‫שכן‬ - ‫יותר‬ ‫וגדול‬ ‫בולט‬ ‫פונט‬ ‫זו‬ ‫לשורה‬ ‫הקדישו‬ ‫פייסבוק‬ ‫סתם‬ ‫לא‬ :‫לתמונה‬ ‫מתחת‬ ‫לפעולה‬ ‫קריאה‬
‫דרגת‬ ‫ובעלת‬ .‫לביצוע‬ ‫ופשוטה‬ ‫ברורה‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫זו‬ ‫אמירה‬ .‫לבצע‬ ‫ממנו‬ ‫מצפים‬ ‫שאנו‬ ‫בפעולה‬ ‫הגולש‬ ‫את‬ ‫מנחים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬
‫מספר‬ ‫את‬ ‫מורידים‬ ‫אנו‬ ‫אזי‬ - "‫קשר‬ ‫צור‬ - ‫ייעוץ‬ ‫פגישת‬ ‫"לקביעת‬ :‫נרשום‬ ‫אם‬ ‫למשל‬ .‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫נמוכה‬ ‫קושי‬
‫עדיין‬ ‫רוצים‬ ‫אינם‬ ‫וכלל‬ ,‫הפרטים‬ ‫ובירור‬ ‫גישוש‬ ‫בשלב‬ ‫נמצאים‬ ‫מהגולשים‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫שכן‬ ,‫הפוטנציאליים‬ ‫הנרשמים‬
‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫בוחרים‬ ‫אנו‬ .‫פרטים‬ ‫לכם‬ ‫ישאירו‬ ‫ולא‬ ‫כזו‬ ‫לפעולה‬ ‫מקריאה‬ ‫להרתע‬ ‫עשויים‬ ‫הם‬ ‫ולכן‬ .‫אתכם‬ ‫ייעוץ‬ ‫לפגישת‬ ‫להגיע‬
!‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ - ‫כאן‬ ‫לחצו‬ :‫למשל‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫נמוך‬ ‫ומחויבות‬ ‫ביצוע‬ ‫סף‬ ‫עם‬ ‫לפעולה‬ ‫בקריאה‬
.‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫למועד‬ ‫אפשרית‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫לדחות‬ ‫נוטה‬ ,‫האדם‬ ‫ככל‬ ,‫הגולש‬ ‫שכן‬ - ‫דחיפות‬ ‫של‬ (‫)אמיתי‬ ‫אלמנט‬ ‫הוספנו‬ ‫ולבסוף‬
‫את‬ ‫להפסיד‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ‫כעת‬ ‫בפעולה‬ ‫ינקוט‬ ‫לא‬ ‫ושאם‬ ‫שלנו‬ ‫בהצעה‬ ‫כלשהי‬ ‫דחיפות‬ ‫שישנה‬ ‫במפורש‬ ‫מציינים‬ ‫אם‬ ‫אבל‬
‫גבוהים‬ ‫באחוזים‬ ‫רוצים‬ ‫שאנו‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫נוטה‬ ‫בדרך‬ ‫הגולש‬ ‫אז‬ ,‫בעתיד‬ ‫יותר‬ ‫ולשלם‬ ‫שלנו‬ ‫המשתלמת‬ ‫ההצעה‬
!‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ - ‫מוגבל‬ ‫המקומות‬ ‫"מספר‬ ‫רשמנו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ .‫יותר‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 9
•
‫על‬ ‫שליטה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ ,‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫מיצוב‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ,‫חשיבות‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫ולשמו‬ ‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫של‬ ‫לאייקון‬
‫יש‬ ,‫שלו‬ ‫העיסוק‬ ‫תחום‬ ‫עם‬ ‫שמתקשר‬ ‫ואיכותי‬ ‫ברור‬ ‫אייקון‬ ‫העסקי‬ ‫לדף‬ ‫שיהיה‬ ‫מומלץ‬ ,‫זה‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫אם‬ .‫זה‬
.‫עסק‬ ‫בית‬ ‫אותו‬ ‫שעושה‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫תיאור‬ ‫גם‬ ‫להכניס‬ ‫ואפשר‬ ‫הדף‬ ‫בכותרת‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לרשום‬
.(‫שמופיע‬ ‫המקרוי‬ ‫העסק‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫בכוונה‬ ‫טשטשנו‬ ‫המסך‬ ‫)בצילום‬ .‫לארה"ב‬ ‫ונופש‬ ‫בטיולים‬ ‫מתמתחים‬ ,‫פלוס‬ ‫תיירות‬ :‫למשל‬
:‫מצוין‬ ‫פתרון‬ ‫ישנו‬ ‫לפייסבוק‬ ‫אז‬ ,‫ייעודי‬ ‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫אל‬ ‫ולא‬ ‫שלם‬ ‫לאתר‬ ‫הגולש‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫בוחרים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬
‫את‬ ‫ולהעביר‬ ‫מודעה‬ ‫באותה‬ ‫שונות‬ ‫עסקיות‬ ‫הצעות‬ ‫עם‬ ‫באנרים‬ ‫מספר‬ ‫להציג‬ ‫לכם‬ ‫מאפשר‬ ‫כזה‬ ‫קמפיין‬ :‫קרוסלה‬ ‫קמפיין‬
.‫שונים‬ ‫אינטרנט‬ ‫דפי‬ ‫למספר‬ ‫הגולש‬
‫מי‬ ‫מקבל‬ ‫ומה‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫מציע‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫לכתוב‬ ‫הקפידו‬ .‫ברורה‬ ‫עסקית‬ ‫הצעה‬ ‫עם‬ ‫קמפיין‬ ‫לייצר‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ :‫בהירות‬
.‫מטרותיו‬ ‫את‬ ‫ישיג‬ ‫לא‬ ‫בהירות‬ ‫חוסר‬ ‫עם‬ ‫קמפיין‬ .‫הטופס‬ ‫את‬ ‫שממלא‬
‫שהקו‬ ‫לשאוף‬ ‫ויש‬ .(‫נחיתה‬ ‫דף‬ ,‫ומודעות‬ ‫)באנרים‬ ‫הפרסום‬ ‫חוליות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫אחיד‬ ‫גרפי‬ ‫קו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ :‫אחיד‬ ‫גרפי‬ ‫קו‬
‫על‬ ‫לשמור‬ ‫חשוב‬ ‫אז‬ ‫העסק‬ ‫לבית‬ ‫ולגו‬ ‫אתר‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫כלומר‬ .‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫כבר‬ ‫הקיים‬ ‫לזה‬ ‫ידמה‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫הגרפי‬
.‫ובמודעות‬ ‫בבאנרים‬ ,‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫גם‬ ‫אחידות‬
:‫אחת‬ ‫במודעה‬ ‫יעדים‬ ‫מספר‬ ‫לפרסם‬ ‫לכם‬ ‫לאפשר‬ ‫יכול‬ ‫כזה‬ ‫קמפיין‬
‫קמפיין‬ ‫בכל‬ ‫אתכם‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫התודה‬ ‫דף‬ ‫אולם‬ ,‫הנחיתה‬ ‫לדף‬ ‫שולית‬ ‫חשיבות‬ ‫לייחס‬ ‫נוטים‬ ‫רבים‬ ‫מפרסמים‬ :‫התודה‬ ‫דף‬
:‫דוגמאות‬ ‫מספר‬ ‫הנה‬ ,‫רב‬ ‫ערך‬ ‫עבורכם‬ ‫ולייצר‬
‫לתת‬ ‫תוכלו‬ ‫תיירות‬ ‫של‬ ‫בקמפיינים‬ ‫למשל‬ .‫לשם‬ ‫והגיע‬ ‫פרטיו‬ ‫מילא‬ ‫שכבר‬ ‫למי‬ ,‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫נוסף‬ ‫ערך‬ ‫לתת‬ ‫נסו‬ :‫ערך‬ ‫מתן‬
‫אתכם‬ ‫טיילו‬ ‫שכבר‬ ‫כאלו‬ ‫של‬ ‫המלצה‬ ‫סרטי‬ ‫או‬ ,‫התיירות‬ ‫יעד‬ ‫של‬ ‫סרט‬ ‫בו‬ ‫לשים‬ ‫תוכלו‬ .‫בחינם‬ ‫להורדה‬ ‫הטיול‬ ‫יעד‬ ‫של‬ ‫מדריך‬
,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ‫שלכם‬ ‫מהנציג‬ ‫לקבל‬ ‫ועומד‬ ‫פרטיו‬ ‫שמילא‬ ‫הגולש‬ ‫כלומר‬ .‫שלכם‬ ‫הליד‬ ‫את‬ "‫"תחמם‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ .‫הזה‬ ‫ליעד‬
.‫שלכם‬ ‫העיסוק‬ ‫בתחום‬ ‫הקשור‬ ‫ערך‬ ‫מכם‬ ‫קיבל‬ ‫כבר‬
‫דומים‬ ‫מוצרים‬ ‫להציג‬ ‫מעולה‬ ‫שיווקי‬ ‫מתחם‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫התודה‬ ‫דף‬ ,‫כלשהו‬ ‫מוצר‬ ‫או‬ ‫שירות‬ ‫מוכרים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ :‫אפ-סייל‬
.‫שלכם‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫במוצר‬ ‫עניין‬ ‫הביע‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ,‫ליד‬ ‫מאותו‬ ‫נוספת‬ ‫מכירה‬ ‫שתשיגו‬ ‫הסיכוי‬ ‫יגדל‬ ‫וכך‬ .‫לקמפיין‬ ‫הקשורים‬
.‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫ורווחיות‬ ‫יעילות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫יכולה‬ ‫זו‬ ‫פשוטה‬ ‫פעולה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫תתפלא‬
‫לכם‬ ‫ואישר‬ ‫בטופס‬ ‫פרטיו‬ ‫את‬ ‫שימלא‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫אוטומטי‬ ‫סמס‬ ‫לשלוח‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ :‫בטופס‬ ‫פרטיו‬ ‫שהזין‬ ‫למי‬ SMS ‫משלוח‬
.‫המכירה‬ ‫שיחת‬ ‫לקראת‬ ‫הליד‬ ‫את‬ ‫לחמם‬ ‫ויכולה‬ ‫קמפיין‬ ‫כתומכת‬ ‫נחשבת‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫ואוטומטית‬ ‫פשוטה‬ ‫פעולה‬ .‫זאת‬ ‫לבצע‬
:‫נוספות‬ ‫חשובות‬ ‫נקודות‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 10
•
‫ממלא‬ ‫לכל‬ ‫אוטומטי‬ ‫מייל‬ ‫לשלוח‬ ‫נוכל‬ ,‫סמס‬ ‫עם‬ ‫הקודם‬ ‫בסעיף‬ ‫שעשינו‬ ‫אופן‬ ‫באותו‬ :‫טופס‬ ‫למלא‬ ‫אוטומטי‬ ‫מייל‬ ‫משלוח‬
‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ ,(‫לגמרי‬ ‫אוטומטית‬ ‫בצורה‬ ‫)שוב‬ ‫לצרפו‬ ‫גם‬ ‫נוכל‬ .‫התעניין‬ ‫הוא‬ ‫הבו‬ ‫הקמפיין‬ ‫אודות‬ ‫פרטים‬ ‫לו‬ ‫ולהציג‬ ‫טופס‬
:‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫ראו‬ - .‫מראש‬ ‫הכנו‬ ‫אותה‬ ‫באי-מייל‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e
‫מילוי‬ ‫על‬ ‫לו‬ ‫מודים‬ ‫אנו‬ ‫ובה‬ ‫הטופס‬ ‫את‬ ‫שמלא‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫סמס‬ ‫הודעת‬ ‫שולחים‬ ‫אנו‬ ‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫שלנו‬ ‫רבים‬ ‫בקמפיינים‬
‫זו‬ ‫פשוטה‬ ‫פעולה‬ .‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫הרלוונטי‬ ‫היעד‬ ‫עלך‬ ‫איכותי‬ ‫סרט‬ ‫ומצרפים‬ ‫אליו‬ ‫להתקשר‬ ‫עומד‬ ‫שנציג‬ ‫לו‬ ‫מזכירים‬ ,‫פרטיו‬
‫בצורה‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫אנו‬ ‫אגב‬ * .‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫לידים‬ ‫יותר‬ ‫ולהפוך‬ ,‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫יעילות‬ ‫את‬ ‫פלאים‬ ‫לעלות‬ ‫יכולה‬
.‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫ראו‬ - ‫שלנו‬ ‫הנחיתה‬ ‫דפי‬ ‫בממשק‬ ‫לגמרי‬ ‫אוטומטית‬
11
•
:‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫ראו‬ - ‫סלולרי‬ ‫תודה‬ ‫דף‬ ‫עריכת‬ ‫בלשונית‬ ,“WhatsApp ‫באמצעות‬ ‫"שתף‬ ‫כפתור‬ ‫הוספת‬
‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫כפתורים‬ ‫להוסיף‬ ‫ניתן‬ ‫אופן‬ ‫שבאותו‬ ‫כמובן‬
:‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫ראו‬ - ‫סמס‬ ‫הודעת‬ ‫באמצעות‬ ‫ושיתוף‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e
‫של‬ ‫שיתוף‬ ‫לבצע‬ ,‫לליד‬ ‫אצלכם‬ ‫שהפך‬ ‫לגולש‬ ‫תאפשרו‬ ‫באמצעותה‬ ‫כפלטפורמה‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫התודה‬ ‫דף‬ :‫שיתוף‬ ‫כפתורי‬
‫חזקה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ .‫מצדכם‬ ‫נוסף‬ ‫מאמץ‬ ‫או‬ ‫עלות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫תפוצתו‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫ובכך‬ ,‫הנחיתה‬ ‫דף‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬
‫הוא‬ ‫כעת‬ ‫שכן‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫הוא‬ ‫עליו‬ ‫ילחצו‬ ‫הם‬ ‫שגם‬ ‫והסיכוי‬ ‫ומשפחתו‬ ‫חבריו‬ ‫עם‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫משתף‬ ‫הגולש‬ ‫שכן‬ ‫ביותר‬
‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ."WhatsApp ‫"שתף‬ ‫כפתור‬ ‫התודה‬ ‫בדף‬ ‫להציב‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬ .‫כבר‬ ‫מכירים‬ ‫שהם‬ ‫ממישהו‬ ‫כהמלצה‬ ‫מגיע‬
.‫אחת‬ ‫פשוטה‬ ‫בפעולה‬ ‫הכפתור‬ ‫הוספת‬ ‫ידי‬ ‫על‬
12
‫העסק‬ ‫של‬ ‫דיגיטליים‬ ‫נכסים‬ ‫זיהוי‬ .4
( ‫עסקי‬ ‫דף‬ ,‫סרטונים‬ ,‫תפוצה‬ ‫)רשימות‬
‫הם‬ ‫גם‬ ‫מתמודדים‬ ‫אשר‬ ,‫שלכם‬ ‫בתחום‬ ‫חלקם‬ ,‫אחרים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫קמפיינים‬ ‫מול‬ "‫"להתחרות‬ ‫הולך‬ ‫שלכם‬ ‫הפרסום‬ ‫קמפיין‬
‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫ביצועים‬ ‫להשיג‬ ‫ובכדי‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ .‫להגיע‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אליו‬ ‫קהל‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫בזירת‬
.‫שלו‬ ‫המתקדם‬ ‫הפרסום‬ ‫בממשק‬ ‫לרשותכם‬ ‫מעמיד‬ ‫שפייסבוק‬ ‫מגוונות‬ ‫ושיטות‬ ‫בכלים‬ ‫להשתמש‬ ‫עליכם‬ ,‫מהמתחרים‬
.‫העסק‬ ‫בית‬ ‫אצל‬ ‫הקיימים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בנכסים‬ ‫שימוש‬ ‫היא‬ ‫הקיימות‬ ‫המתקדמות‬ ‫הפרסום‬ ‫משיטות‬ ‫אחד‬
:‫עיקריים‬ ‫שלבים‬ 2-‫מ‬ ‫מורכב‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בנכסים‬ ‫שימוש‬
‫העסק‬ ‫בית‬ ‫לרשות‬ ‫העומדי‬ ‫הנכסים‬ ‫זיהוי‬ (1)
‫און-לין‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בקמפיין‬ ‫שימוש‬ ‫לצורכי‬ ‫הכנתם‬ (2)
:‫פייסבוק‬ ‫בקמפיין‬ ‫לשימוש‬ ‫אפשריים‬ ‫לנכסים‬ ‫דוגמאות‬
(SMS/‫)מייל‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימות‬ •
‫מהעבר‬ ‫קונים‬ ‫רשימת‬ •
‫מתעניינים‬ ‫רשימת‬ •
‫העסק‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫שהיו‬ ‫אנשים‬ ‫קבוצת‬ •
‫בפייסבוק‬ ‫העסקי‬ ‫בדף‬ ‫חברים‬ •
‫רלוונטיים‬ ‫סרטונים‬ •
:‫אלו‬ "‫"נכסים‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬
.‫קהל‬ ‫מהם‬ ‫וליצור‬ ‫לפייסבוק‬ ‫להעלות‬ ‫ניתן‬ ‫קיימות‬ ‫רשומות‬
.(‫)לטרגט‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫אליה‬ ‫לפרסם‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫הקהל‬ ‫יצירת‬ ‫לאחר‬
.‫רימרקטינג‬ – ‫ולפרסם‬ ‫לשוב‬ ‫ניתן‬ ‫אליה‬ ‫לקבוצה‬ ‫מבקריו‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫לכם‬ ‫יאפשר‬ ‫שלכם‬ ‫לאתר‬ ‫תכניסו‬ ‫אותו‬ ‫הרימרקטינג‬ ‫קוד‬
(‫חבריהם‬ ‫אל‬ ‫גם‬ ‫)וכמובן‬ ‫לפרסם‬ ‫תוכלו‬ ‫אליהם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מצוין‬ ‫מאגר‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫שלכם‬ ‫העסקי‬ ‫הדף‬
‫בו‬ ‫צפו‬ ‫אשר‬ ‫לאנשים‬ ‫לפרסם‬ ‫תוכלו‬ ‫ואתם‬ ,‫שלכם‬ ‫המסחרית‬ ‫להצעה‬ ‫שיווקי‬ ‫כמגנט‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫שלכם‬ ‫הווידאו‬ ‫סרט‬
‫ולא‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ ‫בפייסבוק‬ ‫יהיה‬ ‫שהווידאו‬ ‫לדאוג‬ ‫כמובן‬ ‫יש‬ .(‫מהווידאו‬ 75%-‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫שצפו‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫למשל‬ ‫לטרגט‬ ‫)ניתן‬
.‫אחר‬ ‫מקום‬ ‫או‬ ‫ביוטיוב‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 13
‫הקמפיין‬ ‫הקמת‬ .5
.(‫רימרטיקנג‬ ,‫טלפון‬ ‫שיחות‬ ‫כולל‬ ‫המרות‬ ‫מעקב‬ ,CA, LA)
‫לעסק‬ ‫שיש‬ ‫הרשומות‬ ‫את‬ ‫שאיתרנו‬ ‫ולאחר‬ ,(‫אתר‬ ‫או‬ ,‫נחיתה‬ ‫)דף‬ ‫הקמפיין‬ ‫עבור‬ ‫השיווקי‬ ‫המתחם‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫כעת‬
‫ממשק‬ ‫ובין‬ (‫אתר‬ ‫או‬ ,‫נחיתה‬ ‫)דף‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫השיווקי‬ ‫המתחם‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫צריך‬ ,(‫רימרקטינג‬ ,‫אליק‬ ‫)לוק‬ ‫קהלים‬ ‫מהן‬ ‫והקמנו‬
.‫באתר‬ ‫או‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫קודים‬ ‫השתלת‬ ‫בעזרת‬ ‫מתבצעת‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ .‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬
.‫המרות‬ ‫וקוד‬ ‫רימרקטינג‬ ‫קוד‬ :‫להשתיל‬ ‫נרצה‬ ‫אותם‬ ‫קודים‬ 2 ‫קיימים‬
,‫רימרקטינג‬ ‫לקבוצת‬ ‫אותם‬ ‫מכניס‬ ,‫העסק‬ ‫של‬ ‫נחיתה/אתר‬ ‫לדף‬ ‫הגיעו‬ ‫אשר‬ ‫הגולשים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ומסמן‬ ‫מזהה‬ :‫רימרקטינג‬ ‫קוד‬
.‫להמרה‬ ‫אותם‬ ‫להניע‬ ‫כדי‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫להם‬ ‫ולפרסם‬ ‫אותם‬ ‫ולטרגט‬ ‫לחזור‬ ‫לנו‬ ‫ומאפשר‬
‫השארת‬ ‫טופס‬ ‫את‬ ‫ממלא‬ ‫שגולש‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫לפייסבוק‬ ‫ומדווח‬ ,‫הנחיתה‬ ‫דף‬ ‫של‬ ‫התודה‬ ‫בדף‬ ‫מושתל‬ ‫ההמרה‬ ‫קוד‬ :‫המרה‬ ‫קוד‬
‫הביצועים‬ ‫בעלת‬ ‫היא‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצות‬ ‫או‬ ‫קמפיין‬ ‫איזה‬ ‫לדעת‬ ‫לנו‬ ‫ומאפשר‬ ‫המרות‬ ‫למדוד‬ ‫הפרסום‬ ‫ממשק‬ ‫יכול‬ ‫כך‬ .‫הפרטים‬
(‫)אופטימיזציה‬ ‫טובים‬ ‫היותר‬
.‫בקמפיין‬ ‫המעקב‬ ‫של‬ ‫הפעולות‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫שיבצע‬ ‫אחד‬ ‫לקוד‬ ‫הללו‬ ‫הקודים‬ 2 ‫את‬ ‫מאחדת‬ ‫פייסבוק‬ 2016 ‫מסוף‬ ‫*החל‬
‫קמפיינים‬ ‫אפילו‬ ‫ישנם‬ .(‫כטפסים‬ ‫שמגיעים‬ ‫מלידים‬ ‫)השונה‬ ‫טלפון‬ ‫כשיחות‬ ‫יגיעו‬ ‫מהלידים‬ ‫חלק‬ - ‫טלפון‬ ‫שיחות‬ ‫מדידת‬
‫הנכנסות‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫נדע‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫ולכן‬ .‫כטפסים‬ ‫המושארים‬ ‫הלידים‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫בהן‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫שאחוז‬
.‫לא‬ ‫או‬ ‫טוב‬ ‫מתפקד‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫נדע‬ ‫ולא‬ ‫הקמפיין‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫תמונה‬ ‫נקבל‬ ‫לא‬ ,‫מהקמפיין‬ ‫כתוצאה‬ ‫לעסק‬
.‫זה‬ ‫מדיד‬ ‫ממספר‬ ‫הנכנסות‬ ‫השיחות‬ ‫אחר‬ ‫ולעקוב‬ ,‫מדיד‬ ‫מספר‬ ‫להקצות‬ ‫קמפיין‬ ‫לכל‬ ‫מומלץ‬ ‫לכן‬
‫יכולים‬ ‫וכך‬ ‫שלנו‬ ‫השיחות‬ ‫מדידת‬ ‫מערכת‬ ‫אל‬ API ‫ממשק‬ ‫באמצעות‬ ‫קמפיין‬ ‫מכל‬ ‫הנכנסות‬ ‫השיחות‬ ‫את‬ ‫מזרימים‬ ‫*אנו‬
.‫בהתאם‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫ולבצע‬ ,‫אחריהם‬ ‫לעקוב‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e
‫פייסבוק‬ ‫באדיבות‬ :‫מקור‬
:‫און-לין‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בקמפיין‬ ‫שימוש‬ ‫לצורכי‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫הנכסים‬ ‫הכנת‬
,‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫לפלטפורמת‬ ‫ונגישים‬ ‫זמינים‬ ,‫לשמישים‬ ‫אותם‬ ‫להפוך‬ ‫יש‬ ,‫הנ"ל‬ ‫הנכסים‬ ‫את‬ ‫והכנתם‬ ‫שמיפיתם‬ ‫לאחר‬
:‫עיקריות‬ ‫צורות‬ 3-‫ב‬ ‫אלו‬ ‫בנכסים‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫בגדול‬ .‫שלכם‬ ‫בקמפיינים‬ ‫טירגוט‬ ‫לצורכי‬ ‫בהם‬ ‫להשתמש‬ ‫שתכלו‬ ‫כך‬
‫עצמה‬ ‫לרשומה‬ ‫פרסום‬ - Custom Audience .1
‫פרטים‬ ‫השאירו‬ ‫שלא‬ ‫לגולשים‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫פרסום‬ – Remarketing .2
‫המקור‬ ‫לקבוצות‬ ‫במאפייניהם‬ ‫ודומות‬ ‫חדשות‬ ‫קבוצות‬ ‫הקמת‬ – Lookalike Audience .3
14
:‫הללו‬ ‫השיטות‬ 3 ‫של‬ ‫תיאור‬ ‫להלן‬
‫בית‬ ‫של‬ ‫קיימות‬ ‫רשומות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫בפייסבוק‬ ‫שונים‬ ‫קהלים‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ - Custom Audience
‫אלו‬ ‫רשומות‬ ‫להעלות‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫פייסבוק‬ ‫אז‬ ,‫שלו‬ ‫קודמות‬ ‫מפעילויות‬ ‫שונות‬ ‫רשומות‬ ‫יש‬ ‫לעסק‬ ‫אם‬ :‫לדוגמה‬ .‫העסק‬
‫רכשו‬ ‫שכבר‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רשומה‬ ‫יש‬ ‫לעסק‬ ‫אם‬ ,‫למשל‬ .‫לה‬ ‫ולפרסם‬ ‫לטרגט‬ ‫ניתן‬ ‫אותה‬ ‫רשומה‬ ‫ונוצרת‬ ,‫הפרסום‬ ‫לממשק‬
‫ומומלץ‬ ‫עולה‬ ‫למודעות‬ ‫יענה‬ ‫זה‬ ‫שקהל‬ ‫הסבירות‬ ‫אז‬ ,‫להם‬ ‫להציע‬ ‫נוסף‬ ‫או‬ ‫משלים‬ ‫שירות‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫וכעת‬ ‫שירות‬ ‫בעבר‬ ‫ממנו‬
.‫להם‬ ‫לפרסם‬
‫ואשר‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫או‬ ,‫שלו‬ ‫באתר‬ ‫היו‬ ‫אשר‬ ‫לאנשים‬ ‫לפרסם‬ ‫לעסק‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫טירגוט‬ ‫שיטת‬ - Remarketing
‫מגיעים‬ ‫שהם‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫פרטים‬ ‫משאירים‬ ‫אינם‬ ‫האנשים‬ ‫שמרבית‬ ‫הוא‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ ‫מאחורי‬ ‫הרציונל‬ .‫פרטים‬ ‫השאירו‬ ‫לא‬
,‫בפרסום‬ ‫יעילה‬ ‫ובצורה‬ ‫זמן‬ ‫די‬ ‫אחריהם‬ "‫"נרדף‬ ‫אם‬ ‫ולכן‬ ,‫להמיר‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫קהל‬ ‫בהחלט‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫הנחיתה‬ ‫לדף‬ ‫או‬ ‫לאתר‬
.‫גבוה‬ ‫הוא‬ ‫פרטים‬ ‫ישאירו‬ ‫אשר‬ ‫ללקוחות‬ ‫אותם‬ ‫להפוך‬ ‫הסיכוי‬
.‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫פרטים‬ ‫ישאירו‬ ‫שהם‬ ‫הסיכוי‬ ‫אזי‬ ,‫פורטוגל‬ ‫טיולי‬ ‫של‬ ‫בדף‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫באתר‬ ‫ביקרו‬ ‫שכבר‬ ‫לאנשים‬ ‫נפנה‬ ‫אם‬ :‫דוגמה‬
‫אין‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫גדולים‬ ‫קהלים‬ ‫מציאת‬ ‫של‬ ‫מתקדמת‬ ‫פעולה‬ ‫לבצע‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ - Lookalike Audience
‫ליצור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ,(Remarketing ‫או‬ Custom Audience) ‫שלנו‬ ‫קיימות‬ ‫רשומות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ .‫שלהם‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫ברשותנו‬
‫לעלות‬ ‫נוכל‬ ‫אז‬ ,‫לפורטוגל‬ ‫טיול‬ ‫בעבר‬ ‫ממנו‬ ‫שרכשו‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫פרטים‬ ‫לעסק‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ,‫למשל‬ .‫הקיימת‬ ‫לרשומה‬ ‫דומה‬ ‫קהל‬
‫אנשי‬ ‫של‬ ‫פרמטריים‬ ‫מאות‬ ‫משווה‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬ ‫סריקה‬ ‫יבצע‬ ‫פייסבוק‬ ,(‫טלפונים‬ ‫או‬ ,‫אי-מייל‬ ‫)כתובות‬ ‫לפייסבוק‬ ‫זו‬ ‫רשומה‬
‫שיווקית‬ ‫פרסונה‬ ‫אותה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫ליצור‬ ‫נוכל‬ ‫כעת‬ .‫רשומה‬ ‫לכל‬ ‫המתאימה‬ ‫השיווקית‬ ‫הפרסונה‬ ‫את‬ ‫ימצא‬ ‫ולמעשה‬ ‫זו‬ ‫רשומה‬
,‫)גיל‬ ,‫שלכם‬ ‫לרשומה‬ ‫דומה‬ ‫מאפיינים‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫מזהה‬ ‫שפייסבוק‬ ‫קהל‬ ‫זהו‬ ,(‫אחרת‬ ‫מדינה‬ ‫)או‬ ‫ישראל‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ "‫דומה‬ ‫"קהל‬
‫"הקהל‬ ‫את‬ ‫לפלח‬ ‫ניתן‬ .('‫וכו‬ ‫העדפות‬ ,‫תחביבים‬ ,‫מגורים‬ ‫אזור‬ ,‫ובפייסבוק‬ ‫בחיים‬ ‫פעילויות‬ ,‫השכלה‬ ,‫עניין‬ ‫תחומי‬ ,‫מגדר‬
‫המקור‬ ‫לקהל‬ ‫דומה‬ ‫שהכי‬ (‫שבחרתם‬ ‫)בארץ‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫האחוז‬ ‫משמעותו‬ 1% .10% ‫ועד‬ 1%‫מ‬ ‫דומות‬ ‫אחוזי‬ ‫לפי‬ "‫הדומה‬
‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫מעלה‬ ‫מכם‬ ‫רכש‬ ‫שכבר‬ ‫לקהל‬ ‫דומה‬ ‫לקהל‬ ‫שפרסום‬ ‫וכמובן‬ .(50K ‫כמעט‬ ‫מונה‬ ‫הוא‬ ‫)בישראל‬ .‫שהגדרתם‬
.(‫יותר‬ ‫נמוכות‬ ‫ובעלויות‬ ,‫לידים‬ ‫)יותר‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫שתשיגו‬
.‫העסק‬ ‫לבית‬ ‫שהיו‬ ‫בנכסים‬ ‫שלנו‬ ‫השימוש‬ ‫בזכות‬ ‫מעולות‬ ‫תוצאות‬ ‫השיג‬ ‫אשר‬ ,‫לפורטוגל‬ ‫קמפיין‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ :‫לדוגמה‬
‫על‬ ‫נסמכת‬ ‫ואשר‬ ,‫ביותר‬ ‫רלוונטית‬ ‫שהיא‬ ‫קבוצה‬ ‫מטרגטים‬ ‫כאשר‬ ‫נמוכות‬ ‫ההמרה‬ ‫שעלויות‬ ‫בבירור‬ ‫רואים‬
‫כאשר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫נמוכות‬ ‫להמרה‬ ‫העלויות‬ ‫)אגב‬ .‫בעבר‬ ‫העסק‬ ‫מבית‬ ‫רכש‬ ‫שכבר‬ ‫לקהל‬ ‫דומה‬ ‫קהל‬
(‫פייסבוק‬ ‫בממשק‬ ‫כאן‬ ‫נספרות‬ ‫ושאינן‬ ‫זה‬ ‫בקמפיין‬ ‫שהתקבלו‬ ‫הרבות‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫את‬ ‫מחשיבים‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 15
•
Lookalike Audience-‫ו‬ Custom Audience ‫הקמת‬ ‫ממשק‬ ‫נראה‬ ‫כך‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 16
•
‫קיימות‬ ‫רשומות‬ .1
‫קיימות‬ ‫לרשמות‬ look alike .2
(‫זו‬ ‫בקבוצה‬ ‫גולשים‬ ‫מספיק‬ ‫צבירת‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫)זמין‬ ‫רימרקטינג‬ .3
(‫ממירים‬ ‫מספיק‬ ‫צבירת‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫)זמין‬ ‫בקמפיין‬ ‫לממירים‬ look alike .4
‫לרימרקטינג‬ look alike .5
‫רלוונטיים‬ ‫עניין‬ ‫תחומי‬ .6
.‫ובטקסט‬ ‫בתמונה‬ ‫שונה‬ ‫קראיטיב‬ ‫בעלת‬ ‫היא‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ,(3-5) ‫מודעות‬ ‫מספר‬ ‫להקים‬ ‫מומלץ‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצת‬ ‫בכל‬
‫רימרקטינג‬ ‫קוד‬ ‫לשתול‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬ ‫אז‬ ,‫בגוגל‬ ‫תואם‬ ‫קמפיין‬ ‫גם‬ ‫במקביל‬ ‫מריצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ :‫גוגל‬ ‫קמפיין‬ ‫עם‬ ‫חיבור‬ :‫*הערה‬
‫קמפיין‬ ‫דרך‬ ‫שלכם‬ ‫הפרסום‬ ‫למתחם‬ ‫כבר‬ ‫הגיעו‬ ‫אשר‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫ובכך‬ ,‫גוגל‬ ‫קמפיין‬ ‫של‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬
‫גם‬ ‫שהשקעתם‬ ‫שקל‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫תוצאות‬ ‫יותר‬ ‫לייצר‬ ‫תוכלו‬ ‫כלומר‬ .‫רימרקטינג‬ ‫פייסבוק‬ ‫בקמפיין‬ ‫אחריהם‬ ‫לרדוף‬ ‫ולהתחיל‬ ‫הגוגל‬
.‫ההשקעה‬ ‫על‬ ‫ההחזר‬ ‫את‬ ‫בכך‬ ‫ולהגדיל‬ ‫בגוגל‬
:‫ודוחות‬ ‫אופטימיזציה,מעקב‬
.‫פייסבוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאישורו‬ ‫להמתין‬ ‫יש‬ ,‫באוויר‬ ‫הקמפיין‬ ‫שכל‬ ‫לאחר‬
‫לבצע‬ ‫להתחיל‬ ‫ניתן‬ ‫ואז‬ ,‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫לממשק‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫שיזרמו‬ ‫עד‬ ‫להמתין‬ ‫יש‬ ‫אושרו‬ ‫המודעות‬ ‫שכל‬ ‫לאחר‬
.(‫בקמפיין‬ ‫התוצאות‬ ‫סטטיסטיקת‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫)טיוב‬ ‫אופטימיזציה‬
7-14 ‫בין‬ ‫לוקח‬ ‫לפעמים‬ ‫אולם‬ ,‫היומי‬ ‫ובתקציב‬ ‫הקהל‬ ‫בגודל‬ ‫תלויה‬ ‫כמובן‬ ‫הכמות‬ ,‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫שזורמים‬ ‫עד‬ ‫להמתין‬ ‫חובה‬
.‫לביצוע‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫ולהתחיל‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫תמונה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫שבכלל‬ ‫עד‬ ‫יום‬
‫היא‬ ‫ניכר‬ ‫שבאופן‬ ‫מודעה‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ,‫מודעות‬ ‫קבוצת‬ ‫בכל‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מתפקדת‬ ‫מודעה‬ ‫איזו‬ ‫לראות‬ ‫נרצה‬ ,‫נתונים‬ ‫די‬ ‫שיש‬ ‫לאחר‬
.‫אותה‬ ‫נעצור‬ ‫אז‬ ,‫ככל‬ ‫ממירה‬ ‫שאיננה‬ ‫או‬ ,‫להקלקה‬ ‫עלות‬ ‫או‬ ,‫הקלקה‬ ‫אחוזי‬ ‫מבחינת‬ ,‫טוב‬ ‫פחות‬
‫קבוצה‬ ‫שישנה‬ ‫מצב‬ ‫יתכן‬ ‫שכן‬ ,‫עלויות‬ ‫ובאילו‬ ‫ביותר‬ ‫הרבים‬ ‫הלידים‬ ‫את‬ ‫מייצרת‬ ‫קבוצה‬ ‫איזו‬ ‫לבחון‬ ‫נרצה‬ ‫המודעות‬ ‫בקבוצות‬
‫אחרות‬ ‫לקבוצות‬ ‫שלה‬ ‫התקציב‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫לשקול‬ ‫יש‬ ‫כזה‬ ‫במצב‬ .‫מהאחרות‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫בעלות‬ ‫אבל‬ ,‫לידים‬ ‫הרבה‬ ‫שמייצרת‬
.‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫שמתפקדות‬
:‫באלו‬ ‫להתחיל‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ ,‫רבים‬ ‫פרמטרים‬ ‫לפי‬ ‫אותו‬ ‫לפלח‬ ‫ניתן‬ ‫הקמפיין‬ ‫ביצועי‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫בבואנו‬
.‫עלויות‬ ‫ובאילו‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫ממיר‬ ‫מין‬ ‫איזה‬ ‫כלומר‬ :‫מגדר‬
.‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הביצועים‬ ‫בעלת‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצת‬ ‫מהי‬ :‫גיל‬
.‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫הגיבו‬ ‫ואיפה‬ ,‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫המודעות‬ ‫נצפו‬ ‫היכן‬ ‫כלומר‬ ,‫מובייל‬ ‫או‬ ‫(-ווב‬placment) :‫מיקום‬
.‫במובייל‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫שלנו‬ ‫הקמפיינים‬ ‫*במרבית‬
.‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מתפקד‬ ‫הקמפיין‬ ‫בארץ‬ ‫אזור‬ ‫באיזה‬ :‫גאוגרפי‬ ‫מיקום‬
.(‫זה‬ ‫חיתוך‬ ‫לפי‬ ‫מושכלות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫כדי‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫להצטברות‬ ‫להמתין‬ ‫שיש‬ ‫לב‬ ‫*)שימו‬
:‫הקמפיין‬ ‫הקמת‬
‫הקהלים‬ ‫את‬ ‫תחילה‬ ‫לטרגט‬ ‫ננסה‬ ,‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ .‫עצמו‬ ‫הקמפיין‬ ‫להקמת‬ ‫נפנה‬ ,‫במקומם‬ ‫שהקודים‬ ‫לאחר‬
:‫לפי‬ ‫ולטרגט‬ ,‫קמפיין‬ ‫הקמת‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫רשימה‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫ניתן‬ ‫אצבע‬ ‫ככל‬ .‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הוא‬ ‫ללידים‬ ‫שיהפכו‬ ‫שהסיכוי‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 17
•
‫שיטת‬ ‫לרשותנו‬ ‫עומדת‬ ,‫אזי‬ ,‫ייעודיים‬ ‫נחיתה‬ ‫לדפי‬ ‫ולא‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫בקמפיין‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫מפנים‬ ‫אנו‬ ‫אם‬
(Dynamic Product Ads) .‫דינמי‬ ‫רימרקטינג‬ ‫מודעות‬ ‫קמפיין‬ :‫ויעילה‬ ‫מתקדמת‬ ‫טירגוט‬
‫מודעה‬ ‫להם‬ ‫ולהציג‬ ,‫מסוימת‬ ‫הצעה‬ ‫או‬ ‫במוצר‬ ‫וצפו‬ ‫העסק‬ ‫באתר‬ ‫היו‬ ‫שכבר‬ ‫גולשים‬ ‫מחדש‬ ‫לטרגט‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬
.(‫באתר‬ ‫רכישה‬ ‫ביצעו‬ ‫כבר‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫נציג‬ ‫שלא‬ ‫)*כמובן‬ .‫חיפשו‬ ‫כבר‬ ‫שהם‬ ‫הצעה‬ ‫לפי‬ ‫רלוונטית‬
:‫דינאמי‬ ‫מודעות‬ ‫קמפיין‬ ‫בהקמת‬ ‫שלבים‬ 4 ‫יש‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬
‫מוצרים‬ ‫קטלוג‬ ‫העלאת‬ .1
‫הפיקסל‬ ‫הקמת‬ .2
‫דינאמית‬ ‫תבנית‬ ‫יצירת‬ .3
‫עצמו‬ ‫הקמפיין‬ ‫הקמת‬ .4
.‫ביותר‬ ‫הרלוונטי‬ ‫לקהל‬ ‫מודעות‬ ‫של‬ ‫מדויקת‬ ‫הצגה‬ ‫מבטיח‬ ‫הוא‬ ‫שהוקם‬ ‫לאחר‬ ‫אבל‬ ,‫הכנה‬ ‫מצריך‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫קמפיין‬
(CTA) ‫הרכישה‬ ‫בעליות‬ ‫הוזלה‬ 38%‫ו‬ (CTR) ‫הלחיצה‬ ‫באחוזי‬ 34% ‫של‬ ‫שיפור‬ ‫להשיג‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬
Rachel Kwan, Online Marketing Manager at The Honest Company and Zach Greenberger, CEO of adMixt :‫מקור‬
:‫כאן‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫דינאמי‬ ‫מודעות‬ ‫קמפיין‬ ‫להקמת‬ ‫השיטה‬ ‫את‬
https://www.facebook.com/business/a/online-sales/dynamic-product-ads
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e
Dynamic Product Ads / ‫דינאמי‬ ‫רימרקטינג‬ ‫קמפיין‬ .5
‫גולש‬ ‫לכל‬ ‫רלוונטיים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫אוטומטית‬ ‫הצגת‬
18
‫פזיזות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ ,‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫מדי‬ ‫הדוחות‬ ‫לממשק‬ ‫להיכנס‬ ‫מומלץ‬ :‫נתונים‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬
.‫קמפיין‬ ‫או‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצת‬ ,‫מודעה‬ ‫לעצור‬ ‫החלטה‬ ‫לקבל‬ ‫לא‬ ,‫בביצועים‬ ‫ודאית‬ ‫מובהקת‬ ‫שאין‬ ‫עד‬ ,‫כלומר‬ .‫מדי‬
.(‫דרסטי‬ ‫שינוי‬ ‫מבצעים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫יום‬ 14 ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫לאורך‬ "‫ביצוע‬ ‫"תת‬ 30% ‫ל‬ ‫שמתחת‬ ‫אצבע‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫פועלים‬ ‫*)אנו‬
‫בתחום‬ ‫גם‬ ‫לכן‬ .‫מחדש‬ "‫מסלול‬ ‫"לחשב‬ ‫לו‬ ‫לגרום‬ ‫יכול‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫ולכן‬ !‫מאוד‬ ‫רגיש‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫האלגוריתם‬ :‫בתקציבים‬ ‫שינויים‬
.‫דראסטים‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬ ‫התקציב‬
.‫יותר‬ ‫ולא‬ ‫ביום‬ ‫שינוי‬ 30% ‫עד‬ ‫לבצע‬ ‫מומלץ‬ ‫בתקציב‬ ‫ששינוים‬ ‫מצאנו‬ ,‫מנהלים‬ ‫שאנו‬ ‫קמפיינים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫*מנסיון‬
,‫מודעות‬ ‫אלפי‬ ‫ועשרות‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצות‬ ‫אלפי‬ ‫המכילים‬ ,‫קמפיינים‬ ‫מאות‬ ‫אחרי‬ ‫שמעקב‬ ‫בגלל‬ :‫מתקדמת‬ ‫קמפיין‬ ‫ניהול‬ ‫שיטת‬
‫כל‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫לנו‬ ‫המאפשרת‬ ,‫שפיתחנו‬ ‫ייחודית‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫אנחנו‬ ,‫אפשרית‬ ‫בלתי‬ ‫עד‬ ,‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫פעולה‬ ‫היא‬
‫הקמפיינים‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫התראות‬ ‫מקבלים‬ ‫אנחנו‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫כך‬ .‫אנומליות‬ ‫על‬ ‫ולהצביע‬ ‫ממוחשבת‬ ‫בצורה‬ ‫בקמפיינים‬ ‫הנתונים‬
.‫קמפיין‬ ‫כל‬ ‫בניהול‬ ‫מושכלות‬ ‫החלטות‬ ‫ולקבל‬ ‫השונים‬
:‫בקמפיינים‬ ‫שוטף‬ ‫טיפול‬ ‫בעת‬ ‫להיתקל‬ ‫עשויים‬ ‫אתם‬ ‫בהן‬ ‫תופעות‬ ‫מספר‬ ‫להלן‬
.‫מלאה‬ ‫עצירה‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫לדעוך‬ ‫התכונה‬ ‫את‬ ‫לעיתים‬ ‫יש‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לקמפיינים‬ :‫שהצבתם‬ ‫ביעד‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫בגלל‬ ‫קמפיינים‬ ‫דעיכת‬
.‫מושגת‬ ‫אינה‬ ‫הקמפיין‬ ‫מטרת‬ ‫כאשר‬ ‫כספו‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫ולא‬ ‫המפרסם‬ ‫על‬ "‫"להגן‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫מהרצון‬ ‫למעשה‬ ‫נובע‬ ‫כזה‬ ‫מקרה‬
‫ביצועי‬ ‫אבל‬ ,(ocpm ‫)בקמפיין‬ ‫ש"ח‬ 35 ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫לידים‬ ‫להשיג‬ ‫רוצים‬ ‫שאתם‬ ‫ציינתם‬ ‫הקמפיין‬ ‫הקמת‬ ‫בעת‬ ‫אם‬ ‫למשל‬
.‫לדעוך‬ ‫יתחיל‬ ‫והקמפיין‬ ‫מושגת‬ ‫אינה‬ ‫הקמפיין‬ ‫מטרת‬ ‫למעשה‬ ‫אז‬ ,‫ש"ח‬ 70 ‫של‬ ‫בעלויות‬ ‫לידים‬ ‫רק‬ ‫לייצר‬ ‫מצליחים‬ ‫הקמפיין‬
.‫שרציתם‬ ‫בעלות‬ ‫לידים‬ ‫מושגים‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬ ‫להבין‬ ‫ולנסות‬ (‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ,‫)מודעות‬ ‫הקמפיין‬ ‫מרכיבי‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬
,‫מהאחרים‬ ‫ומובהק‬ ‫באופן‬ ‫יקר‬ ‫שהוא‬ ‫כלשהו‬ ‫קהל‬ ‫ישנו‬ ‫האם‬ ‫לזהות‬ ‫ולנסות‬ ,‫ומגדר‬ ‫גיל‬ ,‫מיקום‬ ‫לפי‬ ‫פילוח‬ ‫לבצי‬ ‫להתחיל‬ ‫מומלץ‬
‫בקמפיין‬ ‫הגולשים‬ ‫לעומת‬ ‫ש"ח‬ 80‫ב‬ ‫ממירים‬ ‫בווב‬ ‫הגולשים‬ (‫יום‬ 14 ‫)מינימום‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫אם‬ ‫למשל‬ .‫להורידו‬ ‫אז‬ ‫יש‬ ‫ואם‬
‫והוזלה‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫עשוי‬ ‫ובכך‬ ‫בווב‬ ‫ההצגה‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫מומלץ‬ ‫אז‬ ,‫ש"ח‬ 30‫ב‬ ‫שממירים‬ ‫המובייל‬
.‫הלידים‬ ‫בעלויות‬
.‫להציג‬ ‫מפסיקות‬ ‫לאט‬ ‫ולאט‬ "‫"מתעייפות‬ ‫בקמפיין‬ ‫מודעות‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ - facebook ad fatigue
,‫קצרה‬ ‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫לדעוך‬ ‫יכול‬ ‫קמפיין‬ ‫ולפעמים‬ ‫יותר‬ "‫"עדינה‬ ‫פלטפורמה‬ ‫היא‬ ‫אחרות‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫בניגוד‬ ‫פייסבוק‬
:‫המרכזיות‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ ,‫סיבות‬ ‫מספר‬ ‫בגלל‬ ‫להתרחש‬ ‫יכולה‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬
:‫שלנו‬ ‫הקמפיינים‬ ‫ניטור‬ ‫מערכת‬ ‫שמציגה‬ ‫מהגרפים‬ ‫לחלק‬ ‫דוגמה‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e
‫תוצאות‬ ‫ושיפור‬ ‫מדידה‬ .6
(‫לדו"ח‬ ‫)דוגמה‬ ‫דוחות‬ ,‫אופטימיזציה‬
‫שלנו‬ ‫הניהול‬ ‫במערכות‬ ‫המוצגים‬ ‫והדוחות‬ ‫מהגרפים‬ ‫חלק‬
19
‫לאורך‬ ‫אז‬ ,‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫מודעות‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫קהל‬ ‫לאותו‬ ‫מציגים‬ ‫אתם‬ ‫כאשר‬ - ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫המודעות‬ ‫הצגת‬ ‫תדירות‬ :Frequency
.‫לעצירה‬ ‫עד‬ ‫יאט‬ ‫והקמפיין‬ ‫ירדו‬ (CTR) ‫שלכם‬ ‫ההקלקה‬ ‫אחוזי‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ,‫עליהן‬ ‫ילחץ‬ ‫ולא‬ ,‫למודעות‬ ‫פחות‬ ‫יגיב‬ ‫הוא‬ ‫הזמן‬
‫לוק‬ ‫קהלי‬ ,‫עניין‬ ‫תחומי‬ ,‫מגדר‬ ,‫הצגה‬ ‫אזורי‬ ,‫גילאים‬ ‫הרחבת‬ ‫בעזרת‬ ,‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫תציגו‬ ‫לו‬ ‫חדש‬ ‫קהל‬ ‫מציאת‬ :‫בבעיה‬ ‫טיפול‬
‫של‬ ‫שכפול‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ,‫קהל‬ ‫לאותו‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ "‫"להחיות‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫זאת‬ ‫ובכל‬ ‫קהל‬ ‫לכם‬ ‫ואין‬ ‫במקרה‬ .'‫וכו‬ ‫אלייק‬
.‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫להניע‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ‫הביד‬ ‫את‬ ‫להרים‬ ‫מומלץ‬ ‫כזה‬ ‫*במקרה‬ .‫מחדש‬ ‫אותו‬ ‫יציג‬ ‫ופייסבוק‬ ‫הקיים‬ ‫הקמפיין‬
‫לא‬ ‫שאם‬ ,‫המרות‬ ‫בקמפיין‬ ‫הדבר‬ ‫נכנון‬ ‫במיוחד‬ ,‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫ידעך‬ ‫הוא‬ ‫אז‬ ,‫פעולות‬ ‫די‬ ‫מושגות‬ ‫לא‬ ‫בקמפיין‬ ‫אם‬ :Actions
.‫לדעוך‬ ‫יתחיל‬ ‫הוא‬ ‫שעות‬ 48-72 ‫במשך‬ ‫המרות‬ ‫בו‬ ‫תהיינה‬
"‫ל"החייאת‬ ‫וזמני‬ ‫טכני‬ ‫פתרון‬ .‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫ולפתור‬ ‫המרות‬ ‫אין‬ ‫מדוע‬ ‫להבין‬ ‫הוא‬ ‫לבצע‬ ‫שיש‬ ‫הראשון‬ ‫הטיפול‬ :‫בבעיה‬ ‫טיפול‬
‫טכנית‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫אולם‬ .‫להתעורר‬ ‫לפיקסל‬ ‫לגרום‬ ‫וכך‬ ‫בקמפיין‬ ‫המודעות‬ ‫בתוך‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫המרה‬ ‫לבצע‬ ‫הוא‬ ‫הקמפיין‬
.‫הקמפיין‬ ‫להצלחת‬ ‫תביא‬ ‫ולא‬ ‫בלבד‬
‫הפעמים‬ ‫מספר‬ ‫חלקי‬ ‫שלכם‬ ‫המודעות‬ ‫על‬ ‫הקליקו‬ ‫שאנשים‬ ‫הפעמים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ ‫והוא‬ ,‫למעקב‬ ‫חשוב‬ ‫מדד‬ ‫זהו‬ :CTR
(1% ‫מתחת‬ ‫לנתונים‬ ‫לב‬ ‫)שימו‬ ‫בקמפיין‬ ‫לטפל‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ,‫מדי‬ ‫נמוך‬ ‫זה‬ ‫מדד‬ ‫אם‬ .‫נחשפו‬ ‫המודעות‬ ‫בהן‬
.‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫הטירגוט‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫לשקול‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בנתון‬ ‫ירידה‬ ‫במגמת‬ ‫מבחינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ :‫בבעיה‬ ‫טיפול‬
:‫דוחות‬
‫הלקוח‬ ‫עבור‬ ‫)או‬ ‫עבורכם‬ ‫ולייצר‬ ‫הקמפיין‬ ‫ביצועי‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫יום‬ 14 ‫מדי‬ ‫ליצור‬ ‫מומלץ‬ ‫הקמפיין‬ ‫התנהלות‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫כדי‬
.‫מסודר‬ ‫דו"ח‬ ,(‫אחר‬ ‫מישהו‬ ‫עבור‬ ‫מנהלים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫שלכם‬
‫דו“ח‬ ‫באותו‬ ‫המשתקפים‬ ‫מהנתונים‬ ‫הנגזרות‬ ‫לתובנות‬ ‫בנוסף‬ ‫זה‬ ,‫לקוח‬ ‫לכל‬ ‫אותו‬ ‫ומעבירים‬ ‫יום‬ 14 ‫מדי‬ ‫כזה‬ ‫דו"ח‬ ‫מפיקים‬ ‫אנו‬
‫בקמפיינים‬ ‫מתרחש‬ ‫מה‬ ‫לראת‬ ‫ללקוח‬ ‫שבועי‬ ‫הדו‬ ‫הדו"ח‬ ‫מאפשר‬ ,‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬ ‫המלאה‬ ‫לשקיפות‬ ‫בנוסף‬ .‫לביצוע‬ ‫והצעות‬
.‫בו‬ ‫המגמות‬ ‫ומהן‬ ‫שלו‬
‫ללקוחות‬ ‫שולחים‬ ‫אנו‬ ‫ושאותו‬ ‫שלנו‬ ‫הקמפיים‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫מפיקה‬ ‫אותו‬ ‫מהדו“ח‬ ‫לחלק‬ ‫דוגמה‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 20
.‫שלכם‬ ‫בקמפיין‬ ‫בעייתיות‬ ‫מדרגות‬ ‫לזהות‬ ‫ודעו‬ ,‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫מדדו‬ - ‫מדידה‬ ,‫מדידה‬ ,‫מדידה‬ :‫חשוב‬
‫אומר‬ ‫כנראה‬ ‫זה‬ ‫קליקים‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ,‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫לחשוף‬ ‫שתעזור‬ ‫פעולה‬ ‫נדרשת‬ - ‫חשיפות‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫כלומר‬
‫וכמות‬ ,‫חשיפות‬ ‫מספיק‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫פעולה‬ ‫לנקוט‬ ‫עליכם‬ ‫ואז‬ ‫נחשפות‬ ‫הן‬ ‫אליו‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫מעניינות‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫שלכם‬ ‫שהמודעות‬
.‫הלאה‬ ‫וכן‬ ‫שלכם‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫נמצאת‬ ‫הבעיה‬ ‫אז‬ - ‫המרות‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ,‫טובה‬ ‫ההקלקות‬
‫לטפל‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ,‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫משלב‬ ‫הגולשים‬ ‫של‬ ‫והמעבר‬ ‫שלכם‬ ‫בקמפיין‬ ‫המדרגות‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫שתוכלו‬ ‫ככל‬
.‫עבורכם‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לעבוד‬ ‫לו‬ ‫ולגרום‬ ‫בקמפיין‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬
‫מישהו‬ ‫עבור‬ ‫קמפיין‬ ‫מבצעים‬ ‫אתם‬ ‫)אם‬ ‫הלידים‬ ‫את‬ ‫שמקבל‬ ‫העסק‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫חשובה‬ ‫פעולה‬ :‫העסק‬ ‫מבית‬ ‫פידבק‬
‫הופכים‬ ‫באמת‬ ‫מהם‬ ‫וכמה‬ ‫שלכם‬ ‫מהקמפיין‬ ‫כתוצאה‬ ‫המגיעים‬ ‫הלידים‬ ‫של‬ ‫ההמרה‬ ‫אחוזי‬ ‫מהם‬ ‫לזהות‬ ‫שתדעו‬ ‫חשוב‬ .(‫אחר‬
‫לעסק‬ ‫לידים‬ ‫מאות‬ ‫להזרים‬ ‫הגיון‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ .‫הקמפיין‬ ‫לטיוב‬ ‫החלטות‬ ‫קבלו‬ ‫זה‬ ‫פידבק‬ ‫סמך‬ ‫ועל‬ .‫משלמים‬ ‫לקוחות‬ ‫להיות‬
.‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫התהליך‬ ‫בסוף‬ ‫לידים‬ ‫כמה‬ ‫לדעת‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫הקפידו‬ .‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫אותם‬ ‫ימיר‬ ‫לא‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫שבסופו‬
‫הלידים‬ ‫של‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫קחו‬ :‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫שהפכו‬ ‫הלידים‬ ‫של‬ ‫במידע‬ ‫רב‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ :‫ביותר‬ ‫חשוב‬
‫מתקציב‬ ‫חלק‬ ‫אליו‬ ‫ומקדו‬ Look Alike ‫קהל‬ ‫מהם‬ ‫וצרו‬ ‫לפייסבוק‬ ‫אותם‬ ‫הטעינו‬ ,(‫טלפון‬ ‫או‬ ‫)מייל‬ ‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫שהפכו‬
‫מוכנים‬ ‫שכבר‬ ‫לאלו‬ ‫דומים‬ ‫לאנשים‬ ‫תפנה‬ ‫היא‬ ‫שכן‬ ,‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫לכם‬ ‫תייצר‬ ‫זו‬ ‫שקבוצה‬ ‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫סבירות‬ ‫ישנה‬ .‫הפרסום‬
‫מנת‬ ‫על‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫במידע‬ ‫פייסבוק‬ ‫את‬ ‫להזין‬ ‫והקפידו‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫זו‬ ‫רשימה‬ ‫רעננו‬ .‫שלכם‬ ‫בקמפיין‬ ‫העסקית‬ ‫ההצעה‬ ‫בעבור‬ ‫לשלם‬
.‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫ישתפרו‬ ‫שלכם‬ ‫שהתוצאות‬
.‫בקמפיין‬ ‫דרסטית‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫לא‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬
:‫אופטמיזציות‬ ‫פעולות‬ ‫ובביצוע‬ ‫הקמפיינים‬ ‫בתפעול‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לכם‬ ‫לעזור‬ ‫שיכולים‬ ‫אצבע‬ ‫כללי‬ ‫מספר‬ ‫הנה‬
(‫למשל‬ ‫להמרה‬ ‫)עלויות‬ ‫לכם‬ ‫הרצוי‬ ‫מהערך‬ 30% ‫לפחות‬ ‫של‬ ‫מובהק‬ ‫הבדל‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫מהותיות‬ ‫פעולות‬ ‫בצעו‬ •
.‫מספיקה‬ ‫זמן‬ ‫תקופת‬ ‫ולאורך‬ ‫רחבה‬ ‫נתונים‬ ‫סקירת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫בקמפיין‬ ‫מהותיים‬ ‫שינויים‬ ‫בצעו‬ •
.‫בקמפיין‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫תמונה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫החלטות‬ ‫קבלו‬ •
.‫הקמפיין‬ ‫מתחילת‬ ‫או‬ ,‫האחרון‬ ‫מהשינוי‬ ‫יום‬ 10-14 ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫מהותיים‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬ •
(‫מודעות‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫בתקציבים‬ ‫)למשל‬ ,‫אחת‬ ‫בבת‬ ‫מדי‬ ‫חדים‬ ‫שינויים‬ ‫תבצעו‬ ‫אל‬ •
.‫מדי‬ ‫קצרה‬ ‫בתקופה‬ ‫תקציב‬ ‫שינויי‬ ‫תבצעו‬ ‫אל‬ •
:‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫זכרו‬
‫קיים‬ ‫לא‬ - ‫מדיד‬ ‫שלא‬ ‫מה‬
!‫כסף‬ ‫הרבה‬ ‫מפסידים‬ ‫אתם‬ - ‫בקמפיין‬ ‫הנתונים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫אופטמיזציה‬ ‫מבצעים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ‫אם‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 21
:‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫שלנו‬ ‫לקוח‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫פעילות‬ ‫תיאור‬
.‫הדיגיטלית‬ ‫מהמדיה‬ ‫לידים‬ ‫להבאת‬ ‫קמפיינים‬ ‫לביצוע‬ ‫אפשרות‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫אלינו‬ ‫פנה‬ ‫לקוח‬
.‫הפרינט‬ ‫במדיית‬ ‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫שנתי‬ ‫פרסום‬ ‫ביצע‬ ‫הלקוח‬
.‫שלו‬ ‫הפעילויות‬ ‫מתחומי‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫לליד‬ ‫העלות‬ ‫הייתה‬ ‫ומה‬ ‫זה‬ ‫מקמפיין‬ ‫כתוצאה‬ ‫הגיעו‬ ‫לידים‬ ‫כמה‬ ‫להגיד‬ ‫ידע‬ ‫לא‬ ‫הוא‬
:‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬ ‫פעילות‬ ‫לקראת‬ ‫והכנה‬ ,‫בדיקה‬ ‫של‬ ‫למהלך‬ ‫ונכנסו‬ ‫לדרך‬ ‫יצאנו‬ ‫אלו‬ ‫נתונים‬ ‫עם‬
(‫ועוד‬ ‫מתחרים‬ ‫מול‬ ‫חוזקות‬ ,‫עונתיות‬ ‫לפי‬ ‫הפעילויות‬ ‫)מיפוי‬ ‫שלו‬ ‫המסחריות‬ ‫הפעילויות‬ ‫של‬ ‫מקיפה‬ ‫סקירה‬ :‫הכנה‬ •
‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫לקבל‬ ‫מצפה‬ ‫שהלקוח‬ ‫לליד‬ ‫והעלות‬ ‫פעילות‬ ‫לכל‬ ‫הנדרשים‬ ‫הלידים‬ ‫כמות‬ ‫לגבי‬ ‫ציפיות‬ ‫תיאום‬ •
‫של‬ ‫מדויק‬ ‫פילוח‬ ‫וביצוע‬ ‫שוק‬ ‫חקר‬ ,‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫אפיון‬ ‫שיחת‬ ‫לאחר‬ ,‫נדרשת‬ ‫שיווקית‬ ‫פעילות‬ ‫לכל‬ ‫השיווקית‬ ‫הפרסונה‬ ‫אפיון‬ •
‫מצאנו‬ ‫אותה‬ ‫השיווקית‬ ‫הפרסונה‬ ,‫לפורטוגל‬ ‫מאורגנים‬ ‫טיולים‬ ‫בקמפיין‬ ‫למשל‬ .‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫רכש‬ ‫שכבר‬ ‫הקהל‬
,‫השכלה‬ ,‫ממוצע‬ ‫סוציאו-אקונמי‬ ‫חתך‬ ,2 ‫ילידים‬ ‫ממוצע‬ ,37-58 ‫בגילאי‬ ‫אנשים‬ :‫מ‬ ‫מורכבת‬ ‫הייתה‬ ‫תחילה‬ ‫לטרגט‬ ‫שיש‬
‫פלטפורמה‬ .‫האישה‬ – ‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫מבין‬ ‫ההחלטה‬ ‫מקבל‬ .‫רעננה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫לציון‬ ‫ראשון‬ :‫מרכזיות‬ ‫ערים‬ ,‫ומעלה‬ ‫תיכונית‬
,(‫הרימרקטינג‬ ‫בקמפיין‬ "‫ה"רדיפה‬ ‫חלון‬ ‫החלת‬ ‫)לצורך‬ ‫ממוצע‬ ‫ההתלבטות‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ ,‫מובייל‬ – ‫הקמפיין‬ ‫להצגת‬ ‫מועדפת‬
.‫ואנגלית‬ ,‫עברית‬ :‫מובילה‬ ‫ממשק‬ ‫שפת‬
‫כבר‬ ‫שרכשו‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫עבר‬ ‫רשומות‬ :‫הם‬ ‫לשימוש‬ ‫כשירים‬ ‫שנמצאו‬ ‫הנכסים‬ .‫הלקוח‬ ‫שלך‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫הנכסים‬ ‫כלל‬ ‫מיפוי‬ •
.‫העסק‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫בדף‬ ‫חברים‬ ‫קבוצת‬ .‫יעדים‬ ‫לפי‬ ‫ממוקדים‬ –‫סרטים‬ ,‫העסק‬ ‫של‬ ‫והנופש‬ ‫הטיולים‬ ‫חבילות‬ ‫את‬
‫קודי‬ ‫הכנסת‬ ,‫הלקוח‬ ‫לאתר‬ ‫המרה‬ ‫וקודי‬ ‫רימרקטינג‬ ‫קודי‬ ‫הכנסת‬ :‫חדשים‬ ‫ולהכין‬ ‫קיימים‬ ‫נכסים‬ ‫למנף‬ ‫כדי‬ ‫שבוצעו‬ ‫פעולות‬ •
‫לקוד‬ ‫וחיבורים‬ ‫פייסבוק‬ ‫לקמפיין‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הסרטים‬ ‫העלאת‬ ,‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫גוגל‬ ‫בפעילות‬ ‫קיימים‬ ‫נחיתה‬ ‫לדפי‬ ‫רימרקטינג‬
‫על‬ Lookalike Audience ‫קהלי‬ ‫הכנת‬ ,Custom Audience ‫ויצירת‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫קיימות‬ ‫רשומות‬ ‫העלאת‬ .‫רימרקטינג‬
‫קיימות‬ ‫רשומות‬ ‫סמך‬
‫פעילויות‬ ‫יופנו‬ ‫אליהם‬ ,‫שונים‬ ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ 10 ‫להקים‬ ‫הוחלט‬ ‫הלקוח‬ ‫אתר‬ ‫על‬ ‫מעבר‬ ‫לאחר‬ :‫השונים‬ ‫הקמפיינים‬ ‫מבנה‬ ‫מיפוי‬ •
.‫הלקוח‬ ‫באתר‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫נמצאות‬ ‫שלא‬
‫ותיקצובם‬ ‫הקמפיינים‬ ‫הקמת‬ ‫מועד‬ ‫לגבי‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ •
‫המתאים‬ ‫לדף‬ ‫הובילה‬ ‫מודעה‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ,‫אד‬ ‫מולטי‬ ‫בקמפיין‬ ‫יחד‬ ‫אוחדו‬ ‫שונים‬ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ 5 – ‫אד‬ ‫מולטי‬ ‫קמפיין‬ ‫הקמת‬ •
.‫הלקוח‬ ‫באתר‬
.‫אד‬ ‫המולטי‬ ‫ובקמפיין‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫מכוסים‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬ ‫לשאר‬ ‫אד‬ ‫מולטי‬ ‫קמפיין‬ ‫להקים‬ ‫ללקוח‬ ‫הצענו‬ •
‫של‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫ניטור‬ ‫ממשק‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ,‫שלנו‬ ‫הקמפיינים‬ ‫מעקב‬ ‫לממשק‬ ‫אותם‬ ‫חיברנו‬ ,‫הקמפיינים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שהקמנו‬ ‫לאחר‬ •
.‫קמפיין‬ ‫מכל‬ ‫המתקשרים‬ ‫כמות‬ ‫מהי‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לדעת‬ ‫שנוכל‬ ‫כך‬ ‫חיברנו‬ ‫הקמפיין‬
‫שיחות‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫שיוכל‬ ‫כך‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫ניטור‬ ‫וממשק‬ ‫הקמפיין‬ ‫לממשק‬ ‫העסק‬ ‫לבעל‬ ‫מלא‬ ‫גישה‬ ‫נתנו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ •
.‫אליהן‬ ‫ולחזור‬ ‫נענו‬ ‫שלא‬
‫הפרטים‬ ‫על‬ ‫לעבור‬ ‫יחד‬ ‫שנוכל‬ ‫בכדי‬ ,‫אירלנד‬ ‫בפייסבוק‬ ‫שלנו‬ ‫הסוכנות‬ ‫לנציגת‬ ‫הפרטים‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫העברנו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ •
.‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫רגולציות‬ ‫מבחינת‬ ‫תקין‬ ‫שהכול‬ ‫ולראות‬
.‫מראש‬ ‫שנקבעה‬ ‫העבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הקמפיינים‬ ‫את‬ ‫שחררנו‬ ‫הבאה‬ ‫בשלב‬ •
‫מתארים‬ ‫אנו‬ ‫ובו‬ ,‫ללקוח‬ ‫מעבירים‬ ‫אנו‬ ‫אותו‬ ‫מסודר‬ ‫מייל‬ ‫הוצאנו‬ ,‫פייסבוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ואושרו‬ ‫לאוויר‬ ‫עלו‬ ‫הקמפיינים‬ ‫שכל‬ ‫לאחר‬ •
‫אחר‬ ‫המעקב‬ ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ומסבירים‬ ,‫ביומן‬ ‫קבועה‬ ‫שבועית‬ ‫דו‬ ‫שיחה‬ ‫אתו‬ ‫מתאמים‬ ‫אנו‬ ,‫מעתה‬ ‫הצפוי‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬ ‫את‬
.‫עושים‬ ‫אנו‬ ‫אותה‬ ‫הקמפיינים‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e
‫להגיע‬ ‫אפשר‬ ‫לאן‬ .7
‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לקמפיין‬ ‫דוגמה‬
22
:‫תוצאות‬
:‫הבאות‬ ‫התוצאות‬ ‫הושגו‬ ,‫ללקוח‬ ‫ניהלנו‬ ‫אשר‬ ‫מהקמפיין‬ ‫כתוצאה‬
‫בממוצע‬ 250% ‫של‬ ‫של‬ ‫עליה‬ - ‫לידים‬ 3,761 :‫לידים‬ ‫כמות‬ •
‫הדיגיטלית‬ ‫במדיה‬ ‫מדידות‬ ‫צפיות‬ ‫ללקוח‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שלנו‬ ‫הפעילות‬ ‫לפני‬ - 7,028,561 ‫צפיות‬ ‫כמות‬ •
12 ‫פי‬ ‫בפייסבוק‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫העסק‬ ‫הגדיל‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ •
‫בפייסבוק‬ ‫דיגיטלי‬ ‫לפרסום‬ ‫מהפרינט‬ ‫שלו‬ ‫הפרסום‬ ‫מתקציב‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫העביר‬ ‫העסק‬ ‫בעל‬ •
‫לליד‬ ‫יעד‬ ‫כמחיר‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫שהגדיר‬ ‫מזו‬ ‫משמעותית‬ ‫נמוכה‬ ‫הייתה‬ ‫לליד‬ ‫הממוצעת‬ ‫העלות‬ •
‫ט.ל.ח‬ .‫כהווייתם‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫המאמצים‬ ‫מרבית‬ ‫נעשו‬ ‫המסמך‬ ‫*בהכנת‬
:‫סיכום‬
‫פרסומי‬ ‫ערוץ‬ ‫בפניו‬ ‫ופתחה‬ ."‫בעסק‬ ‫שיווקית‬ ‫"מהפכה‬ ‫עבורו‬ ‫עשתה‬ ,‫ללקוח‬ ‫עשינו‬ ‫אשר‬ ‫הפרסום‬ ‫פעילות‬
‫אשר‬ ‫התיירות‬ ‫ויעדי‬ ‫מהקמפיינים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫לידים‬ ‫של‬ ‫פוסק‬ ‫ובלתי‬ ‫איכותי‬ ,‫חזק‬ ‫זרם‬ ‫עבורו‬ ‫ייצר‬ ‫אשר‬ ‫חדש‬
‫אוטומטית‬ ‫בצורה‬ ‫מוזרמים‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ , ‫ומדויקת‬ ‫מדידה‬ ‫בצורה‬ ‫הפעילות‬ ‫ניהול‬ .‫החברה‬ ‫שיווקה‬
‫מהירה‬ ,‫מקצועית‬ ‫בצורה‬ ‫ולשפר‬ ‫למדוד‬ ,‫לנהל‬ ‫לנו‬ ‫אפשרה‬ ,‫שפיתחנו‬ ‫הייחודית‬ ‫הקמפיינים‬ ‫ניהול‬ ‫למערכת‬
.‫השונים‬ ‫הקמפיינים‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫זמן‬ ‫נקודת‬ ‫בכל‬ ‫לו‬ ‫ולהציג‬ .‫הלקוח‬ ‫עבור‬ ‫הקמפיינים‬ ‫עשרות‬ ‫את‬ ‫ונוחה‬
‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫ניהול‬ ‫בעת‬ ‫החשובים‬ ‫המדדים‬ ‫ושאר‬ ,‫ההמרה‬ ‫עלויות‬ ‫לגבי‬ ‫ומיידית‬ ‫ברורה‬ ‫תמונה‬ ‫ולספק‬
.‫בפייסבוק‬ ‫קמפיינים‬
‫עסקים‬ ‫לרשות‬ ‫העומדת‬ ‫כיום‬ ‫הקיימת‬ ‫ביותר‬ ‫המתקדמת‬ ‫השיווק‬ ‫פלטפורמת‬ ‫היא‬ ‫פייסבוק‬
‫הפכה‬ ,‫שלה‬ ‫המדויקות‬ ‫הפילוח‬ ‫יכולות‬ ‫בזכות‬ .‫משלמים‬ ‫לקוחות‬ ‫לעצמם‬ ‫לייצר‬ ‫שרוצים‬
‫ולשכנע‬ ‫שלו‬ ‫המיועד‬ ‫הלקוח‬ ‫אל‬ ‫רב‬ ‫בדיוק‬ ‫להגיע‬ ‫למפרסם‬ ‫המאפשר‬ ‫שיווק‬ ‫לכלי‬ ‫פייסבוק‬
.‫פרטיו‬ ‫להשאיר‬ ‫אותו‬
‫הכי‬ ‫אותו‬ ‫התחום‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫שכן‬ ,‫והנופש‬ ‫התיירות‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫הדבר‬ ‫נכון‬ ‫במיוחד‬
‫אליהם‬ ‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫משלמים‬ ‫לקוחות‬ ‫להיות‬ ‫והופכים‬ ‫בפייסבוק‬ "‫"מגלים‬ ‫גולשים‬ ‫הרבה‬
.‫נחשפו‬ ‫הם‬
,‫העגלה‬ ‫על‬ ‫לקפוץ‬ ‫הקדימו‬
!‫שלכם‬ ‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ - ‫בפייסבוק‬ ‫גולשים‬ ‫רבבות‬ ‫והפכו‬
!‫בהצלחה‬
w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 23
המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק

Recomendados

Lean 6 Sigma Số 10 por
Lean 6 Sigma Số 10Lean 6 Sigma Số 10
Lean 6 Sigma Số 10IESCL
140 visualizações32 slides
การก่อผนังและฉาบปูน por
การก่อผนังและฉาบปูนการก่อผนังและฉาบปูน
การก่อผนังและฉาบปูนPimseetha Radawadol
264 visualizações28 slides
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3 por
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3
แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.3Khunnawang Khunnawang
6.5K visualizações7 slides
FAO - mercados 2016 por
FAO - mercados 2016FAO - mercados 2016
FAO - mercados 2016agroalimentaria.pe
449 visualizações97 slides
Banco de preguntas sobre los tipos de redes por
Banco de preguntas sobre los tipos de redes Banco de preguntas sobre los tipos de redes
Banco de preguntas sobre los tipos de redes Kevin Lema
157 visualizações3 slides
Bioplasma World Asia 2016 - Hong Kong por
Bioplasma World Asia 2016 - Hong KongBioplasma World Asia 2016 - Hong Kong
Bioplasma World Asia 2016 - Hong KongJustin Barin de Jesus
619 visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Karty Libdesign: 35 metod pro lepší služby por
Karty Libdesign: 35 metod pro lepší službyKarty Libdesign: 35 metod pro lepší služby
Karty Libdesign: 35 metod pro lepší službyLibdesign
793 visualizações19 slides
Breaking Paradigms in old Fields. Finding “the reservoir key” for Mature Fiel... por
Breaking Paradigms in old Fields. Finding “the reservoir key” for Mature Fiel...Breaking Paradigms in old Fields. Finding “the reservoir key” for Mature Fiel...
Breaking Paradigms in old Fields. Finding “the reservoir key” for Mature Fiel...Juan Diego Suarez Fromm
273 visualizações15 slides
Cen 479 ppt (2) por
Cen 479 ppt (2)Cen 479 ppt (2)
Cen 479 ppt (2)KM Badhon
246 visualizações15 slides
Ne Cessez Jamais D Aimer por
Ne Cessez Jamais D AimerNe Cessez Jamais D Aimer
Ne Cessez Jamais D AimerFigaronron Figaronron
653 visualizações17 slides
Curriculum vitae_Marc Bourgeois_2016 por
Curriculum vitae_Marc Bourgeois_2016Curriculum vitae_Marc Bourgeois_2016
Curriculum vitae_Marc Bourgeois_2016Bourgeois Marc
525 visualizações33 slides
Sondage sur les salaires du design numérique en 2009 por
Sondage sur les salaires du design numérique en 2009Sondage sur les salaires du design numérique en 2009
Sondage sur les salaires du design numérique en 2009designers interactifs
617 visualizações5 slides

Destaque(6)

Karty Libdesign: 35 metod pro lepší služby por Libdesign
Karty Libdesign: 35 metod pro lepší službyKarty Libdesign: 35 metod pro lepší služby
Karty Libdesign: 35 metod pro lepší služby
Libdesign793 visualizações
Breaking Paradigms in old Fields. Finding “the reservoir key” for Mature Fiel... por Juan Diego Suarez Fromm
Breaking Paradigms in old Fields. Finding “the reservoir key” for Mature Fiel...Breaking Paradigms in old Fields. Finding “the reservoir key” for Mature Fiel...
Breaking Paradigms in old Fields. Finding “the reservoir key” for Mature Fiel...
Juan Diego Suarez Fromm273 visualizações
Cen 479 ppt (2) por KM Badhon
Cen 479 ppt (2)Cen 479 ppt (2)
Cen 479 ppt (2)
KM Badhon246 visualizações
Curriculum vitae_Marc Bourgeois_2016 por Bourgeois Marc
Curriculum vitae_Marc Bourgeois_2016Curriculum vitae_Marc Bourgeois_2016
Curriculum vitae_Marc Bourgeois_2016
Bourgeois Marc525 visualizações
Sondage sur les salaires du design numérique en 2009 por designers interactifs
Sondage sur les salaires du design numérique en 2009Sondage sur les salaires du design numérique en 2009
Sondage sur les salaires du design numérique en 2009
designers interactifs617 visualizações

Similar a המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק

מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי por
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי Hanan Lev ➚ חנן לב
184 visualizações27 slides
מצגת קבוצת עסקים חדשים 120912 por
מצגת קבוצת עסקים חדשים 120912מצגת קבוצת עסקים חדשים 120912
מצגת קבוצת עסקים חדשים 120912www.saleway.co.il
193 visualizações27 slides
מיתוג באמצעות פייסבוק por
מיתוג באמצעות פייסבוקמיתוג באמצעות פייסבוק
מיתוג באמצעות פייסבוקinforumobile
512 visualizações17 slides
ייעוץ שיווקי לשימוש נכון בערוצי התקשורת por
ייעוץ שיווקי לשימוש נכון בערוצי התקשורתייעוץ שיווקי לשימוש נכון בערוצי התקשורת
ייעוץ שיווקי לשימוש נכון בערוצי התקשורתYaelOvadia
613 visualizações50 slides
קורס מכירות בדיגיטל por
קורס מכירות בדיגיטלקורס מכירות בדיגיטל
קורס מכירות בדיגיטלZiv Sheinfeld זיו שיינפלד
525 visualizações214 slides

Similar a המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק(20)

מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי por Hanan Lev ➚ חנן לב
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
מדידה ושיפור בשיווק הדיגיטלי
Hanan Lev ➚ חנן לב184 visualizações
מצגת קבוצת עסקים חדשים 120912 por www.saleway.co.il
מצגת קבוצת עסקים חדשים 120912מצגת קבוצת עסקים חדשים 120912
מצגת קבוצת עסקים חדשים 120912
www.saleway.co.il193 visualizações
מיתוג באמצעות פייסבוק por inforumobile
מיתוג באמצעות פייסבוקמיתוג באמצעות פייסבוק
מיתוג באמצעות פייסבוק
inforumobile512 visualizações
ייעוץ שיווקי לשימוש נכון בערוצי התקשורת por YaelOvadia
ייעוץ שיווקי לשימוש נכון בערוצי התקשורתייעוץ שיווקי לשימוש נכון בערוצי התקשורת
ייעוץ שיווקי לשימוש נכון בערוצי התקשורת
YaelOvadia613 visualizações
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק por Katy Stern
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוקשיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
שיווק בפייסבוק ואיך עובד דף פייסבוק
Katy Stern533 visualizações
שבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאין por Ariel Levin
שבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאיןשבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאין
שבעה צעדים פשוטים לפרסום בלינקדאין
Ariel Levin59 visualizações
אודות חדש FRESH por itamar pittel
אודות חדש FRESHאודות חדש FRESH
אודות חדש FRESH
itamar pittel101 visualizações
Dor Design Media por דור בר
Dor Design MediaDor Design Media
Dor Design Media
דור בר178 visualizações
מירב שביט-טופס לידים איך ליצור לידים אפקטיבים por Meirav Shavit
מירב שביט-טופס לידים איך ליצור לידים אפקטיביםמירב שביט-טופס לידים איך ליצור לידים אפקטיבים
מירב שביט-טופס לידים איך ליצור לידים אפקטיבים
Meirav Shavit789 visualizações
פתרונות פרסום בפייסבוק למועדוני לקוחות por inforumobile
פתרונות פרסום בפייסבוק למועדוני לקוחותפתרונות פרסום בפייסבוק למועדוני לקוחות
פתרונות פרסום בפייסבוק למועדוני לקוחות
inforumobile678 visualizações
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות por yanivbrikman
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיותpqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
yanivbrikman60 visualizações
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות por yanivbrikman
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיותpqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
pqpon - יזמות שיווקית ברשתות חברתיות
yanivbrikman100 visualizações
מפגש2 por ARIELLITA
מפגש2מפגש2
מפגש2
ARIELLITA462 visualizações

Mais de inforumobile

InforUMobile User Guide July 2020 IL por
InforUMobile User Guide July 2020 ILInforUMobile User Guide July 2020 IL
InforUMobile User Guide July 2020 ILinforumobile
3.1K visualizações187 slides
InforUMobile_UserGuide_May2020 por
InforUMobile_UserGuide_May2020InforUMobile_UserGuide_May2020
InforUMobile_UserGuide_May2020inforumobile
175 visualizações186 slides
InforUMobile IE User Guide por
InforUMobile IE User GuideInforUMobile IE User Guide
InforUMobile IE User Guideinforumobile
224 visualizações110 slides
InforUMobile UK User Guide por
InforUMobile UK User GuideInforUMobile UK User Guide
InforUMobile UK User Guideinforumobile
426 visualizações109 slides
InforUMobile IE User Guide por
InforUMobile IE User GuideInforUMobile IE User Guide
InforUMobile IE User Guideinforumobile
81 visualizações110 slides
SMS API InforUMobile por
SMS API InforUMobileSMS API InforUMobile
SMS API InforUMobileinforumobile
611 visualizações23 slides

Mais de inforumobile(20)

InforUMobile User Guide July 2020 IL por inforumobile
InforUMobile User Guide July 2020 ILInforUMobile User Guide July 2020 IL
InforUMobile User Guide July 2020 IL
inforumobile3.1K visualizações
InforUMobile_UserGuide_May2020 por inforumobile
InforUMobile_UserGuide_May2020InforUMobile_UserGuide_May2020
InforUMobile_UserGuide_May2020
inforumobile175 visualizações
InforUMobile IE User Guide por inforumobile
InforUMobile IE User GuideInforUMobile IE User Guide
InforUMobile IE User Guide
inforumobile224 visualizações
InforUMobile UK User Guide por inforumobile
InforUMobile UK User GuideInforUMobile UK User Guide
InforUMobile UK User Guide
inforumobile426 visualizações
InforUMobile IE User Guide por inforumobile
InforUMobile IE User GuideInforUMobile IE User Guide
InforUMobile IE User Guide
inforumobile81 visualizações
SMS API InforUMobile por inforumobile
SMS API InforUMobileSMS API InforUMobile
SMS API InforUMobile
inforumobile611 visualizações
SMS API InforUMobile por inforumobile
SMS API InforUMobileSMS API InforUMobile
SMS API InforUMobile
inforumobile570 visualizações
InforUMobile UK User Guide por inforumobile
InforUMobile UK User GuideInforUMobile UK User Guide
InforUMobile UK User Guide
inforumobile59 visualizações
InforUMobile IE User Guide por inforumobile
InforUMobile IE User GuideInforUMobile IE User Guide
InforUMobile IE User Guide
inforumobile58 visualizações
InforUMobile IE User Guide por inforumobile
InforUMobile IE User GuideInforUMobile IE User Guide
InforUMobile IE User Guide
inforumobile37 visualizações
InforUMobile SMS API por inforumobile
InforUMobile SMS APIInforUMobile SMS API
InforUMobile SMS API
inforumobile65 visualizações
InforUMobile SMS API por inforumobile
InforUMobile SMS APIInforUMobile SMS API
InforUMobile SMS API
inforumobile176 visualizações
InforUMobile UK SMS API por inforumobile
InforUMobile UK SMS APIInforUMobile UK SMS API
InforUMobile UK SMS API
inforumobile65 visualizações
InforUMobile User Guide por inforumobile
InforUMobile User GuideInforUMobile User Guide
InforUMobile User Guide
inforumobile83 visualizações
InforUMobile User Guide por inforumobile
InforUMobile User GuideInforUMobile User Guide
InforUMobile User Guide
inforumobile49 visualizações
InforUMobile User Guide por inforumobile
InforUMobile User Guide InforUMobile User Guide
InforUMobile User Guide
inforumobile43 visualizações
InforUMobile User Guide por inforumobile
InforUMobile User Guide InforUMobile User Guide
InforUMobile User Guide
inforumobile42 visualizações
InforUMobile User Guide por inforumobile
InforUMobile User Guide InforUMobile User Guide
InforUMobile User Guide
inforumobile34 visualizações
InforUMobile User Guide por inforumobile
InforUMobile User Guide InforUMobile User Guide
InforUMobile User Guide
inforumobile60 visualizações
InforUMobile UK - user guide por inforumobile
InforUMobile UK - user guide InforUMobile UK - user guide
InforUMobile UK - user guide
inforumobile99 visualizações

המדריך לשייוק תיירות ונופש בפייסבוק

 • 1. ‫התיירות‬ ‫בענף‬ ‫משמעותי‬ ‫הכנסה‬ ‫לאפיק‬ ‫הפייסבוק‬ ‫ערוץ‬ ‫הפיכת‬ ‫שלבי‬ ‫פייסבוק‬ ‫באמצעות‬ ‫ונופש‬ ‫תיירות‬ ‫שיווק‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ל‬ ‫ך‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫מ‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e ‫התיירות‬ ‫בענף‬ ‫משמעותי‬ ‫הכנסה‬ ‫לאפיק‬ ‫הפייסבוק‬ ‫ערוץ‬ ‫הפיכת‬ ‫שלבי‬
 • 2. :‫תוכן‬ 01 ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫הגדרת‬ 02 ‫המתחרים‬ ‫לעומת‬ ‫והבידול‬ ‫העסק‬ ‫חזקות‬ ‫זיהוי‬ 03 ‫העסקית‬ ‫במטרה‬ ‫התומכים‬ ‫גרפיים‬ ‫חומרים‬ ‫הקמת‬ 04 (‫ועוד‬ ‫סרטונים‬ ,‫תפוצה‬ ‫)רשימות‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫דיגיטליים‬ ‫נכסים‬ ‫זיהוי‬ 05 ‫דינאמי‬ ‫רימרקטינג‬ ,‫שיחה‬ ‫כוללה‬ ‫המרות‬ ‫מעקב‬ ,CA, LA - ‫הקמפיין‬ ‫הקמת‬ ‫שיטת‬ 06 (‫לדו"ח‬ ‫)דוגמה‬ ‫דוחות‬ ,‫אופטימיזציה‬ - ‫תוצאות‬ ‫ושיפור‬ ‫מדידה‬ 07 ‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לקמפיין‬ ‫דוגמה‬ - ‫להגיע‬ ‫אפשר‬ ‫לאן‬ 08 InforUMobile - ‫עלינו‬ ‫קצת‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 111
 • 3. :‫הקדמה‬ - (Q4’15 Market Snapshot Israel*) Q4_2015 ‫מפייסבוק‬ ‫*נתונים‬ .‫בפרט‬ ‫ונופש‬ ‫טיולים‬ ,‫תיירות‬ ‫חברות‬ ‫ועבור‬ ‫בכלל‬ ‫לפרסום‬ ‫האידאלית‬ ‫המדיה‬ ‫כיום‬ ‫היינה‬ ‫פייסבוק‬ .‫וממוקד‬ ‫ספציפי‬ ‫משהו‬ ‫מחפש‬ ‫הגולש‬ ‫בה‬ ,"‫חיפוש‬ ‫"לגוגל‬ ‫בניגוד‬ ,"‫"גילוי‬ ‫של‬ ‫פלטפורמה‬ ‫היא‬ ‫שפייסבוק‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ ‫הסיבה‬ ‫אינו‬ (‫)הגולש‬ ‫הפוטנציאלי‬ ‫הלקוח‬ ‫התיירות‬ ‫בעולם‬ ‫שכן‬ ,‫התיירות‬ ‫שיווק‬ ‫לתחום‬ ‫מאוד‬ ‫מתאימה‬ ‫זו‬ ,"‫"גילוי‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫גלישה‬ ‫צורת‬ ‫"גלוי‬ ‫להיות‬ ‫ישכיל‬ ‫אשר‬ ‫ומפרסם‬ .‫והנופש‬ ‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫שונות‬ ‫להצעות‬ "‫"פתוח‬ ‫הוא‬ ‫אלא‬ ,‫ובלעדי‬ ‫ייחודי‬ ‫מוצר‬ ‫מחפש‬ .‫רבות‬ ‫הזמנות‬ ‫לעצמו‬ ‫לייצר‬ ‫ויוכל‬ ‫הפירות‬ ‫את‬ ‫יקצור‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫להנאתו‬ ‫גולש‬ ‫הוא‬ ‫כאשר‬ ‫עבורו‬ "‫וזמין‬ .‫רבים‬ A/B TEST ‫ו‬ ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ‫של‬ ‫רבות‬ ‫עשרות‬ ,‫קמפיינים‬ ‫מאות‬ ,‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫מודעות‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫על‬ ‫נסמכות‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫התובנות‬ * .‫להשתנות‬ ‫יכולות‬ ‫התוצאות‬ ‫ולכן‬ ‫משלו‬ ‫מאפיינים‬ ‫עסק‬ ‫ובית‬ ‫קמפיין‬ ‫לכל‬ ‫אולם‬ .‫מוצלח‬ ‫פרסום‬ ‫לבצע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לעשות‬ ‫ואיך‬ ‫מה‬ ,‫כיצד‬ ‫לדעת‬ ‫הוא‬ ‫למפרסמים‬ ‫שנשאר‬ ‫כל‬ ‫כעת‬ ,‫השונים‬ ‫השלבים‬ ‫את‬ ‫לתאר‬ ‫ננסה‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ .‫התיירות‬ ‫בתחומי‬ ‫מוצלח‬ ‫פייסבוק‬ ‫קמפיין‬ ‫להקים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לבצע‬ ‫שיש‬ :‫כי‬ ‫מראים‬ ‫מחקרים‬ (1) .‫שלהם‬ ‫הבא‬ ‫החופשה‬ ‫למקום‬ ‫בנוגע‬ ‫בפייסבוק‬ ‫השראתם‬ ‫מקבלים‬ ,‫ולנופש‬ ‫לטיולים‬ ‫לצאת‬ ‫שמתכוונים‬ ‫מהצרכנים‬ 87% * (1) .‫וטיולים‬ ‫מנופש‬ ‫בחוויות‬ ‫קשור‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הגולשים‬ ‫משתפים‬ ‫אותו‬ ‫התוכן‬ ‫מכלל‬ 42% * (2) .‫לנופש‬ ‫או‬ ‫לטיול‬ ‫לצאת‬ ‫לאן‬ ‫החלטתם‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫השפיעו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫נחשפו‬ ‫אליהם‬ ‫שתמונות‬ ‫אמרו‬ ‫מהמטיילים‬ 52% * ‫ביותר‬ (Discovered) "‫ה"מגולה‬ ‫התחום‬ ‫היה‬ ‫ונופש‬ ‫תיירות‬ ,2015 ‫שנת‬ ‫של‬ ‫האחרון‬ ‫שברבעון‬ ‫הראה‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫שוק‬ ‫מחקר‬ (‫תמונה‬ ‫)ראו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫הגולשים‬ "‫"גילו‬ ‫אותו‬ ‫הקטגוריות‬ ‫מכלל‬ 26% ‫על‬ ‫ועמד‬ ‫בפייסבוק‬ Social/Media and Tourism Industry Statistics Stikkymedia.com(1) webbedfeet.com/Influence of social media in travel (2) .‫והנופש‬ ‫התיירות‬ ‫מתחום‬ ‫למפרסמים‬ ‫עצומה‬ ‫הזדמנות‬ ‫בחובו‬ ‫טומן‬ ‫פייסבוק‬ ‫כלומר‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e ‫פייסבוק‬ ‫באדיבות‬ ‫הנתונים‬ 2
 • 4. ‫מהות‬ - ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫הגדרת‬ :‫הראשון‬ ‫השלב‬ .1 • .‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫של‬ ‫מדויקת‬ ‫הגדרה‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫דורשת‬ ‫בפייסבוק‬ ‫מקצועית‬ ‫פרסום‬ ‫פעילות‬ ‫העברת‬ ,‫עסקי‬ ‫דף‬ ‫קידום‬ ,‫לפוסטים‬ "‫"בוסט‬ :‫למשל‬ .‫קמפיינים‬ ‫סוגי‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫מציע‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫פלטפורמות‬ ‫לאנשים‬ ‫הגעה‬ ,‫העסק‬ ‫של‬ ‫פוסטים‬ ‫סביב‬ ‫מעורבות‬ ‫הגדלת‬ ,‫אפליקציות‬ ‫התקנת‬ ,‫המרות‬ ‫קמפיין‬ ,‫העסק‬ ‫לאתר‬ ‫אנשים‬ ‫מודעות‬ ‫הגברת‬ ,‫חשיפה‬ ,‫בוידאו‬ ‫צפייה‬ ,‫שוברים‬ ‫הצעת‬ ,‫העסק‬ ‫של‬ ‫לאירוע‬ ‫מודעות‬ ‫העלאת‬ ,‫העסק‬ ‫בית‬ ‫בסביבת‬ ‫הנמצאים‬ .‫ועוד‬ ‫למותג‬ :‫מהות‬ ‫שמייצרת‬ ‫פעילות‬ ‫זוהי‬ ‫שכן‬ .‫העסק‬ ‫לבית‬ ‫לידים‬ ‫יצירת‬ :‫היא‬ ‫שמטרתו‬ ,‫לידים‬ ‫קמפיין‬ ‫של‬ ‫בפעילות‬ ‫נתמקד‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ .‫הפרסום‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫ביום‬ ‫כבר‬ ‫בפייסבוק‬ ‫מפרסום‬ ‫להרוויח‬ ‫ולהתחיל‬ ‫מכירות‬ ‫לקדם‬ ‫אפשרות‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫עבור‬ ‫מיידית‬ .‫כאן‬ ‫עליהן‬ ‫נרחיב‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫מאוד‬ ‫וטובות‬ ‫נוספות‬ ‫פרסום‬ ‫שיטות‬ ‫כמובן‬ ‫*ישנן‬ ‫שממלא‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫ליד‬ .‫העסק‬ ‫בית‬ ‫עבור‬ ‫לידים‬ ‫הבאת‬ ‫תהיה‬ ,‫שלנו‬ ‫במקרה‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫הגדרת‬ .‫שהתקשר‬ ‫או‬ ,‫באתר‬ ‫או‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫הטופס‬ ‫את‬ .‫לליד‬ ‫אותו‬ ‫להפוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מהגולש‬ ‫ומבקשים‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ‫מה‬ ‫ולהחליט‬ ‫להגדיר‬ ‫חשוב‬ ‫בתשומת‬ ‫לבחור‬ ‫יש‬ ‫ולכן‬ .‫פרטים‬ ‫ישאירו‬ ‫אשר‬ ‫הגולשים‬ ‫מספר‬ ‫יקטן‬ ‫קח‬ ,‫יותר‬ ‫ומורכבת‬ ‫קשה‬ ‫שלנו‬ ‫שהבקשה‬ ‫ככל‬ ‫ככלל‬ .‫בקמפיין‬ ‫מצגים‬ ‫אנו‬ ‫אותה‬ ‫לפעולה‬ ‫הקריאה‬ ‫את‬ ‫רבה‬ ‫לבר‬ :‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫בהן‬ ‫מרכזיות‬ ‫לפעולה‬ ‫קריאות‬ ‫מספר‬ ‫ישנן‬ ‫לתיאום‬ / ‫טופס‬ ‫מלאו‬ - ‫בחינם‬ ‫המדריך‬ ‫לקבלת‬ / ‫פרטים‬ ‫השאירו‬ ‫פגישה‬ ‫לתיאום‬ / ‫אליכם‬ ‫יחזור‬ ‫ונציג‬ ‫פרטים‬ ‫השאירו‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫וכו..כפי‬ ‫עכשיו‬ ‫קשר‬ ‫צרו‬ - ‫ההטבה‬ ‫לקבלת‬ - ‫פרטים‬ ‫-השאירו‬ ‫העסק‬ ‫בבית‬ ‫הכרות‬ ‫פגישת‬ ‫מהגולש‬ ‫נדרש‬ ‫לפעולה‬ ‫מהקריאות‬ ‫רוצים‬ ‫אנו‬ ‫אם‬ .‫שונה‬ ‫קושי‬ ‫דרגת‬ ‫הגולש‬ ‫עבור‬ ‫מציגה‬ ‫אחת‬ ‫וכל‬ ‫לפעולה‬ ‫קריאות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫ישנן‬ ‫לראות‬ ‫שניתן‬ ‫כפי‬ ‫מיותר‬ ‫עומס‬ ‫יצרו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫ממוקדים‬ ‫לידים‬ ‫רק‬ ‫רוצים‬ ‫אנו‬ ‫ואם‬ ,‫הקושי‬ ‫סף‬ ‫את‬ ‫שאפשר‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫להוריד‬ ‫ננסה‬ ,‫לידים‬ ‫הרבה‬ .‫המכירות‬ ‫מוקד‬ ‫על‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 3
 • 5. ‫כמות‬ - ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫הגדרת‬ :‫הראשון‬ ‫השלב‬ .1 • .'‫וכו‬ ‫אפליקציה‬ ‫הורדת‬ ‫עידוד‬ ,‫חשיפה‬ ,‫מיתוג‬ ,‫מכירות‬ ‫הגדלת‬ - ‫פייסבוק‬ ‫באמצעות‬ ‫להשיג‬ ‫שאפשר‬ ‫עסקיות‬ ‫למטרות‬ ‫דוגמאות‬ .‫מכירות‬ ‫בהגדלת‬ ‫נתמקד‬ ‫אנחנו‬ :‫והוא‬ ‫להכיר‬ ‫שיש‬ ‫בסיסי‬ ‫כלל‬ ‫ישנו‬ ,(‫)ובכלל‬ ‫בפייסבוק‬ ‫קמפיין‬ ‫להקים‬ ‫בבואנו‬ .‫הצלחה‬ ‫למדוד‬ ‫שנוכל‬ ‫כדי‬ ‫העסקית‬ ‫המטרה‬ ‫את‬ ‫את‬ ‫כמותי‬ ‫ובאופן‬ ‫במדויק‬ ‫להגדיר‬ :‫מכירות‬ ‫הגדלות‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫עסקיות‬ ‫מטרות‬ ‫של‬ ‫וכמותית‬ ‫מדויקת‬ ‫להגדרה‬ ‫דוגמאות‬ ‫הנה‬ ‫לליד‬ ‫ש"ח‬ 70 ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫בחודש‬ ‫לידים‬ 300 - ‫לידים‬ ‫איסוף‬ • ‫ש"ח‬ 10,000 ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫לאתר‬ ‫רלוונטיים‬ ‫איש‬ 150,000 ‫של‬ ‫תנועה‬ ‫הבאת‬ - ‫מכירות‬ ‫אתר‬ ‫יש‬ ‫אם‬ • .‫לרכישה‬ ‫ש"ח‬ 200 ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫חופשות‬ 400 ‫של‬ ‫רכישה‬ - ‫באתר‬ ‫קנייה‬ ‫אפשרות‬ ‫יש‬ ‫אם‬ • .‫הכמותי‬ ‫לשלב‬ ‫נעבור‬ ,‫מכירות‬ ‫הגדלת‬ ‫קמפיין‬ ‫היינה‬ ‫שלנו‬ ‫הפעילות‬ ‫שמהות‬ ‫שהגדרנו‬ ‫לאחר‬ .‫הקמפיין‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫בוחן‬ ‫כאבן‬ ‫אותנו‬ ‫ישמשו‬ ‫אלו‬ ‫יעדים‬ .‫ביצוע‬ ‫יעדי‬ ‫ונקבע‬ ‫עלויות‬ ,‫כמויות‬ ‫לעצמנו‬ ‫נגדיר‬ ‫זה‬ ‫בשלב‬ .(‫לאחרים‬ ‫שמפרסמת‬ ‫פרסום‬ ‫סוכנות‬ ‫אנו‬ ‫אם‬ ‫הלקוח‬ ‫מול‬ ‫או‬ ,‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫לבד‬ ‫מבצעים‬ ‫אנו‬ ‫אם‬ ‫לעצמנו‬ ‫אם‬ ‫)בין‬ .(key performance indicator) KPI-‫כ‬ ‫להגדיר‬ ‫גם‬ ‫ניתן‬ ‫אלו‬ ‫*יעדים‬ :‫המרות‬ ‫בקמפיין‬ ‫לקבוע‬ ‫שמומלץ‬ ‫המרכזיים‬ ‫היעדים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫מהקמפיין‬ ‫כתוצאה‬ ‫לקבל‬ ‫מצפים‬ ‫אנו‬ ‫אותה‬ ‫הלידים‬ ‫כמות‬ • ‫המצופה‬ ‫הליד‬ ‫עלות‬ • .‫קמפיין‬ ‫לכל‬ ‫תמליצו‬ ‫עליהם‬ ‫הפרסום‬ ‫תקציבי‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫לכם‬ ‫תאפשר‬ ,‫המצופה‬ ‫הליד‬ ‫בעלות‬ ‫הרצויה‬ ‫הלידים‬ ‫כמות‬ ‫הכפלת‬ .‫האפשרי‬ ‫הריאלי‬ "‫"באזור‬ ‫בכלל‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫לדעת‬ ‫לכם‬ ‫תאפשר‬ ‫היא‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫העסק‬ ‫בעל‬ ‫מבחינת‬ ‫המצופה‬ ‫הליד‬ ‫ועלות‬ (‫חודש‬ ‫)כל‬ ‫לפורטוגל‬ ‫לטיול‬ ‫לידים‬ 350 ‫לקבל‬ ‫מצפה‬ ‫טיולים‬ ‫חברת‬ ‫בעל‬ ‫אם‬ ‫למשל‬ .(‫)לפחות‬ ₪ 10,500 ‫על‬ ‫עומדת‬ ‫פורטוגל‬ ‫לקמפיין‬ ‫החודשי‬ ‫התקציב‬ ‫אזי‬ ,‫ליד‬ ‫לכל‬ ₪ 30 ‫על‬ ‫עומדת‬ .‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫להשתנות‬ ‫יכולות‬ ‫והעלויות‬ ‫למידה‬ ‫עקומת‬ ‫ישנה‬ ‫קמפיין‬ ‫שלכל‬ ‫*כמובן‬ .‫אלו‬ ‫ליעדים‬ ‫בהתאם‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫ולבצע‬ ‫המערכות‬ ‫את‬ ‫לכייל‬ ‫תוכלו‬ ‫הקמפיין‬ ‫יעדי‬ ‫אודות‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫בידכם‬ ‫שיש‬ ‫לאחר‬ ‫ניתן‬ ‫אז‬ ‫הנדרשת‬ ‫הליד‬ ‫מעלות‬ ‫בהרבה‬ ‫גבוהות‬ ‫בעלויות‬ ‫לידים‬ ‫שמייצרת‬ ‫שלכם‬ ‫בקמפיין‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצת‬ ‫ישנה‬ ‫למשל‬ ‫אם‬ .‫הקמפיין‬ ‫ביעדי‬ ‫שתעמוד‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫קבוצה‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫ולחשוב‬ ‫אותה‬ ‫לעצור‬ ‫אליו‬ ‫ולחזור‬ ‫פשוט‬ ‫חישוב‬ ‫לבצע‬ ‫תוכלו‬ "...‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫מה‬ ,‫לידים‬ ‫מספיק‬ ‫לנו‬ ‫"אין‬ – ‫אופיינית‬ ‫בדרישה‬ ‫בא‬ ‫העסק‬ ‫בעל‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫הליד‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫הכפילו‬ – ‫)כאמור‬ .‫שביקש‬ ‫הלידים‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנדרש‬ ‫התקציב‬ ‫של‬ ‫מדויקת‬ ‫תשובה‬ ‫עם‬ .(‫לו‬ ‫הרצוי‬ ‫הלידים‬ ‫במספר‬ ‫הממוצעת‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 4
 • 6. ‫הוןפכים‬ ‫אכן‬ ‫לעסק‬ ‫מזרים‬ ‫שהקמפיין‬ ‫הלידים‬ ‫האם‬ ‫ומשמעותו‬ ,‫למדוד‬ ‫שמומלץ‬ ‫מתקדם‬ ‫מדד‬ ‫זהו‬ - ‫הלידים‬ ‫איכות‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫משלם‬ ‫ללקוח‬ ‫ליד‬ ‫הפיכת‬ ‫תהליך‬ ,‫שכן‬ ‫אחריו‬ ‫לעקוב‬ ‫יכול‬ ‫עסק‬ ‫בית‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ .‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫גם‬ ‫בהמשך‬ .‫הביצעים‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫מקשה‬ ‫ממושך‬ ‫ותהליך‬ ,‫ממושך‬ ‫הם‬ ‫מסויים‬ ‫מקמפיין‬ ‫לידים‬ ‫האם‬ ‫כלומר‬ ,‫הלידים‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫לדעת‬ ‫במטרה‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫מול‬ ‫שוטפת‬ ‫תקשורת‬ ‫מבצעים‬ ‫אנו‬ .(CPA) ‫הליד‬ ‫עלויות‬ ‫את‬ ‫למעשה‬ ‫מורידים‬ ‫ובכך‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫סגירה‬ ‫אחוזי‬ ‫ומביאים‬ ‫יותר‬ "‫"איכותיים‬ .‫תקציבים‬ ‫אליו‬ ‫להסיט‬ ‫ולשקול‬ ‫ביותר‬ ‫הגבוהים‬ ‫הסגירה‬ ‫אחוזי‬ ‫את‬ ‫ייצר‬ ‫קמפיין‬ ‫איזה‬ ‫לבדוק‬ ‫חודש‬ ‫מדי‬ :‫היא‬ ‫שלנו‬ ‫ההמלצה‬ .‫לפחות‬ ‫אחורה‬ ‫חודש‬ ‫תמיד‬ ‫זאת‬ ‫בצעו‬ .‫קמפיין‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הנדרש‬ ‫הפרסום‬ ‫תקציב‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫לכם‬ ‫תאפשר‬ ,‫לקמפיין‬ ‫ממדים‬ ‫קביעת‬ :‫לסיכום‬ ‫עבור‬ ‫רווחי‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ,‫שלכם‬ ‫ביעדים‬ ‫ועומד‬ ‫יעיל‬ ‫הקמפיין‬ ‫אם‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לדעת‬ ‫תוכלו‬ ‫לא‬ ‫המדדים‬ ‫של‬ ‫ראשונית‬ ‫קביעה‬ ‫ללא‬ .‫תקציבים‬ ‫להגדיל‬ ‫העסק‬ ‫לבעל‬ ‫תמליצו‬ ‫והאם‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ !‫קיים‬ ‫לא‬ – ‫נמדד‬ ‫שלא‬ ‫מה‬ - ‫נאמר‬ ‫שכבר‬ ‫וכמו‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e • 5
 • 7. • :‫המתחרים‬ ‫לעומת‬ ‫והבידול‬ ‫העסק‬ ‫חוזקות‬ ‫זיהוי‬ .2 ‫ולבדל‬ ‫לנסות‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬ ,‫בפרט‬ ‫ובפייסבוק‬ ‫בכלל‬ ‫הגולש‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫על‬ ‫מולכם‬ ‫המתמודדים‬ ‫המתחרים‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫לבלוט‬ ‫כדי‬ ‫מיתרון‬ ‫מושפעות‬ ‫להיות‬ ‫נוטות‬ ,‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רכישה‬ ‫החלטות‬ .‫אין‬ ‫ולהם‬ ‫לכם‬ ‫שיש‬ ‫ויתרונות‬ ‫חוזקות‬ ,‫באמצעות‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ .‫בפרסומיו‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫להם‬ ‫שמציג‬ :‫סוגים‬ 2-‫ל‬ ‫להציג‬ ‫שעליכם‬ ‫החוזקות‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫ניתן‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫חוזקות‬ .1 ‫העסקית‬ ‫ההצעה‬ ‫של‬ ‫חוזקות‬ .2 :‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫חוזקות‬ .1 ‫מספר‬ ‫שקיים‬ ,‫מכובד‬ ‫מוסד‬ ‫הוא‬ ‫שהעסק‬ .‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫יכול‬ ‫שהוא‬ ‫ידע‬ ‫הגולש‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫ליצור‬ ‫נועדו‬ ‫אלו‬ ‫חוזקות‬ ‫והצלחותיו‬ ‫ליכולותיו‬ ‫הוכחות‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫עיסוקו‬ ‫בתחום‬ ‫שמבין‬ ,‫שנים‬ :‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫ויתרונות‬ ‫לחוזקות‬ ‫דוגמאות‬ ‫עם‬ ‫משמעותיים‬ ‫הסכמים‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ / ‫הזהב‬ ‫בגיל‬ ‫מומחים‬ / ‫אקסטרים‬ ‫בתיירות‬ ‫טובים‬ ‫הכי‬ / ‫זולים‬ ‫יותר‬ / ‫וותיקים‬ ‫יותר‬ :‫אתם‬ .‘‫וכו‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫כמו‬ ,‫אחרים‬ ‫גופים‬ :‫העסקית‬ ‫ההצעה‬ ‫של‬ ‫חוזקות‬ .2 ‫של‬ ‫דומות‬ ‫מהצעות‬ ‫אותה‬ ‫לבדל‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫מטרת‬ .‫חוזקות‬ ‫להבליט‬ ‫יש‬ ‫בקמפיין‬ ‫מציגים‬ ‫שאתם‬ ‫העסקית‬ ‫בהצעה‬ ‫גם‬ ‫מבחינת‬ ‫לאחרות‬ ‫דומה‬ ‫שלכם‬ ‫ההצעה‬ ‫ואם‬ ‫שוק‬ ‫וחקר‬ ‫סקר‬ ‫יבצעו‬ ‫מהלקוחות‬ ‫חלק‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫שכן‬ .‫שלכם‬ ‫מתחרים‬ ‫במערכת‬ ‫מכרעת‬ ‫נקודה‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫זו‬ ‫אז‬ ‫למתחרים‬ ‫שאין‬ ‫חוזקה‬ ‫ישנה‬ ‫אצלכם‬ ‫אבל‬ .‫בכם‬ ‫יבחרו‬ ‫לא‬ ‫אולי‬ ‫אז‬ ‫מרכיביה‬ ‫כמשתלמת‬ ‫מוכר‬ ‫תקשורת‬ ‫אמצעי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נבחרה‬ ‫שלכם‬ ‫שההצעה‬ ‫לו‬ ‫תראו‬ ‫אם‬ ‫למשל‬ .‫הגולש‬ ‫של‬ ‫הלקוח‬ ‫וקבלת‬ ‫השיקולים‬ .‫בכם‬ ‫יבחר‬ ‫והלקוח‬ ‫מכריע‬ ‫שיקול‬ ‫להוות‬ ‫יכול‬ ‫בוןודאי‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ,‫ביותר‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e :‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫ויתרונות‬ ‫לחוזקות‬ ‫דוגמאות‬ 2015 ‫לשנת‬ ‫הנבחרת‬ ‫הנופש‬ ‫חבילת‬ - 2016 ‫בשנת‬ ‫למשפחות‬ ‫המועדף‬ ‫התיירות‬ ‫יעד‬ - ‫כלכליסט‬ ‫לפי‬ ‫לאיטליה‬ ‫ביותר‬ ‫המשתלמת‬ ‫החבילה‬ - 10 ‫בערוץ‬ ‫שהוצג‬ ‫כפי‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הטיולים‬ ‫מדריכי‬ - Trip Adviser ‫של‬ ‫תקן‬ ‫עם‬ ‫היחידה‬ ‫התיירות‬ ‫חברת‬ - 6
 • 8. .‫העסקית‬ ‫במטרה‬ ‫התומכים‬ ‫גרפיים‬ ‫חומרים‬ ‫הקמת‬ .3 (‫אתר/באנרים/מודעות‬ ,‫נחיתה‬ ‫)דף‬ • .‫בפייסבוק‬ ‫הקמפיין‬ ‫מודעות‬ ‫על‬ ‫שלחצו‬ ‫הגולשים‬ ‫תנועת‬ ‫את‬ ‫ננווט‬ ‫אליו‬ ‫פרסום‬ ‫מתחם‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬ ,‫לידים‬ ‫בקמפיין‬ ‫להתחיל‬ ‫כדי‬ ‫אל‬ ‫הגולש‬ ‫את‬ ‫מעבירים‬ ‫אם‬ .‫לקמפיין‬ ‫ייעודי‬ ‫נחיתה‬ ‫לדף‬ ‫או‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לאתר‬ ‫בקמפיין‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ניתן‬ ,‫כאמור‬ ‫ישנו‬ ,‫פרטים‬ ‫להשארת‬ ‫אפשרות‬ ‫קיימת‬ ‫זה‬ ‫שבדף‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ,‫לקמפיין‬ ‫הרלוונטי‬ ‫לדף‬ ‫מגיע‬ ‫שהוא‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ,‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫לרשום‬ ‫מומלץ‬ ,‫לאתר‬ ‫נעביר‬ ‫בו‬ ‫בקמפיין‬ .(‫בהמשך‬ ‫פירוט‬ ‫)ראו‬ ‫לקמפיין‬ ‫רלוונטיים‬ ‫קודים‬ ‫ישנם‬ ‫וכמובן‬ ‫להתקשרות‬ ‫ברור‬ ‫טלפון‬ !‫באתר‬ ‫עכשיו‬ ‫הזמן‬ – ‫כמו‬ ‫לפעולה‬ ‫ברורה‬ ‫קריאה‬ :‫האינטרנטי‬ ‫מהמתחם‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬ :‫למובייל‬ ‫מלאה‬ ‫התאמה‬ ‫מרבית‬ ‫שכן‬ - (‫ייחודית‬ ‫מובייל‬ ‫גרסת‬ ‫או‬ ,‫רספונסיבי‬ ‫)דף‬ ‫)*לפי‬ .‫במובייל‬ ‫בפייסבוק‬ ‫גלשו‬ ‫אשר‬ ‫מלקוחות‬ ‫יגיעו‬ ‫הלידים‬ ‫הגיעו‬ ‫מהלידים‬ 75% ‫מעל‬ ‫תיירות‬ ‫של‬ ‫קמפיינים‬ ‫במאות‬ ‫שלנו‬ ‫הנתונים‬ (‫מהמובייל‬ :‫לקמפיין‬ ‫ומדיד‬ ‫יעודי‬ ‫טלפון‬ ‫מספר‬ ‫גולשים‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ,‫מהמובייל‬ ‫מגיעים‬ ‫הלידים‬ ‫מרבית‬ ‫כאמור‬ ,‫התקשרות‬ ‫באמצעות‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫עם‬ ‫מיידי‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫רוצים‬ ‫יחזור‬ ‫החברה‬ ‫שנציג‬ ‫ולחכות‬ ‫פרטיהם‬ ‫להשאיר‬ ‫דווקא‬ ‫ולא‬ .‫אליהם‬ ‫האפשרות‬ ‫גם‬ ‫תהייה‬ ‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫שבכל‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬ ‫לכן‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫אל‬ ‫להתקשר‬ ‫התקשרות‬ ‫כפתור‬ ‫צרו‬ ‫ובמובייל‬ ‫להתקשרות‬ ‫המספר‬ ‫את‬ ‫הציגו‬ ‫הווב‬ ‫בדף‬ .CTC ‫מיידית‬ ‫גולשים‬ ‫כמה‬ ‫למדוד‬ ‫יש‬ ,‫התקשרות‬ ‫לאפשר‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ .‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫או‬ ‫קמפיין‬ ‫מאיזה‬ ‫וכתוצאה‬ ‫התקשרו‬ ‫באמת‬ ‫תוכלו‬ ‫שבאמצעות‬ ,‫מדיד‬ ‫מספר‬ ‫לייצר‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬ ‫לכן‬ ,‫מתקשרים‬ ‫הם‬ ‫מתי‬ ,‫אליכם‬ ‫התקשרו‬ ‫אנשים‬ ‫כמה‬ ‫למדוד‬ .‫וכו‬ ‫להם‬ ‫עניתם‬ ‫האם‬ ‫אנו‬ ‫אותו‬ ,"‫וירטואלי‬ ‫"מספר‬ ‫באמצעות‬ ‫זאת‬ ‫מבצעים‬ ‫אנחנו‬ ‫למערכת‬ ‫מחברים‬ ‫אנו‬ ‫הזה‬ ‫המספר‬ ‫את‬ .‫קמפיין‬ ‫לכל‬ ‫מספקים‬ ‫בצורת‬ ‫לידים‬ ‫כמה‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫וכך‬ ,‫שלנו‬ ‫הקמפיינים‬ ‫ניטור‬ .‫קמפיין‬ ‫בכל‬ ‫התקבלו‬ ,‫טלפונים‬ :‫הן‬ ‫שבהן‬ ‫המרכזיות‬ ‫כאשר‬ ,‫אפשרויות‬ ‫מספר‬ ‫קיימות‬ ‫לקמפיין‬ ‫ייעודי‬ ‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫אתר‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 7
 • 9. :‫הגולש‬ ‫של‬ ‫ליבו‬ ‫תשומת‬ ‫משיכת‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫במשימה‬ ‫יעילים‬ ‫שמצאנו‬ ‫פרמטרים‬ ‫מספר‬ ‫הנה‬ .‫הגולש‬ ‫של‬ ‫בפיד‬ ‫מאוד‬ ‫בולט‬ ‫הכתום‬ ‫הצבע‬ - ‫צבעים‬ .‫חווים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫ולבחון‬ ‫עליהם‬ ‫להתעכב‬ ‫אחרים‬ ‫לאנשים‬ ‫גורמות‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫אנשים-תמונות‬ ‫של‬ ‫ברורים‬ ‫פרצופים‬ ,‫סקי‬ ‫לחובבי‬ ‫שמטורגט‬ ‫בקמפיין‬ ‫סקי‬ ‫גולש‬ ‫של‬ ‫בתמונה‬ ‫שימוש‬ ‫למשל‬ ‫הקמפיין-כך‬ ‫למושא‬ ‫הקשורות‬ ‫פעולות‬ .‫מדובר‬ ‫במה‬ ‫ובחון‬ ‫לעצור‬ ‫לגולש‬ ‫תגרום‬ .‫לבלוט‬ ‫לטקסט‬ ‫יגרום‬ ,‫לרקע‬ ‫קונטרסטי‬ ‫בצבע‬ ‫הבאנר-כיתוב‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫ברור‬ ‫כיתוב‬ ‫וגורמות‬ ,‫שלכם‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫המיצוב‬ ‫את‬ ‫מעלות‬ ‫איכותיות‬ ‫התיירות-תמונות‬ ‫יעד‬ ‫של‬ ,‫איכותיות‬ ‫בתמונות‬ ‫שימוש‬ ‫סלולרי‬ ‫במכשיר‬ ‫יד‬ ‫כלאחר‬ ‫שצולמו‬ ‫שנראה‬ ‫וכאלו‬ ‫קטנות‬ ,‫מגורענות‬ ‫תמונות‬ ‫להבדיל‬ .‫עליכם‬ ‫לסמוך‬ ‫לגולש‬ ‫מודע‬ ‫בתת‬ .‫שלכם‬ ‫הנחיתה‬ ‫לדף‬ ‫שיעבור‬ ‫הסיכוי‬ ‫את‬ ‫ויפחיתו‬ ‫אותן‬ ‫לבחון‬ ‫לרצות‬ ‫לא‬ ‫לגולש‬ ‫יגרמו‬ • :‫באנרים‬ ! ‫פייסבוק‬ ‫בקמפיין‬ ‫ביותר‬ ‫משפיע‬ ‫הגורם‬ ‫הינם‬ ‫הבאנרים‬ ‫מכשיר‬ ‫דרך‬ ‫כיום‬ ‫מתבצעת‬ ‫הגלישה‬ ‫ורוב‬ ‫הואיל‬ ,‫וגילוי‬ ‫בילוי‬ ‫של‬ ‫פלטפורמה‬ ‫היינה‬ ‫פייסבוק‬ ,‫המסמך‬ ‫בתחילת‬ ‫שתואר‬ ‫כפי‬ ‫להבחין‬ ‫לו‬ ‫שיגרום‬ ‫אמצעים‬ ‫כמפרסמים‬ ‫לנו‬ ‫נדרש‬ ,‫מסחררות‬ ‫במהירויות‬ ‫שלו‬ ‫פיד‬ ‫בניוז‬ ‫מטה‬ ‫מטה‬ ‫גולל‬ ‫והגולש‬ ,‫סלולרי‬ ‫שגם‬ ‫בשאיפה‬ ,‫בה‬ ‫שרשום‬ ‫למה‬ ‫ולהתייחס‬ ‫שלנו‬ ‫במודעה‬ ‫להתמקד‬ ,‫הפיד‬ ‫במורד‬ ‫גלישתו‬ ‫את‬ ‫מעט‬ ‫להאט‬ ,‫שלנו‬ ‫בפרסום‬ .‫שלנו‬ ‫האתר‬ ‫או‬ ‫הנחיתה‬ ‫לדף‬ ‫ויעבור‬ ‫עליה‬ ‫ילחץ‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 8
 • 10. • :‫מודעות‬ :‫הקמפיין‬ ‫בהצלחת‬ ‫חשיבות‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫שלכל‬ ,‫אלמנטים‬ ‫ממספר‬ ‫מורכבת‬ ‫הפרסום‬ ‫בקמפיין‬ ‫המודעה‬ ‫הבאנר‬ ‫תמונת‬ ‫לתמונה‬ ‫ומתחת‬ ‫מעל‬ ‫טקסט‬ ‫לתמונה‬ ‫מתחת‬ ‫לפעולה‬ ‫קריאה‬ ‫בקמפיין‬ ‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫ושם‬ ‫לוגו‬ :‫שביצענו‬ ‫מהקמפיינים‬ ‫מאחד‬ ,‫לפורטוגל‬ ‫לטיול‬ ‫מודעה‬ ‫לדוגמה‬ ‫ניקח‬ .‫זה‬ ‫בגיל‬ ‫זוג‬ ‫של‬ ‫תמונה‬ ‫נבחרה‬ ‫ולכן‬ ,‫מבוגר‬ ‫בגיל‬ ‫לאוכלוסיה‬ ‫יועד‬ ‫הקמפיין‬ :‫הבאנר‬ ‫תמונת‬ .‫מחזק‬ ‫טקסט‬ ‫ומופיע‬ ,‫היעד‬ ‫של‬ ‫נבחרות‬ ‫תמונות‬ ‫כשמאחריהם‬ ,‫הזוג‬ ‫נראה‬ ‫עצמה‬ ‫בתמונה‬ ‫תיאור‬ ‫משפט‬ ‫בא‬ ‫ולאחריו‬ "‫לפורטוגל‬ ‫מאורגן‬ ‫"טיול‬ ‫העסקית‬ ‫ההצעה‬ ‫את‬ ‫ובקצרה‬ ‫מדיוק‬ ‫מתאר‬ :‫לבאנר‬ ‫מעל‬ ‫הטקסט‬ ."‫כנסו‬ " - ‫לפעולה‬ ‫קצרה‬ ‫קריאה‬ ‫ולבסוף‬ ."‫כיס‬ ‫לכל‬ ‫"מחירים‬ ‫הזו‬ ‫ההצעה‬ ‫ייתרון‬ ‫מתואר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫הדמיון‬ ‫את‬ ‫שמגרה‬ .‫לעשות‬ ‫ממנו‬ ‫מצופה‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫לגולש‬ ‫מתארים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬ ,‫לפעולה‬ ‫הברורה‬ ‫הקריאה‬ ‫חשובה‬ ‫כמה‬ ‫תתפלאו‬ ‫משאר‬ ‫שלכם‬ ‫ההצעה‬ ‫את‬ ‫שמבדלים‬ ‫שלכם‬ ‫לקמפיין‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הסופרלטיבים‬ ‫נכתבים‬ ‫כאן‬ :‫לתמונה‬ ‫מתחת‬ ‫טקסט‬ ‫מנוסה‬ ‫ישראלי‬ ‫מדריך‬ ,‫מהודר‬ ‫אוטובוס‬ ,‫ישירות‬ ‫)טיסות‬ .‫הגולש‬ ‫של‬ ‫הרכישה‬ ‫בהחלטת‬ ‫שיקול‬ ‫להוות‬ ‫ויכולים‬ ,‫המפרסמים‬ .(‘‫וכו‬ ‫הכנה‬ ‫מפגש‬ ,‫וצמוד‬ ,‫ביותר‬ ‫חשובה‬ ‫זו‬ ‫שורה‬ ‫שכן‬ - ‫יותר‬ ‫וגדול‬ ‫בולט‬ ‫פונט‬ ‫זו‬ ‫לשורה‬ ‫הקדישו‬ ‫פייסבוק‬ ‫סתם‬ ‫לא‬ :‫לתמונה‬ ‫מתחת‬ ‫לפעולה‬ ‫קריאה‬ ‫דרגת‬ ‫ובעלת‬ .‫לביצוע‬ ‫ופשוטה‬ ‫ברורה‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫זו‬ ‫אמירה‬ .‫לבצע‬ ‫ממנו‬ ‫מצפים‬ ‫שאנו‬ ‫בפעולה‬ ‫הגולש‬ ‫את‬ ‫מנחים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫מורידים‬ ‫אנו‬ ‫אזי‬ - "‫קשר‬ ‫צור‬ - ‫ייעוץ‬ ‫פגישת‬ ‫"לקביעת‬ :‫נרשום‬ ‫אם‬ ‫למשל‬ .‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫נמוכה‬ ‫קושי‬ ‫עדיין‬ ‫רוצים‬ ‫אינם‬ ‫וכלל‬ ,‫הפרטים‬ ‫ובירור‬ ‫גישוש‬ ‫בשלב‬ ‫נמצאים‬ ‫מהגולשים‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫שכן‬ ,‫הפוטנציאליים‬ ‫הנרשמים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫בוחרים‬ ‫אנו‬ .‫פרטים‬ ‫לכם‬ ‫ישאירו‬ ‫ולא‬ ‫כזו‬ ‫לפעולה‬ ‫מקריאה‬ ‫להרתע‬ ‫עשויים‬ ‫הם‬ ‫ולכן‬ .‫אתכם‬ ‫ייעוץ‬ ‫לפגישת‬ ‫להגיע‬ !‫נוספים‬ ‫לפרטים‬ - ‫כאן‬ ‫לחצו‬ :‫למשל‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫נמוך‬ ‫ומחויבות‬ ‫ביצוע‬ ‫סף‬ ‫עם‬ ‫לפעולה‬ ‫בקריאה‬ .‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫למועד‬ ‫אפשרית‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫לדחות‬ ‫נוטה‬ ,‫האדם‬ ‫ככל‬ ,‫הגולש‬ ‫שכן‬ - ‫דחיפות‬ ‫של‬ (‫)אמיתי‬ ‫אלמנט‬ ‫הוספנו‬ ‫ולבסוף‬ ‫את‬ ‫להפסיד‬ ‫עלול‬ ‫הוא‬ ‫כעת‬ ‫בפעולה‬ ‫ינקוט‬ ‫לא‬ ‫ושאם‬ ‫שלנו‬ ‫בהצעה‬ ‫כלשהי‬ ‫דחיפות‬ ‫שישנה‬ ‫במפורש‬ ‫מציינים‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ ‫גבוהים‬ ‫באחוזים‬ ‫רוצים‬ ‫שאנו‬ ‫הפעולה‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫נוטה‬ ‫בדרך‬ ‫הגולש‬ ‫אז‬ ,‫בעתיד‬ ‫יותר‬ ‫ולשלם‬ ‫שלנו‬ ‫המשתלמת‬ ‫ההצעה‬ !‫זוכה‬ ‫הקודם‬ ‫כל‬ - ‫מוגבל‬ ‫המקומות‬ ‫"מספר‬ ‫רשמנו‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ .‫יותר‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 9
 • 11. • ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ ,‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫מיצוב‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ,‫חשיבות‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫ולשמו‬ ‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫של‬ ‫לאייקון‬ ‫יש‬ ,‫שלו‬ ‫העיסוק‬ ‫תחום‬ ‫עם‬ ‫שמתקשר‬ ‫ואיכותי‬ ‫ברור‬ ‫אייקון‬ ‫העסקי‬ ‫לדף‬ ‫שיהיה‬ ‫מומלץ‬ ,‫זה‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫אם‬ .‫זה‬ .‫עסק‬ ‫בית‬ ‫אותו‬ ‫שעושה‬ ‫מה‬ ‫של‬ ‫תיאור‬ ‫גם‬ ‫להכניס‬ ‫ואפשר‬ ‫הדף‬ ‫בכותרת‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ .(‫שמופיע‬ ‫המקרוי‬ ‫העסק‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫בכוונה‬ ‫טשטשנו‬ ‫המסך‬ ‫)בצילום‬ .‫לארה"ב‬ ‫ונופש‬ ‫בטיולים‬ ‫מתמתחים‬ ,‫פלוס‬ ‫תיירות‬ :‫למשל‬ :‫מצוין‬ ‫פתרון‬ ‫ישנו‬ ‫לפייסבוק‬ ‫אז‬ ,‫ייעודי‬ ‫נחיתה‬ ‫דף‬ ‫אל‬ ‫ולא‬ ‫שלם‬ ‫לאתר‬ ‫הגולש‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫בוחרים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫את‬ ‫ולהעביר‬ ‫מודעה‬ ‫באותה‬ ‫שונות‬ ‫עסקיות‬ ‫הצעות‬ ‫עם‬ ‫באנרים‬ ‫מספר‬ ‫להציג‬ ‫לכם‬ ‫מאפשר‬ ‫כזה‬ ‫קמפיין‬ :‫קרוסלה‬ ‫קמפיין‬ .‫שונים‬ ‫אינטרנט‬ ‫דפי‬ ‫למספר‬ ‫הגולש‬ ‫מי‬ ‫מקבל‬ ‫ומה‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫מציע‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫לכתוב‬ ‫הקפידו‬ .‫ברורה‬ ‫עסקית‬ ‫הצעה‬ ‫עם‬ ‫קמפיין‬ ‫לייצר‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ :‫בהירות‬ .‫מטרותיו‬ ‫את‬ ‫ישיג‬ ‫לא‬ ‫בהירות‬ ‫חוסר‬ ‫עם‬ ‫קמפיין‬ .‫הטופס‬ ‫את‬ ‫שממלא‬ ‫שהקו‬ ‫לשאוף‬ ‫ויש‬ .(‫נחיתה‬ ‫דף‬ ,‫ומודעות‬ ‫)באנרים‬ ‫הפרסום‬ ‫חוליות‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫אחיד‬ ‫גרפי‬ ‫קו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ :‫אחיד‬ ‫גרפי‬ ‫קו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫חשוב‬ ‫אז‬ ‫העסק‬ ‫לבית‬ ‫ולגו‬ ‫אתר‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫כלומר‬ .‫העסק‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫כבר‬ ‫הקיים‬ ‫לזה‬ ‫ידמה‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫הגרפי‬ .‫ובמודעות‬ ‫בבאנרים‬ ,‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫גם‬ ‫אחידות‬ :‫אחת‬ ‫במודעה‬ ‫יעדים‬ ‫מספר‬ ‫לפרסם‬ ‫לכם‬ ‫לאפשר‬ ‫יכול‬ ‫כזה‬ ‫קמפיין‬ ‫קמפיין‬ ‫בכל‬ ‫אתכם‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫התודה‬ ‫דף‬ ‫אולם‬ ,‫הנחיתה‬ ‫לדף‬ ‫שולית‬ ‫חשיבות‬ ‫לייחס‬ ‫נוטים‬ ‫רבים‬ ‫מפרסמים‬ :‫התודה‬ ‫דף‬ :‫דוגמאות‬ ‫מספר‬ ‫הנה‬ ,‫רב‬ ‫ערך‬ ‫עבורכם‬ ‫ולייצר‬ ‫לתת‬ ‫תוכלו‬ ‫תיירות‬ ‫של‬ ‫בקמפיינים‬ ‫למשל‬ .‫לשם‬ ‫והגיע‬ ‫פרטיו‬ ‫מילא‬ ‫שכבר‬ ‫למי‬ ,‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫נוסף‬ ‫ערך‬ ‫לתת‬ ‫נסו‬ :‫ערך‬ ‫מתן‬ ‫אתכם‬ ‫טיילו‬ ‫שכבר‬ ‫כאלו‬ ‫של‬ ‫המלצה‬ ‫סרטי‬ ‫או‬ ,‫התיירות‬ ‫יעד‬ ‫של‬ ‫סרט‬ ‫בו‬ ‫לשים‬ ‫תוכלו‬ .‫בחינם‬ ‫להורדה‬ ‫הטיול‬ ‫יעד‬ ‫של‬ ‫מדריך‬ ,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ‫שלכם‬ ‫מהנציג‬ ‫לקבל‬ ‫ועומד‬ ‫פרטיו‬ ‫שמילא‬ ‫הגולש‬ ‫כלומר‬ .‫שלכם‬ ‫הליד‬ ‫את‬ "‫"תחמם‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ .‫הזה‬ ‫ליעד‬ .‫שלכם‬ ‫העיסוק‬ ‫בתחום‬ ‫הקשור‬ ‫ערך‬ ‫מכם‬ ‫קיבל‬ ‫כבר‬ ‫דומים‬ ‫מוצרים‬ ‫להציג‬ ‫מעולה‬ ‫שיווקי‬ ‫מתחם‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫התודה‬ ‫דף‬ ,‫כלשהו‬ ‫מוצר‬ ‫או‬ ‫שירות‬ ‫מוכרים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ :‫אפ-סייל‬ .‫שלכם‬ ‫השירות‬ ‫או‬ ‫במוצר‬ ‫עניין‬ ‫הביע‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ‫שכן‬ ,‫ליד‬ ‫מאותו‬ ‫נוספת‬ ‫מכירה‬ ‫שתשיגו‬ ‫הסיכוי‬ ‫יגדל‬ ‫וכך‬ .‫לקמפיין‬ ‫הקשורים‬ .‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫ורווחיות‬ ‫יעילות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫יכולה‬ ‫זו‬ ‫פשוטה‬ ‫פעולה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫תתפלא‬ ‫לכם‬ ‫ואישר‬ ‫בטופס‬ ‫פרטיו‬ ‫את‬ ‫שימלא‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫אוטומטי‬ ‫סמס‬ ‫לשלוח‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ :‫בטופס‬ ‫פרטיו‬ ‫שהזין‬ ‫למי‬ SMS ‫משלוח‬ .‫המכירה‬ ‫שיחת‬ ‫לקראת‬ ‫הליד‬ ‫את‬ ‫לחמם‬ ‫ויכולה‬ ‫קמפיין‬ ‫כתומכת‬ ‫נחשבת‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫ואוטומטית‬ ‫פשוטה‬ ‫פעולה‬ .‫זאת‬ ‫לבצע‬ :‫נוספות‬ ‫חשובות‬ ‫נקודות‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 10
 • 12. • ‫ממלא‬ ‫לכל‬ ‫אוטומטי‬ ‫מייל‬ ‫לשלוח‬ ‫נוכל‬ ,‫סמס‬ ‫עם‬ ‫הקודם‬ ‫בסעיף‬ ‫שעשינו‬ ‫אופן‬ ‫באותו‬ :‫טופס‬ ‫למלא‬ ‫אוטומטי‬ ‫מייל‬ ‫משלוח‬ ‫הדיוור‬ ‫לרשימת‬ ,(‫לגמרי‬ ‫אוטומטית‬ ‫בצורה‬ ‫)שוב‬ ‫לצרפו‬ ‫גם‬ ‫נוכל‬ .‫התעניין‬ ‫הוא‬ ‫הבו‬ ‫הקמפיין‬ ‫אודות‬ ‫פרטים‬ ‫לו‬ ‫ולהציג‬ ‫טופס‬ :‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫ראו‬ - .‫מראש‬ ‫הכנו‬ ‫אותה‬ ‫באי-מייל‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e ‫מילוי‬ ‫על‬ ‫לו‬ ‫מודים‬ ‫אנו‬ ‫ובה‬ ‫הטופס‬ ‫את‬ ‫שמלא‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫סמס‬ ‫הודעת‬ ‫שולחים‬ ‫אנו‬ ‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫שלנו‬ ‫רבים‬ ‫בקמפיינים‬ ‫זו‬ ‫פשוטה‬ ‫פעולה‬ .‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫הרלוונטי‬ ‫היעד‬ ‫עלך‬ ‫איכותי‬ ‫סרט‬ ‫ומצרפים‬ ‫אליו‬ ‫להתקשר‬ ‫עומד‬ ‫שנציג‬ ‫לו‬ ‫מזכירים‬ ,‫פרטיו‬ ‫בצורה‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫אנו‬ ‫אגב‬ * .‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫לידים‬ ‫יותר‬ ‫ולהפוך‬ ,‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫יעילות‬ ‫את‬ ‫פלאים‬ ‫לעלות‬ ‫יכולה‬ .‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫ראו‬ - ‫שלנו‬ ‫הנחיתה‬ ‫דפי‬ ‫בממשק‬ ‫לגמרי‬ ‫אוטומטית‬ 11
 • 13. • :‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫ראו‬ - ‫סלולרי‬ ‫תודה‬ ‫דף‬ ‫עריכת‬ ‫בלשונית‬ ,“WhatsApp ‫באמצעות‬ ‫"שתף‬ ‫כפתור‬ ‫הוספת‬ ‫חברתית‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫כפתורים‬ ‫להוסיף‬ ‫ניתן‬ ‫אופן‬ ‫שבאותו‬ ‫כמובן‬ :‫מסך‬ ‫צילום‬ ‫ראו‬ - ‫סמס‬ ‫הודעת‬ ‫באמצעות‬ ‫ושיתוף‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e ‫של‬ ‫שיתוף‬ ‫לבצע‬ ,‫לליד‬ ‫אצלכם‬ ‫שהפך‬ ‫לגולש‬ ‫תאפשרו‬ ‫באמצעותה‬ ‫כפלטפורמה‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫התודה‬ ‫דף‬ :‫שיתוף‬ ‫כפתורי‬ ‫חזקה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ .‫מצדכם‬ ‫נוסף‬ ‫מאמץ‬ ‫או‬ ‫עלות‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫תפוצתו‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫ובכך‬ ,‫הנחיתה‬ ‫דף‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫הוא‬ ‫כעת‬ ‫שכן‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫הוא‬ ‫עליו‬ ‫ילחצו‬ ‫הם‬ ‫שגם‬ ‫והסיכוי‬ ‫ומשפחתו‬ ‫חבריו‬ ‫עם‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫משתף‬ ‫הגולש‬ ‫שכן‬ ‫ביותר‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ."WhatsApp ‫"שתף‬ ‫כפתור‬ ‫התודה‬ ‫בדף‬ ‫להציב‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬ .‫כבר‬ ‫מכירים‬ ‫שהם‬ ‫ממישהו‬ ‫כהמלצה‬ ‫מגיע‬ .‫אחת‬ ‫פשוטה‬ ‫בפעולה‬ ‫הכפתור‬ ‫הוספת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 12
 • 14. ‫העסק‬ ‫של‬ ‫דיגיטליים‬ ‫נכסים‬ ‫זיהוי‬ .4 ( ‫עסקי‬ ‫דף‬ ,‫סרטונים‬ ,‫תפוצה‬ ‫)רשימות‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫מתמודדים‬ ‫אשר‬ ,‫שלכם‬ ‫בתחום‬ ‫חלקם‬ ,‫אחרים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫קמפיינים‬ ‫מול‬ "‫"להתחרות‬ ‫הולך‬ ‫שלכם‬ ‫הפרסום‬ ‫קמפיין‬ ‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫ביצועים‬ ‫להשיג‬ ‫ובכדי‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ .‫להגיע‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אליו‬ ‫קהל‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫בזירת‬ .‫שלו‬ ‫המתקדם‬ ‫הפרסום‬ ‫בממשק‬ ‫לרשותכם‬ ‫מעמיד‬ ‫שפייסבוק‬ ‫מגוונות‬ ‫ושיטות‬ ‫בכלים‬ ‫להשתמש‬ ‫עליכם‬ ,‫מהמתחרים‬ .‫העסק‬ ‫בית‬ ‫אצל‬ ‫הקיימים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בנכסים‬ ‫שימוש‬ ‫היא‬ ‫הקיימות‬ ‫המתקדמות‬ ‫הפרסום‬ ‫משיטות‬ ‫אחד‬ :‫עיקריים‬ ‫שלבים‬ 2-‫מ‬ ‫מורכב‬ ‫דיגיטליים‬ ‫בנכסים‬ ‫שימוש‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫לרשות‬ ‫העומדי‬ ‫הנכסים‬ ‫זיהוי‬ (1) ‫און-לין‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בקמפיין‬ ‫שימוש‬ ‫לצורכי‬ ‫הכנתם‬ (2) :‫פייסבוק‬ ‫בקמפיין‬ ‫לשימוש‬ ‫אפשריים‬ ‫לנכסים‬ ‫דוגמאות‬ (SMS/‫)מייל‬ ‫תפוצה‬ ‫רשימות‬ • ‫מהעבר‬ ‫קונים‬ ‫רשימת‬ • ‫מתעניינים‬ ‫רשימת‬ • ‫העסק‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ‫שהיו‬ ‫אנשים‬ ‫קבוצת‬ • ‫בפייסבוק‬ ‫העסקי‬ ‫בדף‬ ‫חברים‬ • ‫רלוונטיים‬ ‫סרטונים‬ • :‫אלו‬ "‫"נכסים‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ .‫קהל‬ ‫מהם‬ ‫וליצור‬ ‫לפייסבוק‬ ‫להעלות‬ ‫ניתן‬ ‫קיימות‬ ‫רשומות‬ .(‫)לטרגט‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫אליה‬ ‫לפרסם‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫הקהל‬ ‫יצירת‬ ‫לאחר‬ .‫רימרקטינג‬ – ‫ולפרסם‬ ‫לשוב‬ ‫ניתן‬ ‫אליה‬ ‫לקבוצה‬ ‫מבקריו‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫לכם‬ ‫יאפשר‬ ‫שלכם‬ ‫לאתר‬ ‫תכניסו‬ ‫אותו‬ ‫הרימרקטינג‬ ‫קוד‬ (‫חבריהם‬ ‫אל‬ ‫גם‬ ‫)וכמובן‬ ‫לפרסם‬ ‫תוכלו‬ ‫אליהם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫מצוין‬ ‫מאגר‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫שלכם‬ ‫העסקי‬ ‫הדף‬ ‫בו‬ ‫צפו‬ ‫אשר‬ ‫לאנשים‬ ‫לפרסם‬ ‫תוכלו‬ ‫ואתם‬ ,‫שלכם‬ ‫המסחרית‬ ‫להצעה‬ ‫שיווקי‬ ‫כמגנט‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫שלכם‬ ‫הווידאו‬ ‫סרט‬ ‫ולא‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ ‫בפייסבוק‬ ‫יהיה‬ ‫שהווידאו‬ ‫לדאוג‬ ‫כמובן‬ ‫יש‬ .(‫מהווידאו‬ 75%-‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫שצפו‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫למשל‬ ‫לטרגט‬ ‫)ניתן‬ .‫אחר‬ ‫מקום‬ ‫או‬ ‫ביוטיוב‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 13
 • 15. ‫הקמפיין‬ ‫הקמת‬ .5 .(‫רימרטיקנג‬ ,‫טלפון‬ ‫שיחות‬ ‫כולל‬ ‫המרות‬ ‫מעקב‬ ,CA, LA) ‫לעסק‬ ‫שיש‬ ‫הרשומות‬ ‫את‬ ‫שאיתרנו‬ ‫ולאחר‬ ,(‫אתר‬ ‫או‬ ,‫נחיתה‬ ‫)דף‬ ‫הקמפיין‬ ‫עבור‬ ‫השיווקי‬ ‫המתחם‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫כעת‬ ‫ממשק‬ ‫ובין‬ (‫אתר‬ ‫או‬ ,‫נחיתה‬ ‫)דף‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫השיווקי‬ ‫המתחם‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬ ‫צריך‬ ,(‫רימרקטינג‬ ,‫אליק‬ ‫)לוק‬ ‫קהלים‬ ‫מהן‬ ‫והקמנו‬ .‫באתר‬ ‫או‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫קודים‬ ‫השתלת‬ ‫בעזרת‬ ‫מתבצעת‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ .‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ .‫המרות‬ ‫וקוד‬ ‫רימרקטינג‬ ‫קוד‬ :‫להשתיל‬ ‫נרצה‬ ‫אותם‬ ‫קודים‬ 2 ‫קיימים‬ ,‫רימרקטינג‬ ‫לקבוצת‬ ‫אותם‬ ‫מכניס‬ ,‫העסק‬ ‫של‬ ‫נחיתה/אתר‬ ‫לדף‬ ‫הגיעו‬ ‫אשר‬ ‫הגולשים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ומסמן‬ ‫מזהה‬ :‫רימרקטינג‬ ‫קוד‬ .‫להמרה‬ ‫אותם‬ ‫להניע‬ ‫כדי‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫להם‬ ‫ולפרסם‬ ‫אותם‬ ‫ולטרגט‬ ‫לחזור‬ ‫לנו‬ ‫ומאפשר‬ ‫השארת‬ ‫טופס‬ ‫את‬ ‫ממלא‬ ‫שגולש‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫לפייסבוק‬ ‫ומדווח‬ ,‫הנחיתה‬ ‫דף‬ ‫של‬ ‫התודה‬ ‫בדף‬ ‫מושתל‬ ‫ההמרה‬ ‫קוד‬ :‫המרה‬ ‫קוד‬ ‫הביצועים‬ ‫בעלת‬ ‫היא‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצות‬ ‫או‬ ‫קמפיין‬ ‫איזה‬ ‫לדעת‬ ‫לנו‬ ‫ומאפשר‬ ‫המרות‬ ‫למדוד‬ ‫הפרסום‬ ‫ממשק‬ ‫יכול‬ ‫כך‬ .‫הפרטים‬ (‫)אופטימיזציה‬ ‫טובים‬ ‫היותר‬ .‫בקמפיין‬ ‫המעקב‬ ‫של‬ ‫הפעולות‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫שיבצע‬ ‫אחד‬ ‫לקוד‬ ‫הללו‬ ‫הקודים‬ 2 ‫את‬ ‫מאחדת‬ ‫פייסבוק‬ 2016 ‫מסוף‬ ‫*החל‬ ‫קמפיינים‬ ‫אפילו‬ ‫ישנם‬ .(‫כטפסים‬ ‫שמגיעים‬ ‫מלידים‬ ‫)השונה‬ ‫טלפון‬ ‫כשיחות‬ ‫יגיעו‬ ‫מהלידים‬ ‫חלק‬ - ‫טלפון‬ ‫שיחות‬ ‫מדידת‬ ‫הנכנסות‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫נדע‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫ולכן‬ .‫כטפסים‬ ‫המושארים‬ ‫הלידים‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫בהן‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫שאחוז‬ .‫לא‬ ‫או‬ ‫טוב‬ ‫מתפקד‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫נדע‬ ‫ולא‬ ‫הקמפיין‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫תמונה‬ ‫נקבל‬ ‫לא‬ ,‫מהקמפיין‬ ‫כתוצאה‬ ‫לעסק‬ .‫זה‬ ‫מדיד‬ ‫ממספר‬ ‫הנכנסות‬ ‫השיחות‬ ‫אחר‬ ‫ולעקוב‬ ,‫מדיד‬ ‫מספר‬ ‫להקצות‬ ‫קמפיין‬ ‫לכל‬ ‫מומלץ‬ ‫לכן‬ ‫יכולים‬ ‫וכך‬ ‫שלנו‬ ‫השיחות‬ ‫מדידת‬ ‫מערכת‬ ‫אל‬ API ‫ממשק‬ ‫באמצעות‬ ‫קמפיין‬ ‫מכל‬ ‫הנכנסות‬ ‫השיחות‬ ‫את‬ ‫מזרימים‬ ‫*אנו‬ .‫בהתאם‬ ‫אופטימיזציה‬ ‫ולבצע‬ ,‫אחריהם‬ ‫לעקוב‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e ‫פייסבוק‬ ‫באדיבות‬ :‫מקור‬ :‫און-לין‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בקמפיין‬ ‫שימוש‬ ‫לצורכי‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫הנכסים‬ ‫הכנת‬ ,‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫לפלטפורמת‬ ‫ונגישים‬ ‫זמינים‬ ,‫לשמישים‬ ‫אותם‬ ‫להפוך‬ ‫יש‬ ,‫הנ"ל‬ ‫הנכסים‬ ‫את‬ ‫והכנתם‬ ‫שמיפיתם‬ ‫לאחר‬ :‫עיקריות‬ ‫צורות‬ 3-‫ב‬ ‫אלו‬ ‫בנכסים‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫בגדול‬ .‫שלכם‬ ‫בקמפיינים‬ ‫טירגוט‬ ‫לצורכי‬ ‫בהם‬ ‫להשתמש‬ ‫שתכלו‬ ‫כך‬ ‫עצמה‬ ‫לרשומה‬ ‫פרסום‬ - Custom Audience .1 ‫פרטים‬ ‫השאירו‬ ‫שלא‬ ‫לגולשים‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫פרסום‬ – Remarketing .2 ‫המקור‬ ‫לקבוצות‬ ‫במאפייניהם‬ ‫ודומות‬ ‫חדשות‬ ‫קבוצות‬ ‫הקמת‬ – Lookalike Audience .3 14
 • 16. :‫הללו‬ ‫השיטות‬ 3 ‫של‬ ‫תיאור‬ ‫להלן‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫קיימות‬ ‫רשומות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫בפייסבוק‬ ‫שונים‬ ‫קהלים‬ ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ - Custom Audience ‫אלו‬ ‫רשומות‬ ‫להעלות‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫פייסבוק‬ ‫אז‬ ,‫שלו‬ ‫קודמות‬ ‫מפעילויות‬ ‫שונות‬ ‫רשומות‬ ‫יש‬ ‫לעסק‬ ‫אם‬ :‫לדוגמה‬ .‫העסק‬ ‫רכשו‬ ‫שכבר‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫רשומה‬ ‫יש‬ ‫לעסק‬ ‫אם‬ ,‫למשל‬ .‫לה‬ ‫ולפרסם‬ ‫לטרגט‬ ‫ניתן‬ ‫אותה‬ ‫רשומה‬ ‫ונוצרת‬ ,‫הפרסום‬ ‫לממשק‬ ‫ומומלץ‬ ‫עולה‬ ‫למודעות‬ ‫יענה‬ ‫זה‬ ‫שקהל‬ ‫הסבירות‬ ‫אז‬ ,‫להם‬ ‫להציע‬ ‫נוסף‬ ‫או‬ ‫משלים‬ ‫שירות‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫וכעת‬ ‫שירות‬ ‫בעבר‬ ‫ממנו‬ .‫להם‬ ‫לפרסם‬ ‫ואשר‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫או‬ ,‫שלו‬ ‫באתר‬ ‫היו‬ ‫אשר‬ ‫לאנשים‬ ‫לפרסם‬ ‫לעסק‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫טירגוט‬ ‫שיטת‬ - Remarketing ‫מגיעים‬ ‫שהם‬ ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫פרטים‬ ‫משאירים‬ ‫אינם‬ ‫האנשים‬ ‫שמרבית‬ ‫הוא‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ ‫מאחורי‬ ‫הרציונל‬ .‫פרטים‬ ‫השאירו‬ ‫לא‬ ,‫בפרסום‬ ‫יעילה‬ ‫ובצורה‬ ‫זמן‬ ‫די‬ ‫אחריהם‬ "‫"נרדף‬ ‫אם‬ ‫ולכן‬ ,‫להמיר‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫קהל‬ ‫בהחלט‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫הנחיתה‬ ‫לדף‬ ‫או‬ ‫לאתר‬ .‫גבוה‬ ‫הוא‬ ‫פרטים‬ ‫ישאירו‬ ‫אשר‬ ‫ללקוחות‬ ‫אותם‬ ‫להפוך‬ ‫הסיכוי‬ .‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫פרטים‬ ‫ישאירו‬ ‫שהם‬ ‫הסיכוי‬ ‫אזי‬ ,‫פורטוגל‬ ‫טיולי‬ ‫של‬ ‫בדף‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫באתר‬ ‫ביקרו‬ ‫שכבר‬ ‫לאנשים‬ ‫נפנה‬ ‫אם‬ :‫דוגמה‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫גדולים‬ ‫קהלים‬ ‫מציאת‬ ‫של‬ ‫מתקדמת‬ ‫פעולה‬ ‫לבצע‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ - Lookalike Audience ‫ליצור‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ,(Remarketing ‫או‬ Custom Audience) ‫שלנו‬ ‫קיימות‬ ‫רשומות‬ ‫סמך‬ ‫על‬ .‫שלהם‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫ברשותנו‬ ‫לעלות‬ ‫נוכל‬ ‫אז‬ ,‫לפורטוגל‬ ‫טיול‬ ‫בעבר‬ ‫ממנו‬ ‫שרכשו‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫פרטים‬ ‫לעסק‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ,‫למשל‬ .‫הקיימת‬ ‫לרשומה‬ ‫דומה‬ ‫קהל‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫פרמטריים‬ ‫מאות‬ ‫משווה‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬ ‫סריקה‬ ‫יבצע‬ ‫פייסבוק‬ ,(‫טלפונים‬ ‫או‬ ,‫אי-מייל‬ ‫)כתובות‬ ‫לפייסבוק‬ ‫זו‬ ‫רשומה‬ ‫שיווקית‬ ‫פרסונה‬ ‫אותה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫ליצור‬ ‫נוכל‬ ‫כעת‬ .‫רשומה‬ ‫לכל‬ ‫המתאימה‬ ‫השיווקית‬ ‫הפרסונה‬ ‫את‬ ‫ימצא‬ ‫ולמעשה‬ ‫זו‬ ‫רשומה‬ ,‫)גיל‬ ,‫שלכם‬ ‫לרשומה‬ ‫דומה‬ ‫מאפיינים‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫מזהה‬ ‫שפייסבוק‬ ‫קהל‬ ‫זהו‬ ,(‫אחרת‬ ‫מדינה‬ ‫)או‬ ‫ישראל‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ "‫דומה‬ ‫"קהל‬ ‫"הקהל‬ ‫את‬ ‫לפלח‬ ‫ניתן‬ .('‫וכו‬ ‫העדפות‬ ,‫תחביבים‬ ,‫מגורים‬ ‫אזור‬ ,‫ובפייסבוק‬ ‫בחיים‬ ‫פעילויות‬ ,‫השכלה‬ ,‫עניין‬ ‫תחומי‬ ,‫מגדר‬ ‫המקור‬ ‫לקהל‬ ‫דומה‬ ‫שהכי‬ (‫שבחרתם‬ ‫)בארץ‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫האחוז‬ ‫משמעותו‬ 1% .10% ‫ועד‬ 1%‫מ‬ ‫דומות‬ ‫אחוזי‬ ‫לפי‬ "‫הדומה‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫מעלה‬ ‫מכם‬ ‫רכש‬ ‫שכבר‬ ‫לקהל‬ ‫דומה‬ ‫לקהל‬ ‫שפרסום‬ ‫וכמובן‬ .(50K ‫כמעט‬ ‫מונה‬ ‫הוא‬ ‫)בישראל‬ .‫שהגדרתם‬ .(‫יותר‬ ‫נמוכות‬ ‫ובעלויות‬ ,‫לידים‬ ‫)יותר‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫שתשיגו‬ .‫העסק‬ ‫לבית‬ ‫שהיו‬ ‫בנכסים‬ ‫שלנו‬ ‫השימוש‬ ‫בזכות‬ ‫מעולות‬ ‫תוצאות‬ ‫השיג‬ ‫אשר‬ ,‫לפורטוגל‬ ‫קמפיין‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ :‫לדוגמה‬ ‫על‬ ‫נסמכת‬ ‫ואשר‬ ,‫ביותר‬ ‫רלוונטית‬ ‫שהיא‬ ‫קבוצה‬ ‫מטרגטים‬ ‫כאשר‬ ‫נמוכות‬ ‫ההמרה‬ ‫שעלויות‬ ‫בבירור‬ ‫רואים‬ ‫כאשר‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫נמוכות‬ ‫להמרה‬ ‫העלויות‬ ‫)אגב‬ .‫בעבר‬ ‫העסק‬ ‫מבית‬ ‫רכש‬ ‫שכבר‬ ‫לקהל‬ ‫דומה‬ ‫קהל‬ (‫פייסבוק‬ ‫בממשק‬ ‫כאן‬ ‫נספרות‬ ‫ושאינן‬ ‫זה‬ ‫בקמפיין‬ ‫שהתקבלו‬ ‫הרבות‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫את‬ ‫מחשיבים‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 15
 • 17. • Lookalike Audience-‫ו‬ Custom Audience ‫הקמת‬ ‫ממשק‬ ‫נראה‬ ‫כך‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 16
 • 18. • ‫קיימות‬ ‫רשומות‬ .1 ‫קיימות‬ ‫לרשמות‬ look alike .2 (‫זו‬ ‫בקבוצה‬ ‫גולשים‬ ‫מספיק‬ ‫צבירת‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫)זמין‬ ‫רימרקטינג‬ .3 (‫ממירים‬ ‫מספיק‬ ‫צבירת‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫)זמין‬ ‫בקמפיין‬ ‫לממירים‬ look alike .4 ‫לרימרקטינג‬ look alike .5 ‫רלוונטיים‬ ‫עניין‬ ‫תחומי‬ .6 .‫ובטקסט‬ ‫בתמונה‬ ‫שונה‬ ‫קראיטיב‬ ‫בעלת‬ ‫היא‬ ‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ,(3-5) ‫מודעות‬ ‫מספר‬ ‫להקים‬ ‫מומלץ‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצת‬ ‫בכל‬ ‫רימרקטינג‬ ‫קוד‬ ‫לשתול‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬ ‫אז‬ ,‫בגוגל‬ ‫תואם‬ ‫קמפיין‬ ‫גם‬ ‫במקביל‬ ‫מריצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ :‫גוגל‬ ‫קמפיין‬ ‫עם‬ ‫חיבור‬ :‫*הערה‬ ‫קמפיין‬ ‫דרך‬ ‫שלכם‬ ‫הפרסום‬ ‫למתחם‬ ‫כבר‬ ‫הגיעו‬ ‫אשר‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫למנף‬ ‫ובכך‬ ,‫גוגל‬ ‫קמפיין‬ ‫של‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫גם‬ ‫שהשקעתם‬ ‫שקל‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫תוצאות‬ ‫יותר‬ ‫לייצר‬ ‫תוכלו‬ ‫כלומר‬ .‫רימרקטינג‬ ‫פייסבוק‬ ‫בקמפיין‬ ‫אחריהם‬ ‫לרדוף‬ ‫ולהתחיל‬ ‫הגוגל‬ .‫ההשקעה‬ ‫על‬ ‫ההחזר‬ ‫את‬ ‫בכך‬ ‫ולהגדיל‬ ‫בגוגל‬ :‫ודוחות‬ ‫אופטימיזציה,מעקב‬ .‫פייסבוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לאישורו‬ ‫להמתין‬ ‫יש‬ ,‫באוויר‬ ‫הקמפיין‬ ‫שכל‬ ‫לאחר‬ ‫לבצע‬ ‫להתחיל‬ ‫ניתן‬ ‫ואז‬ ,‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫לממשק‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫שיזרמו‬ ‫עד‬ ‫להמתין‬ ‫יש‬ ‫אושרו‬ ‫המודעות‬ ‫שכל‬ ‫לאחר‬ .(‫בקמפיין‬ ‫התוצאות‬ ‫סטטיסטיקת‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫)טיוב‬ ‫אופטימיזציה‬ 7-14 ‫בין‬ ‫לוקח‬ ‫לפעמים‬ ‫אולם‬ ,‫היומי‬ ‫ובתקציב‬ ‫הקהל‬ ‫בגודל‬ ‫תלויה‬ ‫כמובן‬ ‫הכמות‬ ,‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫שזורמים‬ ‫עד‬ ‫להמתין‬ ‫חובה‬ .‫לביצוע‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫ולהתחיל‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫תמונה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫שבכלל‬ ‫עד‬ ‫יום‬ ‫היא‬ ‫ניכר‬ ‫שבאופן‬ ‫מודעה‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ,‫מודעות‬ ‫קבוצת‬ ‫בכל‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מתפקדת‬ ‫מודעה‬ ‫איזו‬ ‫לראות‬ ‫נרצה‬ ,‫נתונים‬ ‫די‬ ‫שיש‬ ‫לאחר‬ .‫אותה‬ ‫נעצור‬ ‫אז‬ ,‫ככל‬ ‫ממירה‬ ‫שאיננה‬ ‫או‬ ,‫להקלקה‬ ‫עלות‬ ‫או‬ ,‫הקלקה‬ ‫אחוזי‬ ‫מבחינת‬ ,‫טוב‬ ‫פחות‬ ‫קבוצה‬ ‫שישנה‬ ‫מצב‬ ‫יתכן‬ ‫שכן‬ ,‫עלויות‬ ‫ובאילו‬ ‫ביותר‬ ‫הרבים‬ ‫הלידים‬ ‫את‬ ‫מייצרת‬ ‫קבוצה‬ ‫איזו‬ ‫לבחון‬ ‫נרצה‬ ‫המודעות‬ ‫בקבוצות‬ ‫אחרות‬ ‫לקבוצות‬ ‫שלה‬ ‫התקציב‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫לשקול‬ ‫יש‬ ‫כזה‬ ‫במצב‬ .‫מהאחרות‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫בעלות‬ ‫אבל‬ ,‫לידים‬ ‫הרבה‬ ‫שמייצרת‬ .‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫שמתפקדות‬ :‫באלו‬ ‫להתחיל‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ ,‫רבים‬ ‫פרמטרים‬ ‫לפי‬ ‫אותו‬ ‫לפלח‬ ‫ניתן‬ ‫הקמפיין‬ ‫ביצועי‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫בבואנו‬ .‫עלויות‬ ‫ובאילו‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫ממיר‬ ‫מין‬ ‫איזה‬ ‫כלומר‬ :‫מגדר‬ .‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הביצועים‬ ‫בעלת‬ ‫הגיל‬ ‫קבוצת‬ ‫מהי‬ :‫גיל‬ .‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫הגיבו‬ ‫ואיפה‬ ,‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫המודעות‬ ‫נצפו‬ ‫היכן‬ ‫כלומר‬ ,‫מובייל‬ ‫או‬ ‫(-ווב‬placment) :‫מיקום‬ .‫במובייל‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫שלנו‬ ‫הקמפיינים‬ ‫*במרבית‬ .‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מתפקד‬ ‫הקמפיין‬ ‫בארץ‬ ‫אזור‬ ‫באיזה‬ :‫גאוגרפי‬ ‫מיקום‬ .(‫זה‬ ‫חיתוך‬ ‫לפי‬ ‫מושכלות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫כדי‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬ ‫להצטברות‬ ‫להמתין‬ ‫שיש‬ ‫לב‬ ‫*)שימו‬ :‫הקמפיין‬ ‫הקמת‬ ‫הקהלים‬ ‫את‬ ‫תחילה‬ ‫לטרגט‬ ‫ננסה‬ ,‫ביותר‬ ‫הטובות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ .‫עצמו‬ ‫הקמפיין‬ ‫להקמת‬ ‫נפנה‬ ,‫במקומם‬ ‫שהקודים‬ ‫לאחר‬ :‫לפי‬ ‫ולטרגט‬ ,‫קמפיין‬ ‫הקמת‬ ‫של‬ ‫זו‬ ‫רשימה‬ ‫לפי‬ ‫לפעול‬ ‫ניתן‬ ‫אצבע‬ ‫ככל‬ .‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫הוא‬ ‫ללידים‬ ‫שיהפכו‬ ‫שהסיכוי‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 17
 • 19. • ‫שיטת‬ ‫לרשותנו‬ ‫עומדת‬ ,‫אזי‬ ,‫ייעודיים‬ ‫נחיתה‬ ‫לדפי‬ ‫ולא‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫לאתר‬ ‫בקמפיין‬ ‫הגולשים‬ ‫את‬ ‫מפנים‬ ‫אנו‬ ‫אם‬ (Dynamic Product Ads) .‫דינמי‬ ‫רימרקטינג‬ ‫מודעות‬ ‫קמפיין‬ :‫ויעילה‬ ‫מתקדמת‬ ‫טירגוט‬ ‫מודעה‬ ‫להם‬ ‫ולהציג‬ ,‫מסוימת‬ ‫הצעה‬ ‫או‬ ‫במוצר‬ ‫וצפו‬ ‫העסק‬ ‫באתר‬ ‫היו‬ ‫שכבר‬ ‫גולשים‬ ‫מחדש‬ ‫לטרגט‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ .(‫באתר‬ ‫רכישה‬ ‫ביצעו‬ ‫כבר‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫נציג‬ ‫שלא‬ ‫)*כמובן‬ .‫חיפשו‬ ‫כבר‬ ‫שהם‬ ‫הצעה‬ ‫לפי‬ ‫רלוונטית‬ :‫דינאמי‬ ‫מודעות‬ ‫קמפיין‬ ‫בהקמת‬ ‫שלבים‬ 4 ‫יש‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫מוצרים‬ ‫קטלוג‬ ‫העלאת‬ .1 ‫הפיקסל‬ ‫הקמת‬ .2 ‫דינאמית‬ ‫תבנית‬ ‫יצירת‬ .3 ‫עצמו‬ ‫הקמפיין‬ ‫הקמת‬ .4 .‫ביותר‬ ‫הרלוונטי‬ ‫לקהל‬ ‫מודעות‬ ‫של‬ ‫מדויקת‬ ‫הצגה‬ ‫מבטיח‬ ‫הוא‬ ‫שהוקם‬ ‫לאחר‬ ‫אבל‬ ,‫הכנה‬ ‫מצריך‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫קמפיין‬ (CTA) ‫הרכישה‬ ‫בעליות‬ ‫הוזלה‬ 38%‫ו‬ (CTR) ‫הלחיצה‬ ‫באחוזי‬ 34% ‫של‬ ‫שיפור‬ ‫להשיג‬ ‫מאפשרת‬ ‫זו‬ ‫שיטה‬ Rachel Kwan, Online Marketing Manager at The Honest Company and Zach Greenberger, CEO of adMixt :‫מקור‬ :‫כאן‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫דינאמי‬ ‫מודעות‬ ‫קמפיין‬ ‫להקמת‬ ‫השיטה‬ ‫את‬ https://www.facebook.com/business/a/online-sales/dynamic-product-ads w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e Dynamic Product Ads / ‫דינאמי‬ ‫רימרקטינג‬ ‫קמפיין‬ .5 ‫גולש‬ ‫לכל‬ ‫רלוונטיים‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫אוטומטית‬ ‫הצגת‬ 18
 • 20. ‫פזיזות‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫לא‬ ‫אולם‬ ,‫הביצועים‬ ‫את‬ ‫ולבחון‬ ‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫מדי‬ ‫הדוחות‬ ‫לממשק‬ ‫להיכנס‬ ‫מומלץ‬ :‫נתונים‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ .‫קמפיין‬ ‫או‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצת‬ ,‫מודעה‬ ‫לעצור‬ ‫החלטה‬ ‫לקבל‬ ‫לא‬ ,‫בביצועים‬ ‫ודאית‬ ‫מובהקת‬ ‫שאין‬ ‫עד‬ ,‫כלומר‬ .‫מדי‬ .(‫דרסטי‬ ‫שינוי‬ ‫מבצעים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫יום‬ 14 ‫של‬ ‫תקופה‬ ‫לאורך‬ "‫ביצוע‬ ‫"תת‬ 30% ‫ל‬ ‫שמתחת‬ ‫אצבע‬ ‫כלל‬ ‫לפי‬ ‫פועלים‬ ‫*)אנו‬ ‫בתחום‬ ‫גם‬ ‫לכן‬ .‫מחדש‬ "‫מסלול‬ ‫"לחשב‬ ‫לו‬ ‫לגרום‬ ‫יכול‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫ולכן‬ !‫מאוד‬ ‫רגיש‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫האלגוריתם‬ :‫בתקציבים‬ ‫שינויים‬ .‫דראסטים‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬ ‫התקציב‬ .‫יותר‬ ‫ולא‬ ‫ביום‬ ‫שינוי‬ 30% ‫עד‬ ‫לבצע‬ ‫מומלץ‬ ‫בתקציב‬ ‫ששינוים‬ ‫מצאנו‬ ,‫מנהלים‬ ‫שאנו‬ ‫קמפיינים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫*מנסיון‬ ,‫מודעות‬ ‫אלפי‬ ‫ועשרות‬ ‫מודעות‬ ‫קבוצות‬ ‫אלפי‬ ‫המכילים‬ ,‫קמפיינים‬ ‫מאות‬ ‫אחרי‬ ‫שמעקב‬ ‫בגלל‬ :‫מתקדמת‬ ‫קמפיין‬ ‫ניהול‬ ‫שיטת‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫למשוך‬ ‫לנו‬ ‫המאפשרת‬ ,‫שפיתחנו‬ ‫ייחודית‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫עובדים‬ ‫אנחנו‬ ,‫אפשרית‬ ‫בלתי‬ ‫עד‬ ,‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫פעולה‬ ‫היא‬ ‫הקמפיינים‬ ‫מצב‬ ‫על‬ ‫התראות‬ ‫מקבלים‬ ‫אנחנו‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫כך‬ .‫אנומליות‬ ‫על‬ ‫ולהצביע‬ ‫ממוחשבת‬ ‫בצורה‬ ‫בקמפיינים‬ ‫הנתונים‬ .‫קמפיין‬ ‫כל‬ ‫בניהול‬ ‫מושכלות‬ ‫החלטות‬ ‫ולקבל‬ ‫השונים‬ :‫בקמפיינים‬ ‫שוטף‬ ‫טיפול‬ ‫בעת‬ ‫להיתקל‬ ‫עשויים‬ ‫אתם‬ ‫בהן‬ ‫תופעות‬ ‫מספר‬ ‫להלן‬ .‫מלאה‬ ‫עצירה‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ,‫לדעוך‬ ‫התכונה‬ ‫את‬ ‫לעיתים‬ ‫יש‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לקמפיינים‬ :‫שהצבתם‬ ‫ביעד‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫בגלל‬ ‫קמפיינים‬ ‫דעיכת‬ .‫מושגת‬ ‫אינה‬ ‫הקמפיין‬ ‫מטרת‬ ‫כאשר‬ ‫כספו‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫ולא‬ ‫המפרסם‬ ‫על‬ "‫"להגן‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫מהרצון‬ ‫למעשה‬ ‫נובע‬ ‫כזה‬ ‫מקרה‬ ‫ביצועי‬ ‫אבל‬ ,(ocpm ‫)בקמפיין‬ ‫ש"ח‬ 35 ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫לידים‬ ‫להשיג‬ ‫רוצים‬ ‫שאתם‬ ‫ציינתם‬ ‫הקמפיין‬ ‫הקמת‬ ‫בעת‬ ‫אם‬ ‫למשל‬ .‫לדעוך‬ ‫יתחיל‬ ‫והקמפיין‬ ‫מושגת‬ ‫אינה‬ ‫הקמפיין‬ ‫מטרת‬ ‫למעשה‬ ‫אז‬ ,‫ש"ח‬ 70 ‫של‬ ‫בעלויות‬ ‫לידים‬ ‫רק‬ ‫לייצר‬ ‫מצליחים‬ ‫הקמפיין‬ .‫שרציתם‬ ‫בעלות‬ ‫לידים‬ ‫מושגים‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬ ‫להבין‬ ‫ולנסות‬ (‫נחיתה‬ ‫דפי‬ ,‫)מודעות‬ ‫הקמפיין‬ ‫מרכיבי‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫כזה‬ ‫במקרה‬ ,‫מהאחרים‬ ‫ומובהק‬ ‫באופן‬ ‫יקר‬ ‫שהוא‬ ‫כלשהו‬ ‫קהל‬ ‫ישנו‬ ‫האם‬ ‫לזהות‬ ‫ולנסות‬ ,‫ומגדר‬ ‫גיל‬ ,‫מיקום‬ ‫לפי‬ ‫פילוח‬ ‫לבצי‬ ‫להתחיל‬ ‫מומלץ‬ ‫בקמפיין‬ ‫הגולשים‬ ‫לעומת‬ ‫ש"ח‬ 80‫ב‬ ‫ממירים‬ ‫בווב‬ ‫הגולשים‬ (‫יום‬ 14 ‫)מינימום‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫אם‬ ‫למשל‬ .‫להורידו‬ ‫אז‬ ‫יש‬ ‫ואם‬ ‫והוזלה‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשיג‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫עשוי‬ ‫ובכך‬ ‫בווב‬ ‫ההצגה‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫מומלץ‬ ‫אז‬ ,‫ש"ח‬ 30‫ב‬ ‫שממירים‬ ‫המובייל‬ .‫הלידים‬ ‫בעלויות‬ .‫להציג‬ ‫מפסיקות‬ ‫לאט‬ ‫ולאט‬ "‫"מתעייפות‬ ‫בקמפיין‬ ‫מודעות‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ - facebook ad fatigue ,‫קצרה‬ ‫תקופה‬ ‫לאחר‬ ‫לדעוך‬ ‫יכול‬ ‫קמפיין‬ ‫ולפעמים‬ ‫יותר‬ "‫"עדינה‬ ‫פלטפורמה‬ ‫היא‬ ‫אחרות‬ ‫לפלטפורמות‬ ‫בניגוד‬ ‫פייסבוק‬ :‫המרכזיות‬ ‫הן‬ ‫אלו‬ ,‫סיבות‬ ‫מספר‬ ‫בגלל‬ ‫להתרחש‬ ‫יכולה‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬ :‫שלנו‬ ‫הקמפיינים‬ ‫ניטור‬ ‫מערכת‬ ‫שמציגה‬ ‫מהגרפים‬ ‫לחלק‬ ‫דוגמה‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e ‫תוצאות‬ ‫ושיפור‬ ‫מדידה‬ .6 (‫לדו"ח‬ ‫)דוגמה‬ ‫דוחות‬ ,‫אופטימיזציה‬ ‫שלנו‬ ‫הניהול‬ ‫במערכות‬ ‫המוצגים‬ ‫והדוחות‬ ‫מהגרפים‬ ‫חלק‬ 19
 • 21. ‫לאורך‬ ‫אז‬ ,‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫מודעות‬ ‫אותן‬ ‫את‬ ‫קהל‬ ‫לאותו‬ ‫מציגים‬ ‫אתם‬ ‫כאשר‬ - ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫המודעות‬ ‫הצגת‬ ‫תדירות‬ :Frequency .‫לעצירה‬ ‫עד‬ ‫יאט‬ ‫והקמפיין‬ ‫ירדו‬ (CTR) ‫שלכם‬ ‫ההקלקה‬ ‫אחוזי‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ,‫עליהן‬ ‫ילחץ‬ ‫ולא‬ ,‫למודעות‬ ‫פחות‬ ‫יגיב‬ ‫הוא‬ ‫הזמן‬ ‫לוק‬ ‫קהלי‬ ,‫עניין‬ ‫תחומי‬ ,‫מגדר‬ ,‫הצגה‬ ‫אזורי‬ ,‫גילאים‬ ‫הרחבת‬ ‫בעזרת‬ ,‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫תציגו‬ ‫לו‬ ‫חדש‬ ‫קהל‬ ‫מציאת‬ :‫בבעיה‬ ‫טיפול‬ ‫של‬ ‫שכפול‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ,‫קהל‬ ‫לאותו‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ "‫"להחיות‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫זאת‬ ‫ובכל‬ ‫קהל‬ ‫לכם‬ ‫ואין‬ ‫במקרה‬ .'‫וכו‬ ‫אלייק‬ .‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫להניע‬ ‫לעזור‬ ‫כדי‬ ‫הביד‬ ‫את‬ ‫להרים‬ ‫מומלץ‬ ‫כזה‬ ‫*במקרה‬ .‫מחדש‬ ‫אותו‬ ‫יציג‬ ‫ופייסבוק‬ ‫הקיים‬ ‫הקמפיין‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ,‫המרות‬ ‫בקמפיין‬ ‫הדבר‬ ‫נכנון‬ ‫במיוחד‬ ,‫לאט‬ ‫לאט‬ ‫ידעך‬ ‫הוא‬ ‫אז‬ ,‫פעולות‬ ‫די‬ ‫מושגות‬ ‫לא‬ ‫בקמפיין‬ ‫אם‬ :Actions .‫לדעוך‬ ‫יתחיל‬ ‫הוא‬ ‫שעות‬ 48-72 ‫במשך‬ ‫המרות‬ ‫בו‬ ‫תהיינה‬ "‫ל"החייאת‬ ‫וזמני‬ ‫טכני‬ ‫פתרון‬ .‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫ולפתור‬ ‫המרות‬ ‫אין‬ ‫מדוע‬ ‫להבין‬ ‫הוא‬ ‫לבצע‬ ‫שיש‬ ‫הראשון‬ ‫הטיפול‬ :‫בבעיה‬ ‫טיפול‬ ‫טכנית‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫פעולה‬ ‫אולם‬ .‫להתעורר‬ ‫לפיקסל‬ ‫לגרום‬ ‫וכך‬ ‫בקמפיין‬ ‫המודעות‬ ‫בתוך‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫המרה‬ ‫לבצע‬ ‫הוא‬ ‫הקמפיין‬ .‫הקמפיין‬ ‫להצלחת‬ ‫תביא‬ ‫ולא‬ ‫בלבד‬ ‫הפעמים‬ ‫מספר‬ ‫חלקי‬ ‫שלכם‬ ‫המודעות‬ ‫על‬ ‫הקליקו‬ ‫שאנשים‬ ‫הפעמים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ ‫והוא‬ ,‫למעקב‬ ‫חשוב‬ ‫מדד‬ ‫זהו‬ :CTR (1% ‫מתחת‬ ‫לנתונים‬ ‫לב‬ ‫)שימו‬ ‫בקמפיין‬ ‫לטפל‬ ‫יש‬ ‫אז‬ ,‫מדי‬ ‫נמוך‬ ‫זה‬ ‫מדד‬ ‫אם‬ .‫נחשפו‬ ‫המודעות‬ ‫בהן‬ .‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫הטירגוט‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫המודעות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫לשקול‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫בנתון‬ ‫ירידה‬ ‫במגמת‬ ‫מבחינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ :‫בבעיה‬ ‫טיפול‬ :‫דוחות‬ ‫הלקוח‬ ‫עבור‬ ‫)או‬ ‫עבורכם‬ ‫ולייצר‬ ‫הקמפיין‬ ‫ביצועי‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫יום‬ 14 ‫מדי‬ ‫ליצור‬ ‫מומלץ‬ ‫הקמפיין‬ ‫התנהלות‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫כדי‬ .‫מסודר‬ ‫דו"ח‬ ,(‫אחר‬ ‫מישהו‬ ‫עבור‬ ‫מנהלים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫שלכם‬ ‫דו“ח‬ ‫באותו‬ ‫המשתקפים‬ ‫מהנתונים‬ ‫הנגזרות‬ ‫לתובנות‬ ‫בנוסף‬ ‫זה‬ ,‫לקוח‬ ‫לכל‬ ‫אותו‬ ‫ומעבירים‬ ‫יום‬ 14 ‫מדי‬ ‫כזה‬ ‫דו"ח‬ ‫מפיקים‬ ‫אנו‬ ‫בקמפיינים‬ ‫מתרחש‬ ‫מה‬ ‫לראת‬ ‫ללקוח‬ ‫שבועי‬ ‫הדו‬ ‫הדו"ח‬ ‫מאפשר‬ ,‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ‫בה‬ ‫המלאה‬ ‫לשקיפות‬ ‫בנוסף‬ .‫לביצוע‬ ‫והצעות‬ .‫בו‬ ‫המגמות‬ ‫ומהן‬ ‫שלו‬ ‫ללקוחות‬ ‫שולחים‬ ‫אנו‬ ‫ושאותו‬ ‫שלנו‬ ‫הקמפיים‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬ ‫מפיקה‬ ‫אותו‬ ‫מהדו“ח‬ ‫לחלק‬ ‫דוגמה‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 20
 • 22. .‫שלכם‬ ‫בקמפיין‬ ‫בעייתיות‬ ‫מדרגות‬ ‫לזהות‬ ‫ודעו‬ ,‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫מדדו‬ - ‫מדידה‬ ,‫מדידה‬ ,‫מדידה‬ :‫חשוב‬ ‫אומר‬ ‫כנראה‬ ‫זה‬ ‫קליקים‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ,‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫לחשוף‬ ‫שתעזור‬ ‫פעולה‬ ‫נדרשת‬ - ‫חשיפות‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫כלומר‬ ‫וכמות‬ ,‫חשיפות‬ ‫מספיק‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫פעולה‬ ‫לנקוט‬ ‫עליכם‬ ‫ואז‬ ‫נחשפות‬ ‫הן‬ ‫אליו‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫מעניינות‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ‫שלכם‬ ‫שהמודעות‬ .‫הלאה‬ ‫וכן‬ ‫שלכם‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדף‬ ‫נמצאת‬ ‫הבעיה‬ ‫אז‬ - ‫המרות‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ,‫טובה‬ ‫ההקלקות‬ ‫לטפל‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ,‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫משלב‬ ‫הגולשים‬ ‫של‬ ‫והמעבר‬ ‫שלכם‬ ‫בקמפיין‬ ‫המדרגות‬ ‫את‬ ‫לזהות‬ ‫שתוכלו‬ ‫ככל‬ .‫עבורכם‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לעבוד‬ ‫לו‬ ‫ולגרום‬ ‫בקמפיין‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫מישהו‬ ‫עבור‬ ‫קמפיין‬ ‫מבצעים‬ ‫אתם‬ ‫)אם‬ ‫הלידים‬ ‫את‬ ‫שמקבל‬ ‫העסק‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫חשובה‬ ‫פעולה‬ :‫העסק‬ ‫מבית‬ ‫פידבק‬ ‫הופכים‬ ‫באמת‬ ‫מהם‬ ‫וכמה‬ ‫שלכם‬ ‫מהקמפיין‬ ‫כתוצאה‬ ‫המגיעים‬ ‫הלידים‬ ‫של‬ ‫ההמרה‬ ‫אחוזי‬ ‫מהם‬ ‫לזהות‬ ‫שתדעו‬ ‫חשוב‬ .(‫אחר‬ ‫לעסק‬ ‫לידים‬ ‫מאות‬ ‫להזרים‬ ‫הגיון‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ‫שכן‬ .‫הקמפיין‬ ‫לטיוב‬ ‫החלטות‬ ‫קבלו‬ ‫זה‬ ‫פידבק‬ ‫סמך‬ ‫ועל‬ .‫משלמים‬ ‫לקוחות‬ ‫להיות‬ .‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫התהליך‬ ‫בסוף‬ ‫לידים‬ ‫כמה‬ ‫לדעת‬ ‫העת‬ ‫כל‬ ‫הקפידו‬ .‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫אותם‬ ‫ימיר‬ ‫לא‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫שבסופו‬ ‫הלידים‬ ‫של‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬ ‫קחו‬ :‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫שהפכו‬ ‫הלידים‬ ‫של‬ ‫במידע‬ ‫רב‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ :‫ביותר‬ ‫חשוב‬ ‫מתקציב‬ ‫חלק‬ ‫אליו‬ ‫ומקדו‬ Look Alike ‫קהל‬ ‫מהם‬ ‫וצרו‬ ‫לפייסבוק‬ ‫אותם‬ ‫הטעינו‬ ,(‫טלפון‬ ‫או‬ ‫)מייל‬ ‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ ‫שהפכו‬ ‫מוכנים‬ ‫שכבר‬ ‫לאלו‬ ‫דומים‬ ‫לאנשים‬ ‫תפנה‬ ‫היא‬ ‫שכן‬ ,‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫לכם‬ ‫תייצר‬ ‫זו‬ ‫שקבוצה‬ ‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫סבירות‬ ‫ישנה‬ .‫הפרסום‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫במידע‬ ‫פייסבוק‬ ‫את‬ ‫להזין‬ ‫והקפידו‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫זו‬ ‫רשימה‬ ‫רעננו‬ .‫שלכם‬ ‫בקמפיין‬ ‫העסקית‬ ‫ההצעה‬ ‫בעבור‬ ‫לשלם‬ .‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫ישתפרו‬ ‫שלכם‬ ‫שהתוצאות‬ .‫בקמפיין‬ ‫דרסטית‬ ‫פעולות‬ ‫לבצע‬ ‫לא‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ :‫אופטמיזציות‬ ‫פעולות‬ ‫ובביצוע‬ ‫הקמפיינים‬ ‫בתפעול‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לכם‬ ‫לעזור‬ ‫שיכולים‬ ‫אצבע‬ ‫כללי‬ ‫מספר‬ ‫הנה‬ (‫למשל‬ ‫להמרה‬ ‫)עלויות‬ ‫לכם‬ ‫הרצוי‬ ‫מהערך‬ 30% ‫לפחות‬ ‫של‬ ‫מובהק‬ ‫הבדל‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫מהותיות‬ ‫פעולות‬ ‫בצעו‬ • .‫מספיקה‬ ‫זמן‬ ‫תקופת‬ ‫ולאורך‬ ‫רחבה‬ ‫נתונים‬ ‫סקירת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫בקמפיין‬ ‫מהותיים‬ ‫שינויים‬ ‫בצעו‬ • .‫בקמפיין‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫תמונה‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫החלטות‬ ‫קבלו‬ • .‫הקמפיין‬ ‫מתחילת‬ ‫או‬ ,‫האחרון‬ ‫מהשינוי‬ ‫יום‬ 10-14 ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫של‬ ‫בתקופה‬ ‫מהותיים‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬ • (‫מודעות‬ ‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫בתקציבים‬ ‫)למשל‬ ,‫אחת‬ ‫בבת‬ ‫מדי‬ ‫חדים‬ ‫שינויים‬ ‫תבצעו‬ ‫אל‬ • .‫מדי‬ ‫קצרה‬ ‫בתקופה‬ ‫תקציב‬ ‫שינויי‬ ‫תבצעו‬ ‫אל‬ • :‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫זכרו‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ - ‫מדיד‬ ‫שלא‬ ‫מה‬ !‫כסף‬ ‫הרבה‬ ‫מפסידים‬ ‫אתם‬ - ‫בקמפיין‬ ‫הנתונים‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫אופטמיזציה‬ ‫מבצעים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 21
 • 23. :‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫שלנו‬ ‫לקוח‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫פעילות‬ ‫תיאור‬ .‫הדיגיטלית‬ ‫מהמדיה‬ ‫לידים‬ ‫להבאת‬ ‫קמפיינים‬ ‫לביצוע‬ ‫אפשרות‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫אלינו‬ ‫פנה‬ ‫לקוח‬ .‫הפרינט‬ ‫במדיית‬ ‫שקלים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫כמה‬ ‫של‬ ‫שנתי‬ ‫פרסום‬ ‫ביצע‬ ‫הלקוח‬ .‫שלו‬ ‫הפעילויות‬ ‫מתחומי‬ ‫אחד‬ ‫בכל‬ ‫לליד‬ ‫העלות‬ ‫הייתה‬ ‫ומה‬ ‫זה‬ ‫מקמפיין‬ ‫כתוצאה‬ ‫הגיעו‬ ‫לידים‬ ‫כמה‬ ‫להגיד‬ ‫ידע‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ :‫בפייסבוק‬ ‫פרסום‬ ‫פעילות‬ ‫לקראת‬ ‫והכנה‬ ,‫בדיקה‬ ‫של‬ ‫למהלך‬ ‫ונכנסו‬ ‫לדרך‬ ‫יצאנו‬ ‫אלו‬ ‫נתונים‬ ‫עם‬ (‫ועוד‬ ‫מתחרים‬ ‫מול‬ ‫חוזקות‬ ,‫עונתיות‬ ‫לפי‬ ‫הפעילויות‬ ‫)מיפוי‬ ‫שלו‬ ‫המסחריות‬ ‫הפעילויות‬ ‫של‬ ‫מקיפה‬ ‫סקירה‬ :‫הכנה‬ • ‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫לקבל‬ ‫מצפה‬ ‫שהלקוח‬ ‫לליד‬ ‫והעלות‬ ‫פעילות‬ ‫לכל‬ ‫הנדרשים‬ ‫הלידים‬ ‫כמות‬ ‫לגבי‬ ‫ציפיות‬ ‫תיאום‬ • ‫של‬ ‫מדויק‬ ‫פילוח‬ ‫וביצוע‬ ‫שוק‬ ‫חקר‬ ,‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫אפיון‬ ‫שיחת‬ ‫לאחר‬ ,‫נדרשת‬ ‫שיווקית‬ ‫פעילות‬ ‫לכל‬ ‫השיווקית‬ ‫הפרסונה‬ ‫אפיון‬ • ‫מצאנו‬ ‫אותה‬ ‫השיווקית‬ ‫הפרסונה‬ ,‫לפורטוגל‬ ‫מאורגנים‬ ‫טיולים‬ ‫בקמפיין‬ ‫למשל‬ .‫העסקית‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫רכש‬ ‫שכבר‬ ‫הקהל‬ ,‫השכלה‬ ,‫ממוצע‬ ‫סוציאו-אקונמי‬ ‫חתך‬ ,2 ‫ילידים‬ ‫ממוצע‬ ,37-58 ‫בגילאי‬ ‫אנשים‬ :‫מ‬ ‫מורכבת‬ ‫הייתה‬ ‫תחילה‬ ‫לטרגט‬ ‫שיש‬ ‫פלטפורמה‬ .‫האישה‬ – ‫הזוג‬ ‫בני‬ ‫מבין‬ ‫ההחלטה‬ ‫מקבל‬ .‫רעננה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫לציון‬ ‫ראשון‬ :‫מרכזיות‬ ‫ערים‬ ,‫ומעלה‬ ‫תיכונית‬ ,(‫הרימרקטינג‬ ‫בקמפיין‬ "‫ה"רדיפה‬ ‫חלון‬ ‫החלת‬ ‫)לצורך‬ ‫ממוצע‬ ‫ההתלבטות‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ ,‫מובייל‬ – ‫הקמפיין‬ ‫להצגת‬ ‫מועדפת‬ .‫ואנגלית‬ ,‫עברית‬ :‫מובילה‬ ‫ממשק‬ ‫שפת‬ ‫כבר‬ ‫שרכשו‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫עבר‬ ‫רשומות‬ :‫הם‬ ‫לשימוש‬ ‫כשירים‬ ‫שנמצאו‬ ‫הנכסים‬ .‫הלקוח‬ ‫שלך‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫הנכסים‬ ‫כלל‬ ‫מיפוי‬ • .‫העסק‬ ‫של‬ ‫העסקי‬ ‫בדף‬ ‫חברים‬ ‫קבוצת‬ .‫יעדים‬ ‫לפי‬ ‫ממוקדים‬ –‫סרטים‬ ,‫העסק‬ ‫של‬ ‫והנופש‬ ‫הטיולים‬ ‫חבילות‬ ‫את‬ ‫קודי‬ ‫הכנסת‬ ,‫הלקוח‬ ‫לאתר‬ ‫המרה‬ ‫וקודי‬ ‫רימרקטינג‬ ‫קודי‬ ‫הכנסת‬ :‫חדשים‬ ‫ולהכין‬ ‫קיימים‬ ‫נכסים‬ ‫למנף‬ ‫כדי‬ ‫שבוצעו‬ ‫פעולות‬ • ‫לקוד‬ ‫וחיבורים‬ ‫פייסבוק‬ ‫לקמפיין‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הסרטים‬ ‫העלאת‬ ,‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫גוגל‬ ‫בפעילות‬ ‫קיימים‬ ‫נחיתה‬ ‫לדפי‬ ‫רימרקטינג‬ ‫על‬ Lookalike Audience ‫קהלי‬ ‫הכנת‬ ,Custom Audience ‫ויצירת‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫קיימות‬ ‫רשומות‬ ‫העלאת‬ .‫רימרקטינג‬ ‫קיימות‬ ‫רשומות‬ ‫סמך‬ ‫פעילויות‬ ‫יופנו‬ ‫אליהם‬ ,‫שונים‬ ‫נחיתה‬ ‫דפי‬ 10 ‫להקים‬ ‫הוחלט‬ ‫הלקוח‬ ‫אתר‬ ‫על‬ ‫מעבר‬ ‫לאחר‬ :‫השונים‬ ‫הקמפיינים‬ ‫מבנה‬ ‫מיפוי‬ • .‫הלקוח‬ ‫באתר‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫נמצאות‬ ‫שלא‬ ‫ותיקצובם‬ ‫הקמפיינים‬ ‫הקמת‬ ‫מועד‬ ‫לגבי‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ • ‫המתאים‬ ‫לדף‬ ‫הובילה‬ ‫מודעה‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ,‫אד‬ ‫מולטי‬ ‫בקמפיין‬ ‫יחד‬ ‫אוחדו‬ ‫שונים‬ ‫פעילות‬ ‫תחומי‬ 5 – ‫אד‬ ‫מולטי‬ ‫קמפיין‬ ‫הקמת‬ • .‫הלקוח‬ ‫באתר‬ .‫אד‬ ‫המולטי‬ ‫ובקמפיין‬ ‫הנחיתה‬ ‫בדפי‬ ‫מכוסים‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬ ‫לשאר‬ ‫אד‬ ‫מולטי‬ ‫קמפיין‬ ‫להקים‬ ‫ללקוח‬ ‫הצענו‬ • ‫של‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫ניטור‬ ‫ממשק‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ,‫שלנו‬ ‫הקמפיינים‬ ‫מעקב‬ ‫לממשק‬ ‫אותם‬ ‫חיברנו‬ ,‫הקמפיינים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שהקמנו‬ ‫לאחר‬ • .‫קמפיין‬ ‫מכל‬ ‫המתקשרים‬ ‫כמות‬ ‫מהי‬ ‫עת‬ ‫בכל‬ ‫לדעת‬ ‫שנוכל‬ ‫כך‬ ‫חיברנו‬ ‫הקמפיין‬ ‫שיחות‬ ‫אחר‬ ‫לעקוב‬ ‫שיוכל‬ ‫כך‬ ‫הטלפון‬ ‫שיחות‬ ‫ניטור‬ ‫וממשק‬ ‫הקמפיין‬ ‫לממשק‬ ‫העסק‬ ‫לבעל‬ ‫מלא‬ ‫גישה‬ ‫נתנו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ • .‫אליהן‬ ‫ולחזור‬ ‫נענו‬ ‫שלא‬ ‫הפרטים‬ ‫על‬ ‫לעבור‬ ‫יחד‬ ‫שנוכל‬ ‫בכדי‬ ,‫אירלנד‬ ‫בפייסבוק‬ ‫שלנו‬ ‫הסוכנות‬ ‫לנציגת‬ ‫הפרטים‬ ‫מכלול‬ ‫את‬ ‫העברנו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ • .‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫הפרסום‬ ‫רגולציות‬ ‫מבחינת‬ ‫תקין‬ ‫שהכול‬ ‫ולראות‬ .‫מראש‬ ‫שנקבעה‬ ‫העבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הקמפיינים‬ ‫את‬ ‫שחררנו‬ ‫הבאה‬ ‫בשלב‬ • ‫מתארים‬ ‫אנו‬ ‫ובו‬ ,‫ללקוח‬ ‫מעבירים‬ ‫אנו‬ ‫אותו‬ ‫מסודר‬ ‫מייל‬ ‫הוצאנו‬ ,‫פייסבוק‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ואושרו‬ ‫לאוויר‬ ‫עלו‬ ‫הקמפיינים‬ ‫שכל‬ ‫לאחר‬ • ‫אחר‬ ‫המעקב‬ ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫ומסבירים‬ ,‫ביומן‬ ‫קבועה‬ ‫שבועית‬ ‫דו‬ ‫שיחה‬ ‫אתו‬ ‫מתאמים‬ ‫אנו‬ ,‫מעתה‬ ‫הצפוי‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ .‫עושים‬ ‫אנו‬ ‫אותה‬ ‫הקמפיינים‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e ‫להגיע‬ ‫אפשר‬ ‫לאן‬ .7 ‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לקמפיין‬ ‫דוגמה‬ 22
 • 24. :‫תוצאות‬ :‫הבאות‬ ‫התוצאות‬ ‫הושגו‬ ,‫ללקוח‬ ‫ניהלנו‬ ‫אשר‬ ‫מהקמפיין‬ ‫כתוצאה‬ ‫בממוצע‬ 250% ‫של‬ ‫של‬ ‫עליה‬ - ‫לידים‬ 3,761 :‫לידים‬ ‫כמות‬ • ‫הדיגיטלית‬ ‫במדיה‬ ‫מדידות‬ ‫צפיות‬ ‫ללקוח‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫שלנו‬ ‫הפעילות‬ ‫לפני‬ - 7,028,561 ‫צפיות‬ ‫כמות‬ • 12 ‫פי‬ ‫בפייסבוק‬ ‫פעילותו‬ ‫את‬ ‫העסק‬ ‫הגדיל‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ • ‫בפייסבוק‬ ‫דיגיטלי‬ ‫לפרסום‬ ‫מהפרינט‬ ‫שלו‬ ‫הפרסום‬ ‫מתקציב‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫העביר‬ ‫העסק‬ ‫בעל‬ • ‫לליד‬ ‫יעד‬ ‫כמחיר‬ ‫העסק‬ ‫בית‬ ‫שהגדיר‬ ‫מזו‬ ‫משמעותית‬ ‫נמוכה‬ ‫הייתה‬ ‫לליד‬ ‫הממוצעת‬ ‫העלות‬ • ‫ט.ל.ח‬ .‫כהווייתם‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫המאמצים‬ ‫מרבית‬ ‫נעשו‬ ‫המסמך‬ ‫*בהכנת‬ :‫סיכום‬ ‫פרסומי‬ ‫ערוץ‬ ‫בפניו‬ ‫ופתחה‬ ."‫בעסק‬ ‫שיווקית‬ ‫"מהפכה‬ ‫עבורו‬ ‫עשתה‬ ,‫ללקוח‬ ‫עשינו‬ ‫אשר‬ ‫הפרסום‬ ‫פעילות‬ ‫אשר‬ ‫התיירות‬ ‫ויעדי‬ ‫מהקמפיינים‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫לידים‬ ‫של‬ ‫פוסק‬ ‫ובלתי‬ ‫איכותי‬ ,‫חזק‬ ‫זרם‬ ‫עבורו‬ ‫ייצר‬ ‫אשר‬ ‫חדש‬ ‫אוטומטית‬ ‫בצורה‬ ‫מוזרמים‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ , ‫ומדויקת‬ ‫מדידה‬ ‫בצורה‬ ‫הפעילות‬ ‫ניהול‬ .‫החברה‬ ‫שיווקה‬ ‫מהירה‬ ,‫מקצועית‬ ‫בצורה‬ ‫ולשפר‬ ‫למדוד‬ ,‫לנהל‬ ‫לנו‬ ‫אפשרה‬ ,‫שפיתחנו‬ ‫הייחודית‬ ‫הקמפיינים‬ ‫ניהול‬ ‫למערכת‬ .‫השונים‬ ‫הקמפיינים‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫זמן‬ ‫נקודת‬ ‫בכל‬ ‫לו‬ ‫ולהציג‬ .‫הלקוח‬ ‫עבור‬ ‫הקמפיינים‬ ‫עשרות‬ ‫את‬ ‫ונוחה‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫ניהול‬ ‫בעת‬ ‫החשובים‬ ‫המדדים‬ ‫ושאר‬ ,‫ההמרה‬ ‫עלויות‬ ‫לגבי‬ ‫ומיידית‬ ‫ברורה‬ ‫תמונה‬ ‫ולספק‬ .‫בפייסבוק‬ ‫קמפיינים‬ ‫עסקים‬ ‫לרשות‬ ‫העומדת‬ ‫כיום‬ ‫הקיימת‬ ‫ביותר‬ ‫המתקדמת‬ ‫השיווק‬ ‫פלטפורמת‬ ‫היא‬ ‫פייסבוק‬ ‫הפכה‬ ,‫שלה‬ ‫המדויקות‬ ‫הפילוח‬ ‫יכולות‬ ‫בזכות‬ .‫משלמים‬ ‫לקוחות‬ ‫לעצמם‬ ‫לייצר‬ ‫שרוצים‬ ‫ולשכנע‬ ‫שלו‬ ‫המיועד‬ ‫הלקוח‬ ‫אל‬ ‫רב‬ ‫בדיוק‬ ‫להגיע‬ ‫למפרסם‬ ‫המאפשר‬ ‫שיווק‬ ‫לכלי‬ ‫פייסבוק‬ .‫פרטיו‬ ‫להשאיר‬ ‫אותו‬ ‫הכי‬ ‫אותו‬ ‫התחום‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫שכן‬ ,‫והנופש‬ ‫התיירות‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫הדבר‬ ‫נכון‬ ‫במיוחד‬ ‫אליהם‬ ‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫משלמים‬ ‫לקוחות‬ ‫להיות‬ ‫והופכים‬ ‫בפייסבוק‬ "‫"מגלים‬ ‫גולשים‬ ‫הרבה‬ .‫נחשפו‬ ‫הם‬ ,‫העגלה‬ ‫על‬ ‫לקפוץ‬ ‫הקדימו‬ !‫שלכם‬ ‫משלמים‬ ‫ללקוחות‬ - ‫בפייסבוק‬ ‫גולשים‬ ‫רבבות‬ ‫והפכו‬ !‫בהצלחה‬ w w w . i n f o r u . c o . i l | 0 3 - 9 4 1 5 5 5 0 | ‫ת‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ש‬ / I n f o r M o b i l e 23