O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Webinaarien tekninen selvitysraportti - AVO

3.837 visualizações

Publicada em

Selvitysraportti uusista verkkokokous- ja konferenssijärjestelmistä. Hämeen kesäyliopisto 2011, laatijana Dicole Oy.

Publicada em: Educação
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Webinaarien tekninen selvitysraportti - AVO

 1. 1. Selvitysraportti uusista verkkokokous- ja konferenssijärjestelmistä Hämeen kesäyliopisto 2011 Julkaisija: Avo
 2. 2. Sisällys 1. Yleistä raportista sekä kokous- ja konferenssijärjestelmistä verkossa2 2. Uudet verkkokokous- ja konferenssijärjestelmät3 2.1. AnyMeeting3 2.2. BigBlueButton6 2.3. Citrixin verkkokonferenssit7 2.4. Ekiga10 2.5. Fuze Meeting11 2.6. Google+ Hangouts13 2.7. Idiligo14 2.8. MeetingBurner17 2.9. Saba Centra18 2.10. Tinychat20 2.11. VIDquik22 3. Yhteenveto ja vertailu25 Lähteet28Kannen kuva: UtenriksdeptKuvan lisenssi: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
 3. 3. 2 .1. Yleistä raportista sekä kokous- ja konferenssijärjestelmistäverkossaVerkkokonferenssit ovat järjestelmiä, jotka mahdollistavat tapaamisen ja yhteistyönverkon välityksellä (Perron, 2011, 245) sekä tarjoavat näin ollen sopivan ympäristönerityisesti yhteisöllistä etätyöskentelyä varten (Ertl, Fischer & Mandl, 2006, 299).Verkkokonferenssijärjestelmiä tehokkaasti hyödyntämällä voidaan muun muassaparantaa yhteistyötä yli rajojen, pienentää matkakustannuksia sekä säästäähuomattava määrä aikaa (Perron, 2011, 246).Suhteessa kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen, videokonferenssit tarjoavatuusia keinoja kuten sovellusten jakamisen tiedon rakentamisen tueksi (Ertl ym. 2006,299). Yksi keskeisistä sovellusominaisuuksista on näytön jakaminen, mikämahdollistaa muun muassa reaaliaikaisen dokumenttien, esitysten, tilastojen jakaavioiden esittämisen sekä keskustelun niiden tiimoilta (Ertl ym. 2006, 299; Perron,2011, 245).Kokous- ja verkkokonferensseihin suunniteltuja järjestelmiä on kuitenkin useita jauusia tulee jatkuvasti lisää. Selvitysraportin tarkoituksena onkin esitellä ja kuvatauusimpia kokous- ja konferenssijärjestelmiä verkossa. Tarkastelussa kartoitetaanjärjestelmien tärkeimpiä teknisiä ominaisuuksia ja rajoitteita sekä punnitaanjärjestelmien käyttöä sekä opetuksessa ja ohjauksessa, kokouksissa sekäwebinaareissa.Raportti on osa ESR-rahoitteista Avoimet Verkostot Oppimiseen (AVO) -hanketta,johon sisältyy eri verkkokokousjärjestelmien esittely ja perehdytys eriyhteistyökumppaneille.Raportin sisällön ja ulkoasun on toteuttanut Dicole Oy Hämeen kesäyliopistontoimeksiantona.
 4. 4. 3 .2. Uudet verkkokokous- ja konferenssijärjestelmätRaportissa on tarkasteltu yhteensä yhtätoista uutta verkkokokous- javideokonferenssijärjestelmää teknisten ominaisuuksien, rajoitusten,käyttötarkoitusten ja käytettävyyden näkökulmasta. Kartoitetut järjestelmäalustatolivat AnyMeeting, BigBlueButton, Citrixin verkkokonferenssijärjestelmät(GoToMeeting, GoToWebinar ja GoToTraining), Ekiga, Fuze Meeting, Google+Hangouts, Idiligo, MeetingBurner, Saba Centra, Tinychat sekä VIDquik.Järjestelmien tarkastelu lähti liikkeelle keskeisten ominaisuuksien kartoituksella.Kaikkien järjestelmien esittelysivut käytiin läpi ja tekniset ominaisuudet ja rajoitteetkoottiin yhteen. Lisäksi testattiin niitä palveluita, jotka eivät edellyttäneet maksullisenkäyttäjätilin tai julkisen profiilin luomista. Testattuja palveluita olivat AnyMeeting,Idiligo Now, MeetingBurner, Tinychat sekä VIDquik.Jottei vertailu olisi kuitenkaan jäänyt yksipuoliseksi, muiden palveluiden arvioimiseksietsittiin internetistä kyseisiä palveluita koskevia arviointeja ja vertailtiin niitäkeskenään. Arvioiden pohjalta kiteytettiin käyttökokemuksiin keskeisesti vaikuttaneetseikat ja analysoitiin niitä suhteessa palveluntarjoajien mainitsemiin ominaisuuksiin.Seuraavaksi on käyty järjestäen läpi kaikki kartoitetut järjestelmät.2.1. AnyMeetingAnyMeeting on vuodesta 2009 lähtien toiminut kattava kokous- ja konferenssialusta,joka on suunniteltu kaikenkokoisiin kokouksiin sekä webinaareihin. Sen avulla onmahdollista järjestää niin pienimuotoisia tapaamisia kuin suuria, jopa kahdensadanhengen verkkotilaisuuksia. AnyMeeting haastaakin useat kilpailijat monipuolisillaominaisuuksillaan sekä maksuttomilla tai vähintäänkin edullisilla palveluillaan.Palvelun maksuttomuus perustuu mainostajien kuten Forbesin ja TechCrunchintukeen ja sponsorointiin, minkä vuoksi AnyMeetingiä on mahdollista tarjotailmaiseksi kokousten ja webinaarien lukumäärästä riippumatta. Ilmaisversionkäyttäjät voivat siten luoda ja järjestää kuinka monta webinaaria tahansa.Ilmaisen palvelun rinnalle on tuotu vastikään kaksi mainoksetonta maksullistaversiota: 25 osallistujan versio 17,99 dollarin (noin 13 euroa) kuukausimaksulla sekä200 osallistujan versio 69,99 dollarilla (noin 52 euroa) kuussa. Ainoa eroilmaisversioon on se, että maksullisissa versioissa ei näy mainoksia. Hinta on pyrittypitämään kohtuullisena myös pientoimijoita ajatellen. Vaihtaminen versioiden välilläonnistuu helposti käyttäjätilin alta.
 5. 5. 4 .Webinaarin aloittaminen tapahtuu kätevästi klikkaamalla Start a Webinar Now -painiketta. Järjestelmä pyytää ensin täyttämään Webinaarin nimen, minkä jälkeenkäyttäjä voi kutsua osallistujia tilaisuuteen. Webinaari alkaa, kun käyttäjä klikkaaStart Webinar -painiketta.Mikäli webinaarin haluaa ajoittaa myöhemmäksi, palvelussa on myösaikataulutusmahdollisuus “Schedule a Webinar” -linkin kautta. Aikataulutusmahdollistaa myös webinaarin ääniasetusten sekä profiilin määrittelyn valmiiksi.Webinaarinäkymä on miellyttävä ja selkeä. Ominaisuudet ovat loogisesti esillä ja neon helppo ottaa käyttöön.
 6. 6. 5 .Järjestelmä sisältää runsaasti ominaisuuksia, jotka tukevat sekä ryhmä- ja tiimityötä,opetusta että esimerkiksi asiantuntijaesityksiä. AnyMeetingin keskeisiäominaisuuksia ovat • Näytön ja sovellusten jakaminen • Kutsumis- ja rekisteröitymistyökalut • Maksullisten tilaisuuksien järjestäminen • Reaaliaikainen kuusisuuntainen videokonferenssi • Tapaamisten äänitteiden tallentaminen • Osallistujatietojen keruu ja seuranta • Julkinen profiili • Sosiaalisen median integraatio, joka mahdollistaa jakamisen sosiaalisen median välitykselläLokakuussa 2011 järjestelmää uusittiin ja päivitettiin. Uusimpien päivitysten myötämuun muassa näytön jakaminen palvelussa on nopeutunut. Näytön jakamisenmahdollistaa tilaisuuden järjestäjä, joka voi seurata osallistujien määrää ja salliaheille tapauskohtaisesti mahdollisuuden jakaa työpöytänsä. Muista keskeisistäominaisuuksista myös äänen välittyminen sekä kuvanlaatu pääsevät uudistetussapalvelussa oikeuksiinsa.Järjestelmä mahdollistaa myös maksullisten tilaisuuksien järjestämisenlipunmyyntiominaisuuden ansiosta. Kun järjestäjä on päättänyt, että tilaisuus onmaksullinen, osallistujat voivat maksaa osallistumislippunsa joko luottokortilla taiPayPalilla.Lisäksi palvelussa on pieniä osallistujia aktivoivia yksityiskohtia. Ensinnäkinkäyttöliittymään on integroitu fiilismittari, jonka avulla osallistujat voivat muunmuassa viestiä tunnelmasta ja asiasisälllöstä, kehottaa esiintyjää siirtymääneteenpäin tai kohteliaasti ilmaista halun kysyä tai keskustella aiheesta. Toiseksiwebinaarin loppuessa osallistujat voidaan automaattisesti ohjata haluttuunosoitteeseen esimerkiksi yrityksen kotisivulle tai muulle vastaavalle sivulle.Uudistettu käyttöliittymä on selkeä, tarkoituksenmukainen ja helppokäyttöinen. Väritovat miellyttävät eivätkä häiritse työskentelyä. Kaikki ominaisuudet ovat
 7. 7. 6 .johdonmukaisia eikä käyttäjä voi juurikaan tehdä mitään väärin. Ominaisuuksienkuten kyselyn lisääminen webinaariin tapahtuu käden käänteessä eikä edellytäennakkovalmistelua vaan niitä voidaan hyödyntää tilanteen ja tarpeen niin vaatiessa.Anymeeting sopii parhaiten tapaamisten ja webinaarien järjestämiseen.Virtuaalikokouksen tai webinaarin koollekutsuminen on nopeaa ja helppoa, mitäohjataan hyvin myös ratkaisun toimittajan suunnalta. Toiminnot ovat hyvin selkeitä jane on kohdistettu nopeaan vuorovaikutukseen yleisön ja osallistujien kanssa sekäheidän välillään. AnyMeetingiä ei kannata sulkea pois myöskään opetuskäytöstäesimerkiksi luennoiden yhteydessä, mutta varsinaista ryhmätyömahdollisuutta se eikäyttäjilleen kuitenkaan tarjoa.AnyMeetingin ilmaisversio on vakuuttava ja päihittää ominaisuuksillaan monet muutvastaavat palvelut. Maksulliset versiot tarjoavat lisäksi mainosvapaan alustan, jokasopii erityisesti sellaisten tapaamisten ja tilaisuuksien järjestämiseen, missä ei halutamainontaa tilaisuuksien yhteyteen. Ainut rajoite AnyMeetingin kannalta lienee flash-pohjainen käyttöliittymä, joka rajoittaa osallistumista iOS-pohjaisilla laitteilla.Myöskään mobiililaitteiden käyttöä järjestelmä ei tue flash-ominaisuuksien vuoksi.Yleisesti AnyMeeting on kuitenkin yhteensopiva sekä PC- että Macintosh-koneidenkanssa.2.2. BigBlueButtonBigBlueButton on yliopisto- ja korkeakoulutasolle suunniteltu etäoppimista tukevajärjestelmä, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. Järjestelmä mahdollistaa verkko-osallistumisen, äänikeskustelut sekä ryhmä- ja yksityischat-keskustelut, web-kameran käytön, esitysmateriaalin näyttämisen sekä näytön jakamisen.BigBlueButtonilla on mahdollista jakaa osallistujille Microsoft Office -formaatintiedostoja sekä Windows-yhteensopivia videoita, mutta ainakaan toistaiseksi video-tai ryhmäpuhelumahdollisuutta järjestelmässä ei vielä ole.Osallistuja voi olla joko katselija, esitelmöijä tai moderaattori. Katselijan tai seuraajanroolina on seurata esitelmää sekä keskustella muiden osallistujien kanssa. Hänelläon käytössään seuraavat järjestelmän ominaisuudet: • Viittaaminen, jota varten on oma ikoni • Kaikkien osallistujien näkeminen • Esitelmämateriaalien seuraaminen • Julkinen ja yksityinen chat-keskustelu • Video-ominaisuus, joka mahdollistaa muiden näkemisen • Esitelmöijän kursorin seuraaminenEsitelmöijällä puolestaan on katselijan ominaisuuksien lisäksi käytössään seuraavatlisäominaisuudet: • Esitelmöijä-statuksen näkyminen • Osallistujien hiljentäminen tai poistaminen • PDF- tai Office-dokumenttien lataaminen ja jakaminen • Näytön jakaminen
 8. 8. 7 .Moderaattorilla on kaikkien osallistujien ominaisuudet. Lisäksi hänellä on käytössäänominaisuus, jolla kenestä tahansa osallistujasta voi tehdä esitelmöijän.Käyttöliittymältään BigBlueButton on pelkistetty ja neutraali.Vaikka käytettävyys on pääsääntöisesti hyvä, beta-vaihe ilmenee käytössä hiukanepäselvinä toimintopolkuina. Lisäksi Logi-toiminto, joka näyttää mitä koodipuolellatapahtuu, on jokseenkin irrallinen ja tarpeeton ominaisuus.Käyttäjälle tarjotaan paljon teknistä informaatiota, mutta peruskäytön kannaltarelevanttia tietoa on heikommin saatavilla. Ohjelmiston valmistaja ei muun muassakerro, kuinka monta vierasta BigBlueButtonilla voi hallita eikä avaa erilaistenkäyttöominaisuuksien kirjoa, mutta antaa sen sijaan tietoa teknisistä rajapinnoista,joihin järjestelmä on integroitavissa kuten Ubuntuun ja VMWareen.BigBlueButton on suunniteltu yksinomaan täyttämään opetuskäytön tarpeita, muttakoska se on vielä tuotekehityksen ensimmäisillä portailla, se ei ole ominaisuuksiltaanverrattavissa kovin hyvin kilpailijoihinsa. Hyvää BigBlueButtonissa on se, että sitäsuunnitellaan täysin käyttöjärjestelmästä riippumattomaksi ohjelmaksi, jonka olisitulevaisuudessa tarkoitus toimia myös mobiililaitteissa.2.3. Citrixin verkkokonferenssitCitrix tarjoaa kolme erilaista konferenssialustaa etätyöskentelyn tueksi: GoToMeetingkokousten ja palaverien pitämiseen, GoToWebinar verkkoseminaarien järjestämiseensekä GoToTraining verkkokoulutustilaisuuksiin. Kaikki alustat ovat maksullisia, muttaniitä on mahdollista kokeilla kolmenkymmenen päivän ajan veloituksetta.
 9. 9. 8 .GoToMeetingCitrixin GoToMeeting on verkkokonferenssiväline sovellusten jakamiseenreaaliajassa. Se tarjoaa muun muassa korkealaatuisia videokonferensseja,rajoittamattoman määrän etäkokouksia sekä kokousten tallentamisen integroidunaudiokonferenssiominaisuuden avulla. Lisäksi järjestelmä soveltuu sekä Mac- ettäPC-koneisiin, iPadiin, iPhone’iin tai Android-laitteisiin.Seuraavaksi on esitelty GoToMeeting-järjestelmän ominaisuudet tiivistetysti: • HD-laatuinen videokonferenssi • Näytön jakaminen • Näppäimiston ja hiiren kontrolloinnin jakaminen • Sähköposti- ja pikaviestinintegraatiot (ei toistaiseksi Mac-käyttäjien saatavilla) • Chatti • Kattava audiopalvelu joko ilmaisen VoIP:n, puhelinkonferenssin tai molempien kautta • Sekä Mac- että PC-yhteensopiva • Vuorovaikutustilanteiden ja esitysten tallentaminen, toistaminen ja jakaminen (ei toistaiseksi Mac-käyttäjien saatavilla) • Valittujen sovellusten jakaminen (ei toistaiseksi Mac-käyttäjien saatavilla) • Piirrustustyökalut (ei toistaiseksi Mac-käyttäjien saatavilla)Rekisteröityneet käyttäjät voivat järjestää rajattoman määrän verkkotapaamisiakenen tahansa kanssa. Tapaamisiin kutsuttujen osallistujien ei siis tarvitserekisteröityä palvelun käyttäjäksi ja voivat osallistua tapaamisiin ilmaiseksi. Lisäksiorganisaatioiden on mahdollistaa ottaa verkossa käyttöön hallintakeskus, joka
 10. 10. 9 .tarjoaa mahdollisuuden lisätä käyttäjätilille useampi käyttäjä, jotka voivat vapaastijärjestää tapaamisia.Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu automaattisella asennuksella, joka kestäähetken. Ohjelma latautuu käyttäjän koneelle, minkä jälkeen käyttäjä voi muutamallaklikkauksella järjestää verkkotapaamisen. Tapaamisia voi järjestää jokoGoToMeeting-verkkosivun, Microsoft Outlookin sekä pikaviestinsovellustenvälityksellä. Järjestelmän puutteena on, että Mac-koneiden käyttäjät voivat järjestäätapaamisia ainoastaan verkkosivun kautta.Järjestäjä aloittaa aina kokouksen tai tapaamisen klikkaamalla ohjelmasta MeetNow -painiketta. Sen jälkeen hän kutsuu osanottajia puhelimen, sähköpostin taipikaviestin avulla. Tapaamisen voi ajoittaa joko myöhemmäksi tai aloittaavälittömästi.Osanottajat osallistuvat tapaamiseen linkin kautta tai sitten järjestäjän puhelimitsetoimittamaa tapaamistunnusta käyttämällä. Konferenssiin on mahdollista osallistuajoko puhelimitse tai tietokoneen äänentoistoa hyödyntämällä. Tapaamisajankohdanvoi sopia etukäteen tai sitten on mahdollista luoda toistuva tapaamistila, joka onkäytössä milloin vain. Ajankohdan määrittämistä varten järjestelmään on integroituMicrosoft Outlook.Tapaamisen aikana järjestäjä voi jakaa koko näyttönsä tai vaihtoehtoisesti vainvalitun sovelluksen. Järjestäjä päättää, mitä osanottajat näkevät. Hän voi helpottaatapaamisen seuraamista muun muassa käyttämällä korostusapuvälineitä näytöllä.Lisäksi järjestelmä mahdollistaa dokumenttien työstämisen yhteistyössä osallistujienkesken. Kaikki konferenssit on mahdollista nauhoittaa ja tallentaa esimerkiksimyöhempää käyttöä varten. Tapaamista on myös mahdollista arvioida jälkikäteenosallistumisraporttien avulla, mikä auttaa edelleen tulevien tapaamistensuunnittelussa.Osanottajille järjestelmän käyttö on maksuton. Ainoastaan järjestäjä maksaakäyttäjätilistään käyttömaksun. Kuukausihinta on 49 dollaria (noin 35 euroa) javuosihinta 468 dollaria (noin 347 euroa). Perustilin kautta on mahdollista kutsuakorkeintaan 15 osallistujaa. Monikäyttäjätilillä sen sijaan on mahdollista kutsuamaksimissaan 25 osallistujaa muiden lisäominaisuuksien ohella.Järjestelmän puutteena on, että kaikki ominaisuudet eivät ainakaan toistaiseksisovellu Mac-koneiden käyttöön. Ongelmana on erityisesti se, että kyseisetominaisuudet ovat melko keskeisiä tilaisuuksien järjestämisen kannalta, kutensähköposti- ja pikaviestinintegraatiot sekä vuorovaikutustilanteiden ja esitystentallentaminen, toistaminen ja jakaminen.GoToWebinarGoToWebinar on erityisesti web-seminaareja varten suunniteltu palvelu, joka sopiisuuremmallekin osallistujamäärälle. Se sisältää kaikki GoToMeeting-ominaisuudet jalisäksi siihen kuuluu webinaarien kannalta olennaiset ominaisuudet, joiden avullavoidaan luoda ja aikatauluttaa webinaari, kutsua osallistujia rekisteröitymään
 11. 11. 10 .webinaariin, muistuttaa heitä osallistumisesta, hallita osallistujia sekä valmistella japitää tilaisuus.Erityisiä ominaisuuksia ennen tilaisuuksien alkamista ovat muun muassa kattavarekisteröityminen, räätälöity brändäämismahdollisuus, automaattisetsähköpostipohjat sekä webinaareja edeltävät harjoitussessiot. Osallistujatrekisteröityvät itsenäisesti tilaisuuksiin ja saavat siitä muistutussähköpostin.Webinaaritilaisuuden jälkeen järjestäjä voi teettää kyselyn ja katsoaosallistujatietoihin liittyviä raportteja.GoToWebinarin hinnoittelu lähtee sadasta käyttäjästä, jolloin kuukausihinta on 99dollaria (noin 73 euroa). 500 käyttäjällä palvelun hinnaksi muodostuu 399 dollaria(noin 296 euroa) kuussa ja 1000 käyttäjällä 499 dollaria (noin 370 euroa).GoToTrainingGoToTraining tarjoaa puolestaan vuorovaikutteisen virtuaalisen luokkahuoneenkoulutustilaisuuksia varten. GoToWebinarin ohella myös se sisältää kaikkiGoToMeeting-ominaisuudet. Perusominaisuuksien lisäksi rekisteröityneellekäyttäjälle on tarjolla räätälöitävissä oleva rekisteröityminen, mahdollisuus laskuttaaosallistujia, sisältökirjasto, osallistujien hallinta, uudelleenkäytettävät kokeet ja testit,materiaalit, kyselyt ja arvionnit, katalogit tulevista koulutussessioista sekäluokkakoon määrittäminen.Osallistujat puolestaan voivat rekisteröityä omatoimisesti ja heille on tarjollajoustavat maksamismenetelmät maksua vaativille koulutustilaisuuksille. He myössaavat automaattiset sähköpostimuistutukset tilaisuuksista, saavat pääsynkoulutusmateriaaleihin sekä voivat suorittaa alkutestin koulutustilaisuutta varten.Tilaisuuksien jälkeen rekisteröityneet käyttäjät voivat muun muassa käyttää arvionti-ja raportointiominaisuuksia sekä suorittaa järjestelmän kautta loppukokeita tai -testejä.GoToTraining maksaa kuukaudessa 149 dollaria (noin 110 euroa) mikälikäyttäjämäärä on 25. Käyttäjämäärä on mahdollisuus nostaa 200 käyttäjään, mikänostaa hinnan 349 dollariin (noin 259 euroa) kuussa.2.4. EkigaEkiga (entinen GnomeMeeting) kuten BigBlueButton perustuu avoimen lähdekoodinverkkosovelluksiin. Järjestelmä tarjoaa puheluohjelmiston, videokonferenssi-mahdollisuuden ja pikaviestien lähettämisen sekä tukee korkealaaltuista ääni- javideosisältöä. Se sisältää muun muassa seuraavia ominaisuuksia: • Ilmaiset ääni- ja videopuhelut verkon kautta • Ilmaiset pikaviestit tai tekstichatit (Instant Messaging) verkossa sekä läsnäolotuki (Presence support) • Korkealaatuinen ääni ja video • Palveluntarjoaja vapaasti valittavissa • Tukee puhelujen perusominaisuuksia kuten puhelun laittamista pitoon, puhelunsiirtoja sekä puhelujen välittämistä
 12. 12. 11 . • Soveltuu usealle alustalle (Windows, GNU/Linux)Käyttöliittymältään ja käyttökokemukseltaan Ekiga muistuttaa alkuaikojen Skypeä.Ekigan hyviä puolia on sen toiminnan yksinkertaisuus ja ominaisuuksien vähäisyys.Se ei tarjoa ratkaisuja ryhmän-, dokumenttien-, kutsun-, nauhoitustenhallintaan,vaan ainoastaan mahdollisuuden videon kautta tapahtuvaan kommunikaatioonkahden osapuolen välillä. Näin ollen sitä voi soveltaa lähinnä vain pienimuotoisiinkokouksiin taikka palavereihin.Ohjelma ei sinällään vaadi käyttöjärjestelmältä paljon, mutta samalla se ei olekovinkaan graafinen ja sulavalinjainen. Ekigan verkkosivusta huokuu avoimenlähdekoodin ajatusmaailma, ja erilaisia koodinjäänteitä näkyy siellä täällä. Se sopiikintapaamistyökaluksi laiteympäristöissä, joissa halutaan käyttää nimenomaanavoimeen lähdekoodiin pohjautuvia työkaluja. Ekiga toimii ainoastaan Windows- jaLinux-ympäristöissä, ja siihen liittyvät lähdekoodit ovat vapaasti ladattavissaverkosta.2.5. Fuze MeetingFuze Meeting on verkkopohjainen videokonferenssijärjestelmä, joka toimii niintietokoneiden kuin myös mobiililaitteiden välityksellä. Palvelun verkkopohjaisuusmerkitsee sitä, että käyttäjällä on jatkuvasti käytössään uusimmat käyttöliittymä-päivitykset eikä erillisiä latauksia tarvita.Fuze Meetingissä on panostettu materiaalin jakamiseen ja näyttämiseen. Järjestelmäymmärtää yli kolmekymmentä eri tiedostotyyppiä, ja esimerkiksi graafisen sisällönesittäjille järjestelmän tärkeimpiä ominaisuuksia on, että se ei laske esitettävänmateriaalin laatua. Se myös hyödyntää HD-laatuista videota ja multimediaa sekätarjoaa hyvät mahdollisuudet audiokonferenssien pitämiseen. Siihen on muunmuassa liitetty rajapinta niin normaalin matkapuhelimen liittämiselle kuin Skype- taiverkkopuheluyhteydellekin. Ainoa haittapuoli videon käytössä on, että palvelu ei tueweb-kameran käyttöä.Järjestelmän keskeisimmät ominaisuudet on koottu seuraavaan listaan: • Integroitu audiokonferenssimahdollisuus • Näytön jakaminen • Mobiilisovellukset iPhone’ille ja Blackberrylle • HD-laatuinen multimediasisältö • Verkkopohjainen tussitaulu • Fuze-In -ominaisuus, joka yhdistää käyttäjän välittömästi tapaamiseen • Pysyvä tallennustila tapaamisille
 13. 13. 12 .Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi järjestelmä mahdollistaa sosiaalisenmedian työkalujen kuten Facebookin, Twitterin ja LinkedInin hyödyntämisen palvelunohessa. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi tapaamisesta viestimiseen osallistujille.Myös Outlookin käyttö on mahdollista ottaa osaksi tapaamisten järjestämistä.Fuze Meeting on selkeä ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa ensisijaisestiratkaisuja sekä tapaamisten että webinaarien järjestämiseen. Hyvien konferenssi-ominaisuuksien myötä se sopii kuitenkin myös koulutustilaisuuksien pitämiseen.Järjestelmän puutteena on, että siitä puuttuu viimeistely ja käyttäjäoptimointi.Palvelusta on tarjolla kolme maksullista versiosta: Personal, Plus sekä Professional.Lisäksi Fuze Meetingin voi ostaa käyttöön myös yhdeksi päiväksi 9,90 dollarilla (noin7,35 euroa) sisältäen viidentoista käyttäjän kutsumisen videokonferenssiin.Maksullisia palveluita on mahdollista kokeilla neljäntoista päivän ajan ilmaiseksi.Fuze Meeting Personal & PlusFuze Meeting Personal tarjoaa verkkotapaamisalustan 25 hengelle ja kaksi gigabittiätallennustilaa. Fuze Meeting Plus on käytännössä sama alusta, mutta semahdollistaa useamman hengen osallistumisen sekä enemmän tallennustilaa. Plus-palvelun välityksellä videokonferensseja voidaan nimittäin järjestää 45 hengelle jatallennustilaa on tarjolla kymmenen gigabittiä. Molemmissa versioissa on
 14. 14. 13 .etäohjausmahdollisuus, “soita minulle” -ominaisuus sekä tarjolla rajaton määrätapaamisia.Fuze Meeting ProfessionalFuze Meeting Professional sen sijaan tarjoaa enemmän ominaisuuksia sekämahdollisuuden järjestää videokonferensseja tai webinaareja esimerkiksi kymmenentai jopa sadan hengen ryhmille. Käyttäjät pystyvät muun muassa jakamaan työpöytiäja esitelmiä, mutta myös tekemään materiaaliin muistiinpanoja, kuvioita tai vaikkapanuolia muistuttamaan halutuista muutoksista. Käyttäjille voidaan myös määrittääerilaisia käyttäjätasoja, ja tarjolla on Fuze-In -ominaisuus kaikille osallistujille. Myöstallennustilaa löytyy rajattomasti.Fuze Meeting Professionalin käytön vahvuus on saavutettavuus ja yhteensopivuus.Käyttöliittymänsä puolesta palvelu taipuu niin webinaareihin, ryhmätyöhön,esitystilaisuuksiin, myynnin tueksi kuin myös koulutustilaisuuksien alustaksi.Palvelusta puuttuu kuitenkin kyselytyökalu, mutta jälkiarviointia varten tilaisuudet onkuitenkin mahdollista tallentaa.2.6. Google+ HangoutsHangouts on Google+ -palveluun kuuluva videokonferenssisovellus, joka onsuunniteltu reaaliaikaisia, verkon välityksellä tapahtuvia videokeskusteluja varten.Sen avulla on mahdollista pitää esimerkiksi nopeita palavereita sekä työstää taipohtia asioita yhdessä. Palvelun käyttöönotto edellyttää kuitenkin julkista Google+ -profiilia sekä Googlen ääni- ja videoliitännäisten asentamista.
 15. 15. 14 .Kuka tahansa Google+ -käyttäjä voi hetkessä luoda Hangout-keskustelun ja kutsuasiihen osallistujia. Kun henkilö on saanut kutsun, hän voi edelleen kutsua lisääosallistujia keskusteluun. Kutsuttuja ei voi kuitenkaan poistaa keskustelusta, muttakuka tahansa voi lähteä keskustelusta milloin hyvänsä. Sen sijaan osallistujan voilisätä estolistalle, jolloin hän ei enää voi osallistua myöhempiin Hangout-keskusteluihin, joissa eston asettaja on mukana.Jokaisella Hangoutilla on erityinen URL, jonka voi jakaa linkkinä muidenkutsumiseksi. Asetukset-sivulta voi vahvistaa tietokoneen asetukset jakäyttövalmiuden Google+ Hangoutsia varten. Hangout-asetuksiin pääsee millointahansa videopuhelun aikana klikkaamalla asetuspainiketta Hangout-ikkunanalaosasta.Parhaimpia Hangoutin ominaisuuksia ovat monipuoliset ruudunjakomahdollisuudetsekä mahdollisuus muokata Google tai SketchUp-dokumentteja yhteisöllisestisuoraan verkossa Hangoutissa olijoiden kesken. Käyttäjä voi itse määrittää, mitädokumentteja hän jakaa osallistujien kesken. Koska Google+ on vielä beta-vaiheessa, joidenkin ominaisuuksien kohdalla saattaa ilmetä teknisiä ongelmia, mikäkannattaa ottaa huomioon keskusteluista järjestettäessä.Google+ Hangoutista on olemassa myös mobiilisovellus sekä API, joka antaakehittäjille mahdollisuuden kytkeä Hangout esimerkiksi yrityksen kotisivujenyhteyteen. Google+ hangout sopii hyvin ryhmätöiden tekemiseen vakautensapuolesta, eikä sen käyttöönotto vaadi juuri minkäänlaisia toimenpiteitä, mikälikäyttäjällä on jo julkisen Google+ -profiili. Ainoastaan liitännäisohjelmistot onasennettava.Ryhmätyöskentelyn ohella Google+ Hangouts on omimmillaan myöspienimuotoisissa palavereissa ja kokouksissa. Se sopii säännölliseenkokouskäyttöön kuin myös opiskelijaryhmien keskusteluvälineeksi. Hangoutin avullavoi järjestää pienimuotoisia webinaarejakin, mutta osallistumisen hallinta ei sovellusuurille ryhmille. Dokumenttien työstö ja jakaminen on helppoa ja tehokastagooglemaisen käytettävyyden turvin. Samoin järjestelmän vakaus ja saavutettavuuson huippuluokkaa, sillä Google tarjoaa maailmanlaajuisen kattavuuden.Ohjelma tukee selaimista Google Chromea, Safaria, Mozilla Firefoxia sekä MicrosoftInternet Exploreria. Käyttöjärjestelmistä se tukee Mac OS X 10.5+:aa, Windows 7:aa,Vistaa ja XP:tä, Chromea sekä Ubuntua ja muita Debian-pohjaisia Linux-järjestelmiä.2.7. IdiligoIdiligo on verkkoesityksiin ja -tapaamisiin keskittynyt palvelu, joka toimii SaaS(Software as a Service) -mallilla ilman asennuksia ja latauksia. Esitykset tuodaanjärjestelmään “drag and drop” -menetelmällä ja niiden tukena on mahdollista käyttääweb-kameraa.Palvelun ominaisuuksiin kuuluvat • Esitysten ja dokumenttien jakaminen
 16. 16. 15 . • Videoyhteys we-kameran välityksellä • Elokuvien jakaminen • Kyselyiden jakaminen • Näytön jakaminen • Käyttäjien kutsuminen joko sähköpostilla tai "token"-tunnusluvulla • Brändäys • CRM-toiminnalisuudet • Standardoitu ja räätälöity ohjelmakoodausLisäksi Idiligo tarjoaa integraatioille avoimen Inside API:n, joka on enemmänkinprojektihallinnan työkalu, mutta voi sopia hyvin myös opetuskäyttöön. API:in liittyvätmuun muassa tiimityö dokumenttien, esitysten ja videon välituksellä, dokumenttienhallinnan työkalut sekä e-HRM.Palvelusta on tarjolla maksulliset Business Basic ja Business Plus -versiot sekäIdiligo Inside API. Lisäksi on tarjolla ilmainen kokeiluversio Idiligo Now.Idiligo Business -palvelun avulla voi helposti jakaa esityksiä, dokumentteja,taulukoita ja videokuvaa. Lisäksi se mahdollistaa verkon selaamisen samanaikaisestiyhdessä muiden kanssa, elokuvien katselun sekä seurantatapaamistenjärjestämisen. Lähetys on mahdollista välittää kaikkialle, missä on internetyhteys.Erityisenä ominaisuutena on ohjelmiston brändääminen esimerkiksi omanorganisaation näköiseksi.Idiligo Inside API on yhden klikkauksen sovellus, joka aloittaa uudenvirtuaalitapaamisen videon välityksellä ja mahdollistaa dokumenttien jakamisen.Palvelu ei vaadi asennusta eikä rajoitu organisaatioiden välille, vaan sen avulla onmahdollista pitää palaveri kenen kanssa tahansa ja missä tahansa. Idiligo Insidehyödyntää ja mittaa tapahtumia erilaisten projektinhallinnan työkalujen ja e-HRMohjelmiston avulla. Lisäksi APIssa on mahdollista käyttää sisäänrakennettua CRM:äätai dokumentinhallintaa.Idiligo puhelu aloitetaan Quickstartin avulla, missä valitaan tai määritelläänorganisaatio, osallistuja kontaktilistalta sekä esitettävä materiaali. Files-osioon voivalmiiksi ladata esitysmateriaaleja. Järjestelmään voi luoda valmiiksi myöskontakteja kahdella eri tasolla: joko organisaatioina tai yksilöinä. Käyttäjä voiluonnollisesti koota omista kontaksteistaan ryhmän organisaatioiden alle.
 17. 17. 16 .Quickstartiin täydennetään kutsuttavan organisaatio ja nimi sekä hänensähköpostinsa, jota kautta hän myös saa kutsun videokonferenssiin. Sen jälkeenkäyttäjä voi ladata tai valita jo ladatun tiedoston, jonka hän haluaa jakaa muidenosallistujien kanssa. Videokonferenssi alkaa klikkaamalla painiketta “go”.Puhelun aikana osallistujat näkevät jaetun materiaalin ja voivat kirjoittaa merkintöjämuistiinpanokenttään. Videopuhelu on mahdollista tauottaa, ja materiaalin kokoa voimuuttaa. Materiaalin vaihtamiseen en näytä olevan mahdollisuutta ainakaanilmaisversiossa, joten palvelun rajoitteena on, että kussakin videokonferenssissavoidaan käsitellä ainoastaan yhtä dokumenttia kerrallaan.Idiligossa ei ole rajattu käyttäjämäärää ja ketä kutsutaan kokouksiin. Järjestelmätukee esitelmiä suurillekin joukoille, mikä ilmenee muun muassaryhmänhallintatyökalujen tarjonnasta. Suuria organisaatioryhmiä voidaan jaotellanappia painamalla pienempiin ryhmiin, mikäli tarve vaatii. Yhteystietoja on myösmahdollista viedä ja tuoda exel-muodossa. Palvelussa on lisäksi sisäänrakennettukäyttötuki, jonka kautta voi lähettää palvelun ylläpitäjille kysymyksiä, huomioita taiehdotuksia palvelun käyttöön liittyen.
 18. 18. 17 .Idiligo on panostanut etenkin välimatkaongelman ratkaisuun sekä saumattomaankäyttökokemukseen. Palvelun käyttöliittymä on kaiken kaikkiaan selkeä ja ohjaakäyttäjää askel askeleelta. Videokonferenssien, kontaktien ja dokumenttien hallintaon kätevää, koska jokaisella on omat selkeät paikkansa. Käyttäjä voi päivittää jopitämiään esityksiä helposti ja näin materiaalien määrä ei kasva mahdottomaksi.Idiligon järjestelmät sopivat hyvin moneen eri käyttöön. Se on toimiva työkalu niinopetuskäyttöön, kokoustamiseen kuin webinaarikäyttöönkin. Idiligo on AnyMeetinginohella yksi selvityksen parhaista palveluista hinnoittelun ja ominaisuuksien suhteen.Idiligon käytettävyys on hyvä ja ominaisuudet on saatu pidettyä järkevässämäärässä. Idiligon tuotevaihtoehdoista löytyy jokaiseen käyttöön sopiva paketti, janiiden ominaisuudet kasvavat tarpeiden mukana. Hinnoittelu on toteutettu jokokuukausi- tai "soitto"-perustaisesti.2.8. MeetingBurnerMeetingBurner on ilmainen tapaamisalusta verkossa. Sen avulla on mahdollistajärjestää ja aikatauluttaa tapaamisia, tarkastella menneitä tapaamisia, tavatavideoyhteyden välityksellä sekä jakaa näyttö.Tapaamisen voi järjestää klikkaamalla etusivulla olevaa Meet Right Now -ikonia.Järjestelmä pyytää ensin täyttämään tapaamisen nimikkeen. Sen jälkeen käyttäjä voikutsua osallistujia ja siirtyä lopuksi suoraan tapaamistilaan. Osallistujia voi kutsuakorkeintaan viisikymmentä tapaamista kohden. Järjestelmä luo automaattisestikutsutekstin ja tapaamistilan linkin, mutta ne on itse jaettava joko sähköpostin,Facebookin tai Twitterin välityksellä. Luotuja tapaamisia on mahdollista testataetukäteen sekä muokata tarpeen mukaan.Aikataulutuksen avulla tapaamisen voi ajoittaa myöhempään ajankohtaan.Aikataulutusominaisuuden avulla käyttäjä voi myös määrittää tarvitseeko osallistujien
 19. 19. 18 .rekisteröityä tapaamiseen vai ei ja edellyttääkö osallistuminen salasanaa. Lisäksiominaisuuteen kuuluu niin sanottu lämpömittari, jonka avulla voi halutessaan seuratatapaamisen ilmapiiriä. Varsinainen tapaaminen voidaan välittää jokopuhelinkeskuksen tai Skype-puhelun välityksellä.Tapaamisia voi hallita My Meetings -välilehden alta. Tapaamisten hallinta sisältääaikataulutuksen, tapaamisarkiston, nauhoituksen, profiilit sekä asetukset.Välilehdestä näkee kaikki tulevat tapahtumat.Käyttöliittymältään MeetingBurner on yksinkertainen ja käyttäjäystävällinen. Kaikkitoiminnot ovat selkeästi esillä ja etenemispolku on visuaalisesti hyvin suunniteltuniin, että se opastaa käyttäjää tapaamisten luonnissa ja hallinnassa. Ominaisuuksiaon sopiva määrä ja ne on suunniteltu tarkoituksenmukaisiksi ilman turhialisäominaisuuksia. Visuaalinen ilme on rauhallinen ja tasapainoinen.Palvelu on vasta beta-vaiheessa, joten muun muassa pikaviestinmahdollisuuspuuttuu järjestelmästä toistaiseksi kokonaan. Palveluun on kuitenkin tulossa lisääominaisuuksia ja suurempia tapaamistiloja, joihin mahtuu enemmän kuinviisikymmentä osallistujaa.Toistaiseksi palvelu soveltuu lähinnä verkkokokousten ja -palaverien pitämiseen,esityksiin sekä pienimuotoisiin webinaareihin. Käyttö opetukseen tai ohjaukseen eiole myöskään poissuljettu, mutta sitä rajoittaa muun muassa ryhmätyökalujenpuuttuminen. MeetingBurneria voi kuitenkin käyttää luentotarkoituksiin, mikäliosallistujajoukon koko ei ylitä rajoitettua maksimimäärää.2.9. Saba Centra
 20. 20. 19 .Saba Centra tarjoaa kolmenlaisia videokonferenssipalveluita: tapaamisiin jakokouksiin suunniteltu Saba Meeting, opetuskäyttöön tarkoitettu Saba Classroomsekä Saba Webinar web-seminaareihin.Saba MeetingSaba Meeting vastaa pienten organisaatioiden kokoustarpeeseen. Tapaamiseen voiosallistaa maksimissaan 5–50 henkeä. Viiden käyttäjän versio on ilmainen, kun taasviidenkymmenen henkilön kokoustamiseen optimoitu versio maksaa 29 dollaria (noin22 euroa) kuussa. Saba ei tarjoa tallennustilaa ilmaiseen versioon, muttamaksulliseen versioon sitä saa yhden gigabitin verran.Saba ClassroomSaba Classroom -ratkaisu on tarkoitettu opiskelijoiden ja henkilöstön kouluttamiseenkeskitetysti. Virtuaaliseen luokkahuoneeseen voi kirjautua yhtäaikaisesti enintäänviisisataa henkeä. Eroten Saban perusversiosta Saba Classroomissa on panostettukuvanlaatuun tuomalla siihen HD-ominaisuudet. Myös käyttöliittymän helppouteenon kiinnitetty huomiota eri oppimisen kohde- ja ikäryhmiä ajatellen. Palvelussa onmuun uassa erilaisia testi-, äänestys- ja koemahdollisuuksia. Classroom-palvelussaryhmiä voidaan helposti jakaa reaaliajassa pienempiin työryhmiin.Saba Classroom on jaettu hinnoittelulla 50–500 käyttäjän paketteihin, joidenkuukausihinta liikkuu 129–299 dollarin (noin 96–222 euroa) välillä. Kaikissavaihtoehdoissa on mukana kolme gigabittiä tallennustilaa.Saba WebinarSaba Webinar on kohdistettu suurille osallistujaryhmille tukenaan yhtiötason tieturva,korkealaatuinen kuvan- ja äänenlaatu sekä hyvä kutsujärjestelmä. Webinaariin voimaksimissaan osallistaa 1500 käyttäjää ja lähetyksessä voi olla samanaikaisestimukana useampi esiintyjä. Lisäksi palvelun ominaisuuksiin kuuluvat online-äänestysja kysymystyökalut.Saba Webinarin hinnoittelu on jaettu 200–1500 käyttäjän paketteihin, joidenkuukausihinta liikkuu välillä 79–449 dollaria (noin 59–333 euroa). Kaikissavaihtoehdoissa on mukana kaksi gigabittiä tallennustilaa.
 21. 21. 20 .Kaikki Saba Centran palvelut toimivat joko selaimen työpöytäsovelluksen tai iPhonesovelluksen kautta.Yleisominaisuuksiltaan Saba tarjoaa hyvälaatuisia video- jaäänilähetyksiä, vaikka ei lupaakaan käyttäjälle HD-tasoista kuvaa ja ääntä. Saba onpanostanut myös kokouksien tallentamiseen ja niiden selaamiseen sekä käyttäjientietoturvan laatuun. Muista vastaavista palveluista eroten Saba on optimoinutpalvelunsa toimimaan hitaimmillakin internetyhteyksillä. Lisäksi Saba mahdollistaavideon ja äänen ohjauksen aina äänessä olevalle henkilkölle. Muita keskeisiäominaisuuksia palveluissa on muun muassa • Kielituki kolmelletoista eri kielelle • Microsoft Outlook ja Messanger -kutsuintegraatiot sekä mahdollisuus siirtyä Sabaan yhdellä klikkauksella näiden sovellusten kautta • Äänestystyökalut, kyselyt sekä omaperäiset aplodi- tai nauruefektit, joiden avulla voidaan äänestää erilaisista asioista • Nauhoitus- ja editointityökalut tallenteiden käsittelyyn sekä dokumentihallinta niiden arkistointiinKäytettävyyteen Saballa jää kuitenkin parannettavaa. Kokoushuoneen avaaminen onhidasta ja sen käynnistäminen on työlästä. Lisäksi ohjelman käyttöliittymä on täynnäpainikkeita, jotka tekevät palvelusta epäselvän. Äätoiminnot ovat selkeästi esilläpalvelun yläpalkissa, mutta ensimmäisenä ruutuun aukeava ohjenäkymä on niinruuhkainen, että sen lukeminen on vaikeaa. Samoin suurin osa toiminnoista aukeaapop-up-ikkunoihin eivätkä luonnollisesti toimi, mikäli selaimessa on pop-up-estopäällä. Se saattaa aiheuttaa käyttäjissä ärsytystä. Saban palvelut ovatkäytettävyydeltään keskitasoa.2.10. TinychatVuonna 2009 lanseerattu Tinychat tarjoaa ilmaisia, räätälöitävissä olevia video- jachat-huoneita keskusteluja varten. Keskusteluhuoneisiin liittyminen edellyttääkirjautumista palveluun joko Facebook- tai Twitter-tunnuksilla taikka vaihtoehtoisestiTinychat-tunnuksilla vierailijaverkoston kautta. Sosiaalisen median palvelujen etunaon, että ne tarjoavat valmiin verkoston keskustelujen aloittamiseksi. Yhdessälähetyksessä voi olla läsnä samanaikaisesti kaksitoista keskustelijaa, muttakeskustelua voi seurata rajaton määrä katselijoita.Keskustelu on mahdollista sekä tekstin, videon että äänichatin välityksellä. Siinämielessä palvelu on pitkälti Skypen kaltainen. Keskustelun ohessa voidaan käyttäämyös verkkopohjaista tussitaulua sekä työstää yhteisesti jaettua dokumenttia, mikäerottaa palvelun kuitenkin Skypestä.
 22. 22. 21 .Tinychatilla on Facebookia hyödyntävä iOS-sovellus, jonka avulla käyttäjät voivatkäyttää videochattia yhtäaikaisesti kahdentoista Facebook-kaverinsa kanssaiPhone’in tai iPadin välityksellä. Keskusteluun kutsuttujen kavereiden ei kuitenkaantarvitse ladata sovellusta, vaan he voivat osallistua kirjautumalla sisään suoraanFacebookista.Käyttöliittymältään palvelu on yksinkertainen. Tosin ilmaisen palvelun haittana ovatjatkuvasti vaihtuvat ja elävät flash-bannerit, jotka tekevät palvelun olemuksestalevottoman.Palvelu on kuitenkin helppo ottaa käyttöön, joten se sopii nopeisiin, pienimuotoisiintapaamisiin ja palavereihin, jotka eivät edellytä suurempia valmisteluja. Opiskelijat
 23. 23. 22 .voivat hyödyntää palvelua muun muassa ryhmätyöskentelyn jaajatustenvaihtopalaverien tukena. Periaatteessa palvelu sopii ajatusmalliltaan myöswebinaareihin, mutta sen käytön yhteydessä saattaa esiintyä jonkin verran teknisiäongelmia, eikä palvelun käyttöliittymä ole webinaarien näkökulmasta optimaalinen.Palvelu tukee verkkoselaimista parhaiten Mozilla Firefoxia ja Google Chromea.Internet Explorerin käyttöä ei suositella sen kohdalla ilmenneiden ongelmien vuoksi.2.11. VIDquikVIDquik on vastikään julkaistu verkkokokous- ja konferenssijärjestelmä, joka tarjoaailmaisen, selainpohjaisen alustan tapaamisten järjestämiselle. Tuotekehitys ontoistaiseksi beta-vaiheessa, mutta palvelun viralliseksi lanseeraamisajankohdaksi onilmoitettu marraskuu 2011. Lanseerauksen jälkeen beta-versiosta on tarjollalaajennettu versio, jossa on useampia tapaamishuoneita sekä mahdollisuushyödyntää alustaa myös tablettitietokoneilla. Beta-versio on pidetty lähtökohtaisestiyksinkertaisena ja siinä on tarjottu ainoastaan kaksi keskeistä ominaisuutta: • Kahden osapuolen välinen verkkokonferenssimahdollisuus video- ja ääniyhteyden välityksellä • Esitysmateriaalien ja dokumenttien jakaminenPalvelun ensisijaisena tarkoituksena ei olekaan tarjota yhteisöllistä työskentelytilaa javälinepakettia organisaatioiden kommunikointiin, vaan pelkistetty alusta lähinnämyynnin tueksi. Tosin palvelu sopii yhtälailla kahdenvälisiin verkkokokouksiinkollegoiden tai kumppaneiden kanssa. Opetustilanteita ajatellen palvelu tarjoaayksinkertaistetun mahdollisuuden esimerkiksi lopputyöntekijän ja hänen ohjaajansaväliselle ajatustenvaihdolle. Palvelu mahdollistaa sen, että opiskelija voi esitelläohjaajalle etänä työskentelyprossinsa vaiheita ja saada työskentelystään ohjaajaltavälitöntä palautetta. Webinaareihin palvelu ei ainakaan toistaiseksi sovellu.Palvelusta on tarjolla kaksi mallia: Web Conference Now! sekä Video ConferenceNow!Molemmat mallit hyödyntävät videon ja äänentoistossa Adobe Flash Playeria.Jälkimmäinen, videoyhteyden tarjoava palveluominaisuus on kaikkien vapaastisaatavilla eikä edellytä keneltäkään rekisteröitymistä tai kirjautumista. Kahdenvälinenvideokonferenssi on helppo ja nopea aloittaa. Videon ja ääniyhteyden lisäksipalvelussa on tekstichatti, joka helpottaa esimerkiksi linkkien tai aikataulujenjakamista.
 24. 24. 23 .Ensimmäinen malli puolestaan edellyttää tapaamisen järjestäjän rekisteröitymisen jakirjautumisen. Kutsutun ei sen sijaan tarvitse rekisteröityä eikä kirjautua palvelunkäyttäjäksi. Malli tarjoaa video- ja ääniyhteyden sekä chatin lisäksi mahdollisuudenjakaa esitysmateriaali ja dokumentteja, jotka ovat joko PDF, PPT, PPTX, JPG, JPEG,GIF tai PNG -muodossa. Materiaaliarkistosta voi klikkaamalla valita, mikä materiaalinäkyy toiselle osapuolelle.
 25. 25. 24 .Yksinkertaisuutensa takia palvelun ominaisuudet ovat rajalliset. Palvelu tarjoaakuitenkin mahdollisuuden järjestää pienimuotoinen kahdenvälinen videokonferenssinopeasti ja tehokkaasti.
 26. 26. 25 .3. Yhteenveto ja vertailuTyökaluja verkkokokous- ja videokonferensseja varten löytyy verraten runsaasti, jamonella palvelulla on pitkälti samankaltaisia ominaisuuksia. Monet palveluntarjoajattarjoavat lisäksi erilaisia paketteja, jotka vastaavat joko tapaamis-, koulutus- taiwebinaaritarpeisiin. Vaikka ominaisuudet ovat hyvin samanlaisia, niitä on pyrittyräätälöimään tarpeiden mukaan. Myös hinnoittelupolitiikka eri palveluntarjoajienvälilllä vaihtelee. Viime kädessä valinta perustuukin siihen, minkälainen käyttöliittymäja palvelukokonaisuus vastaa tarpeisiin ja kuinka paljon palvelusta on valmismaksamaan.Seuraavassa taulukossa on koottuu yhteen kaikki edellisessä luvussa esitellytjärjestelmät sekä niiden käyttöön liittyvät keskeiset ominaisuudet. Taulukkohelpottaa myös järjestelmien välistä vertailua. Jaottelun perusteena on ollut palvelunperusta eli onko se ilmainen, maksullinen vai perustuuko se avoimeen lähdekoodiin,palvelun käyttötarkoitukset, kuukausihinta, jos alusta on maksullinen, tilaisuuksienmaksimikäyttäjämäärä sekä järjestelmien tukemat mobiili- jatablettitietokonesovellukset.Taulukko 1 Yhteenveto eri järjestelmistä Järjestelmä Palvelun perusta Käyttötarkoitukset Hinta (kk) Maks. Mobiili- ja käyttäjää/ tablettitietokone tilaisuus -sovellukset AnyMeeting Ilmainen alusta Tapaamiset, – 200 N/A webinaarit AnyMeeting Maksullinen alusta Tapaamiset, ~13 € * 25 N/A ad-free versio1 webinaarit AnyMeeting Maksullinen alusta Tapaamiset, ~ 52 € * 200 N/A ad-free versio2 webinaarit BigBlueButton Avoin lähdekoodi Koulutukset – N/A N/A Ekiga Avoin lähdekoodi Tapaamiset – N/A N/A Fuze Meeting Maksullinen alusta Tapaamiset, ~ 22 € * 25 iPhone, iPad, Personal koulutukset Android, Blackberry Fuze Meeting Maksullinen alusta Tapaamiset, ~36 € * 45 iPhone, iPad, Plus koulutukset Android, Blackberry Fuze Meeting Maksullinen alusta Webinaarit, ~ 51 € * 100 iPhone, iPad, Pro koulutukset Android, Blackberry Google+ Ilmainen alusta Tapaamiset, – N/A iPhone, Android, Hangouts ryhmätyöskentely Blackberry, Nokia/Symbian, Windows Mobile GoToMeeting Maksullinen alusta Tapaamiset ~ 36 € * 15 iPhone, iPad, Android
 27. 27. 26 . Järjestelmä Palvelun perusta Käyttötarkoitukset Hinta (kk) Maks. Mobiili- ja käyttäjää/ tablettitietokone tilaisuus -sovellukset GoToWebinar Maksullinen alusta Webinaarit ~ 73 € / 100/ iPhone, iPad, 296 € / 500/ Android 370 € * 1000 GoToTraining Maksullinen alusta Koulutukset ~ 110 € / 25/ iPhone, iPad, 259 € * 200 Android Idiligo Maksullinen alusta Tapaamiset 30 € N/A N/A Business Basic Idiligo Maksullinen alusta Tapaamiset 50 € N/A N/A Business Plus MeetingBurner Ilmainen alusta Tapaamiset – 50 N/A Saba Meeting Ilmainen alusta Tapaamiset – 5 iPhone, iPad ilmaisversio Saba Meeting Maksullinen alusta Tapaamiset ~ 22 € * 50 iPhone, iPad Saba Maksullinen alusta Koulutukset ~ 96 € / 50/ iPhone, iPad Classroom 222 € * 500 Saba Maksullinen alusta Webinaarit ~ 59 € / 200/ iPhone, iPad Webinar 333 € * 1500 Tinychat Ilmainen alusta Tapaamiset – 12 iPhone, iPad VIDquick Ilmainen alusta Tapaamiset – N/A N/A* hinta alunperin dollareissaMaksullisista tai osittain maksullisista palvelukokonaisuuksista kattavimmatominaisuudet ja edullisimman hinnan suhteessa käyttäjämääriin tarjoaa AnyMeeting.Myös Saba pystyy kilpailemaan hinnalla ja käyttäjämäärillään. Molemmat tarjoavatominaisuuksia sekä pienimuotoisten tapaamisten että suurempienwebinaaritilaisuuksien järjestämiseen. AnyMeetingin etuna kuitenkin on rinnallakulkeva ilmaisversio täysillä ominaisuuksilla sekä parempi käyttöliittymä.AnyMeetingiä ei ole suunniteltu varsinaiseksi koulutusalustaksi, mutta soveltaen sitäon mahdollista käyttää esimerkiksi luentoihin tai esityksiin. Saba Classroom sensijaan tarjoaa kohdistetummin välineitä opetukseen ja ohjaukseen. Se mahdollistaamyös ryhmätyöskentelyn.GoToMeeting on palveluista kaikista kallein, kun hinta suhteutetaan käyttäjämääriin.Se tarjoaa kuitenkin runsaasti ominaisuuksia ja on etenkin yrityksille varteenotettavakokousalusta. GoToWebinar on Citrixin halvin verkkokonferenssimalli ja sitä voihyödyntää niin verkkoseminaareihin kuin osittain myös opetuksen ja ohjauksentukena. GoToTraining puolestaan on hinnaltaan kallis suhteessa mahdolliseenkäyttäjämäärään eikä sen tähden välttämättä ole kovin optimaalinen valintaopetuksen ja ohjauksen tukivälineeksi. Pelkästään hinta kertoo siitä, että se onsuunniteltu lähinnä yritysten henkilöstön koulutustarkoituksiin.
 28. 28. 27 .Fuze Meeting -palvelukokonaisuus ei ole hinnoittelultaan yhtä korkea kuin Citrixinverkkokonferenssipalvelut, mutta se ei pysty kilpailemaan AnyMeetingin ja Sabanhinnoittelumallien kanssa. Se ei myöskään tarjoa yhtä hyviä ominaisuuksia jakäyttöliittymää kuin AnyMeeting, mutta on kuitenkin käytettävyydeltään parempi kuinSaba Centran tarjoamat palvelut. Hyvät konferenssiominaisuudet mahdollistavat niinkokousten ja palaverien kuin webinaarien järjestämisen. Koulutustilaisuuksiakin onmahdollista järjestää helpon käyttöliittymän ansiosta, mutta ryhmätyökalujenpuuttuminen ei tue kattavasti opetuksen kaikkia tarpeita.Maksullisia verkkokokouspalveluita tarjoaa lisäksi myös Idiligo, mutta niiden hintaaon hankala suhteuttaa muihin maksullisiin palveluihin, sillä niidenmaksimikäyttäjämääriä ei kartoituksessa selvinnyt. Käyttöliittymältään palvelut ovatkuitenkin melko yksinkertaisia, joten niitä voi hyvin käyttää kokousten ja palaverienjärjestämiseen. Opetustarpeisiin järjestelmä ei näyttäisi sopivan.Ilmaisversiot on rakennettu pitkälti kokouksia, palavereita, neuvotteluita jakeskusteluita varten. Ilmaisversioista MeetingBurner vaikuttaa kartoituksenperusteella varteenotettavimmalta ratkaisulta. Palvelu on lisäksi vastakasvuvaiheessa, ja sen ominaisuuksilla näyttäisi olevan eniten kehityspotentiaalia.Google+ Hangouts on lähes yhtä varteenotettava palvelu yksinkertaisuudellaan jakäytön helppoudella. Miinuksen palvelu saa edellytyksestä luoda julkinen profiili jaGoogle+ -tili, mikä rajoittaa sen käyttöä jonkin verran.VIDquick on karsittu vain pariin keskeiseen ominaisuuteen, muttahelppokäyttöisyydellään ja yksinkertaisella käyttöliittymällä se päihittää Tinychatin.Tinychat on ilmaisista palveluista levottomin flash-bannereista johtuen eikä olevakuuttava varsinkaan bisnestapaamisten näkökulmasta. Se on kuitenkinhelppokäyttöinen ja sopii vapaamuotoisempaan keskusteluun. Sitä voi hyvinhyödyntää esimerkiksi ryhmätyön tukena opetuksessa. Avoimen lähdekoodinalustoista Ekiga mahdollistaa pienimuotoiset verkkokokoukset ja videokonferenssit.Suurempiin webinaareihin sekään ei sovellu.Toinen tarkastelussa esillä ollut avoimen lähdekoodin alusta on BigBlueButton. Se onrakennettu yksinomaan opetustarkoitusta varten, joten se ei sovellu kokousten,palaverien eikä webinaarien käyttöön. Järjestelmä vaikuttaa jokseenkin sekavalta japainottaa teknisiä ominaisuuksia, minkä vuoksi sen käytettävyys ei ole parasmahdollinen. Ilmaisena alustana se kuitenkin pystyy tarjoamaan toimivan ratkaisunetäopetukseen.
 29. 29. 28 .Lähteet• Ertl, Bernhard – Fischer, Frank – Mandl, Heinz (2006) Conceptual and socio- cognitive support for collaborative learning in videoconferencing environments. Computers & Education, Vol 47, No: 3, 298–315.• Perron, Brian E. (2011) A review of a web-conferencing technology: GoToMeeting. Research on Social Work Practice, Vol. 21, No: 2, 245–246.

×