Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Planuirea 7 fiz 2016 17

  1. Proiect de lungă durată la fizică, clasa a VII-a. Anul de studii 2016 – 2017. COMPETENȚE SPECIFICE LA FIZICĂ, TREAPTA GIMNAZIALĂ (CS) CS1. Competența de achiziții intelectuale; CS2. Competența de investigație științifică; CS3. Competența de comunicare științifică; CS4. Competența de achiziții pragmatic; CS5. Competența de protecție a mediului ambiant. Teme Indicatorii CS Unități de învățare Nr. de ore Durata Evaluare Mențiuni Evaluare inițială (1 ore) 1 01…04/IX Ev. inițială I. MIȘCAREA ȘI REPAUSUL ( 15 ore) CS1, CS2, CS3 U1 Mișcarea și repausul 15 02/IX-30/X Luc. de laborat. nr.1 Ev, sumativă nr.1 1 oră – recapitulare II. FORȚA (15 ore) CS1, CS2, CS3, CS4 U2 Forța 15 31/X…23/XII Lucr. de laborat. nr.2 Ev. sumativă nr.2 1 oră – recapitulare Rezervă sem. I (1 oră) 1 III. PRESIUNEA. FORȚA ARHIMEDE (15 ore) CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 U3 Presiunea. Forța Arhimede 15 09/I…28/II Lucr. de laborat. nr.3 Ev. sumativă nr.3 1 oră – recapitulare IV. LUCRUL, PUTEREA ȘI ENERGIA MECANICĂ (19 ore) CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 U4 Lucrul și puterea mecanică 4 01/III...20/III Ev. sumativă nr.4 CS1, CS2, CS3, CS4, CS5 U5 Mecanisme simple 7 21/III-12/IV Lucr. de laborat.nr.4 Ev. sumativă nr.5 1 oră – recapitulare U6 Energia mecanică 8 25/IV-30/V Ev. sumativă nr.6 1 oră – recapitulare Rezervă sem. II (2 oră) 2 Total: 68 ore Predare: 53 ore Evaluare: 7 ( Lucrări de laborator: 4 ore) Recapitulare: 5 ore Rezervă: 3 ore
  2. PROIECTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE Nr. lecț Indicatorii competențelor specifice (CS) și subcompetenţelor (SC) Conținuturi și detalii de conținut Nr de ore Data Activități de învățare / evaluare Extindere Mențiuni SC SC U1 Mișcarea și repausul(15 ore + 1 oră – Evaluare inițială) 1. CS3 CS2 CS1 CS3 CS2 CS1 CS3 CS2 CS1 CS3 CS1 CS2 Recunoașterea mișcării mecanice in natură și tehnică . Investigarea experimentală a mișcării rectilinii uniforme, utilizând mărimile fizice caracteristice. Descrierea calitativă si cantitativă (prin formule și grafice) a mișcării rectilinii uniforme. Utilizarea mărimilor caracteristice mișcării rectilinii uniforme la rezolvarea unor probleme simple in diferite contexte. Distingerea mișcării și repausului in diferite sisteme de referință. Evaluare inițială 1 02-08/IX Test Autoeval. 2. 1.Poziţia unui corp 1 02-08/IX Rezolvarea problemelor de determinare și reprezentarea grafică a pozițiilor corpurilor. 1.1,1.3 p.36 3 2. Punct material, sistem de referință, coordonate 1 09-15/IX Lucrare practică: - determinarea poziției punctului material cu ajutorul sistemului de referință și a coordonatelor. 1.4,1.6, 1.8 p.36 4 3. Mișcare mecanică. Traiectoria mișcării 1 09-15/IX Experiment: - observarea relativității mișcării. 1.9,1.10 p.36 5 4. Achiziții practice. Aplicații 1 16-22/IX Rezolvarea problemelor de determinare a traiectoriei, drumului parcurs și a deplasării 1.12, 1.14,1.15 p.37 6 5. Mișcare rectilinie uniformă. Viteza 1 16-22/IX Experiment: - demonstrarea mișcării uniforme. 1.16, 1.18 p.37 7 6. Achiziții practice. Aplicații 1 23-29/IX Rezolvarea problemelor de aplicare a vitezei. 1.20,1.22 p.37 8 7. Lucrare de laborator nr.1 „Determinarea vitezei medii a unui mobil” 1 23-29/IX Activitate practică 1.27, 1.29, 1.31 p.38 9 8. Achiziții practice. Aplicații 1 30/IX-06/X Rezolvarea problemelor de mișcare rectilinie uniformă. 1.33, 1.35, 1.36 p. 39 10 9. Legea mișcării rectilinii uniforme 1 30/IX-06/X Rezolvarea problemelor de aplicarea legii mișcării rectilinii uniforme. 1.38, 1.40 p.39 11 10. Graficul mișcării rectilinii uniforme 1 07-13/X Rezolvarea problemelor de determinare a vitezei medii. 1.41,1.43 p.40 12 11. Achiziții practice. Aplicații 1 07-13/X Activitate practică. Ev.form.1 (20 min) 1.44,1.45 p.40 13 12. Relativitatea mișcării 1 17-23/X Rezolvarea problemelor de construcție a graficului distanței parcurse în mișcarea uniformă. 1.47, 1.50 1.51 p.41 14 13. Achiziții practice. Aplicații 1 17-23/X Rezolvarea problemelor de determinare a unor valori din reprezentările grafice ale mișcării. 1.52, 1.53 p.41
  3. 15 14. Lecție de recapitulare și sistematizare 1 24-30/X Exerciții de sistematizare a materiei studiate; Repetarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. 1.54, 1.55 p.41 16 15. Evaluare sumat. nr.1 1 24-30/X Rezolvarea testelor Repetare U2 ” FORȚA” (15 ore + 1 oră rezervă) 17 CS1 CS2 CS3 CS4 CS2 CS3 CS1 CS4 CS1 CS2 CS3 CS4 CS1 CS3 CS2 CS4 CS1 CS3 CS4 CS2 Definirea noțiunilor masă și forță. Cercetarea experimentală a interacțiunii corpurilor( forte elastice, de frecare ,de greutate). Distingerea forțelor elastice, de frecare,de greutate. Reprezentarea analitică și grafică a forțelor. Calcularea rezultantei a două sau a mai multor forte coliniare. Utilizarea conceptului de forță la rezolvarea unor probleme simple in diferite contexte. Aplicarea formulelor forțelor la soluționarea diverselor situații cotidiene. 1. Inerția. Inertitatea 1 31/X-02/XI Experiment: - inerția. 2,6,2,8,2,10 p.42 18 2. Masa –măsură a interacțiunii 1 31/X-02/XI Rezolvarea problemelor de determinare a corelației dintre masă și inertitate. 2.17,2.20 2.22 p.43 19 3. Achiziții practice. Aplicații 1 07-13/XI Rezolvarea problemelor de: - determinare a masei corpului; - transformare dintr-o unitate în alta (multipli, submultipli) 2.26, 2.28, 2.30, 2,36 p.43 20 4. Forța – mărime vectorială 1 07-13/XI Rezolvarea probleme de compunere a forțelor. 2.45, 2.48, 2.50 p.44 21 5. Compunerea forțelor coliniare 1 14-20/XI Rezolvarea problemelor cu reprezentarea grafică a forțelor. 2,52, 2,54, 2,56 p.45 22 6. Forța de greutate. Greutatea corpului. (Ponderea) 1 14-20/XI Experiment: - măsurarea forței de greutate. 2.94, 2.97 2.99 p.49 23 7. Achiziții practice. Aplicații 1 21-27/XI Rezolvarea problemelor de reprezentare grafică și determinare a modulului forței de greutate și a ponderii. Ev.form.2 (20 min.) 2.100, 2.102, 2.103 p.49 24 8. Forte elastice 1 21-27/XI Experiment: - verificarea legii deformării elastice. 2.130, 2.333 p.51 25 9. Lucr. de laborator nr.2 „Gradarea dinamometrului” 1 28/XI-04/XII Activitate practică. 2.112, 2.116, 2.122 p.51 26 10. Achiziții practice. Aplicații 1 28/XI-04/XII Rezolvarea problemelor de reprezentare grafică și determinare a modulului forței de elasticitate. 2.134, 2.136, 2.142 p.53 27 11, Forte de frecare 1 05-11/XII Experiment: - determinarea coeficientului de frecare. 2.173, 2.175, 2.178 p.55
  4. 28 12. Achiziții practice. Aplicații 1 05-11/XII Rezolvarea problemelor de reprezentare grafică și determinare a modulului forței de frecare. 2.180, 2.183 2.185 p.56 29 13. Achiziții practice. Aplicații 1 12-18/XII Rezolvarea problemelor de reprezentare grafică și determinare a modulului forței de frecare. 2.190, 2.192, 2,194 p.57 30 14. Lecție de recapitulare și sistematizare 1 12-18/XII Exerciții de sistematizare a materiei studiate; Repetarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. 2.199, 2.200, p58 31 15. Evaluare sumat. nr.2 1 19-23/XII Rezolvarea testelor 2.202, 2.204 p.58 32 16. Lecție rezervă 1 19-23/XII U3 ” PRESIUNEA. FORȚA ARHIMEDE” (15 ore) 33 CS1 CS3 CS2 CS4 CS1 CS3 CS4 CS2 Investigarea experimentală a presiunii exercitate de corpurile solide, lichide și gazoase. Argumentarea existenței presiunii atmosferice și variația acesteia cu înălțimea. Măsurarea șicalcularea presiunii. Cercetarea experimentală a legii lui Pascalși a legii lui Arhimede. Utilizarea conceptelor: presiunea lichidelor, solidelor, gazelor și a legilor lui Pascalși a lui Arhimede la rezolvarea problemelor. 1. Presiunea corpurilor solide 1 09-15/I Exerciții de: - determinare a cantității de informație în mesajele sursei; - codificare și decodificare a informației; * Studii de caz: - evoluția putătorilor statici și a purtătorilor dinamici de informație; 3.5, 3.8, 3.10 p59 34 2. Achiziții practice. Aplicații 1 09-15/I Exerciții de: - determinare a cantității de informație în texte, imagini, secvențe audio și video. 3.12, 3.14, 3.16 p.60 35 3. Presiune în lichide și gaze. Legea lui Pascal 1 16-22/I Exerciții de: - identificare a surselor, canalelor și purtătorilor de informație - determinare a capacității de stocare a purtătorilor de informații 3.30, 3.33, 3.35 p.63 36 4. Achiziții practice. Aplicații 1 16-22/I Exerciții de: - codificare și decodificare a informației; - argumentare a necesităților de codificare și decodificare a informației text, audio și video. - discretizare în spațiu și în valoare a imaginilor statice; - discretizare a imaginilor dinamice în timp 3.36, 3.38, 3.40 p.63 37 5. Manometrul. Vase comunicante 1 23-29/I Teste de evaluare formativă 3.56, 3.58, 3.60 p.66 38 6. Presa Hidraulică 1 23-29/I Exerciții de: 3.74, 3.78,
  5. CS1 CS3 CS4 CS2 CS5 - identificare a tipului sistemului de numerație; - clasificare a sistemelor de numerație (în sisteme poziționale și nepoziționale); * Studii de caz: - avantajele și neajunsurile sistemelor poziționale și nepoziționale de numerație; 3.80 p.68 39 7. Achiziții practice. Aplicații 1 30/I-05/II Exerciții de: - conversie a numerelor dintr-un sistem de numerație nezecimal în zecimal; - utilizare a terminologiei aferente aritmeticii de calculator; * Studii de caz: - aritmetica de calculator implementată în echipamentele digitale frecvent utilizate; Ev. for.3 (20 min) 3.81, 3.82 p.69 40 8. Presiunea atmosferică. Barometrul-aneroid 1 30/I-05/II Exerciții de: - conversie a numerelor dintr-un sistem în altul: binar, octal, hexazecimal; * Proiecte: - aritmetica de calculator, implementată în aparatele de redare a sunetelor; - aritmetica de calculator, implementată în aparatele de redare a imaginilor; - aritmetica ternară de calculator. 3.100, 3.103, 3.107 p.72 41 9. Forța Arhimede 1 06-12/II Experiment frontal. 3.127, 3.130, 3.132 p.75 42 10. Achiziții practice. Aplicații 1 06-12/II Rezolvarea problemelor cu utilizarea legii lui Arhimede. 3.133, 3.135, p.75 43 11. Lucr. de laborator nr.3 „Studiul legii lui Arhimede” 1 13-17/II Activitate practică. 3.140, 3.141 p.76 44 12. Plutirea corpurilor 1 13-17/II Experiment frontal. 3.145, 3.147 p77 45 13. Achiziții practice. Aplicații 1 20-26/II Rezolvarea problemelor cu utilizare a condițiilor de plutire a corpurilor. 3.158, 3.160 p.78
  6. 46 14. Lecție de recapitulare și sistematizare 1 20-26/II Exerciții de sistematizare a materiei studiate; Repetarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. 3.132- 3.164 47 15.Evaluare sumativă. nr. 3 1 27/II-03/III Rezolvarea testelor Repetare U4 ” LUCRUL ȘI PUTEREA MECANICĂ” (4 ore) 48 CS1 CS3 CS2 Definirea conceptelor: lucrul mecanic şi puterea. Aplicarea noţiunilor de lucru mecanic şi putere la rezolvarea problemelor 1. Lucrul mecanic. 1 27/II-03/III Experiment: - determinarea lucrului și puterii mecanice. 4,3, 4.5, 4.7 p.79 49 2. Puterea 1 09-15/III 50 3. Achiziții practice 1 09-15/III Rezolvarea problemelor de determinare a lucrului și puterii mecanice. 4.15, 4.20, 4.62 p84 51 4. Evaluare sumativă nr.4 1 16-22/III U5 ” MECANISME SIMPLE” (7 ore) 52 CS1 CS3 CS2 CS4 CS5 Identificarea mecanismelor simple in natură și tehnică. Investigarea experimentală a mecanismelor simple. Elaborarea strategiilor și tacticilor de aplicare a mecanismelor simple la soluționarea diverselor situații cotidiene. Aplicarea noțiunii de mecanism simplu la rezolvarea problemelor. 1. Mecanisme simple. Pârghia. Condițiile de echilibru a pârghiei 1 16-22/III Experiment: - verificarea condițiilor de echilibru a pârghiei. 4.85, 4.87 4.89 p.88 53 2. Probleme aplicative 1 23-29/III Rezolvarea problemelor cu utilizarea condițiilor de echilibru a pârghiei. 4.92, 4.95 4.97 p.88 54 3. Scripetele. Aplicații 1 23-29/III Experiment: - verificarea condițiilor de echilibru a scripetelui fix și mobil. 4.106, 4.108 4.110 p.90 55 4. Planul înclinat. Aplicații 1 30/III-05/IV Experiment: - verificarea condițiilor de echilibru a planului înclinat. 4.119, 4.123 4.125 p.91 56 5. Regula de aur a mecanicii. Randamentul mecanismelor simple 1 30/III-05/IV Rezolvarea problemelor de determinare a randamentului 4.133, 4.135 p93 57 6. Lecție de recapitulare și sistematizare 1 06-12/IV Exerciții de sistematizare a materiei studiate; Repetarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. 4.140 4.143p.95 58 7. Evaluare sumat. nr. 5 1 06-12/IV Evaluare sumativă 4.161, 4.165 p.95 U6 ” ENERGIA MECANICĂ” (8 ore) 59 CS1 Definirea conceptului: energia mecanică. 1. Energia mecanică. 1 25-30/IV Experimente: - Energia mecanică. 4.152, 4.154 p.95
  7. CS3 CS4 CS5 CS2 Formularea legii conservării energiei mecanice. Extrapolarea cunoştinţelor despre conservarea energiei mecanice în studiul mişcării şi interacţiunii corpurilor. Aplicarea noţiunilor de lucru mecanic, mecanisme simple, putere şi energie mecanică la rezolvarea problemelor. Energia potenţială a sistemului corp – Pămînt. - Energia potențială a sistemului corp - Pământ. 4.160, 4.164 p.95 60 2. Achiziții practice. Aplicații 1 25-30/IV Rezolvarea problemelor de determinare a energiei potențiale. Ev.form.5 (20 min) 4.168, 4.170 p.97 61 3. Energia cinetică 1 02-08/V Experiment: Energia cinetică 4.172, 4.174 p.97 62 4. Transformarea şi conservarea energiei mecanice. 1 02-08/V Experiment: Transformarea și conservarea energiei mecanice. 4.180, 4.184, 4.186 p.97 63 5. Lecție de recapitulare și sistematizare 1 10-16/V Exerciții de sistematizare a materiei studiate; Repetarea algoritmilor de rezolvare a problemelor. Test de autoeval. 64 6. Evaluare sumat. nr. 6 1 10-16/V Rezolvarea testelor Repetare 65 7. Analiza evaluării 1 17-23/V Rezolvarea itemilor care au prezentat dificultăți 66 8. Lecție de totalizare a cursului de fizică cl.7 1 17-23/V Discuții cu elevii. Păreri. Doleanțe Chestionar 67- 68 Rezervă 2 24-30/V TOTAL: 68 ore Bibliografie: 1. Fizica. Curriculum şcolar pentru clasele a VI-a – a IX. Chişinău, 2010. 2. Ghidul de implementare a curriculumului modernizat la Fizică pentru gimnaziu, Chişinău, 2011. 3. I.Botgros, V.Bocancea, Vl. Donici, N.Constantinov. Fizica, cl. a VII-a, Editura „Cartier”, Chişinău, 2012. – manual de bază. 4. I.Botgros, A. Gordienco. Ghidul profesorului, Fizica, cl. a VII-a, Editura „Cartier”, Chişinău, 2012 5. G. Țurcanu. Fizică. Manual pentru clasa aVII-a, Editura „Lumina”, 2002. 6. T. Iacubitțchi, A. Sîrghi. Fizică. Teste pentru clasele VI-IX, Editura „Știința”,2007. 7. Caiet penru lucrări de laborator la fizică, cl.VI-IX, Elaborat de S.Cârlig. ProEdit, 2011, 2012.
Anúncio