O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
MEMAHAMI KEPERLUAN
ISO 9001:2015
ISMAIL M LATIFF
NURI CONSULTING & SERVICES
www.iso9001consultant.org
Phone: 6011 2130 087...
2
Matlamat maklumat
1. Mengapa ISO 9001:2008 dipinda menjadi ISO 9001:2015?
2. Apakah pindaan-pindaan yang terdapat didala...
3
Sejarah ISO 9001
Terbitan
pertama 1987
Pindaan
pertama 1994
Pindaan
kedua 2000
Pindaan
ketiga 2008
Pindaan keempat
23 Se...
4
PEMBANGUNAN ISO 9001:2015
2012
Cadangan
2012
Penyediaan
2013
Draf pertama
2014
Komentar
2015
Draf akhir
2015
Penerbitan
...
5
Istilah dan takrifan
• Kualiti Tahap dimana produk dan servis memenuhi keperluan dan jangkaan
pelanggan termasuk lain-la...
6
Mengapa ISO 9001:2008 dipinda?
1. Harus disemak semula setiap 5 tahun
2. Untuk mematuhi ISO Directive 2012 Annex SL
3. S...
7
Apakah pindaan-pindaan ISO 9001:2015?
1. Struktur ISO 9001:2015 berubah mengikut Annex SL, ISO Directive 2012
2. Didasar...
8
8. Dokumen dan rekod kini dikenali sebagai maklumat berdokumen
9. Kebebasan didalam menentukan SOP yang perlu
10. Peneka...
9
16. Pembekal kini dikenali sebagai penyedia luar
17. Perolehan kini merangkumi proses, produk dan servis
18. Pemeliharaa...
10
ISO 9001:2008 VS ISO 9001:2015
Struktur ISO 9001:2008
1. Skop
2. Rujukan normatif
3. Terma dan definisi
4. Sistem pengu...
11
Model ISO 9001:2015
NURI CONSULTING & SERVICES
12
Model ISO 9001:2008
NURI CONSULTING & SERVICES
13
ISO 9001:2008 VS ISO 9001:2015
Prinsip-prinsip kualiti ISO 9001:2008
1. Fokus terhadap pelanggan
2. Kepimpinan
3. Pemba...
14
Manfaat ISO 9001:2015• Organisasi boleh menggunakan ISO 9001:2015 untuk
1. Membuktikan keupayaan / kebolehannya dalam m...
15
Let’s get started
Pihak pengurusan atasan haruslah
melaksanakan perkara-perkara
berikut
NURI CONSULTING & SERVICES
16
Konteks organisasi
• Memahami organisasi dan konteksnya
• Memahami keperluan dan jangkaan pihak-pihak berkepentingan
• ...
17
Konteks organisasi
• Organisasi harus mengenalpasti, memantau dan menyemak semula
isu-isu luaran dan dalaman yang relev...
18
Pihak berkepentingan
• Organisasi harus mengenalpasti, memantau dan menyemak
semula keperluan dan jangkaan pihak-pihak ...
19
Skop sistem pengurusan kualiti
• Organisasi harus menentukan dan menyelenggara sempadan dan skop SPK
• Sempadan dan sko...
20
Sistem pengurusan kualiti dan proses-
prosesnya
• Organisasi harus mewujudkan, melaksanakan, menyelenggara dan
menambah...
21
1. Organisasi harus menyelenggara dokumen bermaklumat untuk
menyokong operasi proses
2. Organisasi harus mengekalkan do...
22
Kepimpinan
• Kepimpinan dan komitmen
• Polisi
• Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa didalam organsasi
NURI CONSULTI...
23
Kepimpinan dan komitmen
• Pengurusan atasan harus membuktikan kepimpinan dan komitmen
terhadap SPK dengan mengambil tan...
24
Fokus terhadap pelanggan
• Pengurusan atasan harus membuktikan kepimpinan dan komitmen
terhadap fokus kepada pelanggan ...
25
Polisi
• Pengurusan atasan harus mewujudkan, melaksanakan dan
menyelenggara satu polisi kualiti yang
1. Sesuai dengan t...
26
Peranan, tanggungjawab dan bidang
kuasa didalam organisasi
• Pengurusan atasan harus memastikan tanggungjawab dan bidan...
27
Perancangan
• Tindakan-tindakan untuk mengurus risiko dan peluang
• Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya
...
28
Tindakan-tindakan untuk mengurus risiko dan
peluang
• Organisasi haruslah merancang tindakan-tindakan yang perlu diambi...
29
Strategi pengurusan risiko
1. Mengelak risiko kerana tidak selaras dengan halatuju
2. Mengambil risiko untuk merebut pe...
30
Objektif kualiti dan perancangan untuk
mencapainya
• Objektif-objektif haruslah diwujudkan dan
1. Konsisten dengan poli...
31
• Didalam merancang bagaimana untuk mencapai objektif
kualiti, organisasi haruslah menentukan
1. Apa yang perlu dilakuk...
32
Merancang perubahan
• Apabila perubahan perlu dilaksanakan, organisasi haruslah membuat
perancangan dengan mempertimban...
33
Sokongan
• Sumber-sumber
• Kekompetenan
• Kesedaran
• Komunikasi
• Dokumen bermaklumat
NURI CONSULTING & SERVICES
34
Sumber-sumber
• Organisasi haruslah mengenalpasti, menyediakan dan menyelenggara
sumber-sumber yang perlu untuk SPK
• O...
35
• Sumber-sumber termasuk:
1. Manusia
2. Infrastruktur (bangunan, peralatan, kenderaan, system ICT)
3. Persekitaran oper...
36
Kekompetenan
• Organisasi haruslah
1. Menentukan kekompetenan yang perlu bagi warga kerja yang
melakukan kerja yang bol...
37
Kesedaran
• Organisasi harus memastikan semua warga kerja termasuk mereka
yang berada dibawah kawalannya mempunyai kese...
38
Komunikasi
• Organisasi haruslah mengenalpasti komunikasi dalaman dan luaran
yang relevan kepada SPK dari segi
1. Apa y...
39
Dokumen bermaklumat
• SPK haruslah merangkumi
1. Dokumen bermaklumat yang diperlukan oleh ISO 9001:2015
2. Dokumen berm...
40
• Dokumen bermaklumat haruslah dikawal bagi memastikan
1. Ia tersedia dan sesuai digunakan pada tempat dan masanya
2. I...
41
Operasi
• Perancangan dan kawalan operasi
• Keperluan-keperluan berkaitan produk dan servis
• Rekabentuk dan pembanguna...
42
Perancangan dan kawalan operasi
• Organisasi haruslah merancang, melaksana dan mengawal proses-proses
operasi dengan
1....
43
Komunikasi dengan pelanggan
• Komunikasi dengan pelanggan haruslah merangkumi
1. Maklumat produk dan servis
2. Mengenda...
44
• Organisasi haruslah memastikan
1. Keperluan-keperluan produk dan servis telah ditetapkan, termasuk
aspek perundangan ...
45
• Semakan semula haruslah dijalankan sebelum memberi komitmen
penawaran produk dan servis kepada pelanggan
• Semakan se...
46
• Apabila ada perubahan terhadap keperluan-keperluan untuk produk
dan servis, organisasi haruslah
1. Meminda dokumen be...
47
Rekabentuk dan pembangunan produk dan
servis
• Organisasi haruslah mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggara
proses re...
48
Kawalan terhadap proses, produk dan servis
dari penyedia luar
1. Organisasi haruslah menetapkan dan menggunapakai krite...
49
Penyediaan produk dan servis
• Proses penyediaan produk dan servis haruslah dikawal dengan cara
1. Menyediakan maklumat...
50
7. Melaksanakan langkah-langkah untuk mengelakkan kesilapan
manusia
8. Melaksanakan pelepasan, penghantaran dan aktivit...
51
Pelepasan produk dan servis
1. Organisasi harus melaksanakan aktiviti-aktviti penentusahan untuk
memastikan keperluan-k...
52
Kawalan terhadap output tak akur
1. Jenis-jenis tindakan yang harus diambil:
• Pembetulan
• Pengasingan, pembendungan, ...
53
Penilaian prestasi
• Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian
• Audit dalaman
• Semakan pengurusan
NURI CONSULTIN...
54
Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian
Organisasi harus menetapkan
1. Apa yang perlu diukur dan dipantau
2. Kea...
55
• Organisasi harus menilai prestasi dan keberkesanan SPK
dengan mewujudkan petunjuk-petunjuk prestasi
• Maklumat berdok...
56
• Organisasi haruslah memantau persepsi pelanggan
dimana kaedah mengumpul, memantau proses dan
menyemak maklumat yang d...
57
• Organisasi harus menganalisis data dan maklumat yang terhasil dari
aktiviti-aktiviti pemantauan dan pengukuran dan mn...
58
Audit dalaman
• Organisasi haruslah
1. Merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggara sebuah program
audit yang ...
59
Semakan pengurusan
• Pengurusan atasan haruslah menyemak semula SPK secara berkala untuk
memastikan kesesuaian, kecukup...
60
Penambahbaikan
• Ketakakuran dan tindakan pembetulan
• Penambahbaikan berterusan
NURI CONSULTING & SERVICES
61
Ketakakuran dan tindakan pembetulan
• Bila ketakakuran berlaku, termasuk yang terbit dari aduan pelanggan, organisasi
h...
62
Penambahbaikan berterusan
• Organisasi haruslah menambahbaik kesesuaian, kecukupan dan
keberkesanan SPK secara berterus...
63
Bagaimana berhijrah kepada ISO 9001:2015?
1. Dapatkan kefahaman terhadap keperluan-keperluan ISO 9001:2015
2. Kenalpast...
64
Get in touch
• For in-house ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 awareness training
• For in-house internal auditors trai...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Memahami dan Melaksanakan ISO 9001:2015

23.315 visualizações

Publicada em

ISO 9001:2015 in Bahasa Malaysia

Publicada em: Negócios

Memahami dan Melaksanakan ISO 9001:2015

 1. 1. MEMAHAMI KEPERLUAN ISO 9001:2015 ISMAIL M LATIFF NURI CONSULTING & SERVICES www.iso9001consultant.org Phone: 6011 2130 0874 / Email: imlatiff@gmail.com NURI CONSULTING & SERVICES
 2. 2. 2 Matlamat maklumat 1. Mengapa ISO 9001:2008 dipinda menjadi ISO 9001:2015? 2. Apakah pindaan-pindaan yang terdapat didalam ISO 9001:2015 berbanding ISO 9001:2008? 3. Apakah manfaat-manfaat melaksanakan ISO 9001? 4. Apakah keperluan-keperluan ISO 9001:2015? 5. Apakah rongga-rongga (gaps) yang sedia ada didalam SPK anda? 6. Bagaimana memenuhi keperluan-keperluan ISO 9001:2015? 7. Bagaimana untuk membangunkan Sistem Pengurusan Kualiti atau berhijrah dari ISO 9001:2008 kepada ISO 9001:2015? NURI CONSULTING & SERVICES
 3. 3. 3 Sejarah ISO 9001 Terbitan pertama 1987 Pindaan pertama 1994 Pindaan kedua 2000 Pindaan ketiga 2008 Pindaan keempat 23 September 2015 • Diterbitkan oleh International Organization for Standardization, Geneva • ISO 9001:1987 dimodelkan mengikut BS 5750:1979 • Dibangunkan oleh ISO/TC 176 • Setahun selepas ISO 9001:2015 diterbitkan, pensijilan kepada ISO 9001:2008 tidak dibenarkan lagi • 3 tahun selepas ISO 9001:2015 diterbitkan, semua sijil-sijil ISO 9001:2008 akan batal secara otomatis • Mulakan SPK ISO 9001:2015 sekarang • Untuk maklumat tentang International Organization for Standardization, sila lawati laman web www.iso.org NURI CONSULTING & SERVICES
 4. 4. 4 PEMBANGUNAN ISO 9001:2015 2012 Cadangan 2012 Penyediaan 2013 Draf pertama 2014 Komentar 2015 Draf akhir 2015 Penerbitan NURI CONSULTING & SERVICES
 5. 5. 5 Istilah dan takrifan • Kualiti Tahap dimana produk dan servis memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan termasuk lain-lain keperluan yang terpakai • Sistem pengurusan Kumpulan polisi, objektif dan proses-proses yang berkaitan yang bermatlamat untuk mencapai objektif tersebut • Risiko Ketidaktentuan yang boleh memberi kesan kepada organisasi • Konteks organisasi Isu-isu luaran dan dalaman yang boleh memberi kesan ke atas organisasi didalam menentukan dan mencapai objektif-objektifnya • Pihak berkepentingan Pihak yang boleh memberi kesan atau menerima kesan daripada keputusan atau aktiviti organisasi • Audit Proses sistematik, berkecuali dan berdokumen untuk mendapatkan bukti objektif dan menilainya secara objektif bagi menentukan samada kriteria audit telah dipenuhi NURI CONSULTING & SERVICES
 6. 6. 6 Mengapa ISO 9001:2008 dipinda? 1. Harus disemak semula setiap 5 tahun 2. Untuk mematuhi ISO Directive 2012 Annex SL 3. Supaya seiring dengan perubahan masa 4. Untuk meningkatkan lagi kebolehan organisasi didalam memenuhi keperluan dan jangkaan pelanggan 5. Untuk menyediakan asas yang kukuh untuk masa depan 6. Untuk mencerminkan persekitaran dunia yang mencabar 7. Untuk memastikan ISO 9001 mencerminkan keperluan pihak-pihak berkepentingan 8. Supaya selaras dengan standard-standard lain yang diterbitkan oleh ISO NURI CONSULTING & SERVICES
 7. 7. 7 Apakah pindaan-pindaan ISO 9001:2015? 1. Struktur ISO 9001:2015 berubah mengikut Annex SL, ISO Directive 2012 2. Didasarkan kepada 7 prinsip kualiti (ISO 9000:2015) berbanding 8 sebelum ini 3. Pengenalan pemikiran berdasarkan risiko / risk based thinking (RBT) ke dalam SPK 4. Terma produk dan servis dibezakan 5. Keperluan memahami konteks luaran dan dalaman yang relevan serta menangani risiko dan peluang yang berkaitan 6. Keperluan mengenalpasti pihak-pihak berkepentingan dan keperluan serta jangkaan mereka terhadap SPK serta menangani risiko dan peluang yang berkaitan 7. Skop SPK kini harus merangkumi konteks luaran dan dalaman serta keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan NURI CONSULTING & SERVICES
 8. 8. 8 8. Dokumen dan rekod kini dikenali sebagai maklumat berdokumen 9. Kebebasan didalam menentukan SOP yang perlu 10. Penekanan dan pertambahan terhadap akauntabiliti dan tanggungjawab pengurusan atasan 11. Keperluan untuk Jawatan Wakil Pengurusan dilupuskan 12. Pengurusan tempat kerja kini merangkumi fizikal, sosial dan psikologi 13. Pengetahuan organisasi dan peralatan pemantauan dan pengukuran kini dianggap sebagai sumber 14. Komunikasi kini harus merangkumi dalaman dan luaran dan ia harus ditetapkan dengan jelas 15. Didalam mengenalpasti keperluan pelanggan, keperluan luar jangka harus dikenalpasti juga NURI CONSULTING & SERVICES
 9. 9. 9 16. Pembekal kini dikenali sebagai penyedia luar 17. Perolehan kini merangkumi proses, produk dan servis 18. Pemeliharaan harta pelanggan kini merangkumi harta penyedia luar juga 19. Keperluan memenuhi aktiviti-aktiviti selepas pengeluaran produk dan servis diperkenalkan sebagai klausa baru 20. Istilah kawalan produk tak akur ditukar kepada kawalan output tak akur yang merangkumi apa-apa output didalam proses penyediaan produk dan servis 21. Klausa prosedur tindakan pencegahan dilupuskan 22. Tindakan pembetulan kini merangkumi analisis terhadap kemungkinan ketakakuran yang serupa sedang atau boleh berlaku di bahagian-bahagian lain SPK NURI CONSULTING & SERVICES
 10. 10. 10 ISO 9001:2008 VS ISO 9001:2015 Struktur ISO 9001:2008 1. Skop 2. Rujukan normatif 3. Terma dan definisi 4. Sistem pengurusan kualiti 5. Tanggungjawab pengurusan 6. Pengurusan sumber 7. Penghasilan produk 8. Pengukuran, analisis dan penambahbaikan Struktur ISO 9001:2015 1. Skop 2. Rujukan normatif 3. Istilah dan takrifan 4. Konteks organisasi 5. Kepimpinan 6. Perancangan 7. Sokongan 8. Operasi 9. Penilaian prestasi 10. Penambahbaikan NURI CONSULTING & SERVICES
 11. 11. 11 Model ISO 9001:2015 NURI CONSULTING & SERVICES
 12. 12. 12 Model ISO 9001:2008 NURI CONSULTING & SERVICES
 13. 13. 13 ISO 9001:2008 VS ISO 9001:2015 Prinsip-prinsip kualiti ISO 9001:2008 1. Fokus terhadap pelanggan 2. Kepimpinan 3. Pembabitan manusia (Involvement) 4. Pendekatan proses 5. Pendekatan sistem didalam mengurus 6. Penambahbaikan berterusan 7. Membuat keputusan berdasarkan fakta 8. Kebaikan bersama didalam hubungan dengan para pembekal Prinsip-prinsip kualiti ISO 9001:2015 1. Fokus terhadap pelanggan 2. Kepimpinan 3. Pembabitan manusia (Engagement) 4. Pendekatan proses 5. Penambahbaikan 6. Membuat keputusan berdasarkan bukti 7. Pengurusan hubungan (dengan pihak berkepentingan) NURI CONSULTING & SERVICES
 14. 14. 14 Manfaat ISO 9001:2015• Organisasi boleh menggunakan ISO 9001:2015 untuk 1. Membuktikan keupayaan / kebolehannya dalam menyediakan produk dan servis yang dapat memenuhi keperluan pelanggan dan perundangan secara konsisten 2. Meningkatkan kepuasan pelanggannya melalui pelaksanan SPK yang berkesan dan jaminan keakuran terhadap keperluan pelanggan dan perundangan NURI CONSULTING & SERVICES
 15. 15. 15 Let’s get started Pihak pengurusan atasan haruslah melaksanakan perkara-perkara berikut NURI CONSULTING & SERVICES
 16. 16. 16 Konteks organisasi • Memahami organisasi dan konteksnya • Memahami keperluan dan jangkaan pihak-pihak berkepentingan • Skop sistem pengurusan kualiti • Sistem pengurusan kualiti dan proses-prosesnya NURI CONSULTING & SERVICES
 17. 17. 17 Konteks organisasi • Organisasi harus mengenalpasti, memantau dan menyemak semula isu-isu luaran dan dalaman yang relevan kepada halatuju dan strateginya dan yang boleh memberi kesan terhadap SPK NURI CONSULTING & SERVICES
 18. 18. 18 Pihak berkepentingan • Organisasi harus mengenalpasti, memantau dan menyemak semula keperluan dan jangkaan pihak-pihak berkepentingan 1. Siapakah pihak-pihak berkepentingan didalam SPK anda? 2. Apakah keperluan dan jangkaan mereka terhadap SPK anda? NURI CONSULTING & SERVICES
 19. 19. 19 Skop sistem pengurusan kualiti • Organisasi harus menentukan dan menyelenggara sempadan dan skop SPK • Sempadan dan skop harus mengambilkira isu-isu luaran dan dalaman, pihak berkepentingan serta produk dan servis • Skop produk dan servis harus dinyatakan • Maklumat tentang sempadan dan skop SPK termasuk apa-apa justifikasi pengecualian harus didokumenkan dan tersedia untuk pihak-pihak berkepentingan yang relevan • Pengecualian klausa hanya akan diberi jika ia tidak menjejas keupayaan atau tanggungjawab organisasi didalam memenuhi keperluan dan meningkatkan tahap kepuasan pelanggan NURI CONSULTING & SERVICES
 20. 20. 20 Sistem pengurusan kualiti dan proses- prosesnya • Organisasi harus mewujudkan, melaksanakan, menyelenggara dan menambahbaik secara berterusan sebuah SPK, termasuk proses- proses yang diperlukan dan interaksi NURI CONSULTING & SERVICES
 21. 21. 21 1. Organisasi harus menyelenggara dokumen bermaklumat untuk menyokong operasi proses 2. Organisasi harus mengekalkan dokumen bermaklumat demi meyakinkan proses telah dilaksanakan seperti yang dirancang Maklumat berdokumen NURI CONSULTING & SERVICES
 22. 22. 22 Kepimpinan • Kepimpinan dan komitmen • Polisi • Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa didalam organsasi NURI CONSULTING & SERVICES
 23. 23. 23 Kepimpinan dan komitmen • Pengurusan atasan harus membuktikan kepimpinan dan komitmen terhadap SPK dengan mengambil tanggungjawab penuh ke atas keberkesanan SPK NURI CONSULTING & SERVICES
 24. 24. 24 Fokus terhadap pelanggan • Pengurusan atasan harus membuktikan kepimpinan dan komitmen terhadap fokus kepada pelanggan dengan memastikan 1. Keperluan pelanggan dan perundangan dikenalpasti, difahami dan dipenuhi secara konsisten 2. Menangani risiko dan peluang yang boleh memberi kesan terhadap kepatuhan kepada produk dan servis dan kebolehan organisasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 3. Mengekalkan fokus terhadap meningkatkan kepuasan pelanggan NURI CONSULTING & SERVICES
 25. 25. 25 Polisi • Pengurusan atasan harus mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggara satu polisi kualiti yang 1. Sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi, dan menyokong halatuju strategiknya 2. Menyediakan rangka kerja untuk penetapan objektif-objektif kualiti 3. Merangkumi komitmen untuk memenuhi keperluan-keperluan yang terpakai 4. Merangkumi komitmen terhadap penambahbaikan berterusan terhadap SPK NURI CONSULTING & SERVICES
 26. 26. 26 Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa didalam organisasi • Pengurusan atasan harus memastikan tanggungjawab dan bidang kuasa bagi semua peranan ditetapkan, dikomunikasikan dan difahami dikalangan warga kerja. • Pengurusan atasan haruslah menetapkan tanggungjawab dan bidang kuasa bagi 1. Memastikan SPK mematuhi keperluan ISO 9001:2015 2. Memastikan proses-proses menghasilkan output yang dirancang 3. Melaporkan prestasi SPK dan peluang-peluang penambahbaikan, terutamanya kepada pengurusan atasan 4. Memastikan fokus terhadap pelanggan dipromosikan dikalangan warga kerja 5. Memastikan integriti SPK dikekalkan apabila sebarang perubahan dirancang dan dilaksanakan NURI CONSULTING & SERVICES
 27. 27. 27 Perancangan • Tindakan-tindakan untuk mengurus risiko dan peluang • Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya • Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa dalam organisasi NURI CONSULTING & SERVICES
 28. 28. 28 Tindakan-tindakan untuk mengurus risiko dan peluang • Organisasi haruslah merancang tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk mengurus risiko dan peluang dan bagaimana untuk mengintegrasikan dan melaksanakan tindakan-tindakan itu didalam SPK termasuk menilai keberkesanan tindakan-tindakan itu • Tindakan-tindakan yang diambil haruslah bersesuaian dengan potensi impak ke atas pematuhan produk dan servis NURI CONSULTING & SERVICES
 29. 29. 29 Strategi pengurusan risiko 1. Mengelak risiko kerana tidak selaras dengan halatuju 2. Mengambil risiko untuk merebut peluang meningkatkan kepuasan pelanggan atau memenuhi keperluan pihak berkepentingan yang lain 3. Menghapuskan risiko pada sumbernya 4. Merubah kebarangkalian berlakunya risiko atau mengurangkan kesan impaknya 5. Berkongsi risiko dengan pihak berkepentingan 6. Mengekalkan risiko kerana impaknya tidak signifikan NURI CONSULTING & SERVICES
 30. 30. 30 Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya • Objektif-objektif haruslah diwujudkan dan 1. Konsisten dengan polisi kualiti 2. Boleh diukur 3. Mempertimbangkan keperluan-keperluan yang terpakai 4. Relevan terhadap pematuhan produk dan servis dan peningkatan kepuasan pelanggan 5. Dipantau 6. Dikomunikasikan 7. Dikemaskini mengikut kesesuaian NURI CONSULTING & SERVICES
 31. 31. 31 • Didalam merancang bagaimana untuk mencapai objektif kualiti, organisasi haruslah menentukan 1. Apa yang perlu dilakukan? 2. Sumber-sumber apa yang diperlukan? 3. Siapa yang bertanggungjawab? 4. Bila objektif harus dicapai? 5. Bagaimana hasil tindakan harus dinilai? NURI CONSULTING & SERVICES
 32. 32. 32 Merancang perubahan • Apabila perubahan perlu dilaksanakan, organisasi haruslah membuat perancangan dengan mempertimbangkan 1. Tujuan perubahan dan akibatnya 2. Integriti SPK 3. Kecukupan sumber-sumber 4. Penetapan atau penetapan semula tanggungjawab dan bidang kuasa NURI CONSULTING & SERVICES
 33. 33. 33 Sokongan • Sumber-sumber • Kekompetenan • Kesedaran • Komunikasi • Dokumen bermaklumat NURI CONSULTING & SERVICES
 34. 34. 34 Sumber-sumber • Organisasi haruslah mengenalpasti, menyediakan dan menyelenggara sumber-sumber yang perlu untuk SPK • Organisasi haruslah mempertimbangkan 1. Keupayaan sumber-sumber sedia ada, termasuk kekangannya 2. Apa yang perlu diperolehi dari penyedia luar NURI CONSULTING & SERVICES
 35. 35. 35 • Sumber-sumber termasuk: 1. Manusia 2. Infrastruktur (bangunan, peralatan, kenderaan, system ICT) 3. Persekitaran operasi proses (fizikal, sosial, psikologi) 4. Sumber-sumber (peralatan) pemantauan dan pengukuran (diselenggara, kalibrasi, ID, dilindungi dari gangguan/kerosakan) 5. Pengetahuan organisasi dari sumber dalaman dan luaran (diselenggara, disediakan, digunakan, dikongsikan bersama warga kerja) NURI CONSULTING & SERVICES
 36. 36. 36 Kekompetenan • Organisasi haruslah 1. Menentukan kekompetenan yang perlu bagi warga kerja yang melakukan kerja yang boleh memberi kesan kepada SPK 2. Memastikan warga kerja adalah kompeten 3. Dimana perlu, mengambil tindakan untuk mendapatkan kekompetenan untuk warga kerja dan menilai keberkesanan tindakan tersebut 4. Menyimpan rekod kekompetenan sebagai bukti NURI CONSULTING & SERVICES
 37. 37. 37 Kesedaran • Organisasi harus memastikan semua warga kerja termasuk mereka yang berada dibawah kawalannya mempunyai kesedaran terhadap 1. Polisi kualiti 2. Kualiti objektif yang relevan 3. Sumbangan mereka terhadap keberkesanan SPK 4. Faedah yang bakal diterima jika prestasi kerja ditingkatkan 5. Implikasi jika keperluan SPK tidak dipatuhi NURI CONSULTING & SERVICES
 38. 38. 38 Komunikasi • Organisasi haruslah mengenalpasti komunikasi dalaman dan luaran yang relevan kepada SPK dari segi 1. Apa yang perlu dikomunikasikan 2. Bila perlu dikomunikasikan 3. Kepada siapa harus dikomunikasikan 4. Apakah saluran komunikasinya 5. Siapa yang mengkomunikasikannya NURI CONSULTING & SERVICES
 39. 39. 39 Dokumen bermaklumat • SPK haruslah merangkumi 1. Dokumen bermaklumat yang diperlukan oleh ISO 9001:2015 2. Dokumen bermaklumat yang diperlukan organisasi untuk memastikan keberkesanan SPK • Apabila mencipta dan mengemaskini dokumen, organisasi haruslah memastikan 1. Identifikasi dan deskripsi (tajuk, tarikh, penulis atau nombor rujukan) 2. Format dan media (Teks, grafik, kertas, elektronik) 3. Semakan dan kelulusan dari segi kecukupan dan kesesuaian NURI CONSULTING & SERVICES
 40. 40. 40 • Dokumen bermaklumat haruslah dikawal bagi memastikan 1. Ia tersedia dan sesuai digunakan pada tempat dan masanya 2. Ia terlindung secukupnya dari kebocoran rahsia, salahguna dan kerosakan • Organisasi haruslah mengurus aktiviti-aktiviti berikut: 1. Pengagihan, akses, pengambilan dan penggunaan 2. Penyimpanan dan pemeliharaan termasuk pemeliharaan legibiliti 3. Kawalan terhadap perubahan versi 4. Pengekalan dan pemusnahan NURI CONSULTING & SERVICES
 41. 41. 41 Operasi • Perancangan dan kawalan operasi • Keperluan-keperluan berkaitan produk dan servis • Rekabentuk dan pembangunan produk dan servis • Kawalan-kawalan terhadap proses, produk dan servis yang disediakan dari luar • Penyediaan produk dan servis • Pelepasan produk dan servis • Kawalan terhadap output tak akur NURI CONSULTING & SERVICES
 42. 42. 42 Perancangan dan kawalan operasi • Organisasi haruslah merancang, melaksana dan mengawal proses-proses operasi dengan 1. Mengenalpasti keperluan-keperluan berkaitan produk dan servis 2. Menetapkan kriteria untuk proses dan penerimaan produk dan servis 3. Mengenalpasti sumber-sumber yang perlu 4. Melaksanakan kawalan-kawalan berdasarkan kriteria 5. Mengenalpasti dan menyimpan dokumen bermaklumat demi untuk a) Memberi keyakinan bahawa proses-proses telah dilaksanakan mengikut perancangan b) Membuktikan kepatuhan kepada keperluan produk dan servi NURI CONSULTING & SERVICES
 43. 43. 43 Komunikasi dengan pelanggan • Komunikasi dengan pelanggan haruslah merangkumi 1. Maklumat produk dan servis 2. Mengendali pertanyaan, kontrak, pesanan, perubahan 3. Mendapatkan maklumbalas, termasuk aduan 4. Mengendali dan mengawal harta hakmilik pelanggan 5. Keperluan-keperluan untuk tindakan luar-jangka, jika relevan NURI CONSULTING & SERVICES
 44. 44. 44 • Organisasi haruslah memastikan 1. Keperluan-keperluan produk dan servis telah ditetapkan, termasuk aspek perundangan dan keperluan lain yang perlu 2. Ia boleh memenuhi semua dakwaan tentang produk dan servis • Organisasi haruslah memastikan ia boleh memenuhi keperluan produk dan servis yang ditawarkan kepada pelanggan NURI CONSULTING & SERVICES Menetapkan keperluan berkaitan produk dan servis
 45. 45. 45 • Semakan semula haruslah dijalankan sebelum memberi komitmen penawaran produk dan servis kepada pelanggan • Semakan semula haruslah merangkumi 1. Keperluan yang dinyatakan pelanggan, termasuk keperluan selepas pemberian produk dan servis 2. Keperluan yang tidak dinyatakan pelanggan tetapi perlu 3. Keperluan perundangan yang terpakai ke atas produk dan servis 4. Keperluan kontrak dan pesanan yang bercanggah, termasuk menyelesaikan percanggahan tersebut NURI CONSULTING & SERVICES Semakan terhadap keperluan berkaitan produk dan servis
 46. 46. 46 • Apabila ada perubahan terhadap keperluan-keperluan untuk produk dan servis, organisasi haruslah 1. Meminda dokumen bermaklumat yang berkaitan 2. Warga kerja dan lain-lain orang yang berkenaan diberitahu tentang perubahan tersebut NURI CONSULTING & SERVICES Perubahan terhadap keperluan berkaitan produk dan servis
 47. 47. 47 Rekabentuk dan pembangunan produk dan servis • Organisasi haruslah mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggara proses rekabentuk dan pembangunan bagi menetapkan peruntukan- peruntukan bagi produk atau servis baru • Proses rekabentuk dan pembangunan haruslah dirancang • Input-input rekabentuk dan pembangunan haruslah ditentukan • Proses rekabentuk dan pembangunan haruslah dikawal • Output-output rekabentuk haruslah ditentukan • Segala bentuk perubahan terhadap input, proses atau output haruslah dikawal NURI CONSULTING & SERVICES
 48. 48. 48 Kawalan terhadap proses, produk dan servis dari penyedia luar 1. Organisasi haruslah menetapkan dan menggunapakai kriteria untuk tujuan penilaian, pemilihan, pemantauan prestasi dan penilaian semula ke atas penyedia luar berdasarkan kebolehan mereka mematuhi keperluan 2. Menetapkan kawalan-kawalan yang akan dikenakan ke atas penyedia luar dan output yang perlu dihasilkan 3. Memberi maklumat penuh tentang produk dan servis yang dikehendaki dan kawlan-kawalan yang akan dikenakan ke atas penyedia luar NURI CONSULTING & SERVICES
 49. 49. 49 Penyediaan produk dan servis • Proses penyediaan produk dan servis haruslah dikawal dengan cara 1. Menyediakan maklumat berdokumen yang menjelaskan maklumat tentang produk, servis dan aktiviti yang terlibat dan hasil yang harus dihasilkan 2. Menggunakan sumber-sumber pemantauan dan pengukuran yang sesuai 3. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran 4. Menggunakan infrastruktur dan persekitaran kerja yang sesuai 5. Melantik warga kerja yang kompeten termasuk berkelayakan 6. Mengesahkan dan mengesahkan semula ke atas ke atas kebolehan proses untuk menghasilkan output yang tidak boleh diukur NURI CONSULTING & SERVICES
 50. 50. 50 7. Melaksanakan langkah-langkah untuk mengelakkan kesilapan manusia 8. Melaksanakan pelepasan, penghantaran dan aktiviti selepas itu ke atas produk dan servis 9. Memastikan output boleh dikenalpasti dan boleh dikesan 10. Menjaga harta milik pelanggan dan penyedia luar harus dan melaporkan sebarang kehilangan atau kerosakan kepada mereka 11. Memelihara output-output semasa aktiviti penyediaan produk dan servis 12. Memenuhi keperluan selepas penghantaran produk dan servis 13. Mengawal apa-apa perubahan NURI CONSULTING & SERVICES
 51. 51. 51 Pelepasan produk dan servis 1. Organisasi harus melaksanakan aktiviti-aktviti penentusahan untuk memastikan keperluan-keperluan produk dan servis telah dipenuhi 2. Pelepasan tidak boleh dilakukan kecuali semua keperluan telah dipenuhi, kecuali pengecualian telah diberi oleh pihak yang berkuasa atau pelanggan itu sendiri 3. Maklumat berdokumen harus disimpan untuk • Membuktikan semua keperluan telah dipenuhi • Membolehkan pengesanan ke atas personel yang meluluskan pelepasan produk dan servis NURI CONSULTING & SERVICES
 52. 52. 52 Kawalan terhadap output tak akur 1. Jenis-jenis tindakan yang harus diambil: • Pembetulan • Pengasingan, pembendungan, pemulangan dan penggantungan produk dan servis • Memberitahu pelanggan • Mendapatkan kelulusan untuk konsesi 2. Penentusahan harus dijalankan untuk produk dan servis yang menerima pembetulan 3. Maklumat berdokumen berikut harus disimpan: • Maklumat tentang ketakakuran • Tindakan-tindakan yang diambil • Konsesi yang diterima • Pihak yang berkuasa yang membuat keputusan tentang ketakakuran itu NURI CONSULTING & SERVICES
 53. 53. 53 Penilaian prestasi • Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian • Audit dalaman • Semakan pengurusan NURI CONSULTING & SERVICES
 54. 54. 54 Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian Organisasi harus menetapkan 1. Apa yang perlu diukur dan dipantau 2. Keadah pemantauan pengukuran, analisis dan penilaian yang digunapakai untuk memastikan hasil yang baik 3. Bila pemantauan dan pengukuran harus dilaksanakan 4. Bila hasil-hasil pemantauan dan pengukuran perlu dianalisis dan dinilai NURI CONSULTING & SERVICES
 55. 55. 55 • Organisasi harus menilai prestasi dan keberkesanan SPK dengan mewujudkan petunjuk-petunjuk prestasi • Maklumat berdokumen yang berkaitan haruslah disimpan NURI CONSULTING & SERVICES Memantau dan mengukur keberkesanan SPK
 56. 56. 56 • Organisasi haruslah memantau persepsi pelanggan dimana kaedah mengumpul, memantau proses dan menyemak maklumat yang dikumpul haruslah ditetapkan NURI CONSULTING & SERVICES Memantau dan mengukur tahap kepuasan pelnggan
 57. 57. 57 • Organisasi harus menganalisis data dan maklumat yang terhasil dari aktiviti-aktiviti pemantauan dan pengukuran dan mnggunakannya untuk menilai: • Kepatuhan produk dan servis • Tahap kepuasan pelanggan • Prestasi SPK • Keberkesanan pelaksanaan • Keberkesanan tindakan-tindakan pengurusan risiko dan peluang • Prestasi penyedia luar • Keperluan untuk menambahbaik SPK NURI CONSULTING & SERVICES Menganalisis dan menilai data
 58. 58. 58 Audit dalaman • Organisasi haruslah 1. Merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggara sebuah program audit yang merangkumi kekerapan, kaedah, tanggungjawab, perancangan keperluan-keperluan dan pelaporan 2. Mempertimbangkan kepentingan proses, perubahan yang memberi kesan terhadap organisasi dan hasil audit terdahulu 3. Menetapkan kriteria dan skop setiap audit 4. Menetapkan juruaudit dan menjalankan audit terhadap proses audit untuk memastikan objektiviti dan tidak berat sebelah (impartiality) 5. Memastikan hasil audit dilaporkan kepada pengurusan yang relevan 6. Membuat pembetulan dan tindakan pembetulan yang sesuai tanpa berlengah- lengah 7. Menyimpan maklumat berdokumen sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasilnya NURI CONSULTING & SERVICES
 59. 59. 59 Semakan pengurusan • Pengurusan atasan haruslah menyemak semula SPK secara berkala untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, keberkesanan dan kejajaran dengan halatuju strategik organisasi • Output semakan pengurusan harus merangkumi keputusan dan tindakan berkenaan: 1. Peluang-peluang untuk penambahbaikan 2. Keperluan untuk perubahan didalam SPK 3. Keperluan sumber • Semakan semula pengurusan haruslah dirancang dan mempertimbangkan: 1. Status tindakan dari semakan yang terdahulu 2. Perubahan pada isu luaran dan dalaman yang relevan 3. Maklumat tentang prestasi dan keberkesanan SPK NURI CONSULTING & SERVICES
 60. 60. 60 Penambahbaikan • Ketakakuran dan tindakan pembetulan • Penambahbaikan berterusan NURI CONSULTING & SERVICES
 61. 61. 61 Ketakakuran dan tindakan pembetulan • Bila ketakakuran berlaku, termasuk yang terbit dari aduan pelanggan, organisasi haruslah: 1. Bertindak untuk mengawal dan membetulkannya, dan mengurus akibatnya 2. Membuat penilaian untuk menghapus punca ketakakuran supaya ia tidak berulang lagi dengan a) Menyemak dan menganalisis ketakakuran tersebut b)Mengenalpasti punca-puncanya c) Mengenalpasti jika wujud ketakakuran yang serupa berlaku atau bakal berlaku 3. Melaksanakan tindakan yang perlu 4. Menyemak semula keberkesanan tindakan yang telah diambil 5. Mengemaskini risiko dan peluang semasa aktiviti perancangan, jika perlu 6. Membuat perubahan terhadap SPK, jika perlu NURI CONSULTING & SERVICES
 62. 62. 62 Penambahbaikan berterusan • Organisasi haruslah menambahbaik kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan SPK secara berterusan • Organisasi harus mempertimbangkan hasil-hasil analisis dan penilaian dan output dari semakan pengurusan untuk mengenalpasti jika ada keperluan atau peluang yang boleh diambil tindakan untuk tujuan penambahbaikan. NURI CONSULTING & SERVICES
 63. 63. 63 Bagaimana berhijrah kepada ISO 9001:2015? 1. Dapatkan kefahaman terhadap keperluan-keperluan ISO 9001:2015 2. Kenalpasti rongga-rongga (gaps) didalam SPK sedia ada 3. Bincang dan persetujui bagaimana untuk mengisi rongga-rongga tersebut dan bangunkan pelan tindakan transisi SPK ISO 9001:2015 4. Pastikan semakan semula dokumen dan program kesedaran SPK ISO 9001:2015 untuk semua warga kerja dimasukkan ke dalam pelan tindakan 5. Pinda Audit Checklist (Juruaudit tidak perlu latihan tambahan kecuali latihan kesedaran) 6. Pantau dan semak pencapaian 7. Lancarkan SPK ISO 9001:2015 didalam organisasi 8. Rancang dan laksanakankan audit dalaman 9. Laksanakan mesyuarat kajian / semakan semula pengurusan ke atas hasil pelaksanaan SPK ISO 9001:2015 10. Maklumkan kepada badan persijilan tentang kesediaan SPK untuk di audit berdasarkan ISO 9001:2015 NURI CONSULTING & SERVICES
 64. 64. 64 Get in touch • For in-house ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 awareness training • For in-house internal auditors training • For documenting your QMS / EMS / OHSMS / IMS • Email to imlatiff@gmail.com NURI CONSULTING & SERVICES www.iso9001consultant.org ismail@iso9001consultant.

×