O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Hvorfor har informasjon om realfagene (og viktigheten av dem) så liten gjennomslagskraft?

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Fliptheswitch
Fliptheswitch
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Hvorfor har informasjon om realfagene (og viktigheten av dem) så liten gjennomslagskraft? (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Hvorfor har informasjon om realfagene (og viktigheten av dem) så liten gjennomslagskraft?

 1. 1. Hvorfor har informasjon om realfagene (og viktigheten av dem) så liten gjennomslagskraft? <ul><li>Noen perspektiv med utgangspunkt i et prosjekt innen EUs FP7 med 25 deltakende universitet fra 14 land (Science Teaching Education Advanced Methods) </li></ul><ul><li>Professor Geir Karlsen, prosjektkoordinator </li></ul>
 2. 2. What is S-TEAM? <ul><li>100 people/25 institutions/15 countries </li></ul><ul><li>Involved in science teacher education </li></ul><ul><li>Potentially 480,000 science teachers </li></ul><ul><li>Providing a tool kit for science teacher education </li></ul>
 3. 3. SPAIN SCOTLAND TURKEY SWEDEN FINLAND CYPRUS ENGLAND ISRAEL FRANCE CZECH NORWAY ESTONIA LITHUANIA GERMANY DK
 4. 4. Nøkkeldata <ul><li>Science-in-Society call on Innovative methods in science education </li></ul><ul><li>Key words: Science teacher education; inquiry-based methods; teacher collaboration; scientific literacy </li></ul><ul><li>Varighet: 36 mnd med start 1. Mai 2009 </li></ul><ul><li>Finansiering: 4.700.000 Euro (NTNUs del: 948.421 Euro , UiOs del: 594.116) </li></ul>
 5. 5. S-TEAM Aims <ul><li>Improve scientific literacy and.. </li></ul><ul><li>Increase popularity of MST careers </li></ul><ul><li>Through.... </li></ul><ul><li>Better student engagement </li></ul><ul><li>Through... </li></ul><ul><li>Better teaching </li></ul>
 6. 6. S-TEAM Objectives <ul><li>All science teacher educators in the participating institutions, and all science teacher education departments in participating countries, will be informed about S-TEAM (achieved by M18) </li></ul><ul><li>All new science teachers graduating from participating institutions in the 2009-2010 and 2010-2011 academic years will have been told about S-TEAM and will be able to access information on IBST from either the project itself or the European Central Information Provider (ECIP) (achieved by M30) </li></ul><ul><li>At least 50% of science teachers in the participating countries will have heard about S-TEAM and will be avble to access relevant material (achieved by M30 ) </li></ul>
 7. 7. Success criteria for S-TEAM <ul><li>Crossing boundaries between science education and teacher education </li></ul><ul><li>Moving from information to learning </li></ul><ul><li>Taking account of national contexts and agendas through National Liaison Partners </li></ul><ul><li>Creating a European pedagogical field in (science) education </li></ul>
 8. 8. Tallet er tre… <ul><li>Tre sentrale nøkkelbegrep: Partnerskap, livslang læring og handlingsrepertoar </li></ul><ul><li>Tre nivå: Politikk nivå, aksjonsnivå og lærerutdanning og profesjonell utviklingsnivå </li></ul><ul><li>Tre faser: Innsamling, produksjon, spredning </li></ul><Presentation title>. <Presenter>. <Date>
 9. 9. Realfagsinteresse sett i et kontekstuelt perspektiv <ul><li>ROSE –prosjektet (en omvendt sammenheng mellom realfagsinteresse og utviklingsnivå) </li></ul><ul><li>Fra å kunne til å være </li></ul><ul><li>Verden framstår som ferdigutviklet – det er kun problemene som gjenstår </li></ul><ul><li>Verdsatte framtidsbilder </li></ul>
 10. 10. Undervisningsmetode(r) og innhold <ul><li>Utforskende og innovative metoder </li></ul><ul><li>Kunnskap som knuger eller frigjør </li></ul><ul><li>Representerer IKT et læringsmessig paradigmeskifte – og i så fall hvilke implikasjoner gir det for realfagsundervisning? </li></ul>
 11. 11. Læreren som viktigste ”redskap” <ul><li>Hva så? </li></ul><ul><li>Rollemodell </li></ul><ul><li>Fagengasjement </li></ul><ul><li>Utfordringen med de ”flinke” lærerne </li></ul>
 12. 12. Manglende Science Literacy – en trussel for demokratiet? <ul><li>Når svenske sveiseprofessorer blir vitenskapsalibi for Norges nest største (i perioder største) for at klimatrusselen er ”oppdiktet” </li></ul><ul><li>Argumentasjon som sentral del av S.L. </li></ul>
 13. 13. Undervisningsmetoder og faginnhold som gir mening <ul><li>Vi må anerkjenne meningsdimensjonen i læring </li></ul><ul><li>Læreren sentral innsatsfaktor </li></ul><ul><li>Kan ikke løses av entusiastene alene </li></ul><ul><li>Hvilke konsekvenser gir dette for universitetenes undervisningstradisjoner innen disse fagene? </li></ul>

×