O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pilnā programmas prezentācija

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 34 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Pilnā programmas prezentācija (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Pilnā programmas prezentācija

 1. 1. Nacionālās apvienības atvērtā programma Einārs Cilinskis NA Programmas darba grupas vadītājs
 2. 2. Kāpēc atvērtā programma? <ul><li>Ikviena pabeigta programma ļoti strauji noveco; </li></ul><ul><li>Plašas sabiedrības iesaiste ļauj izmantot tautas kolektīvo gudrību; </li></ul><ul><li>Atvērtās programmas process ļauj veidot saikni ar sabiedrību, gan iepazīstinot sabiedrību ar mūsu viedokļiem, gan partijai labāk izprotot sabiedrības vajadzības; </li></ul>
 3. 3. Kā tiek veidota atvērtā programma? <ul><li>Partijas darba grupas ar ekspertu piesaisti, lai pilnveidotu sākotnējo piedāvājumu; </li></ul><ul><li>Partijas biedru un atbalstītāju rakstiski priekšlikumi; </li></ul><ul><li>Nevalstisko organizāciju un profesionālo apvienību priekšlikumi; </li></ul><ul><li>Sabiedrības priekšlikumi, gan tiekoties ar deputātu kandidātiem, gan īpašos pasākumos </li></ul>
 4. 4. Atvērtās programmas semināri
 5. 5. Kas pēc vēlēšanām notiks ar atvērto programmu? <ul><li>Īsi pirms vēlēšanām tiks nofiksēta programmas versija, kas būs pastāvīgi nemainīgā veidā pieejama vēlētājiem, lai varētu kontrolēt solījumu izpildi; </li></ul><ul><li>Atvērtās programmas process turpināsies arī pēc vēlēšanām; </li></ul><ul><li>Pēc atvērtās programmas principiem tiks veidotas programmas konkrētām pašvaldībām; </li></ul>
 6. 6. Programmas sadaļas (var mainīties) <ul><li>Cilvēks </li></ul><ul><li>Ģimene </li></ul><ul><li>Daba </li></ul><ul><li>Izglītība, zinātne, jaunatne un sports </li></ul><ul><li>Tautsaimniecība un valsts attīstība </li></ul><ul><li>Valoda un kultūra </li></ul><ul><li>Labklājība un veselība </li></ul><ul><li>Tiesiskums un laba pārvaldība </li></ul><ul><li>Ārējā un iekšējā drošība </li></ul><ul><li>Reģionu attīstība, valsts un pašvaldības </li></ul><ul><li>Latgales attīstība </li></ul><ul><li>Latvija Eiropā un pasaulē </li></ul>
 7. 7. R. Dzintara Ceturtās atmodas programma (1) 1. Visur un vienmēr saglabā ticību latviskas un plaukstošas Latvijas idejai! 2. Par savu valsti, zemi un tautu runā labu! 3. Visās jomās veicini savas tautas un valsts neatkarību! 4. Rūpējies par tautas bagātības nodošanu latviešu nākamajām paaudzēm! 5. Kur vien tas iespējams, dod priekšroku latviskajam!
 8. 8. R. Dzintara Ceturtās atmodas programma (2) 6. Esi draudzīgs pasaulei un vienlaikus stingrs savas tautas aizstāvībā! 7. Ievēro, ka pēc tevis spriež par tavu tautu! 8. Esi atvērts jaunajam, pielāgojot to jau pārbaudītajam! 9. Kopējam dod priekšroku pār individuālo! 10. Turi augstā godā savas tautas stiprākos ļaudis!
 9. 9. Vispārīgie principi (1) <ul><li>Visas rīcības pamatojas Ceturtās atmodas programmā; </li></ul><ul><li>Valsts mērķis - Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu tauta ir realizējusi tautas pašnoteikšanās tiesības, tādēļ Latvijas valstij tagad un nākotnē jākalpo par vietu, kur pastāvēt un attīstīties latviešu tautai, nodrošinot latvisku, taisnīgu un pārtikušu vidi </li></ul>
 10. 10. Vispārīgie principi (2) <ul><li>Pārmaiņu kompleksums; </li></ul><ul><li>Latvija ir tiesiska, taisnīga un prognozējama valsts; </li></ul><ul><li>Savstarpēja uzticēšanās un sociālās nevienlīdzības mazināšanās; </li></ul><ul><li>Valsts tautsaimniecība orientēta uz eksportu ar augstu zināšanu un pievienotās vērtības īpatsvaru, aizstājot importu un izmantojot vietējo darbaspēku; </li></ul><ul><li>Maza, bet efektīva valsts pārvalde; </li></ul>
 11. 11. Cilvēks <ul><li>Cilvēks – vērtību sistēmas un valsts ilgtspējas pamats; </li></ul><ul><li>Īpaša tautiešu programma – latviešu atgriešanās, saikne ar tautiešiem svešumā; </li></ul><ul><li>Dubultpilsonības iespējas latviešiem; </li></ul>
 12. 12. Ģimene <ul><li>Demogrāfijas politika – māmiņu algas, bērnu dārzu pieejamība, demogrāfijas fonds, bērnu balsstiesības vēlēšanās, pensijas apjoma saistība ar bērnu skaitu, izdevīgi hipotekārie kredīti ģimenēm ar bērniem, vienreizējs pabalsts par otro un katru nākamo bērnu; </li></ul><ul><li>Katram bērnam ir jābūt ģimenei – bērnu nami saglabājami tikai kā īslaicīga uzturēšanās vieta līdz tiek atrasts adoptētājs vai audžuģimene; </li></ul>
 13. 13. Daba <ul><li>Ilgtspējīga meža politika – jāveicina koksnes pārstrāde ar augstu pievienoto vērtību; </li></ul><ul><li>Aizsargājamo teritoriju tīkla attīstība – ekotūrisms, kompensāciju sistēmas atjaunošana par dabas aizsardzības ierobežojumiem īpašniekiem; </li></ul><ul><li>Dabas bagātību un resursu (derīgo izrakteņu) izpēte; </li></ul>
 14. 14. Izglītība, zinātne, jaunatne un sports <ul><li>Izglītība - ne tikai zināšanu un prasmju, bet arī vērtību, attieksmes, rakstura veidošanas jautājums; </li></ul><ul><li>Pārmaiņas un birokrātijas samazināšana; </li></ul><ul><li>Pāreja uz izglītību valsts valodā valsts finansētās mācību iestādēs; </li></ul><ul><li>Būtiski uzlabojama augstākās izglītības kvalitāte, saglabājot bezmaksas augstākās izglītības iespējas; </li></ul>
 15. 15. Makroekonomika un finanses <ul><li>Nepalielināt kopējo nodokļu slogu; </li></ul><ul><li>Budžeta deficīts nedrīkst pārsniegt 3% 2012. gadā, ar mērķi tālāk to vēl vairāk samazināt; </li></ul><ul><li>Konkurences padomes un regulatora loma, lai nepieļautu nepamatotu cenu celšanos; </li></ul><ul><li>Parex bankas pārņemšanas parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbības atjaunošana, lai vainīgie krīzes izraisīšanā nepaliktu nesodīti; </li></ul>
 16. 16. Eiro ieviešana <ul><li>Turpināt virzību uz eiro ieviešanu 2014. gadā, attiecīgi izpildot Māstrihtas kritērijus; </li></ul><ul><li>Ja eiro nevar ieviest no mums neatkarīgu iemeslu dēļ – izvērtēt iespējas būtiski koriģēt valsts makroekonomisko kursu, lai nodrošinātu straujāku izaugsmi; </li></ul>
 17. 17. Nodokļi un ienākumu sadale sabiedrībā (1) <ul><li>Ieviesīsim progresīvo IIN, palielināsim atvieglojumus par katru bērnu un palielināsim neapliekamos izdevumus par izglītības un medicīnas pakalpojumiem; </li></ul><ul><li>Nekustamā īpašuma nodokļa jomā – paaugstināta likme par ļoti dārgiem īpašumiem, par neizmantotajiem mājokļiem un par graustiem, nodokļu atlaides zemas enerģijas patēriņa ēkām; </li></ul>
 18. 18. Nodokļi un ienākumu sadale sabiedrībā (2) <ul><li>Ieviesīsim banku transakcijas nodokli; </li></ul><ul><li>Palielināsim finanšu stabilitātes nodevu; </li></ul><ul><li>līdz 5% samazināsim uzņēmumu ienākuma nodokļu likmi par reinvestēto peļņas daļu un motivēsim uzņēmumu ieguldījumus izglītības un pētniecības projektos; </li></ul>
 19. 19. Attīstība un sociālā atbildība <ul><li>Izstrādāt un ieviest reāli funkcionējošu Nacionālo attīstības plānu 2014 – 2020. g.; </li></ul><ul><li>Latvijas Attīstības bankas izveidošana ar riska investīciju fondu; </li></ul><ul><li>Pensiju fondu līdzekļu novirzīšana prioritāro projektu finansēšanai Latvijā; </li></ul><ul><li>Izveidosim Attīstības ministriju (apvienojot EM un VARAM), lai koordinētu ekonomisko un reģionu attīstību un zaļās ekonomikas attīstību straujākai valsts izaugsmei </li></ul>
 20. 20. Zaļā ekonomika <ul><li>Zaļā ekonomika ir tāda ekonomika, kuras rezultāts ir cilvēka labklājības pieaugums un sociālā līdztiesība, vienlaikus būtiski samazinot vides riskus un ekoloģiskās ietekmes. (UNEP). </li></ul><ul><li>Zaļā ekonomika ir ar zemām oglekļa emisijām (low carbon), resursu efektīva un sociāli iekļaujoša. </li></ul>
 21. 21. Zaļā ekonomika, enerģētika un energoefektivitāte <ul><li>Mērķis – valsts ekonomiskā attīstība un samazināta atkarība no Krievijas energoresursiem; </li></ul><ul><li>Plānveidīga sistēma sākot no Nacionālā attīstības plāna līdz pašvaldību plāniem, finanšu līdzekļu (ES fondi, klimata fondi, privātais finansējums) koordinēts izlietojums; </li></ul><ul><li>Kompetenti eksperti, atbilstoša izglītības sistēma un zinātnes finansējums; </li></ul><ul><li>Veidot zaļās ekonomikas sistēmu sākot no resursiem, izpētes, pārejot uz enerģijas ražošanu un arī iekārtu ražošanu; </li></ul>
 22. 22. Zaļā ekonomika un valsts attīstība <ul><li>AER programmas citiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem; </li></ul><ul><li>Energoefektivitātes projekti rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumiem; </li></ul><ul><li>Energoefektivitātes projekti dzīvojamām un sabiedriskajām ēkām, zemas enerģijas ēku obligātie standarti jaunbūvēm; </li></ul><ul><li>Uz eksportu un arī vietējo patēriņu orientēti uzņēmumi zaļās ekonomikas jomā; </li></ul><ul><li>Profesionālās izglītības pārveide zaļās ekonomikas nodrošināšanai, tehnoloģiju centri un biznesa inkubatori pie reģionālajām augstskolām; </li></ul>
 23. 23. Transports un sakari <ul><li>Platjoslas interneta un e-pārvaldes attīstība; </li></ul><ul><li>Kvalitatīvāka ceļu būve un uzturēšana; </li></ul><ul><li>Dzelzceļa infrastruktūras attīstība, Rail baltic projekta turpināšana; </li></ul><ul><li>Sabiedriskā transporta turpmāka efektivizācija, veicināt pasažieru pārvadāšanu izmantojot dzelzceļus, </li></ul><ul><li>Starptautiskās lidostas &quot;Rīga&quot; infrastruktūras turpmāka attīstība, AirBaltic” uzņēmuma turpmāka attīstība, caurspīdīguma principa īstenošana tā pārvaldībā, politiskās ietekmes uzņēmumā mazināšana </li></ul>
 24. 24. Ostu attīstība – īpaša prioritāte satiksmes jomā <ul><li>Valstij jāveicina ostu izaugsme un tranzīta iespējas; </li></ul><ul><li>Latvijas lielākās ostas (Rīga, Ventspils, Liepāja) ir nepieciešams attālināt no politisko spēku tiešas pārvaldības un virzīt uz finansiāli un politiski autonomu, un pašpietiekamas organizācijas principiem; </li></ul>
 25. 25. Lauksaimniecība un lauku attīstība <ul><li>Zaļā ekonomika – mūsu piedāvājums lauku attīstībai; </li></ul><ul><li>Sava vieta gan bioloģiskajai lauksaimniecībai, gan uz eksportu orientētai ražošanai; </li></ul><ul><li>Sasniegt pašnodrošinājuma līmeni pamata lauksaimniecības produkcijai; </li></ul><ul><li>Atbalsts kooperācijai un lauku krājaizdevu sabiedrībām; </li></ul><ul><li>ES līmenī iestāsimies par taisnīgāku atbalsta maksājumu sistēmu visiem Eiropas lauksaimniekiem; </li></ul>
 26. 26. Valoda un kultūra <ul><li>Paplašināt latviešu valodas pielietojumu visās jomās; </li></ul><ul><li>Valstij izejot no krīzes finansējumam kultūrai jāpieaug straujāk; </li></ul><ul><li>Atbalsts kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai – it īpaši Dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšanu un finansējumu koru un deju kolektīvu kustības turpināšanai; </li></ul><ul><li>Atbalsts Latvijas kultūras eksportam; </li></ul>
 27. 27. Labklājība <ul><li>Pamatuzstādījums – samazināt sociālo nevienlīdzību; </li></ul><ul><li>Visa pabalstu sistēma jāpārorientē uz darba vietu radīšanu; </li></ul><ul><li>veicināsim tādu sociālu programmu ieviešanu, kas risinās cilvēku ar īpašām vajadzībām augstu integrāciju kopīgās sabiedriskās norisēs; </li></ul><ul><li>Veselības aprūpe – atsevišķa prezentācija ; </li></ul>
 28. 28. Tiesiskums un laba pārvaldība (1) <ul><li>Tautas vēlēts Valsts prezidents ar paplašinātām pilnvarām; </li></ul><ul><li>Plaša sabiedrības vienošanās par izmaiņām vēlēšanu sistēmā; </li></ul><ul><li>Plašākas tiešās demokrātijas iespējas ar referendumu palīdzību; </li></ul><ul><li>Ikviena tiesības uz taisnīgu tiesu saprātīgos termiņos; </li></ul>
 29. 29. Tiesiskums un laba pārvaldība (2) <ul><li>Birokrātijas samazināšana valsts pārvaldē un pretkorupcijas pasākumi; </li></ul><ul><li>Jāveido pilotprojekti kompaktām jauna tipa valsts pārvaldes institūcijām, kurās koncentrēti talantīgākie darbinieki, tā aizstājot daudz smagnējākās vecā tipa valsts institūcijas; </li></ul><ul><li>Valsts funkciju deleģēšana nevalstiskajām organizācijām; </li></ul>
 30. 30. Ārējā un iekšējā drošība <ul><li>Ciešāka integrācija NATO struktūrās </li></ul><ul><li>Latvijas drošībai būtiska ir policijas reforma, pārejot uz cilvēkresursu ziņā mazskaitlīgāku, toties profesionālāku un efektīvāku policijas sistēmu; </li></ul><ul><li>Īpaša uzmanība jāpievērš cīņai pret korupciju, finanšu noziegumiem un narkotiku tirdzniecību. Korupcijas novēršanai, īpaši kontrabandas apkarošanai, iesaistīt ārzemju speciālistus un dienestus </li></ul>
 31. 31. Reģionu attīstība <ul><li>pašvaldībām ir jānodod lielāka izpildvara un finansējums tās īstenošanai; </li></ul><ul><li>jāatļauj pašvaldībām lielāku brīvību, nosakot nodokļu atlaides savā teritorijā (iepriekš definējot zonējumu pēc attīstības līmeņa), lai veicinātu uzņēmējdarbību, investīciju pieplūdi, darbavietu radīšanu; </li></ul><ul><li>palielināsim reģioniem atbildību par ES fondu projektu realizāciju reģionu līmenī </li></ul>
 32. 32. Latgales attīstība <ul><li>Nacionālā apvienība uzskata, ka, izveidojot Latgales kā ES pierobežas zonas statusu, būs iespējams piesaistīt papildus līdzekļus infrastruktūras atjaunošanai un attīstīšanai, kā arī apturēt cilvēku aizplūšanu no Latgales; </li></ul><ul><li>Nacionālā apvienība iestājas par katra latgalieša tiesībām vērsties latgaliski gan mutvārdos, gan rakstveidā pie valsts un pašvaldības iestādēm; </li></ul>
 33. 33. Latvija Eiropā un pasaulē <ul><li>Darbs pie ES prezidentūras sekmīgas norises 2015. gadā; </li></ul><ul><li>Komunisma noziegumu un vēstures faktu starptautisks skaidrojums; </li></ul><ul><li>Latvijas interešu nodrošināšana ES un citās starptautiskajās organizācijās; </li></ul><ul><li>Rūpes par tautiešiem ārzemēs; </li></ul><ul><li>Aktīvāk jādibina ekonomiskie sakari ar ekonomiski strauji augošajiem pasaules reģioniem – Indiju, Dienvidaustrumāziju un Latīņameriku; </li></ul>
 34. 34. Paldies par uzmanību! Priekšlikumus programmai [email_address] 29103435

×