O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

покана изложба иновации 23.03 03.04.2015

282 visualizações

Publicada em

покана, изложба, иновации

Publicada em: Negócios
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

покана изложба иновации 23.03 03.04.2015

  1. 1. Изх. № ……./………………..…. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 www.opcompetitiveness.bg Проект № BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет Изложба на иновации и технологии 23.03 – 03.04.2015 Градинка пред Кристал (ул. Аксаков / ул. 6 септември) ,, София Тех Парк” АД организира изложба, с която ще предостави възможността на стартиращи компании да представят своите иновативни продукти, под формата на изображения, които ще бъдат поставени на постаменти (110 см. ширина / 85 см. височина) в градинката пред Кристал. Ще се радваме да изпратите, своите предложения под формата на снимки, с кратък пояснителен текст на български и английски език до 27.02.2015(петък) на d.kyumyurdzhieva@sofiatech.bg Не пропускайте възможността да се представите пред жителите и гостите на София в първата изложба за този сезон.

×