O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Обучение за начинаещи: Оценка на риска.

799 visualizações

Publicada em

Процедура по оценка на риска. Етапи на оценката на риска. Програма. Измервания. Периодичност и преразглеждане на оценката на риска.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Обучение за начинаещи: Оценка на риска.

 1. 1. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Измери Проучи Оцени Управлявай Оценка на риска ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА OTGOVORI.INFO Обучение за начинаещи
 2. 2. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Доцео OTGOVORI.INFO ZBUT.EU НОРМИ и ПРАКТИКА ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ ЕРГОНОМИЯ EDU. OTGOVORI.INFO ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ Д-р инж. Деяна Илиева Д-р София Евстатиева, дм
 3. 3. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ Закон за здравословни и безопасни условия на труд Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 4. 4. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO КАКВО Е ОЦЕНКАТА НА РИСКА? ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 5. 5. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO КОЙ ПРАВИ ОЦЕНКАТА НА РИСКА? ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 6. 6. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Изготвяне и утвърждаване на програма за оценяването на риска 1. Организация и координиране на дейностите. 2. Метод за оценка на риска 3. Оценители на риска 4. Необходими ресурси 5. Осигуряване на информация за оценителите 6. Етапи, последователност и срокове 7. Как ще се извършат консултации с работещите
 7. 7. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Определяне на реда и начина за документиране на оценката на риска КОЙ КОГА КАК
 8. 8. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТРУДОВИТЕ ДЕЙНОСТИ И ГРУПИРАНЕ Длъжности, работни места, дейности, помещения?
 9. 9. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИ + Измерване на факторите на работната среда + Кой е изложен на тези опасности? ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 10. 10. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ТЕЖЕСТ ВЕРОЯТНОСТ РИСК ОЦЕНЯВАНЕ (ИЗЧИСЛЯВАНЕ) НА РИСКА Наличието на риск, който изисква допълнителни мерки, не означава край на света!
 11. 11. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ПЛАНИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ Задължително Опция Мярка Срок Отговорно лице Начин на контрол Средства СТМ предлага степенуване по приоритети! ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 12. 12. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА • При нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали • При промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др. • след настъпили промени в нормативната уредба; • оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи; • има условия оценката да бъде подобрена; • Прилаганите мерки са неефективни или неадекватни; • Резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.
 13. 13. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO ПЕРИОДИЧНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
 14. 14. ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКАOTGOVORI.INFO Знанието не е достатъчно, трябва и да го прилагате! ZBUT.EU ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА OTGOVORI.INFO http://otgovori.info http://zbut.eu

×