Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Igor Zemljič(20)

Anúncio

Založništvo med drugo svetovno vojno

 1. “Okupacija in knjige“ ali kaj nam knjige lahko povedo o vojni primerjava založništva med drugo svetovno vojno na Češkem, Danskem, v Italiji in Ljubljanski pokrajini Igor Zemljič Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana Zgodovinsko društvo Ljubljana in Modrijanova knjigarna Ljubljana, 17. april 2014
 2. O čem bom govoril:  govoril bom o tem kako različni so bili okupacijski sistemi;  shematično prikazal nekaj razlik med državami;  orisal Ljubljansko založništvo med drugo svetovno vojno.
 3. Viri :  Bollettino delle publicazioni Italiane  Založniška dejavnost v Ljubljanski pokrajini 1941-1945  Bibliografický katalog : literární tvorba z roku 1941-1944  Dansk bogfortegnelse : aarskatalog
 4. Kaj je vplivalo na založništvo:  Politični sistem:  fašistična Italija  okupiran Češki protektorat  razdeljena Slovenija  okupirano dansko Kraljestvo z visoko stopnjo avtonomije  cenzura  velikost knjižnega trga
 5. Primerjave:  velikanske razlike v količini izdanih knjig;  število izdanih knjig leta 1941 9427 5431 251 2503 0 2000 4000 6000 8000 10000 Italija Protektorat Češka in Moravska Ljubljanska pokrajina Danska
 6. Kaj so izdajali: Italija 1941: 0 500 1000 1500 2000 2500 splošno filozofija religija politika ekonomija pravo uprava izobraževanje zemljepis narovoslovje medicina tehnika kmetijstvo umetnost,glasba šport književnost zgodovina
 7. 0 20 40 60 80 100 120 140 splošno filozofija religija politika ekonomija pravo uprava izobraževanje zemljepis narovoslovje medicina tehnika kmetijstvo umetnost,glasba šport književnost zgodovina Ljubljanska pokrajina 1943: Knjige po področjih:
 8. Danska 1944: Knjige po področjih: 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 splošno filozofija religija politika ekonomija pravo uprava izobraževanje zemljepis narovoslovje medicina tehnika kmetijstvo umetnost, glasba šport književnost zgodovina
 9. Knjige po področjih:  Italija  Ljubljanska pokrajina  Danska ljubljana 1943 0 20 40 60 80 100 120 140 0 500 1000 1500 2000 2500 Danska 1944 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
 10. Knjižne objave na Češkem 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 leto 1940 leto 1941 leto 1942 leto 1943 leto 1944 vse knjige češke nemške
 11. Pregled češkega založništva:  delež čeških avtorjev: leto 1940 leto 1941 leto 1942 leto 1943 91 % 84 % 75 % 69 % 62 % Italija Češka Ljubljanska pokrajina Danska 88 % 84 % 71 % cca 72 %  deleži domačih avtorjev leta 1941: leto 1944
 12. Razmerje med domačo in prevedeno literaturo: Italija Češka Slovenija Danska 78 % cca 68 % 42 % 36 % Italija Ljubljanska pokrajina Danska Protektorat Češka in Moravska
 13. Prevodi v italijanščino (1941) 2 1 6 1 4 1 104 2 30 141 74 3 2 2 21 1 15 114 15 5 0 20 40 60 80 100 120 140 160 arabske bolgarščina danščina hebrejščina flamščina finiščina francoščina japonščina grščina angleščina latinščina norveščina nizozemščina romunščina ruščina sirijščina španščina nemščina madžarščina ostali
 14. Prevodi v češčino (1942) 9 2 15 3 3 7 8 2 22 3 2 16 4 245 7 5 6 0 50 100 150 200 250 300 angleščina bolgarščina danščina finščina flamščina francoščina grščina hebrejščina italijanščina japonščina kitajščina latinščina madžarščina nemščina nizozemščina norveščina ostali
 15. Prevodi v češčino (1941-1944) 1941 1942 1943 1944 english bulgarian danish finnish flammish french greek hebrew sanskrt farsi italian japanese catalan chinese latin hungarian dutch norwegian portugese romanian russian sanskrt slovak croatian old church slavonic spanish swedish
 16. Prevodi v slovenščino (1942) 8 1 1 2 5 1 1 5 1 2 2 1 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 angleške hrvaške nizozemske bolgarske italijanske norveške antične danske finske nemške ruske španske poljske francoske
 17. Prevodi v danščino (1943) 15 0 3 38 34 4 5 3 27 2 1 8 2 77 0 20 40 60 80 100 120 nizozemske angleške estonske finske francoske nemške grške italijanske latinske nordijske perzijske polske ruske španske švedske
 18. Prevodi danščino (1941-1944) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Leto 1941 Leto 1942 Leto 1943 Leto 1944 francoske angleške nemške skandinavske švedske finske nizozemske italijanske španske ruske estonske poljske madžarske hrvaške "srednjeveške" grške latinske orientalske perzijske
 19. Najpogosteje objavljani avtorji v Italiji (1941)  M. Tullius Cicero 40 izd.  Maro P. Vergilius 39 izd.  Titus Livius 22 izd.  M. Delly 18 izd.  Cornel. P. Tacitus 16 izd.  Benito Mussolini 14 izd.  Platon 13 izd.  G. Julius Caesar 12 izd.  Adolf Hitler 12 izd.  Horatius Flaccus 10 izd.  Luciana Peverelli 11 izd.  Creti Marcelo 10 izd.  Gabriele D’Annunzio 10 izd.  Dante Alighieri 10 izd.
 20. Najpogosteje objavljani tuji avtorji v Italiji(1941)  Adolf Hitler 12 izd.  Johann W. Goethe 6 izd.  Jakob & Wilhelm Grimm 6 izd.  Nikolai V. Gogol 2 izd.  Jack London 2 izd.  Daniel Defoe 2 izd.  Friedrich Nietzsche 2 izd.
 21. Najpogosteje objavljani avtorji v na Češkem (1943)  Gustav Frenssen 6 izd.  Ernst Erich Strassl 5. izd.  Rudolf Šrámek-Hušek 4 izd.  Hans Christian Andersen 4 izd.  Karel Novotný 4 izd.  ter: D’Anunzio, Cervantes, Defoe, Gogolj, Grimm, Macha, Nizami, Ovidius, Platon…
 22. Najpogosteje objavljani tuji avtorji v Ljubljanski pokrajini (1941-1945)  Gerard Th. Rotman 5 izd.  Papež Pij XII. 4 izd.  Božena Nemcová 3 izd.  Henry Rider Haggard 3 izd.  Albert Goossens 3 izd.  Papež Pij XI. 3 izd.
 23. Najpogosteje objavljani domači avtorji v Ljubljanski pokrajini (1941-1945)  Franc Knific 27 izd.  Gregor Rožman 8 izd.  Fran Sal. Finžgar 6 izd.  Mirko Kunčič 5 izd.  Janez Jalen 5 izd.  Narte Velikonja 5 izd.  Lojze Zupanc 5 izd.  Stanko Kociper 4 izd.  Edo Deržaj 4 izd.
 24. Najpogosteje objavljani tuji avtorji na Danskem (1942)  Archibald Cronin 8 izd.  Ernest Hemingway 6 izd.  Edgar Rice Burroughs 6 izd.  John Steinbeck 5 izd.  Fedor M. Dostojevski 4 izd.  Jules Verne 3 izd.  Gulbranssen, Lagerlöf… 2 izd.  etc…
 25. Kratek oris založništva v Ljubljanski pokrajini med drugo svetovno vojno:
 26. Značilnosti:  Italijanska, nemška in madžarska okupacija  Načrtna politika denacionalizacije  Uničevanje knjig in knjižnic, 1.200.000 knjig uničenih  Omejevanje tiska  V Ljubljanski pokrajini živi 27 % prebivalstva.  Italijani spoštujejo kulturno avtonomijo  Kulturni molk
 27. Založništvo med vojno (1)  Kriza že pred vojno  Medvojno založništvo lahko razdelimo na tri obdobja:  od aprila 1941 do jeseni 1942 - ČAS STAGNACIJE  bdobje do kapitulacije Italije – ČAS OŽIVLJANJA ZALOŽNIŠKE DEJAVNOSTI  septembra 1943 – maj 1945 – POUDARJENA ANGAŽIRANOST ZALOŽNIŠTVA
 28. Založništvo med vojno (2)  Veliko število založnikov  Večina (60 %) jih izzda le eno knjigo  Razmah „Knjižnih zbirk“  Zbirke “starih knjig”
 29. Ljubljanske založbe leta 1942 Konzorcij Slovenca Ljudska knjigarna Salezijanski inspektorat Knjigarna tiskovne zadruge Družba Sv. Mohorja Juridična fakulteta Pokrajinska šolska založba Nova založba Narodna tiskarna Glasbena matica Škofijski ordinariat Akademija znanosti in umetnosti Italijanska liktorska mladina Ljudska tiskarna Mladinska založba Učiteljska tiskarna Bogoslovni vestnik Glasnik pr. Srca Jez. Katehetsko društvo Vodnikova družba
 30. Velike založniške hiše:  Konzorcij Slovenca  Ljudska knjigarna  Narodna tiskarna  Salezijanski inspektorat
 31. Srednje velike založbe  Pokrajinska šolska založba  Juridična fakulteta  Knjigarna tiskovne zadruge  Mohorjeva družba
 32. Majhne založbe  Akademija znanosti in umetnosti  Slovenska matica  Vodnikova družba  Glasbena matica
 33. Prodajne poti knjige:  neposredna prodaja kupcem (naročila na „zbirke“ novih in „kolekcije“ starih knjig):  - Slovenčeva knjižnica  - Salezijanske knjižice  - Naša knjiga  - Dobra knjiga  akviziterska prodaja  Knjigarne:
 34. Zbirka “Slovenčeva knjižnica”  izdaja jo časnik Slovenec  V treh letih so izdali 100 knjig  26 slovenskih avtorjev  Intenzivno oglaševanje  knjige so izšle vsakega 1., 10. in 20. v mesecu
 35. Ljubljanske knjigarne:  Ljudska knjigarna (Ob škofiji 5)  Bambergova knjigarna (Miklošičeva c.)  Slovenska matica (Kongresni trg)  Pokrajinska šolska založba (Slomškova ulica)  Knjigarna Tiskovne zadruge (Šelenburgova)  Nova založba (Kongresni trg – arkade)  Akademska založba (hotel Slon)  knjigarnar Jože Žužek (podhod nebotičnika)  knjigarnar Anton Turk (pri nebotičniku)  Knjigarnar Janez Dolžan (Stritarjeva ulica)  Knjigarnar Hinko Smrekar (pri Šentjakobski šoli)…
 36. Ilegalni partizanski tisk:  Večidel propagandne brošure  Poezija Mateja Bora, Karla Destovnika Kajuha, Toneta Seliškarja  Dramska dela Mateja Bora  Vrhunec: bibliofilska izdaja Zdravljice (1944)  Izšlo je 687 tiskov (brošur, knjig, časopisov)
 37. Zaključek:  začetek vojne pomeni konec „razcveta slovenskega založništva“  bralci iščejo lahkotnejša čtiva;  kvantiteta je zamenjala kvaliteto;  majhne izdaje;  najpogostejša cena: 5-20 lir;  konec vojne pomeni še večjo prelomnico v slovenskem založništvu.
Anúncio