O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Igor Zemljič (20)

Anúncio

Poti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovino

 1. 1. Poti in stranpoti prenove knjižnicePoti in stranpoti prenove knjižnice Inštituta za novejšo zgodovinoInštituta za novejšo zgodovino v letih 2007/2011v letih 2007/2011 Strokovno srečanje Društva bibliotekarjev Ljubljana:Strokovno srečanje Društva bibliotekarjev Ljubljana: Gradnja in oprema knjižničnih prostorovGradnja in oprema knjižničnih prostorov Igor Zemljič,Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovinoInštitut za novejšo zgodovino Ljubljana, 9. april 2011
 2. 2. Nekaj osnovnih podatkov o knjižniciNekaj osnovnih podatkov o knjižnici  Začetki v letu 1959Začetki v letu 1959  35.922 knjig35.922 knjig  181 disertacij181 disertacij  9.826 revij9.826 revij  skupaj 45.158 enotskupaj 45.158 enot  228 m2, 1656 t.m. polic228 m2, 1656 t.m. polic
 3. 3. Prostori knjižnice:Prostori knjižnice:  prostor za izposojoprostor za izposojo  prostor za katalogizacijoprostor za katalogizacijo  2 čitalnici2 čitalnici  knjižno skladišče (noveknjižno skladišče (nove knjige)knjige)  kletno skladiščekletno skladišče (D-fond+časopisje)(D-fond+časopisje)
 4. 4. Osnovni podatki o KaziniOsnovni podatki o Kazini  Zgrajena leta 1837, kot družabno središčeZgrajena leta 1837, kot družabno središče ljubljanskih meščanovljubljanskih meščanov  Vsebina:Vsebina: • Pritličje: kavarna in restavracijaPritličje: kavarna in restavracija • Nadstropja: biljard in klubski prostoriNadstropja: biljard in klubski prostori • Klet: pivnica, kegljiščeKlet: pivnica, kegljišče  Leta 1941 stavbo zasede italijanska vojskaLeta 1941 stavbo zasede italijanska vojska  1945 društvo Kazina stavbo “podari” KPS1945 društvo Kazina stavbo “podari” KPS  V Kazino se naseli uradništvoV Kazino se naseli uradništvo
 5. 5.  1962:1962: v klet Kazinev klet Kazine preselijo D-fondpreselijo D-fond in arhivin arhiv Inštituta zaInštituta za zgodovinozgodovino delavskegadelavskega gibanjagibanja  2006:2006: idejni projektidejni projekt prenove Kazineprenove Kazine v Hišov Hišo zgodovinezgodovine
 6. 6. Težave:Težave:  visoka vlagavisoka vlaga  temparaturna nihanjatemparaturna nihanja  Neprimerne policeNeprimerne police  Umazanija / prahUmazanija / prah
 7. 7. Projekt temeljite prenoveProjekt temeljite prenove (maj 2007)(maj 2007)
 8. 8. Praznjenje prostorov (november 2007)Praznjenje prostorov (november 2007)
 9. 9. Obnova prostorov (zima 2007/2008)Obnova prostorov (zima 2007/2008)
 10. 10. Obnova prostorovObnova prostorov (pomlad/poletje 2008)(pomlad/poletje 2008)
 11. 11. Vračanje gradivaVračanje gradiva (jesen 2008/pomlad 2009)(jesen 2008/pomlad 2009)
 12. 12. Pridobitve / težavePridobitve / težave  Nova klima navkljubNova klima navkljub napovedim ni rešilanapovedim ni rešila težav z velikotežav z veliko vlažnostjo prostorovvlažnostjo prostorov
 13. 13. Nadaljnje reševanje težav (2010)Nadaljnje reševanje težav (2010) Zaradi velike vlage vZaradi velike vlage v kletnih prostorih je vkletnih prostorih je v letu 2010 prišlo doletu 2010 prišlo do projekta izdelaveprojekta izdelave nove zunanjenove zunanje hidroizolacije stavbehidroizolacije stavbe Kazine in vgradnjeKazine in vgradnje razvlažilcev zrakarazvlažilcev zraka
 14. 14. PridobitvePridobitve  večja površinavečja površina  boljši pogoji hranjenjaboljši pogoji hranjenja  lažje čiščenjelažje čiščenje  nadzorovana klimanadzorovana klima  Nova odkritja (sovica, arheologija)Nova odkritja (sovica, arheologija)
 15. 15. Nova odkritjaNova odkritja  odkritje inodkritje in restavriranjerestavriranje prvotne kletneprvotne kletne opremeopreme  odkritje ostankovodkritje ostankov zgodnjeantičnezgodnjeantične gomile z žarogomile z žaro
 16. 16. Problemi:Problemi:  neizkušenost/neznanjeneizkušenost/neznanje  neupoštevanje naših mnenjneupoštevanje naših mnenj  premajhna vključitev v projektiranjepremajhna vključitev v projektiranje  pomanjkanje denarjapomanjkanje denarja  še zmeraj visoka vlagaše zmeraj visoka vlaga  2x selitev D-fonda2x selitev D-fonda  požarpožar
 17. 17. PovzetekPovzetek  Stroški investicijsko vzdrževalnih del na stavbi Kazina v letih 2006-2010 skupaj: 1.416.428 EUR  Dodatno hlajenje in razvlaževanje prostorov v delu kleti stavbe Kazina (leta 2010/2011) skupaj: 48.367 EUR  Nabava in montaža novih knjižnih regalov v letih 2008 in 2009: 11.408 EUR Stroški električne energije po mesecih od letaStroški električne energije po mesecih od leta 2006 do 20092006 do 2009 20062006 20072007 20082008 20092009 14.66314.663 18.02418.024 27.13627.136 31.97231.972
 18. 18. Hvala za pozornost  dodatne informacije na:dodatne informacije na:  tel: 01 200 31 28tel: 01 200 31 28  ali igor.zemljic@inz.siali igor.zemljic@inz.si

×