O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Els 10 manaments

Descripció i explicació dels 10 manaments amb conseqüències pràctiques

 • Entre para ver os comentários

Els 10 manaments

 1. 1. Els 10 Manaments
 2. 2. <ul><li>Són un regal de Déu </li></ul><ul><li>Donar glòria a Déu vol dir cumplir la seva voluntat </li></ul><ul><li>Llei eterna: ordre de tot el que hi ha </li></ul><ul><li>La llei gravada en el cor de l’home: llei natural </li></ul><ul><li>Amb el pecat queda obscura aquesta llei </li></ul><ul><li>Els 10 Manaments </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Els 10 Manaments </li></ul><ul><li>Déu els manifesta a Moisès </li></ul><ul><li>El que no observa la llei divina es fa un mal a ell i als altres </li></ul><ul><li>Són com una carretera ben senyalitzada </li></ul><ul><li>Perquè estan en negatiu? </li></ul><ul><li>S’han de cumplir per amor, perquè és el que Déu espera de nosaltres </li></ul>
 4. 4. <ul><li>&quot; AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN Y CON TODA TU ALMA Y CON TODA TU MENTE. ÉSTE ES EL MAYOR Y EL PRIMER MANDAMIENTO&quot; (MATEO 22, 36-38). </li></ul>Estimaràs Déu sobre totes les coses
 5. 5. 1r MANAMENT <ul><li>Estimaràs Déu sobre totes les coses </li></ul><ul><li>Ens ha creat, li devem la vida </li></ul><ul><li>Creure, esperar i estimar Déu </li></ul><ul><li>Hem de fer actes interns I externs d’estimació </li></ul><ul><li>Cumplir la Voluntat de Déu </li></ul><ul><li>Què no hem de fer… </li></ul><ul><li>Veneració a la Mare de Déu i als sants </li></ul>
 6. 6. - Cumplir la voluntat de Déu en tot - Fer actes de fe, esperança, caritat <ul><li>Alguns propòsits… </li></ul>Estimaràs Déu sobre totes les coses
 7. 7. <ul><li>SE RESPETA LA SANTIDAD DEL NOMBRE DE DIOS INVOCÁNDOLO, BENDICIÉNDOLE, ALABÁNDOLE Y GLORIFICÁNDOLE </li></ul>No prendràs el nom de Déu en va
 8. 8. 2n MANAMENT <ul><li>No prendràs el nom de Déu en va </li></ul><ul><li>Déu és sant i, per tant, també el seu nom </li></ul><ul><li>Al Parenostre: “… sigui santificat el vostre nom…” </li></ul><ul><li>Donar gràcies a Déu </li></ul><ul><li>Respecte a les persones i coses sagrades </li></ul><ul><li>Jurar és posar a Déu com a testimoni </li></ul><ul><li>Què hem de fer i què no hem de fer… </li></ul>
 9. 9. - Acte de desgreuge - Gràcies, Adéu… <ul><li>Alguns propòsits… </li></ul>No prendràs el nom de Déu en va
 10. 10. <ul><li>LOS CRISTIANOS SANTIFICAN EL DOMINGO Y LAS DEMÁS FIESTAS DE PRECEPTO PARTICIPANDO EN LA EUCARISTÍA DEL SEÑOR </li></ul>Santificaràs les festes
 11. 11. 3r MANAMENT <ul><li>Santificaràs les festes </li></ul><ul><li>Déu vol que li dediquem un dia de la setmana </li></ul><ul><li>També per descansar </li></ul><ul><li>Diumenge = dia del Senyor </li></ul><ul><li>Festes que celebrem els cristians </li></ul><ul><li>Com se celebra? Assistint a Missa </li></ul><ul><li>Oir Missa sencera </li></ul><ul><li>Quan? Com? </li></ul><ul><li>Descansem amb activitats que no ofenguin Déu </li></ul>
 12. 12. - Oir Missa quan toqui - Ocupa’t dels altres perquè descansin <ul><li>Alguns propòsits… </li></ul>Santificaràs les festes
 13. 13. <ul><li>&quot; HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE, PARA QUE SE PROLONGUEN TUS DÍAS SOBRE LA TIERRA QUE EL SEÑOR, TU DIOS, TE VA A DAR &quot; </li></ul><ul><li>(ÉXODO, 20,12) </li></ul>Honraràs pare i mare
 14. 14. 4t MANAMENT <ul><li>Honraràs pare i mare </li></ul><ul><li>Obligacions amb els pares: amor, respecte, obediència </li></ul><ul><li>També als que tenen autoritat sobre nosaltres, germans, família </li></ul><ul><li>Amor: resar, donar alegries, estimar </li></ul><ul><li>Respecte: comprendre i disculpar </li></ul><ul><li>Obediència: sempre que no sigui pecat </li></ul>
 15. 15. - Veure si obeïm bé - Resar, cada dia, per pares, germans, etc <ul><li>Alguns propòsits… </li></ul>Honraràs pare i mare
 16. 16. <ul><li>LA VIDA HUMANA HA DE SER RESPETADA PORQUE ES SAGRADA . </li></ul>No mataràs
 17. 17. 5è MANAMENT <ul><li>No mataràs </li></ul><ul><li>Déu és el Senyor de la vida, des del començament fins al final </li></ul><ul><li>Hem d’estimar la pròpia vida, la concòrdia, la pau </li></ul><ul><li>Amor i respecte - </li></ul><ul><ul><li>Sense egoísmes o sobèrbia </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer servir els talents </li></ul></ul><ul><ul><li>Respecte al propi cos </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenir cura de la vida espiritual </li></ul></ul><ul><ul><li>A la vida dels altres </li></ul></ul><ul><ul><li>A la convivència </li></ul></ul><ul><ul><li>Evitar l’escàndol </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar als altres. Obres de misericòrdia </li></ul></ul>
 18. 18. - Viure les Obres de Misericòrdia que puguis - Ser amic de tots, enemic de ningú <ul><li>Alguns propòsits… </li></ul>No mataràs
 19. 19. <ul><ul><li>&quot; ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?... ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que lo habéis recibido de Dios, y que no os pertenecéis? ¡Habéis sido comprados a gran precio! Glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo&quot; (1 Corintios 6,15;19-20). </li></ul></ul>No cometràs actes impurs
 20. 20. 6è MANAMENT <ul><li>No cometràs actes impurs </li></ul><ul><li>Déu va crear l’home a imatge i semblança seva </li></ul><ul><li>Respecte al cos en pensaments, desitjos, paraules i accions </li></ul><ul><li>És virtut de valents, virtut positiva. Cadascú segons el seu estat </li></ul><ul><li>El pecat d’impuresa destrueix l’home </li></ul><ul><li>Els pecats contra la castedat són greus </li></ul><ul><li>Com es lluita? </li></ul>
 21. 21. - Resar “Beneïda…” - Temps ocupat, prudència, ser nét <ul><li>Alguns propòsits… </li></ul>No cometràs actes impurs
 22. 22. <ul><ul><li>“ Ve, vende cuanto tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; después ven y sígueme&quot; (Marcos 10,21). </li></ul></ul>No robaràs
 23. 23. 7è MANAMENT <ul><li>No robaràs </li></ul><ul><li>El dret a la propietat privada és un dret natural </li></ul><ul><li>Robatori, estafa, pagar injustament, treball mal fet, malgastar </li></ul><ul><li>No fer patir als animals </li></ul><ul><li>Obligació de reparar </li></ul><ul><li>Respecte a les coses dels altres: ajudar a les necessitats </li></ul>
 24. 24. - Ser generós, fins i tot, amb el temps - No robar mai <ul><li>Alguns propòsits… </li></ul>No robaràs
 25. 25. <ul><ul><li>“ Sea vuestro modo de hablar: sí, sí, o no, no. Lo que excede de esto, viene del Maligno” (Mt 5, 37) </li></ul></ul>No diràs falsos testimonis ni mentiràs
 26. 26. 8è MANAMENT <ul><li>No diràs falsos testimonis ni mentiràs </li></ul><ul><li>Hem de respectar la veritat, tot i que costi dir-la </li></ul><ul><li>La mentida pot destruir l’amistat, la confiança </li></ul><ul><li>Ser sincers sempre, si el bé comú no demana que callem </li></ul><ul><li>Cal tenir cura de l’honra dels altres </li></ul><ul><li>La caritat és ajuda a dir les coses a la cara </li></ul>
 27. 27. - No parlar malament de ningú - Reconeix les pròpies culpes o faltes <ul><li>Alguns propòsits… </li></ul>No diràs falsos testimonis ni mentiràs
 28. 28. <ul><ul><li>“ Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8) </li></ul></ul>No tindràs pensaments ni desitjos impurs
 29. 29. 9è MANAMENT <ul><li>No consentiràs pensaments ni desitjos impurs </li></ul><ul><li>La concupiscència </li></ul><ul><li>Purificar el cor, ser néts per dins </li></ul><ul><li>Sentir / consentir </li></ul><ul><li>El pudor custòdia la intimitat de la persona </li></ul><ul><li>Tenir cura de la imaginació i de la vista </li></ul>
 30. 30. - Rebutjar de seguida els mals pensaments - Viure el pudor i la modèstia <ul><li>Alguns propòsits… </li></ul>No consentiràs pensaments ni desitjos impurs
 31. 31. <ul><ul><li>&quot; Nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos de él. (…) Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones (…) que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de todos los males es la avaricia &quot; (1 Timoteo 6,7-10) </li></ul></ul>No desitjaràs els béns del pròxim
 32. 32. 10è MANAMENT <ul><li>No desitjaràs els béns del pròxim </li></ul><ul><li>Conformar-se amb el que Déu ens ha donat </li></ul><ul><li>Enveja, avarícia </li></ul><ul><li>Buscar la felicitat vertadera, que no està en les coses materials </li></ul><ul><li>Alegrar-se dels béns dels altres </li></ul>
 33. 33. - Estar despresos - Alegrar-se amb els béns dels altres <ul><li>Alguns propòsits… </li></ul>No desitjaràs els béns del pròxim

×