SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 13
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
       MÒGÁJÍ IFÁ
        Herdeiros de Ifá

      ÀDÚRÀ ÀWON ÒRÌSÀ
            ÌBÀ

 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
          ÌBÁ È IYÌN TE LAYÈ
              IYÌN
          ÌBÁ È IYÌN SA LORUN
              IYÌN
      MO JÙBÁ ÉGÚN ÀIYÉ ESIBA ORUN
              IYÌN
 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
       ÌBÁ ATI YO OJÓ ATI WÒ ÒÓRUN
              IYÌN
      ÌBÁ ÌKÓRÍTA META IPADE ORUN
              IYÌN
       ÌBÁ ÒSÁN GANGAN OBAMAKIN
IYÌN ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
              IYÌN
 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
        ÌBÁ KÙTÚKÙTU OBAYIGBÓ
              IYÌN
   ÌBÁ OKUKUDORU ÒRISANLÁ OSERE MAGBO
              IYÌN
       ÌBÁ IRUN ÌMÒNLE OJÚKÒTUN
              IYÌN
        ATI IGBA ÌMÒNLE OJÚKÒSI
              IYÌN
 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
              IYÌN
      ÌBÁ ÒTALENIRINWO IRUN ÌMÒNLE
              IYÌN
      TO JÁ TÀRI ONÀ ORUN GBÀNGÀN
              IYÌN
         ÌBÁ OLÚGBO INÚN IGBÓ
              IYÌN
        ÌBÁ OLÚGBOHÙN ILE ÓDÀN
              IYÌN
 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
         ÌBÁ ÒGÉRÉ ÀFÒKOYÉRÍ
              IYÌN
      ÌBÁ ÀTETÈRÉ-K’ÀIYÉ ALÓPÒ-ÌKA
              IYÌN
  ÌBÁ ÌYÁMI ÒSÒRÒNGÁ APANI MÁÀ HÁGÚN - IYÌN
 ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
           Página 1
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
           MÒGÁJÍ IFÁ
                 Herdeiros de Ifá

      ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
      ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O
      ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O


Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
             Deito-me sobre a terra para louvar-lhe
                 Escute meu louvor
            Saudações aos ancestrais que estão no céu
                 Escute meu louvor
         Meus respeitos a Égún da vida e aos que estão no céu
                 Escute meu louvor
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
            Saudações a saída do dia e ao sol poente,
                 Escute meu louvor
           Saudações as encruzilhadas que levam ao céu
                 Escute meu louvor
               Saudações à tarde Obamakin
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
                 Escute meu louvor
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
              Saudações pela manhã Obayigbó
                 Escute meu louvor
           Saudações Okukudoru Òrisanlá Osere Magbo
                 Escute meu louvor
             Saudações aos 400 Orixás da direita
                 Escute meu louvor
               E aos 200 Orixás da esquerda
                 Escute meu louvor
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
                 Escute meu louvor
                Saudações aos 401 Orixás
                 Escute meu louvor
                  Que vem do céu
                 Escute meu louvor
              Saudações aos Orixás da floresta
                 Escute meu louvor
               Saudações aos Orixás da voz
                 Escute meu louvor
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu louvor a ti.
               Saudações aos Orixás da terra
                 Escute meu louvor
             Saudações Àtetèré-K’àiyé Alópò-Ìka
                 Escute meu louvor
         Saudações a minha mãe Òsòròngá Apani Máà Hágùn
                 Escute meu louvor
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu  louvor  a  ti.
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu  louvor  a  ti.
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu  louvor  a  ti.
Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar  meu  louvor  a  ti.
                    Página 2
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
       MÒGÁJÍ IFÁ
       Herdeiros de Ifá

      ÀDÚRÀ TI EGÚNGÚN

         ILÈ MO PÈ O
       GBOGBO MÒNRÍWO
         ILÈ MO PÈ O
         EGÚNGÚN O
         ILÈ MO PÈ O
       GBOGBO MÒNRÍWO
         ILÈ MO PÈ O
         EGÚNGÚN O
    EGÚNGÚN A YÈ, KÍÌ SÉ BO ÒRUN
   MO JÚBÀ RÈ EGÚNGÚN MÒNRÍWO
         ILÈ MO PÈ O
       GBOGBO MÒNRÍWO
         ILÈ MO PÈ O
         EGÚNGÚN O
    A KÍÌ DÉ WA Ó, A KÍÌ É EGÚNGÚN
    WON GBOGBO ARÁ ASÍWÁJÚ AWO
   WON GBOGBO ARÁALÉ ASÍWÁJÚ MI
         ILÈ MO PÈ O
       GBOGBO MÒNRÍWO
         ILÈ MO PÈ O
         EGÚNGÚN O
       MO PÈ GBOGBO ÈNYIN
    SI FÚN MI ÀÀBÒ ÀTI ÌRÒNLÓWÓ
     AGÓ, KÌÌ NGBÓ EKÚN OMO RÈ
         ILÈ MO PÈ O
       GBOGBO MÒNRÍWO
         ILÈ MO PÈ O
         EGÚNGÚN O
       KI O MA TA ETÍ WÉRÉ
    BÀBÁ AWA OMO RE NI A NPÈ O
         ILÈ MO PÈ O
       GBOGBO MÒNRÍWO
         ILÈ MO PÈ O
         EGÚNGÚN O
      KI O SARE WÁ JÉ WA O
       KI O GBÓ ÌWÙRE WÁ
         ILÈ MO PÈ O
       GBOGBO MÒNRÍWO
         ILÈ MO PÈ O
         EGÚNGÚN O
       MÁ JÈ A RÍKÚ ÈWE
        MÁ JÈ A RÍJÀ ÈSÚ
       MÁ JÈ A RÍJÀ ÒGÚN
        MÁ JÈ A RIJA OMI
      MÁ JÈ A RIJA SOPONNÁ
         ILÈ MO PÈ O
       GBOGBO MÒNRÍWO
         ILÈ MO PÈ O
         Página 3
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
       MÒGÁJÍ IFÁ
           Herdeiros de Ifá

           EGÚNGÚN O
        MO TUMBA, BÀBÁ EGÚNGÚN
        ILÈ MO PÈ O, EGÚNGÚN O

          Terra, eu vos chamo!
         Todos os espírito do mònriwo
          Terra, eu vos chamo!
             Ó Egúngún!
           Terra, eu vos chamo!
         Todos os espíritos do mònriwó
           Terra, eu vos chamo!
             Ó Egúngún!
  Egúngún para nós sobrevive, a ele saudamos e cultuamos.
    Apresento-vos meus respeitos, ó espírito do maríwo.
           Terra, eu vos chamo!
        Todos os espíritos do mònriwo
            Terra, eu vos chamo!
              Ó Egúngún!
Nós vos saudamos quando chegais até nós, vos saudamos Egúngún
         A todos os ancestrais do culto
       A todos os ancestrais da minha família
            Terra, eu vos chamo!
         Todos os espíritos do mònriwo
            Terra, eu vos chamo!
              Ó Egúngún!
         Todos os espíritos do maríwo
  Eu chamo a todos vós para virem dar-me proteção e ajuda
        Àgó ao ouvir o choro dos filhotes,
            Terra, eu vos chamo!
         Todos os espíritos do mònriwo
            Terra, eu vos chamo!
              Ó Egúngún!
           Responde rapidamente
       Ó pai, somos teus filhos e te chamamos
            Terra, eu vos chamo!
         Todos os espíritos do mònriwo
            Terra, eu vos chamo!
              Ó Egúngún!
            Vem logo nos ouvir
            Ouve nossas rezas
            Terra, eu vos chamo!
         Todos os espíritos do mònriwo
            Terra, eu vos chamo!
              Ó Egúngún!
        Livra-nos da mortalidade “infantil”
           Proteja-nos da ira de Èsú
          Proteja-nos da ira de Ògún
         Proteja-nos da ira das águas
        Proteja-nos da ira de Soponná
           Terra eu vos chamo!
        Todos os espíritos do mònriwo
           Terra eu vos chamo!
             Ó Egúngún
       Eu vos peço abenção, Pais Espíritos.
              Página 4
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
       MÒGÁJÍ IFÁ
        Herdeiros de Ifá
        Terra eu vos chamo!
          Ó Egúngún


   ÀDÚRÀ TI ÌYÁMI ÒSÒRÒNGÁ

    ÌYÁ KÉRÉ GBO ÌYÁMI O
     ÌYÁ KÉRÉ GBOHÙN MI
    ÌYÁ KÉRÉ GBO ÌYÁMI O
     ÌYÁ KÉRÉ GBOHÙN MI
    GBOGBO ELÉYE MO ÌGBÀTÍ
       ÌGBÀMÚ ILE
     ÌYÁ KÉRÉ GBOHÙN MI
    GBOGBO ELÉYE MO ÌGBÀTÍ
       ÌGBÀMÚ ILE
     ÌYÁ KÉRÉ GBOHÙN MI
      Pequeninas mães, ó idosas mães
     Pequeninas mães, ouçam minha voz
      Pequeninas mães, ó idosas mães
     Pequeninas mães, ouçam minha voz
   Todas as senhoras dos pássaros quando eu
         Comprimo a terra
     Pequeninas mães, ouçam minha voz
    Todas as senhoras dos pássaros da noite
     Todas as vezes que comprimo a terra
     Pequeninas mães, ouçam minha voz

         ORÍKÌ TI ÈSÚ

  IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
  IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
  IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
  IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
   ÈSÚ LÁARÓYÈ, ÈSÚ LÁARÓYÈ
  IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
 ÈSÚ LÁÀLÚ OGIRI ÒKÒ EBÌTÀ OKÙNRIN
  IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
      ÈSÚ ÒTA ÒRÌSÀ
  IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
  OSÉTÙRÁ L’ORUKO BÀBÁ MÓ Ó
  ALÁGOGO ÌJÀ L’ORUKO ÌYÁ NPÈ O
  IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
 ÈSÚ ÒDÀRÀ, OMOKÙNRIN ÌDÓLÓFIN
           Página 5
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
       MÒGÁJÍ IFÁ
            Herdeiros de Ifá

   O LÉ SÓNSÓ SÓRÍ ORÍ ESÈ ELÉSÈ
    IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
   KÒ JÉ, KÒ JÉ KÍ ENI NJE GBE E MÌ
    IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
   A KÌÌ LÓWÓ LÁÌ MU TI ÈSÚ KÚRÒ
   A KÌÌ LÁYÒ LÁÌ MU TI ÈSÚ KÚRÒ
    IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
    ASÒNTÚN SE ÒSÌ LÁÌ NÍ ÍTIJÚ
    IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
    ÈSÚ ÀPÁTA SOMO OLÓMO LÉNU
      O FI OKÚTA DÍPÒ IYÓ
    IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
    LÓÒGEMO ÒRUN A NLA KÁLÙ
    PÀÁPA-WÀRÁ, A TÚKÁ MÁSE SÀ
    IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
  ÈSÚ MÁSE MI, OMO ELÒMÍRAN NI O SE
   ÈSÚ MÁSE, ÈSÚ MÁSE, ÈSÚ MÁSE
    IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O
          Èsú escute o meu louvor à ti
          Èsú escute o meu louvor à ti
          Èsú escute o meu louvor à ti
          Èsú escute o meu louvor à ti
           Èsú láaróyè, Èsú láaróyè.
          Èsú escute o meu louvor à ti
        Èsú Láàlú Ogiri Òkò Ebìtà Okùnrin
          Èsú escute o meu louvor à ti
            Èsú inimigo de Orixá
          Èsú escute o meu louvor à ti
    Osétúrá é o nome pelo qual é chamado por seu pai
    Alágogo Ìjà, é o nome pelo qual sua mãe o chama
          Èsú escute o meu louvor à ti
     Èsú bondoso, filho homem da cidade de Ìdólófìn
  Aquele que tem a cabeça pontiaguda fica no pé das pessoas
          Èsú escute o meu louvor à ti
 Não come e não permite que ninguém coma ou engula o alimento
          Èsú escute o meu louvor à ti
     Quem tem riqueza reserva para Èsú a sua parte
    Quem tem felicidade reserva para Èsú a sua parte
          Èsú escute o meu louvor à ti
      Fica dos dois lados sem constrangimento
          Èsú escute o meu louvor à ti
Èsú, montanha de pedras que faz o filho falar coisas que não deseja
           Usa pedra em vez de sal
          Èsú escute o meu louvor à ti
  Indulgente filho do céu cuja grandeza está em toda a cidade
  Apressadamente fragmenta o que não se junta nunca mais
               Página 6
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
        MÒGÁJÍ IFÁ
             Herdeiros de Ifá
          Èsú escute o meu louvor à ti
      Èsú não me faça mal, manipule o filho do outro
    Èsú não faça mal, Èsú não faça mal, Èsú não faça mal
          Èsú escute o meu louvor à ti


            ÀDÚRÀ TI ÒGÚN

           ÒGÚN DÀ LÉ KO
            ENI ADÉ RAN
           ÒGÚN DÀ LÉ KO
            ENI ADÉ RAN
           ÒGÚN TO WA DO
            ENI ADÉ RAN
           ÒGÚN TO WA DO
            ENI ADÉ RAN
           Ògún constrói casa sozinho
             A mando do Rei
           Ògún constrói casa sozinho
             A mando do Rei
       Basta Ògún, nas instalação de nosso vilarejo
             A mando do Rei
       Basta Ògún, na instalação de nosso vilarejo
             A mando do Rei


            ÀDÚRÀ TI ODE

 PA KÓ TÒRÍ SAN GBO DÍDÉ, (AJA IN PA IGBÓ)
       ODE ARÓLE O
    ARÓLE O ONI SA GBO OLÓWO
     ODE ARÓLE O NKÚ LODE
 Fisga, mata e arrasta ferozmente sua presa, (o cão morto na floresta)
            Ele é o caçador herdeiro
          Hoje o herdeiro exibe sua riqueza
Ele é o caçador herdeiro que tem o poder de atrair a caça para a morte.


           ÀDÚRÀ TI OMOLÚ

       OMOLÚ ÌGBÓNÁ ÌGBÓNÁ ZUE
       OMOLÚ ÌGBÓNÁ ÌGBÓNÁ ZUE
       EKO OMO VODUN MACETO
        EKO OMO VODUN NA JE
         ÌJÒNI LE O NÀNÁ
                Página 7
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
       MÒGÁJÍ IFÁ
           Herdeiros de Ifá

    ÌJÒNI LE O NÀNÁ KI MAYÒ
    NÀNÁ KI MAYÒ KI N A LODE
 FÈLÈFÈLÈ MI IGBA NLO, AJUNSUN WALE
    MERÉ-MERÉ E NO ILE ISIN
    MERÉ-MERÉ E NO ILE ISIN
  E N SINBE MERÉ-MERÉ OSÚ LÁYÒ
  E N SINBE MERÉ-MERÉ OSÚ LÁYÒ
    OBA ALÁ TUN ZUE OBI OSÙN
    OBA ALÁ TUN ZUE OBI OSÙN
        IYA LÓNI
 OTÙ, ÀKÓBA, BI ÌYÁ, HÚKÓ, KÁKÁ, BETO
     OTUN ZUE, OBI, OSÙN
   BARA ALE SO RAN ALE SO RAN
    BARA OTUN ZUE OBI OSÙN
          Omolú, Senhor da Quentura
          Sempre febril produz saúde
          Educa o filho Vodun Maceto
         Vodun educa o filho castigando
      Nàná ele é capaz de provocar queimaduras
Ele é capaz de provocar queimaduras, Nana, e se enche de alegria
      Nana ele se enche de alegria do lado de fora
   És capaz de fazer definhar em vida, Ajunsun, até secar
     Habilmente ele enche a nossa casa de escravos
     Habilmente ele enche a nossa casa de escravos
  Primeiramente o erguemos habilmente osú que cobre a terra
  Primeiramente o erguemos habilmente osú que cobre a terra
      Rei que nasceu como o sol, Pai do Vermelho
      Rei que nasceu como o sol, Pai do Vermelho
               Neste dia
  Doença, infelicidade, sofrimento, tosse, dificuldades, aflição
      Suplico-lhe diariamente, Pai do Vermelho
        Rei do corpo suplico-lhe rastejando
   Rei do corpo suplico-lhe diretamente, Pai do vermelho          ÀDÚRÀ TI YÈWÁ

      PÈLÉ ‘NBO YÈWÁ A NÍRE O
      PÈLÉ ‘NBO YÈWÁ A NÍRE O
       ÒRÌSÀ YIN A ‘NBO YÈWÁ
         YÈWÁ A NÍRE O
              Página 8
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
       MÒGÁJÍ IFÁ
          Herdeiros de Ifá
   Delicadamente cultuamos Yèwá por estarmos felizes
   Delicadamente cultuamos Yèwá por estarmos felizes
       Orixá estamos cultuando-vos Yèwá
          Yèwá estamos felizes.


         ÀDÚRÀ TI NÀNÁ

   E KÒ ODÒ, E KÒ ODÒ FÓ
   E KÒ ODÒ, E KÒ ODÒ FÓ
   E KÒ ODÒ, E KÒ ODÒ FÓ
   E KÒ ODÒ, E KÒ ODÒ FÓ
   KÒ ODÒ, KÒ ODÒ, KÒ ODÒ E
   DURA DURA NÍ KÒ GBÈNGBÈ
    MAWUN AWUN A TÌ JÔ N
 SALUBA NANA, SALUBA NÀNÁ, SALUBA.
    Encontro-lhe no rio, encontro-lhe no leito do rio
    Encontro-lhe no rio, encontro-lhe no leito do rio
    Encontro-lhe no rio, encontro-lhe no leito do rio
    Encontro-lhe no rio, encontro-lhe no leito do rio
   Encontro no rio, encontro no rio, encontro-lhe no rio
 Esforçando-me para não afundar na travessia do grande rio
 Lentamente como uma tartaruga trancada suplicando perdão
       Saluba Nàná, saluba Nàná, saluba.


        ÀDÚRÀ TI ÒSÙMÀRÈ
     ÒSÙMÀRÈ E SÉ WA DÉ ÒJÒ
    ÀWA GBÈ LÓ SÌNGBÀ OPÉ WA
       E KUN ÒJÒ WA
       DÁJÚ E ÒJÒ ODÒ
     DÁJÚ E ÒJÒ ODÒ S’ÀWA
       Òsùmàrè é quem nos traz a chuva
     Nós a recebemos e retribuímos agradecidos
        É o bastante a chuva para nós
        Certamente vossa chuva é o rio
     Certamente vossa chuva é o rio, para nós.
         ÀDÚRÀ TI SÒNGÓ
        OBA ÌRÓ L’ÒKÓ
        OBA ÌRÓ L’ÒKÓ
     YÁ MA SÉ KUN AYINRA ÒJE
             Página 9
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
           MÒGÁJÍ IFÁ
               Herdeiros de Ifá

  (AGANJU/OGODO/AFONJÁ) ÒPÓ MONJA LE KÒN
        OKÀN OLO L’OYÁ
        TOBI FORI ÒRÌSÀ
      OBA SORUN ALÁ ALÀGBA ÒJE
      OBA SORUN ALÁ ALÀGBA ÒJE
                Rei do Trovão
                Rei do Trovão
       Encaminha o fogo sem errar o alvo, nosso vaidoso Òje
         (Aganju/Ogodo/Afonjá) alcançou o Palácio Real
              Único que possuiu Oyá
              Grande Líder dos Orixás
       Rei que conversa no céu e que possui a honra dos Òje
       Rei que conversa no céu e que possui a honra dos Òje

              ÀDÚRÀ TI OYÁ
            E MA ODÒ, E MA ODÒ
            LAGBÓ LAGBÓ MÉJE
            O DUNDUN A SORO
              BALÈ HEY.
             Eu vou ao rio, eu vou ao rio
       Do seu modo encontrado nos arbustos reparte em sete
           Vós que fala através do Dundun
             Tocando o solo te saúdo.

              ÀDÚRÀ TI ÒSÚN
         E NJÌ TENÚ MA MI O
          TENÚ MÀMÀ YA
     ÌYÁ ÌBEJÍ DI LÓGUN ÀYABA OMI RO
         ÌBEJÌ KÓRÌ KO JO
      ÀYABA MA PÁKÚTÁ MÀLÀ GE SÁ
   IYA MI YÈYÉ (ÒSOGBO/IPONDÁ/OPARA/KARE).

          Vós que gentilmente me dá muitos presente
              Calmamente sem aflição
  Mãe dos gêmeos que vem a ser mãe de Lógun, Rainha das águas pingando
         Os gêmeos adornam vários k’òrì sem queimar
Rainha me faz guisado em pequenas panelas deslumbrantemente corte com espada
    Me encaminhe mamãe querida de (Òsogbo/Ipondá/Opara/Kare).
              ÀDÚRÀ TI ÒBÀ
              ÒBÀ MO PE O O
              ÒBÀ MO PE O O
             SARE WA JE MI O                 Página 10
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
       MÒGÁJÍ IFÁ
          Herdeiros de Ifá

   ÒBÀ OJOWU AYA SÀNGÓ SARE
     WA GBO ÀDÚRÀ WA O
  ENÌ N WA OWÓ, KI O FÚN NI OWÓ
  ENÌ N WA OMO, KI O FÚN NI OMO
 ENÌ N WA ÀLÁFÍÀ, KI O FÚN NI ÀLÁFÍÀ
      SARE WA JE MI O.
          Òbà eu te chamo
          Òbà eu te chamo
         Venha logo me atender
 Òbà, mulher ciumenta esposa de Sàngó, venha correndo
         Ouvir a nossa súplica
      A quem quer dinheiro, dá dinheiro
        A quem quer filhos, dá filhos
       A quem quer saúde, dá saúde
         Venha logo me atender.

       ÀDÚRÀ TI YEMONJA
  YEMONJA GBÉ RERE KU E SÌNGBÀ
      GBÀ NÍ A GBÈ WÍ
     TO BO SÍNÚ ODÒ YIN
  ÒRÌSÀ ÒGÌNYÓN GBÀ NÍ ODÒ YIN.
  Yemonja, traz boa sorte repentinamente retribuindo
     Receba-nos e proteja-nos em vosso rio
    Cultuamos-vos suficientemente em vosso rio
 Orixá comedor de inhames novos, receba-nos em vosso rio.

       ÀDÚRÀ TI ÒÒSÀÀLÁ
      BÀBÁ ESÁ RÈ WA
    EWA AGBA AWO A SARE WA
       A JE ÁGUTAN
    A SARE WA EWA AGBA AWO
   IBÀ ÒRÌSÀ YIN AGBA ÒGÌNYÒN.
   Pai dos ancestrais, venha nos trazer boa sorte.
     . Belo ancião do mistério, venha depressa.
           Comedor de ovelha
      Venha depressa belo ancião do mistério
Saudações Orixá escute-me ancião comedor de inhame pilado.
       ÀDÚRÀ TI ÒRÚNMÌLÀ
            Página 11
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
       MÒGÁJÍ IFÁ
          Herdeiros de Ifá


      ÒRÚNMÌLÀ AJÀNÀ
        IFÁ OLÓKUN
       A SÒRÒ DAYÒ
        ELÉRI ÌPÍN
    OKÌTÌBÍRI TI NPA OJÓ IKÚ DÀ
     ÒRÚNMÌLÀ JÍRE LÓNI.
           Òrúnmìlà Ajànà
            Ifá Okókun
      Que faz o sofrimento tornar-se alegria
         O testemunho do destino
      O poderoso que protela o dia da morte
       Òrúnmìlà você acordou bem hoje?

          ÀDÚRÀ TI ORÍ
     ORÍ ENÍ KINI SÀKA ENÍ
     ORÍ ENÍ KINI SÀKA YAN
     ORÍ OLÓORE ORI JÈ O
    A SAKA YÌN KI YA N’TO LO KO
    A SAKA YÌN KI ÈGBÓN MI GBÈ
      ÌTA NÙ MO BO ORÍ O.
      Cabeça que está purificada na esteira
Cabeça que está purificada na esteira caminha soberbamente
        A cabeça do vencedor vencerá
A cabeça limpa que louvamos mãe permita que façam uso dela
  A cabeça limpa que louvamos meu mais velho conduzirá
       Ar livre e limpo oferendo a cabeça.

         ÀDÚRÀ TI ELÉDA

    ÀWA NÀ WÚRE ELÉDA WA
    ÀWA NÀ WÚRE ELÉDA WA
  MO ADÚPÉ WÚRE ATI ODÚNMÓDÚN
   MO ADÚPÉ WÚRE ATI ÈSÚ MÒSU
   MO ADÚPÉ WÚRE IBA GBOGBO
    ÀWA NÀ WÙRE ELÉDA WA.
  Nós temos boa sorte repartida pelo Senhor da Criação
  Nós temos boa sorte repartida pelo Senhor da Criação
    Eu agradeço pedindo abenção a muitos anos
 Eu agradeço pedindo abenção a essência do meu Criador
   Eu agradeço pedindo abenção e saudando a todos
  Nós temos boa sorte repartida pelo Senhor da Criação.
             Página 12
Instituto de Pesquisas e Estudos Afros
       MÒGÁJÍ IFÁ
         Herdeiros de Ifá
      ÀDÚRÀ TI OLOJÓ ÒNÌ

     IJÒ YÍ OLÙWA ÌYÈ IJÓ YI
     IJÒ YÍ OLÙWA ÌYÈ IJÓ YÍ
       MÁ JÉ KÓ BÀJÉ
       MÁ JÉ KÓ ARO
       MÁ JE KÓ BÀJÉ O
      ÌYÉ IJÓ YÍ, ÌYÈ IJÒ YÍ
     Persistente Senhor do Dia e da vida
     Persistente Senhor do Dia e da vida
     Não me permita aprender a corromper
      Não me permita aprender tristezas
    Não me permita aprender a corromper-me
  Senhor do Dia e da vida, Senhor do Dia e da vida.


          OFÒ TI ÀSE

     ÀSE ÒRÌSÀ LENU MI O
      ÀSE ÒRÌSÀ LENU MI
     GBOGBO OHUN MO TÍ WI
     NÍKI IRUN ÌMÒNLE OBA O
      ÀSE ÒRÌSÀ LENU MI.
       Força de Orixá em minha boca
       Força de Orixá em minha boca
       Toda minha voz é entendida
      e sentida pelos 400 Espíritos Reais
       Força de Orixá em minha boca.
            Página 13

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Sasanha e algumas folhas
Sasanha e algumas folhasSasanha e algumas folhas
Sasanha e algumas folhasCarmen Prisco
 
Apostila de-bori-original
Apostila de-bori-originalApostila de-bori-original
Apostila de-bori-originalIvone Garcia
 
232171363 king-magias-e-explicacoes-abiku
232171363 king-magias-e-explicacoes-abiku232171363 king-magias-e-explicacoes-abiku
232171363 king-magias-e-explicacoes-abikuSérgio Ferreira
 
Apostila de conhecimentos_uteis_para_a_p (1)
Apostila de conhecimentos_uteis_para_a_p (1)Apostila de conhecimentos_uteis_para_a_p (1)
Apostila de conhecimentos_uteis_para_a_p (1)AlbertoAcaiaba1
 
75363296 apostila-de-conhecimentos-de-candomble-um-130211132255-phpapp01 (1)
75363296 apostila-de-conhecimentos-de-candomble-um-130211132255-phpapp01 (1)75363296 apostila-de-conhecimentos-de-candomble-um-130211132255-phpapp01 (1)
75363296 apostila-de-conhecimentos-de-candomble-um-130211132255-phpapp01 (1)Victor Lopes
 
126951054 117875525-oro-npa-orisa
126951054 117875525-oro-npa-orisa126951054 117875525-oro-npa-orisa
126951054 117875525-oro-npa-orisaSIDNEI SANTANA
 
Livro Estudando o Oráculo
Livro Estudando o Oráculo Livro Estudando o Oráculo
Livro Estudando o Oráculo Babalawo Bergson
 
Rezo y moyugba a ifa rezo diario a ifa 4 dias 16 dias orikis y suyeres 1
Rezo y moyugba a ifa rezo diario a ifa 4 dias 16 dias orikis y suyeres 1Rezo y moyugba a ifa rezo diario a ifa 4 dias 16 dias orikis y suyeres 1
Rezo y moyugba a ifa rezo diario a ifa 4 dias 16 dias orikis y suyeres 1Jose Tejera Alvarez
 
Iṣeṣe Yorùbá ti Obàtálá / Òrìṣànlá (Tradição Yorubá de "Rei do Pano Branco / ...
Iṣeṣe Yorùbá ti Obàtálá / Òrìṣànlá (Tradição Yorubá de "Rei do Pano Branco / ...Iṣeṣe Yorùbá ti Obàtálá / Òrìṣànlá (Tradição Yorubá de "Rei do Pano Branco / ...
Iṣeṣe Yorùbá ti Obàtálá / Òrìṣànlá (Tradição Yorubá de "Rei do Pano Branco / ...Olórìṣá Jorge Ọmọ Òrìṣànlá
 
Apostila qualidades de iyagbá otin e seu orô
Apostila qualidades de iyagbá otin e seu orôApostila qualidades de iyagbá otin e seu orô
Apostila qualidades de iyagbá otin e seu orôAnderson Oliveira
 
Relação dos ebós
Relação dos ebósRelação dos ebós
Relação dos ebósrobertocmds
 
01 apostiladefundamentosdocamdombl-120919061608-phpapp02
01 apostiladefundamentosdocamdombl-120919061608-phpapp0201 apostiladefundamentosdocamdombl-120919061608-phpapp02
01 apostiladefundamentosdocamdombl-120919061608-phpapp02Ana Barreto
 

Mais procurados (20)

Sasanha e algumas folhas
Sasanha e algumas folhasSasanha e algumas folhas
Sasanha e algumas folhas
 
Oriki de oxala
Oriki de oxalaOriki de oxala
Oriki de oxala
 
Oriki ori
Oriki oriOriki ori
Oriki ori
 
Apostila de-bori-original
Apostila de-bori-originalApostila de-bori-original
Apostila de-bori-original
 
61546754 dicionario-yoruba
61546754 dicionario-yoruba61546754 dicionario-yoruba
61546754 dicionario-yoruba
 
232171363 king-magias-e-explicacoes-abiku
232171363 king-magias-e-explicacoes-abiku232171363 king-magias-e-explicacoes-abiku
232171363 king-magias-e-explicacoes-abiku
 
Apostila do bàbá oke tase
Apostila do bàbá oke taseApostila do bàbá oke tase
Apostila do bàbá oke tase
 
Badô de osoosi
Badô de osoosiBadô de osoosi
Badô de osoosi
 
Apostila de conhecimentos_uteis_para_a_p (1)
Apostila de conhecimentos_uteis_para_a_p (1)Apostila de conhecimentos_uteis_para_a_p (1)
Apostila de conhecimentos_uteis_para_a_p (1)
 
75363296 apostila-de-conhecimentos-de-candomble-um-130211132255-phpapp01 (1)
75363296 apostila-de-conhecimentos-de-candomble-um-130211132255-phpapp01 (1)75363296 apostila-de-conhecimentos-de-candomble-um-130211132255-phpapp01 (1)
75363296 apostila-de-conhecimentos-de-candomble-um-130211132255-phpapp01 (1)
 
126951054 117875525-oro-npa-orisa
126951054 117875525-oro-npa-orisa126951054 117875525-oro-npa-orisa
126951054 117875525-oro-npa-orisa
 
Livro Estudando o Oráculo
Livro Estudando o Oráculo Livro Estudando o Oráculo
Livro Estudando o Oráculo
 
Rezo y moyugba a ifa rezo diario a ifa 4 dias 16 dias orikis y suyeres 1
Rezo y moyugba a ifa rezo diario a ifa 4 dias 16 dias orikis y suyeres 1Rezo y moyugba a ifa rezo diario a ifa 4 dias 16 dias orikis y suyeres 1
Rezo y moyugba a ifa rezo diario a ifa 4 dias 16 dias orikis y suyeres 1
 
APOSTILA_DOS_ORIXAS_COM_SEUS_FUNDAMENTOS_09919.pdf
APOSTILA_DOS_ORIXAS_COM_SEUS_FUNDAMENTOS_09919.pdfAPOSTILA_DOS_ORIXAS_COM_SEUS_FUNDAMENTOS_09919.pdf
APOSTILA_DOS_ORIXAS_COM_SEUS_FUNDAMENTOS_09919.pdf
 
Iṣeṣe Yorùbá ti Obàtálá / Òrìṣànlá (Tradição Yorubá de "Rei do Pano Branco / ...
Iṣeṣe Yorùbá ti Obàtálá / Òrìṣànlá (Tradição Yorubá de "Rei do Pano Branco / ...Iṣeṣe Yorùbá ti Obàtálá / Òrìṣànlá (Tradição Yorubá de "Rei do Pano Branco / ...
Iṣeṣe Yorùbá ti Obàtálá / Òrìṣànlá (Tradição Yorubá de "Rei do Pano Branco / ...
 
Apostila qualidades de iyagbá otin e seu orô
Apostila qualidades de iyagbá otin e seu orôApostila qualidades de iyagbá otin e seu orô
Apostila qualidades de iyagbá otin e seu orô
 
Awon Ewé Njé
Awon Ewé NjéAwon Ewé Njé
Awon Ewé Njé
 
Relação dos ebós
Relação dos ebósRelação dos ebós
Relação dos ebós
 
Yemoja
YemojaYemoja
Yemoja
 
01 apostiladefundamentosdocamdombl-120919061608-phpapp02
01 apostiladefundamentosdocamdombl-120919061608-phpapp0201 apostiladefundamentosdocamdombl-120919061608-phpapp02
01 apostiladefundamentosdocamdombl-120919061608-phpapp02
 

Destaque

76984106 orunko-nomes-dados-aos-filhos-de-santo-ademola-adesoji
76984106 orunko-nomes-dados-aos-filhos-de-santo-ademola-adesoji76984106 orunko-nomes-dados-aos-filhos-de-santo-ademola-adesoji
76984106 orunko-nomes-dados-aos-filhos-de-santo-ademola-adesojiFulano Tal
 
Ijapa.ati.iya.elepa-adeboye.babalola
Ijapa.ati.iya.elepa-adeboye.babalolaIjapa.ati.iya.elepa-adeboye.babalola
Ijapa.ati.iya.elepa-adeboye.babalolaolopa2
 
01 apostila de fundamentos do camdomblé
01  apostila de fundamentos do camdomblé01  apostila de fundamentos do camdomblé
01 apostila de fundamentos do camdombléElieser Bezerra
 
67765852 orunmila-ifa-para-reza-os-256-odus
67765852 orunmila-ifa-para-reza-os-256-odus67765852 orunmila-ifa-para-reza-os-256-odus
67765852 orunmila-ifa-para-reza-os-256-odusnaldo stuart
 
16654579 assentamentos
16654579 assentamentos16654579 assentamentos
16654579 assentamentosRubens Garcia
 
Apostila de folhas sagradas
Apostila de folhas sagradasApostila de folhas sagradas
Apostila de folhas sagradasCarmen Prisco
 
Curso de introducao ao candomble
Curso de introducao ao candombleCurso de introducao ao candomble
Curso de introducao ao candombleStanley Domeniquini
 
Religião Afro-brasileira. Orixas mitos
Religião Afro-brasileira. Orixas mitosReligião Afro-brasileira. Orixas mitos
Religião Afro-brasileira. Orixas mitosDenise Aguiar
 
O novo livro "Èsù" de juana elbein
O novo livro "Èsù" de juana elbeinO novo livro "Èsù" de juana elbein
O novo livro "Èsù" de juana elbeinLuiz L. Marins
 

Destaque (16)

76984106 orunko-nomes-dados-aos-filhos-de-santo-ademola-adesoji
76984106 orunko-nomes-dados-aos-filhos-de-santo-ademola-adesoji76984106 orunko-nomes-dados-aos-filhos-de-santo-ademola-adesoji
76984106 orunko-nomes-dados-aos-filhos-de-santo-ademola-adesoji
 
Ijapa.ati.iya.elepa-adeboye.babalola
Ijapa.ati.iya.elepa-adeboye.babalolaIjapa.ati.iya.elepa-adeboye.babalola
Ijapa.ati.iya.elepa-adeboye.babalola
 
Iyaami
IyaamiIyaami
Iyaami
 
128462909 ifa
128462909 ifa128462909 ifa
128462909 ifa
 
01 apostila de fundamentos do camdomblé
01  apostila de fundamentos do camdomblé01  apostila de fundamentos do camdomblé
01 apostila de fundamentos do camdomblé
 
67765852 orunmila-ifa-para-reza-os-256-odus
67765852 orunmila-ifa-para-reza-os-256-odus67765852 orunmila-ifa-para-reza-os-256-odus
67765852 orunmila-ifa-para-reza-os-256-odus
 
A obra completa de orunmilá
A obra completa de orunmiláA obra completa de orunmilá
A obra completa de orunmilá
 
Encantamentos em pdf
Encantamentos em pdfEncantamentos em pdf
Encantamentos em pdf
 
Awo yoruba
Awo yorubaAwo yoruba
Awo yoruba
 
16654579 assentamentos
16654579 assentamentos16654579 assentamentos
16654579 assentamentos
 
Lista de feitiços
Lista de feitiçosLista de feitiços
Lista de feitiços
 
Apostila de folhas sagradas
Apostila de folhas sagradasApostila de folhas sagradas
Apostila de folhas sagradas
 
Curso de introducao ao candomble
Curso de introducao ao candombleCurso de introducao ao candomble
Curso de introducao ao candomble
 
Religião Afro-brasileira. Orixas mitos
Religião Afro-brasileira. Orixas mitosReligião Afro-brasileira. Orixas mitos
Religião Afro-brasileira. Orixas mitos
 
Dice ifá traduzido portugues
Dice ifá traduzido portuguesDice ifá traduzido portugues
Dice ifá traduzido portugues
 
O novo livro "Èsù" de juana elbein
O novo livro "Èsù" de juana elbeinO novo livro "Èsù" de juana elbein
O novo livro "Èsù" de juana elbein
 

Semelhante a Orações aos ancestrais Egúngún

Semelhante a Orações aos ancestrais Egúngún (20)

Dafa un poderoso_sistema_de_comunicarse_con_dios
Dafa un poderoso_sistema_de_comunicarse_con_diosDafa un poderoso_sistema_de_comunicarse_con_dios
Dafa un poderoso_sistema_de_comunicarse_con_dios
 
adura-orunmila-completa
adura-orunmila-completaadura-orunmila-completa
adura-orunmila-completa
 
Tratado de-ifa-introducao
Tratado de-ifa-introducaoTratado de-ifa-introducao
Tratado de-ifa-introducao
 
A igreja
A igrejaA igreja
A igreja
 
A PROSPERIDADE ESTA NA ALMA.pptx
A PROSPERIDADE ESTA NA ALMA.pptxA PROSPERIDADE ESTA NA ALMA.pptx
A PROSPERIDADE ESTA NA ALMA.pptx
 
pessoasquefazempartedenossavida
 pessoasquefazempartedenossavida pessoasquefazempartedenossavida
pessoasquefazempartedenossavida
 
52053084 elegun-iniciacao-no-candomble
52053084 elegun-iniciacao-no-candomble52053084 elegun-iniciacao-no-candomble
52053084 elegun-iniciacao-no-candomble
 
Ori
OriOri
Ori
 
Igbo ifa
Igbo ifaIgbo ifa
Igbo ifa
 
Ifa portugues(ojo)
Ifa portugues(ojo)Ifa portugues(ojo)
Ifa portugues(ojo)
 
Igbo ifa
Igbo ifaIgbo ifa
Igbo ifa
 
Verdadeabsoluta 1
Verdadeabsoluta 1Verdadeabsoluta 1
Verdadeabsoluta 1
 
Verdadeabsoluta
VerdadeabsolutaVerdadeabsoluta
Verdadeabsoluta
 
Ninguem Se Cruza Por Acaso 1
Ninguem Se Cruza Por Acaso 1Ninguem Se Cruza Por Acaso 1
Ninguem Se Cruza Por Acaso 1
 
Ninguem se cruza_por_acaso
Ninguem se cruza_por_acasoNinguem se cruza_por_acaso
Ninguem se cruza_por_acaso
 
PALESTRA JEFFERSON NOITE.pdf
PALESTRA JEFFERSON NOITE.pdfPALESTRA JEFFERSON NOITE.pdf
PALESTRA JEFFERSON NOITE.pdf
 
Estudar
EstudarEstudar
Estudar
 
PALESTRA MOTIVAÇIONAL JEFFERSON.pdf
PALESTRA MOTIVAÇIONAL JEFFERSON.pdfPALESTRA MOTIVAÇIONAL JEFFERSON.pdf
PALESTRA MOTIVAÇIONAL JEFFERSON.pdf
 
Alem do veu ig. bat. nova jerusalém
Alem do veu  ig. bat. nova jerusalémAlem do veu  ig. bat. nova jerusalém
Alem do veu ig. bat. nova jerusalém
 
Alem do veu ig. bat. nova jerusalém
Alem do veu  ig. bat. nova jerusalémAlem do veu  ig. bat. nova jerusalém
Alem do veu ig. bat. nova jerusalém
 

Mais de AWO IFASEUN MIGUEL (20)

A INICIAÇÃO - AWO IFASEUN
A INICIAÇÃO - AWO IFASEUNA INICIAÇÃO - AWO IFASEUN
A INICIAÇÃO - AWO IFASEUN
 
Mapas Historia da Africa UEG GO/BR
Mapas Historia da Africa UEG GO/BRMapas Historia da Africa UEG GO/BR
Mapas Historia da Africa UEG GO/BR
 
Olodumare e o destino do homem
Olodumare e o destino do homemOlodumare e o destino do homem
Olodumare e o destino do homem
 
Dafa traduzido
Dafa traduzidoDafa traduzido
Dafa traduzido
 
Ewe orisa
Ewe orisaEwe orisa
Ewe orisa
 
16 odù de òfún
16 odù de òfún16 odù de òfún
16 odù de òfún
 
15 odù de òsé
15 odù de òsé15 odù de òsé
15 odù de òsé
 
8 odù de òkànràn
8 odù de òkànràn8 odù de òkànràn
8 odù de òkànràn
 
6 odù de òwónrín
6 odù de òwónrín6 odù de òwónrín
6 odù de òwónrín
 
12 odù de òtúrúpòn
12 odù de òtúrúpòn12 odù de òtúrúpòn
12 odù de òtúrúpòn
 
12 odù de òtúrúpòn
12 odù de òtúrúpòn12 odù de òtúrúpòn
12 odù de òtúrúpòn
 
14 odù de ìretè
14 odù de ìretè14 odù de ìretè
14 odù de ìretè
 
13 odù de òtúá
13 odù de òtúá13 odù de òtúá
13 odù de òtúá
 
11 odù de ìká
11 odù de ìká11 odù de ìká
11 odù de ìká
 
10 odù de òsá
10 odù de òsá10 odù de òsá
10 odù de òsá
 
9 odù de ògúndá
9 odù de ògúndá9 odù de ògúndá
9 odù de ògúndá
 
15 odù de òsé
15 odù de òsé15 odù de òsé
15 odù de òsé
 
7 òbàrà
7 òbàrà7 òbàrà
7 òbàrà
 
5 odù de ìrosùn
5 odù de ìrosùn5 odù de ìrosùn
5 odù de ìrosùn
 
4 odù de òdí
4 odù de òdí4 odù de òdí
4 odù de òdí
 

Último

Série Evangelho no Lar - Pão Nosso - Cap. 129 - Ao partir do pão
Série Evangelho no Lar - Pão Nosso - Cap. 129 - Ao partir do pãoSérie Evangelho no Lar - Pão Nosso - Cap. 129 - Ao partir do pão
Série Evangelho no Lar - Pão Nosso - Cap. 129 - Ao partir do pãoRicardo Azevedo
 
Gestos e Posturas na Santa Missa_20240414_055304_0000.pptx
Gestos e Posturas na Santa Missa_20240414_055304_0000.pptxGestos e Posturas na Santa Missa_20240414_055304_0000.pptx
Gestos e Posturas na Santa Missa_20240414_055304_0000.pptxSebastioFerreira34
 
Lição 3 - O céu - o Destino do Cristão.pptx
Lição 3 - O céu - o Destino do Cristão.pptxLição 3 - O céu - o Destino do Cristão.pptx
Lição 3 - O céu - o Destino do Cristão.pptxCelso Napoleon
 
O Livro de Yashar e Jaser - Impressao.pdf
O Livro de Yashar e Jaser - Impressao.pdfO Livro de Yashar e Jaser - Impressao.pdf
O Livro de Yashar e Jaser - Impressao.pdfSUELLENBALTARDELEU
 
LIÇÕES - PG my life usar uma vez por semana
LIÇÕES - PG my life usar uma vez por semanaLIÇÕES - PG my life usar uma vez por semana
LIÇÕES - PG my life usar uma vez por semanaWillemarSousa1
 
Material sobre o jubileu e o seu significado
Material sobre o jubileu e o seu significadoMaterial sobre o jubileu e o seu significado
Material sobre o jubileu e o seu significadofreivalentimpesente
 
10 Orações Para Honrar São José Operário
10 Orações Para Honrar São José Operário10 Orações Para Honrar São José Operário
10 Orações Para Honrar São José OperárioNilson Almeida
 
GÊNESIS A-2.pptx ESTUDO INTEGRADO DE CAPITULO 1 E
GÊNESIS A-2.pptx ESTUDO INTEGRADO DE CAPITULO 1 EGÊNESIS A-2.pptx ESTUDO INTEGRADO DE CAPITULO 1 E
GÊNESIS A-2.pptx ESTUDO INTEGRADO DE CAPITULO 1 EMicheleRosa39
 
Bem aventurados os puros de coração, pois verão a Deus: Verdadeira Pureza , ...
Bem aventurados os puros de coração, pois verão a Deus: Verdadeira Pureza , ...Bem aventurados os puros de coração, pois verão a Deus: Verdadeira Pureza , ...
Bem aventurados os puros de coração, pois verão a Deus: Verdadeira Pureza , ...silvana30986
 

Último (10)

Fluido Cósmico Universal e Perispírito.ppt
Fluido Cósmico Universal e Perispírito.pptFluido Cósmico Universal e Perispírito.ppt
Fluido Cósmico Universal e Perispírito.ppt
 
Série Evangelho no Lar - Pão Nosso - Cap. 129 - Ao partir do pão
Série Evangelho no Lar - Pão Nosso - Cap. 129 - Ao partir do pãoSérie Evangelho no Lar - Pão Nosso - Cap. 129 - Ao partir do pão
Série Evangelho no Lar - Pão Nosso - Cap. 129 - Ao partir do pão
 
Gestos e Posturas na Santa Missa_20240414_055304_0000.pptx
Gestos e Posturas na Santa Missa_20240414_055304_0000.pptxGestos e Posturas na Santa Missa_20240414_055304_0000.pptx
Gestos e Posturas na Santa Missa_20240414_055304_0000.pptx
 
Lição 3 - O céu - o Destino do Cristão.pptx
Lição 3 - O céu - o Destino do Cristão.pptxLição 3 - O céu - o Destino do Cristão.pptx
Lição 3 - O céu - o Destino do Cristão.pptx
 
O Livro de Yashar e Jaser - Impressao.pdf
O Livro de Yashar e Jaser - Impressao.pdfO Livro de Yashar e Jaser - Impressao.pdf
O Livro de Yashar e Jaser - Impressao.pdf
 
LIÇÕES - PG my life usar uma vez por semana
LIÇÕES - PG my life usar uma vez por semanaLIÇÕES - PG my life usar uma vez por semana
LIÇÕES - PG my life usar uma vez por semana
 
Material sobre o jubileu e o seu significado
Material sobre o jubileu e o seu significadoMaterial sobre o jubileu e o seu significado
Material sobre o jubileu e o seu significado
 
10 Orações Para Honrar São José Operário
10 Orações Para Honrar São José Operário10 Orações Para Honrar São José Operário
10 Orações Para Honrar São José Operário
 
GÊNESIS A-2.pptx ESTUDO INTEGRADO DE CAPITULO 1 E
GÊNESIS A-2.pptx ESTUDO INTEGRADO DE CAPITULO 1 EGÊNESIS A-2.pptx ESTUDO INTEGRADO DE CAPITULO 1 E
GÊNESIS A-2.pptx ESTUDO INTEGRADO DE CAPITULO 1 E
 
Bem aventurados os puros de coração, pois verão a Deus: Verdadeira Pureza , ...
Bem aventurados os puros de coração, pois verão a Deus: Verdadeira Pureza , ...Bem aventurados os puros de coração, pois verão a Deus: Verdadeira Pureza , ...
Bem aventurados os puros de coração, pois verão a Deus: Verdadeira Pureza , ...
 

Orações aos ancestrais Egúngún

 • 1. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá ÀDÚRÀ ÀWON ÒRÌSÀ ÌBÀ ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÌBÁ È IYÌN TE LAYÈ IYÌN ÌBÁ È IYÌN SA LORUN IYÌN MO JÙBÁ ÉGÚN ÀIYÉ ESIBA ORUN IYÌN ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÌBÁ ATI YO OJÓ ATI WÒ ÒÓRUN IYÌN ÌBÁ ÌKÓRÍTA META IPADE ORUN IYÌN ÌBÁ ÒSÁN GANGAN OBAMAKIN IYÌN ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O IYÌN ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÌBÁ KÙTÚKÙTU OBAYIGBÓ IYÌN ÌBÁ OKUKUDORU ÒRISANLÁ OSERE MAGBO IYÌN ÌBÁ IRUN ÌMÒNLE OJÚKÒTUN IYÌN ATI IGBA ÌMÒNLE OJÚKÒSI IYÌN ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O IYÌN ÌBÁ ÒTALENIRINWO IRUN ÌMÒNLE IYÌN TO JÁ TÀRI ONÀ ORUN GBÀNGÀN IYÌN ÌBÁ OLÚGBO INÚN IGBÓ IYÌN ÌBÁ OLÚGBOHÙN ILE ÓDÀN IYÌN ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÌBÁ ÒGÉRÉ ÀFÒKOYÉRÍ IYÌN ÌBÁ ÀTETÈRÉ-K’ÀIYÉ ALÓPÒ-ÌKA IYÌN ÌBÁ ÌYÁMI ÒSÒRÒNGÁ APANI MÁÀ HÁGÚN - IYÌN ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O Página 1
 • 2. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O ÈRÍ WO YÁ, ÈRÍ-OKÀN, È IYÍN ÒRÌSÀ MÁMÀ NLE O Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Deito-me sobre a terra para louvar-lhe Escute meu louvor Saudações aos ancestrais que estão no céu Escute meu louvor Meus respeitos a Égún da vida e aos que estão no céu Escute meu louvor Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Saudações a saída do dia e ao sol poente, Escute meu louvor Saudações as encruzilhadas que levam ao céu Escute meu louvor Saudações à tarde Obamakin Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Escute meu louvor Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Saudações pela manhã Obayigbó Escute meu louvor Saudações Okukudoru Òrisanlá Osere Magbo Escute meu louvor Saudações aos 400 Orixás da direita Escute meu louvor E aos 200 Orixás da esquerda Escute meu louvor Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Escute meu louvor Saudações aos 401 Orixás Escute meu louvor Que vem do céu Escute meu louvor Saudações aos Orixás da floresta Escute meu louvor Saudações aos Orixás da voz Escute meu louvor Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Saudações aos Orixás da terra Escute meu louvor Saudações Àtetèré-K’àiyé Alópò-Ìka Escute meu louvor Saudações a minha mãe Òsòròngá Apani Máà Hágùn Escute meu louvor Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Venha rapidamente testemunhar, e tornar consciência, Orixá venha escutar meu louvor a ti. Página 2
 • 3. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá ÀDÚRÀ TI EGÚNGÚN ILÈ MO PÈ O GBOGBO MÒNRÍWO ILÈ MO PÈ O EGÚNGÚN O ILÈ MO PÈ O GBOGBO MÒNRÍWO ILÈ MO PÈ O EGÚNGÚN O EGÚNGÚN A YÈ, KÍÌ SÉ BO ÒRUN MO JÚBÀ RÈ EGÚNGÚN MÒNRÍWO ILÈ MO PÈ O GBOGBO MÒNRÍWO ILÈ MO PÈ O EGÚNGÚN O A KÍÌ DÉ WA Ó, A KÍÌ É EGÚNGÚN WON GBOGBO ARÁ ASÍWÁJÚ AWO WON GBOGBO ARÁALÉ ASÍWÁJÚ MI ILÈ MO PÈ O GBOGBO MÒNRÍWO ILÈ MO PÈ O EGÚNGÚN O MO PÈ GBOGBO ÈNYIN SI FÚN MI ÀÀBÒ ÀTI ÌRÒNLÓWÓ AGÓ, KÌÌ NGBÓ EKÚN OMO RÈ ILÈ MO PÈ O GBOGBO MÒNRÍWO ILÈ MO PÈ O EGÚNGÚN O KI O MA TA ETÍ WÉRÉ BÀBÁ AWA OMO RE NI A NPÈ O ILÈ MO PÈ O GBOGBO MÒNRÍWO ILÈ MO PÈ O EGÚNGÚN O KI O SARE WÁ JÉ WA O KI O GBÓ ÌWÙRE WÁ ILÈ MO PÈ O GBOGBO MÒNRÍWO ILÈ MO PÈ O EGÚNGÚN O MÁ JÈ A RÍKÚ ÈWE MÁ JÈ A RÍJÀ ÈSÚ MÁ JÈ A RÍJÀ ÒGÚN MÁ JÈ A RIJA OMI MÁ JÈ A RIJA SOPONNÁ ILÈ MO PÈ O GBOGBO MÒNRÍWO ILÈ MO PÈ O Página 3
 • 4. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá EGÚNGÚN O MO TUMBA, BÀBÁ EGÚNGÚN ILÈ MO PÈ O, EGÚNGÚN O Terra, eu vos chamo! Todos os espírito do mònriwo Terra, eu vos chamo! Ó Egúngún! Terra, eu vos chamo! Todos os espíritos do mònriwó Terra, eu vos chamo! Ó Egúngún! Egúngún para nós sobrevive, a ele saudamos e cultuamos. Apresento-vos meus respeitos, ó espírito do maríwo. Terra, eu vos chamo! Todos os espíritos do mònriwo Terra, eu vos chamo! Ó Egúngún! Nós vos saudamos quando chegais até nós, vos saudamos Egúngún A todos os ancestrais do culto A todos os ancestrais da minha família Terra, eu vos chamo! Todos os espíritos do mònriwo Terra, eu vos chamo! Ó Egúngún! Todos os espíritos do maríwo Eu chamo a todos vós para virem dar-me proteção e ajuda Àgó ao ouvir o choro dos filhotes, Terra, eu vos chamo! Todos os espíritos do mònriwo Terra, eu vos chamo! Ó Egúngún! Responde rapidamente Ó pai, somos teus filhos e te chamamos Terra, eu vos chamo! Todos os espíritos do mònriwo Terra, eu vos chamo! Ó Egúngún! Vem logo nos ouvir Ouve nossas rezas Terra, eu vos chamo! Todos os espíritos do mònriwo Terra, eu vos chamo! Ó Egúngún! Livra-nos da mortalidade “infantil” Proteja-nos da ira de Èsú Proteja-nos da ira de Ògún Proteja-nos da ira das águas Proteja-nos da ira de Soponná Terra eu vos chamo! Todos os espíritos do mònriwo Terra eu vos chamo! Ó Egúngún Eu vos peço abenção, Pais Espíritos. Página 4
 • 5. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá Terra eu vos chamo! Ó Egúngún ÀDÚRÀ TI ÌYÁMI ÒSÒRÒNGÁ ÌYÁ KÉRÉ GBO ÌYÁMI O ÌYÁ KÉRÉ GBOHÙN MI ÌYÁ KÉRÉ GBO ÌYÁMI O ÌYÁ KÉRÉ GBOHÙN MI GBOGBO ELÉYE MO ÌGBÀTÍ ÌGBÀMÚ ILE ÌYÁ KÉRÉ GBOHÙN MI GBOGBO ELÉYE MO ÌGBÀTÍ ÌGBÀMÚ ILE ÌYÁ KÉRÉ GBOHÙN MI Pequeninas mães, ó idosas mães Pequeninas mães, ouçam minha voz Pequeninas mães, ó idosas mães Pequeninas mães, ouçam minha voz Todas as senhoras dos pássaros quando eu Comprimo a terra Pequeninas mães, ouçam minha voz Todas as senhoras dos pássaros da noite Todas as vezes que comprimo a terra Pequeninas mães, ouçam minha voz ORÍKÌ TI ÈSÚ IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O ÈSÚ LÁARÓYÈ, ÈSÚ LÁARÓYÈ IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O ÈSÚ LÁÀLÚ OGIRI ÒKÒ EBÌTÀ OKÙNRIN IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O ÈSÚ ÒTA ÒRÌSÀ IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O OSÉTÙRÁ L’ORUKO BÀBÁ MÓ Ó ALÁGOGO ÌJÀ L’ORUKO ÌYÁ NPÈ O IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O ÈSÚ ÒDÀRÀ, OMOKÙNRIN ÌDÓLÓFIN Página 5
 • 6. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá O LÉ SÓNSÓ SÓRÍ ORÍ ESÈ ELÉSÈ IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O KÒ JÉ, KÒ JÉ KÍ ENI NJE GBE E MÌ IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O A KÌÌ LÓWÓ LÁÌ MU TI ÈSÚ KÚRÒ A KÌÌ LÁYÒ LÁÌ MU TI ÈSÚ KÚRÒ IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O ASÒNTÚN SE ÒSÌ LÁÌ NÍ ÍTIJÚ IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O ÈSÚ ÀPÁTA SOMO OLÓMO LÉNU O FI OKÚTA DÍPÒ IYÓ IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O LÓÒGEMO ÒRUN A NLA KÁLÙ PÀÁPA-WÀRÁ, A TÚKÁ MÁSE SÀ IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O ÈSÚ MÁSE MI, OMO ELÒMÍRAN NI O SE ÈSÚ MÁSE, ÈSÚ MÁSE, ÈSÚ MÁSE IYÌN O, IYÌN O ÈSÚ N MÁ GBÒ O Èsú escute o meu louvor à ti Èsú escute o meu louvor à ti Èsú escute o meu louvor à ti Èsú escute o meu louvor à ti Èsú láaróyè, Èsú láaróyè. Èsú escute o meu louvor à ti Èsú Láàlú Ogiri Òkò Ebìtà Okùnrin Èsú escute o meu louvor à ti Èsú inimigo de Orixá Èsú escute o meu louvor à ti Osétúrá é o nome pelo qual é chamado por seu pai Alágogo Ìjà, é o nome pelo qual sua mãe o chama Èsú escute o meu louvor à ti Èsú bondoso, filho homem da cidade de Ìdólófìn Aquele que tem a cabeça pontiaguda fica no pé das pessoas Èsú escute o meu louvor à ti Não come e não permite que ninguém coma ou engula o alimento Èsú escute o meu louvor à ti Quem tem riqueza reserva para Èsú a sua parte Quem tem felicidade reserva para Èsú a sua parte Èsú escute o meu louvor à ti Fica dos dois lados sem constrangimento Èsú escute o meu louvor à ti Èsú, montanha de pedras que faz o filho falar coisas que não deseja Usa pedra em vez de sal Èsú escute o meu louvor à ti Indulgente filho do céu cuja grandeza está em toda a cidade Apressadamente fragmenta o que não se junta nunca mais Página 6
 • 7. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá Èsú escute o meu louvor à ti Èsú não me faça mal, manipule o filho do outro Èsú não faça mal, Èsú não faça mal, Èsú não faça mal Èsú escute o meu louvor à ti ÀDÚRÀ TI ÒGÚN ÒGÚN DÀ LÉ KO ENI ADÉ RAN ÒGÚN DÀ LÉ KO ENI ADÉ RAN ÒGÚN TO WA DO ENI ADÉ RAN ÒGÚN TO WA DO ENI ADÉ RAN Ògún constrói casa sozinho A mando do Rei Ògún constrói casa sozinho A mando do Rei Basta Ògún, nas instalação de nosso vilarejo A mando do Rei Basta Ògún, na instalação de nosso vilarejo A mando do Rei ÀDÚRÀ TI ODE PA KÓ TÒRÍ SAN GBO DÍDÉ, (AJA IN PA IGBÓ) ODE ARÓLE O ARÓLE O ONI SA GBO OLÓWO ODE ARÓLE O NKÚ LODE Fisga, mata e arrasta ferozmente sua presa, (o cão morto na floresta) Ele é o caçador herdeiro Hoje o herdeiro exibe sua riqueza Ele é o caçador herdeiro que tem o poder de atrair a caça para a morte. ÀDÚRÀ TI OMOLÚ OMOLÚ ÌGBÓNÁ ÌGBÓNÁ ZUE OMOLÚ ÌGBÓNÁ ÌGBÓNÁ ZUE EKO OMO VODUN MACETO EKO OMO VODUN NA JE ÌJÒNI LE O NÀNÁ Página 7
 • 8. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá ÌJÒNI LE O NÀNÁ KI MAYÒ NÀNÁ KI MAYÒ KI N A LODE FÈLÈFÈLÈ MI IGBA NLO, AJUNSUN WALE MERÉ-MERÉ E NO ILE ISIN MERÉ-MERÉ E NO ILE ISIN E N SINBE MERÉ-MERÉ OSÚ LÁYÒ E N SINBE MERÉ-MERÉ OSÚ LÁYÒ OBA ALÁ TUN ZUE OBI OSÙN OBA ALÁ TUN ZUE OBI OSÙN IYA LÓNI OTÙ, ÀKÓBA, BI ÌYÁ, HÚKÓ, KÁKÁ, BETO OTUN ZUE, OBI, OSÙN BARA ALE SO RAN ALE SO RAN BARA OTUN ZUE OBI OSÙN Omolú, Senhor da Quentura Sempre febril produz saúde Educa o filho Vodun Maceto Vodun educa o filho castigando Nàná ele é capaz de provocar queimaduras Ele é capaz de provocar queimaduras, Nana, e se enche de alegria Nana ele se enche de alegria do lado de fora És capaz de fazer definhar em vida, Ajunsun, até secar Habilmente ele enche a nossa casa de escravos Habilmente ele enche a nossa casa de escravos Primeiramente o erguemos habilmente osú que cobre a terra Primeiramente o erguemos habilmente osú que cobre a terra Rei que nasceu como o sol, Pai do Vermelho Rei que nasceu como o sol, Pai do Vermelho Neste dia Doença, infelicidade, sofrimento, tosse, dificuldades, aflição Suplico-lhe diariamente, Pai do Vermelho Rei do corpo suplico-lhe rastejando Rei do corpo suplico-lhe diretamente, Pai do vermelho ÀDÚRÀ TI YÈWÁ PÈLÉ ‘NBO YÈWÁ A NÍRE O PÈLÉ ‘NBO YÈWÁ A NÍRE O ÒRÌSÀ YIN A ‘NBO YÈWÁ YÈWÁ A NÍRE O Página 8
 • 9. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá Delicadamente cultuamos Yèwá por estarmos felizes Delicadamente cultuamos Yèwá por estarmos felizes Orixá estamos cultuando-vos Yèwá Yèwá estamos felizes. ÀDÚRÀ TI NÀNÁ E KÒ ODÒ, E KÒ ODÒ FÓ E KÒ ODÒ, E KÒ ODÒ FÓ E KÒ ODÒ, E KÒ ODÒ FÓ E KÒ ODÒ, E KÒ ODÒ FÓ KÒ ODÒ, KÒ ODÒ, KÒ ODÒ E DURA DURA NÍ KÒ GBÈNGBÈ MAWUN AWUN A TÌ JÔ N SALUBA NANA, SALUBA NÀNÁ, SALUBA. Encontro-lhe no rio, encontro-lhe no leito do rio Encontro-lhe no rio, encontro-lhe no leito do rio Encontro-lhe no rio, encontro-lhe no leito do rio Encontro-lhe no rio, encontro-lhe no leito do rio Encontro no rio, encontro no rio, encontro-lhe no rio Esforçando-me para não afundar na travessia do grande rio Lentamente como uma tartaruga trancada suplicando perdão Saluba Nàná, saluba Nàná, saluba. ÀDÚRÀ TI ÒSÙMÀRÈ ÒSÙMÀRÈ E SÉ WA DÉ ÒJÒ ÀWA GBÈ LÓ SÌNGBÀ OPÉ WA E KUN ÒJÒ WA DÁJÚ E ÒJÒ ODÒ DÁJÚ E ÒJÒ ODÒ S’ÀWA Òsùmàrè é quem nos traz a chuva Nós a recebemos e retribuímos agradecidos É o bastante a chuva para nós Certamente vossa chuva é o rio Certamente vossa chuva é o rio, para nós. ÀDÚRÀ TI SÒNGÓ OBA ÌRÓ L’ÒKÓ OBA ÌRÓ L’ÒKÓ YÁ MA SÉ KUN AYINRA ÒJE Página 9
 • 10. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá (AGANJU/OGODO/AFONJÁ) ÒPÓ MONJA LE KÒN OKÀN OLO L’OYÁ TOBI FORI ÒRÌSÀ OBA SORUN ALÁ ALÀGBA ÒJE OBA SORUN ALÁ ALÀGBA ÒJE Rei do Trovão Rei do Trovão Encaminha o fogo sem errar o alvo, nosso vaidoso Òje (Aganju/Ogodo/Afonjá) alcançou o Palácio Real Único que possuiu Oyá Grande Líder dos Orixás Rei que conversa no céu e que possui a honra dos Òje Rei que conversa no céu e que possui a honra dos Òje ÀDÚRÀ TI OYÁ E MA ODÒ, E MA ODÒ LAGBÓ LAGBÓ MÉJE O DUNDUN A SORO BALÈ HEY. Eu vou ao rio, eu vou ao rio Do seu modo encontrado nos arbustos reparte em sete Vós que fala através do Dundun Tocando o solo te saúdo. ÀDÚRÀ TI ÒSÚN E NJÌ TENÚ MA MI O TENÚ MÀMÀ YA ÌYÁ ÌBEJÍ DI LÓGUN ÀYABA OMI RO ÌBEJÌ KÓRÌ KO JO ÀYABA MA PÁKÚTÁ MÀLÀ GE SÁ IYA MI YÈYÉ (ÒSOGBO/IPONDÁ/OPARA/KARE). Vós que gentilmente me dá muitos presente Calmamente sem aflição Mãe dos gêmeos que vem a ser mãe de Lógun, Rainha das águas pingando Os gêmeos adornam vários k’òrì sem queimar Rainha me faz guisado em pequenas panelas deslumbrantemente corte com espada Me encaminhe mamãe querida de (Òsogbo/Ipondá/Opara/Kare). ÀDÚRÀ TI ÒBÀ ÒBÀ MO PE O O ÒBÀ MO PE O O SARE WA JE MI O Página 10
 • 11. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá ÒBÀ OJOWU AYA SÀNGÓ SARE WA GBO ÀDÚRÀ WA O ENÌ N WA OWÓ, KI O FÚN NI OWÓ ENÌ N WA OMO, KI O FÚN NI OMO ENÌ N WA ÀLÁFÍÀ, KI O FÚN NI ÀLÁFÍÀ SARE WA JE MI O. Òbà eu te chamo Òbà eu te chamo Venha logo me atender Òbà, mulher ciumenta esposa de Sàngó, venha correndo Ouvir a nossa súplica A quem quer dinheiro, dá dinheiro A quem quer filhos, dá filhos A quem quer saúde, dá saúde Venha logo me atender. ÀDÚRÀ TI YEMONJA YEMONJA GBÉ RERE KU E SÌNGBÀ GBÀ NÍ A GBÈ WÍ TO BO SÍNÚ ODÒ YIN ÒRÌSÀ ÒGÌNYÓN GBÀ NÍ ODÒ YIN. Yemonja, traz boa sorte repentinamente retribuindo Receba-nos e proteja-nos em vosso rio Cultuamos-vos suficientemente em vosso rio Orixá comedor de inhames novos, receba-nos em vosso rio. ÀDÚRÀ TI ÒÒSÀÀLÁ BÀBÁ ESÁ RÈ WA EWA AGBA AWO A SARE WA A JE ÁGUTAN A SARE WA EWA AGBA AWO IBÀ ÒRÌSÀ YIN AGBA ÒGÌNYÒN. Pai dos ancestrais, venha nos trazer boa sorte. . Belo ancião do mistério, venha depressa. Comedor de ovelha Venha depressa belo ancião do mistério Saudações Orixá escute-me ancião comedor de inhame pilado. ÀDÚRÀ TI ÒRÚNMÌLÀ Página 11
 • 12. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá ÒRÚNMÌLÀ AJÀNÀ IFÁ OLÓKUN A SÒRÒ DAYÒ ELÉRI ÌPÍN OKÌTÌBÍRI TI NPA OJÓ IKÚ DÀ ÒRÚNMÌLÀ JÍRE LÓNI. Òrúnmìlà Ajànà Ifá Okókun Que faz o sofrimento tornar-se alegria O testemunho do destino O poderoso que protela o dia da morte Òrúnmìlà você acordou bem hoje? ÀDÚRÀ TI ORÍ ORÍ ENÍ KINI SÀKA ENÍ ORÍ ENÍ KINI SÀKA YAN ORÍ OLÓORE ORI JÈ O A SAKA YÌN KI YA N’TO LO KO A SAKA YÌN KI ÈGBÓN MI GBÈ ÌTA NÙ MO BO ORÍ O. Cabeça que está purificada na esteira Cabeça que está purificada na esteira caminha soberbamente A cabeça do vencedor vencerá A cabeça limpa que louvamos mãe permita que façam uso dela A cabeça limpa que louvamos meu mais velho conduzirá Ar livre e limpo oferendo a cabeça. ÀDÚRÀ TI ELÉDA ÀWA NÀ WÚRE ELÉDA WA ÀWA NÀ WÚRE ELÉDA WA MO ADÚPÉ WÚRE ATI ODÚNMÓDÚN MO ADÚPÉ WÚRE ATI ÈSÚ MÒSU MO ADÚPÉ WÚRE IBA GBOGBO ÀWA NÀ WÙRE ELÉDA WA. Nós temos boa sorte repartida pelo Senhor da Criação Nós temos boa sorte repartida pelo Senhor da Criação Eu agradeço pedindo abenção a muitos anos Eu agradeço pedindo abenção a essência do meu Criador Eu agradeço pedindo abenção e saudando a todos Nós temos boa sorte repartida pelo Senhor da Criação. Página 12
 • 13. Instituto de Pesquisas e Estudos Afros MÒGÁJÍ IFÁ Herdeiros de Ifá ÀDÚRÀ TI OLOJÓ ÒNÌ IJÒ YÍ OLÙWA ÌYÈ IJÓ YI IJÒ YÍ OLÙWA ÌYÈ IJÓ YÍ MÁ JÉ KÓ BÀJÉ MÁ JÉ KÓ ARO MÁ JE KÓ BÀJÉ O ÌYÉ IJÓ YÍ, ÌYÈ IJÒ YÍ Persistente Senhor do Dia e da vida Persistente Senhor do Dia e da vida Não me permita aprender a corromper Não me permita aprender tristezas Não me permita aprender a corromper-me Senhor do Dia e da vida, Senhor do Dia e da vida. OFÒ TI ÀSE ÀSE ÒRÌSÀ LENU MI O ÀSE ÒRÌSÀ LENU MI GBOGBO OHUN MO TÍ WI NÍKI IRUN ÌMÒNLE OBA O ÀSE ÒRÌSÀ LENU MI. Força de Orixá em minha boca Força de Orixá em minha boca Toda minha voz é entendida e sentida pelos 400 Espíritos Reais Força de Orixá em minha boca. Página 13