Anúncio

NTNUs samarbeid med arbeidslivet seminar 2.des2010

Idéportalen
7 de Dec de 2010
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a NTNUs samarbeid med arbeidslivet seminar 2.des2010(20)

Anúncio

NTNUs samarbeid med arbeidslivet seminar 2.des2010

 1. Utvikle og forvalte kunnskap Fornye samfunnet Utvikle menneskelige ressurser Oppdrag
 2.  
 3. Økosystemet for NTNU-oppfinnelser FoU-midler Venture Såkorn ? Forskning Oppfinnelse Prototyp Selskaps- etablering Vekst Industri- alisering Industri NTNU Discovery Industri
 4. Nyskapingsprogrammet TAKE-OFF

Notas do Editor

 1. Etter universistetslovens endring i 2003 har de norske universitetene i tillegg til de klassiske ansvarsområdene som å: • utvikle og forvalte kunnskap gjennom å bevare, skape og formidle viten i samspill med samfunnet • utvikle våre kandidaters kompetanse gjennom å tilby forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og relevans for den enkelte og for fellesskapet også fått ansvar for å • fornye samfunnet og bidra til verdiskaping og velferd – regionalt, nasjonalt og global Etablering av TTO – fokus på nyskaping. Eget ansvarsområde for øverste ledelse ved NTNU – prorektor for forskning og nyskaping.
 2. Ved NTNU tar vi vårt samfunnsoppdrag gjennom å : Delta i store forskningsprogram der innovasjon er sentralt fokus; internasjonalt og nasjonalt Vi har etablert et eget økosystem for å skape livskraftig samfunns-og næringsliv med utgangspunkt i den forskning og undervisning vi driver. Stikkord: NTNU TTO AS, Innovasjonssenter Gløshaugen, Entreprenørskapsskolen m. MidtNorge Take-off og VentureCUP, Utspring, Eksperter i team, Ideportalen mv. Vi er med å opprette selskap i partnerskap med eksterne aktører for å sikre økt innovasjons og samfunnsutvikling Vi oppretter møtearena for å sikre at vår kunnskap kommer samfunnet til gode, skape tettere koblinger mot våre eksterne aktører og vi inngår samarbeid med eksterne aktører gjennom kontrakter mv.
 3. Merknad: Næringsminister Giske besøkte NTNU fredag 26. februar og hadde med seg en gladnyhet om at departementet vil støtte utviklingen av et nytt utdanningstilbud i immaterielle rettigheter. Dette har vært etterspurt av næringsliv og forvaltning, men også i flere studieprogram er det ønske om å kunne legge inn slike kompetansemoduler. Flere høgskoler er også interessert i et samarbeid. Målet er i første omgang å utvikle moduler som kan inngå i aktuelle emner, tilbys som EVU og til bedriftsintern opplæring. Modulene skal også kunne settes sammen til 2,5 studiepoeng og vil etter planen bli utbygget til å omfatte 15 studiepoeng. I referansegruppen for utviklingsarbeidet har vi med oss representanter fra bedrifter, høgskoler. NHO/Norsk industri og forvaltningen er også invitert med dersom de ønsker det. Tidligste kursstart vil være våren (evnt. høsten) 2011.
 4. 10 år gammel organisasjon med ivrige studenter som ønsker å motivere sine medstudenter til nyskaping. De arrangerer: Mixer, Møteplass med foredrag Startalks; Foredrag om entreprenørskap og innovasjon som skal motivere medstudenter til å skape. Venture Cup, konkurranse for beste forretningside. Ansvar for nasjonal finale i år. Kreator; Motivere den skapende student. Bedrifter o.a. som har skapt presenterer seg for studenter.
 5. Merknad: Praksis i utdanningen har vært prisgitt personlige initiativ, vært ad hoc preget og kortsiktig, samt sett på som en konkurrent i forhold til hva man skal bruke tid på i utdanningen. Mer systematikk, etterspørres av Ekspertgruppen for samarbeid mellom arbeidsliv og UH-sektor (Norgesuniversitetet, rapport nr 2, 2009). Ved NTNU er ideportalen et svar på denne kritikken. Her har vi tatt systematisk grep og et nasjonalt initiativ for utvikle et verktøy som stimulerer til mer praksis-erfaring for studentene. Det er interessant å merke seg at Ideportalen ser ut til å ta av. UiT og UMB har kommet med i tillegg til Midt-Norge. UiB, UiS og UiA er visstnok i ferd med å knytte seg til ordningen. NFR og Siva blir med videre selvom Innovasjon Norge nå må trekke seg fra videre finansiering. Det er snakk om å danne en medlemsorganisasjon og svært ønskelig at du promoterer ideportalen på konferansen. Regjeringen går i meldingen inn for at praksis skal inngå i alle utdanninger. Studenter lærer gjennom ulike former for praksis. Praksis i form av sommerjobb og prosjektarbeid er det vi søker å formidle ved hjelp av ideportalen. MEN studentene organiserer også selv viktige praksis-arenaer. Tenk bare på hvor mye læring det ligger i studentpolitisk arbeid, organisering av næringslivsdager og bedriftsbesøk osv. START NTNU er en studentforening som særlig jobber med entreprenørskap. Det er en unik praksis-arena. Som institusjon kan vi støtte opp om studentenes entreprenørskap. NTNUs Senter for entreprenørskap har gjort dette i en årrekke. Professor Sigmund Waagø har vært en personlig ildsjel for dette gjennom 15-20 år. Studenter som deltar i Venture Cup kan følge et kurs i entreprenørskap ved siden av og få studiepoeng for dette. De kan også delta på Take Off og sammen med andre studenter bistå bedrifter i å utvikle reelle forretningsplaner. Praksis trenger dermed ikke å ”stjele” tid fra primæroppgavene i utdanningen, men kan være et frivillig supplement.
 6. Merknad: I FoU-sektoren har vi utviklet en betydelig portefølje av virkemidler for samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet. Til sammenlikning er samarbeidet på utdanningsområde lite utviklet. Det er kanskje derfor at det er på forsknings-nivå at vi har innført nye ordninger for økt samarbeid med den nye nærings-phd ordningen. I skolen har vi ungt entreprenørskap, UH-sektoren har manglet gjennomgående virkemidler og insentiver. Det er å håpe at slike insentiver vil følge innføringen av kvalifikasjonsrammeverket der ” nytenkning og innovasjonsprosesser” er en del av den ”generelle kompetansen” kandidatene skal tilegne seg i høyere utdanning. Det er flere utfordringer med nærings-phd'ene. Et problem er at kandidaten står på bar bakke dersom bedriften går konkurs. Et annet problem er at bedriftene kan bruke ordningen som et bidrag til billig arbeidskraft og rimelig videreutdanning. Kandidaten tar kursene, men får kanskje aldri fullført doktorgradsprosjektet. NTNU har fått kritikk for å ikke mer aktivt promovere ordningen hos våre SMB-partnere. Det må vi ta tak i. For øvrig har vi jo lange tradisjoner for phd-samarbeid med næringslivet, men da fortrinnsvis med de større bedriftene. Samtidig vet vi at ordningen fungerer godt i Danmark. Det handler om at ordningen blir kjent og innarbeidet.
 7. Regjeringen kommet med handlingsplan – entreprenørskap I utdanningen.
 8. Jevn strøm av råmaterial I form av banebrytende ideer
 9. Karl Klingsheim - www.tto.ntnu.no Verden henter teknologi fra Trondheim – siste kuler fra Trondheim innen IKT. Vi har sett at det har skjedd tidligere! NOK 10 mrd – kun fra IKT. (Hvilke av disse bedriftene er igjen i Trondheim? Kommentar fra Johan Hustad)
 10. ” Ekspertgruppen for samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning” deler sine råd og oppfatninger om hvorfor og hvordan vi bør samarbeide. Her er noen stikkord fra nettsidens ”veileder”: Hvorfor samarbeide: Økt kompetanse hos student, UH og bedrift UH får kunnskap om regionalt næringsliv UH får bedre forståelse for arbeidslivets kompetansebehov Arbeidslivet blir kjent med hva kandidatene kan og hvem de er Virksomhetene kan bidra til at kandidatene får nødvendig kompetanse Merverdi i form av nye perspektiver, tanker og løsninger på daglig praksis Konklusjon alle parter kan tjene på slikt samarbeid – vinn-vinn for alle parter Ulike samarbeidsformer: Ansettelse Praksis Prosjekt Ressurs- og kompetansedeling Hvordan samarbeide: Skape formelle og uformelle møteplasser Avklare forventninger, kulturforskjeller Organisering Fordele ansvar og avklare roller
Anúncio