O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Dades i visualització d’informació

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcald...
QUI SÓC

o Grau universitari en Multimèdia
o Màster universitari en Societat d 'Informació i
el Coneixement
o Formador Inf...
AGENDA

2

1
Context

3

4

Infografia Fonts de Categories
visualització dades

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’in...
1

Ignasi Alcalde

DADES I VISUALITZACIÓ
D‘INFORMACIÓ.CONTEXT

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@i...
EL NOU PETROLI

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
DATA SOCIETY

La disrupció no és la dada, sinó el canvi que es genera.

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació...
DATA SOCIETY

Es parla de la ciència de les dades.

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde....
BIG DATA

És un terme aplicat a
conjunts de dades que
superen la capacitat del
programari habitual per ser
capturats gesti...
BIG DATA

http://wearedata.watchdogs.com/

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignas...
BIG DATA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
OPEN DATA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
OPEN DATA

Open Data
Obertura de dades públiques en
formats digitals, estàndards i
oberts per a ser reutilitzats de
forma ...
DADES =
VALOR ECONÒMIC
L’activitat infomediaria
espanyola es calcula que
és de 330 a 550 M €
Hi ha un univers de 150
empre...
DADES =
VALOR ECONÒMIC

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
DADES =
TRANSPARÈNCIA

http://ialcalde.es/ogoverment
Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde...
DADES =
TRANSPARÈNCIA

http://goo.gl/0TJfi
Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignas...
DADES= VALOR
DEMOCRATIC

http://presupuesto.aragon.es/

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialca...
2

Ignasi Alcalde

DADES I VISUALITZACIÓ
D‘INFORMACIÓ.
INFOGRAFIA i VISUALITZACIÓ

Dades i visualització d’informació

www...
REFINERIES
DE DADES

Si les dades són el nou petroli
necessitem refineries de dades

Ignasi Alcalde

Dades i visualització...
MOLTES DADES ?
VISUALITZAR

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
INTERÈS INTERNET

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
PERCEPCIÓ

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
SOM VISUALS

Roman Ondak “Measuring Universe“

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@i...
PERCEPCIÓ

Font: http://neomam.com/interactive/13reasons/

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasia...
PERCEPCIÓ

Font: http://neomam.com/interactive/13reasons/

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasia...
6 RAONS

1.Som éssers visuals
2.Infoxicació
3.Són més atractives
4.Comprensió
5.Retenció Lectora
6.Viralitzables
http://ia...
OBJECTIUS
VIS. INFORMACIÓ

•
•
•
•
•
•

Respostes a les preguntes (o descobrir)
Prendre decisions
Veure dades en el seu co...
FUNCIONS
VIS. INFORMACIÓ

Tres funcions de la visualització de dades
• Registre: emmagatzemar informació sintèticament
• A...
INFOGRAFIA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
DEFINIM INFOGRAFIA

“és una representació més visual que els mateixos textos, en
la
qual
intervenen
descripcions,
narracio...
QUE FAN

“Explicar històries visualment”

Font :
Chiqui Esteban: Editorial Designer (Graphics) The Boston Globe

Ignasi Al...
VISUALITZACIÓ

http://ialcalde.es/eurozonedebt
Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@i...
VISUALITZACIÓ

Font : http://hint.fm/wind/

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@igna...
DEFINIM

Visualització
“ Multidisciplina que representa les dades transformant-les
en informació semàntica a través de mit...
CONCEPTES

Infografia Vs Visualització
“la infografia consisteix a presentar informació per mitjà de gràfics estadístics,
...
6 RAONS

1.Som éssers visuals
2.Infoxicació
3.Són més atractives
4.Comprensió
5.Retenció Lectora
6.Viralitzables
http://ia...
BASES COGNITIVES

“Les dades, organitzades i emprades degudament , poden
convertir-se en informació.
La informació, absorb...
BASES COGNITIVES
De la Informació a la Saviesa
Saviesa

Coneixement

•Assimilació personal
•Aplicació de la informació

In...
PROCÉS
Dades

Creuar amb
més dades

Texte

Qüestionar-les
Verificar-les
Contrastar-les

Netejar
dades

Visualitzarles

Grà...
PROCÉS
Com explicar una història amb la informació

http://youtu.be/mkEXx7sDXAI

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’i...
3

Ignasi Alcalde

DADES I VISUALITZACIÓ
D‘INFORMACIÓ.
FONTS

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ig...
ÓN SON LES DADES

a.

Repositoris públics

b.

Repositoris comercials

c.

Recerca avançada

d.

Petició directa

Ignasi A...
REPOSITORIS PÚBLICS
Institucions públiques: #opendata
– Generalitat de Catalunya
– Ajuntament de Barcelona
Departaments d'...
REP. COMERCIALS

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
REP. COMERCIALS

http://youtu.be/AM6w_tUlIn4
Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ign...
RECERCA AVANÇADA

Paràmetres avançats de recerca en Google filetype:xls
site:domain.tld
(arrel)

Ignasi Alcalde

Dades i v...
PETICIO DIRECTA

No hi ha llei de transparència a Espanya que reguli el dret a saber dels ciutadans i
les obligacions de l...
PETICIO DIRECTA

• Bases de dades de creació
pròpia
• Col·laboració amb
l'audiència – Crowdsourcing
• Experiències:
– Adop...
4

Ignasi Alcalde

DADES I VISUALITZACIÓ
D‘INFORMACIÓ.
CATEGORIES

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.e...
CATEGORIES

•
•
•
•
•

Ignasi Alcalde

Que volem representar?
Quin tipus de relació?
Quines variables volem mostrar?
Tenim...
CATEGORIES

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
PODEM VEURE

•
•
•
•
•

Tendències
Patrons
Anomalies
Connexions
Correlacions

Ignasi Alcalde

•
•
•
•
•

Comparacions
Rela...
TENDÉNCIES

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
PATRONS

Font: Aaron Koblin

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
ANOMALIES

Font: Active users of Google+. Hermes Project.

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasia...
CONEXIONS

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
CORRELACIONS

Font: www.marctomarket.com -

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@igna...
COMPARACIONS

http://especiales.lainformacion.com/espana/patrimonio-diputados/
Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’inf...
JERARQUIA

http://especiales.lainformacion.com/economia/presupuestos-generales-estado
Ignasi Alcalde

Dades i visualitzaci...
LOCALITZACIONS

http://voces25s.es/
Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcald...
PROCESSOS

Font: Martin Cajzer's

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
5

Ignasi Alcalde

INFOGRAFIA I VISUALITZACIÓ
DE DADES. EXEMPLES SECTORS

Dades i visualització d’informació

www.ignasial...
DATA ART

http://youtu.be/4v4XxlfVk3o
Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialca...
TURISME

The Geotaggers world Atlas
Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcald...
POLÍTICA

http://politilines.periscopic.co
m/
Visualitzar las paraules
utilitzades en els debats de les
primaries del part...
INVESTIGACIÓ

Font: http://www.scientificamerican.com/

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialca...
MÚSICA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
EDUCACIÓ

http://www.educationworld.com/

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasi...
SELF TRACKING

http://infosthetics.com/archives/2011/06/visualizing_1000_nike_runs_in_new_york_city.html
http://vimeo.com/...
INFORMES

http://2010.tnsdigitallife.com/

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignas...
SOCIAL TRACKING

http://www.youtube.com/watch?v=PC99Nw2JX8w

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignas...
SMART CITIES

http://senseable.mit.edu/livesingapore/visualizations.html

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informac...
6

Ignasi Alcalde

DADES I VISUALITZACIÓ
D‘INFORMACIÓ.
EXEMPLES ADMIN PÚBLICA

Dades i visualització d’informació

www.ign...
FUNDACIONS

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
TRANSPARÈNCIA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
TRANSPARÈNCIA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
TRANSPARÈNCIA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
OPEN DATA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
OPEN DATA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
DADES= VALOR
DEMOCRATIC

Ignasi Alcalde

Freedom of Information Act

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde...
OPEN DATA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
OPEN DATA

Ignasi Alcalde

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
OPEN DATA

Ignasi Alcalde

Idescat Public Data Explorer

Dades i visualització d’informació

www.ignasialcalde.es
@ignasia...
CITA

Una bona visualització és una peça
d’art que fa visible el que és invisible.
Ignasi Alcalde

Dades i visualització d...
CONTACTE

Ignasi Alcalde
www.ignasialcalde.es
@ignasialcalde
info@ignasialcalde.es

Ignasi Alcalde

Dades i visualització ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Dades i visualització d’informació

1.438 visualizações

Publicada em

Dades i visualización d’informació. Escola Administratció Pública de Catalunya.

 • Login to see the comments

Dades i visualització d’informació

 1. 1. Dades i visualització d’informació Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 2. 2. QUI SÓC o Grau universitari en Multimèdia o Màster universitari en Societat d 'Informació i el Coneixement o Formador Infografia i Visualització a Barcelona Activa o Consultor docent a la UOC o Membre Infoexplorers (Xarxa d'experts en anàlisis de dades,visualització i xarxes socials) Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 3. 3. AGENDA 2 1 Context 3 4 Infografia Fonts de Categories visualització dades Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació 5 Sectors 6 Admin www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 4. 4. 1 Ignasi Alcalde DADES I VISUALITZACIÓ D‘INFORMACIÓ.CONTEXT Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 5. 5. EL NOU PETROLI Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 6. 6. DATA SOCIETY La disrupció no és la dada, sinó el canvi que es genera. Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 7. 7. DATA SOCIETY Es parla de la ciència de les dades. Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 8. 8. BIG DATA És un terme aplicat a conjunts de dades que superen la capacitat del programari habitual per ser capturats gestionats i processats en un temps raonable . Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 9. 9. BIG DATA http://wearedata.watchdogs.com/ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 10. 10. BIG DATA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 11. 11. OPEN DATA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 12. 12. OPEN DATA Open Data Obertura de dades públiques en formats digitals, estàndards i oberts per a ser reutilitzats de forma automàtica. Qualsevol pot usar-los gratuïtament quan vulgui per la finalitat que vulgui (inclòs l’ànim de lucre) Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 13. 13. DADES = VALOR ECONÒMIC L’activitat infomediaria espanyola es calcula que és de 330 a 550 M € Hi ha un univers de 150 empreses que generen, aplicacions, productes i serveis amb valor destinats a Tercers, a partir de laInformació del Sector Públic. * Segons l'Estudi 'Caracterització del sector infomediari a Espanya'. Projecte Datos.gob.es. juny 2012 Font: Marc Garriga Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 14. 14. DADES = VALOR ECONÒMIC Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 15. 15. DADES = TRANSPARÈNCIA http://ialcalde.es/ogoverment Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 16. 16. DADES = TRANSPARÈNCIA http://goo.gl/0TJfi Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 17. 17. DADES= VALOR DEMOCRATIC http://presupuesto.aragon.es/ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 18. 18. 2 Ignasi Alcalde DADES I VISUALITZACIÓ D‘INFORMACIÓ. INFOGRAFIA i VISUALITZACIÓ Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 19. 19. REFINERIES DE DADES Si les dades són el nou petroli necessitem refineries de dades Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 20. 20. MOLTES DADES ? VISUALITZAR Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 21. 21. INTERÈS INTERNET Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 22. 22. PERCEPCIÓ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 23. 23. SOM VISUALS Roman Ondak “Measuring Universe“ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 24. 24. PERCEPCIÓ Font: http://neomam.com/interactive/13reasons/ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 25. 25. PERCEPCIÓ Font: http://neomam.com/interactive/13reasons/ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 26. 26. 6 RAONS 1.Som éssers visuals 2.Infoxicació 3.Són més atractives 4.Comprensió 5.Retenció Lectora 6.Viralitzables http://ialcalde.es/13raons Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 27. 27. OBJECTIUS VIS. INFORMACIÓ • • • • • • Respostes a les preguntes (o descobrir) Prendre decisions Veure dades en el seu context Suport càlcul gràfica Trobar patrons Presentar arguments o explicar una història • Inspirar Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 28. 28. FUNCIONS VIS. INFORMACIÓ Tres funcions de la visualització de dades • Registre: emmagatzemar informació sintèticament • Analitzar: donar suport al raonament sobre la informació • Comunicar: transmetre la informació als altres Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 29. 29. INFOGRAFIA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 30. 30. DEFINIM INFOGRAFIA “és una representació més visual que els mateixos textos, en la qual intervenen descripcions, narracions o interpretacions, presentades de manera gràfica figurativa, amb la intenció de sintetitzar informació i transmetre coneixement” Font: Wikipedia Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 31. 31. QUE FAN “Explicar històries visualment” Font : Chiqui Esteban: Editorial Designer (Graphics) The Boston Globe Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 32. 32. VISUALITZACIÓ http://ialcalde.es/eurozonedebt Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 33. 33. VISUALITZACIÓ Font : http://hint.fm/wind/ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 34. 34. DEFINIM Visualització “ Multidisciplina que representa les dades transformant-les en informació semàntica a través de mitjans gràfics, combinant la seva funcionalitat i estètica amb simplicitat, i estimulant la participació dels usuaris “ Font : taller VISDA MosaIc UOC Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 35. 35. CONCEPTES Infografia Vs Visualització “la infografia consisteix a presentar informació per mitjà de gràfics estadístics, mapes i esquemes, mentre que la visualització es basa en la creació d’eines visuals (estàtiques i interactives) que un públic pugui fer servir per explorar, analitzar i estudiar conjunts complexos de dades “ Hi ha una naturalesa comuna de la infografia i la visualització ja que pertanyen a un mateix continu, on els límits de la qual són definits per les paraules presentació i exploració. Font: El arte funcional : Alberto Cairo. Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 36. 36. 6 RAONS 1.Som éssers visuals 2.Infoxicació 3.Són més atractives 4.Comprensió 5.Retenció Lectora 6.Viralitzables http://ialcalde.es/13raon s Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 37. 37. BASES COGNITIVES “Les dades, organitzades i emprades degudament , poden convertir-se en informació. La informació, absorbida, compresa i aplicada per les persones, Font. ffctn.com pot convertir-se en coneixements. Els coneixements aplicats freqüentment en un camp poden convertir-se en saviesa, i la saviesa és la base de l'acció positiva” Michael Cooley:”Architect or Bee?”Hogarth Press,London,UK,1987. Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 38. 38. BASES COGNITIVES De la Informació a la Saviesa Saviesa Coneixement •Assimilació personal •Aplicació de la informació Informació Font. ffctn.com 1 Complexitat •No transmissible •Aplicació ‘ ètica’ dels coneixements •Estructuració de les dades • Semàntica • Narrativa Cognitiva Dades Registres d'observacions Font: Outliers.es Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 39. 39. PROCÉS Dades Creuar amb més dades Texte Qüestionar-les Verificar-les Contrastar-les Netejar dades Visualitzarles Gràfic estàtic/ interactiu Aplicació Preguntes Comprobacions Verificacions * Font: Carlos Alonso Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 40. 40. PROCÉS Com explicar una història amb la informació http://youtu.be/mkEXx7sDXAI Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 41. 41. 3 Ignasi Alcalde DADES I VISUALITZACIÓ D‘INFORMACIÓ. FONTS Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 42. 42. ÓN SON LES DADES a. Repositoris públics b. Repositoris comercials c. Recerca avançada d. Petició directa Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 43. 43. REPOSITORIS PÚBLICS Institucions públiques: #opendata – Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona Departaments d'Estadística – – – – Generalitat de Catalunya - Idescat Govern d'Espanya – INE Unió Europea – Eurostat Departaments Cartogràfics Iniciatives privades – CKAN – Publicdata.eu – Opengovernmentdata.org – Open Knowledge Foundation Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 44. 44. REP. COMERCIALS Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 45. 45. REP. COMERCIALS http://youtu.be/AM6w_tUlIn4 Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 46. 46. RECERCA AVANÇADA Paràmetres avançats de recerca en Google filetype:xls site:domain.tld (arrel) Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 47. 47. PETICIO DIRECTA No hi ha llei de transparència a Espanya que reguli el dret a saber dels ciutadans i les obligacions de les administracions públiques a contestar. •AccessInfo •Pro Bono Público •Abredatos Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 48. 48. PETICIO DIRECTA • Bases de dades de creació pròpia • Col·laboració amb l'audiència – Crowdsourcing • Experiències: – Adopta un senador http://derechointernet.org/node/569 Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 49. 49. 4 Ignasi Alcalde DADES I VISUALITZACIÓ D‘INFORMACIÓ. CATEGORIES Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 50. 50. CATEGORIES • • • • • Ignasi Alcalde Que volem representar? Quin tipus de relació? Quines variables volem mostrar? Tenim informació temporal? Geogràfica? Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 51. 51. CATEGORIES Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 52. 52. PODEM VEURE • • • • • Tendències Patrons Anomalies Connexions Correlacions Ignasi Alcalde • • • • • Comparacions Relacions Jerarquia Localitzacions Processos Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 53. 53. TENDÉNCIES Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 54. 54. PATRONS Font: Aaron Koblin Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 55. 55. ANOMALIES Font: Active users of Google+. Hermes Project. Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 56. 56. CONEXIONS Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 57. 57. CORRELACIONS Font: www.marctomarket.com - Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 58. 58. COMPARACIONS http://especiales.lainformacion.com/espana/patrimonio-diputados/ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 59. 59. JERARQUIA http://especiales.lainformacion.com/economia/presupuestos-generales-estado Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 60. 60. LOCALITZACIONS http://voces25s.es/ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 61. 61. PROCESSOS Font: Martin Cajzer's Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 62. 62. 5 Ignasi Alcalde INFOGRAFIA I VISUALITZACIÓ DE DADES. EXEMPLES SECTORS Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 63. 63. DATA ART http://youtu.be/4v4XxlfVk3o Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 64. 64. TURISME The Geotaggers world Atlas Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 65. 65. POLÍTICA http://politilines.periscopic.co m/ Visualitzar las paraules utilitzades en els debats de les primaries del partit Republicà Ignasi Alcalde Placeholder Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 66. 66. INVESTIGACIÓ Font: http://www.scientificamerican.com/ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 67. 67. MÚSICA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 68. 68. EDUCACIÓ http://www.educationworld.com/ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 69. 69. SELF TRACKING http://infosthetics.com/archives/2011/06/visualizing_1000_nike_runs_in_new_york_city.html http://vimeo.com/24703033 Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 70. 70. INFORMES http://2010.tnsdigitallife.com/ Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 71. 71. SOCIAL TRACKING http://www.youtube.com/watch?v=PC99Nw2JX8w Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 72. 72. SMART CITIES http://senseable.mit.edu/livesingapore/visualizations.html Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 73. 73. 6 Ignasi Alcalde DADES I VISUALITZACIÓ D‘INFORMACIÓ. EXEMPLES ADMIN PÚBLICA Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 74. 74. FUNDACIONS Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 75. 75. TRANSPARÈNCIA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 76. 76. TRANSPARÈNCIA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 77. 77. TRANSPARÈNCIA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 78. 78. OPEN DATA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 79. 79. OPEN DATA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 80. 80. DADES= VALOR DEMOCRATIC Ignasi Alcalde Freedom of Information Act Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 81. 81. OPEN DATA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 82. 82. OPEN DATA Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 83. 83. OPEN DATA Ignasi Alcalde Idescat Public Data Explorer Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 84. 84. CITA Una bona visualització és una peça d’art que fa visible el que és invisible. Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde
 85. 85. CONTACTE Ignasi Alcalde www.ignasialcalde.es @ignasialcalde info@ignasialcalde.es Ignasi Alcalde Dades i visualització d’informació www.ignasialcalde.es @ignasialcalde

×