O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Еф к вн о рван о
во ц а н о
Т н нц о о р н я
РайнаоГру ва- о анг
н ъро йн оана
PercepticaMedia Analytics
Н –
• д/ пе л т те т ол те
ко т ол у к т о л те
ед ;
• от е тел т ко т ол д к т
к т к т ;
• о л те ед о л те
те оло п е т ...
З ?
• д п д
то о тт , е улт т те от
от т ко у к о те
пе л т ;
• д док е е ект о тт от
ко у к те;
• о л те ед п едо т т
е е...
П
К к д пл е, д де ле ел
лед то д е е ект о тт
д т л те ко у к о к п ?
К к д пок е , е ко у к т е
у пе ? К к д е у пе ?
К ...
К :
The AMEC Social Media Measurement Framework
• од п е к п о е
пл е, о то л
ко у к те п о пе те
ко у к о ел ;
• о д е у ...
EXPOSURE ENGAGEMENT INFLUENCE IMPACT ADVOCACY
PAID
•I p essio s
•Rea h
•CPM
•A ti e GRPs
•TRPs
•I te a tio ate
•Cli k-thru...
К ?
Ня ...
• ед т т к п т , к т пк от к т , оп т те е
д п ед т те к к ле д л у пе т .
• лед то л у те ел те KPIs, ко то п ...
К ?
Ня ...
• те то те е к д по е е ел п о е .
• е пол те д те о е е. А л те,
ле ете от ет те од , кл е о о т , ко то
п едо...
К ?
Case study
я
ло ето
• Кл е т от о т ду т ;
• ел е д по е еле о е ко у к о т те о л те ед ;
• о лед е ел те о т , т д де ел те т те т ,
...
• ко е д о т д ;
• Ко кто , т , о
л т;
• Колко е д д т п о
ко ку е т те;
• Колко е по то д о тт ;
• Доколко е е т , по т
д...
• е те, кте ек т п к л;
• е до е;
• A л по paid, owned earned media;
• л от лед то к к л от лед
то к д.
• д о тт д по к л
...
В ч я:
В ч я: Twitter
В ч я: Facebook
В
• „ лу те“ о о о у те - тото е
де подо е п одукт те у лу те,
кл е т кото о лу е;
•„ ле те“ део к л те – деото е - т кт т...
http://www.social-media-measurement-framework.org/
П ч
Б а аря а а т !
@PercepticaA
@RaynaDeLange
#PercepticaSocialMediaTalks
RaynaG@aiidatapro.com Konstantina.Vasileva
@percept...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

IAB FORUM 2015 Ефективното измерване на комуникациите в социалните медии (тенденции и приложения), Райна Грудова-де Ланге, Service Line Manager, Media Monitoring &

658 visualizações

Publicada em

Inspiration and Insight for Digital Leaders

IAB FORUM 2015 Ефективното измерване на комуникациите в социалните медии (тенденции и приложения), Райна Грудова-де Ланге, Service Line Manager, Media Monitoring & Analysis, A DATA PRO

Publicada em: Mídias sociais
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

IAB FORUM 2015 Ефективното измерване на комуникациите в социалните медии (тенденции и приложения), Райна Грудова-де Ланге, Service Line Manager, Media Monitoring &

 1. 1. Еф к вн о рван о во ц а н о Т н нц о о р н я РайнаоГру ва- о анг н ъро йн оана PercepticaMedia Analytics
 2. 2. Н – • д/ пе л т те т ол те ко т ол у к т о л те ед ; • от е тел т ко т ол д к т к т к т ; • о л те ед о л те те оло п е т п т до покупк т л т о е т о доп то к е ду пот е тел к т . • ед те е п о е т • о те е п о е т • уд то т е п о е • Ко у к те е п о е т • И е ето о т д е п о е
 3. 3. З ? • д п д то о тт , е улт т те от от т ко у к о те пе л т ; • д док е е ект о тт от ко у к те; • о л те ед п едо т т е е о т о по е. у е е л , д п до е то по е. • ду т т по о тт от е ето. Л п о е ко е у под од до п кт к .
 4. 4. П К к д пл е, д де ле ел лед то д е е ект о тт д т л те ко у к о к п ? К к д пок е , е ко у к т е у пе ? К к д е у пе ? К к д е о е т е о ето от ет к , п ет , т у е т о то л ? л ед о о ет к , ед е улт т, ед п ет , ко то д д от о о ?
 5. 5. К : The AMEC Social Media Measurement Framework • од п е к п о е пл е, о то л ко у к те п о пе те ко у к о ел ; • о д е у пе – д к е док е то т то , к к о е доп е л е ; • Д у е л под од, до те п кт к е ето л ко у к те о л те ед ; • е ле под од, ко то по ол к о т п ло е ето; • е е оп т т д т .
 6. 6. EXPOSURE ENGAGEMENT INFLUENCE IMPACT ADVOCACY PAID •I p essio s •Rea h •CPM •A ti e GRPs •TRPs •I te a tio ate •Cli k-thrus •Ti e ie i g •Co pletio ate •Cli k-thru rate •Pu hase consideration •A a e ess •Pu hase I te t •Likelihood to Recommend •Visit e site •Atte d e e t •Sales •Do load oupo •Leads aptu ed •P o o ede ptio s •Me tio s i йa ed channel •Re o e datio s •Re ie •Rati gs OWNED •U i ue isito s •Page ie s •Rea h •I p essio s •CPM •Retu isits •I te a tio ate •Du atio •Su s iptio s •Li ks •Tell a f ie d •Cha ge i opi io •Asso iatio ith key attributes •Do load pape •Do load app •Sales •Re uest i fo •Cost sa i gs •Re o e datio s •Rati gs •Re ie s EARNED •Nu e of e tio s •Nu e of posts •Message deli e y •рashtag usage •Co test e t ies/ participants •Pu hase i te t •A a e ess •Asso iatio s ith issues/topics •Visit e site •Atte d e e t •Do load oupo •Leads aptu ed •P o o ede ptio s •Re o e datio s •Rati gs •Re ie s AMEC Social Media Measurement Framework
 7. 7. К ? Ня ... • ед т т к п т , к т пк от к т , оп т те е д п ед т те к к ле д л у пе т . • лед то л у те ел те KPIs, ко то п е лед те о л те ед , ек п е о ете . • е ете е, е ел те SMART – Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. • к ел ет к , ко то те, п т те е о е е, к к о док , к к о пок , т л е то о тт от т ? • е ете пе од те л – колко е то т д л те.
 8. 8. К ? Ня ... • те то те е к д по е е ел п о е . • е пол те д те о е е. А л те, ле ете от ет те од , кл е о о т , ко то п едо т т. • де т те к де е п ед т те до е. К к о от до е к к о е? о ете л д п е т укту те е у те , д подо те е улт т те ? • пол те е от е ето л , е е т у те. лете т к то т те е к т у е т подо е де т от т , е о е е ло п ед т е. • А л те, д пт те, у е т те.
 9. 9. К ? Case study я
 10. 10. ло ето • Кл е т от о т ду т ; • ел е д по е еле о е ко у к о т те о л те ед ; • о лед е ел те о т , т д де ел те т те т , е улт т те, ко то к д по т е, д де т т ет уд то т , поте л те о е т , ко то к д д де л , д о о по л ето , д е е к л те е ето ко у к ; • ео од у е ло т т к т екто – о е к о т е у д к о е т п о то ко ку е т те у, т.е. к к е по о д т. • под о о т - к к ко тек т е е е по е т до ете ду т т , к к е п е т, к к кто л т, колко д , к к о де т е о е т т ко у к у уд то т , к к п едпо т т уд то т , ко - л тел те л о е екто ; • ко от к те те о е к по о ето д : удо лет о е о т кл е т те, до то т отл о т д , п е од т п одукт /у лу т . У
 11. 11. • ко е д о т д ; • Ко кто , т , о л т; • Колко е д д т п о ко ку е т те; • Колко е по то д о тт ; • Доколко е е т , по т доколко п ед к /по л ; • е т у л т е д д о тт ? В
 12. 12. • е те, кте ек т п к л; • е до е; • A л по paid, owned earned media; • л от лед то к к л от лед то к д. • д о тт д по к л ко у к п о ко ку е т до е; • Ф кто , ко то л т от лед то к е те т ото к л ; В
 13. 13. В ч я:
 14. 14. В ч я: Twitter
 15. 15. В ч я: Facebook
 16. 16. В • „ лу те“ о о о у те - тото е де подо е п одукт те у лу те, кл е т кото о лу е; •„ ле те“ део к л те – деото е - т кт т о т, по то о попул о т; • ле ете ло те – п о ок те те п е л ко е т о е е п е ете -до те „ко у к то “ д ; • те о т пе по екто – п ете „ д ок т “ д , те о е е е т к ; • пол те Facebook Twitter етк о кл е т ко о лу е; •„ ко ете“ пок т ето КСО к п те о л те ед - те к т о т д е т д .
 17. 17. http://www.social-media-measurement-framework.org/ П ч
 18. 18. Б а аря а а т ! @PercepticaA @RaynaDeLange #PercepticaSocialMediaTalks RaynaG@aiidatapro.com Konstantina.Vasileva @perceptica.com

×