Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)

Trung tâm Advance Cad
Trung tâm Advance CadTrung tâm Advance Cad

Hướng dẫn người học các công cụ thường dùng khi thiết kế với solidworks, công cụ thiết kế tấm, và một số bài tập thực hành để có thể vẽ nhanh các chi tiết tấm cũng như nhớ lại các lệnh đã được học.

Xem đầy đủ trên www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 1
Hướng dẫn modun
sheet metal trong
Solidworks
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 2
Lời Nói Đầu
 Solidworks là 1 phần mềm đang từng bước chiếm lĩnh trên thị trường
ngành thiết kế cơ khí hiện nay, với cách sử dụng đơn giản nhưng khá năng
xử lý cực mạnh,cộng thêm nhiều môđun hỗ trợ cho nhiều công việc khác
nhau,nên hiện nó đang được áp dụng trong hầu hết các công ty của
Nhật,mỹ...,và đa số các công ty VN sau này đều mua bản quyền và chuyển
sang sử dụng SW do giá thành rẻ và hiệu suất mang lại khá cao. Sau đây là
1 số chức năng chính của SW:
+ thiết kế các chi tiết từ đơn giản đến phức tạp (lĩnh vực cơ khí, xây dựng,
robot, điện tử, mỹ thuật...)
+ Lắp ráp, mô phỏng chuyển động
+ Phân tích lực, kết cấu...
+ Nhiều môđun hỗ trợ cho việc thiết kế khuôn mẫu,và lập trình gia công
CNC.
 Thiết kế các kim loại tấm
 Thiết kế dầm, nhà xưởng
 Các chi tiết sau khi đã thiết kế chúng ta có thể đem đi gia công trên các máy
tính thông thường hoặc CNC, đúc (kim loại) hoặc ép (nhựa).
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 3
Mục lục
Lời Nói Đầu ............................................................................................................... 2
Mục lục...................................................................................................................... 3
Giới thiệu chung về Solidworks ............................................................................... 5
I. Bắt đầu với SolidWorks ................................................................................. 5
II. Các lệnh vẽ chi tiết....................................................................................... 7
III. Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D........................................ 13
IV. Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D ..................................................... 15
V. Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D ............................................. 20
Hướng dẫn Modul Sheet Metal trong Solidworks ................................................ 25
I. Hướng dẫn các lệh trên Sheet Metal............................................................ 25
1. Thiết lập modun trong solidworks............................................................ 26
2. Các lệnh vẽ trên Sheet Metal. ................................................................... 30
a. :Base Flange/Tab......................................................................... 30
b. Lệnh: Extruded Cut ...................................................................... 34
c. : Miter Flange: ................................................................................. 35
d. : Fold................................................................................................. 39
e. : Unfold ............................................................................................ 40
f. : Sketched Bend ............................................................................... 44
g. : Edge Flange .................................................................................. 48
h. :Close Corne.................................................................................... 51
i. : Hem.............................................................................................. 53
j. : Forming Tool ................................................................................ 57
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 4
k. Lofted Bends.................................................................................... 64
l. Jog.................................................................................................. 66
m. Swept Flange............................................................................. 68
n. : Flaten............................................................................................ 71
o. : Break –Corners/Conrner-Trim.................................................... 72
p. Lấy dao chấn trong Sheet Metal............................................................ 75
II. Bài tập thực hành Sheet Metal trên Solidworks ................................... 85
1. Bài tập 1:................................................................................................. 85
2. Bài tập 2................................................................................................ 111
3. Bài Tập 3............................................................................................... 141
www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 5
Giới thiệu chung về Solidworks
I. Bắt đầu với SolidWorks .
Nhấp đúp vào biểu tượng solidworks trên màng hình desktop.
Các bạn chờ cho chương trìh chạy, có thể khởi động hanh hay chậm tùy
thuộc vào cấu hình máy của các bạn.
Sau đó các bạn chọn New trên thanh công cụ hoặc các bạn
có thể chọn Menu > file New để mở
chương trình mới
Giao diện để chọn chương trình mới
 Trong phần mền SolidWorks có ba dạng
bản vẽ :
 Part: Để thiết kế các bản vẽ chi tiết dạng
3D, các file này có phần mở rộng *.sldprt.
TR
U
N
G
TÂM
AD
VAN
C
E
C
AD
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 6
 Assembly: Sau khi đã có các bản vẽ chi tiết Part ,
có thể chon Assembly để lắp ghép các chi tiết
thành cụm chi tiết hay thành một cơ cấu hay máy
hoàn chỉnh . các file này có phần mở rộng
*.sldasm .
 Drawing: Thiết kế bản vẽ 2D dựa trên chi tiết
thực đã có sẳn trên các bản vẽ Part hay Assembly
. SolidWorks sẽ tự động tạo ra các hình chiếu từ
các điểm nhìn khác nhau chúng ta có thể lựa chọn
dễ dàng . Các file này có phần mở rộng *.slddrw.
- Môi trường làm việc của solidworks.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 7
II. Các lệnh vẽ chi tiết
- 1 số lệnh vẽ chính
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 8
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 9
Vẽ các đối tượng 2D
Trong phần này ta sẽ trình bày các lệnh cơ bản vẽ các đối tượng
2D (đường thẳng, cong, các biên dạng phức tạp) trong SolidWorks để
làm cơ sở cho thiết kế các đối tượng 3D.
Chú ý: Các đối tượng 2D chỉ thực hiện trên một mặt phẳng vẽ
phác thảo nào đó sau khi đã mở Sketch.
www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 10
 Vẽ đường thẳng Lệnh: Line
Để vẽ một đoạn thẳng. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu
tượng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch
EntitiesLine để thuận tiện kích chuột phải một menu hiện ra, sau đó
chọn Line. Chọn vẽ lệnh line và nhập kích thước
Lệnh line được biểu diễn
 Vẽ hình chữ nhật Lệnh: Rectangen
Để vẽ một hình chữ nhật hay hình vuông. Để thực hiện lệnh này ta
cũng có thể kích Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên
thanh công cụ.
Sketch Tools hoặc từ menu Tools
SketchEntitiesRectangen.
 Vẽ hình chữ nhật có cạnh ở phương bất kỳ Lệnh: Parallelogram
Để vẽ hình chữ nhật, hình vuông có các cạnh nghiêng với mộtgóc
bất kỳ. Để thao tác với lệnh này ta vao menu Tools SketchEntities
Parallelogram
 Vẽ đa giác đều Lệnh: Polygon
Để vẽ các đa giác đều. Để thao tác với lệnh
này ta vao menu Tools SketchEntities Polygon
TR
U
N
G
TÂM
AD
VAN
C
E
C
AD
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 11
Các bạn nhập kích thước và số cạnh của đa giác,
 Vẽ đường tròn Lệnh: Circle
Dùng để vẽ đường tròn. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào
biểu tợng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu Tools
SketchEntities Circle. Để hiệu chỉnh ta cũng làm tương tự với các lệnh
trên.
 Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm Lệnh: 3 Point Arc
Dùng để vẽ một phần cung tròn. Để sử dụng lệnh này có thể kích
vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu
ToolsSketch Entities 3Point Arc
 Vẽ cung tròn nối tiếp từ một điểm cuối của đối tượng khác
Lệnh : Tangent point Arc
Dùng để vẽ một phần cung tròn nối tiếp từ điểm cuối của một
đối tượng khác. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 12
thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch Entities
Tangent point Arc
 Vẽ đường tròn qua 3 điểm ( điểm tâm, điểm đầu, điểm cuối )
Lệnh: Center Point Arc
Dùng để vẽ một cung tròn. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu
tượng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch
EntitiesCenter Point Arc
 Vẽ đường Elip
Lệnh: Ellipse
Dùng để vẽ một hình elip . Để sử dụng lệnh từ hoặc menu Tools
SketchEntities Ellipse.
 Vẽ cung Elip Lệnh: Center point Elipse
Dùng để vẽ một cung hình elip . Để sử dụng lệnh từ menu
ToolsSketchEntities Center point Elipse.
 Vẽ đường tâm Lệnh : Center Line
Lệnh này dùng để vẽ đường tâm, khi sử dụng lệnh Mirror,
revolve. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công
cụ Sketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch Entities Centerline.
 Vẽ tự do Lênh :
Spline
Dùng để vẽ đường cong trơn đi qua các điểm cho trước. Để sử dụng
lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools
hoặc từ menu ToolsSketch Entities Spline.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 13
III. Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D
Sau đây ta sẽ trình bày các lệnh vẽ nhanh,
chỉnh sửa các đối tượng 2D.
 Lấy đối xứng Lệnh: Mirror
Để vẽ các chi tiết có tính đối xứng. Để sử
dụng lệnh này có thể kích vào biểu
tượng trên thanh công cụ Ketch Tools
hoặc từ menu ToolsSketch
ToolsMirror
- Entities to mirror: chọn biên dạng đối xứng
- Mirror about: trục đối xứng
 Vê cung tròn Lệnh: Fillet
Lệnh có tác dụng vê tròn các đối tượng
được nối liên tiếp với nhau(các đối tượng có thể
là các đoạn thẳng, cung tròn hay các đa giác hay
các đường Spline).
Để sử dụng lệnh này ta có thể kích vào biểu
tượng trên thanh công cụ Sketch Tool hay
từ menu ToolsSketch ToolsFillet.
- Chọn cạnh ve tròn và nhập bán kính.
 Vát góc Lệnh: Chamfer
Lệnh có tác dụng vát góc các đối tượng là các đoạn thẳng nối tiếp
hay các cạnh của một đa giác. Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên
thanh công cụ Sketch Tool hay từ menu ToolsSketchTools
Chamfer.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 14
 Offset Lệnh: Offset Entities
Lệnh dùng để copy một đối tượng theo một
khoảng cánh cho trước. Để sử dụng lệnh này ta có
thể kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ
Sketch Tool hay từ menu
ToolsSketchTools Offset Entities.
Nhập khoảng cách copy song song, và chọn
hướng copy
 Chặt (cắt) Lệnh: Trim
Dùng để cắt các phần của đối tượng khi cần cắt bỏ. Ta có thể gọi
lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Skecth Tool hoặc từ menu lệnh
ToolsSketchTools Trim sau đó tiến hành kích chuột vào các đối tượng cần
cắt bỏ.
 Vẽ mảng tròn Lệnh: Circular Step and Repeat
Dùng để tạo các đối tượng theo mảng tròn từ một đối
tượng cơ sở , Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên
thanh công cụ Skecth Tool
hoặc từ menu lệnh ToolsSketchTools Circular Step
and Repeat.
- Chọn tâm quay
- Nhập số biên dạng được copy
- Gốc quay
www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 15
 Vẽ mảng vuông Lệnh: linear Step and Repeat
Dùng để tạo các đối tượng theo mảng có dạng ma trận
hàng cột tròn từ một đối tượng cơ sở . Ta có thể gọi
lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Skecth Tool
hoặc từ menu lệnh ToolsSketchTools linear
Step and Repeat
- Chọn đối tượng: Entities to Pattern
- Số đối tượng được copy
- Chọn hướng copy
- Khỏi cách các đối tượng
 Kéo dài đoạn thẳng Lệnh: Extend
- Dùng để kéo dài đoạn thẳng theo phương của nó cho tới khi gặp đoạn chắn
(đoạn chắn có thể là đường cong, thẳng, tròn, Spline). Ta có thể gọi lệnh này từ
biểu tượng trên thanh công cụ Stetck Tools hay từ menu lệnh
ToolsSketchTools Extend.
- Ngoài các lệnh cơ bản trên Solidworks còn có các lệnh phụ trợ như lệnh
tạo kích thước (Dimensions) hay lệnh đổi nét vẽ (Construction
Goemetry) .v.v. ta không trình bày hết ở đây .
IV. Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D
Hầu hết các đối tượng 3D đều được vẽ từ đối tượng 2D. Điều
kiện cần để các đối tượng 2D có thể phát triển thành đối tượng 3D thường
là những đường cong được vẽ trong 2D phải kín hoặc là đường một nét.
Các đối tượng này thường chỉ sử dụng được để tạo các mô hình 3D khi ta
đóng công cụ Sketch lại.
TR
U
N
G
TÂM
AD
VAN
C
E
C
AD
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 16
 Tạo đối tượng 3D bằng cách kéo theo phương vuông góc với mặt
chứa biên dạng.
- Lệnh: Extruded Boss
Dùng để vẽ một khối 3D từ biên dạng
là một bản phác thảo 2D bằng cánh kéo biên
dạng 2D theo phương vuông góc với biên dạng.
Để sử dụng lệnh này ta phải có một biên dạng
2D khi đó trên thanh công cụ Features lênh nút
lệnh Extruded Boss/Base sẽ được hiện sáng khi
kích hoạt lệnh này thì menu Base –Extude. Tại
Direction1 ta có các lựa chọn sau:
+ Mid plane: Sẽ cho phép đối tượng được kéo
sang hai phía đối xứng qua mặt phảng chứa biên
dạng thường mặt phẳng này theo mặc định là mặt Front.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 17
+ Up to Surface: tạo biên dạng 3D đến mặt phẳng
+ Blind: Đối tượng được kéo về một phía của mặt phẳng chứa biên dạng.
Hướng kéo đối tượng được chọn bởi người vẽ.
 Khoét lỗ theo phương vuông góc với mặt chứa biên dạng
- Lệnh: Extruded Cut
Lệnh này dùng để khoét các lỗ hổng theo
một biên dạng cho trước bằng cách cắt thẳng theo
phương vuông góc với mặt phác thảo. Lệnh này
được thực hiện trên các đối tượng 3D.
- Các chế độ cắt cần quan tâm:
+ Blind : cắt theo một phía kể từ mặt phác thảo.
+ Mid plan : Cắt về hai phía mặt phác thảo.
+ Through All : Cắt xuyên thủng đối tượng.
 Tạo đối tượng 3D bằng cách quay đối tượng 2D quanh một trục
- Lệnh: Revolved Boss
Lệnh này dùng để tạo các mô hình
3D bằng cách xoay các biên dạng phác
thảo 2D thành các đối tượng 3D quanh một
trục. Chính vì vậy để thực hiện lênh này
cần có một biên dạng 2D và một trục xoay.
Chú ý : đối với lệnh này chế độ mặc định
thường là 3600
.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 18
 Tạo đối tượng 3D bằng cách kéo theo một đường dẫn bất kỳ
- Lệnh : Sweep
Lệnh này dùng để tạo các đối tượng 3D bằng cách kéo biên dạng
theo một đường dẫn vuông góc với mặt chứa biên dạng. Do đó ta phải tạo
biên dạng và đường dẫn trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau.
 Tạo đối tượng 3D từ các biên dạng khác nhau bất kỳ lằm trên các
phác thảo khác nhau.
- Lệnh: Loft
- Lệnh này có chức năng tạo đối tượng 3D từ các biên dạng khác nhau trên
các mặt phác thảo song song.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 19
 Cắt một phần đặc bằng cách quay biên dạng cắt quanh một trục
- Lệnh: Revolved Cut
Lệnh này dùng để khoét các lỗ hổng theo một biên dạng cho
trước hoặc các dãnh bằng cách cắt quanh một trục sòn song song. Lệnh này
được thực hiện trên các đối tượng 3D. Thường ở chế độ mặc định góc cắt là
3600
để thay đổi góc cắt ta đưa góc cắt vào angle.
 Các chế độ cắt:
- One - Direction : Cắt theo chiều kim đồng hồ kể từ mặt phác thảo
- Mid plan : Cắt theo hai phía mặt phác thảo.
- Two - Direction : Như trường hợp one – Direction.
www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 20
V. Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D
 Vê tròn cạnh Lệnh: Fillet
- Lệnh này dùng để vê tròn cạnh các khối 3D.
 Vát mép Lệnh: Chamfer
- Lệnh này dùng để vát mép các cạnh của một chi tiết và chúng có các chế
độ vát mép sau:
• Angle Distance : Cho phép vát góc với một khoảng cách và một góc cho
trước theo phương cần chọn, để đổi chiều vát chọn Flip Direction.
• Distance distance : Cho phép vát góc với khoảng cách là khác nhau đối
với từng cạnh.
• Vertex : Cho phép vát góc các hình hộp theo 3 cạnh.
 Lệnh Shell Khoét lỗ tạo vỏ mỏng các khối đặc theo biên dạng của mặt
khoét.
TR
U
N
G
TÂM
AD
VAN
C
E
C
AD
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 21
- Cách thực hiện: Kích hoạt lệnh sau đó kích chuột vào bề mặt cần khoét lỗ
hổng
(khi kích hoạt vào mặt cần khoét thì mặt đó chuyển màu xanh).
 Lệnh Dome
- Lệnh sử dụng tạo vòm các đối tượng 3D rất thuận tiện cho các khối trụ
tròn.
- Cách thực hiện: Kích hoạt lệnh Dome sau đó chọn mặt cần tạo vòm, đưa
chiều cao vòm (kể từ mặt kích hoạt cho đến đỉnh vòm).
 Lệnh tạo Gân Rib Lệnh này dùng để tạo gân cho các chi tiết.
- Cách thực hiện: Trước hết phải tạo một mặt phác thảo để vẽ đường dẫn
sau đó kích hoạt lệnh Rib. Trên menu của lệnh Rib đưa chiều dày của gân
chịu lực.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 22
- Nếu muốn đặt độ côn cho gân kích vào biểu tượng trên menu của lệnh
Rib
 Lệnh Hole Wizard
- Lệnh
n
à
y
d
ùng đục các lỗ có ren theo các tiêu chuẩn ANSI
(hệ inh, met),
ISO, DIN, JIP.v.v.
 Lệnh Mirro Feature
- Lệnh này dùng để lấy đối xứng qua một mặt các khối 3 D.
- Cách thực hiện:
 Bước 1: kích hoạt lệnh Mirro Feature khi đó hiện ra menu Mirro Pattern
Feature.
 Bước 2: chọn mặt phẳng lấy đối xứng trước sau đó chọn đối tượng cần
lấy đối xứng nhấn OK để kết thúcquá trình.
 Lệnh Circurlar Pattern Lệnh này có tác dụng copy mảng tròn quanh
một trục.
- Cách thực hiện:
 Bước 1: Kích chuột vào đối tượng cần tạo mảng.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 23
 Bước 2: Kích hoạt lệnh Circurlar Pattern sau đó chọn trục, đặt góc giữa
hai đối tượng cần tạo, số đối tượng cần tạo.
 Tạo mảng chi tiết theo dạng hàng, cột
- Lệnh Linear Pattern
- Lệnh này dùng tạo mảng chi tiết theo một ma trận dạng hàng, cột.
- Mô tả các thuộc tính
• Direction 1 (tạo hàng).
+ Reverse Direction :để chọn ph−ơng
+ Spacing: Khoảng cách giữa các hàng
+ number of instances: số hàng được copy.
• Direction 2 (tạo cột).
+ Reverse Direction :để chọn phương
+ Spacing: Khoảng cách giữa các cột
+ Nnumber of instances: số cột được copy.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 24
www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 25
Hướng dẫn Modul Sheet Metal
trong Solidworks
I. Hướng dẫn các lệh trên Sheet Metal
SolidWorks Premium 2012 cung cấp rất nhiều công cụ và chức năng
để giúp bạn việc điều khiển việc tạo Sheet metal đặc biệt một cách dễ
dàng. Bạn có thể design các Sheet metal này từ các bản nháp thô hoặc
các mô hình 3D, đặc biệt hơn nữa, sau khi design, Solidworks cung cấp
một công cụ đầy đủ giúp bạn trải phẳng các mô hình design về dạng
tấm (automatically flattened) và tạo các bản vẽ theo chuẩn một cách
nhanh chóng để đưa vào gia công (bao gồm cả việc xuất sang CNC để
dễ dàng gia công hơn).
Trong phiên bản mới của mình, chức năng đáng chú ý nhất
của Solidworkscó lẽ là tính năng tạo hình bằng phương pháp gia công
áp lực (dập), tính năng này được đưa vào sử dụng một cách rất dễ dàng
bằng phương pháp kéo – thả (drag-and-drop). Ngoài ra còn các tính
năng rất hữu dụng khác như các tùy chọn về các cạnh, về vị trí của các
flange trong sheet (options for flange position and flange edge) giúp
bạn linh hoạt hơn trong thiết kế, hay việc xác định chính xác, dễ dàng
hơn trong việc điều khiển các cạnh của flange (precise control of edge
flanges, including up-to-vertex end conditions) sẽ giúp các bạn tăng tốc
độ thiết kế lên khá nhiều.
TR
U
N
G
TÂM
AD
VAN
C
E
C
AD
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 26
1. Thiết lập modun trong solidworks
Khi mở 1 part mới trong solidworks thì các bạn sẽ thấy bảng các
lệnh vẽ sheet metal trên solidworks.
Trường hợp phần mềm không có mặc định sẵn thì các bạn có thể làm theo
cách này và lấy ra:
- Cá bạn di chuyển chuột vào vùng các thanh công cụ
- Và nhấp chuột phải, bảng các modun của solidwork hiện lên các bạn có
thể chọn modun Sheet Metal và sử dụng
- Các bạn cũng có thể chọn được các lệnh vẽ Sheet Metal trên solidworks
bằng cách chọn Menu > Insert > Sheet Metal.
- Sản phẩm, các thiết kế được tạo ra từ modun Sheet Metals
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 27
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 28
Các công cụ để tạo sản phẩm trong Sheet metal
1. Plate:
2. Tab-Flange:
3. Bend:
4. Bend Relief:
5. Cutouts:
6. Corner:
7. Procedural Feature:
- Bảng thống kê về vật liệu, kích thước và các thông số khác của kim loại
tấm được xuất ra bảng
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 29
www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 30
2. Các lệnh vẽ trên Sheet Metal.
a. :Base Flange/Tab
 Lệnh Base Flange/Tab dùng để tạo chiều sâu cho tấm kim loại
Khối được tạo ra bằng lệnh Base
 Để chọn các bạn có thể nhấp vào biểu tượng trên thanh công
cụ hoặc chọn theo đường dẫn Menu > Insert > Sheet Metal > Base
Flange/Tab.
 Trước khi sử dụng lệnh các bạn cần tạo 1 bả vẽ Sketch để làm đường
dẫn sau đó mới chọn lệnh.
Các biên dạng được dựng từ Sketch
 Vd: các bạn chọn 1 mặt phẳng bắt kì
TR
U
N
G
TÂM
AD
VAN
C
E
C
AD
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 31
Vẽ 1 Sketch với các kích thước sau đây
 Các bạn chọn vào lệnh Base Flange/Tab để tạo biên dạng tấm
 Bảng Base Flang/Tab hiện lên
Hội thoại Base Flange
 Direction 1: Tạo tấm theo phương thứ nhất.
 Blind: tạo chiều dài tấm với kích thước cho trước
 Up to Vertex: tạo tấm tới 1 điểm
 Up to Surface: tạo tấm tới 1 mặt phẳng được chọn
 Offset From Surface: tạo tấm tới 1 mặt phẳng được chọn
nhưng có kích thước hở so với mp đó
 Mid Plane: đùng tấm ra 2 bên của Sketch với kích thước chia
đôi
 Direction 2: tạo tấm theo phương thứ 2, các giá trị trên direction 2
giống như direction 1.
 Sheet Metal Gauges: tạo tấm theo tiêu chuẩn cho trước
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 32
 Sheet Metal Parameter: đặt các giá trị cho tấm
 : bề dày của tấm
 Reverse direction: thay đổi hướng
đùn
 : góc lượng cho tấm tại những
chỗ giao nhau giữa hai tấm khác mặt phẳng vì trên thực tế thì không
có tấm nào không có góc lượng và góc lượng lớn hay nhỏ tùy thuộc
vào máy và yêu cầu.
 Bend Allowance: điều chỉnh thông số góc lượng
 K-Factor: hệ số dãn nở của lim loại
 Các bạn khai báo như sau:
 End Condition = Blind
 (Depth) = 9.5”
 Use gauge table = On
 Gauge table = ALUMINUM
 Gauge 20, R=0.118
 Chúng ta có 1 tấm kim loại được tạo thành
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 33
 Click để kết thúc lệnh
Sản phẩm được tạo thành
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 34
b. Lệnh: Extruded Cut
Lệnh này dùng để khoét các lỗ hổng theo một
biên dạng cho trước bằng cách cắt thẳng theo
phương vuông góc với mặt phác thảo. Lệnh này
được thực hiện trên các đối tượng 3D.
Các chế độ cắt cần quan tâm:
+ Blind : cắt theo một phía kể từ mặt phác thảo.
+ Mid plan : Cắt về hai phía mặt phác thảo.
+ Through All : Cắt xuyên thủng đối tượng.
Lệnh này cũng được dùng để cắt biên dạng trong modul Sheet Metal
Các bạn cần thiết lập Sketch cần cắt đứt
Cắt dứt chỗ uốn cong
www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 35
Ứng dụng
c. : Miter Flange:
- Lệnh Miter Flange dùng để tạo góc xếp (khung ảnh)
- Để chọn lệnh các bạn có thể chọn trên thanh công cụ lệnh , hoặc vào
Menu > Insert > Sheet Metal > Miter Flange.
- Đề dùng lệnh các bạn cũng cần tạo 1 sketch có mặt phẳng chứa sketch
vuông góc với mặt phẳng đùn biên dạng.
- Vd: tạo góc xếp trên chi tiết vừa được tạo
 Chọn mặt phẳng trên thành của chi tiết làm mặt phác thảo
 Vẽ biện dạng trên mặt phẳng.
TR
U
N
G
TÂM
AD
VAN
C
E
C
AD
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 36
 Các bạn chọn vào lệnh , bảng Miter Flange 1 hiện lên
Bảng Miter Flange 1
- Miter Parameters: thiết lập các thông số
 : chọn biên dạng sketch
 Use default radius: sử dụng thông số góc lượng mặc địh
 : nhập góc lượng
 Flange Position: điều chỉnh các dạng xếp góc
 : tạo góc xếp nằm trong đường sket
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 37
 : tạo góc xếp có thành nằm ngoài sketch
 : tạo góc xếp nằm bên ngài sketch
 Trim side bends: bỏ 1 phần tấm ngay chỗ uốn
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 38
Ví dụ tạo tấm vỏ như hình dưới
Các bước tiế hành:
Bước 1: tạo 1 cơ sở bằng lệnh Base Flange
Bước 2: tên tấm chug1 ta tạo 1 Sketch mới, trên đó vẽ 1 hình chữ nhật để
cắt 1 phần của tấm. Sau đó dùng lệnh Extruded Cut và chọn chế đọ
Through all để đục thủng hình dưới:
Bước 3: trên mặt bên của tấm chúng ta cụng tạo 1 Sketch mới vaà vẽ 1
Sketch mới như hình:
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 39
Bước 4: Các bạn chọn vào lệnh Miter Flange trên thah Sheet Metal và
thiết lập các thông số cho lệnh
Các bạn chọn tất cả các cạnh mặt trên của tấm
Bán kính vê tròn là 3mm
Gap Distance: Khe hở có khoảng cách là 1mm
d. : Fold
- Lệnh dùng để tạo cong tấm
- Để vào lệnh các bạn có thể chọn trên thanh công cụ của Solidwork
hay các bạn có thể vào Menu > Insert > Sheet metal > Fold.
- Khi chọn vào ta được bảng Fold:
www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 40
- Fixed face: chọn mặt phẳng cố định
- Bends to Fold: chọn góc làm cong so với mặt phẳng cố định
- Collect All Bends: chúng ta có thề chọn nhanh tất cả các góc bằng cách
chọn vào Collect All Bends
Chi tiết trước và sau khi tạo cong
e. : Unfold
- Lệnh dùng để tạo phẳng tấm
- Để vào lệnh các bạn có thể chọn trên thanh công cụ của Solidwork
hay các bạn có thể vào Menu > Insert > Sheet metal > Unfold.
- Khi chọn vào ta được bảng Unfold:
TR
U
N
G
TÂM
AD
VAN
C
E
C
AD
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 41
- Fixed face: chọn mặt phẳng có định
- Bends to Unfold: chọn góc làm phẳng so với mặt phẳng cố định
- Collect All Bends: chúng ta có thề chọn nhanh tất cả các góc bằng cách
chọn vào Collect All Bends
Chi tiết trước và sau khi tạo phẳng
 Áp dụng Unfold và Fold để cắt lỗ ngay góc uốn của chi tiết
 Chúng ta có chi tiết bên dưới. Dùng lệnh Extruded Cut nếu để chi tiết như
vậy thì khó có thể cắt biên dạng hình tròn đúng được
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 42
- Đầu tiên chúng ta có chi tiết như hình, các bạn có thể tạo ra với kích thước
bất kì
- Đầu tiên các bạn chọn vào lệnh Unfold trên thanh công cụ Sheet
metal.
- Bảng Unfold hiện lên
ở đây các bạn chọn Fixed face là mặt phẳng 1, nằm ngang
BaseBend1: các bạn chọn cung bo tròn của chi tiết.
Với những chi tiết các bạn cũng có thể chọn để chọn tất cả
các góc có liên quan.
- Nhấp Ok các bạn sẽ được chi tiết đã được trải phẳng.
- Bây giờ chúng ta sẽ cắt ngay góc bo của chi tiết
- Các bạn tạo 1 Sketch mới trên mặt phẳng trên của chi tiết.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 43
Các bạn lệnh Extruded Cut trên thanh công cụ Features.
Bảng Cut-Extrude hiện lên
Ở mục Direction 1 các bạn chọn Through All để chọn cắt hết biên
dạng của chi tiết.
- Bây giờ các bạn cần trả chi tiết trở về nguyên trạng của chi tiết.
- Các bạn chọn vào lệnh Fold trên thanh công cụ Sheet Metal.
- Giống như Unfold các bạn cũng chọn các mặt phẳng tương tự:
- Fixed face: là mặt phẳng lớn nằm ngang.
- Bend to Fold các bạn chọn góc chấn của chi tiết
- Nhấn Ok chúng ta sẽ chi tiết như hình.
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 44
Áp dụng 2 chức năng này trên Solidworks cũng giống như thực
tế bên ngoài các bạn làm, chúng ta cần trải phẳng 1 tấm nào đó ra rồi
mới cắt biên dạng tròn được, như thế chi tiết mới chính xác được.
f. : Sketched Bend
- Lệnh Sketched Bend dùng để tạo 1 đường chấn trên tấm với 1 đường
sketch được dựng trước.
- Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc
chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Sketched Bend.
- Trước khi dùng lệnh các bạn cần tạo 1 Sketch trên tấm
 Đầu tiên các bạn tạo sketch trên mặt phẳng cần chấn
 Tiếp theo chọn vào lệnh và bảng Sketched Bend1 hiện lên
Bảng Sketched Bend1
- Bend Parameters: thiết lập các thông số chấn
 : chọn biên dạng chấn
www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 45
- Bend position: biên dạng chấn
 : biên dạng chấn sẽ nằm giữa đường sketch
 :biên dạng chấn sẽ nằm bên phải của đường sketch.
 :biên dạng chấn sẽ nằm bên trái và bên dưới đường sketch
 :biên dạng chấn nằm bên trái của đường sketch
TR
U
N
G
TÂM
AD
VAN
C
E
C
AD
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 46
 : đổi chiều chấn
 : sử dụng bán kính bo tròn mặc định
 : góc chấn so với mặt phẳng chuẩn
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 47
 : nhập bán kính bo (chấn).
 Custom Bend Allowance: thông số dãn nở của
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 48
vật liệu khi chấn.
 : hệ số dãn nở vật liệu khi chấn
g. : Edge Flange
- Lệnh Edge Flange dùng để chèn thêm mép cho tấm kim loại
bằng cách kéo một cạnh lên.
- Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công
cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Edge Flange.
- Chọn vào lệnh thì bảng Edge –Flange 1 hiện lên.
- Flange Parameters: thiết lập thông số chèn.
 : chọn biên dạng chèn.
 Edit Flange Profile: chỉnh sửa chiều dài tấm các bạn có thể gắn kích
thước cho.
 Khi bạn chọn vào Edit Flange Profile: thì hộp thoại Profile Sketch hiện
lên lúc đó bạn có thể điều chỉnh chiều dài tấm đã được chèn hay thiết lập
thông số mới.
Hộp thọi Profile Sketch
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 49
Thông số chiều dài tấm có thể thay đổi
- Use default radius: sử dụng kích thước vê cung tròn mặc định của phần
mềm các bạn cụng có thể nhập vào kích theo yêu cầu của mình tuy vào
từng loại vật liệu được sử dụng.
- : nhập giá trị kích thước vào ô Bend Radius
- Angle: góc tạo tấm nghiêng so với mặt chuẩn, các bạn có thể thay đổi góc
này theo yêu cầu của đề thi hay chi tiết thiết kế.
- Các bạn có thể thay đổi góc 45 độ
- Flange Length :Các bạn có thể chỉnh độ dài của tấm
 Blind: nhập kích thước cần kéo dài
 Up to vertex: kéo dài tới điểm nào đó
 : giá trị kích thước được tính từ đường giống của tấm cong tới cuối
tấm
 : giá trị được tính bằng kích thước phẳng của tắm Edge _ Flange, bỏ
kích thước vê tròn
 : giá trị được tính từ đường tiếp tuyến của tấm Edge_Flange tới cuối
tấm.
 : giá trị kích thước được ghi.
- Flange Position: điều chỉnh các cách ve tròn.
www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
TRUNG TÂM ADVANCE-CAD
TRẦN YẾN GROUP Page 50
- :biên dạng chấn sẽ nằm bên phải của đường sketch.
- :biên dạng chấn sẽ nằm bên trái và bên dưới đường sketch
- :biên dạng chấn nằm bên trái của đường sketch
 Trim side bends: xóa góc lượng khi tạo tấm Edge_ Flange
 Offset: kéo dài tấm ra thêm 1 khoảng.
TR
U
N
G
TÂM
AD
VAN
C
E
C
AD

Recomendados

Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 por
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Solidworks 2016 Trung tâm Advance Cad
9.8K visualizações11 slides
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface) por
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)
Thiết kế mặt Solidworks 2017 (Surface)Technical VN
9.2K visualizações45 slides
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017 por
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017
Thiết kế kim loại tấm Solidworks 2017Technical VN
4.7K visualizações33 slides
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo) por
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)
Hướng dẫn phân tích mô phỏng solidworks (demo)Trung tâm Advance Cad
42K visualizações41 slides
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo por
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản DemoGiáo trình tự học Creo Parametric cơ bản Demo
Giáo trình tự học Creo Parametric cơ bản DemoTrung tâm Advance Cad
12.9K visualizações47 slides
Giáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor por
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorGiáo trình thiết kế kim loại tấm Inventor
Giáo trình thiết kế kim loại tấm InventorTrung tâm Advance Cad
18.5K visualizações38 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất por
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtTrung tâm Advance Cad
15.3K visualizações59 slides
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản por
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bảnGiáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bảnTrung tâm Advance Cad
4K visualizações40 slides
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo) por
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)Trung tâm Advance Cad
31.9K visualizações51 slides
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) por
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Trung tâm Advance Cad
75.4K visualizações41 slides
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor por
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorGiáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorTrung tâm Advance Cad
11.7K visualizações59 slides
Giáo trình thiết kế NX cơ bản por
Giáo trình thiết kế NX cơ bảnGiáo trình thiết kế NX cơ bản
Giáo trình thiết kế NX cơ bảnTrung tâm Advance Cad
50.2K visualizações70 slides

Mais procurados(20)

Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Giáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhất
Trung tâm Advance Cad15.3K visualizações
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bảnGiáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Giáo trình đào tạo thiết kế Creo parametrics 2.0 cơ bản
Trung tâm Advance Cad4K visualizações
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo) por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)
Thiết kế khuôn nâng cao solidworks ( demo)
Trung tâm Advance Cad31.9K visualizações
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo) por Trung tâm Advance Cad
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Mô phỏng chuyển động với Solidworks Motion (demo)
Trung tâm Advance Cad75.4K visualizações
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk InventorGiáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor
Giáo trình mô phỏng phân tích lực trên Autodesk Inventor
Trung tâm Advance Cad11.7K visualizações
Giáo trình thiết kế NX cơ bản por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế NX cơ bảnGiáo trình thiết kế NX cơ bản
Giáo trình thiết kế NX cơ bản
Trung tâm Advance Cad50.2K visualizações
Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lập trình gia công tiện SolidcamGiáo trình lập trình gia công tiện Solidcam
Giáo trình lập trình gia công tiện Solidcam
Trung tâm Advance Cad4.2K visualizações
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo) por Trung tâm Advance Cad
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)
Thực hành thiết kế sản phẩm Solidworks (demo)
Trung tâm Advance Cad12K visualizações
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo) por Trung tâm Advance Cad
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Sách vận hành Phay CNC Fanuc ( demo)
Trung tâm Advance Cad8.2K visualizações
Hướng dẫn gia công trên Creo por Cadcamcnc Học
Hướng dẫn gia công trên CreoHướng dẫn gia công trên Creo
Hướng dẫn gia công trên Creo
Cadcamcnc Học8.5K visualizações
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo) por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)
Thiết kế khuôn solidworks cơ bản (demo)
Trung tâm Advance Cad8.4K visualizações
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng caoGiáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao
Giáo trình Siemens NX thiết kế nâng cao
Trung tâm Advance Cad61.5K visualizações
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD) por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)
Giáo trình xuất bản vẽ Autodesk Inventor 2015 ( Advance CAD)
Trung tâm Advance Cad15.2K visualizações
Thiết kế chuyển động (Inventor) por Nguyen Van Phuong
Thiết kế chuyển động (Inventor)Thiết kế chuyển động (Inventor)
Thiết kế chuyển động (Inventor)
Nguyen Van Phuong11.9K visualizações
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016
Giáo trình xuất bản vẽ Solidworks 2016
Trung tâm Advance Cad27.4K visualizações
Giáo trình tự học Solidworks 2017 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tự học Solidworks 2017Giáo trình tự học Solidworks 2017
Giáo trình tự học Solidworks 2017
Trung tâm Advance Cad21.8K visualizações
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0
Giáo trình cơ khí 3D Creo 4.0
Trung tâm Advance Cad8.2K visualizações
thiết kế khuôn nhựa vi si hoàn chỉnh por Trung tâm Advance Cad
thiết kế khuôn nhựa vi si hoàn chỉnh thiết kế khuôn nhựa vi si hoàn chỉnh
thiết kế khuôn nhựa vi si hoàn chỉnh
Trung tâm Advance Cad4.2K visualizações
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUT por Minh Đức Nguyễn
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUTBài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUT
Bài giảng Công Nghệ Chế Tạo Máy 2 - Ths. Hoàng Văn Quyết - TNUT
Minh Đức Nguyễn1K visualizações
Giao trinh thiet ke nx insert por Cửa Hàng Vật Tư
Giao trinh thiet ke nx insertGiao trinh thiet ke nx insert
Giao trinh thiet ke nx insert
Cửa Hàng Vật Tư2.3K visualizações

Similar a Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)

Giao trình SoldiWorks por
Giao trình SoldiWorksGiao trình SoldiWorks
Giao trình SoldiWorksAnhKimTran2
57 visualizações72 slides
Solidwork giao trinh xong chentrang por
Solidwork giao trinh xong chentrangSolidwork giao trinh xong chentrang
Solidwork giao trinh xong chentrangTrung tâm Advance Cad
135.6K visualizações72 slides
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản por
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản "Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản Thu Vien Co Khi
8.6K visualizações157 slides
Giáo trình phay solidcam por
Giáo trình phay solidcamGiáo trình phay solidcam
Giáo trình phay solidcamTrung tâm Advance Cad
4.9K visualizações90 slides
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014 por
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Trung tâm Advance Cad
11K visualizações70 slides
Thực hành thiết kế ngược Rapidform nâng cao por
Thực hành thiết kế ngược Rapidform nâng caoThực hành thiết kế ngược Rapidform nâng cao
Thực hành thiết kế ngược Rapidform nâng caoTrung tâm Advance Cad
1.4K visualizações61 slides

Similar a Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)(20)

Giao trình SoldiWorks por AnhKimTran2
Giao trình SoldiWorksGiao trình SoldiWorks
Giao trình SoldiWorks
AnhKimTran257 visualizações
Solidwork giao trinh xong chentrang por Trung tâm Advance Cad
Solidwork giao trinh xong chentrangSolidwork giao trinh xong chentrang
Solidwork giao trinh xong chentrang
Trung tâm Advance Cad135.6K visualizações
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản por Thu Vien Co Khi
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản "Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản
"Thu Vien Sach Co Khi" – Inventor và các lệnh cơ bản
Thu Vien Co Khi8.6K visualizações
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014 por Trung tâm Advance Cad
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014
Hướng dẫn sử dụng Autocad Mechanical 2014
Trung tâm Advance Cad11K visualizações
Thực hành thiết kế ngược Rapidform nâng cao por Trung tâm Advance Cad
Thực hành thiết kế ngược Rapidform nâng caoThực hành thiết kế ngược Rapidform nâng cao
Thực hành thiết kế ngược Rapidform nâng cao
Trung tâm Advance Cad1.4K visualizações
1 nh dang-acad-2012-phan2_d por ckm2000
1 nh dang-acad-2012-phan2_d1 nh dang-acad-2012-phan2_d
1 nh dang-acad-2012-phan2_d
ckm2000108 visualizações
Gioi thieu sketch part por Nguyen Van Phuong
Gioi thieu sketch partGioi thieu sketch part
Gioi thieu sketch part
Nguyen Van Phuong5K visualizações
giới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCAD por Đạt Minh
giới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCADgiới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCAD
giới thiệu phần mềm thiết kế cơ khí miễn phí mã nguồn mở FreeCAD
Đạt Minh2K visualizações
Tài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam pro por Cadcamcnc Học
Tài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam proTài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam pro
Tài liệu hướng dẫn lập trình trên Artcam pro
Cadcamcnc Học8.6K visualizações
lap trinh cat day tren mastercam x6 por Học Cơ Khí
lap trinh cat day tren mastercam x6lap trinh cat day tren mastercam x6
lap trinh cat day tren mastercam x6
Học Cơ Khí193 visualizações
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6
Giáo trình lập trình cắt dây EDM Mastercam X6
Trung tâm Advance Cad5.3K visualizações
Thiết kế 2D Autocad 2018 por Technical VN
Thiết kế 2D Autocad 2018Thiết kế 2D Autocad 2018
Thiết kế 2D Autocad 2018
Technical VN4.5K visualizações
huong dan hoan chinh Autocad 2018 2D por Ứng Dụng Máy Tính
huong dan hoan chinh Autocad 2018 2Dhuong dan hoan chinh Autocad 2018 2D
huong dan hoan chinh Autocad 2018 2D
Ứng Dụng Máy Tính38.6K visualizações
Giao trinh pro e 5 por trungtrucnp123
Giao trinh pro e 5Giao trinh pro e 5
Giao trinh pro e 5
trungtrucnp1235K visualizações
Gt do hoa 3 d por Linhtuanbinh Hai
Gt do hoa 3 dGt do hoa 3 d
Gt do hoa 3 d
Linhtuanbinh Hai3.6K visualizações
MO PHONG SOLID por mesrole
MO PHONG SOLIDMO PHONG SOLID
MO PHONG SOLID
mesrole5 visualizações
Giao trinh autodesk inventor professional insert por Trung tâm Advance Cad
Giao trinh autodesk inventor professional insertGiao trinh autodesk inventor professional insert
Giao trinh autodesk inventor professional insert
Trung tâm Advance Cad20.4K visualizações

Mais de Trung tâm Advance Cad

Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com por
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.comTài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.comTrung tâm Advance Cad
258 visualizações50 slides
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress por
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D QuickpressTài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D QuickpressTrung tâm Advance Cad
1.4K visualizações71 slides
Giáo trình tiện CNC ( demo) por
Giáo trình tiện CNC ( demo)Giáo trình tiện CNC ( demo)
Giáo trình tiện CNC ( demo)Trung tâm Advance Cad
6.3K visualizações43 slides
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầu por
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầuGiáo trình in3d cho người mới bắt đầu
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầuTrung tâm Advance Cad
5.4K visualizações50 slides
Tài liệu vận hành CNC đời mới por
Tài liệu vận hành CNC đời mớiTài liệu vận hành CNC đời mới
Tài liệu vận hành CNC đời mớiTrung tâm Advance Cad
3.8K visualizações96 slides
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9 por
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9Giao trinh lap trinh tien mastercam x9
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9Trung tâm Advance Cad
3.6K visualizações40 slides

Mais de Trung tâm Advance Cad(20)

Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com por Trung tâm Advance Cad
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.comTài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com
Tài liệu thiết kế Siemens NX9 cơ bản_cachdung.com
Trung tâm Advance Cad258 visualizações
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress por Trung tâm Advance Cad
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D QuickpressTài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress
Tài liệu thiết kế khuôn dập 3D Quickpress
Trung tâm Advance Cad1.4K visualizações
Giáo trình tiện CNC ( demo) por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tiện CNC ( demo)Giáo trình tiện CNC ( demo)
Giáo trình tiện CNC ( demo)
Trung tâm Advance Cad6.3K visualizações
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầu por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầuGiáo trình in3d cho người mới bắt đầu
Giáo trình in3d cho người mới bắt đầu
Trung tâm Advance Cad5.4K visualizações
Tài liệu vận hành CNC đời mới por Trung tâm Advance Cad
Tài liệu vận hành CNC đời mớiTài liệu vận hành CNC đời mới
Tài liệu vận hành CNC đời mới
Trung tâm Advance Cad3.8K visualizações
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9 por Trung tâm Advance Cad
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9Giao trinh lap trinh tien mastercam x9
Giao trinh lap trinh tien mastercam x9
Trung tâm Advance Cad3.6K visualizações
Tu thiet ke toi san xuat hang loat por Trung tâm Advance Cad
Tu thiet ke toi san xuat hang loatTu thiet ke toi san xuat hang loat
Tu thiet ke toi san xuat hang loat
Trung tâm Advance Cad1.6K visualizações
Giáo trình Autocad 3D 2018 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình Autocad 3D 2018Giáo trình Autocad 3D 2018
Giáo trình Autocad 3D 2018
Trung tâm Advance Cad32.4K visualizações
Thiet ke khuon solid works 2017 por Trung tâm Advance Cad
Thiet ke khuon solid works 2017Thiet ke khuon solid works 2017
Thiet ke khuon solid works 2017
Trung tâm Advance Cad6.4K visualizações
Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11
Giáo trình thiết kế Mặt Siemens NX11
Trung tâm Advance Cad6.5K visualizações
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhấtGiáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất
Giáo trình tự học Autodesk Inventor mới nhất
Trung tâm Advance Cad17.8K visualizações
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD por Trung tâm Advance Cad
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CADĐề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD
Đề Thi mẫu Soldiworks quốc tế chuyên nghiệp_CSWP full 3 phần tại Advance CAD
Trung tâm Advance Cad3.4K visualizações
Lịch khai giảng năm 2017 Advance Cad por Trung tâm Advance Cad
Lịch khai giảng năm 2017 Advance CadLịch khai giảng năm 2017 Advance Cad
Lịch khai giảng năm 2017 Advance Cad
Trung tâm Advance Cad1.2K visualizações
Giáo trình cơ bản NX11 por Trung tâm Advance Cad
Giáo trình cơ bản NX11Giáo trình cơ bản NX11
Giáo trình cơ bản NX11
Trung tâm Advance Cad61.9K visualizações
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX por Trung tâm Advance Cad
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NXThiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX
Thiết kế khuôn Cơ bản Siemens NX
Trung tâm Advance Cad3.9K visualizações
Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9 por Trung tâm Advance Cad
Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9
Lập trình gia công nâng cao Siemens NX9
Trung tâm Advance Cad2.1K visualizações
Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dập por Trung tâm Advance Cad
Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dậpSử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dập
Sử dụng CNCkad 8.5 cho máy đột dập
Trung tâm Advance Cad10.3K visualizações
Sử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood Cam por Trung tâm Advance Cad
Sử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood CamSử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood Cam
Sử dụng modul gia công gỗ TopsolidWood Cam
Trung tâm Advance Cad449 visualizações
Lý thuyết và thực hành Rhinocecos 5.0 por Trung tâm Advance Cad
Lý thuyết và thực hành Rhinocecos 5.0Lý thuyết và thực hành Rhinocecos 5.0
Lý thuyết và thực hành Rhinocecos 5.0
Trung tâm Advance Cad10.4K visualizações

Thiết kế kim loại tấm -Sheetmetal Solidworks (demo)

 • 1. Xem đầy đủ trên www.cachdung.com
 • 2. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 1 Hướng dẫn modun sheet metal trong Solidworks
 • 3. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 2 Lời Nói Đầu  Solidworks là 1 phần mềm đang từng bước chiếm lĩnh trên thị trường ngành thiết kế cơ khí hiện nay, với cách sử dụng đơn giản nhưng khá năng xử lý cực mạnh,cộng thêm nhiều môđun hỗ trợ cho nhiều công việc khác nhau,nên hiện nó đang được áp dụng trong hầu hết các công ty của Nhật,mỹ...,và đa số các công ty VN sau này đều mua bản quyền và chuyển sang sử dụng SW do giá thành rẻ và hiệu suất mang lại khá cao. Sau đây là 1 số chức năng chính của SW: + thiết kế các chi tiết từ đơn giản đến phức tạp (lĩnh vực cơ khí, xây dựng, robot, điện tử, mỹ thuật...) + Lắp ráp, mô phỏng chuyển động + Phân tích lực, kết cấu... + Nhiều môđun hỗ trợ cho việc thiết kế khuôn mẫu,và lập trình gia công CNC.  Thiết kế các kim loại tấm  Thiết kế dầm, nhà xưởng  Các chi tiết sau khi đã thiết kế chúng ta có thể đem đi gia công trên các máy tính thông thường hoặc CNC, đúc (kim loại) hoặc ép (nhựa).
 • 4. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 3 Mục lục Lời Nói Đầu ............................................................................................................... 2 Mục lục...................................................................................................................... 3 Giới thiệu chung về Solidworks ............................................................................... 5 I. Bắt đầu với SolidWorks ................................................................................. 5 II. Các lệnh vẽ chi tiết....................................................................................... 7 III. Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D........................................ 13 IV. Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D ..................................................... 15 V. Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D ............................................. 20 Hướng dẫn Modul Sheet Metal trong Solidworks ................................................ 25 I. Hướng dẫn các lệh trên Sheet Metal............................................................ 25 1. Thiết lập modun trong solidworks............................................................ 26 2. Các lệnh vẽ trên Sheet Metal. ................................................................... 30 a. :Base Flange/Tab......................................................................... 30 b. Lệnh: Extruded Cut ...................................................................... 34 c. : Miter Flange: ................................................................................. 35 d. : Fold................................................................................................. 39 e. : Unfold ............................................................................................ 40 f. : Sketched Bend ............................................................................... 44 g. : Edge Flange .................................................................................. 48 h. :Close Corne.................................................................................... 51 i. : Hem.............................................................................................. 53 j. : Forming Tool ................................................................................ 57
 • 5. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 4 k. Lofted Bends.................................................................................... 64 l. Jog.................................................................................................. 66 m. Swept Flange............................................................................. 68 n. : Flaten............................................................................................ 71 o. : Break –Corners/Conrner-Trim.................................................... 72 p. Lấy dao chấn trong Sheet Metal............................................................ 75 II. Bài tập thực hành Sheet Metal trên Solidworks ................................... 85 1. Bài tập 1:................................................................................................. 85 2. Bài tập 2................................................................................................ 111 3. Bài Tập 3............................................................................................... 141 www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 • 6. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 5 Giới thiệu chung về Solidworks I. Bắt đầu với SolidWorks . Nhấp đúp vào biểu tượng solidworks trên màng hình desktop. Các bạn chờ cho chương trìh chạy, có thể khởi động hanh hay chậm tùy thuộc vào cấu hình máy của các bạn. Sau đó các bạn chọn New trên thanh công cụ hoặc các bạn có thể chọn Menu > file New để mở chương trình mới Giao diện để chọn chương trình mới  Trong phần mền SolidWorks có ba dạng bản vẽ :  Part: Để thiết kế các bản vẽ chi tiết dạng 3D, các file này có phần mở rộng *.sldprt. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 • 7. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 6  Assembly: Sau khi đã có các bản vẽ chi tiết Part , có thể chon Assembly để lắp ghép các chi tiết thành cụm chi tiết hay thành một cơ cấu hay máy hoàn chỉnh . các file này có phần mở rộng *.sldasm .  Drawing: Thiết kế bản vẽ 2D dựa trên chi tiết thực đã có sẳn trên các bản vẽ Part hay Assembly . SolidWorks sẽ tự động tạo ra các hình chiếu từ các điểm nhìn khác nhau chúng ta có thể lựa chọn dễ dàng . Các file này có phần mở rộng *.slddrw. - Môi trường làm việc của solidworks.
 • 8. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 7 II. Các lệnh vẽ chi tiết - 1 số lệnh vẽ chính
 • 9. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 8
 • 10. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 9 Vẽ các đối tượng 2D Trong phần này ta sẽ trình bày các lệnh cơ bản vẽ các đối tượng 2D (đường thẳng, cong, các biên dạng phức tạp) trong SolidWorks để làm cơ sở cho thiết kế các đối tượng 3D. Chú ý: Các đối tượng 2D chỉ thực hiện trên một mặt phẳng vẽ phác thảo nào đó sau khi đã mở Sketch. www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 • 11. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 10  Vẽ đường thẳng Lệnh: Line Để vẽ một đoạn thẳng. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch EntitiesLine để thuận tiện kích chuột phải một menu hiện ra, sau đó chọn Line. Chọn vẽ lệnh line và nhập kích thước Lệnh line được biểu diễn  Vẽ hình chữ nhật Lệnh: Rectangen Để vẽ một hình chữ nhật hay hình vuông. Để thực hiện lệnh này ta cũng có thể kích Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ. Sketch Tools hoặc từ menu Tools SketchEntitiesRectangen.  Vẽ hình chữ nhật có cạnh ở phương bất kỳ Lệnh: Parallelogram Để vẽ hình chữ nhật, hình vuông có các cạnh nghiêng với mộtgóc bất kỳ. Để thao tác với lệnh này ta vao menu Tools SketchEntities Parallelogram  Vẽ đa giác đều Lệnh: Polygon Để vẽ các đa giác đều. Để thao tác với lệnh này ta vao menu Tools SketchEntities Polygon TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 • 12. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 11 Các bạn nhập kích thước và số cạnh của đa giác,  Vẽ đường tròn Lệnh: Circle Dùng để vẽ đường tròn. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tợng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu Tools SketchEntities Circle. Để hiệu chỉnh ta cũng làm tương tự với các lệnh trên.  Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm Lệnh: 3 Point Arc Dùng để vẽ một phần cung tròn. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch Entities 3Point Arc  Vẽ cung tròn nối tiếp từ một điểm cuối của đối tượng khác Lệnh : Tangent point Arc Dùng để vẽ một phần cung tròn nối tiếp từ điểm cuối của một đối tượng khác. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên
 • 13. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 12 thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch Entities Tangent point Arc  Vẽ đường tròn qua 3 điểm ( điểm tâm, điểm đầu, điểm cuối ) Lệnh: Center Point Arc Dùng để vẽ một cung tròn. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch EntitiesCenter Point Arc  Vẽ đường Elip Lệnh: Ellipse Dùng để vẽ một hình elip . Để sử dụng lệnh từ hoặc menu Tools SketchEntities Ellipse.  Vẽ cung Elip Lệnh: Center point Elipse Dùng để vẽ một cung hình elip . Để sử dụng lệnh từ menu ToolsSketchEntities Center point Elipse.  Vẽ đường tâm Lệnh : Center Line Lệnh này dùng để vẽ đường tâm, khi sử dụng lệnh Mirror, revolve. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch Entities Centerline.  Vẽ tự do Lênh : Spline Dùng để vẽ đường cong trơn đi qua các điểm cho trước. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch Entities Spline.
 • 14. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 13 III. Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D Sau đây ta sẽ trình bày các lệnh vẽ nhanh, chỉnh sửa các đối tượng 2D.  Lấy đối xứng Lệnh: Mirror Để vẽ các chi tiết có tính đối xứng. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Ketch Tools hoặc từ menu ToolsSketch ToolsMirror - Entities to mirror: chọn biên dạng đối xứng - Mirror about: trục đối xứng  Vê cung tròn Lệnh: Fillet Lệnh có tác dụng vê tròn các đối tượng được nối liên tiếp với nhau(các đối tượng có thể là các đoạn thẳng, cung tròn hay các đa giác hay các đường Spline). Để sử dụng lệnh này ta có thể kích vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tool hay từ menu ToolsSketch ToolsFillet. - Chọn cạnh ve tròn và nhập bán kính.  Vát góc Lệnh: Chamfer Lệnh có tác dụng vát góc các đối tượng là các đoạn thẳng nối tiếp hay các cạnh của một đa giác. Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tool hay từ menu ToolsSketchTools Chamfer.
 • 15. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 14  Offset Lệnh: Offset Entities Lệnh dùng để copy một đối tượng theo một khoảng cánh cho trước. Để sử dụng lệnh này ta có thể kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ Sketch Tool hay từ menu ToolsSketchTools Offset Entities. Nhập khoảng cách copy song song, và chọn hướng copy  Chặt (cắt) Lệnh: Trim Dùng để cắt các phần của đối tượng khi cần cắt bỏ. Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Skecth Tool hoặc từ menu lệnh ToolsSketchTools Trim sau đó tiến hành kích chuột vào các đối tượng cần cắt bỏ.  Vẽ mảng tròn Lệnh: Circular Step and Repeat Dùng để tạo các đối tượng theo mảng tròn từ một đối tượng cơ sở , Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Skecth Tool hoặc từ menu lệnh ToolsSketchTools Circular Step and Repeat. - Chọn tâm quay - Nhập số biên dạng được copy - Gốc quay www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 • 16. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 15  Vẽ mảng vuông Lệnh: linear Step and Repeat Dùng để tạo các đối tượng theo mảng có dạng ma trận hàng cột tròn từ một đối tượng cơ sở . Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Skecth Tool hoặc từ menu lệnh ToolsSketchTools linear Step and Repeat - Chọn đối tượng: Entities to Pattern - Số đối tượng được copy - Chọn hướng copy - Khỏi cách các đối tượng  Kéo dài đoạn thẳng Lệnh: Extend - Dùng để kéo dài đoạn thẳng theo phương của nó cho tới khi gặp đoạn chắn (đoạn chắn có thể là đường cong, thẳng, tròn, Spline). Ta có thể gọi lệnh này từ biểu tượng trên thanh công cụ Stetck Tools hay từ menu lệnh ToolsSketchTools Extend. - Ngoài các lệnh cơ bản trên Solidworks còn có các lệnh phụ trợ như lệnh tạo kích thước (Dimensions) hay lệnh đổi nét vẽ (Construction Goemetry) .v.v. ta không trình bày hết ở đây . IV. Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D Hầu hết các đối tượng 3D đều được vẽ từ đối tượng 2D. Điều kiện cần để các đối tượng 2D có thể phát triển thành đối tượng 3D thường là những đường cong được vẽ trong 2D phải kín hoặc là đường một nét. Các đối tượng này thường chỉ sử dụng được để tạo các mô hình 3D khi ta đóng công cụ Sketch lại. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 • 17. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 16  Tạo đối tượng 3D bằng cách kéo theo phương vuông góc với mặt chứa biên dạng. - Lệnh: Extruded Boss Dùng để vẽ một khối 3D từ biên dạng là một bản phác thảo 2D bằng cánh kéo biên dạng 2D theo phương vuông góc với biên dạng. Để sử dụng lệnh này ta phải có một biên dạng 2D khi đó trên thanh công cụ Features lênh nút lệnh Extruded Boss/Base sẽ được hiện sáng khi kích hoạt lệnh này thì menu Base –Extude. Tại Direction1 ta có các lựa chọn sau: + Mid plane: Sẽ cho phép đối tượng được kéo sang hai phía đối xứng qua mặt phảng chứa biên dạng thường mặt phẳng này theo mặc định là mặt Front.
 • 18. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 17 + Up to Surface: tạo biên dạng 3D đến mặt phẳng + Blind: Đối tượng được kéo về một phía của mặt phẳng chứa biên dạng. Hướng kéo đối tượng được chọn bởi người vẽ.  Khoét lỗ theo phương vuông góc với mặt chứa biên dạng - Lệnh: Extruded Cut Lệnh này dùng để khoét các lỗ hổng theo một biên dạng cho trước bằng cách cắt thẳng theo phương vuông góc với mặt phác thảo. Lệnh này được thực hiện trên các đối tượng 3D. - Các chế độ cắt cần quan tâm: + Blind : cắt theo một phía kể từ mặt phác thảo. + Mid plan : Cắt về hai phía mặt phác thảo. + Through All : Cắt xuyên thủng đối tượng.  Tạo đối tượng 3D bằng cách quay đối tượng 2D quanh một trục - Lệnh: Revolved Boss Lệnh này dùng để tạo các mô hình 3D bằng cách xoay các biên dạng phác thảo 2D thành các đối tượng 3D quanh một trục. Chính vì vậy để thực hiện lênh này cần có một biên dạng 2D và một trục xoay. Chú ý : đối với lệnh này chế độ mặc định thường là 3600 .
 • 19. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 18  Tạo đối tượng 3D bằng cách kéo theo một đường dẫn bất kỳ - Lệnh : Sweep Lệnh này dùng để tạo các đối tượng 3D bằng cách kéo biên dạng theo một đường dẫn vuông góc với mặt chứa biên dạng. Do đó ta phải tạo biên dạng và đường dẫn trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau.  Tạo đối tượng 3D từ các biên dạng khác nhau bất kỳ lằm trên các phác thảo khác nhau. - Lệnh: Loft - Lệnh này có chức năng tạo đối tượng 3D từ các biên dạng khác nhau trên các mặt phác thảo song song.
 • 20. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 19  Cắt một phần đặc bằng cách quay biên dạng cắt quanh một trục - Lệnh: Revolved Cut Lệnh này dùng để khoét các lỗ hổng theo một biên dạng cho trước hoặc các dãnh bằng cách cắt quanh một trục sòn song song. Lệnh này được thực hiện trên các đối tượng 3D. Thường ở chế độ mặc định góc cắt là 3600 để thay đổi góc cắt ta đưa góc cắt vào angle.  Các chế độ cắt: - One - Direction : Cắt theo chiều kim đồng hồ kể từ mặt phác thảo - Mid plan : Cắt theo hai phía mặt phác thảo. - Two - Direction : Như trường hợp one – Direction. www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 • 21. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 20 V. Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D  Vê tròn cạnh Lệnh: Fillet - Lệnh này dùng để vê tròn cạnh các khối 3D.  Vát mép Lệnh: Chamfer - Lệnh này dùng để vát mép các cạnh của một chi tiết và chúng có các chế độ vát mép sau: • Angle Distance : Cho phép vát góc với một khoảng cách và một góc cho trước theo phương cần chọn, để đổi chiều vát chọn Flip Direction. • Distance distance : Cho phép vát góc với khoảng cách là khác nhau đối với từng cạnh. • Vertex : Cho phép vát góc các hình hộp theo 3 cạnh.  Lệnh Shell Khoét lỗ tạo vỏ mỏng các khối đặc theo biên dạng của mặt khoét. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 • 22. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 21 - Cách thực hiện: Kích hoạt lệnh sau đó kích chuột vào bề mặt cần khoét lỗ hổng (khi kích hoạt vào mặt cần khoét thì mặt đó chuyển màu xanh).  Lệnh Dome - Lệnh sử dụng tạo vòm các đối tượng 3D rất thuận tiện cho các khối trụ tròn. - Cách thực hiện: Kích hoạt lệnh Dome sau đó chọn mặt cần tạo vòm, đưa chiều cao vòm (kể từ mặt kích hoạt cho đến đỉnh vòm).  Lệnh tạo Gân Rib Lệnh này dùng để tạo gân cho các chi tiết. - Cách thực hiện: Trước hết phải tạo một mặt phác thảo để vẽ đường dẫn sau đó kích hoạt lệnh Rib. Trên menu của lệnh Rib đưa chiều dày của gân chịu lực.
 • 23. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 22 - Nếu muốn đặt độ côn cho gân kích vào biểu tượng trên menu của lệnh Rib  Lệnh Hole Wizard - Lệnh n à y d ùng đục các lỗ có ren theo các tiêu chuẩn ANSI (hệ inh, met), ISO, DIN, JIP.v.v.  Lệnh Mirro Feature - Lệnh này dùng để lấy đối xứng qua một mặt các khối 3 D. - Cách thực hiện:  Bước 1: kích hoạt lệnh Mirro Feature khi đó hiện ra menu Mirro Pattern Feature.  Bước 2: chọn mặt phẳng lấy đối xứng trước sau đó chọn đối tượng cần lấy đối xứng nhấn OK để kết thúcquá trình.  Lệnh Circurlar Pattern Lệnh này có tác dụng copy mảng tròn quanh một trục. - Cách thực hiện:  Bước 1: Kích chuột vào đối tượng cần tạo mảng.
 • 24. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 23  Bước 2: Kích hoạt lệnh Circurlar Pattern sau đó chọn trục, đặt góc giữa hai đối tượng cần tạo, số đối tượng cần tạo.  Tạo mảng chi tiết theo dạng hàng, cột - Lệnh Linear Pattern - Lệnh này dùng tạo mảng chi tiết theo một ma trận dạng hàng, cột. - Mô tả các thuộc tính • Direction 1 (tạo hàng). + Reverse Direction :để chọn ph−ơng + Spacing: Khoảng cách giữa các hàng + number of instances: số hàng được copy. • Direction 2 (tạo cột). + Reverse Direction :để chọn phương + Spacing: Khoảng cách giữa các cột + Nnumber of instances: số cột được copy.
 • 25. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 24 www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 • 26. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 25 Hướng dẫn Modul Sheet Metal trong Solidworks I. Hướng dẫn các lệh trên Sheet Metal SolidWorks Premium 2012 cung cấp rất nhiều công cụ và chức năng để giúp bạn việc điều khiển việc tạo Sheet metal đặc biệt một cách dễ dàng. Bạn có thể design các Sheet metal này từ các bản nháp thô hoặc các mô hình 3D, đặc biệt hơn nữa, sau khi design, Solidworks cung cấp một công cụ đầy đủ giúp bạn trải phẳng các mô hình design về dạng tấm (automatically flattened) và tạo các bản vẽ theo chuẩn một cách nhanh chóng để đưa vào gia công (bao gồm cả việc xuất sang CNC để dễ dàng gia công hơn). Trong phiên bản mới của mình, chức năng đáng chú ý nhất của Solidworkscó lẽ là tính năng tạo hình bằng phương pháp gia công áp lực (dập), tính năng này được đưa vào sử dụng một cách rất dễ dàng bằng phương pháp kéo – thả (drag-and-drop). Ngoài ra còn các tính năng rất hữu dụng khác như các tùy chọn về các cạnh, về vị trí của các flange trong sheet (options for flange position and flange edge) giúp bạn linh hoạt hơn trong thiết kế, hay việc xác định chính xác, dễ dàng hơn trong việc điều khiển các cạnh của flange (precise control of edge flanges, including up-to-vertex end conditions) sẽ giúp các bạn tăng tốc độ thiết kế lên khá nhiều. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 • 27. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 26 1. Thiết lập modun trong solidworks Khi mở 1 part mới trong solidworks thì các bạn sẽ thấy bảng các lệnh vẽ sheet metal trên solidworks. Trường hợp phần mềm không có mặc định sẵn thì các bạn có thể làm theo cách này và lấy ra: - Cá bạn di chuyển chuột vào vùng các thanh công cụ - Và nhấp chuột phải, bảng các modun của solidwork hiện lên các bạn có thể chọn modun Sheet Metal và sử dụng - Các bạn cũng có thể chọn được các lệnh vẽ Sheet Metal trên solidworks bằng cách chọn Menu > Insert > Sheet Metal. - Sản phẩm, các thiết kế được tạo ra từ modun Sheet Metals
 • 28. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 27
 • 29. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 28 Các công cụ để tạo sản phẩm trong Sheet metal 1. Plate: 2. Tab-Flange: 3. Bend: 4. Bend Relief: 5. Cutouts: 6. Corner: 7. Procedural Feature: - Bảng thống kê về vật liệu, kích thước và các thông số khác của kim loại tấm được xuất ra bảng
 • 30. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 29 www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 • 31. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 30 2. Các lệnh vẽ trên Sheet Metal. a. :Base Flange/Tab  Lệnh Base Flange/Tab dùng để tạo chiều sâu cho tấm kim loại Khối được tạo ra bằng lệnh Base  Để chọn các bạn có thể nhấp vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc chọn theo đường dẫn Menu > Insert > Sheet Metal > Base Flange/Tab.  Trước khi sử dụng lệnh các bạn cần tạo 1 bả vẽ Sketch để làm đường dẫn sau đó mới chọn lệnh. Các biên dạng được dựng từ Sketch  Vd: các bạn chọn 1 mặt phẳng bắt kì TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 • 32. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 31 Vẽ 1 Sketch với các kích thước sau đây  Các bạn chọn vào lệnh Base Flange/Tab để tạo biên dạng tấm  Bảng Base Flang/Tab hiện lên Hội thoại Base Flange  Direction 1: Tạo tấm theo phương thứ nhất.  Blind: tạo chiều dài tấm với kích thước cho trước  Up to Vertex: tạo tấm tới 1 điểm  Up to Surface: tạo tấm tới 1 mặt phẳng được chọn  Offset From Surface: tạo tấm tới 1 mặt phẳng được chọn nhưng có kích thước hở so với mp đó  Mid Plane: đùng tấm ra 2 bên của Sketch với kích thước chia đôi  Direction 2: tạo tấm theo phương thứ 2, các giá trị trên direction 2 giống như direction 1.  Sheet Metal Gauges: tạo tấm theo tiêu chuẩn cho trước
 • 33. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 32  Sheet Metal Parameter: đặt các giá trị cho tấm  : bề dày của tấm  Reverse direction: thay đổi hướng đùn  : góc lượng cho tấm tại những chỗ giao nhau giữa hai tấm khác mặt phẳng vì trên thực tế thì không có tấm nào không có góc lượng và góc lượng lớn hay nhỏ tùy thuộc vào máy và yêu cầu.  Bend Allowance: điều chỉnh thông số góc lượng  K-Factor: hệ số dãn nở của lim loại  Các bạn khai báo như sau:  End Condition = Blind  (Depth) = 9.5”  Use gauge table = On  Gauge table = ALUMINUM  Gauge 20, R=0.118  Chúng ta có 1 tấm kim loại được tạo thành
 • 34. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 33  Click để kết thúc lệnh Sản phẩm được tạo thành
 • 35. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 34 b. Lệnh: Extruded Cut Lệnh này dùng để khoét các lỗ hổng theo một biên dạng cho trước bằng cách cắt thẳng theo phương vuông góc với mặt phác thảo. Lệnh này được thực hiện trên các đối tượng 3D. Các chế độ cắt cần quan tâm: + Blind : cắt theo một phía kể từ mặt phác thảo. + Mid plan : Cắt về hai phía mặt phác thảo. + Through All : Cắt xuyên thủng đối tượng. Lệnh này cũng được dùng để cắt biên dạng trong modul Sheet Metal Các bạn cần thiết lập Sketch cần cắt đứt Cắt dứt chỗ uốn cong www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 • 36. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 35 Ứng dụng c. : Miter Flange: - Lệnh Miter Flange dùng để tạo góc xếp (khung ảnh) - Để chọn lệnh các bạn có thể chọn trên thanh công cụ lệnh , hoặc vào Menu > Insert > Sheet Metal > Miter Flange. - Đề dùng lệnh các bạn cũng cần tạo 1 sketch có mặt phẳng chứa sketch vuông góc với mặt phẳng đùn biên dạng. - Vd: tạo góc xếp trên chi tiết vừa được tạo  Chọn mặt phẳng trên thành của chi tiết làm mặt phác thảo  Vẽ biện dạng trên mặt phẳng. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 • 37. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 36  Các bạn chọn vào lệnh , bảng Miter Flange 1 hiện lên Bảng Miter Flange 1 - Miter Parameters: thiết lập các thông số  : chọn biên dạng sketch  Use default radius: sử dụng thông số góc lượng mặc địh  : nhập góc lượng  Flange Position: điều chỉnh các dạng xếp góc  : tạo góc xếp nằm trong đường sket
 • 38. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 37  : tạo góc xếp có thành nằm ngoài sketch  : tạo góc xếp nằm bên ngài sketch  Trim side bends: bỏ 1 phần tấm ngay chỗ uốn
 • 39. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 38 Ví dụ tạo tấm vỏ như hình dưới Các bước tiế hành: Bước 1: tạo 1 cơ sở bằng lệnh Base Flange Bước 2: tên tấm chug1 ta tạo 1 Sketch mới, trên đó vẽ 1 hình chữ nhật để cắt 1 phần của tấm. Sau đó dùng lệnh Extruded Cut và chọn chế đọ Through all để đục thủng hình dưới: Bước 3: trên mặt bên của tấm chúng ta cụng tạo 1 Sketch mới vaà vẽ 1 Sketch mới như hình:
 • 40. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 39 Bước 4: Các bạn chọn vào lệnh Miter Flange trên thah Sheet Metal và thiết lập các thông số cho lệnh Các bạn chọn tất cả các cạnh mặt trên của tấm Bán kính vê tròn là 3mm Gap Distance: Khe hở có khoảng cách là 1mm d. : Fold - Lệnh dùng để tạo cong tấm - Để vào lệnh các bạn có thể chọn trên thanh công cụ của Solidwork hay các bạn có thể vào Menu > Insert > Sheet metal > Fold. - Khi chọn vào ta được bảng Fold: www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 • 41. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 40 - Fixed face: chọn mặt phẳng cố định - Bends to Fold: chọn góc làm cong so với mặt phẳng cố định - Collect All Bends: chúng ta có thề chọn nhanh tất cả các góc bằng cách chọn vào Collect All Bends Chi tiết trước và sau khi tạo cong e. : Unfold - Lệnh dùng để tạo phẳng tấm - Để vào lệnh các bạn có thể chọn trên thanh công cụ của Solidwork hay các bạn có thể vào Menu > Insert > Sheet metal > Unfold. - Khi chọn vào ta được bảng Unfold: TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 • 42. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 41 - Fixed face: chọn mặt phẳng có định - Bends to Unfold: chọn góc làm phẳng so với mặt phẳng cố định - Collect All Bends: chúng ta có thề chọn nhanh tất cả các góc bằng cách chọn vào Collect All Bends Chi tiết trước và sau khi tạo phẳng  Áp dụng Unfold và Fold để cắt lỗ ngay góc uốn của chi tiết  Chúng ta có chi tiết bên dưới. Dùng lệnh Extruded Cut nếu để chi tiết như vậy thì khó có thể cắt biên dạng hình tròn đúng được
 • 43. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 42 - Đầu tiên chúng ta có chi tiết như hình, các bạn có thể tạo ra với kích thước bất kì - Đầu tiên các bạn chọn vào lệnh Unfold trên thanh công cụ Sheet metal. - Bảng Unfold hiện lên ở đây các bạn chọn Fixed face là mặt phẳng 1, nằm ngang BaseBend1: các bạn chọn cung bo tròn của chi tiết. Với những chi tiết các bạn cũng có thể chọn để chọn tất cả các góc có liên quan. - Nhấp Ok các bạn sẽ được chi tiết đã được trải phẳng. - Bây giờ chúng ta sẽ cắt ngay góc bo của chi tiết - Các bạn tạo 1 Sketch mới trên mặt phẳng trên của chi tiết.
 • 44. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 43 Các bạn lệnh Extruded Cut trên thanh công cụ Features. Bảng Cut-Extrude hiện lên Ở mục Direction 1 các bạn chọn Through All để chọn cắt hết biên dạng của chi tiết. - Bây giờ các bạn cần trả chi tiết trở về nguyên trạng của chi tiết. - Các bạn chọn vào lệnh Fold trên thanh công cụ Sheet Metal. - Giống như Unfold các bạn cũng chọn các mặt phẳng tương tự: - Fixed face: là mặt phẳng lớn nằm ngang. - Bend to Fold các bạn chọn góc chấn của chi tiết - Nhấn Ok chúng ta sẽ chi tiết như hình.
 • 45. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 44 Áp dụng 2 chức năng này trên Solidworks cũng giống như thực tế bên ngoài các bạn làm, chúng ta cần trải phẳng 1 tấm nào đó ra rồi mới cắt biên dạng tròn được, như thế chi tiết mới chính xác được. f. : Sketched Bend - Lệnh Sketched Bend dùng để tạo 1 đường chấn trên tấm với 1 đường sketch được dựng trước. - Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Sketched Bend. - Trước khi dùng lệnh các bạn cần tạo 1 Sketch trên tấm  Đầu tiên các bạn tạo sketch trên mặt phẳng cần chấn  Tiếp theo chọn vào lệnh và bảng Sketched Bend1 hiện lên Bảng Sketched Bend1 - Bend Parameters: thiết lập các thông số chấn  : chọn biên dạng chấn www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 • 46. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 45 - Bend position: biên dạng chấn  : biên dạng chấn sẽ nằm giữa đường sketch  :biên dạng chấn sẽ nằm bên phải của đường sketch.  :biên dạng chấn sẽ nằm bên trái và bên dưới đường sketch  :biên dạng chấn nằm bên trái của đường sketch TR U N G TÂM AD VAN C E C AD
 • 47. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 46  : đổi chiều chấn  : sử dụng bán kính bo tròn mặc định  : góc chấn so với mặt phẳng chuẩn
 • 48. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 47  : nhập bán kính bo (chấn).  Custom Bend Allowance: thông số dãn nở của
 • 49. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 48 vật liệu khi chấn.  : hệ số dãn nở vật liệu khi chấn g. : Edge Flange - Lệnh Edge Flange dùng để chèn thêm mép cho tấm kim loại bằng cách kéo một cạnh lên. - Để dùng lệnh các bạn chọn vào biểu tượng trên thanh công cụ hoặc chọn vào Menu > Insert > Sheet Metal > Edge Flange. - Chọn vào lệnh thì bảng Edge –Flange 1 hiện lên. - Flange Parameters: thiết lập thông số chèn.  : chọn biên dạng chèn.  Edit Flange Profile: chỉnh sửa chiều dài tấm các bạn có thể gắn kích thước cho.  Khi bạn chọn vào Edit Flange Profile: thì hộp thoại Profile Sketch hiện lên lúc đó bạn có thể điều chỉnh chiều dài tấm đã được chèn hay thiết lập thông số mới. Hộp thọi Profile Sketch
 • 50. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 49 Thông số chiều dài tấm có thể thay đổi - Use default radius: sử dụng kích thước vê cung tròn mặc định của phần mềm các bạn cụng có thể nhập vào kích theo yêu cầu của mình tuy vào từng loại vật liệu được sử dụng. - : nhập giá trị kích thước vào ô Bend Radius - Angle: góc tạo tấm nghiêng so với mặt chuẩn, các bạn có thể thay đổi góc này theo yêu cầu của đề thi hay chi tiết thiết kế. - Các bạn có thể thay đổi góc 45 độ - Flange Length :Các bạn có thể chỉnh độ dài của tấm  Blind: nhập kích thước cần kéo dài  Up to vertex: kéo dài tới điểm nào đó  : giá trị kích thước được tính từ đường giống của tấm cong tới cuối tấm  : giá trị được tính bằng kích thước phẳng của tắm Edge _ Flange, bỏ kích thước vê tròn  : giá trị được tính từ đường tiếp tuyến của tấm Edge_Flange tới cuối tấm.  : giá trị kích thước được ghi. - Flange Position: điều chỉnh các cách ve tròn. www.advancecad.edu.vn----www.cachdung.com
 • 51. TRUNG TÂM ADVANCE-CAD TRẦN YẾN GROUP Page 50 - :biên dạng chấn sẽ nằm bên phải của đường sketch. - :biên dạng chấn sẽ nằm bên trái và bên dưới đường sketch - :biên dạng chấn nằm bên trái của đường sketch  Trim side bends: xóa góc lượng khi tạo tấm Edge_ Flange  Offset: kéo dài tấm ra thêm 1 khoảng. TR U N G TÂM AD VAN C E C AD