O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Multigrade lesson plan in filipino (uri ng pangngalan) by sheena bernal

  • Seja o primeiro a comentar

Multigrade lesson plan in filipino (uri ng pangngalan) by sheena bernal

  1. 1. NW 1 BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 1 I. MGA LAYUNIN: Matapos ang aralin, ang mga bata ay inaasahang: Unang Baitang a) Malaman ang kahulugan ng salitang pangngalan b) Matukoy ang iba’t-ibang pangngalan ng bawat bagay o tao c) Mapangkat-pangkat ang bawat pangngalan Pangalawang Baitang a) Magbalik-tanaw sa ngalan ng tao, bagay, hayop at pook. b) Matukoy ang mga dalawang uri ng pangngalan c) Maintindihan ang gamit ng pangngalan Pangatlong Baitang a) Maipaliwanang ang ibig sabihin pangngalan b) Magamit ang mga uri ng pangngalang pantangi at pambalana c) Malaman ang mga pangngalan sa tulong ng mga pananda II. PAKSANG ARALIN: Paksa: Gintong Diwa 3 Libro: Pahina 119 – 120 Pamagat: Uri ng Pangngalan Ugali: Matutong pahalagahan at igalang ang bawat pangngalan ng tao o bagay III. MGA KAGAMITAN: Plaskards ng mga salita Materyales para sa pangkatang Gawain Mga tunay o larawan ng tao o bagay IV. PAMAMARAAN Panimulang Gawain: 1. Pangunang Dasal 2. Checking of attendance 3. Checking the orderliness of the classroom A. Motibasyon: Hello Song B. Paghahanda Paki-checkngmga ENGLISH WORDS at FORMAT 
  2. 2. NW 1 BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 2 Isipin niyo kayo ay napadpad sa isang lugar na walang nakakakilala sa inyo. Yung walang pumapansin sayo kahit anong gawin o sabihin mo. Anong mararamdaman mo? C. Paglinang sa Aralin Pangngalan ang tawag sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, pangyayari, at gawa. May dalawang pangunahing uri ang pangngalan. Pagkahati-hati ng pangngalan Nauukol ang pangngalan ayon sa kaurian sa pagpapangalan sa tao, bagay o pangyayari. Maaari itong pambalana o pantangi.  Pantangi - mga pangngalang nagsisimula sa malaking titik na tumutukoy sa tangi o tiyak na ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, kathang-isip, o pangyayari na ibinubukod sa kauri nito. Tinitiyak ng pangngalang pantangi na hindi maipagkamali ang tinutukoy sa iba. Halimbawa: Jose Rizal, Luneta, Gloria Macapagal-Arroyo, Bathala  Pambalana - mga pangngalang nagsisimula sa maliit na titik na tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar, pangyayari at iba pa. Kasama rin ang kabuuan ng mga basal na salita. Halimbawa: bayani, aso, katamisan ,pagdiriwang, pusa Ang pangngalang pambalana ay may tatlong uri:  Tahas o kongkreto - pangngalang nararanasan ng isa sa mga limang pandamdam (paningin, pandinig, panlasa, pakiramdam at pang-amoy) at may katangiang pisikal. Halimbawa: tubig, bundok, pagkain  Basal o di-kongkreto - pangngalang tumutukoy sa mga kaisipan o konsepto na hindi nararanasan ng limang pandamdam at walang pisikal na katangian. Nasa anyong payak ang lahat ng pangngalan basal. Halimbawa: wika, yaman, buhay  Lansakan - pangngalang tumutukoy sa isang kalipunan o karamihan. Maaaring maylapi ito o wala. Halimbawa: madla, sangkatauhan, kapuluan Ang mga pangngalang sa tulong ng mga pananda. 1. Pantukoy – ang, ang mga, si, sina, kay, kina, ni, nina Halimbawa: Ang mga bayani ay huwaran. 2. Pang-uring Pamilang – marami, isa, dalawa
  3. 3. NW 1 BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 3 Halimbawa: Maraming kabataan ang sumusunod sa yapak nila. 3. Pang-ukol – sa, tungkol sa, ayon kay, galling kina, para sa mga, at iba pa. Halimbawa: Tungkol sa kabayanihan ng mga Pilipino ang usapan ng magkakaibigan. V. Pagbubuod Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pananalita na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari. Maaari din na ipakilala ng pangngalan ang isang kaisipan o konsepto. May dalawang pangunahing uri ang pangngalan. Ito ang pangngalang pantangi na tumutukoy sa tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop at pook samantala ang pangngalang pambalana ay tumutukoy sa di tiyak na pangalan ng tao, bagay, hayop at pook. VI. Aplikasyon Unang Baitang May sasabihin salita kailangan malaman kong ito ba ay pangalan ng tao, bagay, hayop, at pook. Pangalawang Baitang Masabi kong sa hanay ng pangngalang pantangi o pambalana nararapat ilagay ang babanggitin ng Guro. Pangatlong Baitang Magbigay ng pangungusap na halimbawa ng pangngalang pantukoy, pang-uring pamilang at pang-ukol. VII. Ebalwayon Unang Baitang I. Isulat sa ibaba kong saan pangkat kabilang ang bawat salita. G. CrispinaVillenas Aklat Mall Of Asia Kalabaw Salamin Ben Lapis Luneta Marina Agusto Palaka Pambura DingdongDantes Bahay Eskwelahan Tuta Kwaderno Kuting Loro Suklay AlexandraSy Opisina
  4. 4. NW 1 BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 4 Pangalan Bagay Hayop Pook Pangalawang Baitang I. Salungguhitan ang mga pangngalang ginamit sa pangungusap. 1. Si Raha Sulayman ay kabilang sa usapan. 2. Sadyang matalino at matapang si Dr. Jose Rizal. 3. Ipinamalas nila ang hindi matawarang pag-ibig sa isa’t-isa. 4. Sina Marina Dizon at Angela Esteban ay dumalaw dito. 5. Magiting na lider at magpagmahal na kapatid si Francisco Dagohoy. 6. Taglay nila ang tapang at determinasyon. 7. Bayani ang tawag sa nagbubuwis ng buhay para sa bansa. 8. Joy M. Peṅarubia ang aking pangalan. 9. Si Andres Bonifacio ay nagsikap para matuto sa buhay. 10.Kabilang si Noemi E. Amarillas sa aming pangkat. Pangatlong Baitang I. Ikahon ang pananda sa pangungusap na tumutugon sa uri na nasa panaklong. (Pantukoy) 1. Sina Diego at Gabriela Silang ay ipinagmamalaking bayani sa Ilocos Sur. (Pang-ukol) 2. Kapwa silang naging matatag para sa prinsipyong ipinalalaban. (Pang-ukol) 3. Ayon sat ala, pataksil na binaril si Diego Silang. (Pantukoy) 4. Bayaning “Tagapagpalaya ng Ilocos” ang naging taguri sa kanya. (Pang-ukol) 5. Noong bata pa siya, dinadala niya ang mga sulat mula sa Vigan papuntang Manila. (Pang-uring pamilang) 6. Ang daan-daang kasamahan ni Gabriela ay nagapi ng mga kalaban.
  5. 5. NW 1 BANGHAY ARALIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO 5 (Pang-uring pamilang) 7. Ang digmaan sa Ilocos ay isa sa mga pinakamadugong bahagi sa ating kasaysayan. (Pantukoy) 8. Ipinagpatuloy ni Gabriela ang pagtatanggol at pakikipaglaban. (Pantukoy) 9. Nakipaglaban si Gabriela nang walang pag- aalinlangan. (Pantukoy) 10. Kina Diego at Gabriela makikita ang tunay nna kahanga-hangang katapangan at pag-ibig sa bayan. VIII. Takdang Aralin Unang Baitang Gumupit ng lawaran ng tao o bagay na mayroong pangalan at idikit sa inyong kwaderno. Pangalawang Baitang Magbigay ng sampung halimbawa ng pangngalang pantanggi at pambalana. Isulat ito sa inyong kwaderno. Pangatlong Baitang Magsulat sa kwaderno ng tig-limang halimbawa ng mga pangngalang pantukoy, pang-ukol at pang-uring pamilang.

×