Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024

Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 (tham khảo) từ www.haic2hv.net

1
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 9
(Thời gian làm bài: 90 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm).
Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức
√
x − 1 là
A. x < 1. B. x ≥ 1. C. x > 1. D. x ≤ 1.
Câu 2. Trong các hàm số sau đây, hàm số bậc nhất là
A. y = 0.x + 1. B. y =
2
3
− 2x. C. y = 2x2
+ 1. D. y =
1
x
.
Câu 3. Trong các hàm số dưới đây, hàm số đồng biến trên R là
A. y = x − 2. B. y = 3 − 2x. C. y = 1. D. y = (
√
3 − 2)x.
Câu 4. Đồ thị hàm số y = 2x − 4 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là
A. (−2; −1). B. (1; −2). C. (2; 0). D. (0; −4).
Câu 5. Giá trị của tham số m để đường thẳng y = (2m + 1)x + 3 cắt trục hoành tại điểm có
hoành độ bằng −1 là
A. m = −2. B. m = −1. C. m = 1. D. m = 2.
Câu 6. Góc α tạo bởi đường thẳng y = 2 −
√
3.x với chiều dương của trục Ox có số đo là
A. 30◦
. B. 60◦
. C. 120◦
. D. 150◦
.
Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó sin B bằng
A.
AB
BC
. B.
AC
BC
. C.
BA
AC
. D.
AC
AB
.
Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào sau đây sai?
A. sin B = cos C. B. sin2
B + cos2
B = 1.
C. cos B = sin (90◦
− B). D. sin C = cos(90◦
− B).
Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm. Độ dài cạnh BH
bằng
A. 7, 5cm. B. 4, 5cm. C. 12, 5cm. D. 10cm.
Câu 10. Cho đường tròn (O; R) và dây MN = 6, khoảng cách từ tâm O đến dây MN là 4. Khi
đó độ dài bán kính R là
A. 8. B. 5. C. 11. D. 6.
Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng y = 5x + 2m + 7 và y = x − m − 2
cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung. Giá trị của m bằng
A. 6. B. 2. C. −2. D. −3.
Câu 12. Một cột cờ cao 3, 5m có bóng trên mặt đất dài 4, 8m. Góc tạo bởi tia sáng mặt trời và
cột cờ là
A. 36◦
6′
. B. 36◦
7′
. C. 37◦
6′
. D. Kết quả khác.
www.haic2hv.net
2
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm).
Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức A =
√
x − 1
√
x
và B =
√
x
√
x − 1
−
1
x −
√
x
(với x > 0; x ̸= 1).
a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9.
b) Rút gọn biểu thức B.
c) Với x nguyên, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B : A.
Câu 2 (2,0 điểm). Cho hàm số bậc nhất y = (m − 2)x + m + 1 (với m là tham số, m ̸= 2), có
đồ thị là đường thẳng (d).
a) Tìm m để (d) đi qua điểm A(1; −1). Với m vừa tìm được, vẽ đường thẳng (d).
b) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d′
) : y = 1 − 3x.
Câu 3 (3,0 điểm). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C trên đường tròn (O)
sao cho CA > CB (C khác B). Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại B. Tiếp tuyến với đường
tròn (O) tại C cắt các đường thẳng d và AB lần lượt tại M và E. Đường thẳng OC cắt đường
thẳng d tại N. Đường thẳng AC cắt đường thẳng d và NE lần lượt tại F và H. Gọi K và I lần
lượt là giao điểm của OM với BC và đường tròn (O).
a) Chứng minh bốn điểm B, O, C, M cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh M là trung điểm của BF.
c) Chứng minh AB.AE = AF.AH.
d) Chứng minh IM.OK = OI.IK.
Câu 4 (0,5 điểm). Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b + 3ab = 5. Tìm giá trị lớn nhất
của biểu thức
P =
√
4 − a2 +
√
4 − b2 +
3ab
a + b
·
—–HẾT—–
www.haic2hv.net

Recomendados

Tuyen tap de thi vao lop 10 por
Tuyen tap de thi vao lop 10Tuyen tap de thi vao lop 10
Tuyen tap de thi vao lop 10Nguyen Van Tai
10.6K visualizações118 slides
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an por
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-an
40 de-thi-toan-vao-10-chon-loc-co-dap-anThoPhng316106
38 visualizações142 slides
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017 por
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017
de-thi-thi-mon-toan-lan-2-truong-thpt-le-quy-don-2017toantieuhociq
307 visualizações7 slides
36 de-luyen-thi-vao-lop 10 por
36 de-luyen-thi-vao-lop 1036 de-luyen-thi-vao-lop 10
36 de-luyen-thi-vao-lop 10mcbooksjsc
306 visualizações17 slides
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1 por
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1
Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh Lần 1nmhieupdp
175 visualizações6 slides
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9 por
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9
Tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi toán 9Nhập Vân Long
8.6K visualizações61 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024

DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf por
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdfDA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdfnguynl122299
4 visualizações9 slides
50 de thi hsg toan 9 por
50 de thi hsg toan 950 de thi hsg toan 9
50 de thi hsg toan 9thanhgand
2.9K visualizações61 slides
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01 por
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp0150dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01Minh Đức
669 visualizações61 slides
2018 dangthuchua1 por
2018 dangthuchua12018 dangthuchua1
2018 dangthuchua1nmhieupdp
84 visualizações5 slides
9 [htq] de thi hsg 2 por
9 [htq] de thi hsg 29 [htq] de thi hsg 2
9 [htq] de thi hsg 2Hồng Quang
1.2K visualizações11 slides
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9 por
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 939 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9Jackson Linh
868 visualizações39 slides

Similar a Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024(20)

DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf por nguynl122299
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdfDA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
DA168_2023_TC_ĐỀ 21-9B-có đáp án 1.pdf
nguynl1222994 visualizações
50 de thi hsg toan 9 por thanhgand
50 de thi hsg toan 950 de thi hsg toan 9
50 de thi hsg toan 9
thanhgand2.9K visualizações
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01 por Minh Đức
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp0150dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
50dethihsgtoan9 140928111901-phpapp01
Minh Đức669 visualizações
2018 dangthuchua1 por nmhieupdp
2018 dangthuchua12018 dangthuchua1
2018 dangthuchua1
nmhieupdp84 visualizações
9 [htq] de thi hsg 2 por Hồng Quang
9 [htq] de thi hsg 29 [htq] de thi hsg 2
9 [htq] de thi hsg 2
Hồng Quang1.2K visualizações
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9 por Jackson Linh
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 939 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
39 đề luyện thi học sinh giỏi toán 9
Jackson Linh 868 visualizações
De thi thu vao 10 chuyen ngu por Toán THCS
De thi thu vao 10 chuyen nguDe thi thu vao 10 chuyen ngu
De thi thu vao 10 chuyen ngu
Toán THCS596 visualizações
De thi thu vao 10 chuyen ngu por Toán THCS
De thi thu vao 10 chuyen nguDe thi thu vao 10 chuyen ngu
De thi thu vao 10 chuyen ngu
Toán THCS13 visualizações
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung por Quang Dũng
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hungBo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung
Bo de thi thu dh khoi d nam 2014 thay hung
Quang Dũng4.1K visualizações
Đề Tham Khảo 2018 Môn Toán por nmhieupdp
Đề Tham Khảo 2018 Môn ToánĐề Tham Khảo 2018 Môn Toán
Đề Tham Khảo 2018 Môn Toán
nmhieupdp1.2K visualizações
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018 por nmhieupdp
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử Chuyên ĐH Vinh lần 1 năm 2018
nmhieupdp2.5K visualizações
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1 por nmhieupdp
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1
Hướng Dẫn Giải Đề Thi Thử 2018 Môn Toán Chuyên ĐHV lần 1
nmhieupdp9.1K visualizações
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán por nmhieupdp
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán Đề Minh Họa 2016 Môn Toán
Đề Minh Họa 2016 Môn Toán
nmhieupdp185 visualizações
K10+11+12 por Sơn Tùng
K10+11+12K10+11+12
K10+11+12
Sơn Tùng120 visualizações
2018 sonamdinh2 por nmhieupdp
2018 sonamdinh22018 sonamdinh2
2018 sonamdinh2
nmhieupdp52 visualizações
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/ por Vui Lên Bạn Nhé
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
Vui Lên Bạn Nhé975 visualizações
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/ por Vui Lên Bạn Nhé
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
Vui Lên Bạn Nhé890 visualizações
de thi toan 12 quoc gia por Vo Huynh
de thi toan 12 quoc giade thi toan 12 quoc gia
de thi toan 12 quoc gia
Vo Huynh112 visualizações
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an por Tommy Bảo
Bo de thi lop 10 mon toan co dap anBo de thi lop 10 mon toan co dap an
Bo de thi lop 10 mon toan co dap an
Tommy Bảo93.4K visualizações

Mais de haic2hv.net

Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 por
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024haic2hv.net
56 visualizações2 slides
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024 por
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024haic2hv.net
1.5K visualizações5 slides
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024 por
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024haic2hv.net
63 visualizações2 slides
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop por
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxophaic2hv.net
196 visualizações5 slides
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử) por
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)haic2hv.net
333 visualizações33 slides
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023 por
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023haic2hv.net
10K visualizações19 slides

Mais de haic2hv.net (20)

Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024 por haic2hv.net
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
Đề kiểm tra giữa học kì 1 toán 9 năm 2023-2024
haic2hv.net 56 visualizações
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024 por haic2hv.net
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
Đề cương ôn tập giữa kì 1 toán 8 năm học 2023 - 2024
haic2hv.net 1.5K visualizações
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024 por haic2hv.net
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
Đáp án đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm học 2023-2024
haic2hv.net 63 visualizações
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop por haic2hv.net
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop
05 đề kiểm tra tháng 9 toán 9 năm 2023 trường Lomonoxop
haic2hv.net 196 visualizações
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử) por haic2hv.net
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
Đề thi toán học Hoa Kỳ AMC8 từ 2010-2023 (bản xem thử)
haic2hv.net 333 visualizações
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023 por haic2hv.net
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
Đề thi AMC 8 từ 2010 đến nay bản tiếng Việt cập nhật năm 2023
haic2hv.net 10K visualizações
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án por haic2hv.net
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp ánTuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án
Tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 có đáp án
haic2hv.net 23.6K visualizações
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8 por haic2hv.net
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8
Tuyen tap De thi giua hoc ki 1 mon Toan lop 8
haic2hv.net 1.9K visualizações
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án por haic2hv.net
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp ánĐề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án
Đề thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8) từ 2010 đến nay bản tiếng Việt có đáp án
haic2hv.net 5.9K visualizações
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số por haic2hv.net
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại sốBồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số
Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 8 Đại số
haic2hv.net 418 visualizações
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2 por haic2hv.net
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 2
haic2hv.net 1.2K visualizações
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1 por haic2hv.net
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1
Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1
haic2hv.net 924 visualizações
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4 por haic2hv.net
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 421 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4
21 de kiem tra hoc ki 2 mon toan lop 4
haic2hv.net 2K visualizações
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet por haic2hv.net
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet
75 de thi hoc sinh gioi toan 7 co dap an chi tiet
haic2hv.net 24.7K visualizações
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc por haic2hv.net
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hocbai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc
bai toan hay cua lao trong de thi ismo 2015 - olympic toan va khoa hoc
haic2hv.net 423 visualizações
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí por haic2hv.net
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phíTuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí
Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề - iHoc.me | Tải miễn phí
haic2hv.net 17K visualizações
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán por haic2hv.net
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán
300 bài toán lớp 4 ôn luyện thi học sinh giỏi và violympic toán
haic2hv.net 14.6K visualizações
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học por haic2hv.net
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán họcChuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
Chuyên đề toán lớp 4 bồi dưỡng học sinh giỏi có lời giải - Tài liệu toán học
haic2hv.net 76.4K visualizações
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án por haic2hv.net
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án
120 bài toán luyện thi violympic lớp 5 có đáp án
haic2hv.net 12.2K visualizações
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí por haic2hv.net
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí 250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí
250 bài toán cơ bản lớp 4 và 25 đề tham khảo - Tải miễn phí
haic2hv.net 7.2K visualizações

Último

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection
15 visualizações381 slides
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
30 visualizações254 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 visualizações91 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 visualizações86 slides
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
14 visualizações90 slides
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxAnhTran821950
8 visualizações4 slides

Último(19)

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... por Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
Nguyen Thanh Tu Collection15 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
Nguyen Thanh Tu Collection30 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection14 visualizações
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx por AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
Nguyen Thanh Tu Collection30 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
Nguyen Thanh Tu Collection15 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
Nguyen Thanh Tu Collection26 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... por Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
Nguyen Thanh Tu Collection8 visualizações
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
Nguyen Thanh Tu Collection32 visualizações
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
Nguyen Thanh Tu Collection26 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection12 visualizações
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... por Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
Nguyen Thanh Tu Collection13 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
Nguyen Thanh Tu Collection20 visualizações
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf por conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk128 visualizações
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... por Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
Nguyen Thanh Tu Collection17 visualizações

Đề kiểm tra học kì 1 toán 9 năm 2023-2024

  • 1. 1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 9 (Thời gian làm bài: 90 phút) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm). Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức √ x − 1 là A. x < 1. B. x ≥ 1. C. x > 1. D. x ≤ 1. Câu 2. Trong các hàm số sau đây, hàm số bậc nhất là A. y = 0.x + 1. B. y = 2 3 − 2x. C. y = 2x2 + 1. D. y = 1 x . Câu 3. Trong các hàm số dưới đây, hàm số đồng biến trên R là A. y = x − 2. B. y = 3 − 2x. C. y = 1. D. y = ( √ 3 − 2)x. Câu 4. Đồ thị hàm số y = 2x − 4 cắt trục tung tại điểm có tọa độ là A. (−2; −1). B. (1; −2). C. (2; 0). D. (0; −4). Câu 5. Giá trị của tham số m để đường thẳng y = (2m + 1)x + 3 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng −1 là A. m = −2. B. m = −1. C. m = 1. D. m = 2. Câu 6. Góc α tạo bởi đường thẳng y = 2 − √ 3.x với chiều dương của trục Ox có số đo là A. 30◦ . B. 60◦ . C. 120◦ . D. 150◦ . Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi đó sin B bằng A. AB BC . B. AC BC . C. BA AC . D. AC AB . Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, hệ thức nào sau đây sai? A. sin B = cos C. B. sin2 B + cos2 B = 1. C. cos B = sin (90◦ − B). D. sin C = cos(90◦ − B). Câu 9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6cm, HC = 8cm. Độ dài cạnh BH bằng A. 7, 5cm. B. 4, 5cm. C. 12, 5cm. D. 10cm. Câu 10. Cho đường tròn (O; R) và dây MN = 6, khoảng cách từ tâm O đến dây MN là 4. Khi đó độ dài bán kính R là A. 8. B. 5. C. 11. D. 6. Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng y = 5x + 2m + 7 và y = x − m − 2 cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung. Giá trị của m bằng A. 6. B. 2. C. −2. D. −3. Câu 12. Một cột cờ cao 3, 5m có bóng trên mặt đất dài 4, 8m. Góc tạo bởi tia sáng mặt trời và cột cờ là A. 36◦ 6′ . B. 36◦ 7′ . C. 37◦ 6′ . D. Kết quả khác. www.haic2hv.net
  • 2. 2 II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). Câu 1 (1,5 điểm). Cho hai biểu thức A = √ x − 1 √ x và B = √ x √ x − 1 − 1 x − √ x (với x > 0; x ̸= 1). a) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 9. b) Rút gọn biểu thức B. c) Với x nguyên, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = B : A. Câu 2 (2,0 điểm). Cho hàm số bậc nhất y = (m − 2)x + m + 1 (với m là tham số, m ̸= 2), có đồ thị là đường thẳng (d). a) Tìm m để (d) đi qua điểm A(1; −1). Với m vừa tìm được, vẽ đường thẳng (d). b) Tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d′ ) : y = 1 − 3x. Câu 3 (3,0 điểm). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy điểm C trên đường tròn (O) sao cho CA > CB (C khác B). Vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại B. Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại C cắt các đường thẳng d và AB lần lượt tại M và E. Đường thẳng OC cắt đường thẳng d tại N. Đường thẳng AC cắt đường thẳng d và NE lần lượt tại F và H. Gọi K và I lần lượt là giao điểm của OM với BC và đường tròn (O). a) Chứng minh bốn điểm B, O, C, M cùng thuộc một đường tròn. b) Chứng minh M là trung điểm của BF. c) Chứng minh AB.AE = AF.AH. d) Chứng minh IM.OK = OI.IK. Câu 4 (0,5 điểm). Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn a + b + 3ab = 5. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = √ 4 − a2 + √ 4 − b2 + 3ab a + b · —–HẾT—– www.haic2hv.net