O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hướng dẫn sử dụng dashboard HVA

33 visualizações

Publicada em

Hướng dẫn sử dụng dashboard HVA

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Hướng dẫn sử dụng dashboard HVA

 1. 1. www.member.hva.group Hướng Dẫn Dashboard HVA www.member.hva.group
 2. 2. www.member.hva.group Quy Trình Sở Hữu Trái phiếu HVA www.member.hva.group Đăng ký Đăng ký tài khoản tại www.member.hva.group Xác thực tài khoản Xác thực thông tin cá nhân sở hữu tài khoản. 01 02 Ký quỹ Thực hiện ký quỹ số dư vào hệ thống để giao dịch Sở hữu trái phiếu HVA Sở hữu trái phiếu HVA bằng tài khoản đã ký quỹ. 03 04
 3. 3. www.member.hva.group Đăng ký tài khoản tại www.member.hva.group 1. Kích hoạt tài khoản đăng ký được gửi về email. 2. Nhận thông tin chi tiết tài khoản qua email. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN 1
 4. 4. www.member.hva.group 1.Nhập thông tin → Nhấn Đăng Ký 2.Kích hoạt tài khoản nhận qua email 3.Nhận thông tin đăng nhập Sau khi kích hoạt tài khoản sẽ nhận email chứa thông tin đăng nhập
 5. 5. www.member.hva.group Sau khi đăng ký bạn đăng nhập vào www.member.hva.group 1. Nhập đầy đủ thông tin và upload các tài liệu xác minh. 2. Chờ xác thực tài khoản bởi công ty – thông thường không quá 24h. XÁC THỰC TÀI KHOẢN 2
 6. 6. www.member.hva.group 1.Đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại 2.Nhập thông tin → Nhấn Gửi 3.Chờ tài khoản được xác thực bởi công ty
 7. 7. www.member.hva.group 3 KÝ QUỸ 1. Đăng nhập vào hệ thống và đi đến menu: Tài khoản → Tài khoản ký quỹ 2. Chọn tài sản ký quỹ. 3. Thực hiện chuyển khoản theo hướng dẫn để hoàn tất.
 8. 8. www.member.hva.group 1.Chọn Tài khoản → Tài khoản ký quỹ 2.Chọn loại tài sản → nhấn Ký quỹ
 9. 9. www.member.hva.group 3.Nhập số tiền → chọn ngân hàng → Nhấn Ký quỹ 4.Thực hiện chuyển khoản theo hướng dẫn Lưu ý: Chuyển đúng số tiền và chỉ nhập duy nhất nội dung chuyển khoản (như hình) Nhấn vào đây để copy nội dung chuyển khoản Link ngân hàng chuyển khoản Số tài khoản thụ hưởng
 10. 10. www.member.hva.group 4 SỞ HỮU TRÁI PHIẾU HVA 1. Đăng nhập vào hệ thống và đi đến menu: HVAB01 2. Nhập số lượng trái phiếu. 3. Chọn phương thức thanh toán và hoàn tất giao dịch.
 11. 11. www.member.hva.group 1.Vào menu HVAB01 2.Nhập số lượng HVAB01 3.Chọn phương thức thanh toán → Nhấn Mua ngay Tổng số dư đang có
 12. 12. www.member.hva.group 4.Nhấn Đồng ý 5.Xem chi tiết giao dịch Chọn Tài khoản → Giao dịch 6.Nhấn Xem chi tiết
 13. 13. www.member.hva.group Thank you www.member.hva.group

×