O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
LOGO
MÔN HỌC
NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ
Th.S Nguyễn Minh Thu
Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD
nmthu@neu.edu.vn
LOGO
ĐIỀU TRA CHỌN MẪU
Chương 8
Chương 8
Những vấn đề chung về ĐTCMI
Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiênII
Một số phương pháp chọn mẫu thường dùngIII
Quy trình t...
So sánh,
đưa nhận định
I. Những vấn đề chung về ĐTCM
Điều tra
chọn mẫu
Ưu điểm
Hạn chế
Thay thế ĐTTB
Kết hợp ĐTTB
Tổng hợp...
I. Những vấn đề chung về ĐTCM
Quy mô N n
Bình quân
Tỷ lệ
Phương sai
p f
xμ
S2σ2
Tổng thể
chung
Tổng thể
mẫu
II. Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên
1
Chọn hoàn lại
và chọn
không hoàn lại
2
Sai số trong
điều tra chọn mẫu
3
3 bài toán cơ b...
2. Sai số trong điều tra chọn mẫu
Sai số
chọn mẫu
Sai số
phi
chọn mẫu
Sai số
trong ĐTCM
2. Sai số trong điều tra chọn mẫu
Cách
chọn
Suy rộng
Chọn hoàn lại Chọn không hoàn lại
Bình quân
Tỷ lệ
n
2
x


1n
S2
x
...
2. Sai số trong điều tra chọn mẫu
Phạm vi
sai số chọn mẫu
 z.
3. Ba bài toán cơ bản về ĐTCM
Suy rộng (ƯL) Tính xác suất
Tính số đơn vị
cần điều tra
Bài toán 2 Bài toán 3Bài toán 1
3. Ba bài toán cơ bản về ĐTCM
Cách
chọn
Suy rộng
Chọn hoàn lại Chọn không hoàn lại
Bình quân
Tỷ lệ
2
x
22
z
n



222
x
...
III. Một số phương pháp chọn mẫu
thường dùng
Phân tầng
Ngẫu
nhiên
đơn
giản
Hệ thống
Phân loại
Cả khối
Phương pháp
chọn mẫu
IV. Quy trình tiến hành ĐTCM
Xác định ND điều tra
Xác định tổng thể n/c
Xác định mục đích n/c
Kết luận
Suy rộng kết quả
Th...
LOGO
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Nguyên lý thống kê chương 8

 • Entre para ver os comentários

Nguyên lý thống kê chương 8

 1. 1. LOGO MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ Th.S Nguyễn Minh Thu Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD nmthu@neu.edu.vn
 2. 2. LOGO ĐIỀU TRA CHỌN MẪU Chương 8
 3. 3. Chương 8 Những vấn đề chung về ĐTCMI Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiênII Một số phương pháp chọn mẫu thường dùngIII Quy trình tiến hành ĐTCMIV
 4. 4. So sánh, đưa nhận định I. Những vấn đề chung về ĐTCM Điều tra chọn mẫu Ưu điểm Hạn chế Thay thế ĐTTB Kết hợp ĐTTB Tổng hợp nhanh Quy tắc nhất định – Suy rộngQuy tắc nhất định – Suy rộng
 5. 5. I. Những vấn đề chung về ĐTCM Quy mô N n Bình quân Tỷ lệ Phương sai p f xμ S2σ2 Tổng thể chung Tổng thể mẫu
 6. 6. II. Điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên 1 Chọn hoàn lại và chọn không hoàn lại 2 Sai số trong điều tra chọn mẫu 3 3 bài toán cơ bản về điều tra chọn mẫu
 7. 7. 2. Sai số trong điều tra chọn mẫu Sai số chọn mẫu Sai số phi chọn mẫu Sai số trong ĐTCM
 8. 8. 2. Sai số trong điều tra chọn mẫu Cách chọn Suy rộng Chọn hoàn lại Chọn không hoàn lại Bình quân Tỷ lệ n 2 x   1n S2 x   hoặc          N n 1 n 2 x hoặc          N n 1 1n S2 x n )p1(p f   1n )f1(f f    hoặc          N n 1 n )p1(p f           N n 1 1n )f1(f f hoặc Sai số bình quân chọn mẫu
 9. 9. 2. Sai số trong điều tra chọn mẫu Phạm vi sai số chọn mẫu  z.
 10. 10. 3. Ba bài toán cơ bản về ĐTCM Suy rộng (ƯL) Tính xác suất Tính số đơn vị cần điều tra Bài toán 2 Bài toán 3Bài toán 1
 11. 11. 3. Ba bài toán cơ bản về ĐTCM Cách chọn Suy rộng Chọn hoàn lại Chọn không hoàn lại Bình quân Tỷ lệ 2 x 22 z n    222 x 22 zN Nz n    2 f 2 )p1(pz n    )p1(pzN )p1(pNz n 22 f 2   
 12. 12. III. Một số phương pháp chọn mẫu thường dùng Phân tầng Ngẫu nhiên đơn giản Hệ thống Phân loại Cả khối Phương pháp chọn mẫu
 13. 13. IV. Quy trình tiến hành ĐTCM Xác định ND điều tra Xác định tổng thể n/c Xác định mục đích n/c Kết luận Suy rộng kết quả Thu thập tài liệu Xác định SL đơn vị tổng thể và PP chọn mẫu
 14. 14. LOGO

×