O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

đề Kiểm tra tiếng trung (汉语考试题)

  • Seja o primeiro a comentar

đề Kiểm tra tiếng trung (汉语考试题)

  1. 1. 黃霸学 (Huáng Bà Xué) 1/6 汉语考试题 (Hànyǔ kǎoshì tí) 汉语考试题 Hànyǔ kǎoshì tí Hán ngữ khảo thí đề ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG TRUNG 会话 1文升: 金容妹, 你好!Wén Shēng: Jīn Róng mèi, nǐ hǎo!Văn Lít: Kim Dung, chào em!金容: 文升哥, 你好! 很久不见, 你身体好吗?Jīn Róng: Wén Shēng gē, nǐ hǎo. Hěnjiǔ bùjiàn, nǐ shēntǐ hǎo ma?Kim Dung: Chào anh Văn Lít, lâu quá không gặp, anh khỏe không ạ?文升: 谢谢, 我很好,你呢?Wén Shēng: Xièxiè, wǒ hěn hǎo, nǐ ne?Văn Lít: Cám ơn em, anh rất khỏe, còn em thì sao?金容: 我也很好。你有女朋友了吗?Jīn Róng: Wǒ yě hěn hǎo. Nǐ yǒu nǚ péngyǒule ma?Kim Dung: Em cũng rất khỏe. Anh có bạn gái chưa?文升: 有了。Wén Shēng: Yǒule.Văn Lít: Có rồi.金容: 她叫什么名字?Jīn Róng: Tā jiào shénme míngzì?Kim Dung: Chị ấy tên gì vậy?文升: 她的名字叫陈小月。Wén Shēng: Tā de míngzì jiào Chén Xiǎo Yuè.Văn Lít: Chị ấy tên Trần Tiểu Nguyệt.金容: 她是哪里人?Jīn Róng: Tā shì nǎlǐ rén?Kim Dung: Chị ấy là người ở đâu?文升: 她是富安人。Wén Shēng: Tā shì Fù Ān rén.Văn Lít: Chị ấy là người Phú Yên.
  2. 2. 黃霸学 (Huáng Bà Xué) 2/6 汉语考试题 (Hànyǔ kǎoshì tí)金容: 她今年多少岁?Jīn Róng: Tā jīnnián duōshǎo suì?Kim Dung: Chị ấy bao nhiêu tuổi?文升: 她今年二十一岁, 是我同学的妹妹。这位是谁?Wén Shēng: Tā jīnnián èrshíyī suì. Shì wǒ tóngxué de mèimei. Zhè wèi shì shuí?Văn Lít: Cô ấy 21 tuổi, là em gái cảu bạn học anh. Người này là ai vậy?金容: 对了, 我来介绍一下儿, 这是我的朋友, 她叫 青青。青青, 这是文升哥, 是我姐姐的朋友。Jīn Róng: Duìle, wǒ lái jièshào yīxià er, zhè shì wǒ de péngyǒu, tā jiào Qīng Qīng. Qīng Qīng, zhè shì Wén Shēng gē, shì wǒ jiějie de péngyǒu.Kim Dung: À, đúng rồi! Để em giới thiệu một chút, đây là bạn của em, tên Thanh Thanh. Thanh Thanh à, đây là anh Văn Lít, bạn của chị mình.文升: 青青, 你好!Wén Shēng: Qīng Qīng, nǐ hǎo!Văn Lít: Thanh Thanh, chào em!青青: 文升哥, 你好!Qīng Qīng Wén Shēng gē, nǐ hǎo!Thanh Thanh: Chào anh Văn Lít!文升: 你是哪里人?Wén Shēng: Nǐ shì nǎlǐ rén?Văn Lít: Em là người nước nào vậy?青青: 我是中国人。Qīng Qīng: Wǒ shì Zhōng Guó rén.Thanh Thanh: Em là người Trung Quốc.文升: 你来越南做什么?Wén Shēng: Nǐ lái Yuè Nán zuò shénme?Văn Lít: Em đến Việt Nam làm gì vậy?青青: 我来越南工作。Qīng Qīng: Wǒ lái Yuè Nán gōngzuò.Thanh Thanh: Em đến Việt Nam làm việc.文升: 你做什么工作?Wén Shēng: Nǐ zuò shénme gōngzuò?Văn Lít: Em làm nghề gì?青青: 我是汉语老师。Qīng Qīng: Wǒ shì Hànyǔ lǎoshī.Thanh Thanh: Em là giáo viên tiếng Trung.
  3. 3. 黃霸学 (Huáng Bà Xué) 3/6 汉语考试题 (Hànyǔ kǎoshì tí)文升: 你在哪里工作?Wén Shēng: Nǐ zài nǎlǐ gōngzuò?Văn Lít: Em làm việc ở đâu?青青: 我在芽庄文化艺术与旅游大专学校工作。Qīng Qīng: Wǒ zài Yá Zhuāng Wénhuà Yìshù yǔ Lǚyóu Dàzhuān xuéxiào gōngzuò.Thanh Thanh: Em làm việc tại trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ Thuật & Du Lịch Nha Trang.文升: 你的工作忙吗?Wén Shēng: Nǐ de gōngzuò máng ma?Văn Lít: Công việc của em bận không?青青: 我的工作不太忙。你是医生吗?Qīng Qīng: Wǒ de gōngzuò bù tài máng. Nǐ shì yīshēng ma?Thanh Thanh: Công việc của em không bận lắm. Anh là bác sĩ hả?文升: 不,我是公安。Wén Shēng: Bù, wǒ shì gōng ān.Văn Lít: Không, anh là công an.青青: 你住在哪里?Qīng Qīng: Nǐ zhù zài nǎlǐ?Thanh Thanh: Nhà anh ở đâu vậy?文升: 我家在黎红风路 25/6 号。中国的天气冷吗?Wén Shēng: Wǒjiā zài Lí Hóng Fēng lù 25/6 hào. Zhōng Guó de tiānqì lěng ma?Văn Lít: Nhà anh ở 25/6 đường Lê Hồng Phong. Thời tiết ở Trung Quốc lạnh lắm hả?青青: 对!非常浪。Qīng Qīng: Duì! Fēicháng làng.Thanh Thanh: Dạ!Lạnh lắm.文升: 你习惯越南的天气了吗?Wén Shēng: Nǐ xíguàn Yuè Nán de tiānqìle ma?Văn Lít: Em đã quen với thời tiết ở Việt Nam chưa?青青: 还没, 越南的天气很热。Qīng Qīng: Hái méi, Yuè Nán de tiānqì hěn rè.Thanh Thanh: Chưa anh ạ, thời tiết ở Việt Nam nóng quá.文升: 现在你住在学校里吗?Wén Shēng: Xiànzài nǐ zhù zài xuéxiào lǐ ma?Văn Lít: Bây giờ em sống ở trong trường học hả?青青: 不, 我住在一个小旅馆里。你看, 就是 Maximark 超市对面的那个旅馆。
  4. 4. 黃霸学 (Huáng Bà Xué) 4/6 汉语考试题 (Hànyǔ kǎoshì tí)Qīng Qīng: Bù, wǒ zhù zài yīgè xiǎo lǚguǎn lǐ. Nǐ kàn, jiùshì Maximark chāoshì duìmiàn dì nàgè lǚguǎn.Thanh Thanh: Không, em sống ở trong một khách sạn nhỏ. Anh nhìn kìa, chính là khách sạn nằm đối diện siêu thị Maximark đó đó.文升: 我知道了。你家里有什么人?Wén Shēng: Wǒ zhīdàole. Nǐ jiā lǐ yǒu shé me rén?Văn Lít: Ồ, anh biết rồi. Trong nhà em có mấy người vậy?青青: 我家里有五个人。那就是爷爷、爸爸、妈妈、 一个弟弟和我。Qīng Qīng: Wǒjiā lǐ yǒu wǔ gèrén. Nà jiùshì yéye, bàba, māmā, yīgè dìdì hé wǒ.Thanh Thanh: Trong nhà em có 5 người, ông nội, ba, mẹ, một đứa em trai và em.文升: 你爷爷的身体怎么样?Wén Shēng: Nǐ yéye de shēntǐ zěnme yàng?Văn Lít: Sức khỏe của ông nội em như thế nào?青青: 我爷爷的身体不太好。Qīng Qīng: Wǒ yéye de shēntǐ bù tài hǎo.Thanh Thanh: Sức khỏe ông không khỏe lắm.文升: 你常回中国看他们吗?Wén Shēng: Nǐ cháng huí Zhōng Guó kàn tāmen ma?Văn Lít: Em thường về Trung Quốc thăm họ không?青青: 每年我回两次,一月和七月。Qīng Qīng: Měinián wǒ huí liǎng cì, Yī yuè hé Qī yuè.Thanh Thanh: Một năm em về 2 lần, tháng 1 và tháng 7. 会话 2文升: 你们在去哪儿?Wén Shēng: Nǐmen zài qù nǎer?Văn Lít: Bây giờ tụi em đi đâu vậy?金容: 我在回家。Jīn Róng: Wǒ zài huí jiā.Kim Dung: Em về nhà.青青: 我去金容的家吃饭。你呢?Qīng Qīng: Wǒ qù Jīn Róng de jiā chīfàn. Nǐ ne?Thanh Thanh: Em đến nhà Thanh Thanh ăn cơm. Còn anh thì sao?
  5. 5. 黃霸学 (Huáng Bà Xué) 5/6 汉语考试题 (Hànyǔ kǎoshì tí)文升: 我去那个邮局寄一封信。Wén Shēng: Wǒ qù nàgè yóujú jì yī fēng xìn.Văn Lít: Anh đến bưu điện đó gửi một bức thư.金容: 那个邮局能打国际电话吗?Jīn Róng: Nàgè yóujú néng dǎ guójì diànhuà ma?Kim Dung: Bưu điện đó có thể gọi điện thoại quốc tế không anh?文升: 可以。Wén Shēng: Kěyǐ.Văn Lít: Được chứ.金容: 文升哥, 明天晚上你有时间吗?Jīn Róng: Wén Shēng gē, míngtiān wǎnshàng nǐ yǒu shíjiān ma?Kim Dung: Anh Hải à, tối ngày mai anh có thời gian không?文升: 有,什么事?Wén Shēng: Yǒu, shénme shì?Văn Lít: Có, có chuyện gì không em?金容: 我们请你看电影,好吗?Jīn Róng: Wǒmen qǐng nǐ kàn diànyǐng, hǎo ma?Kim Dung: Tụi em mời anh đi xem phim, được không?文升: 几点合适?Wén Shēng: Jǐ diǎn héshì?Văn Lít: Mấy giờ thì thích hợp?金容: 七点半。Jīn Róng: Qī diǎn bàn.Kim Dung: Bảy giờ rưỡi. (7:30)文升: 在哪个电影院?Wén Shēng: Zài nǎge diànyǐngyuàn?Văn Lít: Ở rạp chiếu phim nào vậy?金容: 在 Maximark 超市里的电影院。Jīn Róng: Zài Maximark chāoshì lǐ de diànyǐngyuàn.Kim Dung: Ở rạp chiếu phim trong siêu thị Maximax.文升: 好吧。对了, 我的女朋友也很喜欢看电影, 我们 请她一起去吧。Wén Shēng: Hǎo ba. Duìle, wǒ de nǚ péngyǒu yě hěn xǐhuān kàn diànyǐng, wǒmen qǐng tā yīqǐ qù ba.Văn Lít: Được. À, đúng rồi, bạn gái của anh cũng rất thích xem phim, chúng ta rủ cô ấy cùng đi nhé.
  6. 6. 黃霸学 (Huáng Bà Xué) 6/6 汉语考试题 (Hànyǔ kǎoshì tí)金容: 好主意。七点一刻, 在 Maximark 超市门口, 我们会等你。Jīn Róng: Hǎo zhǔyì. Qī diǎn yī kè, zài Maximark chāoshì ménkǒu, wǒmen huì děng nǐ.Kim Dung: Thế thì tốt quá. 7:15, tụi em sẽ đợi anh chị trước cỗng siêu thị Maximax nhé.文升: 好。电影院几点关门?Wén Shēng: Hǎo. Diànyǐngyuàn jǐ diǎn guānmén?Văn Lít: Được. Rạp chiếu phim mấy giờ đóng cửa?金容: 晚上十点半。时间还不早了。我们要去吧。 再见!Jīn Róng: Wǎnshàng shí diǎn bàn. Shíjiān hái bù zǎole. Wǒmen yào qù ba. Zàijiàn!Kim Dung: 10:30 tối. Thời gian không còn sớm nữa. Tụi em phải đi thôi. Tạm biệt anh!文升: 再见! 明天晚上见。Wén Shēng: Zàijiàn! Míngtiān wǎnshàng jiàn.Văn Lít: Tạm biệt. Tối mai gặp.

×