O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Hợp đồng giảng dạy (mẫu)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 3 Anúncio

Hợp đồng giảng dạy (mẫu)

Baixar para ler offline

Hợp đồng dạy thêm, học thêm mẫu dành cho các đối tượng là cá nhân, doanh nghiệp, công ty có nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh cho bản thân, nhân viên công ty; hợp đồng áp dụng đối với quy mô giảng dạy nhỏ lẻ, thỏa thuận dân sự với nhau, không áp dụng đối với trường học hoặc các tổ chức quy mô lớn.

Hợp đồng dạy thêm, học thêm mẫu dành cho các đối tượng là cá nhân, doanh nghiệp, công ty có nhu cầu nâng cao trình độ tiếng Anh cho bản thân, nhân viên công ty; hợp đồng áp dụng đối với quy mô giảng dạy nhỏ lẻ, thỏa thuận dân sự với nhau, không áp dụng đối với trường học hoặc các tổ chức quy mô lớn.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (17)

Semelhante a Hợp đồng giảng dạy (mẫu) (20)

Anúncio

Mais de Học Huỳnh Bá (16)

Mais recentes (20)

Anúncio

Hợp đồng giảng dạy (mẫu)

  1. 1. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 201.., tại .... ...., chúng tôi ký tên dưới đây – những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, bao gồm: BÊN A (BÊN DẠY THÊM) BÊN B (BÊN HỌC THÊM) Tên giáo viên: Huỳnh Bá Học Sinh ngày: 08/5/1991 Chứng minh nhân dân số: .... Địa chỉ tạm trú: 339 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, TP. HCM Điện thoại liên lạc: 0968.048.962 Nơi làm việc: .... Mã số thuế: .... Địa chỉ công tác: .... Tên công ty:.... Địa chỉ trụ sở: .... Điện thoại: .... Tài khoản số: .... Tại: .... Người đại diện: .... Chức vụ: .... Sinh ngày: ....tháng.... năm.... Chứng minh nhân dân số: .... Điện thoại liên lạc: .... Địa chỉ thường trú: .... Bằng hợp đồng này, bên A và bên B cùng thỏa thuận thống nhất ký hợp đồng giảng dạy và cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản sau: Điều 1. Nội dung giảng dạy Bên A đảm nhận việc giảng dạy lớp học thêm tiếng Anh giao tiếp Văn phòng, khóa dài hạn với thời hạn 10 tháng kể từ ngày dạy đầu tiên (từ ngày ...../..../..... đến ngày ...../ ..../ .... như sau: A. Nội dung dạy thêm Tiếng Anh Văn phòng gồm: 1. Tiếng Anh xã giao nơi công sở; 2. Phỏng vấn tiếng Anh xin việc; 3. Tập tiếp điện thoại bằng tiếng Anh; 4. Tiếng Anh dùng trong hội họp; 5. Viết thư điện tử tiếng Anh và một số văn bản như CV, Đơn xin việc....; 6. Tiếng Anh phỏng vấn Visa đi nước ngoài; 7. Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn báo giới; 8. Tiếng Anh đi công tác; 9. Một số tình huống giao tiếp nơi công sở khác; B. Quy định về lớp học 1. Tổng số lớp dạy: 01 2. Sĩ số: 13 học viên 3. Số tiết/ 01 tuần: 02 4. Địa điểm dạy: Văn phòng công ty.... 5. Thời gian dạy: 18:30 – 20:00 mỗi tối thứ 2 và 4 hàng tuần. 6. Giáo trình: mỗi nội dung phần học (như khoản A Điều này) bên A tự biên soạn và sẽ gửi trước 01 tháng cho bên B duyệt. 7. Cơ sở vật chất, phương tiện, học liệu: bên B tự chuẩn bị địa điểm học, phòng ốc, bảng, viết, bàn ghế, tự in/photo tài liệu do bên A cung cấp. Điều 2: Trách nhiệm của hai bên
  2. 2. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba A. Bên A: 1. Giảng dạy và thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm do bên B yêu cầu, cũng như tuân theo các quy định của công ty và các điều khoản đã ký ở hợp đồng này. 2. Bên A có trách nhiệm soạn giáo án, chấm – trả bài cho học viên, chuẩn bị học liệu trước khi lên lớp, chuẩn bị phương tiện giảng dạy cá nhân. 3. Thực hiện đúng các nội dung dạy thêm được quy định trong kế hoạch dạy thêm đã nêu và nội dung giáo án đã được duyệt bởi bên B. 4. Bên A thực hiện theo đúng phân công dạy thêm theo thời khóa biểu đã thỏa thuận giữa 2 bên, không tự ý bỏ tiết dạy khi chưa được bên B đồng ý, trong trường hợp bên A có việc đột xuất hoặc bất cứ lý do nào mà không thể dạy được phải báo trước cho bên B ít nhất 01 ngày để bên B thông báo cho học viên sắp xếp nghỉ học, trong trường hợp này giáo viên không được thanh toán tiền giảng dạy cho buổi vắng tiết. 5. Bên A không được phép đến trễ, về sớm, nếu có không có lý do cụ thể. 6. Đôn đốc, nhắc nhở học viên học tập, giải đáp thắc mắc cho học viên, nhiệt tình hỗ trợ khi học viên gặp khó khăn trong suốt quá trình dạy học. 7. Theo dõi tình hình học tập của sinh viên, điểm danh báo cáo sĩ số hàng ngày, báo cáo tình hình học lực của từng học viên cho bên B nếu bên B có yêu cầu. 8. Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc tạm đình chỉ nhưng phải báo cho bên A biết trước 01 tuần, nếu bên B có một trong các vi phạm sau: - Tự ý chuyển đổi địa điểm học tập mà không thông báo cho bên A biết trước hoặc không được bên A đồng ý. - Không thanh toán hoặc trả tiền dạy thêm muộn nghiêm trọng so với thời gian quy định ở Khoản B, Điều 3 tại hợp đồng này. - Không duy trì được sĩ số ban đầu, chờ học viên sắp xếp để đi học lại (tạm đình chỉ hợp đồng). - Học viên hoặc bên B có hành vi quấy rối, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, đe dọa đến tính mạng với giáo viên. - Không đảm bảo cơ sở vật chất giảng dạy như đã cam kết ban đầu. - Trình độ học lực trung bình của các học viên trên lớp không đạt được các yêu cầu của giáo án, buộc phải thay đổi nội dung giảng dạy (tạm đình chỉ hợp đồng). B. Bên B: 1. Chịu tư cách pháp nhân và đảm bảo các thủ tục pháp lý cho việc dạy thêm học thêm tại bên B. 2. Tổ chức quản lý giảng dạy, học tập theo đúng quy định dạy thêm học thêm trong kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm đã hợp đồng. 3. Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện học tập để giáo viên thực hiện tốt giờ dạy thêm. 4. Thanh toán tiền giảng dạy cho bên A theo Điều 3 của hợp đồng này. 5. Thanh lý hợp đồng khi hợp đồng hết hạn; thông báo cho bên A biết trước ít nhất 01 tuần nếu bên B muốn gia hạn hợp đồng, hoặc ký hợp đồng mới. 6. Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng hoặc tạm đình chỉ nhưng phải báo cho bên B biết trước 01 tuần, nếu bên A có một trong các vi phạm sau: - Thường xuyên lên lớp trễ, về sớm 03 lần/01 tháng, hoặc vắng dạy 02 buổi/tháng mà không có lý do chính đáng. - Kết quả giảng dạy thấp kém, không hiệu quả, học viên không hài lòng. - Bên A vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đã kết đã ký ở hợp đồng này. - Có hành vi xúc phạm, hành hung đến danh dự, đe dọa tính mạng và tài sản của học viên và bên B. - Có hành vi vi phạm pháp luật, chống lại chủ trương chính sách của Nhà nước. - Đánh bạc, uống rượu, ứng xử vô văn hóa trong lúc giảng dạy. Điều 3: Tài chính của hợp đồng A. Phương pháp tính học phí: 1. Học phí của 1 học viên được tính theo buổi học, mỗi buổi học có 2 tiết = 45’x2=90 (phút). 2. Theo như đã thỏa thuận giữa 2 bên, giáo viên được trả .... đ/10 học viên/01 buổi (bằng chữ: .... chẵn, mỗi buổi học, 10 học viên), mỗi học viên sẽ trả: ....đ/10hv = .... đ/01 buổi. Nếu sĩ số vượt quá 10
  3. 3. http://vi-vn.facebook.com/hoc.huynhba học viên thì sẽ tính thêm theo tỷ lệ tương ứng với .... đ/01 hv/01 buổi. Ví dụ: lớp học có 13 học viên, thì giáo viên sẽ nhận được: ....đ x 13hv = ....đ/01 buổi. 3. Trong suốt khóa học diễn ra, nếu có học viên nào đăng ký thêm thì bên B phải thông báo cho bên A biết trước để cập nhật tiền học phí của tháng đó. 4. Bên A sẽ nhận thêm tiền tiền thưởng giảng dạy của mình dựa vào sĩ số học viên lên lớp của mỗi tháng, tỉ lệ này được tính như sau: .... 5. Trong hợp đồng này sĩ số lớp được tạm tính là: 13 học viên. 6. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, cách tính học phí được áp dụng theo phương pháp này. B. Thanh toán học phí 1. Bên B sẽ thanh toán cho bên A theo sĩ số lúc đầu tháng cộng với học viên đăng ký thêm trong tháng (nếu có) của lớp mà không phụ thuộc vào học viên bỏ học giữa chừng trong tháng. 2. Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt. 3. Thời điểm thanh toán: bên B có trách nhiệm thu phí của học viên vào đầu tháng (lúc học viên đăng ký), bên A sẽ nhận tiền giảng dạy vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo. 4. Trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, hoặc đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền giảng dạy thực tế đã dạy cho bên A. Điều 4. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành thì đưa ra cơ quan chức năng hoặc Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều 5. Cam kết của các bên Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây: 1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này. 2. Các bên phải thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những gì đã nêu trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho bên thứ ba (nếu có). 3. Nội dung của hợp đồng có thể được thay đổi linh hoạt tùy theo yêu cầu của 2 bên, học viên và công ty. Trong trường hợp có nhu cầu thay đổi, các bên tự thỏa thuận và lập thành văn bản phụ lục có chữ ký xác nhận nội dung thay đổi giữa hai bên. Điều 6. Giá trị pháp lý của hợp đồng 1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của hợp đồng này. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các nội dung nêu trong hợp đồng này. 2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm có 03 trang (khổ A4 đứng), các bản đều có nội dung và chữ ký giống nhau. Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản. TP. HCM, ngày ........ tháng .... năm 2015 BÊN A Huỳnh Bá Học TP. HCM, ngày ........ tháng .... năm 2015 BÊN B

×