O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Keselamatan & kesihatan pekerjaan

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 70 Anúncio

Keselamatan & kesihatan pekerjaan

Baixar para ler offline

PORPOSE OF EVALUATION OF WORKPLACE
TO IDENTIFY THE RISKS WHICH CAN LEAD TO INJURY, ILLNESS AND UNSATISFACTORY CONDITIONS AT THE WORKPLACE
TO DETERMINE WHAT MEASURE NEED TO BE TAKEN TO CORRECT THE SITUATION AND INTRODUCE
AS A FOLLOW UP, ENSURING THAT THE MEASURES HAS BEEN PROPERLY CARRIED OUT AND HAVE THE INTENDED EFFECT

PORPOSE OF EVALUATION OF WORKPLACE
TO IDENTIFY THE RISKS WHICH CAN LEAD TO INJURY, ILLNESS AND UNSATISFACTORY CONDITIONS AT THE WORKPLACE
TO DETERMINE WHAT MEASURE NEED TO BE TAKEN TO CORRECT THE SITUATION AND INTRODUCE
AS A FOLLOW UP, ENSURING THAT THE MEASURES HAS BEEN PROPERLY CARRIED OUT AND HAVE THE INTENDED EFFECT

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Keselamatan & kesihatan pekerjaan (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Keselamatan & kesihatan pekerjaan

 1. 1. PRINSIP ASAS By: PPKP.Hamzah Hj.Ahmad BOJ.UM DRSH.Lond KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN
 2. 2. PENGENALAN • PEKERJA –PENGERAK UTAMA KEUTUHAN EKONOMI NEGARA • SETIAP TAHUN BIL.BERTAMBAH • 2004 -10.4 JUTA – 40% POP. • 60% PEKERJA USIA 20-40 TH • 30% WANITA
 3. 3. 0 5 10 15 20 25 30 2000 2001 2002 2003 2004 PENDUDUK PEKERJA KADAR ANTARA PENDUDUK DAN PEKERJA DI MALAYSIA
 4. 4. TABURAN PEKERJA MENGIKUT KUMPULAN UMUR 5.6 31 27.8 21.9 11.5 2.3 0 5 10 15 20 25 30 35 % < 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 UMUR PEKERJA
 5. 5. TENAGA KERJA MENGIKUT JANTINA 6.6 JUTA, (64%) 3.7JUTA (36%) PEREMPUAN LELAKI
 6. 6. KADAR KEMALANGAN ANTARA 1998 - 2003 153 KEMALANGAN 10000 PENDUDUK PENDUDUK KEMALANGAN
 7. 7. KADAR KEMALANGAN TEMPAT KERJA DAN DI PERJALANAN 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 K.T.KERJA K.DLM.PERJALANAN
 8. 8. KADAR PAMPASAN 119.6 JUTA, ( 54%) 102.7JUTA, (46%) K.T.K K.D.P SUMBER -PERKESO
 9. 9. KEMALANGAN • MERUPAKAN KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINI YANG BOLEH MENGAKIBATKAN • KECEDERAAN • KESAKITAN • KECACATAN • KEMATIAN • KEROSAKKAN HARTA BENDA • KERUGIAN keatas PAMPASAN
 10. 10. KEMALANGAN DI TEMPAT KERJA 1. BERPUNCA DAN TERBIT DARI PEKERJAAN YANG DILAKUKAN • KEMALANGAN – MESIN / ALAT • KEMALANGAN – PEKERJAAN 2. BERPUNCA DRPD PERJALANAN • ULANG-ALIK DARI TEMPAT KERJA • KETEMPAT MAKAN SEMASA RIHAT • BERKAIATAN DNG PEKERJAAN - DRIVER
 11. 11. HAZAD • APA - APA YG BERPOTENSI MEMUDARATKAN PEKERJA SAMADA DARI SEGI • KESELAMATAN • KESIHATA N
 12. 12. JENIS HAZAD • HAZARD KIMIA – PELARUT, ASID.ALKALI.GAS DLL • HAZARD FIZIKAL – ELETRIK, HABA, BUNYI BISING, RADIASI, DEBU/HABUK DAN LAIN-LAIN • HAZARD BIOLOGIKAL – VIRUS,BAKTERIA, KULAT, PARASIT, SERANGGA PEMBAWA PENYAKIT, HAIWAN BERBISA DLL • HAZARD ERGONOMIK – TEMPAT KERJA TIDAK SESUAI, PENGENDALIAN MANUAL, POSTUR KEKOK (AWKWARD) KERJA BERULANG DLL • HAZARD PSIKOSOSIAL – KERJA SYIF, TEKANAN T.KERJA, SALAHGUNA DADAH & ALKOHOL, GANGGUAN SEKSUAL, KEGANASAN DLL
 13. 13. RISIKO • KEBERANGKALIAN BAGI SESUATU HAZARD UNTUK MENYEBABKAN KEMUDARATAN KEPADA PEKERJA ATAU PUN PIHAK KETIGA
 14. 14. KONSEP KESELAMATAN & KESIHATAN DI TEMPAT KERJA • KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA – ELEMEN YANG BERSEPADU & BERKAI RAPAT ANTARA SATU SAMA LAIN • TEMPAT KERJA TIDAK SELAMAT – MENINGGIKAN RISIKO KEMALANGAN-KECEDERAAN – MENJEJASKAN KESIHATAN • PEKERJA YANG TIDAK SIHAT BOLEH MENJEJASKAN TEMPAT KERJA DAN PERKHIDMATAN BELIAU • OSHA 1994 – MENGHASILKAN SATU BUDAYA KERJA YANG SELAMAT DAN SIHAT • KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA MERANGKUMI • PENCEGAHAN KEMALANGAN, KECEDERAAN ATAU PENYAKIT • PENCEGAHAN – DAPAT • MENGURANGKAN KOS RAWATAN • PAMPASAN • KEHILANGAN PRODUKTIVITI • KETIDAKHADIRAN BKERJA • KROSAKAN HARTA BENDA • BEBAN PERKHIDMATAN KESIHATAN • HILANG UPAYA, CACAT • MORAL FIRMA, JABATAN DAN NEGARA
 15. 15. KONSEP KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN • PENTING PERBINCANGAN DARI SUDUT • KEMANUSIAAN SERTA MORAL • PERUNDANGAN • KEWANGAN
 16. 16. PERANAN MAJIKAN • MAJIKAN PERLULAH BERPENGALAMAN TENTANG ESPEK KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN SERTA MAMPU MEMANTAU AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIJALANKAN • SEKSYEN 15 OSHA KEWAJIPAN MAJIKAN DAN SETIAP ORANG YANG BEKERJA SENDIRI UNTUK MEMASTIKAN SETAKAT YG PRAKTIK KESELAMATAN,KESIHATAN DAN KEBAJIKAN SEMUA PEKERJANYA DAN ORANG LAIN SEMASA BEKERJA
 17. 17. TANGGUNGJAWAB MAJIKAN • DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN • MENUBUH JKKP • LANTIK PEGAWAI KKP • MENYELIA MAKLUMAT, ARAHAN DAN PENYELIAAN • MENYELIA DAN SELENGGARA TEMPAT DAN SISTEM KERJA • MENGATUR PEROLEHAN, PENGGUNAAN, PENGENDALIAN, PENYIMPANAN, PENGANKUTAN DAN PELUPUSAN BAHAN • MENYEDIAKAN KEMUDAHAN KEBAJIKAN • MENGADAKAN PENGAWASAN PERUBATAN • MENGADAKAN LATIHAN • MELAPORKAN KEJADIAN KEMALANGAN DAN PENYAKIT PEKERJAAN • MENYEDIAKAN REKOD-REKOD KESELAMATAN DAN
 18. 18. PERANAN PEKERJA • SEK 24 OSHA • PEKERJA TURUT BERTANGUNGJAWAB DALAM MEMBERIKAN PERHATIAN YANG MUNASABAH BAGI MEMLIHARA KESELAMATAN DAN KESIHATAN DIRINYA DAN ORANG LAIN SEMASA BEKERJA
 19. 19. TANGUNGJAWAB PEKERJA • Perhatian yg munasabah bagi menjaga keselamatan dirinya dan orang lain semasa bekerja • Bekerjasama serta mematuhi semua arahan majikan • Perlu mematuhi arahan berkaitan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja • Perlu menggunakan semua kelengkapan dan peralatan perlindungan diri yang dibekalkan • Pekerja tidak merosakkan semua kelengkapan dan peralatan yang di sediakan oleh majikan
 20. 20. PENCEGAHAN SATU PELABURAN YANG MENGUNTUNGKAN • PEKERJA LEBIH PRODUKTIF • KURANG CUTI SAKIT • MENGURANGKAN RISIKO KESELAMATAN DAN KESIHATAN • MENGURANGKAN RISIKO PAMPASAN • MENJIMATKAN WANG MAJIKAN
 21. 21. PROGRAM KKP DI TEMPAT KERJA • MENENTUKAN DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN YANG INGIN DICAPAI DAN DIPERSETUJUI BERSAMA. • MENGENALPASTI DAN MENUBUHKAN ORGANISASI PENGURUSAN PROGRAM • MENAKSIR RISIKO-RISIKO • MELAKSANAKAN SISTEM KAWALAN RISIOKO • MENYEMAK, MENILAI DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM-SISTEM SECARA BERPERINGKAT
 22. 22. PENCEGAHAN KEMALANGAN DITEMPAT KERJA • KEMALANGAN ADALAH SESUATU YG KOMPLEKS DAN BERLAKU TANPA DIRANCANG , NAMUN IA BOLEH DICEGAH, KEMALANGAN SELALUNYA BERPUNCA DARI 2 SEBAB UTAMA • TINDAKAN YANG TIDAK SELAMAT (UNSAFE ACT) • KEADAAN KERJA YANG TIDAK SELAMAT (UNZAFE CONDITION)
 23. 23. KONSEP PENCEGAHAN KEMALANGAN PRILAKU SELAMAT KEADAAN KERJA SELAMAT PER SEKITARAN MESIN FIZIKAL PSIKOSOSIAL KONSEP KEMALANGA N
 24. 24. PERILAKU SELAMAT • MANUSIA • KESEDARAN • KOMPETENSI • PENGETAHUAN • KEMAHIRAN • SIKAP • KESELAMATAN- BERASAS KAN KPD PRILAKU PEKERJA
 25. 25. KEADAAN KERJA YANG SELAMAT • MESIN • PEROLEHAN & BEKALAN • REKABENTUK • PENYELENGGARAAN • PROTOKOL KERJA SELAMAT
 26. 26. KEADAAN KERJA SELAMAT PERSEKITARAN FIZIKAL • STESYEN KERJA • SUHU • VENTILASI • KEMASAN TEMPAT KERJA • PSIKOSOSIAL • TEKANAN KERJA • SALAHGUNA DADAH / ALKOHOL • TEMPOH MASA KERJA • TEKANAN RAKAN SEKERJA
 27. 27. AMALAN PERILAKU SELAMAT • SENTIASA MEMATUHI PROTOKOL KERJA SELAMAT • TUMPUAN SEPENUH PERHATIAN • MEMATUHI ARAHAN KESELAMATAN • SELENGARAN MESIN & ALATAN BERSISTEMATIK • TIDAK MAKAN MINUM & MEROKOK SEMASA KERJA • TIDAK AMBIL DADAH @ ALKOHOL • HADIRI LATIHAN KKP • GUNA KELENGKAPAN PPE YG SESUAI DAN BETUL
 28. 28. MEWUJUDKAN TEMPAT KERJA YANG SEJAHTERA • Susun Atur Yang Kemas • Ruang Kerja Yang Selesa • Pencahayaan Yg Mencukupi • Ventilasi Yg Baik • Bunyi Bising Yg Terkawal • Peralatan Berfungsi Dan Sesuai • Peranti Keselamatan Pada Mesin Yg Sesuai • Penyimpanan Selamat Bagi Bahan Kimia • Sistem Pengara Yg Berfungsi • Sistem Pencegah Kebakaran Yg Lengkap Dan Berfungsi • Tanda-tanda Amaran Bahaya Yang Jelas Dan Cukup • Tanda-tanda Arahan Keselamatan Yang Jelas Dan Mencukupi
 29. 29. FAKTOR PENYUMBANG KEMALANGAN • TINDAKAN PENGURUSAN KESELAMATAN • Memastikan arahan lengkap • Memastikan peraturan dikuatkuasa • Menentukan keselamatan merupakan sebahagian dari tatacara kerja • Memastikan hazard yang ada dikawal dengan baik • Meningkatkan interaksi antara pihak pengurusan keselamatan dan kesihatan dng pekerja • Bekalan kelengkapan atau ppe yang sesuai
 30. 30. FAKTOR PENYUMBANG KEMALANGAN • KEADAAN FIZIKAL PEKERJA • TINGKATKAN KECERGASAN • Kelesuan • Kurang Daya Pendengaran • Kurang Daya Penglihatan • Kurang Kekuatan fizikal • TINGKATKAN KESIHATAN • MENGENALPASTI PEKERJA KURANG UPAYA • MENGENALPASTI PEKERJA SAKIT
 31. 31. • KEADAAN MENTAL PEKERJA • Peningkatan Kesedaran Kepentingan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja • Meningkatkan koordinasi • Meningkat reaksi psiko-motor • Menanam sikap yang baik • Meningkatkan daya tumpuan • Menanam sikap yang baik • Meningkatkan daya tumpuan • MEningkatkan emosi stabil • Jangan mudah panik • Kawal kemarahan FAKTOR PENYUMBANG KEMALANGAN
 32. 32. LANGKAH-LANGKAH KAWALAN KESELAMATAN & KESIHATAN 1. Melakukan HIRA (Hazard Identification and Risk Assessment) • Mengenalpasti Punca-Punca hazard • Mentafsir Risiko setiap hazard • Menentu dan menyusun Risiko Hazard mengikut arasnya samada: • Risiko Boleh diterima (Risk Acceptable) • Risk Boleh diterima Bersyarat (Risk acceptable with control) • Penolakkan keatas Risk Yang tidak boleh diterima (Risk not acceptable)
 33. 33. b. Melalui Kawalan Berasaskan Hiraki 1. Penghapusan (Elimination) Hapus hazard di tempat atau proses kerja – eg tidak lagi guna esbestos 2. Penggantian –Gantikan hazard dengan sesuatu yg tidak atau kurang berisiko – pemotong api 3. Kejuruteraan – pastiakn ciri keselamatan pada peralatan, mesin atau kelengkapan pekerja eg pengadang kipas 4. Pentadbiran – pengurusan KKP eg kerja syif untuk kurangkan pendedahan kepada risk 5. Kelengkapan Atau Pakaian PPE persornal protecttive Equipment. b. Kajian Semula (Analisa Berterusan) 1. Pembangunan berubah – kesan risk pun berubah 2. Semakan perlu dirancang meliputi langkah-langkah keslematan dan kesihatan menerusi kaedah pengaturan kendiri (self regulation) 3. Penambah baikan secara berperingkat 4. Ref –MS 1722:2003 OSHMSG LANGKAH-LANGKAH KAWALAN KESELAMATAN & KESIHATAN
 34. 34. MS 1722:2003 OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH MANAGEMENT SYSTEM GUILDLINE POLISI PENGURUSAN PERANCANGAN & IMPLEMENTASI EVALUASI TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
 35. 35. PENGURUSAN RISIKO KATEGORI PENGURUSAN RISIKO 1. Pengurusan Risiko Hazard Kimia 2. Pengurusan Risiko Hazard Fizikal 3. Pengurusan Risiko Hazard Biologi 4. Pengurusan Risiko Hazard Trafik 5. Pengurusan Risiko Kebakaran
 36. 36. Pengurusan Risiko Hazard Kimia • Bahan Kimia – bahan yang bersifat • Beracun • Merengsa, • Memeka • Menghakis • Karsinogenik • Mudah Terbakar • Mudah meletup Tumpah Terpercik Terhidu Termakan Tersentuh MUDARAT PEKERJA ORANG LAIN PERSEKITARAN
 37. 37. BAHAN KIMIA BERBAHAYA • DLM SENARAI JAD. 1 @ 11 PERATURAN KKP DAN STANDARD PENDEDAHAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA KEPADA KESIHATAN 200 • TERDAPAT DALAM TAKRIF RACUN MAKHLUK PEROSAK DIBAWAH AKTA RACUN MAKHLUK PEROSAK 1974 • DISENARAI DLM JADUAL 1 PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (BUANGAN TERJADUAL) 1989
 38. 38. KESAN BAHAN KIMIA KEPADA KESELAMATAN DAN KESIHATAN • KESAN AKUT – • Kesan jangka pendek lazim berlaku pada dos yang tinggi dan jangka masa yang pendek eg. • (corrosive) • Irritant • Sensitize • KESAN KRONIK – • Toksik kepada sistem pernafasan, hati, ginjal, reproduktif atau saraf eg. Kegagalan hati dan paru-paru • KARSINOGENIK - Barah
 39. 39. PENGURUSAN RISIKO KIMIA • KENALPASTI BAHAN KIMIA YG ADA • MEWUJUDKAN SISTEM DAFTAR KIMIA • MENDAPATKAN MAKLUMAT KESELAMATAN • DARI DAFTAR BAHAN KIMIA • RISALAH DATA KESELAMATAN KIMIA (CSDS –CHEMICAL SAFETY DATA SHEET) • PEMATUHAN PROTOKOL KERJA SELAMAT • PENINGKATAN PROGRAM PENDIDIKAN & LATIHAN
 40. 40. PENGURUSAN RISIKO HAZARD FIZIKAL • BERKAIT-RAPAT DENGAN TENAGA • HAZARD ELETRIK • SUHU KETERLALUAN • SINARAN • KEBISINGAN • MEKANIKAL • ERGONOMIK • TEMPAT KERJA BERSELERAK (POOR HOUSEKEEPING)
 41. 41. PENGURUSAN RISIKO HAZARD ELETRIK • SENTUHAN – RENJATAN ELETRIK, TERBAKAR DAN KEBAKARAN • PENDAWAIAN DAN PERALATAN ELETRIK ROSAK • BAHAN ATAU DAWAI ELETRIK -MUDAH TERBAKAR ATAU MELETUP • TROMA
 42. 42. PENCEGAHAN HAZARD ELETRIK • PEMILIHAN ALAT ELETRIK BERSESUAIAN DAN SELAMAT • PENGGUNAAN PERALATAN TAMBAHAN BAGI MENINGKATKAN KESELAMATAN SISTEM ELETRIK • PENYELENGGARAAN BERKALA • LATIHAN • PEMATUHAN PROTOKOL KERJA • PENDAWAIAN DAN PENTAULIAHAN
 43. 43. PENGURUSAN RISIKO SUHU TINGGI • RUAM PANAS @ PRICKLY HEAT Berlaku akibat kelenjar peluh tersumbat • HEAT CRAMP –Kekejangan otot akibat haba-Biasanya pada tangan,kaki dan bahagian perut berlaku selepas kuat berpeluh dan kurang minum air • Heat Syncope – pengsan secara tiba-tiba akibat tekanan darah yg terlalu rendah. Selepas kerja berat secara berterusan, Kulit dingin dan melekit-denyutan nadi jadi lemah. • Heat Exhaustion – Kepenatan, pening, kulit melekit (clammy),kuat berpeluh,hilang selera makan, loya dan sakit pada bah.perut- akibat kehilangan banyak air kerana aktiviti fizikal + suhu yang tinggi. • Heat Stroke – Badan tak upaya menyejuk dengan sendiri-akibatnya suhu badan makin meningka t- nadi berdenyut cepat – hilang tumpuan kebingungan, tekanan darah mula menurun – tidak sedar-koma
 44. 44. Pengurusan Risiko Suhu Tinggi • Latihan serta Pematuhan protokol kerja selamat • Penjadualan waktu kerja • Biasakan diri secara beransur-ansur • Minum air dengan lebih kerap • Alat Pendingin haba • Kurang pendedahan – melalui kerja syif • Ada tempat berteduh atau dingin antara waktu kerja.-berehat sementara • Kurang minuman berkafeein atau berakohol. • Pakaian yang cerah atau putih
 45. 45. RISIKO SUHU RENDAH • KESAN – Frostbite – Kristal ais terbentuk dalam sel dan tisu badan mengakibatkan aliran darah terganggu • Hypothermia – Suhu badan turun kurang dari 35*C • Kecederaan Kepada Mata – mata boleh menjadi buta akibat pembekuan konia
 46. 46. Pencegahan Risiko Suhu Rendah • Mendapatkan latihan dan pematuhan semua protokol kerja selamat berkaiatan dengan persekitaran suhu rendah keterlaluan • Tempat Rihat yang lebih panas dng kerap • Pembekalan pakaian yang boleh menghalang kesejukan. • Bekalan Makanan panas
 47. 47. PENGURUSAN RISIKO SINARAN • TERBAHAGI KEPADA DUA KATEGORI • ION • TIDAK ION • KEDUA-DUA MEMUDARATKAN KEPADA KESIHATAN • KAWALAN UNDANG-UNDANG • AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 • LEMBAGA PERLESENAN TENAGA ATOM
 48. 48. KESAN RISIKO ION • PENDEDAHAN AKUT – Boleh menyebabkan kelecuran sinaran dan maut • PENDEDAHAN KRONIK – • Kesan Somatik- eg.Barah, Kecacatan janin • Kesan Genetik – Kesan kepada keturunan atau baka
 49. 49. Pencegahan Risiko Sinaran • Latihan & Protokol Kerja • Prisai mengikut sinaran • Zarah Alfa – tidak perlu perisai cukup hanya PPE • Zarah Beta – boleh dihalang dengan perspek atau aluminium -6mm • Sinar Gama (Y) dan (X) prisai plumbum • Masa –pendek kan masa dedahan radiasi • Jarak –jauhkan diri dari punca sinaran untuk kurangkan dos • Pengkelasan Zon kerja beradiasi dan dilebelkan • Pekerja Wanita Hamil – pindahkan kabahagian tiada sinaran ion atau radionuklid
 50. 50. PENGURUSAN HAZARD MEKANIKAL • Hazard makanikal melibatkan dedahan anggota badan pekerja kepada bahagian mesin dan jentera yang bergerak. • Contoh: • Hempapan • Himpitan • Terpotong • Tikaman • Tusukan • Perundangan – Akta Kilang Dan Jentera 1967 dan peraturan-peraturan yang berkaiatan dengannya
 51. 51. Kesan Risiko Hazard Mekanika • Cedera Ringan • Calar • Terseliuh • Luka • Cedera Parah • Kecacatan • Hilang Anggota • Maut
 52. 52. Pencegahan Risiko Hazard Mekanika • Latihan & Pematuhan protokol kerja selamat - pengendalian dan penyelengaraan • Bekalan dan Pemasangan Mesin & Peralatan mematuhi piawai dan undang/peraturan yang ditetapkan. • Penyelengaraan berkala mesin dan jentera agar sentiasa selamat dan bebas dari risiko hazard mekanika. • Memastikan setiap operator mesin dan jentera mempunyai tauliah spt ditetapkan oleh undang-undang eg (boiler dan crane operator)
 53. 53. PENGURUSAN RISIKO HAZARD KEKEMASAN (HOISEKEEPING) TEMPAT KERJA • STRUKTUR BANGGUNAN SPT LANTAI, TANGGA- LINCIN,BERLUBANG,REPUT,RETA K DLL • KEKEMASAN – PERABUT DAN PERALATAN YANG BERSEPAH • AKTA BERKAITAN- AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 DAN PERATURAN. • AKTA OSHA 1994
 54. 54. KESAN RISIKO HAZARD KEKEMASAN • CEDERA RINGAN • TERGELINCIR • TERJATUH • TERSELIUH • TERTUSUK BENDA TAJAM • CEDERA PARAH • PATAH TULANG • KECACATAN KEKAL - BUTA • LUKA PARAH • KEGUGURAN – IBU HAMIL • MAUT
 55. 55. PENCEGAHAN RISIKO HAZARD KEKEMASAN • AMALAN KEKEMASAN YANG BAIK SETIAP MASA (HOUSEKEEPING) • PEMERIKSAAN BERKALA BAGI KEPASTIAN KEKEMASAN DI TEMPAT KERJA – audit hwp • MENGAMALKAN PERINSIP (5S) Seiri,Seito,Seisi,Sekatsu Dan Shtsuke. Semak, susun, sapu/cuci, standard dan disiplin.
 56. 56. PENGURUSAN RISIKO HAZARD BUNYI BISING • Bunyi Bising adalah hazard fizikal boleh mengakibatkan gangguan pendengaran. • Pendedahan Kepada bunyi yang melebihi aras 85 dB (A) untuk tempoh 8 jam memerlukan tindakan kawalan pendengaran • Akta Berkaitan :Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bunyi Bising) 1989
 57. 57. KESAN RISIKO HAZARD BUNYI BISING • BISING ADALAH BUNYI YANG TIDAK DIPERLUKAN,TIDAK DISUKAI • MENGGANGGU KOMUNIKASI-SILAP FAHAM-SILAP PEMATUHAN ARAHAN • KEHILANGAN PENDENGARAN KEKAL • KEHILANGAN TUMPUAN • BOLEH MENGKABULI PENDENGARAN AMARAN ARAHAN TERTENTU DARI PENGERA AUTOMASI
 58. 58. PENCEGAHAN RISIKO HAZARD BUNYI BISING • LATIHAN • PEMATUHAN PEROTOKOL • PROGRAM PEMULIHAN PENDENGARAN (Hearing Conservation Programme) • PEMAKAIAN KELENGKAPAN DAN PPE YANG DIBEKALKAN • PENYELENGARAAN KELENGKAPAN DAN PERALATAN
 59. 59. PENGURUSAN RISIKO HAZARD BIOLOGI • HAZARD BIOLOGI BERPUNCA DARIPADA ORGANISMA TERMASUKLAH MICROORGANISMA EG. (Hepatitis B dan C, HIV) (Haiwan – Ular, tikus,) Serangga Nyamuk, Lalat) dan tumbuhan eg pokok rengasi yang boleh menyebabkan kemudaratan kesihatan manusia
 60. 60. PENGURUSAN RISIKO HAZARD BIOLOGI • HAZARD BIOLOGI- Pekerja pengendali hazard biologi seperti spesimen darah atau bendalir tubuh adalah berisiko tinggi . • Pekerja yang mengendalikan haiwan dan sisa haiwan juga turut terdedah kepada risiko hazard biologi – eg virus nipah & Bird flue
 61. 61. CARA PENDEDAHAN HAZARD BIOLOGI MIKROORGANISMA • Serapan: Agen biologi masuk melalui kulit tubuh spt luka atau salaput mukosa • Tusukan: Agen masuk melalui media tajam spt tercucuk jarum tercemar atau paku karat • Termakan: Agen hazard biologi masuk melalui mulut spt ketika merokok, makan atau minum atau bercumbuan • Terhidu atau Tersedut Erosol: Agen biologikal terampai di udara masuk melalui sistem pernafasan spt virus selsema atau TB
 62. 62. Kesan Risiko Hazard Biologikal • Bergantung kapada Jenis Biohazard • Mangsa boleh dijangkiti penyakit • Kecederaan • Maut • Wabak seluruh negara • Moral Negara & industri di persada antara bangsa eg.Virus Nipah, Kolera, Dengie
 63. 63. Pencegahan Risiko Hazard Biologikal • Penyampaian Maklumat bahaya hazard biologi kepada pekerja atau penduduk. • Latihan • Pematuhi etika dan protokol kerja • Sentiasa mengamalkan Standard precaution dalam tugas seharian • Pelalian bagi pekerja yang berisiko
 64. 64. Pengurusan Risiko Hazard Trafik • Sebahagian bidang kerja memerlukan penggunaan kenderaan bagi tujuan kelapangan atau pengankutan barangan. • Pergerakkan kenderaan seperti trak, Van, Lori, Motosikal yang tidak diselengara sebelum penggunaan boleh mengundang risiko hazard trafik • Tiada Tauliah dalam pengendalian kenderaan • Tahap Kesihatan pemandu tidak di pantau dengan sepatutnya boleh menyumbang kepada risiko hazard trafik
 65. 65. Kesan Risiko Hazard Trafik • Cedera Ringan • Calar • Luka • Terseliuh • Cedera Parah • Patah Tulang • Patah Gigi • Tusukan Bahan asing • Kecacatan Kekal • Maut • Kerugian kepada Majikan - Pampasan
 66. 66. Pencegahan Risiko Hazard Trafik • Latihan • Pematuhan protokol kerja • Pematuhan segala rahan trafik • Pemeriksan berkala status kenderaan • Pemeriksaan Kesihatan Berkala Status Pemandu Jabatan atau Pekerja. • Rekod Kesalahan lalulintas pemandu
 67. 67. Pengurusan Risiko Kebakaran • Ada 4 unsur bagi pembakaran: • Oksijen • Bahan Bakar eg.Minyak, Gas • Haba – panas • Tindakbalas berantai (Chain reaction) • Bagi mencegah kebakaran ke-Empat unsur ini perlu di pisahkan- kecuali oksijen yang berada di serata tempat. • 3 katagori bahan bakar • Flammable – Mudah Terbakar • Combustible – Terbakar bila terkena sumber haba • Explosive - Mudah meletup • Akta berkaitan – Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Akta BOMBA 1988
 68. 68. Kesan Risiko Kebakaran • Kecederaan • Kematian • Kemusnahan Harta Benda • Kemusnahan Dokumen, Rekod dan Data • Am nya menjejaskan perkhidmatan
 69. 69. Pencegahan Risiko Hazard Kebakaran Di Tempat Kerja • Pematuhan segala arahan pencegahan kebakaran • Jauhkan bahan mudah terbakar dari punca api eg. Mancis, pemetik api atau haba. • Bersihkan tumpahan bahan mudah terbakar dengan segera. • Pastikan bekas bahan-bahan mudah terbakar di lebel dengan jelas. • Simpan bahan-bahan mudah terbakar di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik • Tidak merokok semasa berada di kawasan yang mempunyai bahan- bahan mudah terbakar • ADA KAN ALAT PEMADAM API

×