Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Mais de HUJAK - Hrvatska udruga Java korisnika / Croatian Java User Association(20)

Anúncio

JavaCro'14 - Vaadin scalability myth – Gordan Ivanović

 1. Mit o Vaadin skalabilnosti Gordan Ivanović IGEA – IN2 Grupa
 2. Sadržaj  O Vaadinu  Motivacija testiranja  Što smo i kako testirali  Rezultati  Zaključak 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 2
 3. Ukratko o Vaadinu  Framework za razvoj rich web aplikacija  Server-side i client-side  Orijentiran na server-side 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 3
 4. Prednosti  Kratka krivulja učenja  Čist kod  Lagan za održavanje  Server-side orijentiran  Nema borbe s mnogobrojnim klijentskim tehnologijama  Bolji fokus na implementaciju poslovnih procesa  Proširiv  Dobro se integrira s drugim tehnologijama  … 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 4
 5. Mane  Server-side orijentiran  Client-side razvoj  Velika količina generiranog HTML koda  Performanse??  Skalabilnost?? 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 5
 6. Testiranje Vaadin tima  Web aplikacija za kupovinu kino karata (QuickTickets)  Vaadin 6  Vaadin zadovoljio (premašio?) očekivanja  Može podnijeti veliko opterećenje  Jedan server može podnijeti kupovinu kino karata za cijeli SAD i Kanadu (Vaadin polu-šala) 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 6
 7. Motivacija za novo testiranje  Vaadin 7  Aplikacija za kupovinu kino karata je relativno light- weight po pitanju količine interakcije usera/klijenta s aplikacijom/serverom  Testiran samo jedan scenarij  Još uvijek skalabilnost glavni razlog za nekorištenje Vaadina  Jedno od rijetkih (jedino?) istraživanje Vaadin skalabilnosti dostupno na webu  Postoje usporedbe s drugim tehnologijama – nije cilj ovog testiranja 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 7
 8. Što testiramo  Implementirali smo jednostavan use-case  Javni adresar stanovnika po državama i kontinentima  Cilj nije bio stvoriti potpuno realan use-case po pitanju tržišne potražnje već simulirati kompliciraniju (enterprise) web aplikaciju  Veći broj raznolikih AJAX requestova  Veće opterećenje na server  Veće opterećenje na bazu  Teže skalirati 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 8
 9. Implementacija i izvedba  Vaadin aplikacija u integraciji sa Springom  Dvije verzije aplikacije: a) Sve komponente su immediate b) Nijedna komponenta nije immediate  Nismo koristili cacheiranje  Amazon Cloud  2 large instance za aplikacijske servere  2 large instance za JMeter  1 large instanca za bazu (Postgresql) 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 9
 10. Implementacija i izvedba - JMeter  JMeter  Četiri korisnička scenarija  Svaki snimljen posebno za pojedinu verziju aplikacije  U scenarijima implementirana kašnjenja– trajanje scenarija cca 3 minute  Na svakoj instanci pokrenuta 3 scenarija koja su gađala isti server 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 10
 11. Implementacija i izvedba – JMeter scenariji  Tri scenarija koja simuliraju kompliciranije(realnije) slučajeve korištenja  Pretraživanje + unos jedne osobe u bazu + unos jedne adrese u bazu + minimalno grešaka pri unosima  Pretraživanje + unos jedne osobe u bazu + unos jedne adrese u bazu + puno grešaka pri unosima  Pretraživanje + unos tri adrese u bazu + malo grešaka pri unosu 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 11
 12. Implementacija i izvedba – JMeter scenariji  „Dodatni” scenarij - samo unošenje podataka u polja bez perzistiranja u bazu  Odlazaka na bazu ima za potrebe punjenja padajućih izbornika  Nije puštan u kombinaciji s ostalima već sam za sebe  Prema broju odlazaka na bazu sličan Vaadin testu skalabilnosti  Razlozi ovog testiranja:  Istraživanje utjecaja baze na rezultate prvih testova  Veći fokus na client-server komunikaciju nego na cijelu aplikaciju 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 12
 13. Rezultati – kombinacija 3 immediate scenarija 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 13 Broj korisnika Pristiglo Ajax requesta u minuti Obrađeno average/peek Ajax Request po minuti Broj servera Median (ms) 540 22860 9336/13441 1 13 1080 45720 10536/14285 1 208 1080 45720 10626/14421 2 38 2160 91440 13212/20641 2 59 4320 182880 11562/24441 2 1126 - Zadnje mjerenje pokazalo je loš odziv i povećan broj grešaka > 1%
 14. Rezultati – kombinacija 3 non-immediate scenarija 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 14 Broj korisnika Pristiglo Ajax requesta u minuti Obrađeno average/peek Ajax Request po minuti Broj servera Median (ms) 540 11520 5550/8643 1 21 1080 23040 8951/13548 1 33 2160 46080 8817/15206 1 317 2160 46080 10026/16680 2 175 4320 92160 13442/22631 2 265 - U zadnjem mjerenju prihvatljivo vrijeme odziva i prihvatljiv broj grešaka < 1%
 15. Rezultati – dodatni scenarij 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 15  Broj korisnika: 4800  Broj pristiglih zahtjeva u minuti: 110400  Prosječno obrađeno zahtjeva u minuti: 24006  Peek obrađeno zahtjeva u minuti: 35014  2 servera uz median vrijeme odziva 117ms
 16. Zaključak  Obrada zadovoljavajućeg broja AJAX requesta u minuti  Kombinacija (kompliciranih) korisničkih scenarija i broja korisnika daje zadovoljavajuće rezultate isto kao i kontrolni scenarij  Najveći problem kod (pre)velikog broja korisnika predstavlja vrijeme odziva i broj odbijenih zahtijeva  Činjenica da je u testovima baza u pojedinim trenutcima postala usko grlo pokazuje da Vaadin dobro podnio povećano opterećenje  Testiranje je pokazalo da bi Vaadin zadovoljio potrebe jedne bogatije aplikacije s prosječnim brojem (korisnika u peek periodima korištenja) 12.05.2014. IGEA – IN2 Group 16
 17. IGEA – IN2 Grupa
Anúncio