Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Einstaklingsmiðun í nám i með aðstoð tækninnar(20)

Anúncio

Mais de Hróbjartur Árnason(20)

Anúncio

Einstaklingsmiðun í nám i með aðstoð tækninnar

 1. Einstaklingsmiðun í nám i með aðstoð tækninnar Hróbjartur Árnason Lektor Nám fullorðinna Háskóli Íslands Hrobjartur@hi.is
 2. Hvernig bregðumst við mismun meðal nemenda okkar? Differentiate Personalize Individualize Einstaklingsmiðun
 3. Hvað er einstaklingsmiðun? • Individualisation Kennsla sem er aðlöguð að námsþörfum einstaka nemenda • Differentiation: Kennsla sem miðar að því að mæta námsþörfum ólíkra nemenda í sama hóp • Personalisation: Kennsla sem er sniðin að námsþörfum hvers einstaklings í nemendahópnum, eins og námshraða, námsnálgun, áhuga o.s.frv. US Department of Education 2010
 4. Differentiation: “Forvirk viðbrögð við ófyrirséðri samsetningu nemendahópa nútímans” Carol Ann Tomlinson og líka hér
 5. #1 Við söfnum fólki saman í hópa / kennslustofur af ástæðu: • Hagkvæmni? • „Iðnaður sem fyrirmynd"! • Pólitík • Lýðræði • Jafnræði • Betra nám • Betri kennsla • Samfélag • Samskipti • Theory: The social construction of reality • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (2011). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge . Open Road Integrated Media. • Learners learn by • seeing others learn • hearing others learn • interacting with others • asking peers • explaining to peers • showing peers 8
 6. #1 Við söfnum fólki saman í hópa / kennslustofur af ástæðu: • Hagkvæmni? • „Iðnaður sem fyrirmynd"! • Pólitík • Lýðræði • Jafnræði • Betra nám • Betri kennsla • Samfélag • Samskipti • Theory: The social construction of reality • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (2011). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge . Open Road Integrated Media. • Learners learn by • seeing others learn • hearing others learn • interacting with others • asking peers • explaining to peers • showing peers 9
 7. #1 Við söfnum fólki saman í hópa / kennslustofur af ástæðu: • Hagkvæmni? • „Iðnaður sem fyrirmynd"! • Pólitík • Lýðræði • Jafnræði • Betra nám • Betri kennsla • Samfélag • Samskipti • Theory: The social construction of reality • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (2011). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge . Open Road Integrated Media. • Learners learn by • seeing others learn • hearing others learn • interacting with others • asking peers • explaining to peers • showing peers 10
 8. #1 Við söfnum fólki saman í hópa / kennslustofur af ástæðu: • Hagkvæmni? • „Iðnaður sem fyrirmynd“! • Pólitík • Lýðræði • Jafnræði • Betra nám • Betri kennsla • Gagnleg kenning: The social construction of reality • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas (20 . • Snýst um að fólk læri með því að: • Læra af öðrum • Fylgjast með öðrum læra • Eiga í samskiptum um námið • Spyra samnemendur • Útskýra fyrir samnemendum • Sýna hinum 11
 9. #2 Fjölbreytilegir hópar gefa frumlegri niðurstöður Rannsóknir á sköpunaragáfu •Í SPENNUNNI milli • Að skilja hvert annað… • tungumál • myndmál / húmor • sameiginlega þekkingu • …og að skilja EKKI • misskilningur • útskýringar c.f. Keith Sawyer: Group Genius 2008 12
 10. #3 Einstaklingsmiðuð kennsla getur stuðlað að MEIRA námi learning • Hugsmíðahyggja • Zone of proximal Development • Ólíkir nemendur þurfa að þroska ólíka hluti • Kennari ýtir nemendum út fyrir þægindarammann • Carl Rogers • Merkingarbært nám • Við lærum frekar ef okkur finnst námið merkingarbært • Malcolm Knowles • Reynsla nema er fjölbeytt • magn • gæði • ER mikilvæg • Námsnálganir • Kolb • Dunn & Dunn • Fjölgreindarkenningar • Howard Gardneer • Thomas Armstrong 13
 11. Learning styles: Kolb Doodle by Patricia Kambitsch, from her blog „Adventures of slow leaning“
 12. Learning styles: Dunn & Dunn
 13. #4 Einstaklingsmiðuð kennsla getur hjálpað nemendum að verða ævinámsmenn • Einstaklingsmiðun getur stuðlað að sjálfstýrðu námi, auknu sjálfsöryggi og sjálfsábyrgð • Gerir nám að jákvæðri upplifun • Námsathafnir miðaðar við forsendur nema • Verkefni sem þeir vinna eru merkingarbær • Námsmenn hafa val 17
 14. #5 Einstaklingsmiðun getur hjálpað öllum að ganga vel Þættir áhugahvatar: • Að vera hluti af heild • Menningarleg aðlögun • Jákvætt viðhorf • Merkingarbært nam • Námið eykur hæfni Wlodkowski (2008) Fólk upplifir „FLÆÐI“ þegar viðfangsefni þeirra eru • ögrandi • ekki of auðveld • ekki of erfið • námsmenn tapa tilfinningu fyrir tíma • aðeins meðvitaðir um verkefnið, ekki sjálf sig Að upplifa “flæði” byggir upp sálfræðilegan auð: “psychological capital” •Csikszentmihalyi (2008) 18
 15. Skipuleggjum námsathafnir sem mæta... • námsgrunni nemenda • Þegar viðfangsefni námsins passa við námshæfileika námsmanns, þekkingu hans og skilningi á námsefninu og leiða hann lenga • áhuga nemanda • Viðfangsefnin vekja áhuga og löngun í að læra og ljuka verkefninu • námsnálgun nemanda • Verkefni passa við þær aðferðir eða nálganir sem námsmaðurinn vill helst læra og vinna C.A. Tomlinson (2001). How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms
 16. Hefðbundin leið til að laga námsefni að námshæfni og – hraða nemanda • Rétt svar leiðir nemanda yfir í nýtt efni • Rangt svar leiðir nemanda að meira efni settu fram á nýjan eða annan hátt
 17. 10 best How to choose
 18. Kahn Academy for-mat
 19. Kahn Academy: Matsspurning
 20. Kahn Academy: Stjórnborð nemanda
 21. Kahn Academy: Stjórnborð kennara
 22. Alma: Skapaðu þínar eigin einstaklingsmiðuðu leiðir
 23. Spilunarlistar / Playlists
 24. Leiðbeinignar gegnum námskeið Tenglar í flokkað efni Tenglar í spilunarlista
 25. Með getur þú rætt innihaldið á vefsíðunni Merkt við aðalatriði Umrður um innihald síðunnara ofan á henni!
 26. Umræður Áherslur
 27. Hvers vegna einstaklingsmiðun? • #1 We gather learners in a classroom for a reason • #2 Diverse groups give more creative results • #3 Differentiated instructions can enable MORE learning • #4 Differentiated instruction can help learners become lifelong learners • #5 Differentiation can help all learners succeed
 28. Hvernig? Skipuleggja fyrir blandaða hópa námsmanna: •Námsgrunnur •Áhugi •Námsnálgun Verkfæri: •Skapa / miðla ólíku og fjölbreytilegu innihaldi •Miðla efni á óíkan hátt með “spilunarlistum” “Playlists” •Meta árangur nemenda á hátt sem hentar þeim og vekur áhuga þeirrra Þættir sem er kjörið að hafa ólíka •Innihald •Framsetning •Mat
Anúncio