Somen tilastoja ja mahdollisuuksia

Harto Pönkä
Harto PönkäCEO at Innowise em Innowise
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
Harto Pönkä, 28.6.2016
Sosiaalinen media on
”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä
viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikut-
teisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja
luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita”
Lähde: Sanastokeskus TSK:n Sosiaalisen median sanasto (TSK 40), 2010,
http://www.tsk.fi/tsk/fi/sosiaalisen_median_sanasto_tsk_40-513.html
Lähde: Aller, Diginatiivin media-arki 2015 (N=447, 15-29-v.)
93 % suomalaisista käyttää nettiä
(n. 99 % 16-54-vuotiaista)
74 % käyttää nettiä useita kertoja päivässä
(n. 90 % 16-44-vuotiaista)
58 % suomalaisista käyttää somea
(n. 90 % 16-34-vuotiaista)
50 %käyttää somea kännykällä
Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus,
http://www.stat.fi/til/sutivi/2015/sutivi_2015_2015-11-26_tie_001_fi.html
Lähde: Aller, Diginatiivin media-arki 2015 (N=447, 15-29-v.)
Lähde: GlobalWebIndex, 2016, Trends 16, http://insight.globalwebindex.net/trends-16
Mitä nuorempi, sitä mobiilimpi
Kuinka suosittuja
some-palvelut ovat nyt?
• Suosituin some-palvelu yli
18-vuotiailla
• Lähes 1.65 miljardia
käyttäjää/kk
– Suomessa n. 2,5 miljoonaa (6/2016)
• 989 miljoonaa
mobiilikäyttäjää/pv
• Facebook Messenger vahva
pikaviestipalveluissa
• Facebook omistaa myös
WhatsAppin (osti v. 2014)
Lähde: http://newsroom.fb.com/company-info/ (7.6.2016)
Facebookin käyttöaste Suomessa v. 2016
> 100 %
Facebookia käyttää 64 % 13-64-vuotiaista suomalaisista
laskettuna Facebookin ilmoittamien lukujen mukaan
Iät vuoden 2016 lopussa. Tiedot keräsi ja kuvan teki: Harto Pönkä
Alle 18-vuotiaat vähenevät Facebookissa
Iät vuoden lopussa. Luvut ovat Facebookin mainoskoneen ilmoittamia suomalaisten käyttäjien määriä.
Tiedot keräsi v. 2011-2016 ja kuvan teki: Harto Pönkä
Lähde: Tommi Pelkonen / Google Finland, 2014, http://www.slideshare.net/TommiP/youtube-suomessa-41375482
Lähde: MTV, 2/2016, http://www.mtv.fi/spotti/tutkittua/kuluttajat/artikkeli/lataa-white-paper-suomi-somen-kehityssuuntia-2016/5755152
Suosituin some-palvelu 15-55-vuotiailla.
Suomessa oli WhatsAppin käyttäjiä
syksyllä 2015 lähes
2 miljoonaa
WhatsAppin käyttö keskittyy lähipiiriin:
parhaat kaverit, koululuokka, harrastusryhmät, perhe
Lähde: Polaris Nordic Digital Music Survey 2015. YouGov, Teosto, Tono, Koda, 2015,
https://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-ruotsissa-norjassa-ja-tanskassa-whatsapp-ja-snapchat-kilpasilla/
Lähde: MTV, 2/2016, http://www.mtv.fi/spotti/tutkittua/kuluttajat/artikkeli/lataa-white-paper-suomi-somen-kehityssuuntia-2016/5755152
Lähde: Pew Research Center, 2015, Mobile Access Shifts Social Media Use and Other Online Activities,
http://www.pewinternet.org/2015/04/09/mobile-access-shifts-social-media-use-and-other-online-activities/ (N=534)
• 52 % amerikkalaisteineistä
(13-17-v.) käytti Instagramia
– Tytöistä 61 %
– Pojista 44 %
– 13-14-vuotiaista 44 %
– 15-17-vuotiaista 58 %
• Teineillä oli keskimäärin
150 seuraajaa
– Tytöillä 200
– Pojilla 100
• Amerikkalaisista aikuisista
Instagramia käytti 21 %
Lähde: MTV, 2/2016, http://www.mtv.fi/spotti/tutkittua/kuluttajat/artikkeli/lataa-white-paper-suomi-somen-kehityssuuntia-2016/5755152
LinkedInillä on
433 milj. rekisteröitynyttä
käyttäjää ja
106 milj. aktiivista
käyttäjää per kk.
58 % käyttäjistä
(61 milj.) käytti palvelua
mobiililaitteella.
Lähde: https://press.linkedin.com/about-linkedin (7.6.2016) ja https://blog.linkedin.com/2016/04/28/linkedin_s-q1-2016-earnings
Lähde: MTV, 2/2016, http://www.mtv.fi/spotti/tutkittua/kuluttajat/artikkeli/lataa-white-paper-suomi-somen-kehityssuuntia-2016/5755152
Suomessa on tällä hetkellä noin 48 000 viikoittain
vähintään kerran twiittaavaa Twitterin käyttäjää.
Tällä hetkellä Twitterin käyttäjämäärän kasvu on taittumassa laskuun.
Lähde: Toni Nummelan (@toninummela) Suomi-Twitter-laskuri, http://www.toninummela.com/suomi-twitter/ (7.6.2016)
Lähde: MTV, 2/2016, http://www.mtv.fi/spotti/tutkittua/kuluttajat/artikkeli/lataa-white-paper-suomi-somen-kehityssuuntia-2016/5755152
Lähde: MTV, 2/2016, http://www.mtv.fi/spotti/tutkittua/kuluttajat/artikkeli/lataa-white-paper-suomi-somen-kehityssuuntia-2016/5755152
Lähde: MTV, 2/2016, http://www.mtv.fi/spotti/tutkittua/kuluttajat/artikkeli/lataa-white-paper-suomi-somen-kehityssuuntia-2016/5755152
Kuva: Google Trends, 28.6.2016, Periscope+Suomi, https://www.google.com/trends/explore#q=periscope&geo=FI&date=today%203-
m&cmpt=q&tz=Etc%2FGMT-2 Lainaus: https://www.stara.fi/2016/04/18/nuoret-hylkasivat-facebookin-myos-periscope-laskussa/
”Periscope oli suosittu palvelu vielä muutama
kuukausi sitten, mutta into hyytyi nopeasti.”
Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-ruotsissa-norjassa-ja-tanskassa-whatsapp-ja-
snapchat-kilpasilla/
Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-ruotsissa-norjassa-ja-tanskassa-whatsapp-ja-
snapchat-kilpasilla/
Lähde: Nyt/Sanoma, Nuoret digimedian käyttäjinä, 2016, http://nyt.fi/a1454385865627 (N=558, 15–35-v.)
Lähde: https://harto.wordpress.com/2016/01/27/sosiaalisen-median-tilannekatsaus-ja-dunbarin-sosiaaliset-piirit/
Seniorit ryntäsivät someen v. 2015
Lisätietoa: https://harto.wordpress.com/2015/10/22/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-ruotsissa-norjassa-ja-tanskassa-whatsapp-ja-
snapchat-kilpasilla/
Iät vuoden 2016 lopussa. Luvut ovat Facebookin mainoskoneen ilmoittamia suomalaisten käyttäjien määriä.
Tiedot keräsi v. 2011-2016 ja kuvan teki: Harto Pönkä
170 t.
Yli 50-v. suomalaisten määrä Facebookissa kasvaa
Miten toimittajat
käyttävät somea?
Lähde: Cision, 2015, http://www.cision.com/us/resources/white-papers/2015-global-social-journalism-study/
Toimittajien suosikit:
Facebook ja Twitter
• Tärkein syy toimittajien sosiaalisen median käytölle on ns.
sourcing eli uutisaiheiden etsiminen
• Suosituimmat kanavat ovat Facebook ja Twitter.
• Suomalaistoimittajat ovat enemmän reaktiivisia kuin
vuorovaikutteisia sosiaalisen median käyttäjiä.
• Sosiaaliseen mediaan suhtaudutaan Suomessa pääosin
positiivisesti, mutta perinteisiä tietolähteitä kuten
asiantuntijoita pidetään edelleen suuressa arvossa.
• Huoli perinteisen journalismin arvojen rapautumisesta on
lisääntynyt.
• Toimittajien avainrooli tiedon sekä uutisten välittäjänä
säilyy, samalla luotettavina koettujen lähteiden tärkeys
toimittajien tietolähteinä korostuu.
Toimittajien ajatuksia somesta
Lähde: Cision/Social Journalism Study 2014, http://www.cision.com/fi/trends/suomalaistoimittajat-ottaneet-sosiaalisen-median-
omakseen-yli-puolet-katsoo-ettei-pystyisi-tekemaan-tyotaan-ilman-somea/
Lähde: Elina Noppari, 2013,
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68122/twiiteryhmia_ja_uutispaivittelya_toimittajana_2013.pdf?sequence=1
Miten yritykset
käyttävät somea?
Tietotekniikan käyttö yrityksissä, 2015, Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/til/icte/2015/icte_2015_2015-11-26_kat_002_fi.html
Eniten somea
käytetään
informaatio- ja
viestintäalan
yrityksissä sekä
majoitus- ja
ravintolatoiminnassa.
Isot yritykset
satsaavat someen
pieniä enemmän.
Lähde: Modernin markkinoinnin tila kasvuyrityksissä (N=125 suomalaista yritystä), 1/2015, Digitys Oy, http://www.digitys.fi/kasvu15
Yritykset panostavat yhä
useampiin some-kanaviin
Tavoittavuus
Hallinta
Ansaittu media
Ostettu media
Omistettu
media
Lähde: Daniel Goodal, http://danielgoodall.com/2009/05/20/owned-bought-and-earned-redux/
Lähde: http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/5506/Active-Business-
Blogs-Draw-6-9-Times-More-Organic-Search-Traffic-than-Non-Bloggers.aspx
Päivittyvä sisältö kuten blogi
kerää kävijöitä hakukoneista
Lähde: Työolobarometri 2014, TEM, http://www.tem.fi/files/42242/barometri.pdf (N=349)
Somen työkäyttö liittyy useimmin tiedonhankintaan,
jakamiseen, uuden oppimiseen ja yhteistyösuhteisiin.
Lähde: Työterveyslaitos, 17.12.2014, http://www.ttl.fi/partner/tyosuojelupaneeli/Asiakirjat/IV_TS-paneeli_tuloskooste.pdf
(N=498, 348 työsuojeluvaltuutettua ja 150 työsuojelupäälliköä)
Noin puolessa somea käyttävissä työpaikoissa on
laadittu ohjeistuksia sen käytölle.
Miten organisaation
kannattaa toimia somessa?
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
1. Tykkäys- ja linkinjakopainikkeet
2. Seuraamispainikkeet
3. Upotettavat toiminnot
Facebook-sivun upotus (Like Box) Disqus-kommenttipalsta Zopim live chat
Some-liitännäiset nettisivuilla
Jaettavuus ja metatiedot
• Otsikko, joka herättää kiinnostuksen (title)
– Suositus enintään 55 merkkiä
• Kuvausteksti, joka kertoo vähän lisää (description)
– Suositus enintään 155 merkkiä
• Jakokuva
– Facebook: vähintään 600 x 315 px, paras 1200 x 630 px
– Twitter: vähintään 560 x 281 px, twiiteissä 1024 x 512 px
• Tarkista, miltä sivu näyttää some-palveluissa:
– Facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/
– Twitter: https://cards-dev.twitter.com/validator
Lähde: NiemenLab, 20.11.2014, http://www.niemanlab.org/2014/11/heres-some-remarkable-new-data-on-the-power-of-chat-apps-like-
whatsapp-for-sharing-news-stories/ WhatsAppin jakopainike: http://whatsapp-sharing.com/
”WhatsAppin jakopainike toi 48 % kaikista
välitetyistä käyttäjistä ja mobiilissa 69 %”
Somen tilastoja ja mahdollisuuksia
https://www.facebook.com/lapinkansa/
https://www.instagram.com/ourfinland/
Huiput,
esim. kampanjat
Laita ensiksi
perusasiat kuntoon
ja toimi
pitkäjänteisesti.
Lähde: K. Lee, The Complete Guide to Growing Your Organic Facebook Reach, 2014, https://blog.bufferapp.com/facebook-reach-strategies
https://www.facebook.com/lidlsuomi/
Osallistuminen: 139 / 5661 = 2,5 %
Sitoutuminen: 912 / 5661 = 16,1 % - hyvä!
Lähde: http://pinnalla.pyppe.fi/yhteensa#?day=2016-06-06
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/
https://www.facebook.com/Asko.Kuittinen.kuvat/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jouninkauppa/videos/10154295560597094/
Kuvalliset Facebook-päivitykset saavat
yli 2 kertaa enemmän reaktioita
Lähde: http://buzzsumo.com/blog/how-to-massively-boost-your-blog-traffic-with-these-5-awesome-image-stats/
Lähde: https://jbertho.com/2014/03/12/twitter-analytics-phots-and-videos-increase-engagement-rates/
Kuvat ja videot saavat
eniten retweettejä
https://www.facebook.com/valionsivu/posts/10157053937870571
https://twitter.com/thriftyfinn/status/506888856583819264
Harto Pönkä
http://twitter.com/hponka/
http://slideshare.com/hponka
http://harto.wordpress.com/
http://www.innowise.fi/
KIITOS!
1 de 63

Recomendados

Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista? por
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?
Some ja nuoret - Mitä opettajan on hyvä tietää niin sanotuista diginatiiveista?Harto Pönkä
7.8K visualizações66 slides
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa por
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaSosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassa
Sosiaalinen media - tilannekatsaus ja yrityksen toiminnassaHarto Pönkä
6.6K visualizações88 slides
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiä por
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiäNuorten some - faktoja ja kysymyksiä
Nuorten some - faktoja ja kysymyksiäHarto Pönkä
6.1K visualizações46 slides
Yläkoululaiset somessa por
Yläkoululaiset somessaYläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessaHarto Pönkä
4.2K visualizações56 slides
Somea huoltajille por
Somea huoltajilleSomea huoltajille
Somea huoltajilleHarto Pönkä
661 visualizações53 slides
Markkinointi ja sosiaalinen media por
Markkinointi ja sosiaalinen mediaMarkkinointi ja sosiaalinen media
Markkinointi ja sosiaalinen mediaHenna-Riikka Ahvenjärvi
291 visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Monilukutaito lukion opetuksessa por
Monilukutaito lukion opetuksessaMonilukutaito lukion opetuksessa
Monilukutaito lukion opetuksessaHarto Pönkä
6.4K visualizações96 slides
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa por
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaMonilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaHarto Pönkä
6.6K visualizações18 slides
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä por
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäDigitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäHarto Pönkä
4.1K visualizações83 slides
Sosiaalinen media uudessa OPSissa por
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissaHarto Pönkä
7.3K visualizações79 slides
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti por
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -pakettiMarkkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -pakettiHarto Pönkä
2.7K visualizações84 slides
Somepalvelut ja TVT opetuksessa por
Somepalvelut ja TVT opetuksessaSomepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessaHarto Pönkä
2.5K visualizações66 slides

Mais procurados(20)

Monilukutaito lukion opetuksessa por Harto Pönkä
Monilukutaito lukion opetuksessaMonilukutaito lukion opetuksessa
Monilukutaito lukion opetuksessa
Harto Pönkä6.4K visualizações
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa por Harto Pönkä
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessaMonilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Monilukutaito ja sosiaalinen media opetuksessa
Harto Pönkä6.6K visualizações
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä por Harto Pönkä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössäDigitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Digitaalisuus, sosiaalinen media ja opetuksen kehittäminen käytännössä
Harto Pönkä4.1K visualizações
Sosiaalinen media uudessa OPSissa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media uudessa OPSissaSosiaalinen media uudessa OPSissa
Sosiaalinen media uudessa OPSissa
Harto Pönkä7.3K visualizações
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti por Harto Pönkä
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -pakettiMarkkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti
Markkinointi somepalveluissa, perusteet kuntoon -paketti
Harto Pönkä2.7K visualizações
Somepalvelut ja TVT opetuksessa por Harto Pönkä
Somepalvelut ja TVT opetuksessaSomepalvelut ja TVT opetuksessa
Somepalvelut ja TVT opetuksessa
Harto Pönkä2.5K visualizações
Nuoret somessa ja some opetuksessa por Harto Pönkä
Nuoret somessa ja some opetuksessaNuoret somessa ja some opetuksessa
Nuoret somessa ja some opetuksessa
Harto Pönkä3.1K visualizações
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille) por Harto Pönkä
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Turvallisesti netissä ja somessa (nuorille)
Harto Pönkä1.3K visualizações
Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille) por Harto Pönkä
Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)
Nuoret turvallisesti netissä ja somessa (vanhemmille)
Harto Pönkä3.2K visualizações
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015 por Satu Luhtanen
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015Sosiaalisen median trendit 18.11.2015
Sosiaalisen median trendit 18.11.2015
Satu Luhtanen2.5K visualizações
Sosiaalinen media 05/2009 por Harto Pönkä
Sosiaalinen media 05/2009Sosiaalinen media 05/2009
Sosiaalinen media 05/2009
Harto Pönkä20K visualizações
Nuoret, some ja opetus por Harto Pönkä
Nuoret, some ja opetusNuoret, some ja opetus
Nuoret, some ja opetus
Harto Pönkä4.9K visualizações
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä por Harto Pönkä
Sosiaalisen median tilannekatsaus:  tasapainoilua itsen ja muiden välilläSosiaalisen median tilannekatsaus:  tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Sosiaalisen median tilannekatsaus: tasapainoilua itsen ja muiden välillä
Harto Pönkä38K visualizações
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa por Harto Pönkä
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassaMaineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Maineriskit ja kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa
Harto Pönkä5.4K visualizações
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille) por Harto Pönkä
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Turvallisesti netissä/somessa (nuorten vanhemmille)
Harto Pönkä3.6K visualizações
Turvallisesti netissä/somessa por Harto Pönkä
Turvallisesti netissä/somessaTurvallisesti netissä/somessa
Turvallisesti netissä/somessa
Harto Pönkä3.9K visualizações
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus por Harto Pönkä
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
Harto Pönkä7.1K visualizações
Tulevaisuuden viestintävälineet por Harto Pönkä
Tulevaisuuden viestintävälineetTulevaisuuden viestintävälineet
Tulevaisuuden viestintävälineet
Harto Pönkä3.9K visualizações
Sosiaalisen median katsaus 09/2013 por Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 09/2013Sosiaalisen median katsaus 09/2013
Sosiaalisen median katsaus 09/2013
Harto Pönkä58.5K visualizações
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessaSosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Sosiaalinen media opintojen ohjauksessa
Harto Pönkä4.1K visualizações

Destaque

Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä por
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineilläRyhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineilläHarto Pönkä
2.8K visualizações24 slides
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena por
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaDigitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaHarto Pönkä
2.7K visualizações40 slides
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi por
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiSosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiHarto Pönkä
4.4K visualizações86 slides
Sosiaalisen median katsaus 10/2016 por
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Harto Pönkä
40K visualizações50 slides
Vahva henkilöbrändi DIKO por
Vahva henkilöbrändi DIKO Vahva henkilöbrändi DIKO
Vahva henkilöbrändi DIKO FutureMarja
253 visualizações42 slides
Twitter kurssi Järvenpää 2015 por
Twitter kurssi Järvenpää 2015Twitter kurssi Järvenpää 2015
Twitter kurssi Järvenpää 2015FutureMarja
728 visualizações37 slides

Destaque(20)

Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä por Harto Pönkä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineilläRyhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Ryhmän aktivointi sosiaalisen median välineillä
Harto Pönkä2.8K visualizações
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena por Harto Pönkä
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukenaDigitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Digitalisaatio työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen tukena
Harto Pönkä2.7K visualizações
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi por Harto Pönkä
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksiSosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Sosiaalinen media opetuksessa tutuksi
Harto Pönkä4.4K visualizações
Sosiaalisen median katsaus 10/2016 por Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 10/2016Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Sosiaalisen median katsaus 10/2016
Harto Pönkä40K visualizações
Vahva henkilöbrändi DIKO por FutureMarja
Vahva henkilöbrändi DIKO Vahva henkilöbrändi DIKO
Vahva henkilöbrändi DIKO
FutureMarja 253 visualizações
Twitter kurssi Järvenpää 2015 por FutureMarja
Twitter kurssi Järvenpää 2015Twitter kurssi Järvenpää 2015
Twitter kurssi Järvenpää 2015
FutureMarja 728 visualizações
Sinustako bloggaaja? por FutureMarja
Sinustako bloggaaja?Sinustako bloggaaja?
Sinustako bloggaaja?
FutureMarja 821 visualizações
Tapahtumamarkkinointi ja some Tampere 2016 por FutureMarja
Tapahtumamarkkinointi ja some Tampere 2016Tapahtumamarkkinointi ja some Tampere 2016
Tapahtumamarkkinointi ja some Tampere 2016
FutureMarja 274 visualizações
Tee Tulosta Facebookilla 08112016 por FutureMarja
Tee Tulosta Facebookilla 08112016Tee Tulosta Facebookilla 08112016
Tee Tulosta Facebookilla 08112016
FutureMarja 151 visualizações
Instagram ja Pinterest tutuiksi por FutureMarja
Instagram ja Pinterest tutuiksi Instagram ja Pinterest tutuiksi
Instagram ja Pinterest tutuiksi
FutureMarja 727 visualizações
Twitteriin! Järvenpään opiston kurssimateriaali por FutureMarja
Twitteriin! Järvenpään opiston kurssimateriaali Twitteriin! Järvenpään opiston kurssimateriaali
Twitteriin! Järvenpään opiston kurssimateriaali
FutureMarja 574 visualizações
Bisnes tykkää somesta. Keuke, Karkkila 2016 por FutureMarja
Bisnes tykkää somesta. Keuke, Karkkila 2016Bisnes tykkää somesta. Keuke, Karkkila 2016
Bisnes tykkää somesta. Keuke, Karkkila 2016
FutureMarja 504 visualizações
Somen aikana tehdään toisin kansalaisopistojen kurssi sosiaalisesta mediasta por FutureMarja
Somen aikana tehdään toisin kansalaisopistojen kurssi sosiaalisesta mediasta Somen aikana tehdään toisin kansalaisopistojen kurssi sosiaalisesta mediasta
Somen aikana tehdään toisin kansalaisopistojen kurssi sosiaalisesta mediasta
FutureMarja 693 visualizações
Sosiaalisella medialla tapahtuma kokoaan suuremmaksi por FutureMarja
Sosiaalisella medialla tapahtuma kokoaan suuremmaksiSosiaalisella medialla tapahtuma kokoaan suuremmaksi
Sosiaalisella medialla tapahtuma kokoaan suuremmaksi
FutureMarja 485 visualizações
Sinustako bloggaaja? por FutureMarja
Sinustako bloggaaja? Sinustako bloggaaja?
Sinustako bloggaaja?
FutureMarja 548 visualizações
Sometrendit 2016 por Satu Luhtanen
Sometrendit 2016Sometrendit 2016
Sometrendit 2016
Satu Luhtanen776 visualizações
Strateginen ote sosiaaliseen mediaan por FutureMarja
Strateginen ote sosiaaliseen mediaanStrateginen ote sosiaaliseen mediaan
Strateginen ote sosiaaliseen mediaan
FutureMarja 234 visualizações
Tapahtumamarkkinointi ja some, Tampere 2016 por FutureMarja
Tapahtumamarkkinointi ja some, Tampere 2016Tapahtumamarkkinointi ja some, Tampere 2016
Tapahtumamarkkinointi ja some, Tampere 2016
FutureMarja 275 visualizações
Sosiaalinen media euroiksi - Kurssimateriaali - Mittaaminen por FutureMarja
Sosiaalinen media euroiksi - Kurssimateriaali - Mittaaminen  Sosiaalinen media euroiksi - Kurssimateriaali - Mittaaminen
Sosiaalinen media euroiksi - Kurssimateriaali - Mittaaminen
FutureMarja 1.1K visualizações
Sipoo someen por FutureMarja
Sipoo someen Sipoo someen
Sipoo someen
FutureMarja 153 visualizações

Similar a Somen tilastoja ja mahdollisuuksia

Sosiaalisen median katsaus 02/2015 por
Sosiaalisen median katsaus 02/2015Sosiaalisen median katsaus 02/2015
Sosiaalisen median katsaus 02/2015Harto Pönkä
81.1K visualizações56 slides
Sosiaalisen median tulevaisuuden näkymiä por
Sosiaalisen median tulevaisuuden näkymiäSosiaalisen median tulevaisuuden näkymiä
Sosiaalisen median tulevaisuuden näkymiäHarto Pönkä
27.3K visualizações25 slides
Sosiaalisen median katsaus 04/2019 por
Sosiaalisen median katsaus 04/2019Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Sosiaalisen median katsaus 04/2019Harto Pönkä
2.5K visualizações47 slides
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinHarto Pönkä
153 visualizações51 slides
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta por
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmastaSosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmastaHarto Pönkä
21.2K visualizações92 slides
Sometrendit 17.12.2015 por
Sometrendit 17.12.2015Sometrendit 17.12.2015
Sometrendit 17.12.2015Satu Luhtanen
260 visualizações47 slides

Similar a Somen tilastoja ja mahdollisuuksia(20)

Sosiaalisen median katsaus 02/2015 por Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 02/2015Sosiaalisen median katsaus 02/2015
Sosiaalisen median katsaus 02/2015
Harto Pönkä81.1K visualizações
Sosiaalisen median tulevaisuuden näkymiä por Harto Pönkä
Sosiaalisen median tulevaisuuden näkymiäSosiaalisen median tulevaisuuden näkymiä
Sosiaalisen median tulevaisuuden näkymiä
Harto Pönkä27.3K visualizações
Sosiaalisen median katsaus 04/2019 por Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 04/2019Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Sosiaalisen median katsaus 04/2019
Harto Pönkä2.5K visualizações
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin por Harto Pönkä
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiinTilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Tilannekatsaus sosiaaliseen mediaan ja some-journalismiin
Harto Pönkä153 visualizações
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta por Harto Pönkä
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmastaSosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Sosiaalinen media markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta
Harto Pönkä21.2K visualizações
Sometrendit 17.12.2015 por Satu Luhtanen
Sometrendit 17.12.2015Sometrendit 17.12.2015
Sometrendit 17.12.2015
Satu Luhtanen260 visualizações
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa por Harto Pönkä
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissaSosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Sosiaalinen media yrityksen markkinoinnissa
Harto Pönkä2.1K visualizações
Taiteesta tuotteeksi eli käsityöläiset, muusikot ja taiteilijat somessa por Johanna Janhonen
Taiteesta tuotteeksi eli käsityöläiset, muusikot ja taiteilijat somessaTaiteesta tuotteeksi eli käsityöläiset, muusikot ja taiteilijat somessa
Taiteesta tuotteeksi eli käsityöläiset, muusikot ja taiteilijat somessa
Johanna Janhonen3.8K visualizações
Sosiaalisen median katsaus 05/2010 por Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 05/2010Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Sosiaalisen median katsaus 05/2010
Harto Pönkä21.5K visualizações
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari por Minna Valtari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaariMiksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Miksi sosiaalista mediaa? Liiketoiminta²-seminaari
Minna Valtari353 visualizações
Sosiaalisen median katsaus 04/2021 por Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 04/2021Sosiaalisen median katsaus 04/2021
Sosiaalisen median katsaus 04/2021
Harto Pönkä6.5K visualizações
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan por Timo Rainio
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaanSosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan
Sosiaalisen median koulutusohjelma, Johdatus sosiaaliseen mediaan
Timo Rainio248 visualizações
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä por Niko Peltokangas
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässäSosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Sosiaalinen media yrityksen viestinnässä
Niko Peltokangas544 visualizações
Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta? por Harto Pönkä
Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?
Mitä opettajan pitäisi tietää sosiaalisesta mediasta?
Harto Pönkä1.2K visualizações
Suomi some 2016 por Johanna Janhonen
Suomi some 2016Suomi some 2016
Suomi some 2016
Johanna Janhonen870 visualizações
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon por Harto Pönkä
Some-markkinoinnin perusteet kuntoonSome-markkinoinnin perusteet kuntoon
Some-markkinoinnin perusteet kuntoon
Harto Pönkä2.8K visualizações
Twitter koulutus por Sanna Brauer
Twitter koulutusTwitter koulutus
Twitter koulutus
Sanna Brauer994 visualizações
Sosiaalinen media sosiaalialalla por Harto Pönkä
Sosiaalinen media sosiaalialallaSosiaalinen media sosiaalialalla
Sosiaalinen media sosiaalialalla
Harto Pönkä1.2K visualizações
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013 por Riitta Ryhtä
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Someron Rotaryklubin sosiaalisen median perehdytys 19.3.2013
Riitta Ryhtä393 visualizações
Sosiaalisen median katsaus 02/2020 por Harto Pönkä
Sosiaalisen median katsaus 02/2020Sosiaalisen median katsaus 02/2020
Sosiaalisen median katsaus 02/2020
Harto Pönkä29.5K visualizações

Mais de Harto Pönkä

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika por
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaHarto Pönkä
15 visualizações47 slides
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitHarto Pönkä
105 visualizações40 slides
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHarto Pönkä
107 visualizações25 slides
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaHarto Pönkä
44 visualizações17 slides
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaHarto Pönkä
55 visualizações48 slides
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella por
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaHarto Pönkä
185 visualizações86 slides

Mais de Harto Pönkä(20)

Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaikaSosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Sosiaalinen media, pelit ja ruutuaika
Harto Pönkä15 visualizações
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit por Harto Pönkä
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmitJuuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Juuri nyt: Somen trendit ja algoritmit
Harto Pönkä105 visualizações
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen por Harto Pönkä
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminenHenkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Henkilötietojen ja yksityisyyden suojaaminen
Harto Pönkä107 visualizações
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa por Harto Pönkä
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissaToiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Toiminta tietoturvaloukkaustapauksissa
Harto Pönkä44 visualizações
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa por Harto Pönkä
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessaInformaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen somessa
Harto Pönkä55 visualizações
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella por Harto Pönkä
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteellaTietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Tietosuoja perusopetuksessa ja toisella asteella
Harto Pönkä185 visualizações
Twitter taitekohdassa por Harto Pönkä
Twitter taitekohdassaTwitter taitekohdassa
Twitter taitekohdassa
Harto Pönkä122 visualizações
Sosiaalinen media, koulu ja opetus por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, koulu ja opetusSosiaalinen media, koulu ja opetus
Sosiaalinen media, koulu ja opetus
Harto Pönkä63 visualizações
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja por Harto Pönkä
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuojaVerkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Verkkopalvelujen datankeruu ja opetuksen tietosuoja
Harto Pönkä71 visualizações
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja por Harto Pönkä
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuojaSome- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Some- ja pikaviestisovellusten tietosuoja
Harto Pönkä192 visualizações
Mikä se some oikein on? por Harto Pönkä
Mikä se some oikein on?Mikä se some oikein on?
Mikä se some oikein on?
Harto Pönkä589 visualizações
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta por Harto Pönkä
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmastaSosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Sosiaalinen media, analytiikka ja evästeet tietosuojan näkökulmasta
Harto Pönkä428 visualizações
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui? por Harto Pönkä
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Opetuksen tietosuoja - mikä muuttui?
Harto Pönkä76 visualizações
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä por Harto Pönkä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässäTietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Tietosuojavaatimukset markkinointiviestinnässä
Harto Pönkä118 visualizações
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa por Harto Pönkä
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissaTietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Tietoturva ja tietosuoja Office 365 -palveluissa
Harto Pönkä109 visualizações
Digikompassi ja digisivistys por Harto Pönkä
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
Harto Pönkä50 visualizações
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022 por Harto Pönkä
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Case: jauhojengi-kohu Twitterissä kesällä 2022
Harto Pönkä1.8K visualizações
Tietoturva hybridityössä por Harto Pönkä
Tietoturva hybridityössäTietoturva hybridityössä
Tietoturva hybridityössä
Harto Pönkä38 visualizações
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa por Harto Pönkä
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussaTietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Tietosuoja ja digitaalinen turvallisuus koulussa
Harto Pönkä178 visualizações
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa por Harto Pönkä
Tietosuoja varhaiskasvatuksessaTietosuoja varhaiskasvatuksessa
Tietosuoja varhaiskasvatuksessa
Harto Pönkä255 visualizações

Somen tilastoja ja mahdollisuuksia