Anúncio

Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta

CEO at Innowise em Innowise
17 de Jan de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta

 1. Evästystä evästeiden käyttöön + GA:n tämän hetken tulkinta 13.1.2023 Harto Pönkä Innowise Kuva: Marvin Meyer @Unsplash, 2018
 2. Evästeet = seurantaa 2
 3. Miten evästeet toimivat? Kuva: Harto Pönkä, 10.3.2020 3 2. Selain lähettää Facebookille: tunnuksen + salasanan + selaimen tiedot + sivun tiedot 1. Käyttäjä syöttää tunnuksen ja salasanan 4. Facebook lähettää selaimelle tunnistamisen mahdollistavan evästeen, joka tallentuu laitteen muistiin. 3. Facebook tunnistaa käyttäjän Kuvat, videot, mainokset, upotetut sisällöt, seurantakoodit jne. 5. Selain lähettää evästeen jatkossa aina, kun jotakin ladataan samasta domainista.
 4. Käyttäjien verkkotoiminta Facebook kerää tietoa verkkosivuilta, joilla käyttäjät ovat vierailleet mm. evästeiden ja seurantakoodien avulla. Datan avulla voidaan: 1) näyttää mainoksia yrityksiltä, joiden sivuilla olet vieraillut 2) näyttää mainoksia juuri siitä tuotteesta, jota kävit netissä katsomassa 3) kerätä tietoa kiinnostuksen kohteistasi ja toiminnastasi 4) kerätä tietoa yrityksille niiden asiakasprofiileista 4 Kuva: GraphicsSC @ Pixabay (Pixabay license)
 5. “ Mainonnan kohteena oleville henkilöille on kerrottava, miksi heille kohdennetaan tietoa, kuka vastaa mainonnasta ja miten he voivat käyttää tietosuojaoikeuksiaan. Jos tietosuojasäännöksiä ei noudateta, kohdennettu mainonta ja profilointi voivat aiheuttaa vakavia riskejä yksityisyyden suojalle ja demokratialle. Cambridge Analytica -tapaus osoitti, että henkilötietojen suojan rikkominen voi vaikuttaa myös muihin perusoikeuksiin, kuten mielipiteenvapauteen ja mahdollisuuteen ajatella vapaasti ilman manipulointia. 5 Lähde: Silloinen tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, 23.9.2019, https://tietosuoja.fi/-/kohdennettu-poliittinen-mainonta-voi-olla-riski-perusoikeuksille-ja-demokratialle-myos-sosiaalisen-median-kautta-kerattyjen-henkilotietojen-kasittelys
 6. Kolmannen osapuolen evästeet: esimerkkinä Google Analytics 2. Selain lähettää Googlelle: selaimen tiedot + sivun tiedot + Googlen evästeet Kuva: Harto Pönkä, 7.4.2022 6 Sivulle ladataan Google Tag Managerin skripti 1 Sivulle ladataan Google Analyticsin skripti 2 Google seuraa kävijän toimintaa sivustolla ja rikastaa sillä tästä kerättyä profiilia 3 Oy-yritys-ab.com 4. Google palauttaa selaimelle kävijäseurantaskriptin ja uudet evästeet 3. Google tunnistaa käyttäjän* ja kerää tiedot 1 *) Käyttäjän ei tarvitse olla kirjautuneena, jos Googlen eväste on jo laitteella. 1. Käyttäjä avaa yrityksen verkkosivun 2 3 5. Kaikki talteen <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA- 1234567-8"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-1234567-8'); </script>
 7. Yhdellä sivulla voi olla lukuisia http-pyyntöjä eri datankerääjille Esimerkki: Suomiurheilu.com-sivuston request map –kuva, 7.4.2022, tämä kaikki ladataan ennen suostumuksen antoa evästeille. 7
 8. Helppo keino tutkia evästeitä selaimessa: F12 → Application → Cookies 8 Kuvakaappaus: Csc.fi (12.1.2023), evästeiden suostumuksen jälkeen
 9. Evästeitä 9 Kuvitteellinen esimerkki
 10. Lähde: Chiefmartec, 2020, https://chiefmartec.com/2020/04/marketing-technology-landscape-2020-martech-5000/ Kuvasta on näkyvissä alle 1/4 . Yhteensä 8000 databisneksen yritystä.
 11. Tarkista, monenko eri markkinointiyrityksen rekistereissä olet Toinen vastaava palvelu: https://optout.networkadvertising.org/ 11 https://optout.aboutads.info/
 12. Nykyinen evästeiden ohjeistus 12
 13. Mitä on huomioitava evästeiden käytössä? Lisätietoa: Evästeiden suostumus nettisivuilla GDPR:n ja uusien linjausten mukaan, 3.9.2020, https://www.innowise.fi/fi/evasteiden-suostumus-nettisivuilla-uusien-linjausten-mukaan/ 13 • Monet verkkosivut käyttävät evästeitä, esim. – Kirjautuminen sivustolle ja valinnat sivustolla – Google Analyticsin kävijäseurantakoodi – Googlen AdWordsin sivustotagi/markkinointipikseli – Facebook-mainonnan pikseli – Facebookin tykkäysnappula tai kirjautuminen – Chat-palvelujen evästeet • EU:n sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin mukaan käyttäjille 1) tulee kertoa evästeiden käytön tarkoituksesta, 2) annettava mahdollisuus kieltäytyä ei-välttämättömistä evästeistä. • Tietosuojavaltuutetun toimiston v. 2020 päätöksen mukaan ei-välttämättömille evästeille tarvitaan GDPR:n mukainen suostumus. • https://finlex.fi/fi/viranomaiset/tsv/2020/20200561 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi TSV:n linjaa vastaavat uudet evästeohjeet palveluntarjoajille syyskuussa 2021. • https://www.traficom.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet • Lisäksi on huomioitava EU:n tietosuojaneuvoston ohjeet suostumuksesta ja läpinäkyvyydestä.
 14. Traficom ohjeistus 2021: kysy suostumus ei-välttämättömille evästeille 14 Lähde: Traficom, 2021, Evästeet ja muut käyttäjien päätelaitteille tallennettavat tiedot sekä näiden tietojen käyttö ‒ Opas palveluntarjoajille, https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Ev%C3%A4steohjeistus_palveluntarjoajille.pdf ▪ Välttämättömät evästeet ja tiedot → suostumusta ei tarvita ▪ ”Ainoana tarkoituksena toteuttaa viestin välittämistä” tai ” välttämätöntä palvelun tarjoajalle sellaisen palvelun tarjoamiseksi, jota käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt” ▪ Käyttäjän kirjautumiseen ja todentamiseen liittyvät evästeet ▪ Käyttäjän valintojen ja syötteiden muistaminen palvelussa ▪ Saavutettavuuteen ja sisältöjen näyttöön liittyvät evästeet ▪ Tietoturvaan liittyvät evästeet (esim. spämmiestot) ▪ Ei-välttämättömät evästeet ja tiedot → pyydä suostumus ▪ Analytiikkaan liittyvät evästeet ▪ Chat-palvelujen evästeet ▪ Sosiaalisen median alustoihin liittyvät evästeet ▪ Kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin liittyvät evästeet ▪ Sijainti ja muut päätelaitteesta saatavat tiedot, joita käytetään esim. profilointiin
 15. Suostumuksen antaminen GDPR:n mukaan – yleiset periaatteet 15 ▪ Suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen tahdonilmaisu ▪ Suostumusta ei voi antaa: ▪ Vaikenemalla ▪ Valmiiksi rastitetulla ruudulla ▪ Jättämättä jotakin tekemättä ▪ Suostumukset tulee dokumentoida sekä tarkistaa sopivin väliajoin. ▪ Alaikäisen kohdalla suostumuksen antaa huoltaja ▪ Yli 13-vuotias voi antaa itse suostumuksen henkilötietojen käsittelylle tietoyhteiskunnan palveluissa (esim. verkko-, some- ja mobiilipalvelut) ▪ Suostumusta ei tule pyytää, jos henkilötietojen käsittelyyn on muu oikeusperuste (esim. sopimus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai laki). Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto ja Oikeusministeriö, 2017, Miten valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? https://tietosuoja.fi/documents/6927448/9666681/Miten+valmistautua+tietosuoja-asetukseen/
 16. Suostumuksen yhteydessä tapahtuva rekisteröidyn informointi 16 ▪ Evästeiden suostumuksessa voidaan käyttää monitasoista rekisteröidyn informointia ▪ 1. taso: evästebanneri/-ilmoitus ▪ 2. taso: tietoa evästeistä-sivu, tietosuojaseloste tms. ▪ Kerro 1. tasolla/evästeilmoituksessa ainakin nämä: ▪ Rekisterinpitäjä ▪ Henkilötietojen käsittelytarkoitukset ▪ Erityisesti käsittely, joka vaikuttaa rekisteröityyn eniten ja joka voi tulla yllätyksenä ▪ Linkki 2. tasolle, esim. tietosuojaselosteelle, jossa muut informoinnin tiedot ▪ Lisätietoa informoinnista TSV:n sivulta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-informointi Lähde: Tietosuojatyöryhmä, 2017, Asetuksen 2016/679 mukaista läpinäkyvyyttä koskevat suuntaviivat, 36. kohta, https://tietosuoja.fi/documents/6927448/8316711/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi/c102605b-e386-4661-9b51-bf427875c8db/L%C3%A4pin%C3%A4kyvyys+fi.pdf
 17. Evästeistä kerrottavat tiedot 17 Lähde: Traficom, 2021, Evästeet, https://www.traficom.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet ▪ Kerro kaikkien evästeiden käytöstä: välttämättömistä ja ei-välttämättömistä ▪ Evästeet ovat pieniä laitteelle tallennettavia tekstitiedostoja… ▪ Kerro suostumuksen yhteydessä ei-välttämättömistä: ▪ Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytöstä selkeästi ▪ Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttötarkoitus ja voimassaoloaika ▪ Millä kolmansilla osapuolilla on oikeus käsitellä evästetietoja ▪ Mikään laki tai asetus ei vaadi monimutkaisia evästevalintoja
 18. Evästebanneri ei saa estää sivuston käyttöä Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf 18
 19. VR, https://www.vr.fi/ (12.1.2023) Sivustoa ei pääse käyttämään vastaamatta evästebanneriin, mutta se sisältää todellisen valintamahdollisuuden kieltää ei-välttämättömät evästeet. 19 RAJATAPAUS
 20. Palvelun käytön jatkaminen ei ole suostumusta osoittava teko EI NÄIN: Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf, alempi kuvakaappaus: OPH, https://www.oph.fi/fi/tietosuoja (15.11.2021) 20
 21. Selvät kyllä- ja ei-vaihtoehdot EI NÄIN: Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf, alempi kuvakaappaus: Microsoft Edge –selaimen aloitussivu (15.11.2021) 21
 22. Älä yritä saada suostumusta ns. pimeillä suunnittelumalleilla (dark patterns) Kuvakaappaus: Yle Areena, https://areena.yle.fi/tv (15.11.2021) Lähde: EDPB Guidelines 3/2022, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2022/guidelines-32022-dark-patterns-social-media_en 22 1. Ylikuormittaminen = käyttäjät kohtaavat ison määrän pyyntöjä, tietoja, vaihtoehtoja tai mahdollisuuksia. 2. Ohittaminen = käyttäjät eivät ajattele kaikkia tai osaa tietosuojanäkökohdista. 3. Sekoittaminen = vedotaan käyttäjän tunteisiin tai harhautetaan visuaalisesti. 4. Estäminen = käyttäjien tiedonsaantia tai tietojen hallintaa estetään tekemällä toiminnoista vaikeita. 5. Oikullinen = käyttöliittymän rakenne on epäjohdonmukainen ja epäselvä, minkä vuoksi käyttäjän on vaikea navigoida ja ymmärtää toimintojen tarkoituksia. 6. Pimeyteen jättäminen = käyttöliittymä on suunniteltu piilottamaan tiedot tai jättämään käyttäjät epävarmoiksi.
 23. Suostumuksen ja sen perumisen on oltava yhtä helppoa ▪ Älä käske käyttäjää säätämään asetuksiaan esim. Googlen tai Facebookin palvelussa Lähde: Europan tietosuojaneuvosto EDPB, 2020, Asetuksen 2016/679 mukaista suostumusta koskevat suuntaviivat 05/2020, https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_fi.pdf 23
 24. Esimerkki: Innowise CMS:n suostumusten hallinta 24 2. Suostumus tallentuu sivuston tietokantaan (sisältö, IP-osoite, aika) 3. Suostumus tallentuu selaimen evästeeseen (eväste-ID) Peru suostumus Vierailija voi halutessaan perua suostumuksen, jolloin se poistetaan tietokannasta ja evästeestä 4. Ladataan kolmansien osapuolten seuranta- skriptit ja evästeet Ylläpitäjä voi katsoa saadut suostumukset iw_consent Tarvittaessa sähköposti-ilmoitus ylläpitäjälle Sivuston vierailijat 1. Ilmoitus evästeistä näytetään, jos: - siihen ei ole vielä saatu vastausta - sen sisältö on muuttunut - vierailija avaa sen itse uudestaan
 25. Innowise CMS:n evästeiden suostumus täyttää GDPR:n ja ePrivacyn vaatimukset 25 Vaatimus tai suositus Toteutuminen Käyttäjälle on kerrottava selkeästi tietojen käsittelyn tarkoituksesta. √ Käyttäjälle on annettava oikeus kieltää tietojen käsittely ja tallentaminen laitteelle. √ Palvelun välttämättömälle tietojen käsittelylle ei tarvitse olla kieltomahdollisuutta. √ Ei-välttämättömille evästeille tarvitaan yhtä "vahva" GDPR:n mukainen suostumus kuin henkilötietojen käsittelylle. √ Suostumukset dokumentoidaan GDPR:n osoitusvelvollisuuden mukaisesti. √ Evästeiden käytöstä kieltäytyminen ei saa aiheuttaa käyttäjälle haittaa. √ Suostumuksesta kieltäytyminen tai sen peruminen tulee olla yhtä helppoa kuin sen anto. √ Suostumuksen peruminen tulee olla mahdollista rekisterinpitäjän omassa palvelussa. √ Palvelua on päästävä käyttämään myös ilman evästeiden hyväksyntää. √ Tieto suostumuksen perumisesta voidaan säilyttää tarvittavan ajan (vahingonkorvausvastuun vanhentumisajan 3 vuotta). √ (tarvittaessa) Lisätietoa: Evästeiden suostumus nettisivuilla GDPR:n ja uusien linjausten mukaan, 3.9.2020, https://www.innowise.fi/fi/evasteiden-suostumus-nettisivuilla-uusien-linjausten-mukaan/
 26. Yleisiä korjauskohteita 26
 27. YouTube-videoiden upotukset sisältävät ei-välttämättömiä evästeitä ▪ Oletuksena YouTube-videon upotuskoodi käyttää Googlen seuranta- ja markkinointievästeitä, joita ei saisi ladata ilman käyttäjän suostumusta ▪ Yksinkertainen ratkaisu: muuta upotuskoodista youtube.com → youtube-nocookie.com 27 <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fZ4KR7OHXF0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> <iframe width="560" height="315" src=" https://www.youtube-nocookie.com/embed/ fZ4KR7OHXF0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
 28. Pitääkö Google Analytics –kävijäseurannalle pyytää suostumus? Lähteet: Google Analyticsin käyttöehdot, https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/fi/, Google analyticsin ohjeet, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fi, Miten Google käyttää dataa: https://policies.google.com/technologies/partner-sites, Lisätietoa: https://www.cpomagazine.com/data-privacy/the-case-against-google-analytics-for-organizations-collecting-personal-data/ 28 ▪ Google Analyticsin dataa (eväste, IP, selaintiedot) käytetään mm. mainosten kohdentamiseen. ▪ Käyttöehdot edellyttävät kertomaan seurannasta. ▪ Ehdot vaativat suostumuksen pyytämistä evästeille, ”kun laki edellyttää”. ▪ Google on Google Analyticsin datan käsittelijä. Tämä on otettava huomioon tietosuojaselosteessa. ▪ Googlen datansiirroista on tehty useita valituksia.
 29. Ranskan valvontaviranomaisen päätös Google Analyticsistä (10.2.2022) 29 ▪ Euroopan tietosuojaviranomaisten päätöksen mukaan Google Analytics -palvelun käyttö rikkoi GDPR:ää. ▪ Googlen suojatoimet henkilötietojen siirroille Google Analyticsin kautta eivät ole riittäviä, eivätkä estä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun pääsyä tietoihin. ▪ Google Analyticsin käyttö aiheuttaa tämän vuoksi riskin verkkosivuston käyttäjille, joiden tietoja kerätään ja siirretään Yhdysvaltoihin. ▪ Ranskan valvontaviranomainen (CNIL) on määrännyt ranskalaisen verkkosivuston saattamaan henkilötietojen käsittelynsä tietosuoja-asetuksen mukaiseksi ja tarvittaessa lopettamaan Google Analyticsin käytön. ▪ Taustalla on EU-tuomioistuimen heinäkuussa 2020 antama Schrems II -päätös, jossa se katsoi, että siirrettävillä henkilötiedoilla on riski päätyä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun käsiin, ellei tiedonsiirtoja suojata asianmukaisesti. Lähde: TSV, 11.2.2022, https://tietosuoja.fi/-/euroopan-tietosuojaviranomaiset-ovat-todenneet-google-analyticsin-kayton-verkkosivuilla-tietosuojalainsaadannon-vastaiseksi Kuva: Jack-in-the-box.jpg, Wikimedia Commons, public domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jack-in-the-box.jpg
 30. Korjaako Googlen suostumustila (consent mode) Analyticsin GDPR-yhteensopivuuden? 30 ▪ Suostumustila vaikuttaa vain siihen, mihin Googlen tuotteisiin dataa kerätään. Joka tapauksessa data menee Googlelle. ▪ Jos suostumustila otetaan käyttöön, se tekee evästeiden suostumuksesta monimutkaisemman lisäämällä evästeasetukset. ▪ Harva kävijä todellisuudessa on kiinnostunut säätämään evästeasetuksia erikseen kävijäseurannalle, konversioille ja muulle markkinointiprofiloinnille. → Ei todellista hyötyä tietosuojaan Kuvakaappaus: Google Analytics Ohjeet, 7.4.2022, https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=fi
 31. Vaihtoehto Google Analyticsille: Matomo GDPR:n myötä yhä useampi organisaatio etsii vaihtoehtoja Google Analyticsille, jotka eivät ole yhteydessä nettijättien mainosalustoihin. ▪ Matomo Analytics, https://matomo.org/ ▪ Saatavissa hostattuna sekä omalle palvelimelle asennettavana  ilmainen ▪ Monipuoliset raportit ja ominaisuudet ▪ Mahdollistaa seurannan ilman evästeitä, jolloin suostumusta ei tarvita ▪ Evästeetön seuranta tunnistaa myös palaavat vierailijat 24 h:n aikana ▪ Käyttäjäkohtainen raakadata poistetaan automaattisesti raporttien muodostamisen jälkeen ▪ IP-osoitteista voidaan poistaa 2 viimeistä tavua tai enemmän Lisätietoa vaihtoehdoista esim. https://hooshmand.net/privacy-focused-alternative-to-google-analytics/ 31
 32. Voidaanko luottaa, ettei Google käytä reCaptchan tietoja profilointiin? Täyttääkö evästeiden minimivaatimukset? ▪ Rekisterinpitäjä/käsittelijä: käy ilmi linkeistä ▪ Käyttötarkoitus: käy selvästi ilmi ▪ Seuraa käyttäjän toimintaa sivulla ja kerää tietoa ▪ Google on vakuuttanut, ettei se käytä reCaptchasta kertyviä tietoja profilointiin, mutta voidaanko luottaa? ▪ Eväste luodaan vasta, kun klikkaa robottitarkistuksesta ▪ Näyttäisi sisältyvän Traficomin ohjeistuksessa välttämättömiin evästeisiin, mutta osin epäselvä ▪ Suostumusta ei kysytä, mutta voitaisiinko klikkaus tulkita sellaiseksi, jos katsotaan ei-välttämättömäksi? Linkit: ▪ Tietosuoja: https://policies.google.com/privacy?hl=fi ▪ Ehdot: https://policies.google.com/terms?hl=fi → Saisi käyttää tietoja muuhunkin tarkoitukseen?! 32
 33. Vaihtoehto Googlen reCaptchalle: hCaptcha ▪ Selkeä tietosuojan kuvaus ja henkilötietojen käsittelyn sopimus ▪ Ei kerää tunnistetietoja loppukäyttäjistä ▪ Tehty niin, että vaihto Googlen reCaptchasta on mahdollisimman helppoa ▪ Lisätietoa: https://www.hcaptcha.com/ 33
 34. Entäpä web-fontit? ▪ Googlen fonttien lataukseen ei käytetä evästeitä, mutta ne tallentuvat käyttäjän laitteelle (vrt. ePrivacy) ▪ Google kertoo keräävänsä rajallisesti tietoja palvelun kehittämistä ja turvallisuutta varten ▪ Myös fonttien yhteydessä Google viittaa yleisiin tietosuojakäytäntöihinsä, jotka antaisivat sille oikeuden kerätä muitakin tietoja sivustojen vierailijoista ▪ Emme todella tiedä, käyttääkö Google fontteja datankeruuseen → Ratkaisu: asenna fontit sivuston palvelimelle Kuvakaappaus: https://fonts.google.com/?category=Serif,Sans+Serif,Handwriting&subset=latin- ext&preview.text=Ulkopuolinen%20webfontti%20on%20sivustollanne%20ennen%20kuin%20huomaatkaan...&preview.text_type=custom (8.12.2021) 34
 35. Asentaisitko kiinalaisen vakoiluskriptin nettisivustollenne? Lähteet & lisätietoa: https://ads.tiktok.com/help/article?aid=10021, https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9663 35
 36. 36 Kysymyksiä tai kommentteja? Yhteystiedot Harto Pönkä 0400500315 @hponka harto.ponka@innowise.fi https://www.innowise.fi/ Kiitos!
Anúncio