лекц 1

P
Psychology PsyStudent at Education and Technology Institute
Сэтгэл судлалын
судлах зүйл, сэтгэл
судлалын салбарууд
Сэтгэл судлал юуг судалдаг
вэ?
Үүсэл хөгжлийн урт удаан хугацааны явцад сэтгэл
судлалын шинжлэх ухааны судлах зүйл янз бүр
болон өөрчлөгдсөөр ирсэн бөгөөд сүнс, сэтгэл
санаа, ухамсар, амьтдын зан байдал, сэтгэц,
түүний зүй тогтол, тэдгээртэй холбоотой асуудлыг
судалсаар ирсэн.
Орчин үеийн сэтгэл судлал нь хүний
мөн чанарыг судална. Ингэхдээ хүний
ухамсарласан болон ухамсарлаагүй
үзэгдэл, үйл явц, байдлын хийсвэр
ертөнцийг судалдаг.
Юун тулд хүмүүс сэтгэл судлалыг
судалдаг вэ?
Сэтгэцийн илрэлийн
үндсэн хэлбэрүүд
Процесс
ууд
Бие
хүний
шинж
чанар
Байдал
Процессууд
Танин мэдэх
 Сэрэл
 Хүртэхүй
 Ой
 Сэтгэхүй
 Дүрслэн бодох
 Хэл яриа
 Анхаарал
 Сэтгэлийн хөдөлгөөн
 Зориг
Байдал
 Тогтвортой
 Сонирхол
 Уран бүтээлийн өсөлт
 Итгэл үнэмшил
 Эргэлзэх
 Тээнэгэлзэх
 Сэтгэл зовох
 Сэтгэлийн дарамт
 Баяр хөөр г.м
Бие хүний шинж чанар
 Чиглэл зорилго
 Зан төлөв
 Авьяас билэг
Сэтгэл судлалын салбарууд:
Сэтгэл судлал нь хүнийг судалдаг
шинжлэх ухаан болохын хувьд хүний
ажиллаж, үйл ажиллагаа явуулж
байгаа салбар бүхэнд хөгжиж
байгаатай холбоотой.
1. Амьтны сэтгэл судлал-animal
psychology
Сэтгэл судлалын салшгүй нэг хэсэг
бөгөөд нэг эст амьтнаас хүн үүсэх
хүртэлх сэтгэцийн үүсэл болон
хөгжлийг судалдаг шинжлэх ухаан
юм.
2.Анагаахын сэтгэл судлал
Эмчийн үйл ажиллагааны болон өвчтний зан
үйлийн сэтгэл зүйн онцлог, эмчилгээ болон сэтгэц
заслын аргыг боловсруулах асуудлуудыг судалж
үзнэ. Клиник сэтгэл судлал, эмгэг сэтгэл
судлал зэрэг хүний сэтгэц зан үйлийн
өөрчлөлтийг судлах олон салбарууд бий.
3.Бизнесийн сэтгэл судлал-
psychology of business
Бизнесийн байгууллагад ажиллах, эсвэл бие дааж
бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс болон бизнесийн
байгууллагын идэвхитэй үйл ажиллагааны сэтгэл
зүйн үр дагавар, учир шалтгааныг шинжлэх
ухааны онол арга зүй, практик судалгааны
түвшинд авч үзэх, улмаар илүү боловсронгуй
зарчим, зохион байгуулалт, технологийг энэ
салбарт сана болгосон байдаг.
4.Зар сурталчилгааны сэтгэл
судлал-advertisement psychology
Бараа бүтээгдэхүүний зар сурталчигааны дүрийг
гаргах психотехнологийг боловсруулан, түүнийгээ
худалдан авагчийн эрэлтийг нэмэгдүүлэр
зорилгоор тэдний дотоод ухамсарт ойлгуулах
асуудлыг судална.
5.Инженерийн сэтгэл судлал-
engineering psychology
Хүний орчин үеийн техник хэрэгсэлтэй харилцах
үйл ажиллагааны үед, шинэ техник технологи
эзэмшихэд хүний сэтгэц физиологийн онцлогийг
судлахад чиглэнэ.
6.Нийгмийн сэтгэл судлал-social
psychology
Бие хүний нийгэм сэтгэл зүйн онцлог, бусад
хүмүүс, бүлэгтэй харилцах харилцаа, хүмүүсийн
сэтгэл зүйн нийц, их бүлэг дэх хүний нийгэм-сэтгэл
зүйн илрэл зэргийг судалдаг.
7.Сансрын сэтгэл судлал-
psychology of space exploration
Сансрын нислэгийн үед хүнийг бэлтгэх болон
сансарт байх үеийн хүний сэтгэцийн үйл
ажиллагааны зүй тогтлыг судалдаг сэтгэл
судлалын салбар юм.
8.Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл
судлал-educational psychology
Сургалт болон хүмүүжлийн явц дахь бие хүний
хөгжлийн зүй тогтлыг судална.
9.Хөдөлмөрийн сэтгэл судлал-
labor psychology
Хүний хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны сэтгэл зүйн
өвөрмөц онцлог, хөдөлмөрийн дадал үүсэх зүй
тогтлыг судалдаг. Мөн ажил хөдөлмөрийн нөхцөл
байдал хүний сэтгэцэд нөлөөлөх асуудал, ажлаас
хамааран бие организм, сэтгэл зүйд үүсэх ядаргаа
стресс, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудал
зэргийг багтаан судална.
10.Хуулийн сэтгэл судлал-law
psychology
Хүн-эрх зүй гэсэн өвөрмөц тогтолцоог судалдаг
салбар шинжлэх ухаан юм. Сэтгэл судлалын энэ
салбар нь хүнийг бүх талаас нь судлах ба хууль
эрх зүйн төрөл бүрийн харилцаанд оролцогчдыг
судалдаг.
11.Хүүхдийн сэтгэл судлал-child
psychology
Хурдацтай хөгжлийн үе дэх өсөж буй хүний
ухамсар, сэтгэцийн үйл явц, үйл ажиллагаа, бие
хүний бүх талын өсөлтийг судална.
Сэтгэл судлалын энэ салбар нь насанд хүрээгүй
хүүхдийн сэтгэцийн хөгжил өөрчлөлтийг судалж
бүх талын авьяас чадварыг нээн илрүүлэх, тэдний
өсөж хөгжихөд эерэгээр нөлөөлөх боломж
бололцоог эрж хайдаг.
12.Цэргийн сэтгэл судлал-military
psychology
Дайны болон цэргийн алба хаагчдыг бэлтгэх
процессод үүсч байгаа сэтгэл зүйн асуудлуудыг
судалдаг сэтгэл судлалын салбар юм.
13.Эдийн засгийн сэтгэл судлал
(economy psychology)
Эдийн засгийн харилцаанд оролцогчдыг удирдах,
ажил үүргийг хуваарилах, хамтран ажиллах,
сэтгэл зүйн үндсийг төдийгүй эдийн засгийн
харилцаанд оролцогчдын хэрэгцээ, сонирхол, зан
байдал, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг судална.
Сэтгэл судлалын хэрэглээний
чиглэлээр хөгжсөн олон салбарууд
байгаа бөгөөд энэхүү салбарын
мэргэжилтнүүд нь клиник сэтгэл
судлаач, сурган хүмүүжүүлэгч-сэтгэл
зүйч зэрэг албан тушаалд ажиллаж
үүрэг гүйцэтгэдэг.
Ашигласан ном зүй
Сэтгэл судлалын үндэс-УБ 2013 он
Б.Батсайхан
М.Дэлгэржав
Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа.
1 de 25

Recomendados

Leg1 por
Leg1Leg1
Leg1Мөнх- Очир
20.9K visualizações24 slides
сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны судалгааны аргууд por
сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны судалгааны аргуудсэтгэл судлалын шинжлэх ухааны судалгааны аргууд
сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны судалгааны аргуудBayasaa Хөгжилтэй амьдрал
16.8K visualizações7 slides
зохион бодохуй por
зохион бодохуйзохион бодохуй
зохион бодохуйMaRaLaa
6.4K visualizações8 slides
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан por
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаансэтгэл судлалын шинжлэх ухаан
сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанThistle Khongorzul
50.9K visualizações21 slides
Leg8 por
Leg8Leg8
Leg8Мөнх- Очир
12.9K visualizações15 slides
бие хүний талаар үзэл баримтлалууд por
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудбие хүний талаар үзэл баримтлалууд
бие хүний талаар үзэл баримтлалуудSiner AG
23.2K visualizações33 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

бие хүн ба би por
бие хүн ба бибие хүн ба би
бие хүн ба биА. Итгэл
16.6K visualizações16 slides
лекц 3 por
лекц 3лекц 3
лекц 3azora14
6.3K visualizações36 slides
нийгмийн сэтгэл зүй por
нийгмийн сэтгэл зүйнийгмийн сэтгэл зүй
нийгмийн сэтгэл зүйazora14
13.9K visualizações10 slides
PTON111-Хичээл-9 por
PTON111-Хичээл-9PTON111-Хичээл-9
PTON111-Хичээл-9E-Gazarchin Online University
2.6K visualizações52 slides
Leg14 por
Leg14Leg14
Leg14Мөнх- Очир
17.7K visualizações82 slides
Лекц 6 por
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6Temuulen Baldan
27.3K visualizações31 slides

Mais procurados(20)

бие хүн ба би por А. Итгэл
бие хүн ба бибие хүн ба би
бие хүн ба би
А. Итгэл16.6K visualizações
лекц 3 por azora14
лекц 3лекц 3
лекц 3
azora146.3K visualizações
нийгмийн сэтгэл зүй por azora14
нийгмийн сэтгэл зүйнийгмийн сэтгэл зүй
нийгмийн сэтгэл зүй
azora1413.9K visualizações
Лекц 6 por Temuulen Baldan
Лекц 6Лекц 6
Лекц 6
Temuulen Baldan27.3K visualizações
хүний хөгжил por Dorj Otgonchimeg
хүний хөгжилхүний хөгжил
хүний хөгжил
Dorj Otgonchimeg88.6K visualizações
бие хүний зан төлөв лекц 2 por Tserendulam Gan-Erdene
бие хүний зан төлөв лекц 2бие хүний зан төлөв лекц 2
бие хүний зан төлөв лекц 2
Tserendulam Gan-Erdene21K visualizações
Ой тогтоолт por Borte
Ой тогтоолтОй тогтоолт
Ой тогтоолт
Borte28.7K visualizações
харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргууд por azora14
харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргуудхарилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргууд
харилцааны ур чадваруудыг хөгжүүлэх аргууд
azora1468.8K visualizações
Butets por yivo1004
ButetsButets
Butets
yivo100410K visualizações
Лекц 2 por Temuulen Baldan
Лекц 2Лекц 2
Лекц 2
Temuulen Baldan34K visualizações
сэтгэл судлал por eegii_ss22
сэтгэл судлалсэтгэл судлал
сэтгэл судлал
eegii_ss2212.1K visualizações
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт por Tserendulam Gan-Erdene
сэдэл ба сэдэлжүүлэлтсэдэл ба сэдэлжүүлэлт
сэдэл ба сэдэлжүүлэлт
Tserendulam Gan-Erdene14.2K visualizações
7 зан төлөвийн судалгаа) por Tsuntsaga Ch
7 зан төлөвийн судалгаа)7 зан төлөвийн судалгаа)
7 зан төлөвийн судалгаа)
Tsuntsaga Ch19.2K visualizações
лекц 2 por azora14
лекц 2лекц 2
лекц 2
azora144.1K visualizações

Destaque

темпрамент зан төлөв Copy por
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв CopySiner AG
72.1K visualizações58 slides
сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөр por
сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөрсэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөр
сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөрБатбагана Баасанжав
4.2K visualizações4 slides
Лекц 1 por
Лекц 1Лекц 1
Лекц 1Temuulen Baldan
15.1K visualizações4 slides
Psychology slides por
Psychology slidesPsychology slides
Psychology slideskosmoolga1
5.2K visualizações8 slides
хүүхдийн судлах арга цээгийg, por
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,Tsekee Tseegii
28.1K visualizações30 slides
Setgel sudlaliin testuud por
Setgel sudlaliin testuudSetgel sudlaliin testuud
Setgel sudlaliin testuudMyadagbadam Biichaa
14.6K visualizações5 slides

Destaque(8)

темпрамент зан төлөв Copy por Siner AG
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв Copy
Siner AG72.1K visualizações
Лекц 1 por Temuulen Baldan
Лекц 1Лекц 1
Лекц 1
Temuulen Baldan15.1K visualizações
Psychology slides por kosmoolga1
Psychology slidesPsychology slides
Psychology slides
kosmoolga15.2K visualizações
хүүхдийн судлах арга цээгийg, por Tsekee Tseegii
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,
Tsekee Tseegii28.1K visualizações
Setgel sudlaliin testuud por Myadagbadam Biichaa
Setgel sudlaliin testuudSetgel sudlaliin testuud
Setgel sudlaliin testuud
Myadagbadam Biichaa14.6K visualizações
зөн төлөвийн судалгаа por Munkhtsetseg Myagmar
зөн төлөвийн судалгаазөн төлөвийн судалгаа
зөн төлөвийн судалгаа
Munkhtsetseg Myagmar17.3K visualizações

Similar a лекц 1

PTON111-Хичээл-2/1 por
PTON111-Хичээл-2/1PTON111-Хичээл-2/1
PTON111-Хичээл-2/1E-Gazarchin Online University
310 visualizações30 slides
лекц №1 por
лекц №1лекц №1
лекц №1azora14
16.5K visualizações13 slides
лекц №6 por
лекц №6лекц №6
лекц №6azora14
5.2K visualizações32 slides
Communication ethics & stress management por
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management Zorigoo Ch
536 visualizações79 slides
лекц №6 por
лекц №6лекц №6
лекц №6azora14
1.9K visualizações32 slides
PТОN111-Хичээл 1/1 por
PТОN111-Хичээл 1/1PТОN111-Хичээл 1/1
PТОN111-Хичээл 1/1E-Gazarchin Online University
414 visualizações32 slides

Similar a лекц 1(20)

лекц №1 por azora14
лекц №1лекц №1
лекц №1
azora1416.5K visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora145.2K visualizações
Communication ethics & stress management por Zorigoo Ch
Communication ethics & stress management Communication ethics & stress management
Communication ethics & stress management
Zorigoo Ch536 visualizações
лекц №6 por azora14
лекц №6лекц №6
лекц №6
azora141.9K visualizações
лекц №10 por azora14
лекц №10лекц №10
лекц №10
azora1428.4K visualizações
Legts 11 por Siner AG
Legts 11Legts 11
Legts 11
Siner AG3K visualizações
2. 몽 사람 por Otgoo Lxam
2. 몽 사람 2. 몽 사람
2. 몽 사람
Otgoo Lxam297 visualizações
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx por WE ME
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docxТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
ТАРХИНЫ ФИТНЕС.docx
WE ME161 visualizações
лекц№5 por azora14
лекц№5лекц№5
лекц№5
azora141.7K visualizações
логик хөтөлбөр por Dorj Otgonchimeg
логик хөтөлбөрлогик хөтөлбөр
логик хөтөлбөр
Dorj Otgonchimeg4.1K visualizações
хүний тухай гүн ухаан por Алексей Бат
хүний тухай гүн ухаанхүний тухай гүн ухаан
хүний тухай гүн ухаан
Алексей Бат9.8K visualizações
Сэтгэлийн хөдөлгөөн зохицуулах por Batbaatar Everlastinghero
Сэтгэлийн хөдөлгөөн зохицуулахСэтгэлийн хөдөлгөөн зохицуулах
Сэтгэлийн хөдөлгөөн зохицуулах
Batbaatar Everlastinghero5.7K visualizações
лекц №10 por azora14
лекц №10лекц №10
лекц №10
azora141.7K visualizações

лекц 1

 • 1. Сэтгэл судлалын судлах зүйл, сэтгэл судлалын салбарууд
 • 2. Сэтгэл судлал юуг судалдаг вэ? Үүсэл хөгжлийн урт удаан хугацааны явцад сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны судлах зүйл янз бүр болон өөрчлөгдсөөр ирсэн бөгөөд сүнс, сэтгэл санаа, ухамсар, амьтдын зан байдал, сэтгэц, түүний зүй тогтол, тэдгээртэй холбоотой асуудлыг судалсаар ирсэн.
 • 3. Орчин үеийн сэтгэл судлал нь хүний мөн чанарыг судална. Ингэхдээ хүний ухамсарласан болон ухамсарлаагүй үзэгдэл, үйл явц, байдлын хийсвэр ертөнцийг судалдаг.
 • 4. Юун тулд хүмүүс сэтгэл судлалыг судалдаг вэ?
 • 6. Процессууд Танин мэдэх  Сэрэл  Хүртэхүй  Ой  Сэтгэхүй  Дүрслэн бодох  Хэл яриа  Анхаарал  Сэтгэлийн хөдөлгөөн  Зориг
 • 7. Байдал  Тогтвортой  Сонирхол  Уран бүтээлийн өсөлт  Итгэл үнэмшил  Эргэлзэх  Тээнэгэлзэх  Сэтгэл зовох  Сэтгэлийн дарамт  Баяр хөөр г.м
 • 8. Бие хүний шинж чанар  Чиглэл зорилго  Зан төлөв  Авьяас билэг
 • 9. Сэтгэл судлалын салбарууд: Сэтгэл судлал нь хүнийг судалдаг шинжлэх ухаан болохын хувьд хүний ажиллаж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбар бүхэнд хөгжиж байгаатай холбоотой.
 • 10. 1. Амьтны сэтгэл судлал-animal psychology Сэтгэл судлалын салшгүй нэг хэсэг бөгөөд нэг эст амьтнаас хүн үүсэх хүртэлх сэтгэцийн үүсэл болон хөгжлийг судалдаг шинжлэх ухаан юм.
 • 11. 2.Анагаахын сэтгэл судлал Эмчийн үйл ажиллагааны болон өвчтний зан үйлийн сэтгэл зүйн онцлог, эмчилгээ болон сэтгэц заслын аргыг боловсруулах асуудлуудыг судалж үзнэ. Клиник сэтгэл судлал, эмгэг сэтгэл судлал зэрэг хүний сэтгэц зан үйлийн өөрчлөлтийг судлах олон салбарууд бий.
 • 12. 3.Бизнесийн сэтгэл судлал- psychology of business Бизнесийн байгууллагад ажиллах, эсвэл бие дааж бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс болон бизнесийн байгууллагын идэвхитэй үйл ажиллагааны сэтгэл зүйн үр дагавар, учир шалтгааныг шинжлэх ухааны онол арга зүй, практик судалгааны түвшинд авч үзэх, улмаар илүү боловсронгуй зарчим, зохион байгуулалт, технологийг энэ салбарт сана болгосон байдаг.
 • 13. 4.Зар сурталчилгааны сэтгэл судлал-advertisement psychology Бараа бүтээгдэхүүний зар сурталчигааны дүрийг гаргах психотехнологийг боловсруулан, түүнийгээ худалдан авагчийн эрэлтийг нэмэгдүүлэр зорилгоор тэдний дотоод ухамсарт ойлгуулах асуудлыг судална.
 • 14. 5.Инженерийн сэтгэл судлал- engineering psychology Хүний орчин үеийн техник хэрэгсэлтэй харилцах үйл ажиллагааны үед, шинэ техник технологи эзэмшихэд хүний сэтгэц физиологийн онцлогийг судлахад чиглэнэ.
 • 15. 6.Нийгмийн сэтгэл судлал-social psychology Бие хүний нийгэм сэтгэл зүйн онцлог, бусад хүмүүс, бүлэгтэй харилцах харилцаа, хүмүүсийн сэтгэл зүйн нийц, их бүлэг дэх хүний нийгэм-сэтгэл зүйн илрэл зэргийг судалдаг.
 • 16. 7.Сансрын сэтгэл судлал- psychology of space exploration Сансрын нислэгийн үед хүнийг бэлтгэх болон сансарт байх үеийн хүний сэтгэцийн үйл ажиллагааны зүй тогтлыг судалдаг сэтгэл судлалын салбар юм.
 • 17. 8.Сурган хүмүүжүүлэх сэтгэл судлал-educational psychology Сургалт болон хүмүүжлийн явц дахь бие хүний хөгжлийн зүй тогтлыг судална.
 • 18. 9.Хөдөлмөрийн сэтгэл судлал- labor psychology Хүний хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны сэтгэл зүйн өвөрмөц онцлог, хөдөлмөрийн дадал үүсэх зүй тогтлыг судалдаг. Мөн ажил хөдөлмөрийн нөхцөл байдал хүний сэтгэцэд нөлөөлөх асуудал, ажлаас хамааран бие организм, сэтгэл зүйд үүсэх ядаргаа стресс, түүнээс урьдчилан сэргийлэх асуудал зэргийг багтаан судална.
 • 19. 10.Хуулийн сэтгэл судлал-law psychology Хүн-эрх зүй гэсэн өвөрмөц тогтолцоог судалдаг салбар шинжлэх ухаан юм. Сэтгэл судлалын энэ салбар нь хүнийг бүх талаас нь судлах ба хууль эрх зүйн төрөл бүрийн харилцаанд оролцогчдыг судалдаг.
 • 20. 11.Хүүхдийн сэтгэл судлал-child psychology Хурдацтай хөгжлийн үе дэх өсөж буй хүний ухамсар, сэтгэцийн үйл явц, үйл ажиллагаа, бие хүний бүх талын өсөлтийг судална. Сэтгэл судлалын энэ салбар нь насанд хүрээгүй хүүхдийн сэтгэцийн хөгжил өөрчлөлтийг судалж бүх талын авьяас чадварыг нээн илрүүлэх, тэдний өсөж хөгжихөд эерэгээр нөлөөлөх боломж бололцоог эрж хайдаг.
 • 21. 12.Цэргийн сэтгэл судлал-military psychology Дайны болон цэргийн алба хаагчдыг бэлтгэх процессод үүсч байгаа сэтгэл зүйн асуудлуудыг судалдаг сэтгэл судлалын салбар юм.
 • 22. 13.Эдийн засгийн сэтгэл судлал (economy psychology) Эдийн засгийн харилцаанд оролцогчдыг удирдах, ажил үүргийг хуваарилах, хамтран ажиллах, сэтгэл зүйн үндсийг төдийгүй эдийн засгийн харилцаанд оролцогчдын хэрэгцээ, сонирхол, зан байдал, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг судална.
 • 23. Сэтгэл судлалын хэрэглээний чиглэлээр хөгжсөн олон салбарууд байгаа бөгөөд энэхүү салбарын мэргэжилтнүүд нь клиник сэтгэл судлаач, сурган хүмүүжүүлэгч-сэтгэл зүйч зэрэг албан тушаалд ажиллаж үүрэг гүйцэтгэдэг.
 • 24. Ашигласан ном зүй Сэтгэл судлалын үндэс-УБ 2013 он Б.Батсайхан М.Дэлгэржав