O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

духовне виховання

1.693 visualizações

Publicada em

виховання, духовне виховання

Publicada em: Alimentos
 • Seja o primeiro a comentar

духовне виховання

 1. 1. . ' , А » ч* > . І * . , ) У - - д - . ,. ..п*э*-* д
 2. 2. д? ? *- х. д @са виховна ділаънісінъ школа снрамована на формуванна наніоналвноі свідомості школярів на засадах, зфнстнансъкоі моралі та історнко-тлвтудрнщ надбань нашого народу; сінворенна умов самореаліваніі особистості відповідно до іі' здібностей, сугснілвннхта власник інтересів, інтелеітуалвннй та світоаладннн роввнтокуннів у нронесі натнна, внэсованна громаданнна з демоіфатннноіо юглвтурон). Ш коларі маіотть монслнвістъ навннтнса шаноблнвого ставленна до духовноі снадшннн нашого народу. . Наша школа і релігійна громада неровділвно її; д* снівнрашоіотъ над твореннам особистості - , 35.. . ґ к : ::дд _ внсокоморалъноі та духовної _ 3713' ї* ' ': .. дія: :: ддт-Нм » м'
 3. 3. ` я , . 3 322300 . ..дэь-. ..чы _ "ц, ' А . ' чё? ' * : ,;Р! Їі((9.ё. !Ее г а А = „ *ЇєЇгц1!! (=: ,'5Іі. к1> . І _ „ г' . -. ' " -» 9. *ж ч' 'д' ЗП ити. "- . и . „ - д ' 3 ы - . . І . ц, __ і І _. . ` . „ . _ _ . А . . ' д. ; ' і „ ' -. * . »г. .Р 4,". ' , 'к 'и' . ";. Ї- . А1у_ р й І, "л б. Ї! ' х у ' . . ч . І й и1219.'5і4.'! ЇЇЇ15!'і/1!4ЇЕ! ЙЙНЇЇЙРЇдЙхИЇФ'жтііЇіііт 4 „ПІЄ/ НЇ *ёддёмїаїїьї . 'д „ЇіндіЇЧ/ Пґ* о”. . . м мг: , Ж". [и . , д. -іг , ЧЦ -»` . ,.. ,: ', ' 4* -дц _, ъ ' »а < н, Кдї-д л ьєгтїёз 'ё: -*! ё1'і7ї*! * і: ' *А ті; виді” Щёіі- 555: -е бж #1* Ї / ”дїбм "Едді/ ка " її -. дд' ь . , -ч< « „ . _ 1- >; ` , - . -ч підґіфвді ' . А 'ъ *че-з-
 4. 4. шт вашим щктшшу грєрмадяшт та та є жрикгшдєм для шаємдушиш ф в л щ». . м (а . . Ф. .. . ґытыщйк д. ї. *ъ . . ` „ ї: Мав "ь 'І
 5. 5. '_ь = З *і . й " Лиш рт рак є Ді" х. її” Ждгбкф
 6. 6. і и. 'д-. кчь Фухтш щит і* почнаєт з іпячсо садка й д г ' ” П"ЖПЇ - * ' . їм “д, г . „из-д
 7. 7. завдати» живильний центр . ы_-. , , 'ч „ и. , . ,.. .„ - . . _ -ґ . . . „ в . ._ . 4 * . 1
 8. 8. А . . _ к . „. __ < Ї '. "."г' 'цЕЙЧМчьЕЗ-Я (ддт-листі: са» ц 4-4-'Ї2г1І _ д. Х _ _ ; _. ъ _Н. ..„; ;_<( . ґ О К < 4- 23%* . І . 1 ` ` ` Ь І с . „ . І и * и „ . . '. . н`| і . 32221 ан* ІґЙ` . ж* „и . А . . » І 1 . їх 3 'Ч . У . 'г1 . . . зйттчл-счгігь* ї '- ` 1 є " , , ` '* х - . д , - І „ ' » „ . . . д д; ї 'ёд-їдїідЇїїдэ.
 9. 9. 1 'М „тд : .."Э”`ц„ьдв. ' * . ри-ходи . ... .:„ь_. ... "* 21 у, д,аь-д. ..'д'ы„. ... дш. -г. :г. .ъ 4 ` ` . . . ., - _ . . . . „д . . . -; ' . ґ “ 'и . І у 4 *і І ". н: ц *і 7 `Ї . й _ . ' -у , ) _ < з . . тьээї-ггъзстлзащъігшччэчіг-шів%-и'іттдчбіъазгндг д
 10. 10. нігті (ІР раикёа траатє літній табір 1,. гдг- чт „ст , -_ , „ 'г .
 11. 11. Ь-чаиь-*тчтчздкчрчьх-єь' 7501-0156» "діє-ф
 12. 12. ма. . '- і 3 а. ` и * з _ 5 . . / ґ - ь - с . . . * "' * ' Їїґ* * ' ' п - д . . Ц і . ї ц а . 'л ъ „ `.
 13. 13. п! " ъ. " Їіїо-ідв; у= - год: ьдїьь-ыт-'Дцудыю . гг : .., 1 Ч и ь ` (і. . о *ґязаётііівсічґэёіз-ждіц-гі-. ..ї д;
 14. 14. Ш” @ тій г
 15. 15. 131 с «є» - *эг-'эіз-Мч зді- -
 16. 16. 3554 тЗч-ґзса-і-. счт-атудіїтєїбдґ-дъмґї--зєгддчъїччпчз-эёг; “дум *"'*10-а$. -.*; 'т9-9Ї'ЧЙЧ$Ц ”ї” д' 'А »*, А__ь"ци 5- и *: »5 А, 4- - . ` т" гёєддМ = 'її . . „ ' Кі. . .,. &'. : _ . "І д _ 'ґ 1 „ д . г 1-3" . __. т» * . " "1* * з Під: Їдїгїгіёїїґі"'І'51,Ї4*'! Ї ч": г д- дтаїїґ-. Ичцмз чачзсшёсч-ґіъс „ъзпгд-эазет* 2 і. ”'
 17. 17. СЇПЄЙГ`ГДЛІЦ да. `” рідніїтїїїёддю
 18. 18. >_`<ь_. д; А >_ , _ _ д' ` 15-01-1313.. і -ФТ-Б-Ок-'П' ь-ьн-т-*нєудд-ддддддддддд. _ .4 *т-_„ . , - > ь - » . , , ' ' 'д з , Ч , 4
 19. 19. д „ -« . . . А-, - . . - з» * гуд + ' *Ч 5 ' . І ьг . „ - . Ї ь К ` 1 Е-р ' 7 и і ЇПТ-. г д За 'ч - _ - . І . - і - "«. _ _ і1 ' "' ` ж, г ї- д? - д- А п из ' 1 ёгй` „ [ ф 7 . і Ї. "(_ " ` ї` „ ъ 1 < „І " це “ *Ї < д. . “. "`_' ` г "й „_ _ . |ч` ' г". еды-д: схыътдегёчкщлєтєнасздф . Ї " ' ,
 20. 20. із; 4* м '_ | *і Г Іниитдодд свят
 21. 21. Латшшщъ К . , і. . . клич » у щ. :- ' ї. . д . _. н- . ` „у , . 4 У 1 ( .
 22. 22. ., 4 С „. .„. , . . ж. . . .й . .. . , . . „ д. . мод ддт. .г я. . . . . г . А . .. . її! ы ч- „ . з . . , . „. . х . . 9 _. . . ж . Х ь ь а. . гімйщтїдфхцЧёёёйипывдпытіч „ ` „мг . .. К. . и. гг .
 23. 23. цієї-Б Рє'>. 'г її . і „тд„. ,. д. „кгщгдчуь- -Їі Ыґч ', .Л > і. . , ` . ъ . _.„. „;: _:( д. .. Х І / и' палки: :- . ) . *д *ц ; І х . _„' 2,1 . _ . *Є * и” . г р' 'Ч « Х К Іь*. ґґ>` І І " х / , ъ г д ч . з ц д у га. ін; . Ч; - ' * ) 'А Ь 4 4 . ІА ' ц гч д ; .1 ` 1 , , ч* і '. " . . ' . д; ч. .ооо о ' І Г* ч; . д . _ . .д ` ' . ,.__-. Іда „ „ 3 * . А ” - ь о. ц! г Х" З; д ' 4 , 4
 24. 24. А . І' . ц І І . „ й -г ; . , ' с 7" і я ' ' " ` ` 4 ` ' 'ю їх” ` _- - - Ї, - ди* кЙ"-'ы: ' „ . т . . 3- д "д- і `| ґ ц' "- ь ' д. . "дд . _ -ь 10- 'і р т. І 7 ёдїьддіїе, чому сьогодні навчають у школі одне поколін > а д; стане нормою життя наступного. „ ї" Я. Лінкольн н. - , - и _ а І йоботн днина школа а А їтїїідьмад, Лонатгока йшдашааа *їїїё-ё х
 25. 25. (ідоботи учнів шкрш Фудникіїгодмши та ковтати Олега
 26. 26. 35% «На лінії вогню» МОЇ Г ЕРОЇ Зйркр віриш учасниці школи і* Заморськрї Олесі ч
 27. 27. А* ттгдтітткждт мг**-->- -ґ-ґґё-»ёл-є-га ц д". 4 - А . в . . . . . ь ЄК: т - ` . . » х ъ __ . у х “ . . ' ` - 'Ї - ' к*" д * . , '_ ц' . ?А и _ „. -, ' ” . . ч 4.1* „ _ . _ -- я г д, Ч . . , . з г _ вд над І: . » _ Д" $ ' ц, ` чч-, ідд- г- у `ч. и. у-д «. *4 а и А „„_', ь *_ ' , х . и 14 дддддшд ііцщддддд„уугжіш1дцг_'„у„вд, .;„„_, ддддд , ъ _-_*-ч , . _ < . ддт - , _ ч-_* . д ч „ . г д 1 1 д ` „. Я х ї, -є _ - э - "Д - 'а , А Н ": _д_д, .А ч; _,'А» д `с__[_ З. :” д _- 1 ' . й А » _. _,„ Н - " . є " т . к-“К . д . ґ . д" и г . .` і / _ ` с ' ` й. ; д. ґ" д. АА . ь - - . “ * , "` ч ' 1 ц, ' ` -І . дУК ч о _ . , _)_ ь' ` , -Іъ _ ъ. .. -.- ц* 1 І Г" ь' х ъ . ьь. .ъ. ь.. ьл. ..ьц. .-. .. Г' , Г) ' `

×