O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

SFD2014_FOSS, Cloud and BigData in Vietnam

895 visualizações

Publicada em

Software Freedom Day 2014 @ Vietnam
FOSS, Cloud and BigData in Vietnam presentation

Publicada em: Software
 • Seja o primeiro a comentar

SFD2014_FOSS, Cloud and BigData in Vietnam

 1. 1. FOSS, Cloud and BigData In Vietnam @Hieu LE 2014
 2. 2. 2 Outline
 3. 3. 3 FOSS
 4. 4. ● FOSS ref: http://opensource.org/affiliates/
 5. 5. S F D 2011 @ <Your Place> !!! 5 FOSS value, from dev to end user ref: @Stephes blog
 6. 6. 6 FOSS License ref: @BlackDuck Software
 7. 7. 7 Cloud Computing
 8. 8. 8 Overview Amazon Web Service, M$ Azure, VCCloud Heroku, GAE DropBox, Google Docs
 9. 9. 9 FOSS + Cloud
 10. 10. 10 Cloud Architecture
 11. 11. 11 Cloud vs Not-Cloud IaaS vs VPS, Dedicated Server PaaS vs VPS + API for dev SaaS vs Web-based Software
 12. 12. 12 How to become Cloud Dev Ops ?
 13. 13. 13 BigData
 14. 14. 14 Overview
 15. 15. 15 BigData Value 3V → 5V → 6V → xV
 16. 16. 16 FOSS + BigData
 17. 17. 17 How to become BigData Dev Ops ?
 18. 18. 18 FOSS in Vietnam VFOSSA (http://vfossa.vn/) Vietnam Linux User Group FB/vietlug UbuntuVN http://www.ubuntu-vn.org/ FB/groups/foss.vn/ ...
 19. 19. FOSS Cloud - BigData in Vietnam VietStack Group OpenStack VI (DTT) 19 BigData Startup
 20. 20. 20 VietStack Group Connect: FB/vietstack: ~600 mem (09/2014) vietstack vietstacker Mục tiêu: chia sẻ, kết nối về ĐTĐM. Giai đoạn 14-17: OpenStack Hình thức: Công khai hoạt động trên các kênh. Vận động tham gia tìm hiểu, triển khai, vận hành và chia sẻ về ĐTĐM. Một số hoạt động: Viết bài chia sẻ, tổng hợp thông tin, kinh nghiệm. Hỗ trợ cho các cá nhân, sinh viên về ĐTĐM. Trao đổi chuyên môn: VDC, VNG, VCCorp, Ericsson Hungari.. Sub-team tìm hiểu các project về ĐTĐM.
 21. 21. 21 VietStack Group Follow mô hình hoạt động OpenStack. Gắn kết và chia sẻ cùng các team từ doanh nghiệp.
 22. 22. 22 THANK YOU !

×