O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Elastisidad ng Suplay

53.966 visualizações

Publicada em

PPT presentation na ginawa ni Leandro at Ivan :)

Publicada em: Educação
 • Unlock The Universe & Get Answers You Seek Today In Your FREE Tarot Reading. DO THIS FIRST... To get the most out of your tarot reading, I first need you to focus your intention - this concentrates the energy on the universe to answer the questions that you most desire the answers for. Take 10 seconds to think of your #1 single biggest CHALLENGE right now. (Yes, stop for 10 seconds, close your eyes, and focus your energy on ONE key problem) Ready? Okay, let's proceed. ➜➜➜ https://dwz1.cc/swoMQ2aQ
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Home-based tattoo removal, Avoid expensive laser removal, 100% fade in 2-6 weeks. ▲▲▲ http://t.cn/A67tToQC
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • nice one!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • doubted ako sa ginawang computation sa PERFECTLY ELASTIC AT YUNG PERFECTLY INELASTIC!!!
  PAKIPALIWANAG nga!!! nakakalito po!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Elastisidad ng Suplay

 1. 1. IVANGARD REVITA LEANDRO GREGORIO
 2. 2. 1. PAG-IIMBAK 2. PANAHON
 3. 3. Ang mga bilihin o produktong medaling masira,mapainis, at mabulok ay may mababang eastisidad ng suplay. Ito ay dahil sa hindi maiimbak nang matagal ang mga produktong ito. At kung possible man ay kaianganang maglaan pa ng making haaga para sa mga gastusin sa proseso ng pag iimbak.
 4. 4. Sa madali o maikling panahon, ang elastisidad ng suplay ay mababa dahi sa imitadong dami ng salik ng produksyon. Subalit sa pangmahabang panahon, Ang lahat ng mga produkto ay may elastic supply dahil ang mga prodyuser ay may sapat na panahon upang matugunan ang mga pagbabago.
 5. 5. Ang pagtugon ng prodyuser sa presyo o elastisidad ng suplay ay may limang uri. 1. Unitary Elastic Supply 2. Elastic Supply 3. Inelastic Supply 4. Perfectly Elastic Supply 5. Perfectly Inelastic Suppy
 6. 6. UNITARY ELASTIC SUPPLY Ang unitary elastic supply ay tumutukoy sa mga produktong pangkaraniwang kinokonsumo ng isang tao o pamilya na ang pagbabago sa dami ng suplay at persyo ay magkatumbas. Es=1
 7. 7. UNITARY ELASTIC SUPPLY Price 30 75 60 45 30 15 S 5 10 15 20 25 10 60 P Supply 20
 8. 8. 20-10 Es= 10+20 2 60-30 E s =1 30+60 2 =1
 9. 9. ELASTIC SUPPLY Inilalarawan sa Elastic Supply na ang pagbabago ay higit sa bahagadang dami ng supay kaysa bahagdang pagbabago sa presyo Es>1
 10. 10. P ELASTIC SUPPLY 20 S 10 20 30 40 50 20 60 40 Supply 30 100 80 60 Price 50
 11. 11. 50-20 Es= Es>1 20+50 2 60-30 30+60 2 =1.287
 12. 12. INELASTIC SUPPLY Inilalarawan sa Inelastic Supply na ang pagbabago sa dami ng suplay na ang pagbabago sa dami ng supay ay mas maliit kaysa pagbabago sa presyo. Es<1
 13. 13. P INELASTIC SUPPLY S 5 10 15 20 25 15 50 10 Supply 10 50 40 30 20 Price 20
 14. 14. 20-15 Es= Es<1 15+20 2 50-10 10+50 2 =0.226
 15. 15. PERFECTLY ELASTIC SUPPLY Inilalarawan sa Perfecty Elastic Supply na ang maaring magbago ang dami ng supay kahit na waang pagbabago sa presyo.
 16. 16. PERFECTLY ELASTIC SUPPLY Price Supply P 10 10 50 40 30 20 10 S 10 20 30 40 50 20 50
 17. 17. 50-20 Es= 20+50 2 10-10 10+10 2 =0.226
 18. 18. PERFECTLY INELASTIC SUPPLY Inilalarawan sa Perfecty Inelastic Supply na ang dami ng suplay ay hindi nagbabago kahit na may pagbabago sa presyo.
 19. 19. PERFECTLY INELASTIC SUPPLY Price Supply P 10 20 50 40 30 20 10 10 20 30 40 50 20 20
 20. 20. 20-20 Es= 20+20 2 20-10 10+20 2 =0.226
 21. 21. Q2-Q1 Es= Q1+Q2 2 P2-P1 P1+P2 2 Es – Elastisidad ng Suplay P1 – Dating Presyo Q1 – Naunang Dami ng Supay P2 – bagong presyo Q2 – Bagong Dami ng Supay

×