داده های متصل

1 de Jun de 2017
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
داده های متصل
1 de 28

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

 طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند آبیاری گیاهان و باغچه (IoT)  طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند آبیاری گیاهان و باغچه (IoT)
طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل هوشمند آبیاری گیاهان و باغچه (IoT) Behnaz Motavali
Cloud ofthingsCloud ofthings
Cloud ofthingsamin salehzadeh
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءstartupIoT
security of IOTsecurity of IOT
security of IOTYashar Esmaildokht
IOT in the healthcareIOT in the healthcare
IOT in the healthcaredata scientist
Io t slideIo t slide
Io t slideAlireza abdeshah

Similar a داده های متصل

Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...
Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...Erfan Taherkhani
Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...
Low Power Wide Area Networks (LPWANs), The required wireless infrastructure f...Ali Rahmanpour
Digital twinsDigital twins
Digital twinsMehdi Arabzadeh Yekta
Digital economyDigital economy
Digital economyMehdi Arabzadeh Yekta
It infrastructure for BroadcastersIt infrastructure for Broadcasters
It infrastructure for Broadcastersrouhollah Shaterpouri
Regulation & innovation Regulation & innovation
Regulation & innovation Chakameh Mortezania

Similar a داده های متصل(20)

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library

تجربه مشتریان داده محورتجربه مشتریان داده محور
تجربه مشتریان داده محورHosseinieh Ershad Public Library
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصمباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصHosseinieh Ershad Public Library
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
 فرهنگِ داده‌محور در سازمان فرهنگِ داده‌محور در سازمان
فرهنگِ داده‌محور در سازمانHosseinieh Ershad Public Library

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library(20)

داده های متصل