کسب و کار داده محور

1
www.fabak.ir Data is power
‫سخایی‬‫جواد‬‫محمد‬-‫شهریور‬1397
Sakhaee@fabak.irwww.fabak.ir
2
www.fabak.ir Data is power
3
www.fabak.ir Data is power
‫ف‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خصایص‬ ‫با‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫داده‬‫رد‬
‫ی‬ ‫شد‬ ‫ما‬
‫یابد‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫در‬
‫اس‬ ‫ا‬ ‫باد‬
‫اس‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫اس‬
‫نوا‬ ‫به‬ ‫داده‬
‫دارایی‬ ‫یک‬
4
www.fabak.ir Data is power
‫دارایی‬ ‫ات‬ ‫ح‬ ‫چرخه‬:‫نه‬ ‫به‬‫ا‬ ‫حاصل‬ ‫سود‬ ‫ی‬ ‫سا‬‫در‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬‫و‬‫مر‬
5
www.fabak.ir Data is power
‫ف‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خصایص‬ ‫با‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫داده‬‫رد‬
‫آ‬ ‫امات‬ ‫ال‬ ‫داده‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫ره‬ ‫ج‬
6
www.fabak.ir Data is power
‫ف‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خصایص‬ ‫با‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫داده‬‫رد‬
‫آ‬ ‫امات‬ ‫ال‬ ‫داده‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫ره‬ ‫ج‬
7
www.fabak.ir Data is power
7
‫ش‬ ‫ار‬ ‫ره‬ ‫ج‬‫داده‬
9
www.fabak.ir Data is power
9
‫محور‬ ‫نش‬ ‫ب‬ ‫کارهای‬ ‫ب‬ ‫ک‬
10
www.fabak.ir Data is power
10
11
www.fabak.ir Data is power
‫کار‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ار‬ ‫ره‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫قش‬
Michael Porter value chain model
12
www.fabak.ir Data is power
12
‫ری‬ ‫مش‬ ‫ش‬ ‫ار‬ ‫اره‬ ‫گ‬(CVP)
CVP
13
www.fabak.ir Data is power
13
Alexander Osterwalder
Customer ProfileValue Map
14
www.fabak.ir Data is power
14
Alexander Osterwalder
15
www.fabak.ir Data is power
15
‫یرساخ‬
‫دی‬ ‫ک‬ ‫کنندگا‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫شرکا‬
‫دی‬ ‫ک‬ ‫های‬ ‫ال‬ ‫ف‬
‫دی‬ ‫ک‬ ‫مناب‬
‫ارایه‬
‫ش‬ ‫ار‬ ‫شنهادات‬
‫ری‬ ‫مش‬
‫هد‬ ‫ریا‬ ‫مش‬
‫ری‬ ‫مش‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫ار‬
‫ها‬ ‫ا‬ ‫کا‬
‫مالی‬ ‫امور‬
‫ها‬ ‫ینه‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫ساخ‬
‫درآمد‬ ‫جریا‬
‫کار‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫مد‬ ‫بو‬
16
www.fabak.ir Data is power
16
‫محور‬ ‫داده‬ ‫حو‬
‫اهدا‬ ‫داده‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫چش‬ ‫فرهن‬
‫نوا‬ ‫به‬ ‫نش‬ ‫ب‬
‫ی‬ ‫سر‬
‫نوا‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫مدیری‬
‫دارایی‬
‫ری‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫دا‬ ‫ا‬
‫ی‬ ‫مندسا‬ ‫وا‬
‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫وس‬
17
www.fabak.ir Data is power
‫کار‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ار‬ ‫ره‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫قش‬
•‫ب‬
18
www.fabak.ir Data is power
‫ب‬
19
www.fabak.ir Data is power
a global food and beverage company, leverages social media data to analyze sentiments of over 2000 brands in near real-time
20
www.fabak.ir Data is power
•‫سرمایه‬‫گذاری‬‫یک‬‫ارد‬ ‫م‬‫دالری‬‫شرک‬UPS‫در‬‫امور‬‫ره‬ ‫ج‬‫ن‬ ‫ام‬(‫سا‬2016)
providers of specialized transportation and logistics services
21
www.fabak.ir Data is power
21
• Automate decisions through machine learning
• Create products informed by real-time data from customers
• Determine the right strategic positioning to maximize value from
platforms and suppliers
• Repurpose your organization to further human insight and enable
creativity
• Lead your company's transformation into a smart business.
22
www.fabak.ir Data is power
22
Automate All Operatving Decisions
23
www.fabak.ir Data is power
Why Business uses data?
In 2015, IBM acquired the Weather Company, which provides weather content from over 195,000 weather stations, for $2 billion
The Weather Company is going beyond the forecast to
empower businesses across many industries to make
better decisions.
24
www.fabak.ir Data is power
25
www.fabak.ir Data is power
25
‫ب‬ ‫ک‬‫کارهای‬‫داده‬‫محور‬
1 de 24

Recomendados

Search Data center Dallas | ColoCompare Data Center Marketplace por
Search Data center Dallas | ColoCompare Data Center MarketplaceSearch Data center Dallas | ColoCompare Data Center Marketplace
Search Data center Dallas | ColoCompare Data Center MarketplaceColo Compare
30 visualizações7 slides
Data Center Dallas- With Better Administrations por
Data Center Dallas- With Better AdministrationsData Center Dallas- With Better Administrations
Data Center Dallas- With Better AdministrationsColo Compare
14 visualizações5 slides
Data Center, Data Center Comparison por
Data Center, Data Center ComparisonData Center, Data Center Comparison
Data Center, Data Center ComparisonColo Compare
97 visualizações7 slides
How to ready your organization for Artificial Intelligence por
How to ready your organization for Artificial IntelligenceHow to ready your organization for Artificial Intelligence
How to ready your organization for Artificial IntelligenceCraig Milroy
1.5K visualizações24 slides
Delivering data you can trust with Talend 2019 por
Delivering data you can trust with Talend 2019 Delivering data you can trust with Talend 2019
Delivering data you can trust with Talend 2019 Jean-Michel Franco
313 visualizações25 slides
2015 Trends in Data Intelligence por
2015 Trends in Data Intelligence 2015 Trends in Data Intelligence
2015 Trends in Data Intelligence ClearStory Data
3.7K visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a کسب و کار داده محور

حکمرانی توسعه داده por
حکمرانی توسعه دادهحکمرانی توسعه داده
حکمرانی توسعه دادهHosseinieh Ershad Public Library
126 visualizações36 slides
Data driven design-طراحی داده محور por
Data driven design-طراحی داده محورData driven design-طراحی داده محور
Data driven design-طراحی داده محورHosseinieh Ershad Public Library
135 visualizações34 slides
همسویی داده با اهداف سازمانی por
همسویی داده با اهداف سازمانیهمسویی داده با اهداف سازمانی
همسویی داده با اهداف سازمانیHosseinieh Ershad Public Library
291 visualizações34 slides
Data-Centric Analytics and Understanding the Full Data Supply Chain por
Data-Centric Analytics and Understanding the Full Data Supply ChainData-Centric Analytics and Understanding the Full Data Supply Chain
Data-Centric Analytics and Understanding the Full Data Supply ChainDATAVERSITY
820 visualizações24 slides
Delivering Self-Service Analytics using Big Data and Data Virtualization on t... por
Delivering Self-Service Analytics using Big Data and Data Virtualization on t...Delivering Self-Service Analytics using Big Data and Data Virtualization on t...
Delivering Self-Service Analytics using Big Data and Data Virtualization on t...Denodo
495 visualizações22 slides
Two Ways to Deal With Structured Data in Search por
Two Ways to Deal With Structured Data in SearchTwo Ways to Deal With Structured Data in Search
Two Ways to Deal With Structured Data in SearchDavid Amerland
541 visualizações27 slides

Similar a کسب و کار داده محور(20)

Data-Centric Analytics and Understanding the Full Data Supply Chain por DATAVERSITY
Data-Centric Analytics and Understanding the Full Data Supply ChainData-Centric Analytics and Understanding the Full Data Supply Chain
Data-Centric Analytics and Understanding the Full Data Supply Chain
DATAVERSITY820 visualizações
Delivering Self-Service Analytics using Big Data and Data Virtualization on t... por Denodo
Delivering Self-Service Analytics using Big Data and Data Virtualization on t...Delivering Self-Service Analytics using Big Data and Data Virtualization on t...
Delivering Self-Service Analytics using Big Data and Data Virtualization on t...
Denodo 495 visualizações
Two Ways to Deal With Structured Data in Search por David Amerland
Two Ways to Deal With Structured Data in SearchTwo Ways to Deal With Structured Data in Search
Two Ways to Deal With Structured Data in Search
David Amerland541 visualizações
Building Products with Data at Core por Sandeep Adwankar
Building Products with Data at Core Building Products with Data at Core
Building Products with Data at Core
Sandeep Adwankar102 visualizações
Data Insights for Breakfast, Malmö por Solita Oy
Data Insights for Breakfast, MalmöData Insights for Breakfast, Malmö
Data Insights for Breakfast, Malmö
Solita Oy756 visualizações
IDERA Live | Maintaining Data Governance During Rapidly Changing Conditions por IDERA Software
IDERA Live | Maintaining Data Governance During Rapidly Changing ConditionsIDERA Live | Maintaining Data Governance During Rapidly Changing Conditions
IDERA Live | Maintaining Data Governance During Rapidly Changing Conditions
IDERA Software226 visualizações
BDW Chicago 2016 - Ramu Kalvakuntla, Sr. Principal - Technical - Big Data Pra... por Big Data Week
BDW Chicago 2016 - Ramu Kalvakuntla, Sr. Principal - Technical - Big Data Pra...BDW Chicago 2016 - Ramu Kalvakuntla, Sr. Principal - Technical - Big Data Pra...
BDW Chicago 2016 - Ramu Kalvakuntla, Sr. Principal - Technical - Big Data Pra...
Big Data Week188 visualizações
Data insights for breakfast, stockholm por Solita Oy
Data insights for breakfast, stockholmData insights for breakfast, stockholm
Data insights for breakfast, stockholm
Solita Oy919 visualizações
DataEd Slides: Data Strategy Best Practices por DATAVERSITY
DataEd Slides: Data Strategy Best PracticesDataEd Slides: Data Strategy Best Practices
DataEd Slides: Data Strategy Best Practices
DATAVERSITY2.4K visualizações
Oracle Big data at work por solarisyougood
Oracle Big data at workOracle Big data at work
Oracle Big data at work
solarisyougood332 visualizações
7 deliver world class customer experience with big data and analytics and loc... por Dr. Wilfred Lin (Ph.D.)
7 deliver world class customer experience with big data and analytics and loc...7 deliver world class customer experience with big data and analytics and loc...
7 deliver world class customer experience with big data and analytics and loc...
Dr. Wilfred Lin (Ph.D.)1.1K visualizações
Using big data_to_your_advantage por John Repko
Using big data_to_your_advantageUsing big data_to_your_advantage
Using big data_to_your_advantage
John Repko1.1K visualizações
Building Your Enterprise Data Marketplace with DMX-h por Precisely
Building Your Enterprise Data Marketplace with DMX-hBuilding Your Enterprise Data Marketplace with DMX-h
Building Your Enterprise Data Marketplace with DMX-h
Precisely487 visualizações
DAS Slides: Graph Databases — Practical Use Cases por DATAVERSITY
DAS Slides: Graph Databases — Practical Use CasesDAS Slides: Graph Databases — Practical Use Cases
DAS Slides: Graph Databases — Practical Use Cases
DATAVERSITY890 visualizações

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library

تجربه مشتریان داده محور por
تجربه مشتریان داده محورتجربه مشتریان داده محور
تجربه مشتریان داده محورHosseinieh Ershad Public Library
594 visualizações43 slides
محصول داده محور por
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
210 visualizações10 slides
محصول داده محور por
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محورHosseinieh Ershad Public Library
206 visualizações18 slides
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص por
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصمباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصص
مباشرت داده: نقشی نوین فراتر از تخصصHosseinieh Ershad Public Library
151 visualizações11 slides
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
416 visualizações59 slides
فرهنگِ داده‌محور در سازمان por
 فرهنگِ داده‌محور در سازمان فرهنگِ داده‌محور در سازمان
فرهنگِ داده‌محور در سازمانHosseinieh Ershad Public Library
179 visualizações20 slides

Mais de Hosseinieh Ershad Public Library(20)

از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por Hosseinieh Ershad Public Library
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
Hosseinieh Ershad Public Library416 visualizações
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی por Hosseinieh Ershad Public Library
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانیBusiness Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Business Data Alignment-همراستاییِ داده‌ها با اهداف سازمانی
Hosseinieh Ershad Public Library252 visualizações
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور por Hosseinieh Ershad Public Library
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محورData driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
Data driven m arketing and design-بازاریابی داده محور و تأثیر طراحی داده محور
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری por Hosseinieh Ershad Public Library
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
چارچوب سیاستی داده حکومتی باز در حوزه علم و فناوری
Hosseinieh Ershad Public Library186 visualizações
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم por Hosseinieh Ershad Public Library
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارمزنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
زنجیره تامین داده محور و انقلاب صنعتی چهارم
Hosseinieh Ershad Public Library314 visualizações

Último

Ukraine Infographic_22NOV2023_v2.pdf por
Ukraine Infographic_22NOV2023_v2.pdfUkraine Infographic_22NOV2023_v2.pdf
Ukraine Infographic_22NOV2023_v2.pdfAnastosiyaGurin
1.4K visualizações3 slides
Product Research sample.pdf por
Product Research sample.pdfProduct Research sample.pdf
Product Research sample.pdfAllenSingson
33 visualizações29 slides
[DSC Europe 23] Rania Wazir - Opening up the box: the complexity of human int... por
[DSC Europe 23] Rania Wazir - Opening up the box: the complexity of human int...[DSC Europe 23] Rania Wazir - Opening up the box: the complexity of human int...
[DSC Europe 23] Rania Wazir - Opening up the box: the complexity of human int...DataScienceConferenc1
5 visualizações17 slides
[DSC Europe 23] Danijela Horak - The Innovator’s Dilemma: to Build or Not to ... por
[DSC Europe 23] Danijela Horak - The Innovator’s Dilemma: to Build or Not to ...[DSC Europe 23] Danijela Horak - The Innovator’s Dilemma: to Build or Not to ...
[DSC Europe 23] Danijela Horak - The Innovator’s Dilemma: to Build or Not to ...DataScienceConferenc1
5 visualizações19 slides
[DSC Europe 23] Stefan Mrsic_Goran Savic - Evolving Technology Excellence.pptx por
[DSC Europe 23] Stefan Mrsic_Goran Savic - Evolving Technology Excellence.pptx[DSC Europe 23] Stefan Mrsic_Goran Savic - Evolving Technology Excellence.pptx
[DSC Europe 23] Stefan Mrsic_Goran Savic - Evolving Technology Excellence.pptxDataScienceConferenc1
10 visualizações16 slides
6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf por
6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf
6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf10urkyr34
7 visualizações259 slides

Último(20)

Ukraine Infographic_22NOV2023_v2.pdf por AnastosiyaGurin
Ukraine Infographic_22NOV2023_v2.pdfUkraine Infographic_22NOV2023_v2.pdf
Ukraine Infographic_22NOV2023_v2.pdf
AnastosiyaGurin1.4K visualizações
Product Research sample.pdf por AllenSingson
Product Research sample.pdfProduct Research sample.pdf
Product Research sample.pdf
AllenSingson33 visualizações
[DSC Europe 23] Rania Wazir - Opening up the box: the complexity of human int... por DataScienceConferenc1
[DSC Europe 23] Rania Wazir - Opening up the box: the complexity of human int...[DSC Europe 23] Rania Wazir - Opening up the box: the complexity of human int...
[DSC Europe 23] Rania Wazir - Opening up the box: the complexity of human int...
DataScienceConferenc15 visualizações
[DSC Europe 23] Danijela Horak - The Innovator’s Dilemma: to Build or Not to ... por DataScienceConferenc1
[DSC Europe 23] Danijela Horak - The Innovator’s Dilemma: to Build or Not to ...[DSC Europe 23] Danijela Horak - The Innovator’s Dilemma: to Build or Not to ...
[DSC Europe 23] Danijela Horak - The Innovator’s Dilemma: to Build or Not to ...
DataScienceConferenc15 visualizações
[DSC Europe 23] Stefan Mrsic_Goran Savic - Evolving Technology Excellence.pptx por DataScienceConferenc1
[DSC Europe 23] Stefan Mrsic_Goran Savic - Evolving Technology Excellence.pptx[DSC Europe 23] Stefan Mrsic_Goran Savic - Evolving Technology Excellence.pptx
[DSC Europe 23] Stefan Mrsic_Goran Savic - Evolving Technology Excellence.pptx
DataScienceConferenc110 visualizações
6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf por 10urkyr34
6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf
6498-Butun_Beyinli_Cocuq-Daniel_J.Siegel-Tina_Payne_Bryson-2011-259s.pdf
10urkyr347 visualizações
Custom Tag Manager Templates por Markus Baersch
Custom Tag Manager TemplatesCustom Tag Manager Templates
Custom Tag Manager Templates
Markus Baersch29 visualizações
[DSC Europe 23][Cryptica] Martin_Summer_Digital_central_bank_money_Ideas_init... por DataScienceConferenc1
[DSC Europe 23][Cryptica] Martin_Summer_Digital_central_bank_money_Ideas_init...[DSC Europe 23][Cryptica] Martin_Summer_Digital_central_bank_money_Ideas_init...
[DSC Europe 23][Cryptica] Martin_Summer_Digital_central_bank_money_Ideas_init...
DataScienceConferenc15 visualizações
Listed Instruments Survey 2022.pptx por secretariat4
Listed Instruments Survey 2022.pptxListed Instruments Survey 2022.pptx
Listed Instruments Survey 2022.pptx
secretariat452 visualizações
4_4_WP_4_06_ND_Model.pptx por d6fmc6kwd4
4_4_WP_4_06_ND_Model.pptx4_4_WP_4_06_ND_Model.pptx
4_4_WP_4_06_ND_Model.pptx
d6fmc6kwd47 visualizações
[DSC Europe 23] Ales Gros - Quantum and Today s security with Quantum.pdf por DataScienceConferenc1
[DSC Europe 23] Ales Gros - Quantum and Today s security with Quantum.pdf[DSC Europe 23] Ales Gros - Quantum and Today s security with Quantum.pdf
[DSC Europe 23] Ales Gros - Quantum and Today s security with Quantum.pdf
DataScienceConferenc15 visualizações
CRM stick or twist.pptx por info828217
CRM stick or twist.pptxCRM stick or twist.pptx
CRM stick or twist.pptx
info82821711 visualizações
Short Story Assignment by Kelly Nguyen por kellynguyen01
Short Story Assignment by Kelly NguyenShort Story Assignment by Kelly Nguyen
Short Story Assignment by Kelly Nguyen
kellynguyen0120 visualizações
[DSC Europe 23][AI:CSI] Aleksa Stojanovic - Applying AI for Threat Detection ... por DataScienceConferenc1
[DSC Europe 23][AI:CSI] Aleksa Stojanovic - Applying AI for Threat Detection ...[DSC Europe 23][AI:CSI] Aleksa Stojanovic - Applying AI for Threat Detection ...
[DSC Europe 23][AI:CSI] Aleksa Stojanovic - Applying AI for Threat Detection ...
DataScienceConferenc16 visualizações
[DSC Europe 23] Matteo Molteni - Implementing a Robust CI Workflow with dbt f... por DataScienceConferenc1
[DSC Europe 23] Matteo Molteni - Implementing a Robust CI Workflow with dbt f...[DSC Europe 23] Matteo Molteni - Implementing a Robust CI Workflow with dbt f...
[DSC Europe 23] Matteo Molteni - Implementing a Robust CI Workflow with dbt f...
DataScienceConferenc15 visualizações
[DSC Europe 23][AI:CSI] Dragan Pleskonjic - AI Impact on Cybersecurity and P... por DataScienceConferenc1
[DSC Europe 23][AI:CSI] Dragan Pleskonjic - AI Impact on Cybersecurity and P...[DSC Europe 23][AI:CSI] Dragan Pleskonjic - AI Impact on Cybersecurity and P...
[DSC Europe 23][AI:CSI] Dragan Pleskonjic - AI Impact on Cybersecurity and P...
DataScienceConferenc18 visualizações
CRM stick or twist workshop por info828217
CRM stick or twist workshopCRM stick or twist workshop
CRM stick or twist workshop
info82821714 visualizações
[DSC Europe 23][DigiHealth] Muthu Ramachandran AI and Blockchain Framework fo... por DataScienceConferenc1
[DSC Europe 23][DigiHealth] Muthu Ramachandran AI and Blockchain Framework fo...[DSC Europe 23][DigiHealth] Muthu Ramachandran AI and Blockchain Framework fo...
[DSC Europe 23][DigiHealth] Muthu Ramachandran AI and Blockchain Framework fo...
DataScienceConferenc19 visualizações
Data about the sector workshop por info828217
Data about the sector workshopData about the sector workshop
Data about the sector workshop
info82821729 visualizações
shivam tiwari.pptx por AanyaMishra4
shivam tiwari.pptxshivam tiwari.pptx
shivam tiwari.pptx
AanyaMishra45 visualizações

کسب و کار داده محور

 • 1. 1 www.fabak.ir Data is power ‫سخایی‬‫جواد‬‫محمد‬-‫شهریور‬1397 Sakhaee@fabak.irwww.fabak.ir
 • 3. 3 www.fabak.ir Data is power ‫ف‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خصایص‬ ‫با‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫داده‬‫رد‬ ‫ی‬ ‫شد‬ ‫ما‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ن‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫اس‬ ‫ا‬ ‫باد‬ ‫اس‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫اس‬ ‫نوا‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬
 • 4. 4 www.fabak.ir Data is power ‫دارایی‬ ‫ات‬ ‫ح‬ ‫چرخه‬:‫نه‬ ‫به‬‫ا‬ ‫حاصل‬ ‫سود‬ ‫ی‬ ‫سا‬‫در‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬‫و‬‫مر‬
 • 5. 5 www.fabak.ir Data is power ‫ف‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خصایص‬ ‫با‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫داده‬‫رد‬ ‫آ‬ ‫امات‬ ‫ال‬ ‫داده‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫ره‬ ‫ج‬
 • 6. 6 www.fabak.ir Data is power ‫ف‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫خصایص‬ ‫با‬ ‫دارایی‬ ‫یک‬ ‫داده‬‫رد‬ ‫آ‬ ‫امات‬ ‫ال‬ ‫داده‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫ره‬ ‫ج‬
 • 7. 7 www.fabak.ir Data is power 7 ‫ش‬ ‫ار‬ ‫ره‬ ‫ج‬‫داده‬
 • 8. 9 www.fabak.ir Data is power 9 ‫محور‬ ‫نش‬ ‫ب‬ ‫کارهای‬ ‫ب‬ ‫ک‬
 • 10. 11 www.fabak.ir Data is power ‫کار‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ار‬ ‫ره‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫قش‬ Michael Porter value chain model
 • 11. 12 www.fabak.ir Data is power 12 ‫ری‬ ‫مش‬ ‫ش‬ ‫ار‬ ‫اره‬ ‫گ‬(CVP) CVP
 • 12. 13 www.fabak.ir Data is power 13 Alexander Osterwalder Customer ProfileValue Map
 • 13. 14 www.fabak.ir Data is power 14 Alexander Osterwalder
 • 14. 15 www.fabak.ir Data is power 15 ‫یرساخ‬ ‫دی‬ ‫ک‬ ‫کنندگا‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫شرکا‬ ‫دی‬ ‫ک‬ ‫های‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫دی‬ ‫ک‬ ‫مناب‬ ‫ارایه‬ ‫ش‬ ‫ار‬ ‫شنهادات‬ ‫ری‬ ‫مش‬ ‫هد‬ ‫ریا‬ ‫مش‬ ‫ری‬ ‫مش‬ ‫با‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ها‬ ‫ا‬ ‫کا‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫ها‬ ‫ینه‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫ساخ‬ ‫درآمد‬ ‫جریا‬ ‫کار‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫مد‬ ‫بو‬
 • 15. 16 www.fabak.ir Data is power 16 ‫محور‬ ‫داده‬ ‫حو‬ ‫اهدا‬ ‫داده‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫چش‬ ‫فرهن‬ ‫نوا‬ ‫به‬ ‫نش‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫سر‬ ‫نوا‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫مدیری‬ ‫دارایی‬ ‫ری‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫مندسا‬ ‫وا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫وس‬
 • 16. 17 www.fabak.ir Data is power ‫کار‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ار‬ ‫ره‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫قش‬ •‫ب‬
 • 17. 18 www.fabak.ir Data is power ‫ب‬
 • 18. 19 www.fabak.ir Data is power a global food and beverage company, leverages social media data to analyze sentiments of over 2000 brands in near real-time
 • 19. 20 www.fabak.ir Data is power •‫سرمایه‬‫گذاری‬‫یک‬‫ارد‬ ‫م‬‫دالری‬‫شرک‬UPS‫در‬‫امور‬‫ره‬ ‫ج‬‫ن‬ ‫ام‬(‫سا‬2016) providers of specialized transportation and logistics services
 • 20. 21 www.fabak.ir Data is power 21 • Automate decisions through machine learning • Create products informed by real-time data from customers • Determine the right strategic positioning to maximize value from platforms and suppliers • Repurpose your organization to further human insight and enable creativity • Lead your company's transformation into a smart business.
 • 21. 22 www.fabak.ir Data is power 22 Automate All Operatving Decisions
 • 22. 23 www.fabak.ir Data is power Why Business uses data? In 2015, IBM acquired the Weather Company, which provides weather content from over 195,000 weather stations, for $2 billion The Weather Company is going beyond the forecast to empower businesses across many industries to make better decisions.
 • 24. 25 www.fabak.ir Data is power 25 ‫ب‬ ‫ک‬‫کارهای‬‫داده‬‫محور‬