O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Presentatie E Merge Lit Rev 30 Sept

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Presentatie E Merge Lit Rev 30 Sept (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Presentatie E Merge Lit Rev 30 Sept

 1. 1. incentives & mechanismen stimuleren van participatie in online communities Thieme Hennis
 2. 2. definities <ul><ul><li>A social mechanism is a plausible hypothesis, or set of plausible hypotheses, that could be the explanation of some social phenomenon. </li></ul></ul><ul><ul><li>An incentive is any factor (financial or non-financial) that enables or motivates a particular course of action, or counts as a reason for preferring one choice to the alternatives. </li></ul></ul>
 3. 3. Waarom? <ul><li>Duurzaam ontwerp </li></ul><ul><ul><li>gedragen door de gebruikers </li></ul></ul>
 4. 4. Berlanga et al. <ul><li>Sustainability in the context of online communities means tooling online communities in such a way that users may manage, organise, regulate and classify resources, participants and communities . </li></ul>
 5. 5. Kollock <ul><li>motivatie ~ behoefte </li></ul><ul><li> benader mensen niet op dezelfde manier </li></ul><ul><li> er moet aan een behoefte worden voldaan </li></ul>
 6. 6. Bouwman et al. <ul><li>We argue that social software systems should trigger mechanisms that allow us to associate with or form social groups, whether online or in the real world. </li></ul><ul><li>Such mechanisms would acknowledge human motivations, like eagerness for exploration, curiosity, inquisitiveness, civilization, valuation of belonging, achieving self-realization, enjoying one-self. </li></ul>
 7. 8. Overzicht resultaten literatuurstudie <ul><li>Berlanga et al. Guidelines to Foster Interaction in Online Communities. Learning Network Services for Professional Development (2009) </li></ul><ul><li>Berlanga et al. On the importance of personal profiles to enhance social interaction in Learning Networks. Proceedings of Web Based Communities Conference (2008) </li></ul><ul><li>Bishop. Increasing participation in online communities: A framework for human–computer interaction. Computers in Human Behavior (2007) </li></ul><ul><li>Bouman et al. The realm of sociality: notes on the design of social software. The 28th Intl Conf on Information Systems (2007) </li></ul><ul><li>Brouns et al. Personal profiles: Facilitating participation in Learning Networks. dspace.learningnetworks.org (2008) </li></ul><ul><li>Daalhuizen et al. COMMUNITY BASED DESIGN SUPPORT. cs.vu.nl </li></ul><ul><li>Eul. Design for Contribution - Theoretical and Practical approaches to Motivate Contribution in Online Communities. </li></ul><ul><li>Hoogenboom et al. Sociality and learning in social software. International Journal of Knowledge and Learning (2007) </li></ul><ul><li>Koh et al. Encouraging participation in virtual communities. Communications of the ACM (2007) vol. 50 (2) pp. 69-73 </li></ul><ul><li>Kollock. The economies of online cooperation: gifts and public goods in cyberspace. Communities in cyberspace (1999) </li></ul><ul><li>Kreijns et al. Identifying the pitfalls for social interaction in computer-supported collaborative learning environments: a review of the research. Computers in Human Behavior (2003) vol. 19 (3) pp. 335-353 </li></ul><ul><li>Lattemann and Stieglitz. Framework for governance in open source communities. System Sciences (2005) </li></ul><ul><li>Ling et al. Using social psychology to motivate contributions to online communities. Journal of Computer-Mediated Communication (2005) </li></ul><ul><li>Preece and Maloney-Krichmar. Online communities: focusing on sociability and usability. Handbook of human-computer interaction (2003) pp. 596–620 </li></ul><ul><li>Rashid et al. Motivating participation by displaying the value of contribution. Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems (2006) </li></ul><ul><li>Rehn. Electronic Potlatch: a study of new technologies and primitive economic behavior. (2001) </li></ul><ul><li>Wellman et al. The networked nature of community: Online and offline. IT & Society (2002) </li></ul><ul><li>Wenger. Communities of practice and social learning systems. Knowing in organizations: A practice-based approach (2003) pp. 76-99 </li></ul><ul><li>Wenger et al. Cultivating communities of practice: a guide to managing knowledge‎. (2002) pp. 284 </li></ul>
 8. 9. Heterogeniteit <ul><li>Ervaren & nieuwe mensen </li></ul><ul><li>Trendsetters & conservatieve mensen </li></ul><ul><li>Active & lurkers </li></ul>
 9. 10. Fit <ul><li>Ondersteuning of inpassing bestaande werkprocessen / denkprocessen </li></ul>
 10. 11. Value & ontwikkeling/leren <ul><li>Nieuwsgierigheid aanboren </li></ul><ul><li>Ontdekken nieuwe mensen, dingen, vaardigheden </li></ul>
 11. 12. Familiarity en excitement <ul><li>Eigen pagina </li></ul><ul><li>Bekende domeinen </li></ul><ul><li>Nieuwsaankondigingen, guest experts </li></ul><ul><li>Goede interface en navigatie </li></ul><ul><li>Online sociale patronen ~ realiteit? </li></ul>
 12. 13. Ritme vinden <ul><li>Frequentie nieuwsbrieven, nieuwsitems en andere vormen van communicatie </li></ul><ul><li>Frequentie en intensiteit online en offline evenementen </li></ul>
 13. 14. Feedback & reciprociteit <ul><li>Inzicht in gebruik of effect van bijdragen </li></ul><ul><li>Gift economy </li></ul>
 14. 15. Identiteit & reputatie <ul><li>Competitie </li></ul><ul><li>Geleidelijke profilering </li></ul><ul><li>Netwerk </li></ul><ul><li>Privacy </li></ul>
 15. 16. Vertrouwen <ul><li>Onderlinge band, cultuur </li></ul><ul><li>Afgeschermde ruimtes, privacy </li></ul><ul><li>Offline interactie </li></ul>
 16. 17. Coordinatie <ul><li>Regels en doelstellingen geven duidelijkheid rondom gedrag en interactie </li></ul>
 17. 18. Is dit alles? <ul><li>Usability en interface issues </li></ul><ul><li>Proces van ontwikkeling, marketing en communicatie, gebruikersonderzoek, etc. </li></ul><ul><li>Organisationele uitdagingen </li></ul>
 18. 19. En nu aan de slag met de mechanismen

Notas do Editor

 • het verschil tussen een incentive en een mechanisme is dus dat een mechanisme meer een beschrijvende of verklarende functie heeft, en uitlegt waarom iets gebeurt, en een incentive meer een instrumentele functie, en bepaalde sociale mechanismen kan aanboren.
 • Waarom gaan we in op mechanismen en incentives binnen een community? Online communities worden gedragen door de gebruikers. Het is daarom erg belangrijk om van hen uit te gaan in het ontwerp van een omgeving. Wij proberen een duurzame omgeving te ontwikkelen, en daarbij is het handig om te leren van eerdere initiatieven.
 • Berlanga c.s. zeggen het volgende over duurzaamheid. Gebruikers moeten dus in staat zijn zoveel mogelijk zelf alles te regelen, te ordenen, te ondernemen, en te veranderen. Dan is er sprake van daadwerkelijke emergentie en commitment.
 • Makkelijker gezegd, een social mechanisme legt uit waarom een interactie plaatsvindt. Kollock neemt Maslow’s need-based theorie als uitgangspunt: motivatie van een actor afhankelijk is van zijn/haar behoefte. Dit betekent dat niet iedereen in een community op dezelfde manier moet worden benaderd. Ten tweede moet een community in behoefte voldoen, anders heeft het geen waarde (zie Bouman et al.).
 • bekijkt het vanuit hetzelfde oogpunt, en brengt verschillende domeinen Bouwman c.s. beweren het volgende over de het ontwerp van social software systemen. Het is dus niet zozeer software dat sociaal is, maar personen.
 • Twitter: boort bepaalde sociale mechanismen aan. Schijnbaar op de juiste manier. Het voldoet aan een behoefte.
 • Zoals al eerder genoemd is het van belang niet iedereen op dezelfde manier te benaderen, omdat in een goed functionerende community er een goede mix is van verschillende personen. Deze verschillen liggen op het vlak van ervaring, trendsetten, en de intentie om te participeren. Het is dus van belang ook lurkers, personen op de periferie van de community die alleen maar informatie komen halen, toe te laten. Draag zorg voor goede communicatiekanalen en dialoog tussen personen en lagen.
 • zorg er voor dat het kennis delen past binnen bestaande werkprocessen of dat het bestaande werkprocessen ondersteunt. worflow plaatje
 • Omdat het succes van communities afhangt van vrijwillige bijdragen van haar leden, moet het duidelijk zijn voor alle relevante actoren wat de waarde is van bijdragen, zowel persoonlijk, als voor de community als geheel. Deze waarde kan ook heel goed liggen in het ontdekken van nieuwe mensen of dingen, of het leren van nieuwe vaardigheden. De waarde om iets te doen moet ook duidelijk zijn, zoals bij LinkedIn wordt laten zien dat een beter ingevuld profiel leidt tot een grotere kans om ontdekt te worden.
 • Draag zorg voor het feit dat er comfort en herkenning is (eigen pagina bijvoorbeeld), maar ook nieuwsitems, aankondigingen, etc. Is de omgeving volgens verwachting, komen de sociale patronen overeen met de realiteit? Kun je iets waarderen, informatie of personen weigeren, etc.
 • Ritme creëren houdt in dat elke community moet uitvinden wanneer, in welke frequentie en op welke manier er communicatie plaatsvindt (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, events, etc.). muziekplaatje
 • Zorg dat mensen zien dat anderen hun kennis gebruiken en er baat bij hebben. Er hoeft niet altijd direct iets tegenover te staan naar de persoon die een bijdrage doet, als het maar zichtbaar is dat zijn/haar bijdrage een (positief) effect heeft. Er is geen 1 op 1 transactie tussen de persoon die bijdragen doet, en de persoon die ze ontvangt. Je moet het meer zien als een gift economy, waarbij er wordt verwacht dat mensen die consumeren, op een bepaald moment ook iets toevoegen. kadootje / waardering
 • Competitie tussen mensen kan een belangrijke drijfveer zijn om informatie te delen: het draait om aanzien. Zorg er ook voor dat men iets kan opbouwen door het doen van bijdragen. Dit kan een profiel zijn, maar ook relaties met mensen in een community. In veel gevallen is dit een belangrijk mechanisme voor commitment. Het aanmaken van een profiel kan ook een barrière vormen, daarom heeft een geleidelijk proces de voorkeur. Verder is van belang dat de gebruiker zelf kan aangeven welke onderdelen gedeeld worden, en aan wie. Facebook profile
 • Het hebben van een onderlinge band, manier van werken, of cultuur, versterkt de bereidheid om informatie te delen. Indien er nog vertrouwen moet worden gekweekt, is het van belang om afgeschermde ruimtes te bieden. Ook het organiseren van offline interactie versterkt de band die nodig is om online actief te zijn. restricted access
 • plaatje: rules of engagement

×