O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Правопис на гласните и съгласните звукове

Правопис на гласните и съгласните звукове - 3 клас

 • Entre para ver os comentários

Правопис на гласните и съгласните звукове

 1. 1. Разработил: П. Дунчева Правопис на гласните и съгласните звукове 3 “в” клас
 2. 2. Ако гласният звук е под ударение, той се чува ясно. Ако не е под ударение, може да се сгреши при писане. Затова търсим за проверка сродна дума, в която съмнителният гласен звук е под ударение . Ако няма такава, правим справка в правописния речник. Правопис на гласните звукове _ бичам – о бич зв _ нец – зв ъ н _ ченик - у ча ч _ совник – ч а с б _ дилник – б у дя Задачи
 3. 3. Попълни пропуснатите букви и запиши думите за проверка. з мя - п ле - г ра - ста - л пи - о/у е/и а/ъ е/и о/у р ка - о/у
 4. 4. Правопис на гласните звукове Често грешим и при правописа на А и Ъ в крайна неударена сричка. Преобразуваме думата в мн. число . Ако гласната изпада, пишем Ъ. Ако гласната не изпада, пишем А . кръ г ъ л – кръ гл и ка з а л – ка з а л и ве д ъ р – ве др и лъ г а л – лъ г а л и све т ъ л – све тл и ле к а р – ле к а р и бо д ъ р – бо др и бръм б а р – бръм б а р и Задачи
 5. 5. Попълни пропуснатите букви и запиши думите за проверка. топ л - пъст р - рек л - каз л - чак л - а/ъ бист р -
 6. 6. Правопис на съгласните звукове Често допускаме грешки при правопис на звучни съгласни в края на думата. Проверяваме с форма на думата или сродна дума, в която след съмнителния съгласен имаме гласен звук . хуба в – хуба в и стро г – стро г и гра д – гра д о ве бла г – бла г и кора б – кора б и зале з – зале з и све ж – све ж и, све ж е ст вале ж – вале ж и
 7. 7. Правопис на съгласните звукове Често допускаме грешки при правопис на звучни съгласни в средата на думата. Проверяваме с форма на думата или сродна дума, в която след съмнителния съгласен имаме гласен звук . зъ б че – зъ б и жа б ка – жа б и гра д че – гра д о ве лъ в че – лъ в а, лъ в о ве кора б че – кора б и разхо д ка – разхо д и ри з ка – ри з и тарале ж че – тарале ж и
 8. 8. Думи със струпани съгласни При струпване на повече съгласни в средата или в края на думата, някои от тях не се чуват ясно. Проверяваме с форма на думата или сродна дума, в която след съмнителния съгласен имаме гласен звук . го с т – гос т и арти с т к а – артис т и про с т – прос т и тениси с т к а – тенисис т и чи с т – чис т и раси с т к а – расис т и радо с т – радос т е н курси с т к а – курсис т и Задачи
 9. 9. Попълни пропуснатите букви. В един далечен гра живял краси принц. Мечтаел да се ожени за хуба ка принцеса, да си отглеждат ри ки, да плуват с кора че по реката и по цял ден из двореца да се носят радос ни де ски песни.
 10. 10. Правопис на представките Независимо как се изговарят и чуват, представките винаги се пишат по един и същ начин. ра з ходка пре д пазва ра з смива пре д сказва и з писва в ход и з преварва в писва о т говаря по д скача о т лита по д рязва Задачи
 11. 11. Поправи сбърканото стихотворение. <ul><li>Баба вари амя. </li></ul><ul><li>Дъщеря й – знам я – </li></ul><ul><li>грижи се за ечката. </li></ul><ul><li>Но къде е пречката – </li></ul><ul><li>свойта щерка ита </li></ul><ul><li>бабата сърдита – </li></ul><ul><li>тая амя цяла </li></ul><ul><li>вечер да е ряла, </li></ul><ul><li>да не е у ряла? </li></ul>

×