Anúncio

2014 12-08 IKTplan.no i Storkjosen del 1

Heidi D
10 de Dec de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio
Anúncio

2014 12-08 IKTplan.no i Storkjosen del 1

 1. Kontaktinformasjon Mail: hedo@iktsenteret.no linda.moen@iktsenteret.no Tlf: 95 13 14 41 | 47 62 03 69 På twitter: heiode iktplanno
 2. Linda og Heidi
 3. Kunnskapsdepartementets Senter for IKT i utdanningen KD UDIR Senter for IKT i utdanningen (innovasjon og utvikling) M.fl. M.fl. M.fl. S K O L E E I E R E Lærerutdanningene SSkkoolelennee SSkkoolelennee SSkkoolelennee SSkkoolelennee SSkkoolelennee SSkkoolelennee SSkkoolelennee SSkkoolelennee SSkkoolelennee SSkkoolelennee SSkkoolelennee SSkkoolelennee Forskrifter Følger opp Opplærings-loven Eksamen SSkkoolelennee SSkkoolelennee BSakronleehnaeger Påvirke/ hente inn
 4. Program Forankre digitale ferdigheter i vår tid IKTplan.no – gjennomgang og praktisk tilnærming Endring i egen organisasjonen Gruppearbeid
 5. Lese Skrive Muntlig Regne Digitale Grunnleggende ferdigheter …grunnleggende for læring og utvikling i alle fag!
 6. Lese Skrive Muntlig Regne Digitale Grunnleggende ferdigheter …grunnleggende for læring og utvikling i alle fag!
 7. Grunnleggende ferdigheter
 8. Utvikling
 9. År 1996
 10. «Evolution of the desk»
 11. Hvilken del av livet ditt er på nett?
 12. Hva preger vår tidsalder?
 13. Hvilke jobber utdanner vi barna til? - digital teknologi styrer det meste
 14. Hvordan ruster vi elevene for fremtiden?
 15. Utvikling Fortid Nåtid Fremtid
 16. Har undervisningen endret seg? 2013 1940
 17. Hvordan oppsto undervisningen slik vi kjenner den?
 18. Dette er ikke lenger nok!
 19. Vi må forandre prosessene?
 20. Nye ferdigheter 21. århundrets ferdigheter
 21. Tilpasset opplæring Likt for alle? Gjennom et tema
 22. Tilpasset opplæring Likt for alle? Gjennom et tema
 23. Hva sier rapporter og undersøkelser om hvor vi er og fremtiden? Monitor 2013 SMIL – «Sammenhengene mellom IKT-bruk og læringsutbytte i VGS» Ludvigsen-utvalget Horizon – Teknologiske fremtidsutsikter norsk skole 2013-18 Horizon report Europe 2014
 24. Monitor 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen. Elever, lærere og skoleledere fra hele landet. 3 utvalgte trinn: 7., 9. og vgs
 25. Elevene VIL ha teknologi i klasserommet! (monitor 2013) 4 av 5!
 26. Andel lærere som er helt/delvis enig i opplevd nytte av datamaskin/nettbrett: (monitor 2013) • Ni av ti lærere bruker IKT for å gjøre elevene mer interessert i det faglige og for å ha en mer variert undervisning. • Åtte av ti lærere i studien mener at ved bruk av IKT er det enklere å aktivisere elevene og å differensiere mellom elevene.
 27. …men den digitale enheten medfører også forstyrrelser og fristelser… (monitor 2013)
 28. …men den digitale enheten medfører også forstyrrelser og fristelser… (monitor 2013)
 29. «SMIL» Sammenhengene mellom IKT-bruk og læringsutbytte i VGS» (KS, Univ. Bergen og Østlandssamarbeidet) • 17500 elever • 2500 lærere • VGS på østlandsområdet
 30. Funn fra SMIL-undersøkelsen • Lærerne har grunnleggende digitale ferdigheter, men mangler kompetanse på pedagogisk bruk • Lærerens digitale kompetanse hever elevenes læringsutbytte med IKT • Læreren som rollemodell viktig for elevenes IKT-bruk Fullstendig rapport finner du på www.ks.no
 31. Overraskende og litt skremmende funn fra SMIL «Lærere med kortest og lengst ansiennitet har lavest digital kompetanse…» Stemmer overens med funn fra NIFU-undersøkelsen fra Sentere for IKT i utdanningen har finansiert.
 32. Læringsferdigheter og innovasjon. Kritisk tenkning, problemløsning, kommunikasjon, kreativitet, innovasjon, samarbeid. Sentrale fag Global bevissthet, finans, økonomi, business, entreprenørskap, borgerskap, helse- og velvære. IKT-litteratur Bruke teknologi til å utvikle kunnskaper og ferdigheter for 21. århundre. Hvordan lære, tenke kritisk, løse problemer, anvende info, kommunisere, nyskape, samarbeide Livsferdigheter Lederskap, etikk, pålitelighet, tilpasningsevne, personlig produktivitet og ansvar, forståelse av og for andre mennesker, selvregulering, ta sosialt ansvar.
 33. Sentrale kompetanser • Kritisk tenkning • Problemløsning • Kommunikasjon • Samarbeid • Kulturell kompetanse • Kreativitet og innovasjon • Evne til - å håndtere utfordringer - planlegging og gjennomføring • Lokalt og globalt medborgerskap
 34. NMC Horizon project Tekonolgiske fremtidsutsikter Norsk skole 2013-2018 En regional analyse fra NMC Horizon Project Rapporten danner et referansedokument og en håndbok i teknologiplanlegging. For lærere, forskere, myndigheter, politikere og teknologieksperter.
 35. NMC Horizon report Europe: 2014 schools Edition Utarbeidet for Myndigheter, ministre og skoleledere.
 36. Trender Raske Middels raske Langsomme • ressurser Sosiale medier OER – åpne ressurser Online-læring Hybride læringsarenaer Digital læring og vurdering Lærerrolle n
 37. Utfordringer Enkle Svært utfordrende Vanskelige IKT i lærer-utdanningen Formell og uformell Studentenes lave digitale kompetanse læring Autentiske læringsarenaer Kompleks tenkning og kommunikasjon Med-designere til egen læring
 38. Teknologi > 1 år 2-3 år 4-5 år Skytjenester Nettbrett Spill og spillifisering Mobil læring Personlig/ tilpasset læring Virituelle og fjernstyrte laboratorier
 39. Behov for en helhetlig forståelse!?  IKTplan.no Hva skal elevene kunne? Hvordan skal vi komme dit?
 40. Behov for en helhetlig forståelse!?  IKTplan.no Hva skal elevene kunne? Hvordan skal vi komme dit?
Anúncio