O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ValueFrame projektijohtaminen - Haaga-Helia

Sain kunnian pitää Haaga-Helian projektijohtamisen opintojaksolla luennon kahdelle opiskelijaryhmälle asiantuntijaorganisaation johtamisesta. Ohessa muutamia vinkkejä huomioitavista asioista ja käytännöistä esim. seurannan ja raportoinnin tehostamiseksi.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ValueFrame projektijohtaminen - Haaga-Helia

 1. 1. Asiantuntijaorganisaation johtaminenProjektijohtamisen opintojakso, Haaga-HeliaHarri Kanerva, ValueFrame Oy
 2. 2. Aika on rahaa?Jos 16 hengen asiantuntijayritys, jonkakeskimääräinen veloitus on 52 eur / h jättääpäivittäin laskuttamatta tehdystä työstä 15minuuttia / henkilö, kuinka paljon yrityksenkannattavuus heikkenee vuositasolla? Vastaus: 48 533 EUR
 3. 3. ASIANTUNTIJAYRITYKSEN RESURSSIT
 4. 4. SISÄLTÖ1. ValueFrame Oy – Rise of the Cloud2. Asiantuntijatyön organisoinnista3. Asenteiden merkityksestä4. Tunnusluvuista ja strategiasta5. Raportoinnista johtamisen tukena6. Kysymyksiä
 5. 5. VALUEFRAME OY- RISE OF THE CLOUD
 6. 6. ValueFrame Oy• Perustettu 2001• CRM ja PSA pilvipalveluna2 500 000 Liikevaihto2 000 000 Voitto ennen veroja1 500 0001 000 000 500 000 0 2006 2007 2008 2009 2010
 7. 7. ValueFrame Oy• 300 asiakasta, 12 000 käyttäjää• Käyttäjiä 14 eri maassa• 93% asiakkaista suosittelee
 8. 8. ValueFrame OyPalvelut ja asiakastoimialat Pilvipalveluna eli SaaS-palveluna tarjottavat ValueFrame PSA, CRM ja PSA Pro –tuotteemme tehostavat toimintaa ajasta ja paikasta riippumatta mm. seuraavilla aloilla:  Arkkitehtitoimistot  Asianajotoimistot  Insinööritoimistot  IT-alan yritykset  Konsulttiorganisaatiot  Myyntiorganisaatiot  Mainos- ja viestintätoimistot  Tilitoimistot  Henkilöstövuokrausyritykset
 9. 9. Professional Services Automation L E A KONTAKTIT D S Paperi- Tieto- Verkko- Työ- Sähkö- dokumen- järjestelm levyt asemat postit tit ät ValueFrame
 10. 10. Käyttöönotto  Neuvontapalve- lut puhelimitse ja sähköpostilla Liiketoimintaan  Täydellinen perehtyminen yllä-pito ja Keskeisten ongelma-  Olemassaolevan kehitys kohtien tunnistaminen tiedon tuonti  Konsultointi ja Raportointitarpeiden  Esim. asiakkaat, käytön kehittä- kartoitus projektit, laskutus mispalvelut Tiedon- Tuki ja Kartoitus Mukautus Koulutus siirrot ylläpito  Järjestelmän  Koulutusmateriaali mukautus kartoi- en laatiminen tuksen  Koulutukset roolin perusteella mukaan esim.  Parametroimalla, johto, myynti, ei ohjelmoimalla talous, projektipäälliköt 1 vko – 3 kk
 11. 11. Asiakkuus kannattaa Kaikki yritykset ValueFramen asiakkaat  ValueFramen40 asiakkaiden tunnus- 35,7 luvut selvästi asian- tuntijapalvelualan yritys-3530 ten keskimääräisiä tunnuslukuja paremmat25  Vertailu perustuu tilasto- keskuksen ja Suomen2015 13,19 13,4 Asiakastieto Oy:n 10,42 10,31 julkaisemiin tilinpäätös- tietoihin vuodelta 200710 6,8650 Käyttökate-% Nettotulos-% Pääoman tuotto-%
 12. 12. ASIANTUNTIJATYÖNORGANISOINNISTA
 13. 13. Järjestelmät eivät yksin riitä
 14. 14. 25% ihmisten työajasta kuluu tiedonhallintaan ja etsintään (Fakta 1/2011) 12,5 % 12,5 % 12,5 % 75 % Työaika Tieto löytyy Tietoa ei löydy
 15. 15. Määrittele prosessit ja roolit
 16. 16. Selkeät raportointirakenteet ja vastuualueet Suunnittelu- Toimitusjohtaja toimisto Oy Liiketoiminta- Liiketoiminta-alueet alue-ryhmät Suunnittelu Rakenne- Arkkitehti- Ympäristö- Sisustus- yhteensä suunnittelu suunnittelu suunnittelu suunnittelu Sisustussuun. Suunnittelu Suunnittelu yhteensä Toimitus Toimitus Liiketoiminta-alueen / palvelukokonaisuuden Projekti X seurantavastuu palvelujohtajilla Omien projektien seuranta- vastuu jalkautettu projekti- päälliköille
 17. 17. ASENTEIDEN MERKITYKSESTÄ
 18. 18. Pienillä valinnoilla... Ei tästä 15 minuutin hommasta kehtaa tunteja kirjata. Ei niillä minuuteilla ole mitään väliä kuitenkaan... Tulipa paljon tunteja, jätetäänpäs laskuttamatta tuo yksi puolikas... Taas tunnit kirjaamatta kolmelta päivältä. Teinköhän tiistaina asiakastyötä? Menköön hallintoon niin ei tarvitse riidellä asiakkaan kanssa...
 19. 19. On suuri merkitysLaskutusaste Katteen lisäys Min/Pv/Hlö 71 % 13 057 4,5 72 % 26 114 9 73 % 39 171 13,5 74 % 52 228 18 75 % 65 285 22,5Keskituntihinta Katteen lisäys Eur/Pv/Hlö 47.63 19 600 5,25 48.63 39 200 10,50 49.63 58 800 15,75 50.63 78 400 21,00 51.63 98 000 26,25
 20. 20. Jokainen voi vaikuttaa “Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few” - Mr. Spock
 21. 21. TUNNUSLUVUISTA JA STRATEGIASTA
 22. 22. Työtunnin kustannusrakenne
 23. 23. Tavoitetuntihinta TAVOITE- TUNTIHINTA
 24. 24. Pidä tavoitteet yksinkertaisina Parannamme Nostamme laskutusastetta keskituntihintaa 2% 3 EUR 84 914 EUR lisää tulosta
 25. 25. Esimerkkejä painopistealueista1. Myyntityön uudelleenorganisointi ja myyntikulttuurin luominen. Yrityksen myyntivastuu ja asiakasrajapinnassa työskentelyä siirretään toimitusjohtajalta muulle henkilöstölle. Muodostetaan toimiva myyntiorganisaatio.2. Palvelujen tuotteistaminen. Kasvua tuotteistettujen palveluiden avulla. Tuotteistamisella pyritään myös nostamaan laskutusastetta, keskituntihintaa ja sitä kautta yrityksen kannattavuutta.3. Asiakkuuksien kehittäminen kohti kannattavia ja pitkäkestoisia asiakassuhteita. Etsitään tyypilliset hinnoitteluvirheet ja tunnistetaan asiakkuuksien laatu. Aloitetaan asiakaskannattavuuden aktiivinen seuranta.
 26. 26. Strategia ja tunnusluvut  Strategioiden jalkauttaminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja ohjausta  Seuranta ja ohjaus edellyttää selkeitä mittareita  Mittarit ovat ne yrityksen keskeiset tunnusluvut (KPI = Key Performance Indicators), jotka tukevat yrityksen strategioiden mukaista toimintaa  Huom! Väärien tai yksittäisten tunnuslukujen käyttö voi johtaa ei- toivottuihin seurauksiin. Esimerkki: Keskeinen tehokkuuden mittari = Laskutettavuusaste • Tuntikirjauksien paisuttelu • Suunniteltujen työmäärien • Alhaisempi keskituntihinta käyttäminen täysimääräisesti • Heikentynyt kannattavuus
 27. 27. RAPORTIT JOHTAMISEN TUKENA
 28. 28. Operatiivinen projektijohto Projektien ja palvelujen johtaminen ja jatkuva kannattavuuden seuranta muodostavat kulmakiven koko yrityksen kannattavuuden varmistamiselle Omien projektien kannattavuuden seuranta tulee vastuutta projektipäällikkötasolle Seurantakulttuurin myötä tapahtuu oppimista, jonka avulla projektipäälliköt:  Kykenevät paremmin arvioimaan projekteja  Kykenevät tunnistamaan mahdollisia riskitekijöitä  Ymmärtävät jatkuvan seurannan ja projektien kannattavuuden / onnistumisen välisen yhteyden
 29. 29. Projektin yhteenveto Keskeisiä kysymyksiä: • Kuka on asiakas? • Miten projekti jakautuu vaiheisiin? • Projektin status? • Paljonko laskutettu?
 30. 30. Projektin resurssikuvaaja • Miten projekti jakaantuu vaiheisiin / osaprojekteihin? • Ketkä ovat projektille resursoidut henkilöt ? • Mikä on resursoitu vs. toteutuma? • Miten resurssit jakaantuvat ajallisesti? • Onko projekti aikataulussa?
 31. 31. Projektin kannattavuus • Mikä on projektin kate nyt? Entä suunniteltu kate? • Miten projektin kustannukset jakautuvat? • Paljonko on projektin keskituntihinta? • Entä keskituntihinta vs. tavoitetuntihinta?
 32. 32. Ennusteet Resursointien ja maksuerien perusteella voidaan muodostaa erilaisia ennusteita Yksi tärkeimmistä ennusteista on laskutusennuste Tärkeä seurantakohde on myös kertynyt laskuttamaton laskutus, eli ns. varasto Ennustamisessa voidaan myös hyödyntää eri tasoja:  Asiakas  Tiimi  Liiketoiminta-alue  Projekti
 33. 33. Laskutusennuste • Mikä on toteutuma vs. tavoite? • Paljonko laskutuksemme on ensi kuussa? • Mikä on laskuttamattoman työn arvo? • Paljonko on tilauskantamme?
 34. 34. Kuormitusennuste • Mikä on henkilöiden kuormitus? • Kenellä ei ole töitä? • Koska voimme myydä seuraavan projektin? • Milloin henkilö vapautuu seuraavaan projektiin?
 35. 35. Analyysit ja kehittäminen ValueFrameen kertynyt tieto mahdollistaa liiketoiminnan analysoinnin ja kehittämisen. Tyypillisesti analysoinnissa tarkastellaan liiketoiminnan keskeisiä mittareita kuten:  Absoluuttista tai suhteellista kannattavuutta  Asiakkaiden painoarvoja asiakassalkussa  Keskituntihintaa  Jne. Käytettävissä olevia tarkastelunäkökulmia eli dimensioita on useita, riippuen organisaation tarpeista, esim.  Liiketoiminta-alue tai näiden ryhmät  Tiimi tai kustannuspaikka  Asiakas, projekti tai osaprojekti  Projektipäällikkö tai yksittäinen henkilö
 36. 36. Asiakaskannattavuus • Ketkä ovat TOP 10 asiakastamme? Muista huomioida: • Onko panos/tuotos –suhde kunnossa? • Referenssiarvo • Asiakaskohtainen tavoitehinta vs. keskihinta • Kehittymisarvo • Asiakaskohtaiset kannattavuudet • Volyymiarvo • Asiakkaan painoarvot asiakassalkussa? • Asiakkuuden kesto • Laskuttamattomien töiden kertymät?
 37. 37. Laskutettavuusaste • Mikä on laskutettavuusasteemme? • Miten työt jakaantuvat eri työtyypeille? • Mikä on asiakastyön osuus? • Paljonko asiakastyöstä on laskuttamatonta?
 38. 38. Liiketoiminta-alueen kannattavuus • Miten eri palvelumme kannattavat? • Miten kannattavuus on kehittynyt? • Onko palvelut hinnoiteltu oikein? • Miten strategiset ydinpalvelut pärjäävät? • Palvelukohtaiset keskituntihinnat vs. Tavoitehinnat • Onko meillä lisämyyntimahdollisuuksia nykyasiakkaille?
 39. 39. KYSYMYKSIÄ?www.valueframe.comLautatarhankatu 600580 HELSINKIHarri KanervaToimitusjohtajaValueFrame Oy040 549 6594harri.kanerva@valueframe.com

×