O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
TÜRKiYE' DEKi 
REKLAMLARDA 
TOPLUMSAL CiNSiYET 
VE SUNUMU
Cinsiyet ? 
Toplumsal 
Cinsiyet ?
CiNSiYET 
Bizler i kadin ya da er kek 
yapan belir li f iziksel veya 
biyoloj ik özellikler dir .
TOPLUMSAL CiNSiYET 
Kadin ve er kek olar ak, 
t oplumun ist ekler i 
cer cevesinde şekillenen 
r oller dir .
Kadinin evde cocuk bakmasi, 
çamaşır , bulaşık gibi işler le 
ilgilenmesi, er keğin çalışıp evine 
par a get irmesi t oplu...
TOPLUMSAL CiNSiYET 
VE REKLAMLAR
Reklamlar t oplumsal cinsiyet 
algisinin yansidigi kucuk bir 
alandir . 
Toplumsal cinsiyet r oller i 
r eklamlar dan t op...
Reklamlar da kadin ve 
Er keklere grenkelelikglei n r olü? 
evin babasi, 
bakmakla yukumlu 
oldugu bir eyler 
baglaminda 
...
REKLAMLARI N 
TARiHSEL SUREC 
iCERiSiNDE 
DEGERLENDiRiLMESi
Kadin henuz is yasamina at ilmadan once 
yapilan r eklamlar da bar iz bir sekilde 
er kek egemenligi gor ulmekt edir . 
İ ...
Kadin, er kegin par asal gucu kar sisinda onun 
cinsel ve ev icindeki iht iyaclar ini kar silayan bir 
nesne konumunu almi...
Nasil ki kadinlar 
er kekler in r ol aldigi 
r eklamlar da yer 
almaya basladilar sa, 
er kekler de kadinlar in 
yer aldig...
Bir r eklam f ilmi 
çekseydiniz hangi konu 
için hangi cinsi 
seçer diniz?
Kozmet ik 
94% 
6%
Ot omobil 
63% 
37%
Yiyecek-içecek 
76% 
24%
Giyim Kuşam 
75% 
25%
Reklam f ilmi hazir lanir ken t oplumun 
ist ekler i 
goz onunde bulundur ulmali midir ? 
100 
80 
60 
40 
20 
0 
EVET HER...
SONUC 
Reklam sekt or u hit ap et t igi kit leyi 
daha cok et kilemek icin kit lenin 
davr anislar ini yine bu kit leye 
y...
ViDEO 1 
Ayþe Teyze'li Lay's Reklam Filmi.mp4
ViDEO 2 
Olips Disco Reklamý.mp4
SON
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Türkiye'deki Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet ve Sunumu

2.279 visualizações

Publicada em

Türkiye'deki Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet ve Sunumu

Publicada em: Marketing
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Türkiye'deki Reklamlarda Toplumsal Cinsiyet ve Sunumu

 1. 1. TÜRKiYE' DEKi REKLAMLARDA TOPLUMSAL CiNSiYET VE SUNUMU
 2. 2. Cinsiyet ? Toplumsal Cinsiyet ?
 3. 3. CiNSiYET Bizler i kadin ya da er kek yapan belir li f iziksel veya biyoloj ik özellikler dir .
 4. 4. TOPLUMSAL CiNSiYET Kadin ve er kek olar ak, t oplumun ist ekler i cer cevesinde şekillenen r oller dir .
 5. 5. Kadinin evde cocuk bakmasi, çamaşır , bulaşık gibi işler le ilgilenmesi, er keğin çalışıp evine par a get irmesi t oplumsal cinsiyet r oller ine ör nek olar ak göst er ilebilir .
 6. 6. TOPLUMSAL CiNSiYET VE REKLAMLAR
 7. 7. Reklamlar t oplumsal cinsiyet algisinin yansidigi kucuk bir alandir . Toplumsal cinsiyet r oller i r eklamlar dan t opluma yansidigi gibi t oplumdan da r eklamlar a yansimakt adir . Bu anlamda r eklamlar bir eyler in t oplum icindeki r oller ine dair ipuclar i ver ir .
 8. 8. Reklamlar da kadin ve Er keklere grenkelelikglei n r olü? evin babasi, bakmakla yukumlu oldugu bir eyler baglaminda r eklamlar da yer alir ken; evin annesi konumundaki kadinlar daha cok mut f ak isler i ve cocuk bakimi alanlar inda gor unmekt edir ler .
 9. 9. REKLAMLARI N TARiHSEL SUREC iCERiSiNDE DEGERLENDiRiLMESi
 10. 10. Kadin henuz is yasamina at ilmadan once yapilan r eklamlar da bar iz bir sekilde er kek egemenligi gor ulmekt edir . İ lk cekilen sigar a, ot omobil, alkol r eklamlar inda er kekler gost er ilmist ir . Gor ev dagiliminda er kekler in ust lendigi gor evler e daha f azla deger bicilmist ir . Ev icinde kalan kadinin emegi goze alinmamist ir . Kadinin ev icer isinde yapt igi isler ist en sayilmayip kadinlar bu isler i yapmak zor undaymis gibi kabul edilmist ir .
 11. 11. Kadin, er kegin par asal gucu kar sisinda onun cinsel ve ev icindeki iht iyaclar ini kar silayan bir nesne konumunu almist ir . Tum bunlar t oplumsal cinsiyet in kodladigi davr anis modeller idir . Kadinlar in is yasamina dahil olmalar iyla bir likt e r eklamlar daki et kinlinlikler i de ar tmist ir . Kadinin banka, kr edi, ot omobil r eklamlar inda gost er iminde belir gin bir ar t is olmust ur .
 12. 12. Nasil ki kadinlar er kekler in r ol aldigi r eklamlar da yer almaya basladilar sa, er kekler de kadinlar in yer aldigi r eklamlar da yer almaya baslamislar dir . Er kekler kozmet ik r eklamlar inda yer almaya baslamis, bakimli kadin kavr amina bakimli er kek kavr ami de eklenmist ir .
 13. 13. Bir r eklam f ilmi çekseydiniz hangi konu için hangi cinsi seçer diniz?
 14. 14. Kozmet ik 94% 6%
 15. 15. Ot omobil 63% 37%
 16. 16. Yiyecek-içecek 76% 24%
 17. 17. Giyim Kuşam 75% 25%
 18. 18. Reklam f ilmi hazir lanir ken t oplumun ist ekler i goz onunde bulundur ulmali midir ? 100 80 60 40 20 0 EVET HER ZAMAN DEGİL HAYİR
 19. 19. SONUC Reklam sekt or u hit ap et t igi kit leyi daha cok et kilemek icin kit lenin davr anislar ini yine bu kit leye yansitmakt adir . Onceler i er kek egemen olan bir sekt or olan r eklamcilik kadinin is yasamina at ilmasiyla kadinin geleneksel r oller inin yani sir a onu er kekler in yer aldigi r eklamlar da da gost ermeye baslamist ir .
 20. 20. ViDEO 1 Ayþe Teyze'li Lay's Reklam Filmi.mp4
 21. 21. ViDEO 2 Olips Disco Reklamý.mp4
 22. 22. SON

×