O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
‫התשע"ה‬ ‫קיץ‬ ‫כנס‬
‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מצביעי‬ ‫סדנת‬
:‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬
-‫ומטרותיו‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מהו‬
-‫המדד‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫מי‬
-‫נולד‬ ‫מדד‬ ‫איך‬
-‫המדד‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫...
-‫בהם‬ ‫ולדחוק‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫כלי‬ ‫לשמש‬
‫חברתי‬ ‫יותר‬ ‫באופן‬ ‫להצביע‬
:‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מטרות‬
-‫הכלכלי...
‫חלקים‬ ‫משני‬ ‫מורכבת‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫הכנת‬
‫הצעת‬ ‫לכל‬ ‫בנוגע‬ ‫החברתי‬ ‫המשמר‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫המדד‬ ‫מצביעי‬
...
- ‫נולד‬ ‫מדד‬ ‫איך‬ -
‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מצביעי‬
- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬ -
‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫כל‬ ‫יופיעו‬ ‫בה‬ ‫לטבלה‬ ‫קישור‬ ‫תמצאו‬ ‫המדד‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫ובקבוצת‬ ‫ב...
-- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
‫לכם‬ ‫שבא‬ ‫מתי‬ ‫ולהצביע‬ ‫לטבלה‬ ‫להיכנס‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬
.‫ושעה‬ ‫יום‬ ‫בכל‬
-‫פעם‬ ‫חוק‬ ‫...
-- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
-- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
-- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
-- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
-- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
-- ‫להצבעה‬ ‫עזרים‬
‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫קבוצת‬
‫החברתי‬ ‫המדד‬
‫כל‬ ‫את‬ ‫בתוכה‬ ‫מקבצת‬
‫ניתן‬ ‫ושם‬ ‫המצביעים‬
‫על‬ ‫דיונים...
‫הפירושים‬ ‫כותבי‬ ‫כל‬
‫נמצאים‬ ‫החוק‬ ‫להצעות‬
‫הפייסבוק‬ ‫בקבוצת‬
‫שם‬ .‫הפעילים‬ ‫מליאת‬
‫או‬ ‫הבהרות‬ ‫לבקש‬ ‫ניתן‬
‫...
- ‫להצבעה‬ ‫עזרים‬ -
- ‫קצוות‬ ‫סגירת‬ ‫מפגש‬
‫לדיון‬ ‫תעלנה‬ ‫הממוחשבת‬ ‫בהצבעה‬ ‫הכרעה‬ ‫הושגה‬ ‫לא‬ ‫לגביהן‬ ‫חוק‬ ‫הצע...
-‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫-פרסומי‬
‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫על‬ ‫ההצבעות‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ‫כשבועיים‬
‫המשמר‬ ‫של‬ ‫המנומקות‬ ‫העמדות‬ ‫את‬ ...
‫עמדות‬ ‫את‬ ‫נפרסם‬ ‫הכנס‬ ‫בסוף‬
‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המשמר‬
‫הם‬ ‫כיצד‬ ,‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫שנכללו‬
‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫...
הדרכה למצביעי המדד החברתי - קיץ 2015
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

הדרכה למצביעי המדד החברתי - קיץ 2015

385 visualizações

Publicada em

הדרכה להצבעה במדד החברתי, כפי שהועברה בסדנת ההכשרה במאי 2015

Publicada em: Notícias e política
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

הדרכה למצביעי המדד החברתי - קיץ 2015

 1. 1. ‫התשע"ה‬ ‫קיץ‬ ‫כנס‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מצביעי‬ ‫סדנת‬
 2. 2. :‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ -‫ומטרותיו‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מהו‬ -‫המדד‬ ‫על‬ ‫מצביע‬ ‫מי‬ -‫נולד‬ ‫מדד‬ ‫איך‬ -‫המדד‬ ‫על‬ ‫מצביעים‬ ‫איך‬ -‫להצבעה‬ ‫עזרים‬ -‫המדד‬ ‫ותוצאות‬ ‫המשמר‬ ‫עמדות‬ ‫פרסום‬ --‫אנטי‬ ‫לחקיקה‬ ‫וגורם‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫גרוע‬ ‫תירוץ‬ ‫הוא‬ ‫המדד‬ ‫האם‬ ?‫חברתית‬
 3. 3. -‫בהם‬ ‫ולדחוק‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫כלי‬ ‫לשמש‬ ‫חברתי‬ ‫יותר‬ ‫באופן‬ ‫להצביע‬ :‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מטרות‬ -‫הכלכלית-חברתית‬ ‫החקיקה‬ ‫את‬ ‫לציבור‬ ‫להנגיש‬ ‫ביקורתית‬ ‫בעין‬ ‫עליה‬ ‫ולהביט‬ ‫בכנסת‬ ‫שמתרחשת‬
 4. 4. ‫חלקים‬ ‫משני‬ ‫מורכבת‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫הכנת‬ ‫הצעת‬ ‫לכל‬ ‫בנוגע‬ ‫החברתי‬ ‫המשמר‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫המדד‬ ‫מצביעי‬ ‫שחברת‬ ‫ביותר‬ ‫החברתית‬ ‫הדרך‬ ‫היא‬ ‫אלה‬ ‫עמדות‬ ‫אוסף‬ ,‫עבורנו‬ - ‫חוק‬ .‫להצביע‬ ‫יכולה‬ ‫כנסת‬ ‫עמדות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫נבחנות‬ ‫כנסת‬ ‫חבר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הכנסת‬ ‫במליאת‬ ‫הצבעותיה‬ ‫הם‬ ‫לפיו‬ ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫הח"כים‬ ‫ציון‬ ‫נקבע‬ ‫כך‬ .‫החברתי‬ ‫המשמר‬ .‫מדורגים‬ 1 2
 5. 5. - ‫נולד‬ ‫מדד‬ ‫איך‬ -
 6. 6. ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫מצביעי‬
 7. 7. - ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬ - ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫כל‬ ‫יופיעו‬ ‫בה‬ ‫לטבלה‬ ‫קישור‬ ‫תמצאו‬ ‫המדד‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫ובקבוצת‬ ‫במיילים‬ .‫עליהן‬ ‫להצביע‬ ‫שניתן‬ .‫הצעה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ההצבעה‬ ‫לטופס‬ ‫קישור‬ ‫יופיע‬ ‫בטבלה‬ .‫אנשים‬ 20 ‫לפחות‬ ‫שהצביעו‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫ויסגר‬ ‫לפחות‬ ‫ימים‬ ‫שלושה‬ ‫למשך‬ ‫יפתח‬ ‫טופס‬ ‫כל‬
 8. 8. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬ ‫לכם‬ ‫שבא‬ ‫מתי‬ ‫ולהצביע‬ ‫לטבלה‬ ‫להיכנס‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ .‫ושעה‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ -‫פעם‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫עשר‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ‫בשבוע‬ ‫מרוכזת‬ ‫אחת‬ -‫הסופ"ש‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫ההצבעות‬ ‫את‬ ‫לפרוס‬ -‫יום‬ ‫כל‬ ‫שתיים‬ ‫על‬ ‫להצביע‬ ‫יסומנו‬ ‫מההצעות‬ ‫חלק‬ .‫גבוהה‬ ‫דחיפות‬ ‫ברמת‬ .‫עליהן‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫הצביעו‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫כשיהיו‬ ‫נדחוק‬ ‫דחופות‬ ‫מאוד‬ ‫ובפייסבוק‬ ‫במייל‬ ‫בכם‬ ‫לגשת‬ (‫בסמס‬ ‫גם‬ ‫)ואולי‬ .‫עליהן‬ ‫ולהצביע‬ ‫כדי‬ ,‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫תצביע‬ ‫אחת‬ ‫שכל‬ ‫חשוב‬ .‫המשמר‬ ‫עמדת‬ ‫את‬ ‫היטב‬ ‫שמייצגות‬ ‫תוצאות‬ ‫שנקבל‬
 9. 9. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
 10. 10. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
 11. 11. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
 12. 12. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
 13. 13. -- ‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫ההצבעה‬
 14. 14. -- ‫להצבעה‬ ‫עזרים‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫קבוצת‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בתוכה‬ ‫מקבצת‬ ‫ניתן‬ ‫ושם‬ ‫המצביעים‬ ‫על‬ ‫דיונים‬ ‫לקיים‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ .‫שבטופס‬ ‫בקבוצת‬ ‫תעלה‬ ‫פעם‬ ‫מדי‬ ‫של‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫הפייסבוק‬ .‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫בעניין‬ ‫מומחה‬ ‫לבקש‬ ‫יכולים‬ ‫גם‬ ‫המצביעים‬ .‫המומחים‬ ‫מאחד‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬
 15. 15. ‫הפירושים‬ ‫כותבי‬ ‫כל‬ ‫נמצאים‬ ‫החוק‬ ‫להצעות‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בקבוצת‬ ‫שם‬ .‫הפעילים‬ ‫מליאת‬ ‫או‬ ‫הבהרות‬ ‫לבקש‬ ‫ניתן‬ ‫הצעות‬ ‫בעניין‬ ‫הרחבות‬ ‫לתת‬ ‫גם‬ ‫)כמו‬ ‫החוק‬ .(‫הפירושים‬ ‫על‬ ‫משוב‬ - ‫להצבעה‬ ‫עזרים‬ - ‫אתם‬ ‫שגם‬ ‫ודאו‬ ‫אנא‬ .‫בקבוצה‬ ‫חברים‬
 16. 16. - ‫להצבעה‬ ‫עזרים‬ - - ‫קצוות‬ ‫סגירת‬ ‫מפגש‬ ‫לדיון‬ ‫תעלנה‬ ‫הממוחשבת‬ ‫בהצבעה‬ ‫הכרעה‬ ‫הושגה‬ ‫לא‬ ‫לגביהן‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ .‫קצוות‬ ‫סגירת‬ ‫במפגש‬ ‫ולהצבעה‬ ‫פתוח‬ .(‫מפגש‬ ‫בכל‬ ‫חוק‬ ‫הצעות‬ ‫)כעשר‬ ‫כזה‬ ‫אחד‬ ‫מפגש‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬ ‫יהיה‬
 17. 17. -‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫-פרסומי‬ ‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫על‬ ‫ההצבעות‬ ‫תחילת‬ ‫לאחר‬ ‫כשבועיים‬ ‫המשמר‬ ‫של‬ ‫המנומקות‬ ‫העמדות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫נתחיל‬ .‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫להצבעה‬ ‫שעלו‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫לגבי‬ ‫החברתי‬ :‫הן‬ ‫כאשר‬ ‫אותן‬ ‫נפרסם‬ -‫הכנסת‬ ‫ועדות‬ ‫לדיוני‬ ‫יגיעו‬ -‫נוספות‬ ‫להצבעות‬ ‫יעלו‬ -‫אותן‬ ‫לקבור‬ ‫ינסו‬
 18. 18. ‫עמדות‬ ‫את‬ ‫נפרסם‬ ‫הכנס‬ ‫בסוף‬ ‫החוק‬ ‫הצעות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫המשמר‬ ‫הם‬ ‫כיצד‬ ,‫החברתי‬ ‫במדד‬ ‫שנכללו‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫הצבעות‬ ‫עם‬ ‫משתוות‬ ‫יחסית‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫דירוג‬ ‫ואת‬ .‫לחבריהם‬ -‫החברתי‬ ‫המדד‬ ‫-פרסומי‬

×