رزومه

>> ‫کاری‬ ‫رزومه‬ <<
‫اباد‬ ‫مهدی‬ ‫اکبری‬ ‫حمیدرضا‬ ‫اینجانب‬
,
‫یحیی‬ ‫فرزند‬
,
‫متولد‬
1358
‫مشهد‬ ‫ساکن‬
,
: ‫دارم‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬
:‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬
1
-
) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ( ‫کامپیوتر‬‫لیسانس‬
‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫از‬
‫سالهای‬ ‫(بین‬
2002
‫تا‬
2006
)
2
-
‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫مدرک‬
‫و‬ ‫دلفی‬
sqlserver
‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫سازمان‬ ‫از‬
600
‫ساعته‬
‫(سال‬
2003
)
3
-
‫مدرک‬
ICDL
‫المللی‬ ‫بین‬
‫سال‬
2007
4
-
‫اثربخش‬ ‫سرپرستی‬ ‫کاربردی‬ ‫آموزش‬ ‫دوره‬
‫سال‬
2010
5
-
‫موثر‬ ‫ارتباطات‬ ‫کاربردی‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬
‫سال‬
2010
6
-
‫دارویی‬ ‫انبار‬ ‫بازآموزی‬ ‫دوره‬
‫سال‬
2010
:‫عملی‬ ‫سوابق‬
1
-
‫سمن‬ ‫سایه‬ ‫پخش‬ ‫شرکت‬ ‫انفورماتیک‬ ‫سرپرست‬
‫خراسان‬ ‫شعبه‬
‫پخش‬ ‫نمایندگی‬
‫ایچ‬ ‫سن‬ ‫محصوالت‬
-
‫شیبا‬
-
‫نستله‬
-
‫ردبول‬
‫مدت‬‫به‬
6
‫سال‬
‫(از‬
2009
‫تا‬
2015
)
2
-
‫پخش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬
‫فروش‬ ‫و‬
‫ورانگر‬
3
-
‫مویرگی‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬
4
-
‫سرد‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫احاطه‬ ‫و‬ ‫تسلط‬
5
-
‫روا‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬
‫فروش‬ ‫حسابداری‬ ‫ل‬
6
-
‫پرسنل‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫تسلط‬
(
(pwkara
7
-
‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫دانشگاه‬ ( ‫دانشگاه‬ ‫در‬‫تدریس‬
-
) ‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬
8
-
)‫(ع‬ ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫کامپیوتر‬ ‫آموزشگاه‬ ( ‫آموزشگاهها‬ ‫در‬‫تدریس‬
–
‫تهران‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬
–
‫بعثت‬ ‫مجتمع‬
–
) ‫شرق‬ ‫مشکات‬ ‫کامپیوتر‬ ‫آموزشگاه‬
9
-
‫بیسیک‬ ‫ویژوال‬ ( ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬
,
) ‫دلفی‬
1
-
9
‫کالت‬ ‫آسفالت‬ ‫شرکت‬ ‫سیستم‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬
2
-
9
‫کلوپها‬ ‫ویدئو‬ ‫برای‬ ‫دی‬ ‫سی‬ ‫بانک‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬
3
-
9
‫انبارداری‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬
4
-
9
‫غیره‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫سیستم‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬
10
-
( ‫سایت‬ ‫طراحی‬
asp.net
–
html
)
1
-
10
‫س‬ ‫طراحی‬
‫ایت‬
www.Irandev.com
2
-
10
‫انتخابات‬ ‫تبلیغات‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
11
-
‫کامپیوتر‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬
‫سیستم‬ ‫اسمبل‬ ‫(شامل‬
-
‫قطعات‬ ‫یابی‬ ‫عیب‬
-
)‫قطعات‬ ‫تعمیر‬
1
-
11
‫پردازی‬ ‫داده‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫همکاری‬
‫پژواک‬
84
-
1382
2
-
11
‫پویا‬ ‫امواج‬ ‫انفورماتیک‬ ‫شرکت‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬
86
-
1384
12
-
‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬
2003
‫سرور‬
‫ویندوز‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫و‬
2008
-13
‫ویروسها‬ ‫آنتی‬ ‫و‬‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫کامل‬‫تسلط‬
:‫علمی‬ ‫سوابق‬
1
-
‫زبان‬ ‫و‬ ‫پاسکال‬ ( ‫داس‬ ‫تحت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬
C
)
2
-
‫بیسیک‬ ‫ویژوال‬ ( ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬
–
‫دلفی‬
-
vb.net-c#.net
)
3
-
‫وب‬ ‫تحت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬
(
asp
–
asp.net
–
Html
)
4
-
( ‫اطالعاتی‬ ‫بانکهای‬
SQL server
)
5
-
‫سیستم‬ ‫اسمبل‬ ( ‫کامپیوتر‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬
–
‫قطعات‬ ‫تعویض‬
–
) ‫درایوها‬‫نصب‬
6
-
(‫شبکه‬
advanced server 2000
–
server 2003
)
‫تماس‬ ‫شماره‬
9151090081
98

Recomendados

دتسگاه حضور غیاب por
دتسگاه حضور غیاب دتسگاه حضور غیاب
دتسگاه حضور غیاب JahangostarParsRaden
28 visualizações4 slides
دستگاه حضور و غیاب جهان گستر پارس por
دستگاه حضور و غیاب جهان گستر پارسدستگاه حضور و غیاب جهان گستر پارس
دستگاه حضور و غیاب جهان گستر پارسJahangostarParsRaden
8 visualizações4 slides
Sintegra Portfolio por
Sintegra PortfolioSintegra Portfolio
Sintegra PortfolioAnna Nusheva
257 visualizações18 slides
Certificado de finalización bitcoin,la moneda virtual por
Certificado de finalización bitcoin,la moneda virtualCertificado de finalización bitcoin,la moneda virtual
Certificado de finalización bitcoin,la moneda virtualLorena Rioseco Palacios
209 visualizações1 slide
Público - estrangeiros compraram 4,2 mil milhões de imóveis nos últimos 1... por
Público - estrangeiros compraram 4,2 mil milhões de imóveis nos últimos 1...Público - estrangeiros compraram 4,2 mil milhões de imóveis nos últimos 1...
Público - estrangeiros compraram 4,2 mil milhões de imóveis nos últimos 1...Miguel Guedes de Sousa
79 visualizações1 slide
Sena por
SenaSena
Senazambranolear
59 visualizações1 slide

Mais conteúdo relacionado

Similar a رزومه

Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume por
Mohammad Mahdi Arab Fasi ResumeMohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab Fasi ResumeMohammad Mahdi Arab
114 visualizações33 slides
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume por
Mohammad Mahdi Arab Farsi ResumeMohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab Farsi ResumeMohammad Mahdi Arab
300 visualizações33 slides
saeed azizi-limited resume por
saeed azizi-limited resumesaeed azizi-limited resume
saeed azizi-limited resumeSaeed Azizi
105 visualizações1 slide
مسعود شکرانی por
مسعود شکرانیمسعود شکرانی
مسعود شکرانیFailCon Iran
792 visualizações17 slides
Presentation por
PresentationPresentation
PresentationFarshad Arab
511 visualizações100 slides
presentation por
presentationpresentation
presentationG.R.E.E.N E.N.E.R.G.Y
164 visualizações100 slides

Similar a رزومه(8)

Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume por Mohammad Mahdi Arab
Mohammad Mahdi Arab Fasi ResumeMohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab114 visualizações
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume por Mohammad Mahdi Arab
Mohammad Mahdi Arab Farsi ResumeMohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab300 visualizações
saeed azizi-limited resume por Saeed Azizi
saeed azizi-limited resumesaeed azizi-limited resume
saeed azizi-limited resume
Saeed Azizi105 visualizações
مسعود شکرانی por FailCon Iran
مسعود شکرانیمسعود شکرانی
مسعود شکرانی
FailCon Iran792 visualizações
Presentation por Farshad Arab
PresentationPresentation
Presentation
Farshad Arab511 visualizações
رزومه کامرانی por Ali Kamrani
رزومه کامرانیرزومه کامرانی
رزومه کامرانی
Ali Kamrani252 visualizações
رزومه por Aminima12
رزومه رزومه
رزومه
Aminima12183 visualizações

رزومه

  • 1. >> ‫کاری‬ ‫رزومه‬ << ‫اباد‬ ‫مهدی‬ ‫اکبری‬ ‫حمیدرضا‬ ‫اینجانب‬ , ‫یحیی‬ ‫فرزند‬ , ‫متولد‬ 1358 ‫مشهد‬ ‫ساکن‬ , : ‫دارم‬ ‫می‬ ‫اعالم‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫سوابق‬ :‫تحصیلی‬ ‫مدارک‬ 1 - ) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ( ‫کامپیوتر‬‫لیسانس‬ ‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫سالهای‬ ‫(بین‬ 2002 ‫تا‬ 2006 ) 2 - ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫مدرک‬ ‫و‬ ‫دلفی‬ sqlserver ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ 600 ‫ساعته‬ ‫(سال‬ 2003 ) 3 - ‫مدرک‬ ICDL ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫سال‬ 2007 4 - ‫اثربخش‬ ‫سرپرستی‬ ‫کاربردی‬ ‫آموزش‬ ‫دوره‬ ‫سال‬ 2010 5 - ‫موثر‬ ‫ارتباطات‬ ‫کاربردی‬ ‫آموزشی‬ ‫دوره‬ ‫سال‬ 2010 6 - ‫دارویی‬ ‫انبار‬ ‫بازآموزی‬ ‫دوره‬ ‫سال‬ 2010 :‫عملی‬ ‫سوابق‬ 1 - ‫سمن‬ ‫سایه‬ ‫پخش‬ ‫شرکت‬ ‫انفورماتیک‬ ‫سرپرست‬ ‫خراسان‬ ‫شعبه‬ ‫پخش‬ ‫نمایندگی‬ ‫ایچ‬ ‫سن‬ ‫محصوالت‬ - ‫شیبا‬ - ‫نستله‬ - ‫ردبول‬ ‫مدت‬‫به‬ 6 ‫سال‬ ‫(از‬ 2009 ‫تا‬ 2015 ) 2 - ‫پخش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫ورانگر‬ 3 - ‫مویرگی‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬ 4 - ‫سرد‬ ‫و‬ ‫گرم‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫احاطه‬ ‫و‬ ‫تسلط‬ 5 - ‫روا‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫فروش‬ ‫حسابداری‬ ‫ل‬ 6 - ‫پرسنل‬ ‫غیاب‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫تسلط‬ ( (pwkara 7 - ‫کاربردی‬ ‫علمی‬ ‫دانشگاه‬ ( ‫دانشگاه‬ ‫در‬‫تدریس‬ - ) ‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ 8 - )‫(ع‬ ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫کامپیوتر‬ ‫آموزشگاه‬ ( ‫آموزشگاهها‬ ‫در‬‫تدریس‬ – ‫تهران‬ ‫فنی‬ ‫مجتمع‬ – ‫بعثت‬ ‫مجتمع‬ – ) ‫شرق‬ ‫مشکات‬ ‫کامپیوتر‬ ‫آموزشگاه‬ 9 - ‫بیسیک‬ ‫ویژوال‬ ( ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫نویس‬ ‫برنامه‬ , ) ‫دلفی‬ 1 - 9 ‫کالت‬ ‫آسفالت‬ ‫شرکت‬ ‫سیستم‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬ 2 - 9 ‫کلوپها‬ ‫ویدئو‬ ‫برای‬ ‫دی‬ ‫سی‬ ‫بانک‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬ 3 - 9 ‫انبارداری‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬ 4 - 9 ‫غیره‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫سیستم‬ ‫برنامه‬ ‫نوشتن‬ 10 - ( ‫سایت‬ ‫طراحی‬ asp.net – html ) 1 - 10 ‫س‬ ‫طراحی‬ ‫ایت‬ www.Irandev.com 2 - 10 ‫انتخابات‬ ‫تبلیغات‬ ‫سایت‬ ‫طراحی‬
  • 2. 11 - ‫کامپیوتر‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫سیستم‬ ‫اسمبل‬ ‫(شامل‬ - ‫قطعات‬ ‫یابی‬ ‫عیب‬ - )‫قطعات‬ ‫تعمیر‬ 1 - 11 ‫پردازی‬ ‫داده‬ ‫شرکت‬ ‫در‬ ‫همکاری‬ ‫پژواک‬ 84 - 1382 2 - 11 ‫پویا‬ ‫امواج‬ ‫انفورماتیک‬ ‫شرکت‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ 86 - 1384 12 - ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫تسلط‬ 2003 ‫سرور‬ ‫ویندوز‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫و‬ 2008 -13 ‫ویروسها‬ ‫آنتی‬ ‫و‬‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫کامل‬‫تسلط‬ :‫علمی‬ ‫سوابق‬ 1 - ‫زبان‬ ‫و‬ ‫پاسکال‬ ( ‫داس‬ ‫تحت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ C ) 2 - ‫بیسیک‬ ‫ویژوال‬ ( ‫ویندوز‬ ‫تحت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ – ‫دلفی‬ - vb.net-c#.net ) 3 - ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ( asp – asp.net – Html ) 4 - ( ‫اطالعاتی‬ ‫بانکهای‬ SQL server ) 5 - ‫سیستم‬ ‫اسمبل‬ ( ‫کامپیوتر‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ – ‫قطعات‬ ‫تعویض‬ – ) ‫درایوها‬‫نصب‬ 6 - (‫شبکه‬ advanced server 2000 – server 2003 ) ‫تماس‬ ‫شماره‬ 9151090081 98