O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kaizen sunum

8.707 visualizações

Publicada em

Publicada em: Dados e análise
 • Writing good research paper is quite easy and very difficult simultaneously. It depends on the individual skill set also. You can get help from research paper writing. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Kaizen sunum

 1. 1. Kalite Yönetim Sistemleri
 2. 2. Kaizen Nedir? Büşra Okunakol
 3. 3. Bahsedeceğim Konular  Kaizen Kavramı  Kaizen’ in Ortaya Çıkışı  Kaizen Anlayışı  Kaizen’ in Hedefi Nedir?  Problem Çözme Araçları  Kaizen’ in Problem Çözmede 7 Temel Prensibi
 4. 4. Kaizen Kavramı  Kaizen Japonca da SÜREKLİ İYİLEŞME anlamına gelen bir kelimedir.  Kaizen’in baş sloganı ’’ En iyi iyinin düşmanıdır’’
 5. 5. Kaizen Sloganı En iyi, iyinin düşmanıdır.
 6. 6. Kaizen’ in Ortaya Çıkışı  Savaş sonrası Japonya, fakir düşmüş bir ülkeydi.  İleri teknolojileri üretecek yada satın alabilecek ekonomik güce sahip değildi.  Bu gerçeğin yanında Japonya halkının gelenekleri ve yaşam tarzları da eklenince  Japonların küçük ama sık gelişme adımlarına dayanan Kaizen anlayışı ortaya çıktı.
 7. 7. Kaizen Anlayışı  Kaizen’ in temeli: Sorunları saklamamaktan geçer.  Kaizen’ in amacı: Geçici önlemlerle o günü kurtarmak değil, kalıcı çözümlerle yarını kurtarmaktır.
 8. 8. Kaizen Anlayışı (Devam)  Sürekli iyileştirme felsefesi  ‘’basitleştirme-otomatik hale getirme-birleştirme’’ üçlüsünden oluşmaktadır.
 9. 9. Kaizen’ in Amacı  Kaizen küçük, fakat sürekli adımlarla mevcut durumun iyileştirilmesini hedefler
 10. 10. Kaizen Stratejisinin Önemi! Kalıcı olmak Kar etmek
 11. 11. Kaizen’ in Hedefi Nedir?  Kaizen’in hedefi MUDA’lardır.  MUDA NEDİR ?  MUDA, mevcut kaynakların KATMA DEĞER yaratmayan yerlerde kullanılmasıdır.
 12. 12. Kaizen Nerelerde Yaygın?  Çalışanlarla yönetim ilişkileri  Pazarlama uygulamaları  Tedarikçi ilişkileri alanlarına da yayılmıştır.  Orta kademe yöneticileri  Amirler
 13. 13. Japonya’nın Rekabette Anahtarı  Japonya fabrikalarındaki mühendisler ‘’her şeyi hep aynı tarzda yapmaya devam ederseniz, ilerleme olmaz’’ diye uyarılır.
 14. 14. Sürekli Gelişme İçin Gereken 3 Temel Koşul  Mevcut durumu yetersiz bulmak  İnsan faktörünü geliştirmek  Problem çözme teknikleri
 15. 15. Kaizen Emirleri  Takım güne beraber başlar ve bitirir.  Vaktinde olmak önemlidir.  İletişim araçları etkisiz hale getirilmelidir.  Takım kendisine ayrılan özel odasında faaliyet gösterir.  Müdahale edilmemelidir.  Kaizen hedeflerinden sapılmamalıdır.
 16. 16. Problem Çözme Araçları  Pareto Analizi  Sebep-Sonuç Diyagramları (balık kılçığı)  Histogramlar
 17. 17. Kaizen’ in Problem Çözmede 7 Temel Prensibi  Problemi kabul edin.  Çok para gerektirmeyen projeleri seçin.  Önce ‘’kendi’’ problemlerinize bakın, ‘’onlarınkine’’ değil.  Tek ölçü ekonomik çıkar olmamalıdır.  Önceliği saptayın. Projeyi kalite, maliyet, dağıtım ilkelerine dayalı olarak yürütün.  Planla, uygula, kontrol et, önlem (PUKÖ) çevrimini izleyin.  Doğru çözüm araçlarını kullanın.
 18. 18. Son İlk çağlarda güçlü olan, Endüstri çağında zengin olan kazanırdı, içinde bulunduğumuz çağda ise maliyetlerine hakim olan ve sürekli iyileşen işletmeler kazanacak!
 19. 19. Kaizen’ in İşletme İçinde Uygulanması Halenur Yeşilırmak
 20. 20.  Kaizen’in İşletme İçinde Uygulanması  Fabrikalardaki 16 Büyük Kayıp  Kaizen Türleri  Kaizen Felsefesi Ve Uygulama Şekli  Kaizenin İşletmelerde Uygulanmasında Takip Edilecek Yöntemler  Bir İşletmede Kaizen Felsefesini Yerleştirmek İstiyorsa Anlatacağım Konular
 21. 21. Kaizen’ in İşletme İçinde Uygulanması  Üst yönetim için Kaizen stratejisi  Orta kademe için Kaizen stratejisi  Denetleyiciler için Kaizen stratejisi  İşçiler için Kaizen stratejisi
 22. 22. Fabrikalardaki 16 Büyük Kayıp
 23. 23. 3 Çeşit Kayıp Türü Vardır  Ekipman Etkinliğini Kısıtlayan Kayıplar  İşgücü Etkinliğini Kısıtlayan Kayıplar  Malzeme ve Enerjiye İlişkin Kayıplar
 24. 24. Ekipman Etkinliğini Kısıtlayan Kayıplar 1. Arıza Kayıpları 2. Setup Ayar Kayıpları 3. Takım Değişimi 4. Başlangıç Kayıpları
 25. 25. Ekipman Etkinliğini Kısıtlayan Kayıplar 5. Küçük Duruşlar 6. Hız Kayıpları 7. Hatalı Üretim ve Tamir Kayıpları 8. Kapatma Kayıpları
 26. 26. İşgücü Etkinliğini Kısıtlayan Kayıplar 1. Yönetim Kayıpları 2. Üretim Hareket Kayıpları 3. Hat Organizasyon Kayıpları 4. Lojistik Kayıpları 5. Ölçme ve Ayar Kayıpları
 27. 27. Malzeme ve Enerjiye İlişkin Kayıplar 1. Enerji Kayıpları 2. Kalıp ve El Aleti Kayıpları 3. Ürün Kayıpları
 28. 28. Kaizen Türleri  İşletmelerde yoğun olarak iki çeşit Kaizen uygulanmaktadır. 1. Kaizen (Önce-Sonra) 2. Kobetsu Kaizen
 29. 29. 1. Önce-Sonra Kaizen  Birey öncelikli çalışmalardır.  Ekip sayısı en fazla 2 kisiden olusabilir.  Tecrübe ve sağduyu ile gerçekleşir.
 30. 30. Önce-Sonra Kaizen  Her an uygulanır.  Tüm alanlarda uygulanır.  Kısa sürede tamamlanan çalışmalardır.
 31. 31. Önce-Sonra Kaizen
 32. 32. 2. Kobetsu-Kaizen  Ekip en fazla 5 en az 3 kişiden oluşabilir.  16 büyük kaybı içerir.  Veri takibi gerektirir.
 33. 33. Kobetsu Kaizen  Öncesinde ve sonrasında gözlem ve izleme gerektirir.  Sadece kendi alanı ile ilgili uygulanabilir.  Uzun süreli ( min.3-max.6 ay) çalışmalardır.
 34. 34. Kaizen Felsefesi ve Uygulama Şekli  Kaizen sonuç odaklı değil , süreç odaklıdır.  Amaç verimliliğin, kalitenin ve çalışanların iş tatmininin artırılmasıdır.
 35. 35. Kaizen Felsefesi ve Uygulama Şekli Ayrıca, çalışanlara geliştirdikleri fikirleri uygulamaya geçirmeleri konusunda da insiyatif verilmelidir.
 36. 36. Kaizen’ in İşletmelerde Uygulanmasında Takip Edilecek Yöntemler  Çalışanların not tutması  Çalışanın belirlediği problemi çözmeye yönelik fikirler geliştirmesi  Üst teklifleri dinler.  İyileştirmeyle ilgili fikrin bizzat teklifi yapan tarafından uygulanması esastır.  Sonuçlar
 37. 37. Bir İşletmede Kaizen Felsefesini Yerleştirmek İsteniyorsa  Çalışanlar cesaretlendirilmeli
 38. 38. Bir İşletmede Kaizen Felsefesini Yerleştirmek İsteniyorsa  Eğitim
 39. 39. Kaizen ile Toplam Kalite Kontrolü Oğuz Kağan EREN www.kaganeren.net
 40. 40. Bahsedeceğimiz Konular  Kaizen ve Toplam Kalite Kontrol  Japon ve Batılı Kalite Kontrol Yaklaşımları  Puko Döngüsü(Deming Döngüsü)
 41. 41. Hedef Sunumun sonunda; Kaizen’nin Toplam Kalite Kontrol İlişkisini Japon ve Batılıların Kalite Kontrole Yaklaşımını Pukö Döngüsünü Nasıl Kullanacağımızı Öğrenmiş olacaksınız.
 42. 42. Kaizen ve Toplam Kalite Kontrolü Kaizen yaklaşımında amaç iyileştirme, dolayısıyla kaliteyi arttırmaktır. Kaizen'e ve problemlerin çözümüne istatistiksel ve sistematik bir yaklaşımı ifade eder.
 43. 43. Kalite Kontrol ve İnsan Kalitesi  Temel amaç verimliliğin iyileştirilmesinden çok sistem verimliliğinin iyileştirilmesidir. İnsan Donanı m Uygulama Kuralları
 44. 44. Japon Çelik İşletmeleri Mankichi Tateno  Müşteri Güveni  Yüksek Kârlılık  Şirket Politikatısının Yayılımı ve Gönüllülük
 45. 45. Japon ve Batılı Kalite Kontrol Yaklaşımları • Bir Japon deyişine göre , ‘’ kalite kontrol eğitimle başlar, eğitimle devam eder’’. • Japonya’da TKK ile ilgili bir çok kuruluş vardır batıda ise oldukça azdır. • Batıda TKK ile ilgili bilgi sadece mühendislere verilir, Japonya’da ise her kesim bilgilendirilir.
 46. 46. Pukö Döngüsü(Deming) Temel Özellikleri; • Katılımcı • Faaliyet Geliştirir • İlk defada doğru yap İlkesi • Kalite ve Maliyete Yönelik
 47. 47. Deming Çarkı ile PUKO Döngüsü Arasındaki Karşılıklı İlişki
 48. 48. Eski-Yeni Puko Eski PUKO Yeni PUKO
 49. 49. Sonuç
 50. 50. Teşekkürler…  Oğuz Kağan EREN www.kaganeren.net - www.kaganeren.com - www.yazilimforum.com - www.dahada.net
 51. 51. Kaizen ve İnovasyon Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Burcu ALKAN
 52. 52. Bahsedeceğim Konular  İnovasyon Nedir ?  Kaizen mi İnovasyon mu ?  Kaizen ile İnovasyon Yaklaşımlarının Karşılaştırılması  Daha Fazla Kaizen  5S olayı
 53. 53. İnovasyon
 54. 54. İnovasyon Burada, hayatımızın her yerinde rastlayabileceğimiz güncel bir inovasyonu görebilirsiniz.
 55. 55. İnovasyon  İnovasyonun en çok karıştırıldığı olgu "invention", yani icattır.
 56. 56. İnovasyon  İnovasyonun doğası gereği arasındaki sınırların çok net olmadığı başka bir alanda ürün tasarımıdır.
 57. 57. Kaizen mi? İnovasyon mu? Yaratıcı boyutu. Süreç boyutu. Literatürde inovasyon.
 58. 58. Kaizen mi? İnovasyon mu?  Kaizen ve İnovasyonu birlikte değerlendirilmesi
 59. 59. Kaizen ile İnovasyon Yaklaşımlarının Karşılaştırılması  Sürekli iyileştirmenin temelinde yatanlar ve klasik gelişim anlayışı  Bu daha çok Batılı yaklaşımların düştüğü yanılgının temelini oluşturur.
 60. 60. Kaizen ile İnovasyon Yaklaşımlarının Karşılaştırılması
 61. 61. İnovasyon (Yenileştirme) İnovasyo n Yaratıcılı k Bireysellik Uzlaşma Hamlele r Odak noktası Bilgi Görev Teknoloji İletişim Bilgi akışı
 62. 62. Kaizen (İyileştirme) Kaizen Uyarlamacıl ık Takım çalışmas ı Genelle me Detaylar İnsan Bilgi Görev Teknoloji iletişim Bilgi akışı
 63. 63. Daha Fazla Kaizen  Kaizen uygulamaları, proje tamamlandıktan sonra sona ermez.  İyileştirmeye yönelik bir yaklaşımdır.  İlk Kaizen uygulamasından sonra.
 64. 64. Daha Fazla Kaizen  Az maliyet çok kazanç
 65. 65. 5S Olayı  5S olayı.  5S uygulaması ve kaizen.  5S uygulamasının önemi.
 66. 66. Son  Kaizen ve İnovasyonun neden bir arada ele aldık ?
 67. 67. Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim Burcu ALKAN
 68. 68. BAŞARISIZLIĞIMIZ BİR İÇ HASTALIKTIR
 69. 69. Konosuke Matsushita
 70. 70. “Biz kazandık, siz kaybettiniz; biz kazanacağız ve siz de kaybedeceksiniz. Hiçbirşey yapamazsınız, çünkü başarısızlığınız bir iç hastalıktır
 71. 71.  Sizler için yöneticilik, yönetimin fikirlerini yumuşak bir biçimde çalışanların ellerine ulaştırmak sanatıdır..
 72. 72.  Acı bir mağlubiyeti zafere dönüştüren sır ne idi ?  Vatanları için ölmeye karar veren kamikazelerin, iş hayatının samuraylarını yetiştiren Japonya’nın başarısının anahtarı ne idi ?
 73. 73.  İki günü bir olan zarardadır..
 74. 74.  İnanç sistemimizde yer alan, fakat hayatımıza aksetmeyen “İki günü birbirine eşit olan zarardadır” Hadisi Şerifinin madde planındaki kısmi bir yansıması ile eşdeğer bir manayı taşıyan KAİZEN kelimesi, Japonya’da günlük hayatın bir parçası olmuş..
 75. 75.  Matsushita’nın konuşmasını bir de kendimiz açısından değerlendirelim.
 76. 76.  Dert bilinirse, devası kolaydır. Bilmemek ve anlamaya çalışmamak ise en büyük derdimizdir.  Ülkemizin kaliteye ve “kalite insanı” sayısındaki artışa, çorak toprakların suya olduğu kadar, ihtiyacı vardır. SON
 77. 77. Kaizen Örnek ve Uygulamaları Ümit Serbest Kalite Yönetim Sistemleri www.umitserbest.net
 78. 78. Kaizen’ i Uygulamak İş Hayatında Kaizen Günlük Hayatta Kaizen Nelerden Bahsedecegiz?
 79. 79. Amaç Kaizen’ i örnekler ile anlamak Kaizen’ i uygulamayı öğrenmek
 80. 80. Kaizen’ i Anlamak Önlem Al PlanlaUygula Kontrol Et Küçük Değişiklikler Uzun Vadeli Küçük Yatırımlar
 81. 81. Kaizen’ i Uygulamak •İhtiyacı Belirlemek •Süreç Odaklı Olmak
 82. 82. İş Hayatında Kaizen
 83. 83. İş Hayatında Kaizen 168 246 0 50 100 150 200 250 300 1 2 Micro SD Kart Üretimi (Günlük) Seri 1
 84. 84. Günlük Hayatımızda Kaizen
 85. 85. Günlük Hayatımızda Kaizen
 86. 86. Günlük Hayatımızda Kaizen
 87. 87. Günlük Hayatımızda Kaizen
 88. 88. Günlük Hayatımızda Kaizen
 89. 89. Nelerden Bahsettik? Kaizen’ i Anlamak Kaizen’ in Uygulanması Kaizen Örnekleri
 90. 90. Just In Time - Toyota
 91. 91. En iyi, iyinin düşmanıdır. Ümit Serbest Kalite Yönetim Sistemleri www.umitserbest.net
 92. 92. Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz  Büşra Okunakol Halenur Yeşilırmak Oğuz Kağan Eren Burcu Alkan Nevin Özçoban Ümit Serbest

×