O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

геращенко О.В.

173 visualizações

Publicada em

Великобудищанська СШ І-ІІІ ступенів

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

геращенко О.В.

 1. 1. Електричний струм.Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. (підготовка до ЗНО у школі І-ІІ ступеня. Авт. Геращенко О.В., вчитель фізики Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів)
 2. 2. Електричний струм Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
 3. 3. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола
 4. 4. • Струм. Сила струму. • Закон Ома для ділянки кола. • Опір провідників. • Залежність опору від температури.
 5. 5. Електричний струм • Напрямлений рух заряджених частинок • За напрямок струму беруть умовний рух позитивно заряджених частинок
 6. 6. Умови існування електричного струму • Наявність вільних носіїв зарядів в речовині. • Наявність джерела струму для підтримання в провіднику електричного поля
 7. 7. Кількісна характеристика струму – сила струму (І)
 8. 8. Закон Ома ля ділянки кола • Встановлений Омом 1826 р. (експеримент) • Сила струму прямо пропорційна напрузі на даній ділянці
 9. 9. Опір провідника R (Ом)
 10. 10. Залежність опору від температури
 11. 11. Послідовне та паралельне з’єднання провідників
 12. 12. Послідовне з’єднання провідників
 13. 13. Паралельне з’єднання провідників
 14. 14. Рівність потенціалів. Еквівалентні схеми • Якщо схема симетрична відносно осі, що проходить через точки входу і виходу струмів, то точки з однаковими потенціалами знаходяться на кінцях симетричних резисторів. Тоді точки можна сумістити
 15. 15. Рівність потенціалів. Еквівалентні схеми • Якщо схема симетрична відносно осі, яка перпендикулярна до лінії входу та виходу струмів, то однакові потенціали мають точки які лежать на цій осі. Точки з однаковим потенціалом можна роз’єднати
 16. 16. Робота струму. Потужність. Закон Джоуля-Ленца
 17. 17. Робота струму • Електрична енергія перетворюється на механічну, хімічну, світлову… • Мірою зміни енергії електричного струму є робота струму
 18. 18. Потужність • Швидкість виконання роботи кВт⋅ год
 19. 19. Закон Джоуля-Ленца • Теплова дія струму • При проходженні струму через провідник вПри проходженні струму через провідник в провіднику виділяється кількістьпровіднику виділяється кількість теплоти, що прямо пропорційна опорутеплоти, що прямо пропорційна опору провідника, квадрату силі струму та часупровідника, квадрату силі струму та часу проходження сили струмупроходження сили струму • Нагрівні елементи – речовини з великим питомим опором
 20. 20. Послідовне з’єднання нагрівних елементів • Кількість теплоти, що виділяється в послідовно з’єднаних опорах прямо пропорційна цим опорам
 21. 21. Паралельне з’єднання нагрівних елементів • Кількість теплоти, що виділяється в паралельно з’єднаних опорах обернено пропорційна цим опорам
 22. 22. Задачі • Загальний опір двох послідовно з’єднаних провідників 5 Ом, а паралельно з’єднаних 1,2 Ом. Визначити опір кожного провідника. (Відповідь: 2 Ом; 3 Ом) • До джерела струму з напругою 12 В приєднано дві лампочки (рис. 12.1.). Опір ділянок кола r = r = r = r = r = 1,5 Ом. Опір лампочок R =R =R =36 Ом. Визначити напругу на кожній лампочці. (Відповідь: 10,3 В; 9,4 В) • Три резистори включені за схемою (рис.12.2.). Якщо резистори включені в коло в точках А і В, то загальний опір кола 20 Ом, а якщо в точках А і С, то загальний опір кола 15 Ом. Визначити опори резисторів, якщо R = 2R . (Відповідь: 20 Ом; 20 Ом;40 Ом)
 23. 23. Задачі • Скільки витків ніхромового дроту діаметром 1 мм потрібно намотати на фарфоровий циліндр радіусом 2,5 см, щоб отримати нагрівник опором 40 Ом. Питомий опір ніхрому 110⋅10-3 Ом м. (Відповідь: 200) • Опір вольфрамової нитки електричної лампочки при 20 С0 дорівнює 35,8 Ом. Визначити температуру нитки лампочки, якщо при вмиканні в коло з напругою 120 В по нитці іде струм 0,33 А. Температурний коефіцієнт опору вольфрама 4,6⋅10-3 С-1 . (Відповідь: 2200 С) • Два циліндричних провідники з різних матеріалів мають однакову довжину і однаковий опір. Порівняти маси провідників. • Обмотка катушки з мідного дроту при температурі 14 С0 має опір 10 Ом. Після пропускання струму опір став 12,2 Ом. До якої температури нагрілась обмотка? Температурний коефіцієнт опору міді 4,15 1 С . (Відповідь: 70 С)

×