O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Viešoji kišen÷ 2010
Žvilgsnis iš “kasos langelio”


    Ingrida Šimonyt÷
Viešieji finansai 2010
• Mokesčių baz÷s toliau maž÷ja: maž÷s DU fondas,
 atitinkamai, maž÷s vartojimas, kainos
• Mokesčių...
Viešieji finansai 2010 (2)
• Deficitas, d÷l 2006-2008 prisiimtų įsipareigojimų,
 vis dar linkęs pl÷stis “natūraliąja eiga...
Valdžia išlaidauja?
Kai kurios išlaidos tikrai did÷ja:
 - skolos aptarnavimo išlaidos (2008 m. pabaigos
 kreditorinių įsis...
Valdžia išlaidauja? (2)
• Visos likusios išlaidos maž÷ja, tačiau skirtingu mastu
• Bendrosios valstyb÷s valdymo išlaidos m...
ES l÷šos biudžete
        2007-2013 m. veiksmų programų projektams planuojamos išmok÷ti ES ir
           ...
Mokesčių reforma:
    nauda ir sąnaudos
• N÷ra dvejonių d÷l tikslo ir strategijos – “paramos”
 biudžetams reik÷jo tie...
Mokesčių reforma:
   nauda ir sąnaudos (2)
“Dvejopo pojūčio” priežastys:
 - buhalterio vertinimas: daug pakeitimų vien...
Mokesčių reforma:
    nauda ir sąnaudos (3)
Ką pamirštame diskusijoje:
- kas buvo pagrindiniai “biudžeto maitintojai”
 ...
Mokesčių reforma:
     nauda ir sąnaudos (4)
• Mokesčių pajamų staigus ir ženklus sumaž÷jimas buvo
 neišvengiamas, ka...
Mokesčių pakeitimai
   2010 metais
• Pelno mokestį siūloma grąžinti į 15 procentų ribas
 nuo 2010-ųjų mokestinio laiko...
Mokesčių pakeitimai
     2010 metais(2)
• GPM (ir atitinkamai kitų “darbo mokesčių”) lengvata
 papildomo sveikatos dr...
Apie klaidas
    ir jų taisymą

• “Skubos klaida” – neįgaliųjų NPD, verslo liudijimus
 įsigijusių asmenų sveikatos dr...
Apie mokesčių
    administravimą
• Šeš÷lin÷ ekonomika – aktuali tema, likvidumo
 stygius lemia, kad įmon÷s svarsto įva...
Apie mokesčių
   administravimą

Planuojami pakeitimai per 2010 metus:
 - privalomų paaiškinimų sistema – daugiau
 ra...
Ačiū
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Lietuvos biudžetas: žvilgsnis iš vidaus

1.892 visualizações

Publicada em

Lietuvos Fiansų ministrės Ingridos Šimonytės prezentacija apie Lietuvos biudžeto formavimo principus, tikslus ir perspektyvas

 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Lietuvos biudžetas: žvilgsnis iš vidaus

 1. 1. Viešoji kišen÷ 2010 Žvilgsnis iš “kasos langelio” Ingrida Šimonyt÷
 2. 2. Viešieji finansai 2010 • Mokesčių baz÷s toliau maž÷ja: maž÷s DU fondas, atitinkamai, maž÷s vartojimas, kainos • Mokesčių įplaukos į biudžetus maž÷ja net palyginus su “kriz÷s piko” metais – 2009 metais • Mokesčių į visus biudžetus surinktume apie 3 mlrd. litų mažiau nei 2009 metais • Kai kurios išlaidos tuo tarpu augs nepriklausomai nuo valios (skolos aptarnavimas)
 3. 3. Viešieji finansai 2010 (2) • Deficitas, d÷l 2006-2008 prisiimtų įsipareigojimų, vis dar linkęs pl÷stis “natūraliąja eiga”, nevaldomas kitąmet gal÷tų pasiekti net ir 15 procentų BVP • Proceso “savieiga” reikštų, kad iš deficito perviršio išsikapstytume apie 2017 metus, tam laikui skola jau viršytų 100 procentų BVP • Užduotis - suvaldyti deficito did÷jimą ir taip sudaryti prielaidas ištrūkti iš užburto “deficitų- skolos” rato
 4. 4. Valdžia išlaidauja? Kai kurios išlaidos tikrai did÷ja: - skolos aptarnavimo išlaidos (2008 m. pabaigos kreditorinių įsiskolinimų ir šiųmečio deficito pasekm÷) - sąmoningai didinamos: ES paramos kofinansavimas (beveik 70 procentų) pervedimai į PSDF (suplanuota reforma) pervedimai studijų krepšeliui (vykdoma reforma)
 5. 5. Valdžia išlaidauja? (2) • Visos likusios išlaidos maž÷ja, tačiau skirtingu mastu • Bendrosios valstyb÷s valdymo išlaidos maž÷s beveik 23 procentais (valstyb÷s tarnautojų darbo užmokestis 20%) lyginant su 2009 ir sudarys apie 1,2 mlrd. litų (viso be ES l÷šų perskirstysime apie 30 mlrd. litų, kartu su SODRA) • Tiek “kitos” institucijų išlaidos (mažinamos vidutiniškai 30%), tiek valstyb÷s tarnautojų DU “grįžta” net į ankstesnius nei 2006 metai, tačiau kitas išlaidas, augusias geometrine progresija, ten grąžinti nelengva
 6. 6. ES l÷šos biudžete 2007-2013 m. veiksmų programų projektams planuojamos išmok÷ti ES ir valstyb÷s biudžeto l÷šos, mln. Lt 6.000 5.327 5.155 20,6 % 19,9 % 5.000 4.623 17,8 % 4.000 3.970 3.006 15,3 % 11,6 % 3.000 1.986 7,7 % 2.000 1.000 629 1.213 2,4 % 4,7 % 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 7. 7. Mokesčių reforma: nauda ir sąnaudos • N÷ra dvejonių d÷l tikslo ir strategijos – “paramos” biudžetams reik÷jo tiek iš išlaidų pus÷s, tiek iš pajamų pus÷s. Pajamų daliai teko mažoji konsolidavimo naštos dalis • Galima ginčytis d÷l taktikos ir detalių – vieno ar kito mokesčio keitimo būtinyb÷s ir masto, tačiau tai nekeičia reikalo esm÷s – vien išlaidų karpymo būtų nepakakę • Mažai erdv÷s realiai reformai. Tikslas - pakeitimais pakenkti kuo mažiau
 8. 8. Mokesčių reforma: nauda ir sąnaudos (2) “Dvejopo pojūčio” priežastys: - buhalterio vertinimas: daug pakeitimų vienu metu, “labai bloga reforma” (nors daugiau papildomo darbo pareikalavo tie “gerieji” pakeitimai (neaišku, ar tikrai būtini – kaip GPM mažinimas)); - “vertinimas iš šalies”: staigus smukimas, l÷męs biudžeto pajamų staigų susitraukimą – “pakeitimai pakenk÷ biudžeto surinkimui ir sužlugd÷ ūkį”.
 9. 9. Mokesčių reforma: nauda ir sąnaudos (3) Ką pamirštame diskusijoje: - kas buvo pagrindiniai “biudžeto maitintojai” “geraisiais laikais” – uždarieji sektoriai, priklausomi iš esm÷s nuo kredito pl÷tros (prekyba, statyba, NT); - Lietuva yra nedidel÷ atvira ekonomika, kurios vidaus vartojimas negali ištraukti, nes n÷ra kuo tiesiogiai pakeisti atsitraukusį kreditą, o ūkio persitvarkymas, deja, reikalauja aukų: mažesnių pajamų, mažesnio vartojimo, vadinasi, ir mažesnių mokesčių įplaukų
 10. 10. Mokesčių reforma: nauda ir sąnaudos (4) • Mokesčių pajamų staigus ir ženklus sumaž÷jimas buvo neišvengiamas, kadangi ir jų did÷jimas 2005-2007 metais buvo netvarus • Toks pats staigus mokesčių bazių susitraukimas ir įplaukų sumaž÷jimas buvo stebimas ankstesnių krizių metu (ir pačioje Lietuvoje – Rusijos kriz÷s metu, kitose šalyse) • Paskatos trauktis į šeš÷lį spaudžiant “likvidumo presui” neginčytinos – ar mokesčiai keliami, ar ne • Nedidinant mokesčių valstyb÷s pajamos būtų buvę tiesiog dar mažesn÷s • Galbūt tiesiog reik÷jo mažiau veiksmų tam pačiam rezultatui pasiekti
 11. 11. Mokesčių pakeitimai 2010 metais • Pelno mokestį siūloma grąžinti į 15 procentų ribas nuo 2010-ųjų mokestinio laikotarpio (taip greitai pamiršome socialinį mokestį...). Mikroįmon÷ms – 50 procentų mažesnis tarifas (7,5 procento) • Nuostolių perk÷limas grupių viduje • Sąnaudos darbuotojų naudai – leidžiami atskaitymai
 12. 12. Mokesčių pakeitimai 2010 metais(2) • GPM (ir atitinkamai kitų “darbo mokesčių”) lengvata papildomo sveikatos draudimo įmokoms už darbuotoją (25 procento DU fondo) • +2 “kriziniai” proc. punktai Sodrai: 1 darbuotojo (dosnioji motinyst÷) ir 1 darbdavio (nedarbas) – labai aktyviai diskutuojamas klausimas • Įsigalioja dar vasarą priimti sprendimai apmokestinimo pakeitimų pajamų mokesčiu ir socialinio bei sveikatos draudimu: - individualios veiklos (fiksuotos sąnaudos, apmokestinamųjų pajamų dalijimas pusiau) - individualių įmonių savininkų (“pseudo alga”)
 13. 13. Apie klaidas ir jų taisymą • “Skubos klaida” – neįgaliųjų NPD, verslo liudijimus įsigijusių asmenų sveikatos draudimo įmokos “nuo pajamų”, pataisytos dar metų pradžioje • “Nuoseklumo stygius” – individualios įmon÷s savininkų veikla, iš dalies individuali veikla patikslinti vasarą • Kitų pakeitimų vertinimas – tai požiūrio ir įsitikinimų klausimas
 14. 14. Apie mokesčių administravimą • Šeš÷lin÷ ekonomika – aktuali tema, likvidumo stygius lemia, kad įmon÷s svarsto įvairius apyvartinių l÷šų papildymo variantus • Pagrindinis klausimas: neišgalime ar nenorime (mok÷ti mokesčių) • Procedūros atid÷ti mokesčių mok÷jimą lanksčios ir pakankamai draugiškos – kam rinktis šeš÷lį, jeigu neišgalime?
 15. 15. Apie mokesčių administravimą Planuojami pakeitimai per 2010 metus: - privalomų paaiškinimų sistema – daugiau ramyb÷s mokesčių mok÷tojams, - socialinio draudimo įmokų administravimo perdavimas VMI – daugiau vienodų standartų ir vienodų paslaugų
 16. 16. Ačiū

×