NÚMEROS ENTEIROS(Z) Demócrito, filósofo grego que viviu no século IV a. C.
<ul><li>OS NÚMEROS ENTEIROS ESTÁN FORMADOS POR: </li></ul><ul><ul><li>Naturais precedidos do signo + Ex: +1,+2,+3… </li></...
<ul><li>ORDENACIÓN DE NÚMEROS ENTEIROS </li></ul><ul><ul><li>Calquera enteiro negativo é menor que calquera enteiro positi...
<ul><ul><li>REPRESENTACIÓN NA RECTA REAL: </li></ul></ul>0 1 -2 -1 3 2 Dados dous números enteiros é maior o que queda á d...
<ul><li>OPERACIÓNS CON NÚMEROS ENTEIROS </li></ul><ul><ul><li>SUMA </li></ul></ul><ul><ul><li>Suma de números enteiros do ...
<ul><li>RESTA </li></ul><ul><li>Para restar dous números enteiros sumámos ao minuendo o oposto ao sustraendo </li></ul><ul...
<ul><li>PRODUTO </li></ul><ul><li>Multiplícanse os valores absolutos dos factores e ao resultado colócaselle o signo adecu...
<ul><li>DIVISIÓN </li></ul><ul><li>Divídense os valores absolutos e ao resultado pónselle o signo adecuado. </li></ul><ul>...
<ul><li>OPERACIÓNS COMBINADAS: </li></ul><ul><li>Sumas e diferencias sucesivas. </li></ul><ul><ul><li>Se hai paréntese eli...
<ul><li>Despois de eliminar paréntese podepos proceder de dúas formas </li></ul><ul><ul><li>Sumar ou restar de esquerda á ...
<ul><ul><li>Sumar por un lado os positivos, por outro os negativos e restar o resultado </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex: </l...
<ul><li>Produtos ,cocientes ,sumas e restas sen parénteses </li></ul><ul><ul><li>Efectúanse primeiro produtos e divisións...
<ul><li>Potencias, raíces, Produtos ,cocientes ,sumas e restas sen parénteses </li></ul><ul><ul><li>Efectúanse primeiro p...
<ul><li>Operacións con parénteses e corchetes </li></ul><ul><ul><li>Se soamente hai sumas e restas entre parénteses e cor...
<ul><ul><li>XERARQUÍA DE OPERACIÓNS con parénteses, corchetes, potencias, raíces, sumas e restas: </li></ul></ul>PARÉNTES...
EX : XERARQUÍA DE OPERACIÓNS
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Repaso OperacióNs NúMeros Enteiros

1.241 visualizações

Publicada em

Publicada em: Tecnologia
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
1.241
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
40
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
12
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Repaso OperacióNs NúMeros Enteiros

 1. 1. NÚMEROS ENTEIROS(Z) Demócrito, filósofo grego que viviu no século IV a. C.
 2. 2. <ul><li>OS NÚMEROS ENTEIROS ESTÁN FORMADOS POR: </li></ul><ul><ul><li>Naturais precedidos do signo + Ex: +1,+2,+3… </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturais precedidos do signo – Ex: -1,-2,-3,… </li></ul></ul><ul><ul><li>O cero </li></ul></ul><ul><li>VALOR ABSOLUTO DUN NÚMERO ENTEIRO </li></ul><ul><li>O valor absoluto dun número enteiro é o número natural que resulta ao suprimir o seu signo </li></ul>
 3. 3. <ul><li>ORDENACIÓN DE NÚMEROS ENTEIROS </li></ul><ul><ul><li>Calquera enteiro negativo é menor que calquera enteiro positivo </li></ul></ul><ul><ul><li>De dous enteiros negativos é maior o de menor valor absoluto </li></ul></ul><ul><ul><li>De dous enteiros positivos é maior o de maior valor absoluto </li></ul></ul><ul><ul><li>REPRESENTACIÓN </li></ul></ul><ul><li>NA RECTA REAL: </li></ul>0 1 -2 -1 3 2
 4. 4. <ul><ul><li>REPRESENTACIÓN NA RECTA REAL: </li></ul></ul>0 1 -2 -1 3 2 Dados dous números enteiros é maior o que queda á dereita na recta real
 5. 5. <ul><li>OPERACIÓNS CON NÚMEROS ENTEIROS </li></ul><ul><ul><li>SUMA </li></ul></ul><ul><ul><li>Suma de números enteiros do mesmo signo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Súmanse os seus valores absolutos e ao resultado pónselle o signo dos sumandos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex: </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Suma de números enteiros de distinto signo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Réstanse os valores absolutos e ao resultado pónselle o signo do sumando de maior valor absoluto </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ex: </li></ul></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>RESTA </li></ul><ul><li>Para restar dous números enteiros sumámos ao minuendo o oposto ao sustraendo </li></ul><ul><li>Ex: </li></ul>
 7. 7. <ul><li>PRODUTO </li></ul><ul><li>Multiplícanse os valores absolutos dos factores e ao resultado colócaselle o signo adecuado. </li></ul><ul><li>Cando os factores teñen o mesmo signo,ó produto é + </li></ul><ul><li>Cando os factores teñen distinto signo, ó produto é – </li></ul>
 8. 8. <ul><li>DIVISIÓN </li></ul><ul><li>Divídense os valores absolutos e ao resultado pónselle o signo adecuado. </li></ul><ul><li>Cando o dividendo e o divisor teñen o mesmo signo, o cociente é + </li></ul><ul><li>Cando o dividendo e o divisor teñen distinto signo, o cociente é – </li></ul><ul><li>Ex: </li></ul>
 9. 9. <ul><li>OPERACIÓNS COMBINADAS: </li></ul><ul><li>Sumas e diferencias sucesivas. </li></ul><ul><ul><li>Se hai paréntese eliminamos os paréntese tendo en conta que: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se ten o signo + á esquerda elimínanse o paréntese copiando o que está dentro co signo que tiña </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se ten o signo – á esquerda elimínase o paréntese cambiando de signo o que estaba dentro </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>Despois de eliminar paréntese podepos proceder de dúas formas </li></ul><ul><ul><li>Sumar ou restar de esquerda á dereita sucesivamente </li></ul></ul><ul><ul><li>+2 - 7 – 5 + 6 – 3 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>- 5 – 5 + 6 – 3 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>-10 + 6 - 3 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>- 4 - 3 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>-7 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>-3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Sumar por un lado os positivos, por outro os negativos e restar o resultado </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><ul><li>Sumar por un lado os positivos, por outro os negativos e restar o resultado </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex: </li></ul></ul><ul><ul><li>+2 – 7 - 5 + 6 - 3 + 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>+12 – 15 = </li></ul></ul><ul><ul><li>-3 </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Produtos ,cocientes ,sumas e restas sen parénteses </li></ul><ul><ul><li>Efectúanse primeiro produtos e divisións na orde que están e ,a continuación as sumas e as restas </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex: 15 + 3··(-4)+45 : 9 -4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>15 - 12 + 5 – 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>20 – 16 = </li></ul></ul><ul><ul><li>+4 </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>Potencias, raíces, Produtos ,cocientes ,sumas e restas sen parénteses </li></ul><ul><ul><li>Efectúanse primeiro potencias e raíces na orde que están despois produtos e divisións na orde que están e finalmente as sumas e as restas </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex: 15+2 3 · 5+ 3··(-4)+45 : 9+ - 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>15+8· 5- 12 + 5+10 – 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>15 + 40 -12 +5 + 10 - 4 = </li></ul></ul><ul><ul><li>70 – 16 = </li></ul></ul><ul><ul><li>+54 </li></ul></ul>
 14. 14. <ul><li>Operacións con parénteses e corchetes </li></ul><ul><ul><li>Se soamente hai sumas e restas entre parénteses e corchetes </li></ul></ul><ul><li>Podemos sacar primeiro parénteses, despois corchetes aplicando as regras dos signos e sumando e restando ao final </li></ul>
 15. 15. <ul><ul><li>XERARQUÍA DE OPERACIÓNS con parénteses, corchetes, potencias, raíces, sumas e restas: </li></ul></ul>PARÉNTESES CORCHETES POTENCIAS E RAÍCES DE ESQUERDA A DEREITA MULTIPLICACIÓNS E DIVISIÓNS DE ESQUERDA A DEREITA SUMAS E RESTAS DE ESQUERDA A DEREITA
 16. 16. EX : XERARQUÍA DE OPERACIÓNS

×