Anúncio
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Anúncio
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Anúncio
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Anúncio
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Anúncio
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Anúncio
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Anúncio
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Anúncio
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Anúncio
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Anúncio
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasa
Próximos SlideShares
Poslovni plan ivan pekaraPoslovni plan ivan pekara
Carregando em ... 3
1 de 63
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Cyber Pekara Rasa

 1. FAKULTET ORGANIZACONIH NAUKA UNIVERZITET U BEOGRADU CYBER PEKARA „RAŠA“ Business plan Predmet: Metode i tehnike upravljanja projektima Profesor: Dejan Petrović Asistent: Vladimir Obradović Jovana Sivaček 140/05 Beograd,mart, 2009 Zorica Mitrovic 201/05
 2. SADRŽAJ 1.UVOD.....................................................................................................................................5 2.OCENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI PREDLAGAČA PROJEKTA...............................6 2.1OPŠTE INFORMACIJE...................................................................................................6 2.2POSTOJEĆA TEHNIČKO - TEHNOLOŠKA OSNOVA...............................................6 2.3RASPOLOŽIVI LJUDSKI RESURSI............................................................................7 2.4FINANSIJSKO STANJE I REZULTATI.........................................................................8 2.5KONAČNA OCENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI PREDLAGAČA PROJEKTA....8 3.VIZIJA, MISIJA I CILJEVI PROJEKTA...............................................................................9 4.MARKETING PLAN...........................................................................................................10 4.1ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA...........................................................................................10 4.2 ANALIZA KUPACA.....................................................................................................12 4.3 ANALIZA USLUGA.....................................................................................................12 4.4 ANALIZA KONKURENCIJE.......................................................................................13 5. FORMULISANJE MARKETING PLANA.........................................................................14 5.1 MARKETING STRATEGIJE........................................................................................14 5.2 REKLAMA I PROMOCIJA..........................................................................................17 5.3 FORMIRANJE CENA I TAKTIKE PRODAJE............................................................18 6. ANALIZA SITUACIJE.......................................................................................................19 6.1 ANALIZA STANJA (SWOT i PEST analiza)..............................................................19 6.2 ANALIZA STEJKHOLDERA...............................................................................23 6.3 ANALIZA PROBLEMA (drvo problema i drvo ciljeva) .............................................25 7. GRAĐEVINSKI I TEHNOLOŠKI PROJEKAT.................................................................29 ..................................................................................................................................................32 ..................................................................................................................................................32
 3. 8. ANALIZA LOKACIJE..............................................................................33 8.1 ANALIZA MAKROLOKACIJE - BEOGRAD ..........................................................33 8.2 ANALIZA MIKROLOKACIJE ....................................................................................35 9. PLAN ORGANIZACIJE I MENADŽMENTA.......................................................37 10. PLAN REALIZACIJE PROJEKTA........................................37 10.1 STRUKTURNI DIJAGRAM PROJEKTA-WBS.......................37 10.2 SPISAK AKTIVNOSTI PROJEKTA .........................................................................38 10.3 TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI-GANTOGRAM................................................39 10.4 KLJUČNE AKTIVNOSTI...........................................................................................40 10.5 RACI matrica..............................................................................................................43 11.FINANSIJSKI PLAN..........................................................................................................45 11.1 BILANS STANJA........................................................................................................45 11.2 PRO FORMA BILANSA USPEHA............................................................................46 11.3 ANLIZA TOKA GOTOVINE.....................................................................................48 11.4 FINANSIJSKA OCENA PROJEKTA.........................................................................49 11.5 DRUŠTVENA OCENA PROJEKTA..........................................................................50 12. PLAN UPRAVLJANJA RIZIKOM...................................................................................54 12.1 IDENTIFIKACIJA RIZIČNIH DOGAĐAJA.............................................................54 12.2 MATRICA ZA ANALIZU RIZIKA............................................................................60 13. LOGIČKA MATRICA......................................................................................................62 14. ZAKLJUČAK....................................................................................................................63
 4. 1. UVOD Cyber pekara Raša bi bila otvorena u Studentskom gradu, kao rezultat saradnje same pekare Raša sa projektnim timom koji je angažovan da izvrši ovaj projekat. Pekara Raša je prethodno, u težnji da poveća obim poslovanja, kao i prihode koje ostvaruje, angažovala agenciju za istraživanje tržišta Strategic Marketing. Zadatak ove agencije je bio da identifikuje trendove na tržištu, čijim zadovoljavanjem bi pekara Raša ostvarila svoje ciljeve vezane za rast i razvoj. Promene koje proizilaze iz približavanja Evropskoj uniji i zapadu, kao i ulaskom stranih firmi na naše tržište, dovele su do promena radnog vremena i uopšte stila života, a samim tim navika i potreba. Najizraženija su sledeća dva trenda: 1.Ljudi žele da više potreba zadovolje na jednom mestu;2. Nedostatak slobodnog vremena. Iz tog razloga projektni tim predlaže otvaranje cyber pekare Raša u krugu Studentskog grada. Cyber pekara Raša, kao što se može naslutiti iz imena, će nuditi pored pita i sendviča koji bi se našli u prodajnom asortimanu ove pekare i internet usluge. Za pružanje besplatnih internet usluga biće obezbeđeni kompjuteri kao i bežični internet. Projektni tim se odlučio za lokaciju Studentski grad iz sledećih razloga: kako je cyber pekara nešto novo, najbolje tržište za plasiranje ovakve ideje su mladi obrazovani ljudi jer brzo prihvataju nove ideje; postojanje poslovnog centra u neposrednoj okolini čini ovu lokaciju još atraktivnijom za otvaranje pekare. Na osnovu skraćene verzije biznis plana ovog projekta pekara Raša je dobila od Države bespovratnu pomoć za realizaciju ove ideje, kao deo programa za razvoj malih i srednjih preduzeća. Realizacijom ovog projekta otvaraju se osam novih radnih mesta od kojih će šest biti popunjeno sa biroa rada. Proračunom se došlo do toga da je ovaj projekat veoma isplativ jer će se uložena sredstva povratiti za nepuna četiri meseca eksploatacije projekta. Pored ovog pokazatelja i ostali finansijski pokazatelji potvrđuju pretpostavku o isplativosti ovog projekta.
 5. 2.OCENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI PREDLAGAČA PROJEKTA 2.1OPŠTE INFORMACIJE Pekara ’’RAŠA’’ osnovana je 1.07.2004. kao „Samostalna zanatska pekarsko trgovinska radnja Raša’’ u Bulevaru Vojvode Mišića broj 33, preko puta Sajma. Od osnivanja do danas pekara je imala osam prodajnih mesta, od kojih danas posluje njih četiri. Pekara u OŠ ’’Borislav Pekić’’ na Bežanijskoj Kosi ulica Danila Lekića Španca broj 27, je osnovana marta 2006. godine. Zatim, decembra 2006. otvorena je i pekara na Železničkoj stanici. 2008. godine pekara širi svoju delatnost i na ugostiteljstvo, tako da njeno puno poslovno ime sada glasi „Samostalna zanatska pekarsko trgovinska ugostiteljska radnja Raša’’. Ovo je omogućilo da u OŠ „Bora Stanković’’ na Banjici ulica Paunova19a, 1. marta 2008. godine pored pekare otvore i kuhinju. Pecivo se proizvodi samo u pekari na Sajmu, gde se nalazi i uprava pekare. U sklopu objekta nalazi se i prodajno mesto. Ranije, pekara je nabavljala samo kuvani đevrek, dok sada nabavlja i hleb i kifle. 2.2POSTOJEĆA TEHNIČKO - TEHNOLOŠKA OSNOVA Tehničko-tehnološka osnova proizvodnog mesta i prodajnih mesta se razlikuju. Za proces pripreme i proizvodnje pekara raspolaže sledećim uređajima: ⋅ dve mešalice za testo tipa Diasna, proizvođač Dierks&Söhne, Nemačka ⋅ jedan elevator lisnatog testa, proizvođač Rollfix ⋅ jedna troetažna peć ⋅ jedna peć za lisnato testo na principu cirkulisanja vrelog vazduha, popularno zvana Duvaljka ⋅ Švel (garp) za narastanje lisnatog testa ⋅ dellica za testo marke Beher ⋅ hladna vitrina Monero ⋅ pet zamrzivača marke Elektrolux ⋅ tri frižidera marke LTH
 6. četiri pokretne police za plehove ⋅ tri radna stola ⋅ tri tople vitrine (koje se ne koriste) ⋅ jednoetažna peć (koja se ne koristi) ⋅ dve hladne vitrine koje se ne koriste Svako prodajno mesto kao tehničko-tehnološku osnovu sadrži uredjaje za čuvanje hrane i završnu pripremu peciva, kao što su: ⋅ hladna vitrina Monero ⋅ topla vitrina Monero ⋅ jednoetažna peć Monero ⋅ frižider LTH ⋅ zamrzivač Elektrolux 2.3RASPOLOŽIVI LJUDSKI RESURSI Kako se poslovanje širilo, povećavao se i broj zaposlenih. 2007. godine, broj zaposlenih je bio 15. Trenutno pekara, uključujući proizvodnju i sva prodajna mesta, zapošljava duplo više ljudi. Osnovni podaci o zaposlenima u pekari dati su u sledećoj tabeli. Zanimanje Broj radnika U kojoj pekari rade Majstor za lisnato testo 2 dve smene Sajam Majstor za burek 2 dve smene Sajam Majstor za dansko pecivo 2 dve smene Sajam Fizička priprema sastojaka 2 dve smene Sajam Čistačica 2 dve smene Sajam Poslastičar 1 jedna smena Sajam Prodavačice 6 tri smene Sajam Transport peciva (vozač) 1 jedna smena Sajam Menadžer 1 jedna smena Sajam Pomoćnik 1 jedna smena Sajam Prodavac 2 jedna smena OŠ. Borislav Pekić Bežanijska Kosa Kuvar 2 jedna smena OŠ. Borislav Pekić Bežanijska Kosa Čistačica 1 jedna smena OŠ. Borislav Pekić Bežanijska Kosa
 7. Prodavac 2 jedna smena OŠ Bora Stanković Banjica Prodavac 4 tri smene Železnička stanica Ukupno: 31 radnik 2.4FINANSIJSKO STANJE I REZULTATI Skraćeni prikaz finansijskog poslovanja pekare u pretekle tri fiskalne godine dat je u sledećoj tabeli. Godina poslovanja 2006. 2007. 2008. Ukupni prihodi 10.464.204 12.608.000 14.001.575 Ukupni rashodi 9.740.936 12.320.000 12.760.460 Prihodi – Rashodi 723.268 288.000 1.241.115 2.5KONAČNA OCENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI PREDLAGAČA PROJEKTA Na osnovu analize poslovanja pekare „Raša“ mogu se izvesti sledeći zaključci: ⋅ proizvodni kapacitet pekare „Raša“ raspolaže viškom. Zapravo tehnička opremljenost i ljudski resursi kojima se raspolaže omogućavaju povećenje proizvodnje pice i lisnatog testa za 100% , danskog peciva za 25% i pita za 60%. ⋅ pozitivni poslovni rezultat pruža mogućnost ulaganja u dalji razvoj poslovanja Na osnovu ovih zaključaka pekara „Raša“ ima tehničko-tehnoloških, ljudskih i finansijskih potencijala za realizaciju ovog projekta. Menadžmnet pekare „Raša“ovaj projekat smatra isplativim zbog dobre lokacije na kojoj bi se nalazila nova pekara, jer omogućava laku dostavu poluproizvoda, zatim zbog sigurnog tržišta koje bi pekara opsluživala kao i zbog atraktivnosti ideje cyber-pekare.
 8. 3.VIZIJA, MISIJA I CILJEVI PROJEKTA Tezimo da visokim kvalitetom I stalnim inovacijama u poslovanju postignemo ono sto je nama na prvom mestu, a to je Vas zadovoljan osmeh I pun stomak. Zoto jedite kod Raše jer to svakom stomaku paše. Pozicionirati se u svesti potrosaca kao mesto koje pruza kvalitetnu hranu I dobru zabavu. Do kraja 2010. godine postici da 30% studenata postanu redovne musterije. Do kraja 2011. godine prosiriti ponudu sa tri nova proizvoda. Do jula 2010. godine povratiti ulozena sredstva.
 9. 4.MARKETING PLAN 4.1ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Studentski grad ili “Studenjak“ jedno je od najvećih studentskih naselja na Balkanu, urbani je deo grada Beograda i pripada opštini Novi Beograd i to 34. bloku i malim delom 4. bloku. Oblast je okružena ulicama Tošin Bunar, Narodnih heroja, Bulevar AVNOJ-a i autoputem Beograd- Zagreb, put E-70. Godine 1997. se završava poslednja rekonstrukcija, kada Studenstki grad poprima današnji izgled. Studentski grad uključuje sobe i menzu, dve biblioteke, galeriju, bioskop i pozorište, prostor za konferenciju i podijum za diskusiju, otvorenu pozornicu za letnje koncerte i dešavanja, čitaonicu kapaciteta 504 mesta, letnju baštu „Fontana“, knjižaru, kafe „Bistro“ i crkvu. Studentski grad je podeljen na četri bloka, a svaki blok se sastoji od dva krila, f i g krila. F krila imaju zgrade od po sedam spratova, dok g krila uključuju zgrade od po šest spratova. Sve zajedno studentski grad trenutno pruža smeštaj za oko 5.000 studenata. Najbliže okruženje čini oko 9.000 stanovnika zgrada, poslovni centar i Politehnička Akademija Danas se u prvom bloku nalazi elektronska menjačnica i zadravstvena stanica Studentske poliklinike. U drugom bloku se nalazi internet centar, fotokopirnica, frizerski salon, prostorije Radio-televizije Studentski grad i prostorije raznih sportskih klubova i udruženja. U trećem bloku se nalazi Pošta i prostorije AKUD-a „Španac“. Četvrti blok ima internet centar i vajarski i slikarski atelje. U sklopu Studentskog restorana nalazi se i gril restoran i diskoteka. Televizija „Studentski grad“, koja se nalazi u drugom bloku, svoj program emituje u internom kablovsko sistemu koji pokriva sva četiri bloka Studentskog grada. To je jedina studentska televizija na Balkanu. Program ove televizije je pre svega namenjen studentima, emisije su uglavnom informativnog i zabavnog tipa, bave se novitetima i tekućim pitanjima studentskog i akademskog života ili imaju za cilj animiranje studenata i njihovo uključivanje
 10. u život studentskog grada. Uključivanje u Beogradsku kablovsku mrežu, koje će omogućiti da svi domovi u Beogradu imaju pristup ovoj televiziji, je prvi sledeći planirani korak. Projektni tim, koji je angažovan od strane pekare „Raša“ za rešavanje problema malog broja pekara u obrazovnim institucijama, je na ovom tržištu ustanovio potrebu za proizvodima koje nudi lanac pekara „Raša“. Istraživanjem je utvrđeno da 70% studenata ima barem jedan obrok u pekari. Uočeno je da se stanovnici okolnih zgrada znatno manje hrane na ovaj način i to samo njih 37% . Studenti i đaci Politehničke Akademije su česti posetioci pekara, kao popularnog načina ishrane dok su školi, čak njih 82%. S obzirom na navedenu strukturu tražnje proizvoda ove vrste, a uzimajući u obzir da bi pekara „Raša“ pružala nesvakidašnji asortiman usluga koji nudi jedna pekara, očekivani početni udeo na tržištu od 11,5% bi se za dva meseca udvostručio i nastavio da raste ali manjim intezitetom. Tako je očekivani udeo na tržištu za godinu dana oko 30% . Kako će pekara raditi 24 h, predviđeno je da će prodaja u prvih mesec dana donositi dnevni prihod od 17.000, što otprilike uključuje 100 pita, 50 sendviča, i 70 različitih napitaka. Procenjeno je da će prihod od prodaje rasti srazmerno porastu učešća na tržištu.
 11. 4.2 ANALIZA KUPACA Proučavanjem strukture kupaca izdvojili smo dva ključna segmenta. Karakteristike koja su razdvojile ova dva segmenta su lokacija, sklonost kupovini ove vrste hrane i kupovna moć. 1. Studenti Stanovnici doma, kojima ne odgovara u potpunosti ritam menze, a žele da neizlazeći iz kruga Studentskog grada zadovolje svoje potrebe za hranom. Studenti koji žele da se razonode u svoje slobodno vreme ili vreme predviđeno za pauzu od učenja. Studenti koji nemaju mogućnost besplatnog pristupa internetu ili možda nemaju mogućnost pristupa brzom internetu, kao i oni kojima je potreban internet za grupni rad, a iz nekog razloga su sprečeni da to rade u sobi. Studenti Politehničke akademije i svih srednjih škola u okviru nje, čije je vreme ograničeno rasporedom nastave i koji žele da u blizini nađu kvalitetnu hranu koje uz to pruža mesto za razonodu. 2. Najbliža okolina Stanovnici zgrada, koji se kratko zadržavaju u pekari, namenski kupujući ono što im je potrebno.Tinejdžeri koji pored hrane žele i razonodu. Poslovni ljudi iz poslovnog centra u blizini, pristup internetu pored hrane je za njih bitna karakteristika, s obzirom da je na radnom mestu pristup internetu strogo ograničen. Kupovna moć ovog segmenta je viša od kupovne moći predhodnog studenta. 4.3 ANALIZA USLUGA Brza hrana je neminovnost koja prati velike gradove kao što je Beograd. Razlog tome je vreme provedeno u prevozu, na poslu ili fakultetu, što druge načine ishrane čini nepristupačnim. Zato su pekare popularan način brze ishrane. U klasičnim pekarama se ljudi relativno kratko zadržavaju, najviše 20 minuta do pola sata u slučaju da kupljeni obrok jedu u
 12. pekari. Međutim pekara koju projektni tim želi da realizuje u Studentskom gradu neće biti klasična, već će pružati dodatne usluge. To će biti nešto sasvim novo koje jednim imenom možemo nazvati cyber pekara. Kao što se može naslutiti ova pekara će pružati sledeće usluge:  Prodaja pita- Detaljnom analizom rada već postojećih pekara u obrazovnim ustanovama utvrđeno je da najveći obim prodaje, kao i profita donose pite. Iz tog razloga projektni tim je predložio da se u ovoj pekari od peciva prodaju samo pite sa različitim ukusima.  Prodaja sendviča- Kao alternativa pitama, projektni tim je predložio prodaju sendviča. Kupci bi mogli da biraju između sendviča sa običnom kiflom ili u somunu.  Internet – Usluga koja bi diferencirala ovu pekaru od ostalih i uticala na to da se kupci zadržavaju duže nego inače u pekarama je usloga besplatnog korišćenja interneta. U tom smislu postojala bi četiri računara koji bi korisnici mogli besplatno da koriste, a pored toga postojala bi mogućnost da korisnici pristupe internetu preko wireless-a sopstvenim laptopovima. Jedino što bi kupcima bilo potrebno za korišćenje interneta jeste šifra koju dobijaju uz račun, ova šifra bi omogućila svakom kupcu jednočasovni pristup internetu.  Televizor – U sklopu objekta nalazio bi se LCD – televizor, na kome bi uvek bio uključen muzički kanal ukoliko kupci ne žele drugačije.  Kafa – Pekra bi se prilagodila specifičnom načinu života studenata tako što bi u pekari postojao automat za kafu.  Prodaja sokova i ostlih napitaka – Frižideri sa voćnim i običnim jogurtom, sokovima, flaširanom vodom, kao i energitskim pićima bi upotpunilo ponudu pekare i zadovoljilo potrebu kupaca za osvežavajućim napicima.  Usluga dostave – Studenti bi imali mogućnost dostave hrane. Narudžbine bi se obavljale preko telefona, fiksnih i mobilnih, ili putem sms-a. Da bi se olakšalo naručivanje putem sms-a, svi proizvodi će imati šifre. Tako da će poruke sadržati šifru i količinu. Zbog navedenih karakteristika usluga i proizvoda koje ova pekara nudi, očekuje se da će kupci znatno duže vremena provoditi u njoj nego u drugim klasičnim pekarama, i to čak u proseku 45 minuta. 4.4 ANALIZA KONKURENCIJE Analizom tržišta uočili smo brojne indirektne konkurente konkurente poput super marketa „Interex“, mini marketa „Mela“, Restorana studentskog grada, mesara „Milan“, ćevapdžinica „“ i dr. Ipak za ovaj projekat najznačajniji su direktni konkurenti – pekare, kao što su:
 13. Pekara „Akademac“ – radno vreme: 00-24. Nalazi se na raskrsnici ulica Tošin bunar i Studentska. Posluje od 2000. godine. Pored hleba, pekarskih proizvoda i kolača izdvajaju se po ječmenom hlebu, hlebu od heljdinog brašna i carskom pitom. Exterijer i enterijer su prijatnog izgleda i higijena je na zadovoljavajućem nivou. Cene su na prosečnom nivou. • Pekara „Gak“ – radno vreme: 00-24. Nalazi se u Studentskoj ulici broj 1. Prodaje pored standardnog peciva, sendviče sa piletinom, ribom i tunama. Poznata je po susam hlebu. Cene su na prosečnom nivou. • Pekara „Pekara“ – radno vreme: 07-24. Nalazi se u Studentskojulici broj 5. Prodaje standardno pecivo, nema nekih posebnih karakteristika osim povoljnih cena. Ne ističe se enterijerom, kao ni exterijerom i higijena je na vrlo niskom nivou. • Pekara „Studenjak“ – radno vreme: 00-24. Nalazi se u Studentskoj broj 7. Prodaje razne vrste hleba i peciva, sendviče, palačinke i . Exterijer i enterijer je još uvek nezavršen. 5. FORMULISANJE MARKETING PLANA 5.1 MARKETING STRATEGIJE Projektni tim je na osnovu detaljne analize konkurenata, ciljne grupe kupaca, kao i specifičnosti proizvoda i usluga koje bi pekara nudila, zaključio da je odgovarajuća strategija koju treba realizovati sprovođenjem ovog projekta upravo strategija stvaranja najveće vrednosti za kupca. Kupac vrednost identifikuje kao sopstvenu procenu o sposobnosti proizvoda i usluga da zadovolji njegove poterebe. On tu vrednost određuje kao razliku između ukupne vrednosti koju dobija i ukupnih troškova koje ima. Ciljno tržište koje se posmatra, obuhvata studente koji žive u Studentskom gradu, najbližu okolinu Studentskog grada i studente i đake Politehničke akademije. Utvrđeno je da je na ovom tržištu procenat onih koji svakodnevno konzumiraju proizvode iz pekare 42%, oko 6300 pojedinaca. U tom broju čak 56% čine studenti koji žive u Studentskom gradu, 31% najbliža okolina Studentskog grada koja uključuje stanovnike zgarda i Business Centar u neposrednoj blizini, dok najmanji udeo zauzimaju studenti i đaci Politehničke akademije , samo 13%. Shodno tome, taktike koje će se primenjivati u realizovanju strategije stvaranja najveće vrednosti za kupce, prevashodno će biti usmerene na studente.
 14. U cilju stvaranja što veće vrednosti, tim smatra da su ključne oblasti na koje se treba usredsrediti vrednost proizvoda, vrednost usluge koja prati proizvod i vrednost osoblja. Shodno tome preuzimaju se sledeće taktike : Taktike za stvaranje vrednosti proizvoda • Obezbediti visok kvalitet finalnog proizvoda nabavljanjem kvalitetnih poluproizvoda • Obezbediti visok kvalitet finalnog proizvoda korišćenjem adekvatnih modernih uređaja za čuvanje i pripremanje ovih proizvoda • Pakovanje proizvoda u kartonske kese, čime se vodi računa o ekologiji Taktike za stvaranje vrednosti usluge koja prati proizvod • Pružanje besplatnog pristupa internetu na računarima u pekari, šifra za pristup internetu dobijaće se uz račun za kupljeni proizvod • Pružanje besplatnog pristupa bežičnom internetu, što omogućava kupcima sa sopstvenim laptopom koričćenje ove usluge • Naručivanje hrane i besplatna dostava na adresu Taktike za stvaranje vrednosti osoblja • Obuka prodavaca za primanje narudžbina putem telefona • Obuka osoblja koje će obavljati dostavu • Obuka svih zaposlenih za korišćenje interneta i pružanje osnovnih uputstva kupcima • Motivisanje radnika povišicom i mogućnošću napredovanja za svako smisleno poboljšanje poslovanja
 15. RB Naziv Proizvoda Dobavljač Nabavna Prodajn cena a cena 1 Viva 250 ml Imlek 23,60 35 2 Balans sa Imlek 30,50 45 žitaricama 250 g 3 AD mleko 250 ml Imlek 21 30 4 Voć. jog 330g Imlek 49,17 60 5 Coca cola 0,5 Metro 33,25 50 6 Šveps 0,5 Metro 36,5 55 7 Jogurt 200 g Imlek 11 20 8 Akva 0,5 Knjaz Miloš 19,60 40 9 Akva 0,75 Knjaz Miloš 35,28 50 10 Jabuka 0,5 Knjaz Miloš 26,71 50 11 Multivitamin 0,5 Knjaz Miloš 26,71 50 12 Knjaz 0,5 Knjaz Miloš 20,58 40 13 Ice tea 0,5 Knjaz Miloš 26,46 50 14 Cafee late Rembraco 37,00 70 limited DOO 15 Kapućino Rembraco 37,00 70 limited DOO 16 Lešnik kapućino Rembraco 37,00 70 limited DOO 17 Moka vanila Rembraco 37,00 70 limited DOO 18 Moka ekstra Rembraco 37,00 70 specijal limited DOO 19 Vanila kapucino Rembraco 37,00 70 limited DOO 20 Espreso Rembraco 27,00 70 limited DOO 21 Knjaz Aroma 1,5 l Knjaz Miloš 28.76 55 22 Orange Metro 26,71 50 23 Španska pita Metro 14,15 40 24 Danski sendvič Metro 24,34 50 25 Pita jabuka Metro 16,88 70 26 Pita višnja Metro 23,38 80 27 Pita Bundeva Metro 17,38 70 28 Pita Pica Metro 32,98 80 29 Sendvič Suvi vrat Metro 57 115 30 Pita sir Metro 24,34 70 31 Pita meso Metro 26,88 80 32 Pita pečurke Metro 26,88 80 33 Jogurt Imlek 11 20 34 :: Čokoladno mleko Imlek 22 30 35 Viva jogurt Imlek 27 35 36 Balans 0,25 Imlek 23,6 35 37 Viva Brusnica- Imlek 33,5 45 borovnica 38 Fit 259ml Imlek 23,6 35
 16. 5.2 REKLAMA I PROMOCIJA Projektni tim je s obzirom na karakteristike kupaca predložio da se formuliše marketing plan koji bi se zasnivao na reklamiranju lokalnim oglašavanjem, odnosno putem televizije „Studentski grad“, flajerima, žurkom povodom otvaranja i stalnim promocijama kako bi se pekara pozicionrala u svest kupaca. TV Studentski Grad je studentska televizija. Nalazi se u 2f bloku studenskog doma i svoj program emituje u internom kablovskom sistemu koji pokriva sva 4 bloka Studentskog grada. Program TV Studentski grad je pre svega namenjen studentima. Autorski program ove televizije se emituje u večernjim satima. Emisije su uglavnom informativnog i zabavnog tipa. Informativne emisije se uglavnom bave novitetima i tekućim pitanjima studenskog i akademskog života. U okviru ovih emisija će biti prvo najvljeno samo otvaranje pekare i žurka povodom otvaranja, a potom će biti objašnjen koncept pekare. Pored toga preko ove emisije će studenti dobijati sva obaveštenja o novitetima u vezi sa pekarom i biti upoznati sa promocijama koje pekara organizuje. Zabavne emisije imaju za cilj animiranje studenata i njihovo uključivanje u život Studentskog grada. Jedna od emisija ovog tipa je kviz, koji će biti sponzorisan od strane pekare. Studenti koji učesvuju u kvizu biće nagrađivani raznim poklonima i popustima. Ostatak programa je uglavnom popunjen muzičkim sadržajem sa servisnim obaveštenjima. U servisnim obaveštenjima će biti objavljeni broj fiksnog, kao i broj mobilnog telefona koji će omogućavati naručivanje putem sms-a. U sklopu se nalazi i centar za razglas Studentskog grada, na kome se takođe pored muzike mogu čuti obaveštenja o tekućim dešavanjima u Studentskom gradu. Tako da bi to predstavljao još jedan način da studenti čuju za pekaru i budu obaveštavani o svakoj aktivnosti koju pekara sprovodi. Promocije bi predstavljale način da pekara održava stalne odnose sa kupcima. Svakog dana, sem subote i nedelje, jedna vrsta pita bi bila na sniženju. Ova sniženja bi pružila mogućnost kupcima da po nižoj ceni nego inače jedu i da pri tom probaju sve vrste pita. Na taj način kupci bi pronašli svoju omiljenu pitu ili nekoliko njih, i tako postali redovni kupci u pekari. Flajeri bi služili da se pre svega okolina upozna sa otvaranjem pekare i ponudom pekare. Flajeri bi se delili na Politehničkoj akademiji, kako srednjoškolcima tako i studentima, zatim na ulazima zgrada kako bi se pored preko obaveštenja na flajerima potencijalni kupci ličnim kontaktom bliže uputili na pekaru. U Studentskom gradu fljeri bi se stavljali na vrata svake sobe.
 17. Na flajerima bi se nalazio kratak opis pekare, datum otvaranja, kao i vrste proizvoda i usluga koje nudi. Posebno istaknuta bi stajala usluga interneta, a pozadina flajera bi bila slika unutrašnjosti pekare.Na poleđini flajera bi se nalazila mapa Studentskog grada, sa markiranim mestom na kome se nalazi pekara i brojevi kontakt telefona za poručivanje. Poseban pažnja bi se posvetila upoznavanju ljudi koji rade u obližnjem „Poslovnom centr-u“ sa pekarom. U „Poslovnom centr-u“ se nalaze filijale i kancelarije različitih kompanija i firmi, sa različitom politikom pauza za ručak. Samo otvaranje pekare biće obeleženo velikom žurkom, zato što se lokal nalazi na više nego idealnom mestu za takva dešavanja. Žurka će biti najavljena, na televiziji „Studentski grad“ i putem razglasa, kao i flajerima koji će se sem u „Studenjaku“ deliti na Politehničkoj akademiji i po zgradama. 5.3 FORMIRANJE CENA I TAKTIKE PRODAJE Nabavka pića će se obavljati preko dobavljača sa kojima pekara „Raša“ već sarađuje i to su: Imlek, Knjaz Miloš, Rembraco limited DOO i Metro. Što se tiče pekarskih proizvoda, oni će se nabavljati isključivo interno iz proizvodnje pekare „Raša“. Cena će se formirati kao nabavna vrednost + troškovi + zarada i dati su u sledećoj tabeli. Prodaja će se obavljati standardno u samoj pekari, kao i distribucijom na adresu.
 18. 6. ANALIZA SITUACIJE 6.1 ANALIZA STANJA (SWOT i PEST analiza)
 19. 6.2 ANALIZA STEJKHOLDERA
 20. Šta je potrebno za Aktivnosti Stejkholderi Tip Karakteristike Interes Doprinos uzvrat angažovanja ⋅ Studenti ⋅ Mladi iz okolnih blokova ⋅ da jedu kvalitetnu ⋅ Zaposleni u Poslovnom hranu po centru u blizini pristupačnoj ceni ⋅ Traže prijatno mesto gde ⋅ besplatno pristupe ⋅ da jasno iskažu svoje ⋅ Promocija mogu da jedu, a istovremeno potrebe i želje ⋅ Ljubazno osoblje i zadovolje potrebe za intrnetu ⋅ Kvalitetni proizvodi ⋅ Popusti za određene ⋅ da kreativno ⋅ da predlože načine kojima druženjem ⋅ Kvalitetne usluge proizvode pojedinim 1. Kupci eksterni iskoriste vreme za se mogu zadovoljiti danima ⋅ Oni kojima je na njihove potrebe interneta i dostave pauzu ⋅ Dostava poručene raspolaganju samo ograničen ⋅ da ukažu na nedostatke u ⋅ Pristupačne cene ⋅ da da dobiju robe internet ili ga uopšte nemaju poslovanju ⋅ Povremeni popusti internet, kafu, na raspolaganju sokove i hranu na ⋅ Srednjoškolci i studenti jednom mestu Politehničke akademije ⋅ Oni koji traže kvalitetnu hranu ⋅ da po njima što ⋅ da omoguće odloženo ⋅ Da se obaveze izmiruju ⋅ oni koji nam trebaju na povoljnijim plaćanje opreme na vreme vreme isporučiti opremu za uslovima izvrše ⋅ Potpisivanje ⋅ da pruže kvalitetno ⋅ Da se uslovi ugovora pripremanje i čuvanje hrane i isporuku robe ugovora za nabavku 2. Dobavljači eksterni servisiranje opreme ispoštuju (način pića ⋅ da obezbede i servisiranje opreme ⋅ da daju neophodna korišćenja,mesto na ⋅ oni koji obezbeđuju i plaćanje o roku i aparata uputstva o korišćenju kojem se nalazi aparat održavaju aparat za kafu ⋅ da povećaju obim aparata i opreme za kafu, ... ) prodaje ⋅ da na vreme naplati ⋅ da omogući odloženo ⋅ Da se obaveze izmiruju ⋅ Potpisivanje svoja potraživanja plaćanje zakupine 3. Uprava ⋅ zakupodavac koji određuje na vreme ugovora o zakupu i eksterni ⋅ da ne ograničava vršenje Studentski grad uslove korišćenja prostora ⋅ da što povoljnije usluga dostave hrane u ⋅ Da se poštuju uslovi uslovima korišćenja iznajmi prostor navedeni u ugovoru prostora sobe ⋅ da ostvari dominantni položaj ⋅ da omoguće saradnju u ⋅ Praćenje rada pekara na tržištu istraživaju i analizi tržiša ⋅ Praćenje inovacija u ⋅ direktni konkurenti koji ⋅ Da njihovo poslovanje ⋅ da ostvari visok posovanju 4. Pekare eksterni prodaju isti tip hrane profit ⋅ ukazuju na mane i ne ometa nelojalna ⋅ Praćenje broja prednosti njihovog načina konkurencija ⋅ da poveća obim postojećih pekara u prodaje svojih posloanja okolini proizvoda ⋅ da novim idejama poboljšaju poslovanje ⋅ Redovna isplata plata ⋅ Redovna isplata pekare ⋅ Da ne rade praznicima ⋅ Povišica za svaku plata ⋅ da ukažu na prednosti i ⋅ Ključan resurs za obavljanje ⋅ Korektan odnos sa kreativnu inovaciju 5. Zaposleni interni nedostatke postojećeg delatnosti ⋅ Siguran posao poslovanja nadređenima ⋅ Zajdnička proslava ⋅ Dobri uslovi rada ⋅ mogućnost svih pekara u lancu ⋅ da kvalitetnim radom napredovanja doprinesu da kupci budu zadovoljni ⋅ Zajednička proslava
 21. 6.3 ANALIZA PROBLEMA (drvo problema i drvo ciljeva) Slaba svest o Nezadovoljstvo Kupci kupuju na Nizak profit koji se postojanju pekara kupaca pratećim drugim mestima ostvaruje Raša proizvodima Sporo razvijanje posla Nepraćenje trendova Mali broj ugovora Slaba inicijativa Inovativnost i potrba potrošača na o snabdevanju menadžera za Neizgrađen brend zaposlenih je na tržištu drugih pekara sklapanje ugovora za niskom nivou prateće proizvode Nepostojanje Nedovoljno Mali broj pekara Mali broj pekara Nepostojanje marketinške dobar izgled u obrazovnim na drugim ugovora o Mali broj ugovora kampanje pekara Postojanje samo Mali broj instutucijama prometnim snabdevanju kutija sa dobavljačima ugovora sa mestima jednog mlečnih proizvoda dobavljača kafe za pakovanje dobavljačima peciva sokova
 22. Za 15% smajen broj Do početka maja 2010. Do kraja 2009. kupci za Profit povećan za svest o postojanju pekare 18% zadovoljniji pratećim kupaca koji kupuju na 27% do juna 2011. drugim mestima „Raša“ uvećana za 12% prizvodima Povećano poslovanje za 35% do kraja 2011. Do karaja 2011. Do 2011. sklopljena 4 Povećana inovativnost Povećana inicijativa 7% potrošača do juna identifikovati barem dva ugovora o snabdevanju menadžera za 20% do 2010. zna za pekaru zaposlenih za 10%do trenda i zadovoljiti ih drugih pekara kraja 2011. kraja 2010. „“Raša Pokrenuta Renovirane sve Do februara 2010. marketinška pekare do januara Do maja 2011. otvoreno jedno Do februara Do aprila 2009. Do decembra Do juna 20010. kapmanja do maja 20011. otvoritene još dve prodajno mesto sklopljen ugovor 2009. sklopljen 2009. pekare u 2010. potpisan sklopljena još 2 koje zadovoljava sa dobavljačima jos jedan ugovor obrazovnim ugovor sa Nes- ugovora sa identifikovan trend ambalaže sa dob. mlečnih institucijama kafom dobavljačima proizvoda sokova
 23. Značaj stejkholdera
 24. 7. GRAĐEVINSKI I TEHNOLOŠKI PROJEKAT Uprava „Studentskog grada“ daje u najam lokale za koje postoji interesovanje privatnih lica, a koje ona sama ne upotrebljava. Lokal za koji će biti iznajmljen za otvaranje pekare je veličine 50 m2. U cenu najamnine ulaze: lokal, električna energija, voda i druge komunalije. Sam „Studentski grad“ , odnosno svi ulazi u krug grada, ograda, kao i ulazi u zgrade su pokriveni video nadzorom, a pored toga postoje dežurni redari koji vode računa o dešavanjima u i oko „Studentskog grada“ tako da neće biti potrebno preduzimati dodatne mere opreza u pogledu zaštite od pljačke i sličnog. Enterijer će podržavati nesvakidašnjost pekare. Za taj zadatak će biti angažovano preduzeće DB Design & Art. To je preduzeće čija je delatnost projektovanje objekata visokogradnje, dizajn nameštaja, projektovanje i kompletno izvođenje enterijera, gde su uključeni svi zanatski i završni radovi, kao i adaptacija i rekonstrukcija stambenih i ostalih objekata. DB Design & Art će za pekaru dizajnirati i ugraditi nameštaj, dok će tehnološku opremu nabaviti i obezbediti njenu ugradnju projektni tim. Enterijer ove pekare će predstavljati enterijer svake buduće pekare ove vrste i odlikovaće se jedinstvenim izgledom, prijatnim za boravak a istovremeno će biti veoma modernan. Slika građevinskog dela HW Office 561 sq. m. 440 .9 in. x 59 .1 in. 189.0 in. x 31.5 in.
 25. Tehnološka oprema biće nabavljena prema specifikaciji koju su zajedno sastavili enterijeristi iz preduzeća DB Design & Art i stručnjaci iz pekare i data je u sledećoj tabeli. naziv količina Opis cena dobavljač 2 Dvoetažna peć 30,000 “MONERA” za pečenje pita, export-import sa digitalnim Vladike Ćirića 9, tajmerom za Novi Sad, Srbija vreme i email: temperaturu office@monera.rs pečenja Zanolli Polis Pastry Class 1 Vitrina sa delom 27,000 “MONERA” za pite i export-import rashladnim Vladike Ćirića 9, delom za druge Novi Sad, Srbija proizvode email: office@monera.rs Frižider LTH 4 Frižider sa 15,000 Tehnomarket staklenim vratima Zamrzivač Elektrolux 1 Zamrzivač sa 22,000 Tehnomarket digitalnim podešavanjem temperature BARKAN XR-1-21.S M.24 1 Držač televizora 3,299 „Tehnomarket“ Beograd PANASONIC TH-42PZ8ES 1 42“ plazma 70,000 „Tehnomarket“
 26. (107cm) Beograd Rezolucija 1920x1080 Format 16:9 1 Veliki aparat za 12,000 AQUAWELL vodu, srebrni sa friiderom Aparat za vodu Xwave UNO 5.1ch 55W 1 Sistem 5.1 3,800 „Tehnomarket“ (15W+5X8W) , FM RMS Snaga Beograd 55W 4 Optički miš 1,100 Distributer:„Pakom“ Tip: Proizvođač A4 tech BatteryFREE 2- A4 Tech NB-75D Wheel Wireless battery free USB Silver Optical Mouse
 27. 4 Dimenzije 430 x 7,000 Distributer:„Pakom“ 425 x 155 mm Proizvođač HD 120 Gb :Chieftech Chieftec BE-01W-W-W 350W 2 Front USB (DT) 4 19" wide 5ms 8,400 Distributer: 1440x900,Cont. „Pakom“ 700:1,Brightness 300 cd Proizvođač: ViewSonic m,TCO03,H160 ViewSonic VA1903WB ° V160° 4 Gumena 1000 Distributer: „Niš- tastatura, computer“ otporna na vodu i sve vrste spoljašnjih uticaja 1 Ruter koji 8,100 „Pakom“ Beograd omogućava bežični internet, domet je 50m, protok LINK SYS WIRELESS ROUTERA
 28. 8. ANALIZA LOKACIJE 8.1 ANALIZA MAKROLOKACIJE - BEOGRAD Beograd je glavni grad Srbije i ima populaciju oko 1.6 miliona stanovnika. Nalazi se na ušću Save u Dunav, gde se susreću Panonska ravnica i Balkansko poluostrvo. On je najveći grad na teritoriji bivše Jugoslavije, drugi grad po veličini na reci Dunav i četvrti po veličini u Jugoistočnoj Evropi, posle Istambula, Atine i Bukurešta. Jedan je od najstarijih gradova u Evropi i još od davnina je bio tačka gde se putevi za istok i zapad ukrštaju. Beograd je centar srpske kulture, obrazovanja i nauke. On ima status odvojene teritorijalne jedinice u Srbiji i ima autonomnu gradsku upravu. Teritorijalno je podeljen na 17 opština, a svaka od njih ima svoje veće. Prostire se na 3,6% teritorije Srbije i u njemu živi 24% stanovnika Srbije. Beograd je ekonosmki najrazvijeniji deo Srbije i sedište je Nacionalne Banke. Mnoge značajne komapnije su osnovane u njemu, kao što su Telekom Srbija, Jat Airways, Telenor Srbija, Delta Holding i u njemu se nalaze regionalni centri Société Générale, Asus-a, Intel-a i drugih. Preko 30% društvenog proizvoda se stvara u Beogradu u kojem takođe radi preko 30% zaposlenih u Srbiji. Mesečni prihod po stanovniku iznosi 47.500 RSD (€500). Prema istraživanju organizacije Eurostat koja je pri Evropskoj Komisiji, 53% domaćinstva u Beogradu poseduje kompjuter, a 39,1% ima inetnet, što je znatno više nego u gradovima kao što su Sofija, Bukurešt i Atina. Iz toga se može zaključiti da internet veoma brzo postaje bitan deo života ljudi koji žive u Beogradu. Ime Površina (km2) Broj stanovnika (1991) Broj stanovnika (2002) Barajevo 213 20.840 24.641 Čukarica 156 150.257 168.508 Grocka 289 65.735 75.466 Lazarevac 384 57.848 58.511 Mladenovac 339 54.517 52.490 Novi Beograd 41 218.633 217.773 Obrenovac 441 67.654 70.975 Palilula 451 150.208 155.902 Rakovica 31 96.300 99.000 Savski Venac 14 45.961 42.505 Sopot 271 19.977 20.390
 29. Stari Grad 5 68.552 55.543 Surčin 285 Deo opštine Zemun do 2004. 55.000 godine Voždovac 148 156.373 151.768 Vračar 3 67.438 58.386 Zemun 154 176.158 136.645 Zvezdara 32 135.694 132.621 Prema podacima iz tabele, kao i za ovaj projekat najvažnija je opština Novi Beograd, koja je površinski jedna od najmanjih opština, ali sa druge strane je najmnogoljudnija i najuređenija opština u Beogradu. Novi Beograd se nalazi na levoj obali reke Sava, i malim delom na desnoj obali reke Dunav na severoistoku. Sa starim delom Beograda povezan je preko pet mostova, Gazelom, Brankovim mostom, Starim Savskim mostom, Starim i Novim železničkim mostom. Tačno kroz sredinu Novog Beograda prolazi autoput E75, koji nosi naziv Bulevar Arsenija Čarnojevića. Sam Novi Beograd je podeljen na 72 bloka, od kojih su neki blokovi podeljeni na podblokove. Iz gore navedenih podataka vidi se da je broj stanovnika neznatno opao u 2002.
 30. godini kada je i vršen poslednji popis stanovnika. Uprkos tome, MUP je dao procenu da će do 2009. godine biti maksimalno 300.000 stanovnika sa stalnim boravkom. U ovoj opštini privatni sektor je potpuno potisnuo društveni. U njemu posluje oko 5000 preduzeća i 7580 zanatskih i trgovačkih radnji, što je rekord u Srbiji. Prosečna neto zarada po stanovniku je iznad proseka za Beograd i iznosi 49.012 RSD. U ovoj opštini stopa nezaposlenosti je 7,6% što je oko 17.000 građana i od toga 58% žena. 8.2 ANALIZA MIKROLOKACIJE Objekat u kome će se nalaziti pekara pripada Studentskom gradu i lokal u njemu se trenutno ne koristi. Studentski grad se nalazi na Novom Beogradu, tačnije zauzima blok 34 i mali deo četvrtog bloka. Susedni blokovi su blok tri,
 31. blok četiri i blok 37, što ujedno čini mikrolokaciju ovog projekta. On je okružen Bulevarom Zorana Đinđića, ulicom Tošin bunar, Studentskom ulicom kao i autoputem Beograd-Zagreb, put E70, koji će u mnogome olakšati i ubrzati transport zamrznutog peciva i drugih proizvoda i poluproizvoda u pekaru. U neposrednoj blizini Studentskog grada nalazi se Politehnička Akademija, kao i Business Center. Infrastruktura Studentskog grada je zadovoljavajuća i može da ispuni sve zahteve pekare.
 32. 10.2 SPISAK AKTIVNOSTI PROJEKTA Trajanje Početak ID Naziv aktivnosti aktivnosti aktivnosti Kraj aktivnosti Naziv Proj. Otvaranje sajber pekare Rasa 117 days 7/27/2009 8:00 1/5/2010 17:00 A Inicijalizacija projekta 33 days 7/27/2009 8:00 9/9/2009 17:00 A.1 Istraživanje trtzista 10 days 7/27/2009 8:00 8/7/2009 17:00 A.2 Izbor lokacije 7 days 8/10/2009 8:00 8/18/2009 17:00 A.3 Izrada predloga ugovora o zakupu 5 days 8/19/2009 8:00 8/25/2009 17:00 A.4 Ugovaranje sa upravom SG 10 days 8/26/2009 8:00 9/8/2009 17:00 A.5 Potpisivanje sa SG 1 day 9/9/2009 8:00 9/9/2009 17:00 B Prilagodjavanje i opremanje objekta 81 days 9/10/2009 8:00 12/31/2009 17:00 B.1 Prikupljanje ponuda preduzeca izradu enterijera 15 days 9/10/2009 8:00 9/30/2009 17:00 B.2 Izbor i sklapanje ugovora se preduzecem 10 days 10/1/2009 8:00 10/14/2009 17:00 B.3 Izbor i sklapanje ugovora sa provajderom 5 days 10/1/2009 8:00 10/7/2009 17:00 B.4 Skalapanje ugovora sa Rembraco limited DOO 5 days 10/1/2009 8:00 10/7/2009 17:00 B.5 Nabavka opreme za pripremanje i cuvanje hrane 17 days 10/15/2009 8:00 11/6/2009 17:00 B.6 Nabavka racunarske opreme 10 days 10/15/2009 8:00 10/28/2009 17:00 B.7 Nabavka aparata za vodu 3 days 10/15/2009 8:00 10/19/2009 17:00 B.8 Nabavka televizora i zvucnika 3 days 10/15/2009 8:00 10/19/2009 17:00 B.9 Ugradanja televizora i zvucnika 1 day 11/23/2009 8:00 11/23/2009 17:00 B.10 Ugardnja racunara 1 day 12/9/2009 8:00 12/9/2009 17:00 B.11 Prepravke Toaleta 9 days 10/16/2009 8:00 10/28/2009 17:00 B.12 Ugradnja instalacija 7 days 10/15/2009 8:00 10/23/2009 17:00 B.13 Radovi na kuhinji 6 days 11/9/2009 8:00 11/16/2009 17:00 B.14 Prilagodjavanje prodajnog prostora 15 days 11/9/2009 8:00 11/27/2009 17:00 B.15 Instaliranje softvera 1 day 12/10/2009 8:00 12/10/2009 17:00 B.16 Testiranje softvera 1 day 12/11/2009 8:00 12/11/2009 17:00 B.17 Opremanje prodajnog prostora namestajem 7 days 11/30/2009 8:00 12/8/2009 17:00 B.18 Dobijanje dozvole za rad od sanitarne inspekcije 14 days 12/14/2009 8:00 12/31/2009 17:00 C Zaposljavanje i obuka radnika 21 days 11/27/2009 8:00 12/25/2009 17:00 Izbor radnika koji ce biti premesteni iz pekare C.1 Rasa 3 days 11/27/2009 8:00 12/1/2009 17:00 C.2 Zaposljavanje nedostajucih kadrova sa biroa 10 days 12/2/2009 8:00 12/15/2009 17:00 C.3 Izbor manadzera iz pekare Rasa 7 days 12/16/2009 8:00 12/24/2009 17:00 C.4 Obuka radinika o rad softvera 1 day 12/16/2009 8:00 12/16/2009 17:00 C.5 Obuka dostavlljaca hrane 1 day 12/25/2009 8:00 12/25/2009 17:00
 33. D Promocija i otvaranje pekare 30 days 11/25/2009 8:00 1/5/2010 17:00 D.1 Reklamiranje na televiziji Studentski grad 30 days 11/25/2009 8:00 1/5/2010 17:00 D.2 Stampanje flajera 5 days 11/25/2009 8:00 12/1/2009 17:00 D.3 Deljenje flajera 10 days 12/2/2009 8:00 12/15/2009 17:00 D.4 Dobijanje dozvole za pravljenje zurke 3 days 11/25/2009 8:00 11/27/2009 17:00 D.5 Zurka 1 day 1/1/2010 8:00 1/1/2010 17:00 10.3 TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI-GANTOGRAM
 34. 10.4 KLJUČNE AKTIVNOSTI 1. Pocetak izrade predloga o zakupu 8/18/2009 17:00 2. Zavrsetak izrade predloga o zakupu 8/25/2009 17:00 3. Pocetak ugovaranja sa upravom Studentskog grada potpisivanje 8/25/2009 17:00 ugovora 4. Zavrsetak ugovaranja i potpisivanja ugovora 9/9/2009 17:00 5. Prilagodjavanje i opremanje objekta 9/9/2009 17:00 6. Pocetak ugovaranja sa podizvodjacima 9/9/2009 17:00 7. Zavrsetak ugovaranja sa podizvodjacima 10/7/2009 17:00 8. Pocetak nabavke neophodnih sredstava 10/7/2009 17:00 9. Zavrsetak nabavke neophodnih sredstava 11/6/2009 17:00 10. Pocetak fizickih radova na prilagodjavanju i opremanju prostora 10/14/2009 17:00 11. Zavrsetak fizickih radova na opremanju prostora 12/8/2009 17:00 12. Zavrsetak aktivnosti za dobijanje dozvole za rad od sanitarne 12/31/2009 17:00 inspekcije 13. Zaposljavanje i obuka radnika 11/27/2009 8:00 14. Pocetak zaposljavanja i obuke radnika 11/27/2009 8:00 15. Zavrsetak zaposljavanja i obuke radnika 11/27/2009 8:00 16. Promocija i otvaranje pekare 11/25/2009 8:00 17. Pocetak promocije 11/25/2009 8:00 18. Zavrsetak promocije 12/15/2009 17:00 19. Pocetak aktivnosti za svecano otvaranje pekare 11/25/2009 8:00 20. Zavrsetak aktivnosti i otvaranje pekare 1/1/2010 17:00
 35. 10.5 RACI matrica R – pokazuje ko izvršava datu aktivnost A – ko je odgovoan za određenu aktivnost C – pokazuje ko vrši komunikaciju i konsultaciju I – ko vrši izveštavanje o napredovanju ID Naziv aktivnosti Glavni Gl. men. Finansije IT Marketing Podizvođač menadžer projekta i nabavka A Inicijalizacija projekta A.1 Istraživanje tržišta A R,I A.2 Izbor lokacije A R,A C A.3 Izrada predloga ugovora o zakupu A,C R R A.4 Ugovaranje sa upravom Studentskog grada A R,A C A.5 Potpisivanje ugovora R,A B Prilagođavanje i opremanje objekta B.1 Prikupljanje ponuda preduzeća za izradu C A R,I enterijera B.2 Izbor i sklapanje ugovora A,R C B.3 Izbor i sklapanje ugovora sa internet A C R,I provajderom B.4 Nabavka opreme za pripremanje i čuvanje hrane A,R R,I C B.5 Nabavka računarske opreme C R A,R,I C B.6 Nabavka aparata za vodu A,R B.7 Sklapanje ugovora sa Rembraco Limited DOO C A,R C B.8 Nabavka televizora i zvučnika C A,R B.9 Ugradnja televizora i zvučnika A R,I B.10 Ugradnja računara A,R R B.11 Prepravke toaleta A A,R,I
 36. B.12 Ugradnja instalacija A C R,I B.13 Radovi na kuhinji A C R.I B.14 Prilagođavanje prodajnog prostora A C R,I B.15 Opremanje prodajnog prostora nameštajem A,R B.16 Dobijanje dozvole za rad od sanitarne inspekcije C A,R,I B.17 Instaliranje softvera A A,R,I B.18 Testiranje softvera A,R,I C Zapošljavanje i obuka radnika C.1 Izbor radnika koji će biti premešteni iz pekare C A,R „Raša“ C.2 Zapošljavanje nedostajućih kadrova sa Biroa C A,R C.3 Izbor menadžera iz pekare „Raša“ A,R C.4 Obuka radnika o radu softvera A R C.5 Obuka dostavljača hrane A,R D Promocija i otvaranje pekare D.1 Reklamiranje na Televiziji Studentski grad A C A,R,I D.2 Štampanje flajera C A,R,I D.3 Deljenje flajera A,R,I D.4 Dobijanje dozvole za pravljenje žurke A,R C I D.5 Žurka C A,R
 37. 11.FINANSIJSKI PLAN 11.1 BILANS STANJA Aktiva iznos Pasiva iznos Osnovna sredstva Spostveni kapital 700,000.00 Bespovratna pomoć države za Dvoetažna peć Zanolli Polis 100,000.00 razvoj preduzetništva 245,000.00 Vitrina Pastry Class 43,000.00 Tuđi izvori Frižider LTH 76,000.00 Ostale kratkoročne obaveze 570,000.00 Zamrzivač Elektrolux 38,900.00 Držač televizora 3,299.00 Plazma televizor PANASONIC 70,000.00 Aparat za vodu 12,000.00 Zvučnici 3,800.00 Optički miš 4,400.00 Kućište 28,000.00 Monitor 33,600.00 Gumena tastatura 4,000.00 Ruter 8,100.00 Klima uređaj 12,000.00 Kasa 20,000.00 Mobilni telefon 4,000.00 Fiksni telefon 1,200.00 Nameštaj Stolice 80,000.00 Stolovi 56,000.00 Barske stolice 24,000.00 Pult 4,000.00 Bojler protočni 8,000.00 Toster 4,000.00 638,299.00 Obrtna sredstva Čaše za vodu zaparata 1,000.00 Uniforme 10,000.00 Sitan inventar 20,000.00 Ambalaža za pakovanje 5,000.00 Zalihe 80,000.00 116,000.00 Nematerijalna ulaganja Reklamiranje na televiziji Studentski grad 27,000.00 Obuka radnika 2,000.00 Softver 8,000.00 Dobijanje dozvola 10,000.00 47,000.00 Tekući račun 713,701.00 Ukupno 1,515,000.00 1,515,000.00
 38. 11.2 PRO FORMA BILANSA USPEHA Tabela struktura troškova Struktura troškova Iznos Ukupno Troškovi inputa Sirove pite 1,518,000.00 Kifle 72,000.00 Somun 120,000.00 Suhomesnato 336,000.00 Salate 130,000.00 Začini 46,000.00 Sokovi 720,000.00 Mleko 135,000.00 Jogurt 152,000.00 Flaširane vode 375,000.00 Flajeri 15,000.00 Ulje 15,000.00 3,634,000.00 Troškovi objekta Troškovi održavanja 220,000.00 Troškovi zakupa 684,000.00 904,000.00 Ukupno 4,538,000.00
 39. Obračun amortizacije Nabavna Godišnji Struktura osnovnih Stopa vrednost u iznos Iznos po sredstava amortizacije RSD amortizacije grupama Grupa 1 Dvoetažna peć Zanolli Polis 100,000.00 10,000.00 Vitrina Pastry Class 43,000.00 4,300.00 Frižider LTH 76,000.00 7,600.00 Zamrzivač Elektrolux 10.00% 38,900.00 3,890.00 Držač televizora 3,299.00 329.90 Plazma televizor PANASONIC 70,000.00 7,000.00 33,119.90 Grupa 2 Zvučnici 3,800.00 684.00 Optički miš 4,400.00 792.00 Kućište 28,000.00 5,040.00 Monitor 33,600.00 6,048.00 Gumena tastatura 18.00% 4,000.00 720.00 Ruter 8,100.00 1,458.00 Klima uređaj 12,000.00 2,160.00 Kasa 20,000.00 3,600.00 Mobilni telefon 4,000.00 720.00 Fiksni telefon 1,200.00 216.00 Toster 4,000.00 720.00 22,158.00 Grupa 3 Nameštaj Stolice 80,000.00 12,000.00 Stolovi 56,000.00 8,400.00 Barske stolice 15.00% 24,000.00 3,600.00 Pult 4,000.00 600.00 Bojler protočni 8,000.00 1,200.00 Aparat za vodu 12,000.00 1,800.00 27,600.00 Ukupno 82,877.90
 40. Bilans uspeha Godine Stavke 2010. 2011. 2012. Prihodi iz poslovanja 10,461,250.0 Prodaja 9,757,500.00 0 13,103,750.00 Vanredni priliv Naknada države za radnike sa biroa 480,000.00 Rashodi Materijalni troškovi 4,538,000.00 4,638,000.00 4,768,500.00 Ostali troškovi 90,000.00 90,000.00 90,000.00 Plate radnika 2,992,617.24 2,992,617.24 3,488,777.16 Amortizacija 82,877.90 82,877.90 82,877.90 Dobit 2,534,004.86 2,657,754.86 4,673,594.94 11.3 ANLIZA TOKA GOTOVINE Finansijski tok Godine Stavke 2009. 2010. 2011. 2012. Prilivi iz poslovanja 10,461,250.0 Prodaja 9,757,500.00 0 11,103,750.00 Vanredni prilivi Naknada države za radnike sa biroa 480,000.00 Odliv Ukupna ulaganja 1,515,000.00 Materijalni troškovi 4,538,000.00 4,638,000.00 4,768,500.00 Ostali troškovi 90,000.00 90,000.00 90,000.00 Troškovi Plata radnika 2,992,617.24 2,992,617.24 3,488,777.16 Poreska stopa 0.13 0.13 0.13 Porez 340,194.76 356,282.26 358,341.47 -1,515,000.0 Neto dobit 0 2,276,688.00 2,384,350.50 2,398,131.37
 41. Društveni tok Godine Stavke 2009. 2010. 2011. 2012. Prilivi iz poslovanja Prodaja 9,757,500.00 10,461,250.00 11,103,750.00 Vanredni prilivi Naknada države za radnike sa biroa 480,000.00 Odliv Ukupna ulaganja 1,515,000.00 Materijalni troškovi 4,538,000.00 4,638,000.00 4,768,500.00 Ostali troškovi 90,000.00 90,000.00 90,000.00 Troškovi Plata radnika 2,992,617.24 2,992,617.24 3,488,777.16 Dobit -1,515,000.00 2,616,882.76 2,740,632.76 2,756,472.84 11.4 FINANSIJSKA OCENA PROJEKTA Neto sadašnja vrednost Investirana Efekti investicije SVI SVE Column1 sredstva Diskontovani iznos 0.god 1,515,000.00 1,515,000.00 -1,515,000.00 1.god 2,276,688.00 1,997,094.74 1,997,094.74 2.god 2,384,350.50 1,834,680.29 1,834,680.29 3.god 2,393,131.37 1,615,295.51 1,615,295.51 NSV 3,932,070.54 Diskontna stopa je 14%, a ocena se vrši u godini ulaganja.Neto sadašnja vrednost predstavlja razliku između diskontovane vrednosti ulaganja i efekata. Za naredne tri godine ona iznosi 3,932,070.54 RSD, što svakako ukazuje na isplativost ovog projekta jer je kriterijum prihvatanja NSV>0. I po kriterijumu jedinične neto sadašnje vrednosti koji iznosi 2.5 ovaj projekat je isplativ. Rok vraćanja uloženih sredstava je 3.3, što znači da će uložena sredstva biti povraćena za nepunih četiri meseca eksploatacije projekta.
 42. Interna stopa rentabilnosti Posmatramo dve stope i1=12% i2=18% Investirana Efekti NSV1 NSV2 Column1 sredstva investicije -1,515,000.0 0.god 1,515,000.00 0 -1,515,000.00 1.god 2,276,688.00 2,032,757.14 1,929,396.61 2.god 2,384,350.50 1,900,789.62 1,712,403.40 3.god 2,393,131.37 1,703,383.64 1,456,533.63 NSV 4,121,930.40 3,583,333.65 r= 0.579185508 Interna stopa rentabilnosti iznosi 58%, što prema ovom kriterijumu ukazuje na isplativost projekta s obzirom na to da je veća od diskontne stope od14%. Statička ocena Neto dobit/ Rentabilnost Ukupne investicije 2,384,350.50/1,515,000.00 1.57 Ukupan prihod / Produktivnost broj zaposlenih 10,461,250.00/8 1,307,656.25 Ukupan prihod Ekonomičnost /utrošena 10,461,250.00/7,803,945.1 sredstva 4 1.34 11.5 DRUŠTVENA OCENA PROJEKTA Učinak na zaposlenost Diskontna stopa14% Godina posmatranja 2010. Učinak na zaposlenost po obračunu je 166,118.00 što ukazuje na društvenu isplativost ovog projekta.
 43. TROŠKOVI PLATA U sledećoj tabeli je data struktura plata radnika različitih zanimanja. S obzirom na to da je njih šest zapošljeno sa biroa rada obračun plata, odnosno obaveze pekare prema državi za ove radnike su razlikuju i manje su u odnosu na radnike koji su na drugi način zapošljeni. Doprinos Bruto plata Doprinos Penzijsko Osiguranje zdravstvenog Poreske Doprinos Mesečni invalidsko zaposlenja Doprinos Naziv Broj osiguranja olakšice za Osiguranje Penzijsko iznos plate osiguranje zdravstvenog Porez Neto zanimanja radnika radnike sa zaoslenja invalidsko Ukupni po radniku osiguranja plata biroa osiguranje godišnji Poreske obaveze preduzeća Poreske obaveze radnika iznos troškova Glavni 1 6,590.58 3,684.74 449.36 / 449,36 6,590.58 3,684.74 6,529.73 42,000.00 plata za prve 69,979.09 menadžer dve godine Prodavac 4 36341.43 5,617.69 1,930.10 235.38 7,783.17 235.38 5,617.69 1,930.10 3,106.05 22,000.00 Dostavljač 2 32,977.66 3,138.37 1,754.64 213.98 5,106.99 213.98 3,138.37 1,754.64 2,763.68 20,000.00 Informatičar 1 9431.3 941.51 526.39 64.19 / 64.19 941.51 526.39 64.19 6,000.00 Ukupno godišnji iznos 3,488,777.16 496,159.92 2,992,617.24 plata
 44. 12. PLAN UPRAVLJANJA RIZIKOM 12.1 IDENTIFIKACIJA RIZIČNIH DOGAĐAJA Detalji o projektu Naziv projekta: Projekat otvaranja cyber-pekare „Raša“ Rukovodilac projekta: Pera Detlić Detalji o riziku Opis rizika: Uprava „Studentski grad“ otkazuje zakup predviđenog prostora. Verovatnoća rizika: Uticaj rizika: Verovatnoća ovog rizika je veoma mala i na Uticaj rizika je veoma veliki i na skali od skali od jedan do 10, ocenjen je ocenom 2 jedan do 10, ocenjen je ocenom 9 Smanjenje rizika Preventivne akcije: Reaktivne akcije: Potpisati ugovor o zakupu kojim se Pronaći neki drugi odgovarajući objekat u „Studentski grad“ obavezuje da će „Sudentskom gradu“ za premeštanje pekare. iznajmljivati prostor minimum 5 godine, bez mogućnosti otkaza zakupa. Ukoliko ugovorna Ukoliko to nije moguće, pronaći odgovarajući strana „Studentski grad“ proceni da otkaz prostor u neposrednoj blizini „Studentskog zakupa mora da postoji, dogovoriti se o isplati grada“. novčane sume, kao nadognadu za prevremeni raskid ugovora o zakupu.
 45. Detalji o projektu Naziv projekta: Projekat otvaranja cyber-pekare „Raša“ Rukovodilac projekta: Pera Detlić Detalji o riziku Opis rizika: Problemi sa nabavkom opreme u smislu kašnjenja u dostavljanju naručene opreme, dostavljanja neadekvatne opreme i sl. Verovatnoća rizika: Uticaj rizika: Verovatnoća ovog rizika je srednja i na skali Uticaj rizika je relativno mali i na skali od od jedan do 10, ocenjen je ocenom 5 jedan do 10, ocenjen je ocenom 4 Smanjenje rizika Preventivne akcije: Reaktivne akcije: Dobavljače odabrti pažljivo. Voditi računa o Nedostajuću opremu nabaviti od nekog njihovoj reputaciji i uslovima koje pružaju. drugog dobavljača. Ukoliko je procenjeno kao Najbolje je sklopiti ugovor sa nekim neophodno, raskinuti ugovor sa postojećim dobavljačima sa kojima se već poslovalo i dobavljačem opreme koji se neprofesionalno koji su već provereni. Ukoliko postoji ponaša. mogućnost u ugovoru sa dobavljačima dogovoriti novčanu nadoknadu u slučaju neispunjavanja obaveza iz ugovora.
 46. Detalji o projektu Naziv projekta: Projekat otvaranja cyber-pekare „Raša“ Rukovodilac projekta: Pera Detlić Detalji o riziku Opis rizika: Studenti i najbliža okolina nisu upoznati o postojanju i načinu rada pekare u onoj meri u kojoj se to očekivalo. Verovatnoća rizika: Uticaj rizika: Verovatnoća ovog rizika je mala i na skali od Uticaj rizika je veoma veliki i na skali od jedan do 10 ocenjena je ocenom 2. jedan do 10, ocenjen je ocenom 7 Smanjenje rizika Preventivne akcije: Reaktivne akcije: Pažljivo izabrati načine oglašavanja i vršenja Ako se pokaže kao neophodnim, povećati broj promocije. Kako će se oglašavanje vršiti i reklama na Televiziji „Studentski grad“, ili/i putem Televizije Studentski grad proveravati izabrati neke druge načine promocije. da li se pušta onoliko reklama koliko je plaćeno.
 47. Detalji o projektu Naziv projekta: Projekat otvaranja cyber-pekare „Raša“ Rukovodilac projekta: Pera Detlić Detalji o riziku Opis rizika: Nedostatak finansijskih sredstava za završetak projekta. Ukoliko do ovoga dođe vreme trajanja projekta će se povećati. Verovatnoća rizika: Uticaj rizika: Verovatnoća ovog rizika je srednja i na skali Uticaj rizika je veoma veliki i na skali od od jedan do 10 ocenjena je ocenom 4. jedan do 10, ocenjen je ocenom 7. Smanjenje rizika Preventivne akcije: Reaktivne akcije: Firma koja radi enterijer, internet provajder i Ako se pojavi nedostatak finansijskih dobavljači se moraju pažljivo odbrati. Treba sredstava za završetak projekta, ta nedostajuća izabrati one koji daju najpovoljnije uslove za sredstva treba nabaviti uzimanjem pekaru. Takođe promotivne aktivnosti treba kratkoročnih kredita. pažljivo isplanirati kako ne bi uslovile veliki odliv para u jednom trenutku.
 48. Detalji o projektu Naziv projekta: Projekat otvaranja cyber-pekare „Raša“ Rukovodilac projekta: Pera Detlić Detalji o riziku Opis rizika: Neiskusan projektni tim. Verovatnoća rizika: Uticaj rizika: Verovatnoća ovog rizika je srednja i na skali Uticaj rizika je srednji i na skali od jedan do od jedan do 10 ocenjena je ocenom 6. 10, ocenjen je ocenom 6. Smanjenje rizika Preventivne akcije: Reaktivne akcije: Treba angažovati projekti tim koji ima Ako se tim pokaže kao nedovoljno efikasan, preporuke i koji je radio na sličnim angažovati konsultante koji su iskusni i projektima. Takođe, neophodno je održavati provereni. U krajnjem slučaju promeniti sastanke svake nedelje, i to najbolje petkom, projektni tim i angažovati drugi, bolji. kako bi se videlo šta se u prošloj nedelji postiglo, a šta još treba uraditi, kao i da se napravi operativan plan za narednu nedelju. Ukoliko je potrebno održavati i vanredne sastanke. Detalji o projektu
 49. Naziv projekta: Projekat otvaranja cyber-pekare „Raša“ Rukovodilac projekta: Pera Detlić Detalji o riziku Opis rizika: Softver koji nasumično dodeljuje brojeve neophodne za pristup wireless-u ne radi. Verovatnoća rizika: Uticaj rizika: Verovatnoća ovog rizika je mala i na skali od Uticaj rizika je srednji i na skali od jedan do jedan do 10 ocenjena je ocenom 2. 10, ocenjen je ocenom 5 Smanjenje rizika Preventivne akcije: Reaktivne akcije: Firmu koja će raditi softver izabrati pažljivo, Ukoliko softver ne radi, javiti firmi za na osnovu detaljne analize i preporuka. problem. Ukoliko ona ne može da ukloni kvar, Ugovorom odrediti koje su dužnosti te firme, angažovati drugu firmu. ukoliko softver nije ispravan. Detalji o projektu
 50. Naziv projekta: Projekat otvaranja cyber-pekare „Raša“ Rukovodilac projekta: Pera Detlić Detalji o riziku Opis rizika: Otvaranje konkurentnih pekara u krugu „Studentskog grada“. Verovatnoća rizika: Uticaj rizika: Verovatnoća ovog rizika je relativno mala i Uticaj rizika je srednji i na skali od jedan do na skali od jedan do 10 ocenjena je ocenom 3. 10, ocenjen je ocenom 6. Smanjenje rizika Preventivne akcije: Reaktivne akcije: Poslovanje pekare usmeriti tako da što više Ukoliko se u „Studentskom gradu“ otvore zadovoljava potrebe kupaca i dati im neke druge pekare, vršiti intezivnu promociju doznanja da pekara misli na njihove potrebe. svojih proizvoda. U tom smislu kupci, ukoliko žele, popunjavaće ankete koje će meriti njihovo zadovoljstvo i postojaće „Kutijica“, kutija u koju će kupci moći da ubacuju svoja mišljenja, sugestije i želje. Takođe, ukoliko je moguće, prilikom zakupa prostorija ugovoriti da ni jedna druga pekara ne može da posluje u objektima „Studentskog grada“. 12.2 MATRICA ZA ANALIZU RIZIKA Potrebna Verovatnoća Tip rizikia Opis rizika Uticaj Značaj Plan reagovanja sredstva nastupanja (RSD)
 51. Tražiti nadoknadu troškova ukoliko je to ugovorom Uprava predviđeno, naći Eksterni „Studentski grad“ 0,2 0,9 0,18 100.000 neki drugi objekat otkazuje zakup u „Studentskom gradu“ ili njegovoj okolini Sklopiti ugovor sa Problemi sa Eksterni 0,5 0,4 0,2 novim 10.000 nabavkom opreme dobavljačima Povećati broj reklama na Televiziji Pekara nije Studentski grad i Eksterni dovoljno poznata 0,2 0,7 0,14 30.000 dati primarni kupcima značaj promotivnim aktivnostima Redovni sastanci, Neiskusan angažovati Interni 0,6 0,6 0,36 120.000 projektni tim konsultante i stručnjake Nedostatak Uzimanje Interni finansijskih 0,4 0,7 0,28 kratkoročnih 400.000 sredstava kredita Javiti angažovanoj firmi Softver za za kvar, ukoliko nasumično ona ne može da ga Eksterni dodeljivanje 0,2 0,5 0,1 otkloni angažovati 40.000 brojeva za pristup drugu firmu koja wireless-u ne radi će napraviti bolji softver i bez greške Konkurenti otvaraju pekare u krugu Intezivna Eksterni „Studentskog 0,3 0,6 0,18 promocija 35.000 grada“ proizvoda pekare
Anúncio