O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL Delegación de Ferrol Apdo. Correos nº 356 – 15480 Ferrol Tlfno./fax: 981 352 820 – Mó...
<ul><li>Paulino Gasalla Aller , con documento de identidade nº ------, Delegado da Sociedade Galega de Historia Natural - ...
2. Queda a dúbida de saber se este anteproxecto, ao desenvolver unha das propostas, a terceira concretamente, pode consi...
que sexa accesible en tempo e lugar ás partes interesadas, o que iría en beneficio da participación social neste tipo de a...
<ul><li>Non quedan claras as razóns polas que se desestima a opción nº 1, cando a primeira vista semella a máis acep-table...
engadir a cercanía de núcleos de poboación a menos de dous km en todo o tramo desta costa. 5 Poñéndonos no caso de que a o...
<ul><li>Non se fala dos residuos industriais procedentes de ASTANO e Forestal do Atlántico. Sabemos que ASTANO posúe insta...
viarios peonís existentes, evitarase a destrución da vexetación das veiras dos camiños. Hai que ter en conta que as repobo...
Polo que SOLICITA Se dea por persoada a SGHN – Ferrol no “Anteproxecto correspondente ao contrato de concesión de obra púb...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Alegaciones Saneamento Zona Norte da Ría de Ares e Zona Sur da Ría de Ferrol

1.119 visualizações

Publicada em

Alegacións

Publicada em: Tecnologia, Carreiras
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Alegaciones Saneamento Zona Norte da Ría de Ares e Zona Sur da Ría de Ferrol

 1. 1. SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL Delegación de Ferrol Apdo. Correos nº 356 – 15480 Ferrol Tlfno./fax: 981 352 820 – Móbil: 616 388 935 www.sghnferrol.blogspot.com – www.sghn.org [email_address] ALEGACIÓNS Ao “Anteproxecto correspondente ao contrato de concesión de obra pública de actuacións de Saneamento na Zona Norte da Ria de Ares e na Zona Sur da Ria de Ferrol”, clave OH.315.47 (D.O.G. nº 153, de 8 de agosto de 2007).
 2. 2. <ul><li>Paulino Gasalla Aller , con documento de identidade nº ------, Delegado da Sociedade Galega de Historia Natural - Ferrol, con enderezo para os efectos de notificación no Apartado de Correos 356, C.P. 15480 FERROL, comparece e, como mellor proceda en dereito, </li></ul><ul><li>EXPON: </li></ul><ul><li>Que no anteproxecto non consta o Informe de Impacto Ambiental, imprescindible para este tipo de actuacións. </li></ul><ul><li>Por outra banda, a ausencia deste informe prívanos da valoración que sobre este anteproxecto se fai. </li></ul>
 3. 3. 2. Queda a dúbida de saber se este anteproxecto, ao desenvolver unha das propostas, a terceira concretamente, pode considerarse como presentación do Proxecto. Neste caso, atopariámonos co problema de non poder presentar alegacións nunha segunda quenda. Se isto fose así, debemos alegar as dificultades que esta asociación tivo para poder analizar correctamente o proxecto, en primeiro lugar polas dificultades para acceder á información, e en segundo lugar polo reducido prazo de tempo co que contamos para presentar as alegacións, tratándose dun proxecto de tanta envergadura. Neste senso volvemos demandar á administración que se proporcione a información en soporte dixital, de tal xeito
 4. 4. que sexa accesible en tempo e lugar ás partes interesadas, o que iría en beneficio da participación social neste tipo de actuacións. 3. Ademais das dificultades expresadas na alegación anterior, atopámonos cunha dificultade maior, que é a falta de claridade na exposición de datos, facéndose moitas veces incomprensible o texto, existindo tamén lagoas graves na información emitida, dificultando aínda máis a análise do conxunto, tendo que basear moitas conclusións en meras suposicións.
 5. 5. <ul><li>Non quedan claras as razóns polas que se desestima a opción nº 1, cando a primeira vista semella a máis acep-table, tendo en conta o impacto que a EDAR construída en Prioriño supuxo, ao que engadiría o impacto sobre o tramo de costa Ares-Chanteiro no que se proxecta a nova insta-lación. </li></ul><ul><li>Se a xustificación se debe a un criterio de aforro ener-xético, deberanse xustificar debidamente as razóns. Ao noso entender, o aumento de tres puntos de bombeo entre as dúas posibilidades (21 no proxecto de Chanteiro, 24 no proxecto que enlazaría co EDAR de Prioriño) non xustifica nin compensa os impactos que se van producir nunha zona tan importante da nosa costa. A todo isto hai que </li></ul>
 6. 6. engadir a cercanía de núcleos de poboación a menos de dous km en todo o tramo desta costa. 5 Poñéndonos no caso de que a opción máis acertada sexa a número 3, deberase explicar axeitadamente se se vai levar adiante a separación de augas pluviais e residuais en todas as estacións intermedias, pois segundo se conclúe do lido, só catro estacións cumpren con este requisito. A non separación de residuais e pluviais en toda a rede, entendemos, supón unha sobrecarga nas instalacións que se traduciría en emisións polos aliviadoiros de augas residuais directamente á ría.
 7. 7. <ul><li>Non se fala dos residuos industriais procedentes de ASTANO e Forestal do Atlántico. Sabemos que ASTANO posúe instalacións de depuración propias, pero descoñecemos se Forestal do Atlántico conta con elas, e en caso de non ser así, se a EDAR procesaría estes residuos e de que forma. </li></ul><ul><li>Con respecto á afección aos hábitats terrestres motivada pola rede de conducións cara o EDAR proxectada en Punta Avarenta haberá que evitar, na medida do posible, a modificación das súas características. Consecuentemente, </li></ul><ul><li>opoñémonos á construción de viarios aproveitando as novas conducións. No caso de que se utilice a rede de </li></ul>
 8. 8. viarios peonís existentes, evitarase a destrución da vexetación das veiras dos camiños. Hai que ter en conta que as repoboacións con eucaliptos fixeron desaparecer case na súa totalidade a vexetación autóctona da zona, quedando en moitos casos relegada aos bordos dos camiños, sobre todo cando existen ribazos de pedra. En ningún caso se deben utilizar corredoiras antigas, polo seu valor patrimonial e ambiental. 8. O tramo que discorre paralelo á liña da costa deberá de afastarse o máximo posible dela, e, sempre que se poida levalo por estradas xa existentes. En ningún caso abrir viarios nese tramo.
 9. 9. Polo que SOLICITA Se dea por persoada a SGHN – Ferrol no “Anteproxecto correspondente ao contrato de concesión de obra pública de actuacións de Saneamento na Zona Norte da Ria de Ares e na Zona Sur da Ria de Ferrol, clave OH.315.478&quot; (D.O.G. nº 153, de 8 de agosto de 2007). Se modifique o anteproxecto de referencia en orde a facelo máis acorde aos principios da sustentabilidade. Ferrol, a 7 de setembro de 2007 O Delegado da SGHN - Ferrol Asdo. Paulino Gasalla Aller

×