O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Lui Seminar 23.04.09

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
IKT i undervisningen
IKT i undervisningen
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Lui Seminar 23.04.09 (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Lui Seminar 23.04.09

 1. 1. Enhetlig informasjon til studenter Juli 2008 - juli 2009
 2. 2. STYRINGSGRUPPEN Leder: Ingvild Straume Mørland, KOIS Informasjonsdirektør Kari Aamli Avdelingsdirektør Heidrun Hole, EST Seniorrådgiver Ewelyn Jordal, HF Kontorsjef Ken Henry Hyttemoen, SAM REFERANSEGRUPPEN - 12 deltakere Representanter fra Studieseksjonen, Avdelingene, Læringssenteret, Informasjonstjenesten , IT-seksjonen og nestleder i Studentparlamentet PROSJEKTGRUPPEN Leder: Rådgiver Asta Kristiansen Infomedarb. Janne Veirud, KOIS Rådg. Vibeke Seland Ramm, LUI Førstekons. Andreas H. Sørlie, IU Info. kons. Marit Christiansen, SU Leder Stud.parl. Anna Wergeland
 3. 3. Bakgrunn for prosjektet <ul><li>Studentene får studieadministrativ informasjon fra ulike avsendere og gjennom flere kanaler. </li></ul><ul><li>Avsendere </li></ul><ul><li>Studieseksjonen </li></ul><ul><li>Studieadministrasjonen ved avdelingene </li></ul><ul><li>Faglig tilsatte </li></ul>
 4. 4. Hovedkanaler for informasjon på HiO-veven <ul><li>Den sentrale ”For studenter”- portalen </li></ul><ul><li>Avdelingenes egne ”For studenter” sider </li></ul><ul><li>Læringsstøttesystemet Fronter </li></ul><ul><li>Studentweb </li></ul><ul><li>E-post </li></ul>
 5. 5. Prosjektets hovedmål <ul><li>Utvikle ett organisatorisk og redaksjonelt system for informasjon som sikrer målrettet, enhetlig og kvalitetssikret informasjon til studentene på HiO-veven </li></ul>
 6. 6. Målgruppe <ul><li>Primært faktiske studenter dvs. studenter på bachelor- og mastergradsnivå samt studenter på videreutdanninger </li></ul><ul><li>Sekundært potensielle studenter </li></ul>
 7. 7. Hva har vi gjort? <ul><li>Intervjuet Fronter superbrukere og vevredaktør ved HiO Kartlagt struktur, innhold og bruk i utvalgte fronter-rom på alle avdelinger </li></ul><ul><li>Gjennomgang av ”Håndbok for administrative prosedyrer for Høgskolen i Oslo” </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Innhentet erfaringer fra andre høgskoler og universiteter nasjonalt og internasjonalt i forhold til prosjektets målsetninger </li></ul><ul><li>Informasjon på engelsk </li></ul><ul><li>Analyse av ”For studenter ”- vevsider </li></ul><ul><li>Gjennomført en brukerundersøkelse blant studentene </li></ul>
 9. 9. Spørreundersøkelsen <ul><li>Sendt ut til 11926 studenter </li></ul><ul><li>Alle, med unntak av studenter ved etterutdanninger </li></ul><ul><li>Svarprosent på 2224 (18,6%) </li></ul><ul><li>Førsteårsstudentene har størst svaroppslutning </li></ul>
 10. 10. Hva bruker studentene HiO-veven til? 1 Port til Fronter/e-post 2 Lese HiO-nytt 3 Følge med på hva som skjer på HiO 4 Følge med på hva som skjer på avdelingen min 5 Finne informasjon om studier i utlandet 6 Finne fagplaner/studieplaner/undervisningsplaner/timeplaner 7 Port til Læringssenteret 8 Finne informasjon fra OAS (studentsamskipnaden) 9 Annet
 11. 11. Analyse av nåsituasjonen <ul><li>Ca 90 % kjenner til den sentrale mens 70 % kjenner til avdelingens For studenter sider. </li></ul><ul><li>29 % av de som kjenner til avdelingens For studenter side synes ikke den er lett å finne. </li></ul><ul><li>Fritekst svarene viser at de fleste studenter synes sidene har vanskelig struktur. </li></ul>
 12. 12. Resultater fra studentundersøkelsen <ul><li>Studentene beskriver usikkerhet rundt hvilken informasjonskanal som blir brukt til ulik type informasjon </li></ul><ul><li>Studentene må innom en rekke steder/kanaler for å være sikre på at de ikke går glipp av informasjon </li></ul><ul><li>Rapporterer om dobbeltinformasjon </li></ul><ul><li>Mange ønsker å få alt samlet på ett sted </li></ul>
 13. 13. Konklusjon <ul><li>Lite brukervennlig </li></ul><ul><li>Stor fare for feilinformasjon </li></ul><ul><li>Dobbeltbehandling av informasjon </li></ul><ul><li>Ressurskrevende pga. manglende system </li></ul><ul><li>Undersøkelsen bekrefter at det er nødvendig å rydde i strukturen mellom for studenter sentralt og på avdelingsnivå </li></ul>
 14. 14. Utvikling av portalløsning <ul><li>Studentportal = en nettside som fungerer som inngang til en rekke andre sider innen studie- og studieadministrativ informasjon rettet mot studenter og potensielle studenter på bachelor- og mastergradsnivå og på videreutdanninger </li></ul><ul><li>En felles forside ”For studenter” </li></ul><ul><li>Lik struktur/innhold på avdelingenes emnesider </li></ul><ul><li>Sentral og avdelingsvis informasjon samles ett sted. </li></ul>
 15. 15. Portal ”For studenter” HiO veven Enheter For studenter ”For studenter” Velg avdeling SU , LUI,SAM,EST, JBI,IU, HF,SPS Studentliv OAS, Studentparlamentet, m.m. For LUI studenter Eksamen Praksis ------------- ----------- Studentliv LUI eksamen sentral + avdeling LUi –emne sentral + avdeling LUI –emne sentral + avdeling Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Velg enhet
 16. 16. Prosjektgruppens definering av kanalene, når “For studenter” gjøres om til portal.
 17. 17. Ansvarskart <ul><li>Overordnet ansvar: Studieseksjonen, vevredaktør ved KOIS </li></ul><ul><li>Teknisk vevansvarlig (eZ): IT-seksjonen </li></ul><ul><li>Ansvar ved avdelingene og SPS: Ansvarlig avdelingsredaktør </li></ul>
 18. 18. Distribuert eierskap som betyr at oppdatering og oppfølging skal skje så nært kilden som mulig <ul><li>Kontorene i Studieseksjonen, avdelingene og SPS er selv ansvarlige for løpende oppdateringer og oppfølging av informasjon fra deres respektive avdelinger. </li></ul><ul><li>Minimumskrav: alle studieadministrative sider i portalen skal oppdateres før semesterstart. </li></ul><ul><li>Koordinering av arbeidet Nettverk bestående av representanter fra Studieseksjonen, avd. og SPS. Ledes av vevredaktør ved KOIS. Innkalles ca. 1-2 ganger i semesteret. </li></ul>
 19. 19. <ul><ul><ul><li> </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> Vevredaktør </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KOIS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> Representanter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> fra avdelingene, SPS og </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>studieseksjonen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Team Team Team </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> innholdsleverandører </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Medlemmer i nettverket <ul><li>Asta Kristiansen (SSEK, KOIS) </li></ul><ul><li>Kristin Oddstøl (SSEK,IK) </li></ul><ul><li>Kristine Kvamme (SSEK,SEK) </li></ul><ul><li>Ewelyn Jordal (HF) </li></ul><ul><li>Marit Christiansen (SU) </li></ul><ul><li>Kjersti Lassen (SPS) </li></ul><ul><li>Åshild Losnegard (JBI) </li></ul><ul><li>Alisher Artykov (SAM) </li></ul><ul><li>Katarina Witek (IU) </li></ul><ul><li>Elisabeth Schjønsby (EST) </li></ul><ul><li>Vibeke Seland Ramm (LUI) </li></ul><ul><li>Inger Marie Strand (LUI) </li></ul>
 21. 21. Veien frem til portal <ul><li>Mai </li></ul><ul><li>Mandag 11. mai kl. 09.00-12.00 Informasjon og opplæring i nettverket </li></ul><ul><li>Workshop resten av uken, hver dag mellom kl. 09.00-15.00 . Medlemmer fra prosjektgruppen tilstede. </li></ul><ul><li>Fredag 29. mai kl. 12 Statusmøte i nettverket, erfaringer så langt </li></ul>
 22. 22. Veien frem til portal <ul><li>Juni (og juli) </li></ul><ul><li>Testing og kvalitetssikring av innholdet </li></ul><ul><li>August </li></ul><ul><li>Portal ”For studenter” lanseres på HiO veven – HURRA!! </li></ul>

Notas do Editor

 • Alle avdelinger ved HiO er repr. i en eller flere av disse gruppene. Referansegruppen brukt i forhold til QB undersøkelsen (spørreundersøkelsen til studenter som ble gjennomført i høst).
 • Prosjektet ble igangsatt av KOIS.
 • Studentene må forholde seg til 5 hovedkanaler for informasjon på veven Studieseksjonen er innholdsleverandør Ulikt innhold fra avdeling til avdeling Noe av informasjonen er avdelingsspesifikt og noe ligger også i den sentrale portalen Det finnes også feilinformasjon og dobbel informasjon. Mye gammelt.
 • Informasjon som ligger under for studenter sidene
 • Høsten 09: Kartlegging av nå-situasjonen ved HiO. Til de to første punktene: Hvordan Fronter brukes som informasjonskanal til studentene Intervju av superbrukere: hvordan de ser på sin rolle som superbruker og hvordan brukes Fronter på avdelingene. Til det tredje punktet: Det vi fant var et det ikke fantes retningslinjer for hvem som har ansvar for studieadm.informasjon på nettet. Gruppen har laget en prosedyre for dette: ”Rolle- og ansvarsfordeling mellom Studieseksjonen, avdelingene og sentrene”. Prosedyren ligger på nettet under Den sentrale administrasjonen/Studieadm/ Informasjon og rekruttering: http://kvalitet.hio.no/enheter/
 • Sett på andre høgskolers nettsider med studieadm. info. og studietur til England. Der så vi hvor mye tid de bruker på sine nettsider for studenter. Dette er ressurskrevende arbeid.
 • Selv om svarprosenten er relativt lav gir over to tusen svar et godt grunnlag til å danne oss et bilde av situasjonen. Målet med undersøkelsen var å få vite hvordan studentene bruker informasjonskanalene og deres opplevelse av Fronter, e-post og de sentrale av avdelingsvise vevsidene for studenter. Referansegruppen ble brukt for å kvalitetssikre undersøkelsen i forkant.
 • Fronter/e-post. Fagplaner/studieplaner/undervisningsplaner/timeplaner. Kom frem under fritekstsvarene i undersøkelsen at studentene egentlig ikke er så fornøyde med Fronter, men foretrekker det som informasjonskanal fordi der finner de informasjon som er relevant for dem som studenter. “Minst dårlige” info.kanal.
 • Dvs. 20% av respondentene kjenner ikke til avdelingens for studenter sider. Ulikt innhold fra avdeling til avdeling Noe av informasjonen er avdelingsspesifikt og noe ligger også i den sentrale portalen Det finnes også feilinformasjon og dobbel informasjon. Mye gammelt. Sett fra studentenes ståsted er det vanskelig å vite om informasjon de ser etter finnes på avdelingsnivå eller på de sentrale sidene
 • Likegyldig for en student hvem som er avsender (sentral eller avdeling), når det de ønsker er å få vite gjeldende regler om et emne, for eksempel eksamen . Leter flere steder, usikre på om de går glipp av viktig informasjon.
 • Ulikt innhold fra avdeling til avdeling Noe av informasjonen er avdelingsspesifikt og noe ligger også i den sentrale portalen Ulikt bruk av høyre og venstremeny. Ressurskrevende fordi i dag lager noen avdelinger egne versjoner av sentral informasjon.
 • På bakgrunn av denne konklusjonen: skal vi klare å oppfylle mandatet om å utvikle et målrettet, enhetlig og kvalitetssikret informasjonssystem trengs det en reorganisering av den studieadministrative informasjonen på veven. Derfor portal…. Godkjent av styringsgruppen i slutten av januar.
 • Blå bokser er nye sider i forhold til hvordan det ser ut i dag. Kun skal være en felles forside For studenter, ikke åtte (med ulikt innhold) slik det er i dag. Vise utkastene til ny side-hva ligger i høyremenyen på alle avdelinger (valgt utfra tilbakemeldinger fra studenter i QB undersøkelsen) All informasjon om et emne samlet på en side! Fokusgruppe med studenter: syntes dette ser ut som en veldig fin struktur.
 • Når vi skal flytte over informasjon fra gamle til nye sider vil denne tabellen ligge som et grunnlagsdokument.
 • Øverst:Asta I midten:nettverket Nederst :På LUI er dette teamkoordinatorer+Cathrine (internasjonale sider)
 • Nettverket består av info.medarbeidere i studieadm. med eZ kompetanse. Noen har valgt å ha 2 stk i nettverker, for eksempel LUI, sannsynligvis også SAM, fordi dette ikke er en og samme person. 12 medlemmer i nettverket. God tilbakemelding fra medlemmene på første nettverksmøte i forrige uke. Vi fikk bred støtte for vår måte å tenke på i forhold til informasjon til studentene.
 • Alle avd. er oppfordret til å stille med 2 stk. når vi skal ha opplæring 11.mai (mindre sårbart for eksempel ved sykdom) Si mer om hva workshop’en går ut på
 • Teknisk vevansvarlig ved It seksjonen har ansvar for testing/kvalitetssikring

×