O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Vaalitietoa

563 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Vaalitietoa

  1. 1. Eduskuntavaalit Kuka on vaalikelpoinen? Perustuslain mukaan vaalikelpoinen eli kelpoinen ehdokkaaksi on jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen. Kansanedustajaksi ei kuitenkaan voi valita ammattisotilasta. Lisäksi on säädetty, että eräät korkeat viranomaiset (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, korkeimman oikeuden jäsen, korkeimman hallinto-oikeuden jäsen ja valtakunnansyyttäjä) eivät voi olla kansanedustajina, mikä tarkoittaa, että jos he tulevat vaaleissa valituiksi, heidän tulee erota virastaan. Miten ehdokkaat asetetaan? Ehdokkaita eduskuntavaaleissa voivat asettaa 1) puolueet, jotka on merkitty oikeusministeriön ylläpitämään puoluerekisteriin sekä 2) vähintään 100 äänioikeutetun perustamat valitsijayhdistykset. Kukin puolue voi asettaa kussakin vaalipiirissä enintään 14 ehdokasta tai, jos vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, enintään niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisen puolueen ehdokkaiden enimmäismäärä. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, joissa kussakin voi olla enintään 14 ehdokasta tai, jos vaalipiiristä valitaan enemmän kuin 14 edustajaa, enintään niin monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. Kunnallisvaaleissa äänioikeutettu on 1) Suomen ja muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen sekä Islannin ja Norjan kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää sekä 2) muun kuin 1 kohdassa mainitun valtion kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on tuolloin ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan. Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa 51. päivä ennen vaalipäivää on perjantai 5.9.2008 Euroopan parlamentin jäsenenä ei kuitenkaan voi olla: 1) valtioneuvoston jäsen; 2) Euroopan komission jäsen; 3) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomari, julkisasiamies tai kirjaaja; 4) Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen; 5) Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen; 6) Euroopan oikeusasiamies; 7) Euroopan yhteisön tai Euroopan atomienergiayhteisön talous- ja sosiaalikomitean jäsen; 8) alueiden komitean jäsen; 9) Euroopan yhteisön tai Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen nojalla asetetun yhteisön varoja hoitavan tai pysyvää välitöntä hallinnollista tehtävää hoitavan komitean tai muun toimielimen jäsen; 10) Euroopan investointipankin johtokunnan tai hallintoneuvoston jäsen taikka Euroopan
  2. 2. investointipankin henkilöstöön kuuluva; 11) Euroopan yhteisöjen toimielimen tai sellaiseen sidoksissa olevan erityiselimen tai Euroopan keskuspankin palveluksessa oleva virkamies tai toimihenkilö; ja 12) sellainen viran tai toimen haltija, joka perustuslain mukaan ei voi olla kansanedustajana. Ehdokasasettelu Ehdokkaita europarlamenttivaaleissa voivat asettaa 1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä 2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa. Kukin puolue voi asettaa enintään 20 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokkaiden yhteismäärä saa kuitenkin olla enintään sama kuin yksittäisellä puolueella (eli 20). Valitsijayhdistyksen yhden ehdokkaan asettamiseksi voi perustaa vähintään 2000 äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistan, jossa voi olla enintään 20 ehdokasta.

×