O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

WillardWigan

7.971 visualizações

Publicada em

 • http://docs.google.com/Present?docid=ddp6pq3h_174wgwp<br /><br/>
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

WillardWigan

 1. Willard Wigan: Art in Miniature Nano-artist Willard Wigan r . 4 lives in Jersey. UK, and i' ' 3 - h. creates the world's tiniest i ç- i art, working late at night, r * "W 52 and timing his movements j; . i _›_ i *i g ' between heartbeats. "“ i " _; . _jj-n f”
 2. gensvar antagning; lit? ansatt: gltgiêralllzti lulusifui *surfat-ä titt: *garantera 'fet : att: *välliin ? listat ; gt/ a ? oli 'f-. t itaçiilta. . ass “ililläi ; tarm ? tåliga . air Lllåtgljltlg Firman L-Iatlugi ii 'iramuuisitlztastl ; uu-LI . i i auuçrxoxgnngail . cissi-ritades . samlat im kl “ f V i . eiêltçlêtráttäil . sunaxguturumuagavømz adam l: :(7: 'Elmer ilitil 1-3 liitslofgtllti ”mtrl-stilla et? Å . v -, q' , V' t, .A . , I _ltmllugi a. : stylar. : si: allah. human 'lt-titeln A1' ; uttagna fuçraiqiitx. .. u]
 3. ÖVÅYIlioEiÄKSIoil* : iåiuililtráiillill l l 'i i V V ttÄgf . __ _ l , ,. ä, IQ b igkJøLTi-råü: . i. - _____ - Gibraltar: ;heterna titllllaiurql nam antagits ; i uuraieitaugrtaua 'animal : lina arta et? ;i “IM” »tiçvmugl utaasâltçz. gm 'litt-I 'Itêlåül Oiâi pnnl. *lina lip: attans atljâllatâtil sn an. ;man slimlilil. §t1li'il§- swe : inslag-l 'Illfuiêlsi ; lurailtar iitiln the gigirtsi-; l 3,11%: "lilä ; nr-gl : of : litt: åiêllliâillâlêl.
 4. ,så s; .; ,iiiiálüijlflfi -ilioleinilgtia : gm : i Eiliáliitizililil . i J. 7 4__; "'ia, _d : gi å: ä. , ? fx . . geni' , i s, . , . 'i. ,_1_. ._q*, .,, , áxj ilivliç» . gill . inte riset-J sin in. .Jin å), . . k gift? ? . b ›: å. ' i 'A O' ' / _»&{ VIVQEHL. ?anw- ia 'tlslnlsllçiiêlltl »ziçilbizigigiiiiç x I/ g” 'f i. brast fomiitaotl maoilinail sttdiêlll-Hêi emil °" < 'Magni : lita »ztllåikittii si? ;kemist-Mama ; manga lilintwêtlligiâlsntü. :namn ftçieiinuieiieiglisti-á. ;ur-LI : ti: gunitginjtitem . . , _ nusutgluvllgta,
 5. Piâllllliêl E-Vlêliislii biltillligl . › Eltliiali iüllllêlililltllil om : i ; oiiaiimsiøil -t i_ *ará-: F a? ? . f*- ÅWa-. ..AJ . §7 Cassius: iiiigxii (tartar- : lugnar al? : r tuluiniiummøâil : m: 'kr êtømuijx v L. t;if(e)ut. ..; lii: a: anlita: Loremugl Jing; j : narrativ lagrar “them a: l ' : autism 'IlT-. iålilt
 6. “ililitgigiurse iillr-. lliâisiii : sziaiiilgiiujrçisi ; gram lantligt' förs: riâiiáiaiçiigiráiçâl in, tiireixoqiát-giuriøiliiiäa» ”ett itjijyllflfeiijl , lilliliálil . tg-n ; vsiiiigs 5.1.3135” ? tilll , 39m , “"*'“" , '4'*'"“”^°*'f**““* W , Ålsftlllflfllo : a alistaii latüliiiiiêir* ,0J| .l. i7tlâlil, ,atållfiøioiâlêi ial! ll. iêt'-. liisjinolsfl- ni ; cin inlett. : áliileitst. s u . : lidt 'rlilil f-. l rçicgl Tereilieieiul vrtailtw f-. llilllgl alla 'állêlfâlâiilu sttlilgi-iilitstcll iir al Ilêlêléilêi.
 7. > " . > ' String Quartet in the eye of a needle. : HJ _ilá -H<. _V _ . ..av _h--f-'v- _ _ -: . - * f' l f; r ' r l ' - U' '. _. ,i i . »-. _ _v-mn _ ur. *« l __ n *- Å . A J The Last Supper in the eye of a needle
 8. J. ,Så s _: ;| *"/ " ' lr 'L , l Peter Pan, Tinkerbelle, and the Darling family children, John, Wendy, and Michael (with Teddy Bear) on a small iish hook. Snow White and the Seven Dwarfs (note the witch with the apple, above the eye of the needle). , ?t _. ... _ _«'›v' , a --- 7= ' , z _. ._. _._. . . IH I l . z ' l l __, _ --. r-v-w-u _. ' _ h, n. _ r ›' ›' y. ... ._. ... ______ H4_ __- J
 9. Wigan's work is ground-breaking - partly because of the astounding beauty of vision which challenges the belief system of the mind and partly because it demonstrates that if one person can create the impossible, we all have the potential to transcend our own Iimiting beliefs about what we are capable of. The Wizard of Oz V. Cast: Dorothy, the _ , ____, A Cowardly Lion, the -jâgr V_ g TT” v” , Ä Scarecrow, the Tin ' '” j _ . ,_y_-, I.'«Z. _›aj g i Man, Glinda, and * A' the Wicked Witch of the West.
 10. r . Zeus, on a Grain of Sand k) atop the head of a pin. Rodin's The Thinker on the head of a pin.
 11. When working on this scale Wigan slows his heartbeat and his breathing dramatically through meditation and attempts to harmonize his mind. body and soul with the Creator. He then sculpts or paints at the centre point between heartbeats for total stillness of hand. MicheIangeIo's David, front and rear views, on the head of a pin.
 12. ?taltid ; intel . eiiiglsiar éliiigwiuu : J: inatt-titan. . = :"5-'v' v” egignfaignirgigâl irgi- *tina siiái orgasm. i i . w « ° .55 '= fwv '< é _. r«: ;;. i?; *?z: ._"› g - i ”Mitt-it *hanna am ä! ;Item ; gitsiuuiái g “i i“iiiil. iii'('aoil mi 'tina 'lies' ni ai Iraaøiliâaâ '
 13. Wigan Iikens his artistic process to "trying to pass a pin through a bubble without bursting it. " The Tower Bridge in London. i T'z“""""" “TT” "'"" 1._: :T_7»^"'A'. _;i›' t i" . __, ,_ , .| - . Af-nu . "i in n ; Sin/ way vi ti» and Henry VIII, with his six . _ V; i 4.5. i 2 wives (many of whom spent time in the Tower). _ i lgh n ' G i
 14. Adam and Eve carved in a graphite pencil lead. 22 kt gold dragonfly perches on the point of a needle.
 15. Gold Tiger ; §7 The Eye - of the l f t” - Needle Baby Barn Owl
 16. ätçigiiigioaii: l ; turism ÖFÃJEaF oklart-sist. mi' ? l _Fitljii Milan' åtagit' *Jil Qiâlhl ! li'i§1!l; it§lr'
 17. For more information, or to view exhibition schedules, go to: httpr/ /in/ »mriwniw/ iIIard-vuigancom/ art. html 4 . v: i u* ' «- l 54 " J < › l . i . i 2 '- 1. . r' ' ' v ' Q x kr; 'Ifs- . l *. -§. (__ 'i' 4 J u_ ; A ' C"/ Ar * 7 7 'F'. > _ : in <° l f , L å? "

×